Jobmonitor. Search results for Radovljica, Bohinj Commune

3 Jobs found

Used filters:
 • Radovljicax
 • Bohinj Communex
Displaying 1-3 of 3 results.
 • Company OZG; OZG, OE ZD Radovljica, Kopališka cesta 7 , 4240 RADOVLJICA in Radovljica
  18.05.2021 Updated on: 18.05.2021

  OFTALMOLOG, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE SPECIALISTINEGA AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA VODENJE EVIDENC IN MEDICINSKE DOKUMENTACIJE PREPREEVANJE IN ZDRAVLJENJE OBOLENJ TER SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH NA STROKOVNEM PODROJU., Veljavna licenca za delo na podroju oftalmologije. Vpis v register zdravnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije. DELO POTEKA V OKULISTINI AMBULANTI ZD RADOVLJICA (60 ) IN ZD TRI (40 )., ...

 • Company OZG; OZG, OE ZD Radovljica, Kopališka cesta 7 , 4240 RADOVLJICA in Radovljica
  18.05.2021 Updated on: 18.05.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST DRUINSKE MEDICINE, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V DOMU DR.JANKA BENEDIKA IN CUDV MATEVA LANGUSA RADOVLJICA., Medicinska fakulteta RS in veljavna licenca s podroja druinske (splošne) medicine. Delovne izkušnje zaelene. Izvajanje zdravstvenega varstva v ambulanti druinske medicine, v domu dr.Janka Benedika in CUDV Mateva Langusa Radovljica, opravljanje deurne slube.  , ...

 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA, Cesta na Jezerca 17 , 4240 RAD in Radovljica
  18.05.2021

  VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, USMERJANJE IN POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE, OSEBNE UREJENOSTI, PRI GIBANJU IN HOJI, KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, HRANJENJU, SPREMLJANJE TER UREJANJE IN SKRB ZA OSEBNO GARDEROBO, SESTAVLJANJE IN VODENJE EVIDENC, SESTAVLJANJE PISNIH POROIL TER OBVEŠANJE, POROANJE O POSEBNOSTIH IN DRUGIH STANJIH TER SPREMEMBAH UPORABNIKOV, POMO PRI NARTOVANJU IN IZVAJANJU OSEBNIH NARTOV TER PRI IZVAJANJU PROGRAMOV VKLJUEVANJA V OKOLJE, OHRANJANJA SOCIALNIH STIKOV, OSEBNE RASTI, PROSTEGA ASA, NARTOVANJE IN IZVEDBA AKTIVNOSTI ZA KVALITETNO PREIVLJANJE PROSTEGA ASA IN VIŠJI KVALITETI IVLJENJA TER DRUGO SODELOVANJE S SVOJCI IN STROKOVNIMI DELAVCI, UREJANJE IN VZDREVANJE HIGIENE BIVALNIH PROSTOROV, IZVAJANJE...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Radovljica; Bohinj Commune Edit filters