Jobmonitor. Search results for Bohinj Commune

113 Jobs found

Used filters:
 • Bohinj Communex
Displaying 1-50 of 113 results.
 • Company POŠTA SLOVENIJE d.o.o., poslovna enota Poštni logistični center, Cesta v Mestni log 81 , 1000 LJUBLJ in Ljubljana
  14.06.2021

  USMERJEVALEC POŠTE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, KARTIRANJE POŠTNIH POŠILJK, PREGLEDOVANJE MANIPULATIVNIH LISTIN, USMERJANJE KARTIRANIH POŠILJK, USMERJANJE POŠILJK IN BLAGA PO CELOTNEM NASLOVU, OBLIKOVANJE PREVOZNIH ENOT, OPRAVLJANJE POŠTNIH IN CARINSKIH POSTOPKOV IN SELEKCIONIRANJE POŠILJK, VNAŠANJE PODATKOV V APLIKACIJE, REŠEVANJE REKLAMACIJ, OPRAVLJANJE NOTRANJEGA TRANSPORTA, DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POAROM, IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI., SREDNJA TEHNINA IN DRUGA STROKOVNA IZOBRAZBA TER SPLOŠNA IZOBRAZBA. ALTERNATIVA: SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA IN 5 LET DELOVNIH IZKUŠENJ S PODROJA DELA. ZAELJENA ZNANJA: IZPIT ZA VOZNIKA VILIARJA, VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE, OBVLA...

 • Company POŠTA SLOVENIJE d.o.o., poslovna enota Poštni logistični center, Cesta v Mestni log 81 , 1000 LJUBLJ in Ljubljana
  14.06.2021

  USMERJEVALEC POŠTE, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE NOTRANJEGA TRANSPORTA. PRIPRAVLJANJE POŠILJK ZA NADALJNO RAVNANJE Z NJIMI. USMERJANJE POŠILJK IN BLAGA PO POŠTNI ŠTEVILKI. IZVAJANJE FIZINIH IN POMONIH DEL V SKLADU Z NAVODILI. NAKLADANJE IN RAZKLADANJE POŠILJK, BLAGA IN TRANSPORTNIH ENOT. SPREMSTVO IN POMO VOZNIKU PRI NALAGANJU IN RAZKLADANJU VOZIL. POMO DOSTAVLJALCEM IN PISMONOŠEM PRI DOSTAVI. DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POAROM. IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI., DELO SE OPRAVLJA V POPOLDANSKEM IN NONEM ASU. IZBRAN KANDIDAT BO MORAL PREDLOITI POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI. KANDIDAT NAJ V PROŠNJI NAVEDE DELOVNO MESTO NA KATERO SE PRIJAVLJA. PROŠNJE POSREDUJTE NA NASL...

 • Company POŠTA SLOVENIJE d.o.o., poslovna enota Poštni logistični center, Cesta v Mestni log 81 , 1000 LJUBLJ in Ljubljana
  14.06.2021

  USMERJEVALEC POŠTE, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, USMERJANJE POŠTNIH POŠILJK PO CELOTNEM NASLOVU, RAZVRŠANJE, POŠILJK, DOSTAVLJANJE VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA, OPRAVLJANJE PRIMOPREDAJE POŠTNIH POŠILJK, OPRAVLJANJE POŠTNIH IN CARINSKIH POSTOPKOV IN SELEKCIONIRANJE POŠILJK, VNAŠANJE, PODATKOV V APLIKACIJE,DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, TER IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI., SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA, ALTERNATIVA: NIJA POKLICNA IZOBRAZBA IN 5 LET DELOVNIH IZKUŠENJ S PODROJA DELA. DELO POTEKA TUDI V POPOLDANSKEM IN NONEM ASU. ZAELJENA ZNANJA: IZPIT ZA VOZNIKA VILIARJA, OBVLADOVANJE TUJEGA JEZIKA NA RAVNI A1-ANGLEŠINA. IZBRAN KANDIDAT BO MORAL PREDLOITI POTRDILO O NEKAZNOVANJU. KANDIDAT NAJ V PRO...

 • Company POŠTA SLOVENIJE d.o.o., poslovna enota Poštni logistični center, Cesta v Mestni log 81 , 1000 LJUBLJ in Ljubljana
  14.06.2021

  USMERJEVALEC POŠTE, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELJENJE, NAKLADANJE TER RAZKLADANJE POŠILJK IN PREVOZNIH ENOT. RAZVRŠANJE POŠTNIH POŠILJK. OSKRBOVANJE USMERJEVALNIH NAPRAV. VIDEOKODIRANJE POŠILJK. USMERJANJE VSEH VRST POŠTNIH POŠILJK PO POŠTNI ŠTEVILKI IN OBLIKOVANJE PREVOZNIH ENOT. DOSTAVLJANJE VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA. PREVZEMANJE IN DOSTAVLJANJE POŠILJK IN BLAGA V POSLOVNIH PROSTORIH STRANK. OPRAVLJANJE PRIMOPREDAJE POŠTNIH POŠILJK. OPRAVLJANJE IZMENJAVE IN PREVOZA POŠTNIH POŠILJK, BLAGA IN SKLEPOV. OPRAVLJANJE NOTRANJEGA TRANSPORTA. IZPRAZNJEVANJE POŠTNIH NABIRALNIKOV. VLAGANJE POŠILJK V STROJNE NAPRAVE. DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POAROM. IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NA...

 • Company POŠTA SLOVENIJE D.O.O. MARIBOR POSLOVNA ENOTA LJUBLJANA, ČOPOVA ULICA 11, 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  14.06.2021

  POŠTNI URADNIK PRI OKENCU, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE POŠTNIH, DENARNIH IN DRUGIH STORITEV. PREVZEMANJE, USMERJANJE IN ODPRAVLJANJE POŠILJK IN BLAGA. PRODAJANJE IN POSPEŠEVANJE PRODAJE, STORITEV IN TRGOVSKEGA BLAGA. REŠEVANJE REKLAMACIJ. ODPRAVLJANJE IN POPRAVLJANJE, DOKUMENTARNIH NEPRAVILNOSTI. OPRAVLJANJE POTROŠNIŠKIH KREDITOV ZA BANKE. DELOVANJE, SKLADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POAROM, IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI., IZOBRAZBA PRODAJALEC OZ. DRUG USTREZEN POKLIC - SREDNJE POKLICNO IZOBRAEVANJE. DELO SE OPRAVLJA OD PONEDELJKA DO PETKA, V POPOLDANSKEM ASU. PRIPOROENO ZNANJE TUJEGA JEZIKA- ANGLEŠINA. DELAVEC BO PRED IZTEKOM POGODBE O ZAPOSLITVI MORAL OPRAVITI STROKOVNI P...

 • Company SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA, ULICA JOSIPINE TURNOGRAJSKE 6 , 1000 LJU in Ljubljana
  14.06.2021

  EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev oz. za as nadomešanja zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, IZVAJANJE POSTOPKOV NAROANJA BLAGA, STORITEV, INVESTICIJ IN VZDREVANJA TER V TEM OKVIRU POSTOPKOV JAVNEGA  NAROANJA; NARTOVANJE NABAV BLAGA, STORITEV, INVESTICIJSKIH IN VZDREVALNIH DEL;SODELOVANJE Z DOBAVITELJI IN IZVAJALCI;SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI;UPRAVLJANJE PROCESA OSKRBOVANJA POSLOVNIH PROCESOV;UPRAVLJANJE POSLOVNIH PROSTOROV;IZDELOVANJE DOKUMENTACIJE, POROIL, STROKOVNIH PODLAG, NAVODIL, ANALIZ TER VODENJE EVIDENC IN STATISTIKE;SPREMLJANJE ZAKONODAJE IN NOVOSTI NA DELOVNEM PODROJU TER NJIHOVA  IMPLEMENTACIJA;PREDLAGANJE IN UVAJANJE NOVIH METOD, TEHNIK, NAINOV IN POSTOPKOV DELA;SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH;OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU STROKO...

 • Company MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Električna in elektronska oprema, Polje 15 , 5290 ŠEMPETER P in Ljubljana
  14.06.2021

  INENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE IN MEHANSKA SIMULACIJA ELEKTROMOTORJEV V SKLOPU ELEKTRINEGA POGONSKEGA SISTEMA,NARTOVANJE IN IZRAUNAVANJE / SIMULACIJA SISTEMSKIH VMESNIKOV MED ELEKTROMOTORJEM, ELEKTRONIKO, MEHANSKIM SKLOPOM TISKANEGA VEZJA (PCB), PRIKLJUKI IN DRUGIMI VMESNIKI,OPREDELITEV MATERIALA IN NAINA PROIZVODNJE TER IZDELAVA KONSTRUKCIJSKEGA NARTA, SPREMLJANJE POTEKA NARTA IN DOSEGANJE ZAHTEV ZA MEHANSKO NARTOVANJE,NENEHNO IZBOLJŠEVANJE POSTOPKA NARTOVANJA, IMPLEMENTACIJA PRIDOBLJENIH IZKUŠENJ IN NAJBOLJŠIH PRAKS., VII ALI VII/1 STOPNJA STROKOVNE IZOBRAZBE SMERI STROJNIŠTVA,VSAJ 3 - 5 LET IZKUŠENJ NA PODROJU NARTOVANJA IN PO MONOSTI NA PODROJU MEHANINE , SIMULACIJE ELEKTROMOTORJEV,  ZAELENO TUDI Z DRUGIMI MEHATRONSKIMI KO...

 • Company ESPADA, kadrovsko svetovanje, d.o.o., Ljubljanska cesta 13 D, 1236 TRZIN in Bled
  14.06.2021

  MESAR, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, - PRODAJO MESA IN MESNIH IZDELKOV, - RAZKOSAVANJE MESA IN PRIPRAVO MESNIH IZDELKOV ZA PRODAJO, - SVETOVANJE KUPCEM IN SEZNANJANJE Z NOVOSTMI, - VZDREVANJE SANITARNE IN HIGIENSKE NEOPORENOSTI BLAGA IN PROSTOROV, - NADZOROVANJE IN VODENJE EVIDENCE O DELOVANJU HLADILNE TEHNIKE, - OZNAEVANJE BLAGA Z MALOPRODAJNIMI CENAMI IN PREDPISANO DOKUMENTACIJO, - SPREMLJANJE STANJA ZALOG, EVIDENTIRANJE KRITINIH ROKOV IN SEZNANITEV NADREJENIM, - OPRAVLJANJE KOLIINSKEGA IN KAKOVOSTNEGA PREVZEME BLAGA, - ZAGOTAVLJANJE PRIJAZNE IN STROKOVNE STORITVE., POGOJI: – DOKONANO NAJMANJ IV. STOPNJO IZOBRAZBE, – POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, NUDIMO: – REDNO PLAILO TER VIŠJI REGRES KOT GA DOLOA KOLEKTIVNA POGODBA TRGOVINE, – MONOST KORIŠENJA POITNIŠKIH ENOT, – MONO...

 • Company ESPADA, kadrovsko svetovanje, d.o.o., Ljubljanska cesta 13 D, 1236 TRZIN in Kranj
  14.06.2021

  MESAR, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, - PRODAJO MESA IN MESNIH IZDELKOV, - RAZKOSAVANJE MESA IN PRIPRAVO MESNIH IZDELKOV ZA PRODAJO, - SVETOVANJE KUPCEM IN SEZNANJANJE Z NOVOSTMI, - VZDREVANJE SANITARNE IN HIGIENSKE NEOPORENOSTI BLAGA IN PROSTOROV, - NADZOROVANJE IN VODENJE EVIDENCE O DELOVANJU HLADILNE TEHNIKE, - OZNAEVANJE BLAGA Z MALOPRODAJNIMI CENAMI IN PREDPISANO DOKUMENTACIJO, - SPREMLJANJE STANJA ZALOG, EVIDENTIRANJE KRITINIH ROKOV IN SEZNANITEV NADREJENIM, - OPRAVLJANJE KOLIINSKEGA IN KAKOVOSTNEGA PREVZEME BLAGA, - ZAGOTAVLJANJE PRIJAZNE IN STROKOVNE STORITVE., POGOJI: – DOKONANO NAJMANJ IV. STOPNJO IZOBRAZBE, – POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, NUDIMO: – REDNO PLAILO TER VIŠJI REGRES KOT GA DOLOA KOLEKTIVNA POGODBA TRGOVINE, – MONOST KORIŠENJA POITNIŠKIH ENOT, – MONO...

 • Company ESPADA, kadrovsko svetovanje, d.o.o., Ljubljanska cesta 13 D, 1236 TRZIN in Ljubljana
  14.06.2021

  MESAR, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, - PRODAJO MESA IN MESNIH IZDELKOV, - RAZKOSAVANJE MESA IN PRIPRAVO MESNIH IZDELKOV ZA PRODAJO, - SVETOVANJE KUPCEM IN SEZNANJANJE Z NOVOSTMI, - VZDREVANJE SANITARNE IN HIGIENSKE NEOPORENOSTI BLAGA IN PROSTOROV, - NADZOROVANJE IN VODENJE EVIDENCE O DELOVANJU HLADILNE TEHNIKE, - OZNAEVANJE BLAGA Z MALOPRODAJNIMI CENAMI IN PREDPISANO DOKUMENTACIJO, - SPREMLJANJE STANJA ZALOG, EVIDENTIRANJE KRITINIH ROKOV IN SEZNANITEV NADREJENIM, - OPRAVLJANJE KOLIINSKEGA IN KAKOVOSTNEGA PREVZEME BLAGA, - ZAGOTAVLJANJE PRIJAZNE IN STROKOVNE STORITVE., POGOJI: – DOKONANO NAJMANJ IV. STOPNJO IZOBRAZBE, – POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, NUDIMO: – REDNO PLAILO TER VIŠJI REGRES KOT GA DOLOA KOLEKTIVNA POGODBA TRGOVINE, – MONOST KORIŠENJA POITNIŠKIH ENOT, – MONO...

 • Company OZG; OZG, OE ZD Jesenice, Cesta maršala Tita 78 , 4270 JESENICE in Bled
  14.06.2021

  VZDREVALEC IN SKRBNIK RAUNALNIŠKIH APLIKACIJ, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE, NARTOVANJE, RAZVIJANJE IN VZDREVANJE PROGRAMSKE OPREME. SODELOVANJE PRI SISTEMSKI ANALIZI IN PROJEKTIRANJU NOVIH SISTEMOV. SODELOVANJE IN IZVAJANJE IZOBRAEVANJA UPORABNIKOV. PREDLAGANJE SPREMEMB IN POSODOBITEV NA PODROJU INFORMATIKE. SKRB ZA NEMOTENO ODVIJANJE RAUNALNIŠKE OBDELAVE, VZDREVANJE IN KOORDINIRANJE ZDRAVSTVENEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA. SKRB ZA PRAVILNOST IN AURNOST IZVAJANJA SPREMEMB UPORABNIŠKEGA PROGRAMA INFONET ISOZ IN VSEH DODATNIH UPORABNIŠKIH MODULOV. ZAGOTAVLJANJE POPRAVIL NA SISTEMU IN ODPRAVA MANJŠIH NAPAK (TISKALNIK, SOFTWARE). DRUGA DELA PO ODREDBI PREDPOSTAVLJENEGA., Delo se opravlja na treh lokacijah: ZD Jesenice, ZD Bled in ZD Bohinj. Delov...

 • Company REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, Štukljeva cest in Ljubljana
  14.06.2021

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. predvidoma do 30.12.2021, polni delovni as, 40, POMO PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV; ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV; SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV; ORGANIZIRANJE SLUBENIH POTI V TUJINO; OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI., Kandidat vloi prijavo v elektronski obliki, na elektronski naslov: , ali v pisni obliki, na naslov Ministrstvo za delo, druino, socialne zadeve in enake monosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, z oznabo: Svetovalec v Sektorju za evropske zadeve, DM 10523. Prijava mora vsebovati: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izob...

 • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO, POLJANSKA CESTA 28, 1000 LJUBLJANA in Kranj
  14.06.2021

  PEDAGOŠKI SVETOVALCI IN ŠOLSKI INŠPEKTORJI, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, -NARTUJE, UVAJA IN SPREMLJA IZVAJANJE PREDMETA ALI PODROJA IN NJEGOV RAZVOJ,-KOORDINIRA DELO Z UITELJI V OKVIRU RAZVOJNIH, PROJEKTNIH IN DRUGIH SKUPIN V SKLADU Z IZHODIŠI OZ. KONCEPTI PREDMETA ALI PODROJA,-SODELUJE PRI PRIPRAVI, UVAJANJU IN SPREMLJANJU KURIKULARNIH IN DRUGIH SISTEMSKIH REŠITEV V PRAKSI,-SODELUJE PRI NARTOVANJU, KOORDINIRANJU IN IZVAJANJU STROKOVNIH USPOSABLJANJ ZA STROKOVNE IN VODSTVENE DELAVCE ZA PREDMET ALI PODROJE,-SAMOSTOJNO SVETUJE STROKOVNIM IN VODSTVENIM DELAVCEM PRI RAZREŠEVANJU STROKOVNIH DILEM PREDMETA ALI PODROJA,-PRIPRAVLJA IZVEDENSKA MNENJA,-PRIPRAVLJA ANALIZE, MNENJA IN POROILA,-NARTUJE, ORGANIZIRA IN IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE V KOMISIJAH, PREDMETNIH, RAZVOJNIH ...

 • Company Osnovna šola 8 talcev Logatec, NOTRANJSKA CESTA 3, 1370 LOGATEC in Logatec
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev oz. 1.9.2021 do 31.8.2022, skrajšan delovni as, 7, DELO Z UENCI Z ODLOBAMI, potrdilo o nekaznovanosti; zaposlitev je za skrajšan delovni as, preostale ure do polne zaposlitve bo zaposleni opravljal v vrtcu in OŠ Tabor Logatec. Kandidat naj se prijavi na vsa tri objavljena delovna mesta., ...

 • Company Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18 , 1000 L in Ljubljana
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 16, NEPOSREDNO DELO Z OTROKI TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZAVODA., Ustrezna izobrazba za razpisano delovno mesto je magister specialne in rehabilitacijske pedagogike ali defektolog z univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ter opravljen strokovni izpit iz podroja vzgoje in izobraevanja. Vlogi je potrebno priloiti: dokazilo o izobrazbi, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zoper spolno nedotakljivost otrok iz evidence Ministrstva za pravosodje. Prijave na prosto delovno mesto pošljite izkljuno po pošti na naslov: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška 18, Ljubljana., ...

 • Company Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18 , 1000 L in Ljubljana
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 16, NEPOSREDNO DELO Z OTROKI TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZAVODA., Ustrezna izobrazba za razpisano delovno mesto je magister specialne in rehabilitacijske pedagogike ali defektolog z univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ter opravljen strokovni izpit iz podroja vzgoje in izobraevanja. Vlogi je potrebno priloiti: dokazilo o izobrazbi, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zoper spolno nedotakljivost otrok iz evidence Ministrstva za pravosodje. Prijave na prosto delovno mesto pošljite izkljuno po pošti na naslov: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška 18, Ljubljana., ...

 • Company Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18 , 1000 L in Ljubljana
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NEPOSREDNO DELO Z OTROKI TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZAVODA., Ustrezna izobrazba za razpisano delovno mesto je magister specialne in rehabilitacijske pedagogike ali defektolog z univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ter opravljen strokovni izpit iz podroja vzgoje in izobraevanja. Vlogi je potrebno priloiti: dokazilo o izobrazbi, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zoper spolno nedotakljivost otrok iz evidence Ministrstva za pravosodje. Prijave na prosto delovno mesto pošljite izkljuno po pošti na naslov: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška 18, Ljubljana., ...

 • Company Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18 , 1000 L in Ljubljana
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NEPOSREDNO DELO Z OTROKI TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZAVODA., Ustrezna izobrazba za razpisano delovno mesto je magister specialne in rehabilitacijske pedagogike ali defektolog z univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ter opravljen strokovni izpit iz podroja vzgoje in izobraevanja. Vlogi je potrebno priloiti: dokazilo o izobrazbi, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zoper spolno nedotakljivost otrok iz evidence Ministrstva za pravosodje. Prijave na prosto delovno mesto pošljite izkljuno po pošti na naslov: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška 18, Ljubljana., ...

 • Company Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18 , 1000 L in Ljubljana
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 12, NEPOSREDNO DELO Z OTROKI TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZAVODA., Ustrezna izobrazba za razpisano delovno mesto je magister specialne in rehabilitacijske pedagogike ali defektolog z univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ter opravljen strokovni izpit iz podroja vzgoje in izobraevanja. Vlogi je potrebno priloiti: dokazilo o izobrazbi, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zoper spolno nedotakljivost otrok iz evidence Ministrstva za pravosodje. Prijave na prosto delovno mesto pošljite izkljuno po pošti na naslov: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška 18, Ljubljana. , ...

 • Company Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18 , 1000 L in Ljubljana
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo , Doloen as  oz. do vrnitve delavke iz porodniškega stalea in sicer do 31.08.2022, polni delovni as, 40, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOI NA RAZLINIH LOKACIJAH TER OPRAVLJANJE OSTALIH DEL V SKLADU Z OPISOM DEL IN NALOG DOLOENIH Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST., Ustrezna izobrazba za razpisano delovno mesto je magister specialne in rehabilitacijske pedagogike ali defektolog z univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ter opravljen strokovni izpit iz podroja vzgoje in izobraevanja. Vlogi je potrebno priloiti: dokazilo o izobrazbi, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zoper spolno nedotakljivost otrok iz evidence Ministrstva za pravosodje. Prijave na prosto delovno ...

 • Company Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18 , 1000 L in Ljubljana
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NEPOSREDNO DELO Z OTROKI TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZAVODA., Ustrezna izobrazba za razpisano delovno mesto je magister specialne in rehabilitacijske pedagogike ali defektolog z univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ter opravljen strokovni izpit iz podroja vzgoje in izobraevanja. Vlogi je potrebno priloiti: dokazilo o izobrazbi, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zoper spolno nedotakljivost otrok iz evidence Ministrstva za pravosodje. Prijave na prosto delovno mesto pošljite izkljuno po pošti na naslov: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška 18, Ljubljana., ...

 • Company Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18 , 1000 L in Ljubljana
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 18, NEPOSREDNO DELO Z OTROKI TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZAVODA., Ustrezna izobrazba za razpisano delovno mesto je magister specialne in rehabilitacijske pedagogike ali defektolog z univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ter opravljen strokovni izpit iz podroja vzgoje in izobraevanja. Vlogi je potrebno priloiti: dokazilo o izobrazbi, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zoper spolno nedotakljivost otrok iz evidence Ministrstva za pravosodje. Prijave na prosto delovno mesto pošljite izkljuno po pošti na naslov: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška 18, Ljubljana., ...

 • Company Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18 , 1000 L in Ljubljana
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NEPOSREDNO DELO Z OTROKI TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZAVODA., Ustrezna izobrazba za razpisano delovno mesto je magister specialne in rehabilitacijske pedagogike ali defektolog z univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ter opravljen strokovni izpit iz podroja vzgoje in izobraevanja. Vlogi je potrebno priloiti: dokazilo o izobrazbi, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zoper spolno nedotakljivost otrok iz evidence Ministrstva za pravosodje. Prijave na prosto delovno mesto pošljite izkljuno po pošti na naslov: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška 18, Ljubljana., ...

 • Company Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18 , 1000 L in Ljubljana
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 20, NEPOSREDNO DELO Z OTROKI TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZAVODA., Ustrezna izobrazba za razpisano delovno mesto je magister specialne in rehabilitacijske pedagogike ali defektolog z univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ter opravljen strokovni izpit iz podroja vzgoje in izobraevanja. Vlogi je potrebno priloiti: dokazilo o izobrazbi, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zoper spolno nedotakljivost otrok iz evidence Ministrstva za pravosodje. Prijave na prosto delovno mesto pošljite izkljuno po pošti na naslov: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška 18, Ljubljana., ...

 • Company HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE D.O.O., KOPRSKA ULICA 92 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  REVIZOR, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, KATEREGA GLAVNE NALOGE IN IZZIVI POLEG VODENJA IN ORGANIZACIJE DELA V SLUBI BODO: NARTOVANJE IN IZVAJANJE REVIZIJSKIH PREGLEDOV, SVETOVALNIH IN DRUGIH NALOG V DRUBI IN SKUPINI HSE, POROANJE O POMEMBNIH IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJU IN O DEJAVNOSTI NOTRANJEGA REVIDIRANJA POSLOVODSTVU, REVIZIJSKI KOMISIJI IN NADZORNEMU SVETU, VZPOSTAVITEV IN VZDREVANJE PROGRAMA ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI NOTRANJEGA REVIDIRANJA TER SISTEMA SPREMLJANJA IZVAJANJA NOTRANJE REVIZIJSKIH PRIPOROIL., Pogoj za kandidaturo je najmanj 2. bolonjska stopnja ekonomske ali druge ustrezne smeri ter 8 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta na podroju revizije. Priakujemo, da imate pridobljen strokovni naziv (preizkušeni notranji revizor ali dravni notranji revizor ali CIA)...

 • Company Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18 , 1000 L in Ljubljana
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.12.2022, polni delovni as, 40, NEPOSREDNO DELO Z OTROKI TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZAVODA. DELO POTEKA V NONEM ASU., Ustrezna izobrazba za razpisano delovno mesto je magister specialne in rehabilitacijske pedagogike ali defektolog z univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ter opravljen strokovni izpit iz podroja vzgoje in izobraevanja. Vlogi je potrebno priloiti: dokazilo o izobrazbi, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zoper spolno nedotakljivost otrok iz evidence Ministrstva za pravosodje. Prijave na prosto delovno mesto pošljite izkljuno po pošti na naslov: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška 18...

 • Company Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18 , 1000 L in Ljubljana
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.08.2022, polni delovni as, 40, NEPOSREDNO DELO Z OTROKI TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZAVODA. DELO POTEKA V POPOLDANSKIH URAH., Ustrezna izobrazba za razpisano delovno mesto je magister specialne in rehabilitacijske pedagogike ali defektolog z univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ter opravljen strokovni izpit iz podroja vzgoje in izobraevanja. Vlogi je potrebno priloiti: dokazilo o izobrazbi, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zoper spolno nedotakljivost otrok iz evidence Ministrstva za pravosodje. Prijave na prosto delovno mesto pošljite izkljuno po pošti na naslov: Center Janeza Levca Ljubljana, Karl...

 • Company Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18 , 1000 L in Ljubljana
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.08.2022, skrajšan delovni as, 10, NEPOSREDNO DELO Z OTROKI TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZAVODA. DELO POTEKA V POPOLDANSKEM ASU. , Ustrezna izobrazba za razpisano delovno mesto je magister specialne in rehabilitacijske pedagogike ali defektolog z univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ter opravljen strokovni izpit iz podroja vzgoje in izobraevanja. Vlogi je potrebno priloiti: dokazilo o izobrazbi, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zoper spolno nedotakljivost otrok iz evidence Ministrstva za pravosodje. Prijave na prosto delovno mesto pošljite izkljuno po pošti na naslov: Center Janeza Levca Ljubljana, K...

 • Company Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18 , 1000 L in Ljubljana
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.08.2022, polni delovni as, 40, NEPOSREDNO DELO Z OTROKI TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZAVODA., Ustrezna izobrazba za razpisano delovno mesto je magister specialne in rehabilitacijske pedagogike ali defektolog z univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ter opravljen strokovni izpit iz podroja vzgoje in izobraevanja. Vlogi je potrebno priloiti: dokazilo o izobrazbi, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zoper spolno nedotakljivost otrok iz evidence Ministrstva za pravosodje. Prijave na prosto delovno mesto pošljite izkljuno po pošti na naslov: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška 18, Ljubljana., ...

 • Company Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18 , 1000 L in Ljubljana
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.08.2022, polni delovni as, 40, NEPOSREDNO DELO Z OTROKI TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZAVODA., Ustrezna izobrazba za razpisano delovno mesto je magister specialne in rehabilitacijske pedagogike ali defektolog z univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ter opravljen strokovni izpit iz podroja vzgoje in izobraevanja. Vlogi je potrebno priloiti: dokazilo o izobrazbi, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zoper spolno nedotakljivost otrok iz evidence Ministrstva za pravosodje. Prijave na prosto delovno mesto pošljite izkljuno po pošti na naslov: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška 18, Ljubljana., ...

 • Company Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18 , 1000 L in Ljubljana
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NEPOSREDNO DELO Z OTROKI TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZAVODA., Ustrezna izobrazba za razpisano delovno mesto je magister specialne in rehabilitacijske pedagogike ali defektolog z univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ter opravljen strokovni izpit iz podroja vzgoje in izobraevanja. Vlogi je potrebno priloiti: dokazilo o izobrazbi, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zoper spolno nedotakljivost otrok iz evidence Ministrstva za pravosodje. Prijave na prosto delovno mesto pošljite izkljuno po pošti na naslov: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška 18, Ljubljana., ...

 • Company Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18 , 1000 L in Ljubljana
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NEPOSREDNO DELO Z OTROKI TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZAVODA. , Ustrezna izobrazba za razpisano delovno mesto je magister specialne in rehabilitacijske pedagogike ali defektolog z univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ter opravljen strokovni izpit iz podroja vzgoje in izobraevanja. Vlogi je potrebno priloiti: dokazilo o izobrazbi, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zoper spolno nedotakljivost otrok iz evidence Ministrstva za pravosodje. Prijave na prosto delovno mesto pošljite izkljuno po pošti na naslov: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška 18, Ljubljana., ...

 • Company Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18 , 1000 L in Ljubljana
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA OBRAVNAVA OTROK TER OSTALA DELA IN NALOGE V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST ZAVODA, Kandidati naj vlogi priloijo dokazilo o doseeni izobrazbi, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu v zdravstvu, potrdilo o nekaznovanosti zoper spolno nedotakljivost otrok,  ki ga izda Ministrstvo za pravosodje. Vloge pošljite pisno na naslov: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška 18, Ljubljana., ...

 • Company Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18 , 1000 L in Ljubljana
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.08.2022, polni delovni as, 40, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOI NA RAZLINIH LOKACIJAH TER OPRAVLJANJE OSTALIH DEL V SKLADU Z OPISOM DEL IN NALOG DOLOENIH Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST., Ustrezna izobrazba za razpisano delovno mesto je magister specialne in rehabilitacijske pedagogike ali defektolog z univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ter opravljen strokovni izpit iz podroja vzgoje in izobraevanja. Vlogi je potrebno priloiti: dokazilo o izobrazbi, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zoper spolno nedotakljivost otrok iz evidence Ministrstva za pravosodje. Prijave na prosto delovno mesto pošljite izkljuno po pošti na naslov: Center Jan...

 • Company Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18 , 1000 L in Ljubljana
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve delavke iz porodniškega stalea in sicer do 30.04.2022, polni delovni as, 40, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOI NA RAZLINIH LOKACIJAH TER OPRAVLJANJE OSTALIH DEL V SKLADU Z OPISOM DEL IN NALOG DOLOENIH Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST., Ustrezna izobrazba za razpisano delovno mesto je magister specialne in rehabilitacijske pedagogike ali defektolog z univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ter opravljen strokovni izpit iz podroja vzgoje in izobraevanja. Vlogi je potrebno priloiti: dokazilo o izobrazbi, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zoper spolno nedotakljivost otrok iz evidence Ministrstva za pravosodje. Prijave na prosto delovno mes...

 • Company Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18 , 1000 L in Ljubljana
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 24, NEPOSREDNO DELO Z OTROKI TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZAVODA., Ustrezna izobrazba za razpisano delovno mesto je magister specialne in rehabilitacijske pedagogike ali defektolog z univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ter opravljen strokovni izpit iz podroja vzgoje in izobraevanja. Vlogi je potrebno priloiti: dokazilo o izobrazbi, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zoper spolno nedotakljivost otrok iz evidence Ministrstva za pravosodje. Prijave na prosto delovno mesto pošljite izkljuno po pošti na naslov: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška 18, Ljubljana., ...

 • Company Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18 , 1000 L in Ljubljana
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev oz. , skrajšan delovni as, 36, NEPOSREDNO DELO Z OTROKI TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZAVODA., Ustrezna izobrazba za razpisano delovno mesto je magister specialne in rehabilitacijske pedagogike ali defektolog z univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ter opravljen strokovni izpit iz podroja vzgoje in izobraevanja. Vlogi je potrebno priloiti: dokazilo o izobrazbi, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti zoper spolno nedotakljivost otrok iz evidence Ministrstva za pravosodje. Prijave na prosto delovno mesto pošljite izkljuno po pošti na naslov: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška 18, Ljubljana., ...

 • Company REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, Štukljeva cest in Ljubljana
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. do 31. 3. 2022, polni delovni as, 40, -IZVAJANJE ZAHTEVNIH STROKOVNIH NALOG NA DELOVNEM PODROJU,-SODELOVANJE PRI IZVEDBI POSTOPKOV, PRIPRAVI GRADIVA IN VODENJE POTREBNIH EVIDENC,-IZVAJANJE NADZORA NAD PRAVILNIM IN PRAVOASNIM IZVAJANJEM POGODBENIH OBVEZNOSTI,-OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI., Prijava mora vsebovati: izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zaht. izobrazbe, iz katere mora biti razvidna raven in smer izob. ter datum (dan, mesec, leto) zakljuka izobra., pridobljen strokovni naziv in izobra. ustanova, pri kateri je bila izob. pridobljena, opis del. izkušenj, iz katerega je razvidno izp. pog. glede zaht. del. izkušenj: kandidat navede vse dosedanje del. ...

 • Company MANPOWER AGENCIJA ZA ZAPOSLOVANJE, D.O.O., Vodovodna cesta 101 , 1000 LJUBLJANA in Bled
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, - MONTAA LESNIH IZDELKOV- SKRB ZA PREVZEM BLAGA IN MATERIALA POTREBNEGA ZA MONTAO- SKRB ZA KVALITETNO IN PRAVOASNO IZVEDBO MONTANIH DEL- KONTROLA KAKOVOSTI IZDELKOV., - Rone spretnosti - Timski delavec - Dobra telesna pripravljenost - Natannost in odgovornost pri opravljanju dela. ENOIZMENSKO DELO V PROIZVODNJI, ...

 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA, Cesta na Jezerca 17 , 4240 RAD in Radovljica
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA, DIAGNOSTINEGA IN TERAPEVTSKEGA DELA Z UPORABNIKI, PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE PLANOV, POROIL TER VODENJE IN OCENJEVANJE STROKOVNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE S STARŠI, SKRBNIKI, DRUGIMI ORGANIZACIJAMI, ZAGOVORNIKI UPORABNIKOV TER Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI, UVAJANJE NOVIH OBLIK DELA TER DRUGO RAZVOJNO RAZISKOVALNO DELO, SKRB ZA VARNOST UPORABNIKOV, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA V SKLADU Z VIZIJO CUDV RADOVLJICA IN LETNIM DELOVNIM NARTOM., Magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja) oz. visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) pedagoške smeri logopedija in surdopedagogika, tekoe znanje slovenskega jezika, ...

 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA, Cesta na Jezerca 17 , 4240 RAD in Radovljica
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotnega delavca, polni delovni as, 40, ZAHTEVNEJŠE USMERJANJE IN POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE, OSEBNE UREJENOSTI, PRI GIBANJU IN HOJI, KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, HRANJENJU, SPREMLJANJE TER UREJANJE IN SKRB ZA OSEBNO GARDEROBO, SESTAVLJANJE IN VODENJE EVIDENC, SESTAVLJANJE PISNIH POROIL TER OBVEŠANJE, SODELOVANJE V INTERDISCIPLINARNIH TIMIH, POROANJE O POSEBNOSTIH IN DRUGIH STANJIH TER SPREMEMBAH UPORABNIKOV, POMO PRI NARTOVANJU IN IZVAJANJU OSEBNIH NARTOV TER PRI IZVAJANJU PROGRAMOV VKLJUEVANJA V OKOLJE, OHRANJANJA SOCIALNIH STIKOV, OSEBNE RASTI, PROSTEGA ASA, NARTOVANJE IN IZVEDBA AKTIVNOSTI ZA KVALITETNO PREIVLJANJE PROSTEGA ASA IN VIŠJI KVALITETI IVLJENJA TER DRUGO SODELOVANJE S SVOJCI IN S...

 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA, Cesta na Jezerca 17 , 4240 RAD in Radovljica
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVACIJA ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE PRVE POMOI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE MEDIKAMENTOZNE TERAPIJE, VZDREVANJE PRIPOMOKOV ZA OHRANJANJE VITALNIH FUNKCIJ, SKRB ZA VARNOST UPORABNIKOV, SKRB ZA USTREZNO NAMEŠANJE V RAZBREMENITVENE TELESNE POLOAJE UPORABNIKOV, KI SO TEKO GIBALNO OVIRANI, DOKUMENTIRANJE IN EVIDENCA VSEH ZAKONSKO PREDPISANIH DOKUMENTOV, SPREMLJANJE UPORABNIKOV NA PREGLEDE, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA V SKLADU Z VIZIJO CUDV RADOVLJICA IN LETNIM DELOVNIM NARTOM., Od kandidatov priakujemo srednjo strokovno izobrazbo zdravstvene smeri, opravljen strokovni izpit, vpis v register izvajalcev zdravstvene nege in pozna...

 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA, Cesta na Jezerca 17 , 4240 RAD in Radovljica
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  STRENIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DNEVNO IN GENERALNO IŠENJE PROSTOROV IN INVENTARJEV, ODNAŠANJE SMETI, PREZRAEVANJE TER RAZKUEVANJE PROSTOROV IN OPREME PO POTREBI, SKRB ZA UREJENOST IN ISTOO OKOLICE ZGRADB, SKRB ZA HIGIENSKI MATERIAL IN UREJENOST TOALETNIH PROSTOROV TER RACIONALNO UPORABO ISTIL IN PRIPOMOKOV TER ODDAJA SPISKA PORABLJENIH ISTIL, TRANSPORT HRANE, RAZDELJEVANJE, POMIVANJE POSODE, IŠENJE V SKLADU S PREDPISI HIGIENE, VODENJE EVIDENC, JAVLJANJE OKVAR VZDREVALCU, IZVAJANJE TEMELJITEGA IŠENJA PO VZDREVALNIH DELIH, OBASNA DELA V PRALNICI, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA V SKLADU Z VIZIJO CUDV RADOVLJICA IN LETNIM DELOVNIM NARTOM., Od kandidatov priakujemo vsaj dokonano osnovnošolsko izobrazbo, smisel za na...

 • Company ELEKTRO GORENJSKA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D., Ulica Mirka Vadnova 3 A, 4000 in Kranj
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  INENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PREDLAGANJE IN UVAJANJE NOVIH REŠITEV; VODENJE PROJEKTOV; NADZIRANJE DELOVANJA, KONFIGURIRANJE IN VZDREVANJE IKT INFRASTRUKTURE; ODPRAVLJANJE TEAV NA IKT INFRASTRUKTURI; NUDENJE TEHNINE POMOI UPORABNIKOM; OPERATIVNO USKLAJEVANJE IN NADZIRANJE IZVAJANJA DEL; PRIPRAVLJANJE UPORABNIŠKIH NAVODIL; PRIPRAVLJANJE OPERATIVNIH NARTOV; UREJANJE EVIDENC, IZDELOVANJE ANALIZ TER PRIPRAVLJANJE POROIL IN SODELOVANJE V NABAVNIH POSTOPKIH, Poleg navedenega od vas priakujemo obvladovanje specialnih znanj s podroja IKT infrastrukture (tudi upravljanje s stojno opremo), napredno usposobljenost za delo v sodobnih Microsoftovih rešitvah (postavitev na lastni streniški infrastrukturi in oblanih storitvah, Hyper-V, Windows Server,...

 • Company ELEKTRO GORENJSKA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D., Ulica Mirka Vadnova 3 A, 4000 in Kranj
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  TEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE POSTOPKOV PRIKLJUEVANJA; UPRAVLJANJE S POGODBAMI; SVETOVANJE IN NUDENJE POMOI UPORABNIKOM TER OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, Od vas priakujemo opravljen izpit iz upravnega postopka in dobro usposobljenost z IT orodji. e izbrani kandidat nima opravljenega izpita iz upravnega postopka, bo tega moral opraviti v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za razpisano delovno mesto. Poleg navedenega od vas priakujemo pripravljenost za sodelovanje in prevzemanje odgovornosti, stremenje k odlinosti, strokovnosti in kakovosti, prijaznost ter odprtost do sodelavcev in strank, pozitiven odnos do sprememb ter svee ideje in energijo. Ponujamo vam urejeno delovno okolje in  ...

 • Company ELEKTRO GORENJSKA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D., Ulica Mirka Vadnova 3 A, 4000 in Kranj
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  INENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVLJANJE IN USKLAJEVANJE NAPOVEDI OBREMENITEV; NADZIRANJE IN KOORDINIRANJE OBRATOVANJA ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV; PRIPRAVLJANJE IN POTRJEVANJE DOKUMENTOV ZA VARNO DELO;  OBVEŠANJE JAVNOSTI; SODELOVANJE PRI TEHNINIH IN INŠPEKCIJSKIH PREGLEDIH; PREDLAGANJE IN UVAJANJE NOVIH REŠITEV; UREJANJE EVIDENC, IZDELOVANJE ANALIZ TER PRIPRAVLJANJE POROIL; SODELOVANJE V POSTOPKIH REŠEVANJA REKLAMACIJ; IZOBRAEVANJE IN USPOSABLJANJE SODELAVCEV TER OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, Poleg navedenega od vas priakujemo vestnost in natannost, pripravljenost za sodelovanje in prevzemanje odgovornosti, stremenje k odlinosti, strokovnosti in kakovosti, prijaznost ter odprtost do sodelavcev in strank, ...

 • Company ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2 , 1000 L in Ljubljana
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  VZDREVALEC ELEKTRINIH NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH VZDREVALNIH DEL PRI VZDREVANJU IN ODPRAVA OKVAR V RTP; IZVAJANJE OSTALIH ZAHTEVNEJŠIH DEL V DELOVNI SKUPINI ZA VZDREVANJE RTP; PO POTREBI PERIODINO USPOSABLJANJE IN DELO Z DELOVNO MEHANIZACIJO., Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto . Zahtevana tehnina ali naravoslovna smer izobrazbe. Stalno delo na terenu in delo na višini. K vlogi priloiti CV in vsa zahtevana dokazila. Sede zaposlitve: CIPO Maribor, Pekrska cesta 20, 2341 Limbuš. Pisno vlogo poslati na naslov: ELES, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana., ...

 • Company ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2 , 1000 L in Ljubljana
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  VZDREVALEC ELEKTRINIH NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH VZDREVALNIH DEL PRI VZDREVANJU IN ODPRAVA OKVAR V RTP; IZVAJANJE OSTALIH ZAHTEVNEJŠIH DEL V DELOVNI SKUPINI ZA VZDREVANJE RTP; PO POTREBI PERIODINO USPOSABLJANJE IN DELO Z DELOVNO MEHANIZACIJO., Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto . Zahtevana tehnina ali naravoslovna smer izobrazbe. Stalno delo na terenu in delo na višini. K vlogi priloiti CV in vsa zahtevana dokazila. Sede zaposlitve: CIPO Ljubljana, Berievo 70, 1262 Dol pri Ljubljani. Pisno vlogo poslati na naslov: ELES, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana., ...

 • Company ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2 , 1000 L in Ljubljana
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  ELEKTROVZDREVALEC, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH VZDREVALNIH DEL PRI VZDREVANJU IN ODPRAVA OKVAR V RTP; IZVAJANJE OSTALIH ZAHTEVNEJŠIH DEL V DELOVNI SKUPINI ZA VZDREVANJE RTP; PO POTREBI PERIODINO USPOSABLJANJE IN DELO Z DELOVNO MEHANIZACIJO., Zahtevana tehnina ali naravoslovna smer izobrazbe. Zaposlitev pripravnika. Stalno delo na terenu in delo na višini. K vlogi priloiti CV in vsa zahtevana dokazila. Sede zaposlitve: CIPO Divaa, Kraška cesta 1, 6215 Divaa. Pisno vlogo poslati na naslov: ELES, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana., ...

 • Company ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2 , 1000 L in Ljubljana
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  INENIR STROJNIŠTVA, ENERGETIK, poskusno delo 5 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NADZOR DEL PRI PROJEKTIH ZA ZAHTEVNE, MANJ ZAHTEVNE IN ENOSTAVNE OBJEKTE, SKLADNO Z ZGO IN PODZAKONSKIMI AKTI TER NADZOR PRI REDNEM VZDREVANJU POMONIH NAPRAV; SODELOVANJE NA INTERNIH STROKOVNO TEHNINIH PREGLEDIH, TEHNINIH IN INŠPEKCIJSKIH PREGLEDIH; SODELOVANJE PRI IZDELAVI PROJEKTNIH NALOG, PROJEKTNE IN TEHNINE DOKUMENTACIJE TER V POSTOPKU JAVNEGA NAROANJA (TEHNINO PODROJE)., Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto za univ. (2. bol. st.) strokovno izobrazbo; 10 let primerljivih izkušenj za visoko (1. bol. st.) strokovno izobrazbo. Zahtevana gradbena smer izobrazbe. Zahtevana licenca inenirske zbornice. K vlogi priloiti CV in vsa zahtevana dokazila. Sede zaposlitve: CIPO Ljubljana, Berievo 70, 1262 Dol p...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Bohinj Commune Edit filters