Jobmonitor. Search results for Radovljica

5 Jobs found

Used filters:
 • Radovljicax
Displaying 1-5 of 5 results.
 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA, Cesta na Jezerca 17 , 4240 RAD in Radovljica
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA, DIAGNOSTINEGA IN TERAPEVTSKEGA DELA Z UPORABNIKI, PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE PLANOV, POROIL TER VODENJE IN OCENJEVANJE STROKOVNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE S STARŠI, SKRBNIKI, DRUGIMI ORGANIZACIJAMI, ZAGOVORNIKI UPORABNIKOV TER Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI, UVAJANJE NOVIH OBLIK DELA TER DRUGO RAZVOJNO RAZISKOVALNO DELO, SKRB ZA VARNOST UPORABNIKOV, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA V SKLADU Z VIZIJO CUDV RADOVLJICA IN LETNIM DELOVNIM NARTOM., Magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja) oz. visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) pedagoške smeri logopedija in surdopedagogika, tekoe znanje slovenskega jezika, ...

 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA, Cesta na Jezerca 17 , 4240 RAD in Radovljica
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotnega delavca, polni delovni as, 40, ZAHTEVNEJŠE USMERJANJE IN POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE, OSEBNE UREJENOSTI, PRI GIBANJU IN HOJI, KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, HRANJENJU, SPREMLJANJE TER UREJANJE IN SKRB ZA OSEBNO GARDEROBO, SESTAVLJANJE IN VODENJE EVIDENC, SESTAVLJANJE PISNIH POROIL TER OBVEŠANJE, SODELOVANJE V INTERDISCIPLINARNIH TIMIH, POROANJE O POSEBNOSTIH IN DRUGIH STANJIH TER SPREMEMBAH UPORABNIKOV, POMO PRI NARTOVANJU IN IZVAJANJU OSEBNIH NARTOV TER PRI IZVAJANJU PROGRAMOV VKLJUEVANJA V OKOLJE, OHRANJANJA SOCIALNIH STIKOV, OSEBNE RASTI, PROSTEGA ASA, NARTOVANJE IN IZVEDBA AKTIVNOSTI ZA KVALITETNO PREIVLJANJE PROSTEGA ASA IN VIŠJI KVALITETI IVLJENJA TER DRUGO SODELOVANJE S SVOJCI IN S...

 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA, Cesta na Jezerca 17 , 4240 RAD in Radovljica
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVACIJA ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE PRVE POMOI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE MEDIKAMENTOZNE TERAPIJE, VZDREVANJE PRIPOMOKOV ZA OHRANJANJE VITALNIH FUNKCIJ, SKRB ZA VARNOST UPORABNIKOV, SKRB ZA USTREZNO NAMEŠANJE V RAZBREMENITVENE TELESNE POLOAJE UPORABNIKOV, KI SO TEKO GIBALNO OVIRANI, DOKUMENTIRANJE IN EVIDENCA VSEH ZAKONSKO PREDPISANIH DOKUMENTOV, SPREMLJANJE UPORABNIKOV NA PREGLEDE, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA V SKLADU Z VIZIJO CUDV RADOVLJICA IN LETNIM DELOVNIM NARTOM., Od kandidatov priakujemo srednjo strokovno izobrazbo zdravstvene smeri, opravljen strokovni izpit, vpis v register izvajalcev zdravstvene nege in pozna...

 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA, Cesta na Jezerca 17 , 4240 RAD in Radovljica
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  STRENIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DNEVNO IN GENERALNO IŠENJE PROSTOROV IN INVENTARJEV, ODNAŠANJE SMETI, PREZRAEVANJE TER RAZKUEVANJE PROSTOROV IN OPREME PO POTREBI, SKRB ZA UREJENOST IN ISTOO OKOLICE ZGRADB, SKRB ZA HIGIENSKI MATERIAL IN UREJENOST TOALETNIH PROSTOROV TER RACIONALNO UPORABO ISTIL IN PRIPOMOKOV TER ODDAJA SPISKA PORABLJENIH ISTIL, TRANSPORT HRANE, RAZDELJEVANJE, POMIVANJE POSODE, IŠENJE V SKLADU S PREDPISI HIGIENE, VODENJE EVIDENC, JAVLJANJE OKVAR VZDREVALCU, IZVAJANJE TEMELJITEGA IŠENJA PO VZDREVALNIH DELIH, OBASNA DELA V PRALNICI, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA V SKLADU Z VIZIJO CUDV RADOVLJICA IN LETNIM DELOVNIM NARTOM., Od kandidatov priakujemo vsaj dokonano osnovnošolsko izobrazbo, smisel za na...

 • Company POSREDNIŠTVO PRI PRODAJI BORIS ČUDEN S.P., HRUŠICA 228 , 4276 HRUŠICA in Radovljica
  09.06.2021 Updated on: 09.06.2021

  PRODAJALCI NA BENCINSKIH RPALKAH, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece oz. monost sklenitve nove pogodbe , polni delovni as, 40, PRODAJA IN SVETOVANJE GOSTOM V TRGOVINI IN GOSTINSKEM LOKALU, DELO V PRIPRAVLJALNICI HRANE, NAROANJE IN PREVZEM BLAGA, SPREJEMANJE REKLAMACIJ..., Prijaznost, veselje do dela v kolektivu in s strankami, rone spretnosti, smisel za istoo in urejenost, natannost., veizmensko...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Radovljica Edit filters