Jobmonitor. Search results.

2596 Jobs found

Displaying 1-50 of 2596 results.
 • Company GLAMPING, nastanitvene in druge dejavnosti, d.o.o., Tržaška cesta 65 , 2000 MARIBOR in Bloke
  20.08.2018

  ISTILCI, STRENIKI IN GOSPODINJSKI POMONIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IŠENJE ŠOTOROV, UREJANJE OKOLICE, POMO PRIPRIPRAVI ZAJTRKOV. DELOVNO MESTO: POEHOVA, , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO, PUNGRT 9, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI in Bloke
  20.08.2018

  SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev oz. OD 1.9.2018 DO 31.8.2019, skrajšan delovni as, 24, DELO Z OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI, PRIMANJKLJAJI IN MOTNJAMI, NA PODLAGI ODLOB KOMISIJE ZA USMERJANJE IN DODATNO STROKOVNO POMO, POTREBNA PREDLOITEV POTRDILA O IZOBRAZBI IN POTRDILA O NEKAZNOVANOSTI ,...

 • Company OSNOVNA ŠOLA FRANA ERJAVCA NOVA GORICA, KIDRIČEVA ULICA 36, 5000 NOVA GORICA in Bloke
  20.08.2018

  UITELJ GOSPODINJSTVA V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POUEVANJE PREDMENEGA POUKA GOSPODINJSTVO V OSNOVNI ŠOLI, DOPOLNJEVANJE UNE OBVEZE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, Vlogo z ivljenjepisom pošljite po e-pošti. Priloiti je potrebno potrdilo o nekaznovanosti po 107.a lenu ZOFVI, ki ni starejše od 30 dni in potrdilo o strokovni izobrazbi in strokovnem izpitu., dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA FRANA ERJAVCA NOVA GORICA, KIDRIČEVA ULICA 36, 5000 NOVA GORICA in Bloke
  20.08.2018

  UITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, POUEVANJE PREDMETA TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA V OSNOVNI ŠOLI, Vlogo z ivljenjepisom pošljite po e-pošti. Priloiti je potrebno potrdilo o nekaznovanosti po 107.a lenu ZOFVI, ki ni starejše od 30 dni in potrdilo o strokovni izobrazbi in strokovnem izpitu., dopoldan...

 • Company CGP JAKLIČ, CEMENTNI IZDELKI, GRADNJE, PREVOZI, IZTOK JAKLIČ S.P., Loka 7 , 8321 BRUSNICE in Bloke
  20.08.2018

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO POTEKA V PROIZVODNJI BETONSKIH IZDELKOV (LAHKO FIZINO DELO, IZKUŠNJE NISO POTREBNE) IN NA PODROJU NIZKIH GRADENJ (UREJANJE DVORIŠ, TLAKOVANJE IPD. ZAELJENE IZKUŠNJE Z DELOM V GRADBENIŠTVU)., NUDIMO ZAPOSLITEV ZA STALNO, DOBRE POGOJE DELA, DOBRO PLAILO. URNO POSTAVKO DOREEMO NA PRVEM RAZGOVORU IN JE ODVISNA OD KANDIDATOVIH VEŠIN. NA VOLJO JE TUDI BREZPLANO STANOVANJE NA LOKACIJI PROIZVODNE HALE. KANDIDATI SI LAHKO NAŠE DEJAVNOSTI PODROBNEJE OGLEDAJO NA NAŠI SPLETNI STRANI , dopoldan...

 • Company PANORGANIC, LJUTOMER, SPODNJI KAMENŠČAK, SPODNJI KAMENŠČAK 40 , 9240 LJUTOMER in Bloke
  20.08.2018

  DELAVEC ZA PREPROSTA KMETIJSKA DELA, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, pakiranje in pobiranje sadja in zelenjave, skrb za rastlinjak, , dopoldan...

 • Company Osnovna šola Toneta Pavčka, Postaja 1 , 8216 MIRNA PEČ in Bloke
  20.08.2018

  DEFEKTOLOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOI ZA UENCE S POSEBNIMI POTREBAMI, Kandidati naj priloijo potrdilo o nekaznovanosti in potrdila o izobrazbi. ,...

 • Company PREKLADE, proizvodnja in trgovina z gradbenimi materiali d.o.o., Ptujska cesta 37 , 2331 PRAGERSKO in Bloke
  20.08.2018

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, delo v proizvodnji preklad,stropnih nosilcev,montiranje,rezanje,polaganje openih skodelic,..., , dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA FRANA ERJAVCA NOVA GORICA, KIDRIČEVA ULICA 36, 5000 NOVA GORICA in Bloke
  20.08.2018

  KNJINIAR V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, KNJINIAR/KA V OSNOVNI ŠOLI, Vlogo z ivljenjepisom pošljite po e-pošti. Priloiti je potrebno potrdilo o nekaznovanosti po 107.a lenu ZOFVI, ki ni starejše od 30 dni in potrdilo o strokovni izobrazbi in strokovnem izpitu.,...

 • Company OSNOVNA ŠOLA FRANA ERJAVCA NOVA GORICA, KIDRIČEVA ULICA 36, 5000 NOVA GORICA in Bloke
  20.08.2018

  PREDMETNI UITELJ ZA SLOVENSKI JEZIK, poskusno delo , Doloen as oz. NADOMEŠANJE PORODNIŠKE ODSOTNOSTI, polni delovni as, 40, POUEVANJE SLOVENSKEGA JEZIKA V OSNOVNO ŠOLI, Vlogo z ivljenjepisom pošljite po e-pošti. Priloiti je potrebno potrdilo o nekaznovanosti po 107.a lenu ZOFVI, ki ni starejše od 30 dni in potrdilo o strokovni izobrazbi in strokovnem izpitu., dopoldan...

 • Company SANTIM, čiščenje, d. o. o., Koroška cesta 47 , 2370 DRAVOGRAD in Bloke
  20.08.2018

  ISTILCI, STRENIKI IN GOSPODINJSKI POMONIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, REDNA, GENERALNA IN SPECIALNA IŠENJA NA TERENU V MARIBORU IN OKOLICI. NADZOR DELA IN UVAJANJE ZAPOSLENIH V DELO. NUJEN JE IZPIT B - KATEGORIJE IN LASTEN PREVOZ., POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, gibljiv/nestalen urnik...

 • Company ERILO, trgovina in gostinstvo, d.o.o., LAVRIČEV TRG 8, 5270 AJDOVŠČINA in Bloke
  20.08.2018

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Doloen as, 24 mesecev oz. nadomešanje, skrajšan delovni as, 20, IŠENJE POSLOVNIH PROSTOROV, , popoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE, CIRKOVCE 47, 2326 CIRKOVCE in Bloke
  20.08.2018

  PREDMETNI UITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POUEVANJE ŠPORTA IN RAZŠIRJENEGA PROGRAMA V OSNOVNI ŠOLI, ,...

 • Company OSNOVNA ŠOLA TABOR I MARIBOR, Ulica Arnolda Tovornika 21 , 2000 MARIBOR in Bloke
  20.08.2018

  UITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev oz. do 31. 8. 2019, polni delovni as, 40, POUEVANJE ŠPORTA V DODATNEM ŠPORTNEM PROGRAMU IN V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, Priloiti dokazila o izobrazbi (diploma, strokovni izpit, ivljenjepis) ,...

 • Company OSNOVNA ŠOLA FRANA ERJAVCA NOVA GORICA, KIDRIČEVA ULICA 36, 5000 NOVA GORICA in Bloke
  20.08.2018

  UITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 7, POUEVANJE MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, Vlogo z ivljenjepisom pošljite po e-pošti. Priloiti je potrebno potrdilo o nekaznovanosti po 107.a lenu ZOFVI, ki ni starejše od 30 dni in potrdilo o strokovni izobrazbi in strokovnem izpitu., dopoldan...

 • Company MUZEJI RADOVLJIŠKE OBČINE, LINHARTOV TRG 1, 4240 RADOVLJICA in Radovljica
  20.08.2018

  MENEDERJI V KULTURI IN UMETNOSTI, poskusno delo , Doloen as oz. as mandata: 5 LET, polni delovni as, 40, DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA, POGOJI ZA ZAHTEVANO DELOVNO MESTO SO NAVEDENI V RAZPISU NA SPLETNI STRANI OBINE RADOVLJICA IN NA SPLETNI STRANI MUZEJEV RADOVLJIŠKE OBINE,...

 • Company BARTOG PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE D.O.O., OBRTNIŠKA ULICA 18, 8210 TREBNJE in Bloke
  20.08.2018

  DELAVCI ZA PREPROSTA PREKLADALNA DELA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, -STROKOVNO, TEKOE IN NATANNO OPRAVLJA DELO V SKLADIŠU -IZVAJA PREVZEM, SKLADIŠENJE, KOMISIONIRANJE, IZDAJANJE IN ODPREMO BLAGA -IZVAJA SKLADIŠNI PROMET BLAGA (PREVZEM, REKLAMACIJE, IZDAJANJE) -PRIPRAVLJA IN IZVAJA KOMISIONIRANJE BLAGA ZA DOSTAVE PO NALOGIH PRODAJE (ROKI, ORGANIZACIJA DOSTAVE) -VZDRUJE VLOIŠA IN PREMIKE BLAGA V SKLADIŠU UPOŠTEVAJO FAKTORJE OBRAANJA, STAROST ZALOG IN IVLJENJSKI CIKEL -SPREMLJA IN IZVAJA UKREPE ZA OPTIMALNE ZALOGE (OBRAANJE, STAROST IN IVLJENJSKI CIKEL PROIZVODOV) -SODELUJE OB PRIPRAVAH IN IZVAJANJU INVENTUR , - tuj jezik pasivno, raunalnik, izpit »B« kategorije, dopoldan...

 • Company SANTIM, čiščenje, d. o. o., Koroška cesta 47 , 2370 DRAVOGRAD in Bloke
  20.08.2018

  ISTILCI, STRENIKI IN GOSPODINJSKI POMONIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 18, IŠENJE SKLADIŠNIH IN POSLOVNIH PROSTOROV. DELO V DOPOLDANSKEM ASU. RONO IN STROJNO IŠENJE., POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI., dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA TABOR LOGATEC, TRŽAŠKA CESTA 150, 1370 LOGATEC in Bloke
  20.08.2018

  UITELJ GEOGRAFIJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece oz. nadomešanje, polni delovni as, 40, POUEVANJE, Opravljen strokovni izpit na podroju vzgoje in izobraevanja,...

 • Company SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA, CESTA 5. MAJA 12, 5270 AJDOVŠČINA in Bloke
  20.08.2018

  SREDNJEŠOLSKI UITELJ ZA ANGLEŠKI JEZIK, poskusno delo , Doloen as oz. 31.08.2019, skrajšan delovni as, 6, OBLIKOVANJE UNIH PROGRAMOV, POUEVANJE PREDMETA, NADZIRANJE DELA DIJAKOV, PRIPRAVLJANJE, DOLOANJE, POPRAVLJANJE VAJ, PREIZKUSOV ZNANJ, PRIPRAVLJANJE POROIL O DELU DIJAKOV, POSVETOVANJE IN IZOBRAEVANJE UITELJEV IN STARŠEV, Srednješolski uitelj anglešine je lahko kdor je konal: univerzitetni študijski program angleškega jezika ali angleškega jezika s knjievnostjo ali magistrski študijski program druge stopnje anglistika ali pouevanje anglešine. Oseba mora podpisati izjavo, da ni bila pravnomono obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju ve kot 6 mesecev in da ni bila pravnomono obsojena zaradi kaznivega dejanja ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA FRANA ERJAVCA NOVA GORICA, KIDRIČEVA ULICA 36, 5000 NOVA GORICA in Bloke
  20.08.2018

  UITELJ ANGLEŠINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POUEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA V PRVEM VZGOJNO-IZOBRAEVALNEM OBDOBJU (IZOBRAZBA Z USTREZNIM MODULOM) V OSNOVNI ŠOLI, DOPOLNJEVANJE UNE OBVEZE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, Vlogo z ivljenjepisom pošljite po e-pošti. Priloiti je potrebno potrdilo o nekaznovanosti po 107.a lenu ZOFVI, ki ni starejše od 30 dni in potrdilo o strokovni izobrazbi in strokovnem izpitu., dopoldan...

 • Company PLASTPOL, orodjarstvo in izdelava predmetov iz plastičnih mas, d.o.o., Cesta na Rupo 63 , 4000 KRANJ in Bloke
  20.08.2018

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTINIH MAS, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO V ORODJARNI IN POSLUEVANJE STROJEV ZA BRIZGANJE PLASTIKE, opravljanje enostavnih priuenih in ponavljajoih se del na strojih v orodjarni z monostjo in pripravljenostjo nadaljnjega izobraevanja na raunalnikih, posluevanje strojev za brizganje plastike - prebiranje, sortiranje, pakiranje izdelkov iz plastike , dopoldan...

 • Company ALFA LAB, gostinstvo in trgovina, d.o.o., Medno 54 , 1210 LJUBLJANA - ŠENTVID in Bloke
  20.08.2018

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, POMO PRI POMIVANJU GOSTINSKEGA INVENTARJA, SKRB ZA RED IN ISTOO, Z VOZNIŠKIM IZPITOM B KATEGORIJE., gibljiv/nestalen urnik...

 • Company AKRIPOL proizvodnja in predelava polimerov, d.o.o., Prijateljeva cesta 11 , 8210 TREBNJE in Bloke
  20.08.2018

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo , Doloen as, 3 mesece oz. z monostjo podaljšanja pogodbe o zaposlitvi, polni delovni as, 40, .UPRAVLJANJE, KONTROLIRANJE IN SKRB ZA FUNKCIONALNOST STROJEV IN NAPRAV, ZAUPANIH MU PRI DELU. . ODPIRANJE KALUPOV, PRIPRAVA IN NAPELJEVANJE PVC PROFILA, NAPELJEVANJE MONOFILAMENTA, SESTAVA KALUPA, NALIVANJE KALUPA, KALIBRIRANJE, VLAGANJE IN ODLAGANJE KALUPA V REGAL, NABIRANJE ZAGOZD, KLASIRANJE PLOŠ, OBLEPLJANJE PLOŠ, PREGLED STEKEL., , dvoizmensko...

 • Company Grad-El d.o.o., podjetje za gradbeništvo, trgovino, gostinstvo, uvoz-izvoz in prevozništvo, Zgornje in Bloke
  20.08.2018

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO ZIDARJU, , dopoldan...

 • Company ALFA LAB, gostinstvo in trgovina, d.o.o., Medno 54 , 1210 LJUBLJANA - ŠENTVID in Bloke
  20.08.2018

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, POMO PRI POMIVANJU IN IŠENJU., , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE, TITOV TRG 4, 6000 KOPER - CAPODISTRIA in Visoko
  20.08.2018

  VISOKOŠOLSKI UITELJ, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, 1.PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE VAJ, VODENJE KONZULTACIJ, OPRAVLJANJE NALOG DOLOENIH V AKTIH UP 2.MENTORIRANJE PRI SEMINARSKIH NALOGAH IN PRI IZVEDBI DELOVNE PRAKSE, 3.PRIPRAVLJANJA IN IZVAJANJE VAJ V UNIH BAZAH IN KLININE VAJE, 4.MENTORIRANJE PRI IZVEDBI STROKOVNEGA PRAKTIKUMA, 5.UDEJSTVOVANJE NA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEM PODROJU, PRENAŠANJE REZULTATOV ZNANSTVENO RAZISKOVALNEGA DELA V ŠTUDIJSKI PROCES TER SODELOVANJE PRI AKTIVNOSTIH VEZANIH NA PEDAGOŠKO IN ZNANSTVENO–RAZISKOVALNO DELO NA PODROJU STROKE, 6.OPRAVLJANJE DRUGEGA STROKOVNEGA IN RAZVOJNEGA DELA S KATERIM SE URESNIUJE POSLANSTVO UNIVERZE IN DVIGUJE UGLED UNIVERZE, NJENE LANICE, STROKE, 7.SODELOVANJE PRI DELU ORGANOV, DELOVNIH TELES IN KOMISIJ LANICE OZ....

 • Company Fakulteta za poslovne vede, CIRIL-METODOV TRG 9 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  20.08.2018

  VISOKOŠOLSKI UITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as oz. 31.12.2019, polni delovni as, 40, VODENJE IN UREJANJE ZNANSTVENO RAZISKOVALNIH ZADEV, Kandidati naj pošljejo Europass CV in motivacijsko pismo na Apply Now. Po telefonu NE dajamo informacije.,...

 • Company ZIDARSTVO SIMČIČ ZORAN SIMČIČ S.P., VOJKOVA ULICA 8, 5213 KANAL in Bloke
  20.08.2018

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI VISOKIH GRADNJAH, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, POMONA GRADBENA DELA, , dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA FRANA ERJAVCA NOVA GORICA, KIDRIČEVA ULICA 36, 5000 NOVA GORICA in Bloke
  20.08.2018

  UITELJ ITALIJANŠINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 7, POUEVANJE ITALIJANŠINE V OSNOVNI ŠOLI, Vlogo z ivljenjepisom pošljite po e-pošti. Priloiti je potrebno potrdilo o nekaznovanosti po 107.a lenu ZOFVI, ki ni starejše od 30 dni in potrdilo o strokovni izobrazbi in strokovnem izpitu., dopoldan...

 • Company BELI MEDVED, STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE D.O.O., RADOVLJICA, ZGORNJI OTOK 8, 4240 RADOVLJICA in Bloke
  20.08.2018

  DRUGI ISTILCI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. z monostjo podaljšanja pogodbe , polni delovni as, 40, -IŠENJE TAL, PISARNIŠKE OPREME, OKEN, SANITARIJ, HODNIKOV IN OSTALIH PROSTOROV, -STROKOVNO UPORABLJANJE ISTILNIH SREDSTEV IN ISTILNIH STROJEV ZA POTREBE IŠENJA PO NAVODILIH PROIZVAJALCEV, -OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO DELAVCA IN NAVODILI DELODAJALCA, , dopoldan...

 • Company Aleksander Vrbančič s.p., avx gradnja - suhomontaža, Plitvički Vrh 2 , 9250 GORNJA RADGONA in Bloke
  20.08.2018

  MONTER MONTANIH HIŠ, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, montaa lesenih konstrukcij, ograj, hiš,..., , dopoldan...

 • Company DOGŠA, PODJETJE ZA PLESKARSKA IN ZAKLJUČNA GRADBENA DELA D.O.O., Prešernova ulica 8 , 9220 LENDAVA - in Bloke
  20.08.2018

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA PRI VISOKIH GRADNJAH, poskusno delo , Doloen as, 5 mesecev, polni delovni as, 40, VSA POMONA GRADBENA DELA, , dopoldan...

 • Company Šiviljstvo, Katja Šuen s.p., Stojnci 13 A, 2281 MARKOVCI PRI PTUJU in Bloke
  20.08.2018

  PRIPRAVLJALEC HITRE HRANE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, Delo na aru in z fritezo (priprava hamburgerjev), ,...

 • Company Milić dostava in montaža, Milić Danijel, MDM s.p., Ulica heroja Šaranoviča 10 , 2000 MARIBOR in Bloke
  20.08.2018

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, BARVANJE,SESTAVLJANJE,BRUŠENJE,VARJENJE., , dvoizmensko...

 • Company INTOS invalidsko podjetje d.o.o., ŠARANOVIČEVA CESTA 35, 1230 DOMŽALE in Bloke
  20.08.2018

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IŠENJE POSLOVNIH PROSTOROV (PISARNE, PROIZVODNJA, SANITARNI PROSTORI), Smisel za red in istoo, delavnost, sodelovanje, samostojnost pri delu. Prednost pri izbiri bodo imele osebe z invalidsko oceno., gibljiv/nestalen urnik...

 • Company GOSTILNA PICERIJA KOSTANJ, MATEJ ŽNUDERL, S.P., Ptujska Cesta 45 , 9250 GORNJA RADGONA in Bloke
  20.08.2018

  PICOPEK, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA IN PEKA PIC, , dvoizmensko...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA, KARDELJEVA PLOŠČAD 17, 1000 LJUBLJANA in Visoko
  20.08.2018

  VISOKOŠOLSKI UITELJ, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPLOŠNI OPIS: OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UNIH NARTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UNIM NARTOM IN DOGNANJI STROKE TER KOORDINACIJA DELA IN NADZOR NAD DELOM OSTALIH IZVAJALCEV PREDMETA (ASISTENTOV, TEHNINIH IN DRUGIH SODELAVCEV) , PREDAVANJA ŠTUDENTOM, VODENJE SEMINARJEV IN DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTI PRI PREDMETU, VODENJE, OCENJEVANJE IN POPRAVLJANJE IZPITNIH NALOG IN PREIZKUSOV, MENTORSTVA ŠTUDENTOM PRI IZDELAVI DIPLOMSKIH NALOG IN DRUGIH DEL , SODELOVANJE PRI OSTALIH AKTIVNOSTIH VEZANIH NA PEDAGOŠKO DELO NA PODROJU STROKE (NOSTRIFIKACIJE, ITD.) , ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO NA PODROJU TR...

 • Company MOJCA KOROTAJ s.p., GOSTINSTVO, LEŠNICA 14 C, 2270 ORMOŽ in Bloke
  20.08.2018

  DOSTAVLJAVEC, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, dostava in pomo v gostinstvu (delo na Ptuju), , popoldan...

 • Company GRADBENA DELA HIS IZUDIN ČAUŠEVIĆ S.P., Vidmašče 2 , 6210 SEŽANA in Bloke
  20.08.2018

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA PRI VISOKIH GRADNJAH, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 5 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE POMONIH GRADBENIH DEL, DELO POTEKA NA OBMOJU PRIMORSKE- KRAS, dopoldan...

 • Company SINTAL-EKO DRUŽBA ZA ČIŠČENJE PROSTOROV, UREJANJE OKOLJA IN TRGOVINO D.O.O., Litostrojska cesta 38 , in Bloke
  20.08.2018

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IŠENJE POSLOVNIH PROSTOROV IN OBJEKTOV, , veizmensko...

 • Company PRIMINVEST Inženiring d.o.o., Potoče 2 , 5263 DOBRAVLJE in Bloke
  20.08.2018

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI VISOKIH GRADNJAH, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE POMONIH GRADBENIH DEL., NUDIMO TUDI NASTANITEV, dopoldan...

 • Company MERILESK, vzdrževanje in čiščenje objektov, d.o.o., Železničarska pot 4 , 5000 NOVA GORICA in Bloke
  20.08.2018

  DELAVEC ZA PREPROSTA ZIDARSKA DELA, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POMONA GRADBENA DELA, ,...

 • Company EES SISTEMI, družba za čiščenje poslovnih prostorov ter izvedbo suhomontažnih del, d.o.o., Ameriška in Brnik
  20.08.2018

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IŠENJE POSLOVNIH PROSTOROV, , veizmensko...

 • Company AVTOTRADE D.O.O., DRUŽBA ZA POPRAVILO AVTOMOBILOV IN TRGOVINO Z AVTOMOBILI, STROJI IN REZERVNIMI DEL in Bloke
  20.08.2018

  KUHINJSKI POMONIKI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, POMO PRI PRIPRAVI JEDI PO NAVODILIH KUHARJA, IŠENJE POSODE, PROSTOROV IN STROJEV, PRIPRAVA ZAJTRKOV IN KUHINJE PRED PRIHODOM KUHARJA, VZDREVANJE REDA IN ISTOE, PREVZEMANJE BLAGA IN SORTIRANJE PO SHRAMBAH, SLEDENJE VELJAVONOSTI ROKA ZA UPORABO BLAGA, OPRAVLJANJE VSEH DEL SKLADNO Z DOLOILI ZVZD., PODJETJE Z DOLGOLETNO TRADICIJO. REDNA ZAPOSLITEV IN PLAILO. NEDELJE SO PROSTE, DELO JE ZA DOLOEN AS,, dvoizmensko...

 • Company Aleksander Vrbančič s.p., avx gradnja - suhomontaža, Plitvički Vrh 2 , 9250 GORNJA RADGONA in Bloke
  20.08.2018

  DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA DELA, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, pomo pri montai lesenih konstrukcij, ograj, hiš,..., , dopoldan...

 • Company TPV d.o.o.; TPV D.O.O., PE VELIKA LOKA, Velika Loka 70 , 8212 VELIKA LOKA in Bloke
  20.08.2018

  TEHNIKI IN STROKOVNI SODELAVCI ZA LOGISTIKO, TEHNOLOGIJO PROMETA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, MANIPULACIJA V SKLADIŠIH, ORGANIZIRANJE ODPREM, MANIPULACIJA Z MATERIALI NA, MED IN IZ DELOVNIH MEST, RAZLAGANJE, NALAGANJE KAMIONOV IN MANIPULACIJA S PRAZNO EMBALAO, SKRB ZA UREJENOST SKLADIŠA, VSE AKTIVNOSTI GLEDE NA DOKUMENTIRANE POSTOPKE IN NAVODILA, UPOŠTEVANJE POSTOPKOV IN NAVODIL VARSTVA PRI DELU, POARNE VARNOSTI IN OKOLJA, DRUGA DELA PO DOLOBAH AKTOV IN NAVODILIH VODJE, DELO SE OPRAVLJA NA VSEH POSLOVNIH ENOTAH, Zahtevana formalna izobrazba: IV. ali III. stopnja smeri: obdelovalci kovin, mehaniki, strojniki, monterji in inštalaterji/Zahtevane kompetence: obvezen je izpit za voznika viliarja.,...

 • Company Tesarstvo Kralj d.o.o., Repnje 17 , 1217 VODICE in Bloke
  20.08.2018

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI VISOKIH GRADNJAH, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, GRADBENA IN TESARSKA DELA, , dopoldan...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE, KARDELJEVA PLOŠČAD 5, 1000 LJUBLJANA in Visoko
  20.08.2018

  VISOKOŠOLSKI UITELJ, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 24 mesecev, polni delovni as, 40, OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UNIH NARTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UNIM NARTOM IN DOGNANJI STROKE TER KOORDINACIJA DELA IN NADZOR NAD DELOM OSTALIH MOREBITNIH IZVAJALK/-LCEV PREDMETA (ASISTENTOV, TEHNINIH IN DRUGIH SODELAVCEV), PREDAVANJA, VODENJE SEMINARJEV IN DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTI PRI PREDMETU, VODENJE, OCENJEVANJE IN POPRAVLJANJE IZPITNIH NALOG IN PREIZKUSOV, MENTORSTVA ŠTUDENTOM IN ŠTUDENTKAM PRI IZDELAVI DIPLOMSKIH, MAGISTRSKIH IN DOKTORSKIH DEL, SODELOVANJE PRI OSTALIH AKTIVNOSTIH, VEZANIH NA PEDAGOŠKO DELO NA PODROJU STROKE (NOSTRIFIKACIJE ITD.), ZNANSTVENORA...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA, KARDELJEVA PLOŠČAD 16, 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  20.08.2018

  VISOKOŠOLSKI UITELJ, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UNIH NARTOV TER PRILAGAJANJE UNIVERZITETNIH IN VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UNIM NARTOM IN DOGNANJI STROKE TER KOORDINACIJA DELA IN NADZOR NAD DELOM OSTALIH IZVAJALCEV PREDMETA (ASISTENTOV, TEHNINIH IN DRUGIH SODELAVCEV), PREDAVANJA ŠTUDENTOM, VODENJE SEMINARJEV IN DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTI, VODENJE, OCENJEVANJE IN POPRAVLJANJE IZPITNIH NALOG IN PREIZKUSOV, USMERJANJE RAZISKOVALNEGA DELA IN ŠTUDIJSKIH AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV IN MENTORSTVA ŠTUDENTOM PRI IZDELAVI DIPLOMSKIH NALOG IN DRUGIH DEL, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO, PROUEVANJE IN RAZVIJANJE KONCEPTOV, TEORIJ IN METOD, SODELO...

Please select filters to subscribe to Job Alerts