Jobmonitor. Search results.

5371 Jobs found

Displaying 1-50 of 5371 results.
 • Company Non renseigné in Other
  14.10.2019

  VODJA PROJEKTA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 20 mesecev oz. konca trajanja projekta oz. operacije, polni delovni as, 40, KOORDINIRANJE, VODENJE IN SPREMLJANJE IZVAJANJA POSAMEZNEGA PROJEKTA OZ. OPERACIJE, POROANJE IN VODENJE DOKUMENTACIJE O POSAMEZNEM PROJEKTU OZ. OPERACIJI, OPRAVLJANJE DRUGIH STROKOVNIH NALOG NA POSAMEZNIH PROJEKTIH, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO NALOGU VODJE OZ. NADREJENEGA., Delovne izkušnje 8 mesecev (v VII.stopnji ali v VI. v javnem sektorju), raven izobrazbe: visokošolsko strokovno izobraevanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraevanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska  stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraevanje (prva bolonjska stopnja)/vi...

 • Company Non renseigné in Other
  14.10.2019

  PROJEKTNI TAJNIK, poskusno delo , Doloen as, 4 mesece, polni delovni as, 40, VSA ADMINISTRATIVNA DELA, POMO PRI PROJEKTNEM DELU, SMISEL ZA TIMSKO DELO, ZANESLJIVOST, NATANNOST, ODGOVORNOST, LOJALNOST, ...

 • Company Non renseigné in Other
  14.10.2019

  ADMINISTRATOR, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VNAŠANJE PODATKOV, PISANJE DOPISOV, POMO PRI POSLOVANJU PODJETJA, , dopoldan...

 • Company Non renseigné in Thoiry
  14.10.2019

  VISOKOŠOLSKI UITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 11 mesecev, polni delovni as, 40, A)SAMOSTOJNO NARTUJE IN OPRAVLJA STROKOVNA DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROJU, B)SAMOSTOJNO IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROJA, C)ADMINISTRATIVNO VODENJE DELA, D)INFORMACIJSKO SVETOVALNO DELO, E)PRIPRAVA IN ZBIRANJE PODATKOV, F)SPREMLJA INFORMACIJE IN NOVOSTI S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, G)SAMOSTOJNO OPRAVLJA DRUGE NALOGE, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE PODROJE DELOVNEGA MESTA PO NALOGU NADREJENEGAPODROBNEJŠI OPIS DELA IN NALOG: ORGANIZACIJA IZOBRAEVANJ NA TEMO VSEBIN FRI, KOMUNIKACIJA Z GOSPODARSKIMI DRUBAMI, POSAMEZNIKI IN OSTALIMI ENTITETAMI, OGLAŠEVANJE, RAZUMEVANJE KLJUNE VSEBINE PONUJENIH IZOBRAEVANJ, SKRB ZA MEDIJSKO IZPOSTAVLJENOST, ISKANJE NOVIH POSLOV...

 • Company Non renseigné in Other
  14.10.2019

  VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PREVOZ TOVORA (TRGOVSKEGA BLAGA, GRADBENEGA MATERIALA NA GRADBIŠE), NALAGANJE, RAZKLADANJE TOVORA..., Prednost imajo kandidati, ki so usposobljeni za upravljanje s kamionskim dvigalom in imajo opravljeno temeljno kvalifikacijo (koda 95)., dopoldan...

 • Company Non renseigné in Other
  14.10.2019

  TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRODAJA IN SVETOVANJE PRI NAKUPU NOVIH IN RABLJENIH VOZIL, ADMINISTRATIVNA DELA-FAKTURIRANJE, SESTAVLJANJE PONUDB ZA NOVA VOZILA, PRIPRAVA VOZIL PRED PREDAJO VOZILA KUPCU ..., Komunikativnost, natannost, vestnost, marljivost, prijazen dostop do novih in obstojeih strank, praktino obvladovanje prodaje., dvoizmensko...

 • Company Non renseigné in Other
  14.10.2019

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VZDREVALNA DELA, SPREMLJANJE CEST, JAVNIH POVRŠIN IN TURISTINE INFRASTRUKTURE IN NJIHOVO VZDREVANJE, SPREMLJANJE STANJA OBJEKTOV, , ...

 • Company Non renseigné in Other
  14.10.2019

  SKLADIŠNIK, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SPREJEM IN IZDAJA BLAGA, nedelje in prazniki prosto., dopoldan...

 • Company Non renseigné in Other
  14.10.2019

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo , Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, RAZNA RONA DELA V PROIZVODNJI ZA IZDELAVO KABELSKIH SNOPOV, DELO OB STROJIH ZA RAZREZE IN NAVIJANJE KABLOV, rone spretnosti, dober vid, natannost, ...

 • Company Non renseigné in Other
  14.10.2019

  URADNIKI V STATISTIKI, FINANCAH, ZAVAROVALNIŠTVU, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE NALOG FINANNEGA NADZORA Z UPORABO POSEBNE TEHNINE OPREME,OPRAVLJANJE PREGLEDOVANJA IN PREISKAVE BLAGA, NAPRAV, PREVOZNIH TER PRENOSNIH SREDSTEV, OSEB IN DRUGIH STVARI IN JEMANJE VZORCEV BLAGA, VODENJE PREKRŠKOVNEGA POSTOPKA PRED IZDAJO ODLOBE O PREKRŠKU IN IZDAJA PLAILNEGA NALOGA, ODKRIVANJE IN PREPREEVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH KRŠITEV PREDPISOV, ZA IZVAJANJE KATERIH JE PRISTOJNA FINANNA UPRAVA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG IN DEJANJ, DOLOENIH Z ZAKONOM ALI DRUGIMI PREDPISI TER OPRAVIL, KI JIH ODREDI NADREJENI., Podrobnejše informacije o pogojih za zasedbo prostega delovnega mesta, dodatnih znanjih ter o izjavah, ki jih je potrebno priloiti vlogi so objavljene na povezavi /. , ...

 • Company Non renseigné in Other
  14.10.2019

  KUHINJSKI POMONIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Doloen as  oz. do vrnitve odsotne delavke, polni delovni as, 40, POMO PRI PRIPRAVI DNEVNIH OBROKOV, POMIVANJE, IŠENJE., Kandidati naj k vlogi priloijo potrdilo o konani osnovni šoli, potrdilo o nekaznovanosti in kratek ivljenjepis., ...

 • Company Non renseigné in Other
  14.10.2019

  TEHNIK IVILSKE TEHNOLOGIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO V LABORATORIJU, RAZVOJ, KONTROLA KAKOVOSTI, HACCP, , dopoldan...

 • Company Non renseigné in Bran
  14.10.2019

  PISEC REKLAMNIH SPOROIL, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PISEC PRODAJNO MARKETINŠKIH BESEDIL RAZLINIH BRAN, PREDVSEM TEMA ZDRAVJE, IŠEMO RESNINO IZVIRNEGA PISCA PRODAJNO NARAVNANIH BESEDIL VSEH VRST ZA DOLGORONO DELO V NAŠEM PODJETJU. PODOBNE IZKUŠNJE ALI PROJEKTI RESNINO ZAELJENI., dopoldan...

 • Company Adecco in Other
  14.10.2019

  ISTILCI, STRENIKI IN GOSPODINJSKI POMONIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 30, IŠENJE POSLOVNIH PROSTOROV IN IŠENJE SOB (HOSTEL), 6h DELOVNI AS, dopoldan...

 • Company Spring Réunion in Other
  14.10.2019

  PREDMETNI UITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev oz. OD 01.01.2020-30.06.2020, polni delovni as, 40, VKLJUITEV V NEPOSREDNO VZGOJNO-IZOBRAEVALNO DELO, KI ZAJEMA SAMOSTOJNO DELO, NADOMEŠANJA, SODELOVANJE NA EKSKURZIJAH, INDIVIDUALNO DELO Z OTROKI, ZAPOSLITEV USTREZNEGA STROKOVNEGA DELAVCA ZAETNIKA NA PROJEKTNEM DELOVNEM MESTU SE IZVEDE LE V PRIMERU, DA JE DELODAJALEC NA JAVNEM RAZPISU IZBRAN. UITELJ ZAETNIK JE OSEBA, KI NIMA OPRAVLJENEGA STROKOVNEGA IZPITA NA PODROJU VZGOJE IN IZOBRAEVANJA, A IZPOLNJUJE VSE OSTALE Z ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI DOLOENE POGOJE ZA OPRAVLJANJE VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA DELA UITELJA V JAVNOVELJAVNEM PROGRAMU OZ. PROGRAMU S PRIDOBLJENO JAVNO VELJAVNOSTJO OZ. PROGRAMU S PRIDOBLJENIM POZITIVNIM MNENJEM PRISTOJNEGA SVETA, KI GA IZVAJA VZGOJNO IZOB...

 • Company RH in Other
  14.10.2019

  PREDMETNI UITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev oz. oz. do konca trajanja projekta, polni delovni as, 40, POUEVANJE GLASBENE UMETNOSTI, Uitelj zaetnik je oseba, ki na dan vkljuitve v projekt (prvi dan projektne zaposlitve) nima opravljenega strokovnega izpita na podroju vzgoje in izobraevanja, a izpolnjuje vse ostale z zakonom in drugimi predpisi doloene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraevalnega dela uitelja, v javnoveljavnem programu oziroma programu s pridobljeno javno veljavnostjo,  oziroma programu s pridobljenim pozitivnim mnenjem  pristojnega  strokovnega sveta, ki ga izvaja vzgojno-izobraevalni zavod, in iše prvo zaposlitev oziroma ima manj delovnih izkušenj na podroju vzgoje in izobraevanja, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strok...

 • Company AQUILA RH in Other
  14.10.2019

  VOZNIKI TEKIH TOVORNJAKOV IN VLAILCEV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PREVOZ BLAGA, , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company AQUILA RH in Other
  14.10.2019

  PICOPEK, poskusno delo , Doloen as , polni delovni as, 40, peka pic, priprava testenin, solat, , ...

 • Company AQUILA RH in Other
  14.10.2019

  STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRETENO DELO V URGENTNEM ODDELKU (URGENTNEM CENTRU- UC) OZIROMA URGENTNI AMBULANTI IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SODELOVANJE V DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGIH, LICENCA, ...

 • Company AQUILA RH in Other
  14.10.2019

  TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE TEHNINO VZDREVALNIH DEL, VZDREVANJE ELEKTRO NAPRAV IN SISTEMOV TER VZDREVANJE MEDICINSKIH PLINOV, Zaeleno je, da ima kandidat/ka vozniški izpit B kategorije, ...

 • Company AQUILA RH in Other
  14.10.2019

  NATAKAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, STREBA V GOSTINSKEM LOKALU., , dvoizmensko...

 • Company Aquila Rh Lormont in Other
  14.10.2019

  KNJIGOVODJA, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, KNJIENJE PREJETIH IN IZDANIH RAUNOV, KNJIENJE BANNIH IZPISKOV, KONTROLA DAVNIH KNJIG Z IZDANIMI IN PREJETIMI RAUNI, PRIPRAVA DDV OBRAUNA, KONTROLA OBRAUNA DDV IN DAVNIH EVIDENC, OBRAUN PRISPEVKOV ZASEBNIKOV, USKLAJEVANJE SALDAKONTOV IN KONTROLA SALDAKONTOV, KONTROLA ODPRTIH POSTAVK, Od kandidata/kandidatke priakujemo: dobro raunalniško pismenost kot podlago za delo v Excelu in raunovodskem programu (zaeleno znanje uporabe programa Minimax), V. ali višjo stopnjo ekonomske, raunovodske ali druge smeri, vsaj 5 let izkušenj na podobnem delovnem mestu, prednost imajo osebe ki so delale ali še delajo v raunovodskih servisih., ...

 • Company Aquila Rh Lormont in Other
  14.10.2019

  DRUGI UPRAVLJAVCI STROJEV IN NAPRAV, D. N., poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, NASTAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV TER IZVAJANJE MANJŠIH VZDREVALNIH DEL, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH PROIZVODNIH IN MONANIH DEL, UKREPANJE V PRIMERU ODSTOPANJ., kandidat ima lahko tudi drugo smer tehnine izobrazbe (4. ali 5. stopnje). Zahtevano je osnovno predznanje za delo z raunalnikom., veizmensko...

 • Company Aquila Rh Lormont in Other
  14.10.2019

  POMIVALEC POSODE, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, POMO V KUHINJI  - POMIVALEC, DELO POTEKA V DOPOLDANSKEM ASU OD PONEDELJKA DO PETKA., ...

 • Company Aquila Rh Lormont in Other
  14.10.2019

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STANOVALCEV V NEGI III. IN IV.-POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV-OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROANJE -PRIPRAVA IN POMO STANOVALCEM PRI NJIHOVIH IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI, Vpis v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege OBVEZEN., ...

 • Company Aquila Rh Lormont in Other
  14.10.2019

  NATAKAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE NATAKARICE/NATAKARJA., , dvoizmensko...

 • Company Aquila Rh Lormont in Plan
  14.10.2019

  VISOKOŠOLSKI UITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PODAJA PREDLOGE ZA POSLOVANJE UNIVERZITETNEGA KMETIJSKEGA CENTRA (POSESTVA). SODELUJE PRI ODLOITVAH O FINANNEM POSLOVANJU POSESTVA. PRIPRAVI PROIZVODNO FINANNI PLAN ZA CELOTNO POSESTVO. SODELUJE PRI OBRAVNAVI PLANA IN POSAMEZNIH ODLOITVAH. ORGANIZIRA IN VODI DELO V SKLADU S CILJI IN NALOGAMI, SPREJETIMI V OKVIRU DELOVNEGA PROGRAMA. VODI IN KOORDINIRA IZVAJANJE INVESTICIJSKIH PROGRAMOV. SODELUJE PRI IZDELAVI ZAKLJUNEGA RAUNA POSESTVA. SPREMLJA OBJAVE RAZPISOV ZA SREDSTVA IZ STRUKTURNIH IN DRUGIH SKLADOV MINISTRSTEV, PRIPRAVLJA POTREBNO DOKUMENTACIJO ZA PRIJAVO NA RAZPISE IN NADZORUJE IZVEDBO INVESTICIJ, PRIPRAVLJA DOKUMENTACIJO ZA VLAGANJE ZAHTEVKOV ZA IZPLAILO ODOBRENIH S...

 • Company Aquila Rh Lormont in Other
  14.10.2019

  KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA HRANE, KONANA KUHARSKA ALI GOSTINSKA ŠOLA, SMER KUHAR, K VLOGI PRILOITI DOKAZILO O IZOBRAZBI, TEAJ HIGIENSKEGA MINIMUMA, ...

 • Company Aquila Rh Lormont in Other
  14.10.2019

  GRADBINCI ZAKLJUNIH DEL IPD., D. N., poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI GRADBENOOBRTNIŠKIH DELIH, , ...

 • Company Aquila Rh Bergerac in Other
  14.10.2019

  PRODAJNI INENIR, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PREDSTAVLJANJE IN PRODAJA IZDELKOV DOLOENEGA PROGRAMA S TEHNINO - TEHNOLOŠKEGA VIDIKA. RAZVOJ OBSTOJEIH IN NOVIH IZDELKOV TER SODELOVANJE PRI POSKUSNIH PROIZVODNJAH. SPREMLJANJE TRNE SPREJEMLJIVOSTI IZDELKOV, PRIDOBIVANJE NAROIL, UVAJANJE IZDELKOV NA TRGU, SPREMLJANJE KONKURENCE, OBLIKOVANJE PRODAJNIH CEN IN IZDELOVANJE DOKUMENTACIJE ZA NOVE IZDELKE. OBASNO DELO NA TERENU IN SVETOVANJE KUPCEM. UPOŠTEVANJE VARNOSTNIH IN OKOLJSKIH PRAVIL IN DOBRIH PRAKS TER SKRB ZA UREJENO DELOVNO OKOLJE. IZOBRAEVANJE ZA POTREBE DELOVNEGA MESTA., Prijavijo se lahko kandidati z izobrazbo inenir kemijske tehnologije in inenir agronomije. Zaeljeno znanje najmanj enega tujega jezika (anglešina, nemšina). Sposobnost timskega in ...

 • Company Aquila Rh Bergerac in Other
  14.10.2019

  USMERJEVALEC POŠTE, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, USMERJANJE POŠTNIH POŠILJK PO CELOTNEM NASLOVU, RAZVRŠANJE POŠILJK, DOSTAVLJANJE VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA, OPRAVLJANJE PRIMOPREDAJE POŠTNIH POŠILJK, OPRAVLJANJE POŠTNIH IN CARINSKIH POSTOPKOV IN SELEKCIONIRANJE POŠILJK, VNAŠANJE PODATKOV V APLIKACIJE,DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, TER IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI., ALTERNATIVNA IZOBRAZBA NIJE POKLICNO IZOBRAEVANJE IN 5 LET DELOVNIH IZKUŠENJ S PODROJA DELA, DELO TUDI V POPOLDANSKEM IN NONEM ASU, ZAELJEN IZPIT ZA VOZNIKA VILIARJA, IZBRAN KANDIDAT BO MORAL PREDLOITI POTRDILO O NEKAZNOVANJU IN POTRDILO DA NI V KAZENSKEM POSTOPKU, KANDIDAT NAJ V PROŠNJI NAVEDE NA KATERO DELOVNO MESTO SE PRIJA...

 • Company Aquila Rh Bergerac in Other
  14.10.2019

  ZDRAVNIK SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL SAMOSTOJNEGA ZDRAVNIKA, SPECIALISTA GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA., Opravljen specialistini izpit s podroja ginekologije in porodništva, licenca zdravniške zbornice. Delo poteka v uteeni ambulanti s koncesijo. Kandidati naj pošljejo vlogo z ivljenjepisom izkljuno na e-naslov: , ...

 • Company Aquila Rh Bergerac in Other
  14.10.2019

  SOBAR, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SKRB ZA IŠENJE IN PRIPRAVO SOB ZA GOSTE, IŠENJE JAVNIH IN FUNKCIONALNIH POVRŠIN HOTELA V SKLADU S STANDARDI, IŠENJE IN VZDREVANJE HODNIKOV, RESTAVRACIJ, SEJNIH SOB IN OSTALIH JAVNIH POVRŠIN, IZVAJANJE NALOG PRI ODDAJI IN SPREJEMU PERILA, SKRB ZA PRIMERNO PRIPRAVO DELOVNEGA OKOLJA (MISE-EN-PLACE) ZA UINKOVITO OPRAVLJANJE DELA, SKRB, DA SO VSA GOSTOVA PRIAKOVANJA DOSEENA IN PRESEENA, SKRB ZA POPOLNO OSEBNO HIGIENO IN UREJENOST, SKRB ZA UREJENOST IN ISTOO DELOVNEGA OKOLJA IN DELOVNEGA VOZIKA, SKRB ZA ODVOZ SMETI IZ VSEH DELOV HOTELA, ŠE POSEBEJ S SPALNEGA DELA HOTELA, UGOTAVLJANJE POTREBNE NABAVE VSEH POTREBNIH ARTIKLOV ZA NEMOTENO OPRAVLJANJE DELA., , dvoizmensko...

 • Company Aquila Rh Bergerac in Other
  14.10.2019

  UPRAVLJAVEC NAPRAV ZA PROIZVODNJO PLINA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PREGLED JEKLENK, POLNJENJE UPORABNIH JEKLENK, NADZOR POLNJENJA IN BREZHIBNOSTI TESNJENJA JEKLENK,..., , dopoldan...

 • Company Aquila Rh Bergerac in Other
  14.10.2019

  VZDREVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VZDREVANJE V KOMPLEKSU IN OBASNO OZ. PO POTREBI NA TERENU (KOPER, MOKRICE, , dvoizmensko...

 • Company Aquila Rh Bergerac in Other
  14.10.2019

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, VZDREVANJE IN MANJŠA POPRAVILA OPREME TER INSTALACIJE,PREVOZ BLAGA, IŠENJE DELOVNIH PROSTOROV IN ZUNANJIH POVRŠIN, , dvoizmensko...

 • Company Aquila Rh Bergerac in Other
  14.10.2019

  PRODAJALEC, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, PRODAJA DELIKATESE TER OSTALEGA TRGOVSKEGA BLAGA, , ...

 • Company Aquila Rh Bergerac in Other
  14.10.2019

  KUHINJSKI POMONIKI, poskusno delo , Doloen as  oz. za as nadomešanja zaposlene na daljšem bolniškem staleu (najmanj 3 mesece), polni delovni as, 40, POMO PRI PRIPRAVI DNEVNIH OBROKOV, SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH OBROKOV, IŠENJE IVIL ZA PRIPRAVO OBROKOV, POMO PRI POSAMEZNIH KUHARSKIH OPRAVILIH, IZDAJANJE OBROKOV, POMIVANJE IN POSPRAVLJANJE POSODE, SKRB ZA ISTOO IN HIGIENO V KUHINJI, KUHINJSKIH – SKLADIŠNIH PROSTORIH IN JEDILNICI, UPOŠTEVANJE TEHNINIH NAVODIL IN NOVOSTI PRI UVAJANJU SISTEMA HACCP, PO POTREBI OPRAVLJANJE DEL V PRALNICI IN LIKALNICI, PO POTREBI POMO PRI IŠENJU PROSTOROV, PO POTREBI IZVAJANJE STROJNEGA IŠENJA V ZAPRTIH PROSTORIH, PO POTREBI IŠENJE OKEN IN OSTALIH STEKLENIH POVRŠIN, PO POTREBI TEKOE IN GENERALNO IŠENJE POHIŠTVA IN OPREME TER DELOVNIH PRIPOMOKOV, PO P...

 • Company Aquila Rh Bergerac in Other
  14.10.2019

  KUHINJSKI POMONIKI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMONA DELA V KUHINJI, PRIPRAVA IVIL PO NAROILU KUHARJA, DELITEV HRANE V JEDILNICI, IŠENJE DELOVNIH POVRŠIN, RONO IN STROJNO POMIVANJE POSODE, SKRB ZA PRAVILNO SORTIRANJE ODPADKOV, OPRAVLJANJE DRUGIH POMONIH DEL V KUHINJI PO NAVODILIH VODJE KUHINJE IN DIREKTORJA, , dvoizmensko...

 • Company Aquila Rh Bergerac in Other
  14.10.2019

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IŠENJE POSLOVNIH PROSTOROV, Resnost, vestnost, natannost, iznajdljivost, fleksibilnost, samoiniciativnost, dobra organiziranost, zanesljivost pri delu.  Delo samo na eni lokaciji v popoldanskem asu, od ponedeljka do petka., popoldan...

 • Company Aquila Rh Bergerac in Other
  14.10.2019

  NATAKAR, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, STREBA HRANE IN PIJAE, POSPRAVLJANJE MIZ, POMIVANJE KOZARCEV, SKRB ZA UREJENOST DELOVNIH PROSTOROV, , dvoizmensko...

 • Company Aquila Rh Bergerac in Other
  14.10.2019

  KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAUNOVODSTVU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO VODENJE CELOTNEGA RAUNOVODSTVA, Dobro poznavanje celotnega raunovodstva, prednost izkušnje z transportnimi podjetji, dopoldan...

 • Company Aquila Rh Bergerac in Other
  14.10.2019

  MENEDERJI ZA NABAVO, STORITVE NA PODROJU LOGISTIKE, SKLADIŠENJA, TRANSPORTA IN POŠTE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, KONTROLIRANJE IN ODLOANJE O DELU POŠTE V RAZREDA, REŠEVANJE REKLAMACIJ IN NEPRAVILNOSTI, PRODAJANJE IN POSPEŠEVANJE PRODAJE STORITEV IN TRGOVSKEGA BLAGA, OPRAVLJANJE POŠTNIH, DENARNIH IN DRUGIH STORITEV, OPRAVLJANJE POTROŠNIŠKIH KREDITOV ZA BANKE, ZBIRANJE IN OBDELOVANJE PODATKOV TER PRIPRAVLJANJE POROIL S PODROJA DELA, STROKOVNO SAMOIZOBRAEVANJE, AKTIVNO OBVLADOVANJE STROKE, PREDPISOV IN VELJAVNE ZAKONODAJE, OBNAVLJANJE ZNANJA, PRENAŠANJE ZNANJA NA SODELAVCE, DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI., Strokovni poš...

 • Company Aquila Rh Bergerac in Other
  14.10.2019

  PRODAJALEC, poskusno delo , Doloen as, 9 mesecev, polni delovni as, 40, DELO V TRGOVINI (V POSTOJNI) S TEKSTILNIMI IN NE-PREHRAMBNIMI IZDELKI., Ob prijavi na delovno mesto obvezno navedite kraj dela. Minimalno IV. stopnja izobrazbe., dvoizmensko...

 • Company Aquila Rh Bergerac in Other
  14.10.2019

  VZDREVALEC PNEVMATIK IN VULKANIZER, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, MENJAVA PNEUMATIK, , dopoldan...

 • Company Aquila Rh Bergerac in Other
  14.10.2019

  MONTER STAVBNEGA POHIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, MONTER STAVBNEGA POHIŠTVA, , dopoldan...

 • Company Aquila Rh Bergerac in Other
  14.10.2019

  RECEPTOR (RAZEN V HOTELU), poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SPREMLJANJE GIBANJA STANOVALCEV, OBISKOVALCEV IN DELAVCEV, DAJANJE OSNOVNIH INFORMACIJ O CENTRU IN STANOVALCIH PO DOGOVORU OZIROMA DOLOITVI ODGOVORNIH OSEB, SPREJEMANJE IN POSREDOVANJE TELEFONSKIH POGOVOROV, SPREJEMANJE IN RAZDELJEVANJE POŠTE, ASOPISOV, VODENJE EVIDENCE ODHODOV IN PRIHODOV STANOVALCEV IN OBISKOVALCEV, NADZOR POARNEGA SISTEMA, POMO PRI RAZDELJEVANJU OBROKOV V JEDILNICI, POSREDOVANJE OPAANJ IN OBVESTIL ODGOVORNIM OSEBAM, HRAMBA KLJUEV., , dvoizmensko...

 • Company Aquila Rh Bergerac in Other
  14.10.2019

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI IZVAJANJU NEGE OSKRBOVANCA, HRANJENJE, KOPANJE, POMO PRI HOJI, SPREMSTVO NA ZDRAVSTVENE PREGLEDE., KOMUNIKATIVNOST, PRIJAZNOST, POTRPELJIVOST IN VESELJE DO DELA Z STAREJŠIMI., veizmensko...

 • Company Aquila Rh Bergerac in Other
  14.10.2019

  FIZIOTERAPEVTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE TERAPEVTSKIH METOD PO PROGRAMIH FIZIOTERAPIJE, , ...

 • Company Aquila Rh Bergerac in Other
  14.10.2019

  OBLIKOVALEC GLEDALIŠKE IN FILMSKE SCENE IN SCENSKE OPREME, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO PRIPRAVLJA, OBLIKUJE IN SESTAVLJA POSAMEZNE ELEMENTE SCENOGRAFIJE TER TAKO PRIPRAVLJENE VGRAJUJE USKLAJENO Z NARTI V KONNO OBLIKO., Povean obseg dela., deljen delovni as...

Please select filters to subscribe to Job Alerts