Jobmonitor. Search results.

4197 Jobs found

Displaying 1-50 of 4197 results.
 • Company GEP ŠTALEKAR, GRAFIČNO EMBALAŽNO PODJETJE D.O.O. in Bloke
  17.10.2018

  Slovenska tiskara GEP Štalekar sa sjedištem u Šmartno pri Slovenj Gradcu trai osobu sa iskustvom na poslovima rezanja u tiskari. Opis poslova: išenje, postavljanje i priprema stroja za rezanje, materijala (karton), poluproizvoda i proizvoda za rezanje, izrezivanje proizvoda i ambalae na stroju za rezanje, kontrola proizvoda u skladu sa sustavom kontrole kvalitete, davanje prijedloga za pobošljanje procesa rada, predlaganje koraka za rješavanje problema ili tehnika, tehnološka i gospodarska poboljšanja. Mjesto rada: Šmartno pri Slovenj Gradcu, Slovenija. Zahtjevi za kandidate/kandidatkinje: - struno obrazovanje u tehnikim zanimanjima - minimalno 1 godina radnog iskustva na opisanim ili slinim poslovima - osnovno znanje rada na raunalu - preciznost, sistematinost - spremnost na rad u 3 smjen...

 • Company TPV d.o.o.; TPV D.O.O., PE VELIKA LOKA, Velika Loka 70 , 8212 VELIKA LOKA in Bloke
  17.10.2018

  VZDREVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ZA PODROBEN OPIS DELOVNEGA MESTA GLEJ POVEZAVO: , Zahtevana formalna izobrazba: V. in IV. stopnja izobrazbe: elektrotehnik, elektrotehnik elektronik, elektromehanik, tehnik mehatronike. Zahtevane kompetence: zahteva se osnovno znanje angleškega jezika. Prednost bodo imeli kandidati z minimalno dve-letnimi delovnimi izkušnjami na podroju robotike, avtomatike, elektronike in mehatronike. Od kandidatov se priakuje inovativnost, samoiniciativnost, gospodarnost, sposobnost reševanja problemov, delo v timu ter uporaba osnovnih raunalniških programov (Word, Excel, Outlook…). ,...

 • Company IMP TEN-TELEKOM, tovarna elektroenergetskih in telekomunikacijskih naprav, d.o.o., VOJKOVA CESTA 58, in Bloke
  17.10.2018

  ELEKTRIAR, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PREVZEM IN PREGLED DELOVNE DOKUMENTACIJE PO DELOVNEM NALOGU. OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH ELEKTRIARSKIH DEL, SESTAVLJANJE, VIJAENJE, OIENJE NAPRAV. KONTROLA FAZNEGA DELA IN KONNIH IZDELKOV. OPRAVLJANJE MONTANIH IN SERVISNIH DEL NA TERENU., Monost opravljanja pripravništva. Zaeljeno znanje preoblikovanja bakrenih zbiralk., dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE, Cesta Toneta Tomšiča 5 , 4270 JESENICE in Bloke
  17.10.2018

  UITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Doloen as oz. vrnitve delavke z bolniške, polni delovni as, 40, VODENJE IN POUEVANJE ODDELKA, , dopoldan...

 • Company TOMANA-TRGOVINA IN STORITVE KOCMUT ANTON S.P., Cogetinci 75 B, 2236 CERKVENJAK in Bloke
  17.10.2018

  VOZNIKI TEKIH TOVORNJAKOV IN VLAILCEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VONJA PREKUCNIKA (SCHUBODNICE). AVSTRIJA-ITALIJA.VIKEND PROST., koda 95, gibljiv/nestalen urnik...

 • Company JS energija, Optimizacija energetskih sistemov, d.o.o., Jesenkova ulica 6 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  17.10.2018

  INENIRJI ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZBOLJŠEVANJE OBRATOVANJA KOMPONENT V TERMOELEKTRARNAH, MODELIRANJE IN SIMULACIJE KOMPONENT TERMOELEKTRARN KOT SO KOTLI, TURBINE, RAZLINI PRENOSNIKI TOPLOTE, DVOFAZNI TOK VODA-ZRAK, POLNILA IN RAZPRŠEVANJE VODE, STROŠKOVNE ANALIZE IZBOLJŠAV ENERGETSKIH PROCESOV, ZAHTEVANO ZNANJE S PODROJA PRENOSA TOPLOTE IN SNOVI TER NUMERINIH METOD, ZAHTEVANO PROGRAMSKO ZNANJE IZ PROGRAMSKEGA OKOLJA MATLAB (SPREJEMLJIVO TUDI FORTRAN, C++, PYTHON), KOT PLUS SE SMATRAJO IZKUŠNJE IZ PODOBNIH PROJEKTOV IN IZ MEDNARODNIH PROJEKTOV, KONTAKTIRANI BODO SAMO IZBRANI KANDIDATI , dopoldan...

 • Company ESVA SISTEMI STORITVE, INŽENIRING IN TRGOVINA D.O.O., TRPINČEVA ULICA 108, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  17.10.2018

  ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, ELEKTROMONTAE, , dopoldan...

 • Company INTEREUROPA, GLOBALNI LOGISTIČNI SERVIS, DELNIŠKA DRUŽBA, Vojkovo nabrežje 32 , 6000 KOPER - CAPODIS in Bloke
  17.10.2018

  SKLADIŠNIK, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, PAKIRANJE TEJIH ARTIKLOV (25 KG) S PAKIRNE LINIJE IN OSTALA SKLADIŠNA DELA., Dobra fizina kondicija. , dvoizmensko...

 • Company TDR LEGURE, PROIZVODNJA LEGUR, TRGOVINA, STORITVE D.O.O., Tovarniška cesta 51 , 2342 RUŠE in Bloke
  17.10.2018

  TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IZVAJANJE REDNIH, INVESTICIJSKIH, VZDREVALNIH DEL NA ELEKTRO NAPRAVAH, POSTROJIH TER NA INDUKCIJSKIH PEEH, IZVAJANJE ELEKTRINIH DEL IN ELEKTRO MERITEV NA NAPRAVAH., preizkus znanja za "EX" napravah, dopoldan...

 • Company VISTA ZAVAROVANJE, zavarovalno zastopanje d.o.o., Kidričeva cesta 69 , 4220 ŠKOFJA LOKA in Bloke
  17.10.2018

  ZAVAROVALNI ZASTOPNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SKLEPANJE IVLJENSKIH ZAVAROVANJ, osebno vozilo, gibljiv/nestalen urnik...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK, NOVI TRG 26 , 1241 KAMNIK in Bloke
  17.10.2018

  LABORATORIJSKI TEHNIKI V BIOMEDICINI, BIOLOGIJI, FARMAKOLOGIJI (RAZEN V ZDRAVSTVU), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev oz. za as opravljanja pripravništva, polni delovni as, 40, UVAJANJE V STROKO IN OPRAVLJANJE DELA POD NADZOROM, IZVAJANJE OSNOVNIH DIAGNOSTINIH POSEGOV, PRAVILNO ODVZEMANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA, VENSKE IN KAPILARNE KRVI, ZBIRANJE, SORTIRANJE, EVIDENTIRANJE, KONZERVIRANJE RAZLINEGA BIOLOŠKEGA MATERIALA, PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV TER RAZPOREJANJE, PREISKAVE IN ANALIZE, IZVAJANJE OSNOVNIH ANALIZ IN PREISKAV V SKLADU S PREDPISANIMI POSTOPKI, OPRAVLJANJE USTREZNIH ADMINISTRATIVNIH STORITEV, VEZANIH NA OPIS DEL IN NALOG, IZVAJANJE KALIBRACIJ IN KONTROL, KI ZAGOTAVLJAJO TONOST PRIDOBLJENIH PODATKOV, SPREMLJANJE E-POŠTE, OBVLADOVANJE RAUNALNIŠKIH PROGRAMOV IN ORODIJ ZA DELO V...

 • Company PROVISTA, PROGRAMIRANJE, KRISTJAN GREDAR S.P., Grad 97 , 9264 GRAD in Bloke
  17.10.2018

  PRODAJALEC GRADBENEGA MATERIALA, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, prodaja gradbenega, vodovodnega in elektro materiala , zaeljen izpit za viliarja, dopoldan...

 • Company KOTA ENERGETSKE NAPRAVE, HLAJENJE, OGREVANJE, TOPLOTNE ČRPALKE D.O.O. PETROVČE, PETROVČE 237, 3301 P in Bloke
  17.10.2018

  PROJEKTNI VODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI VODENJU PROJEKTOV S PODROJA ENERGETIKE, samostojno vodenje projektov na podroju energetike, organiziranje del, izvajanje nadzora dela monterjev in kooperantov, sodelovanje pri pripravi tehnine dokumentacije, ostale naloge glede na potrebe poslovnega procesa, višja ali visoka izobrazba strojne, elektro ali druge ustrezne tehnine smeri, znanje francoskega in angleškega jezika, eleno 1 do 3 let delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delih, sposobnost vodenja, komunikativnost, fleksibilnost, kreativnost, sposobnost opravljanja dela v timu,...

 • Company TISKARNA FORMATISK D.O.O., BOBENČKOVA ULICA 4, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  17.10.2018

  TISKARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, TISKANJE NA TISKARSKEM OFFSET STROJU, NAKLADANJE, MAZANJE IN IŠENJE TISKARSKEGA STROJA, PRIPRAVA MATERIALA ZA TISK (PLOŠE, PAPIR), ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE KONTROLE KVALITETE TISKA TER PREVERJANJE, PRAVILNOSTI RAZPOREDITVE MONTA, SKRB ZA DOSEGANJE ZAHTEVANE KAKOVOSTI DELA, ,...

 • Company OSNOVNA ŠOLA STOPIČE, Stopiče 37 , 8322 STOPIČE in Bloke
  17.10.2018

  UITELJ NARAVOSLOVJA V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as oz. do vrnitve zaasno odsotne delavke., skrajšan delovni as, 20, POUEVANJE NARAVOSLOVJA TER OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V ZVEZI Z VZGOJNOIZOBRAEVALNIM DELOM., Opravljen strokovni izpit iz podroja vzgoje in izbraevanja, opravljen študijski program za izpopolnjevanje iz naravoslovja. Priloiti potrdilo iz kazenske evidence. ,...

 • Company LESTOM MIZARSTVO GERJEVIČ mizarstvo in trgovina d.o.o., Pesje 1 , 8270 KRŠKO in Bloke
  17.10.2018

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, pomona mizarska dela v delavnici , delavnost, poštenost, odgovornost do dela , dopoldan...

 • Company STEKLO NEMEC, avtomatizacija vhodov in steklarska dela, d.o.o., Volčja Draga 57 , 5293 VOLČJA DRAGA in Bloke
  17.10.2018

  AVTOMEHANIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, REDNI SERVISI IN POPRAVILA VOZIL, VULKANIZERSKE STORITVE, DELO S STRANKAMI, Potrebujemo odgovorno, samostojno in delavno osebo., dopoldan...

 • Company ELMA TT D.D.; ELMA TT D.D., POSLOVNA ENOTA ISE, PREDSTRUGE 29, 1312 VIDEM - DOBREPOLJE in Bloke
  17.10.2018

  VODJA PROIZVODNJE ELEKTRINIH NAPRAV, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA V ODDELKU NAVIJALNICA V DRUGI IZMENI, SKRB ZA PRIPRAVO MATERIALA, PRIPRAVA ORODIJ, PROGRAMIRANJE IN NASTAVLJANJE NAVIJANIH STROJEV IN NAPRAV, , popoldan...

 • Company LASERTEHNIK MARFIN, PROIZVODNJA, TRGOVINA, TURIZEM IN STORITVE, D.O.O., CESTA K TAMU 63, 2000 MARIBO in Bloke
  17.10.2018

  OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo , Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, UPRAVLJANJE STROJA ZA LASERSKI RAZREZ OZIROMA UPOGIBANJE PLOEVINE. DELO V VE IZMENAH PO PREDHODNO PRIPRAVLJENIH DELOVNIH NALOGIH OB UPORABI PREOSTALIH ZA DELO NUJNIH TEHNINIH SREDSTEV. , Motiviranost, odgovornost, prilagodljivost, natannost, samostojnost in uljivost. V kolikor ste motivirani ter uljivi in s tovrstnimi deli še nimate izkušenj vas bomo za samostojno delo postopoma usposobili in uvedli. V kolikor e imate izkušnje in poznate tehnološke postopke obdelave ploevine, boste za samostojno delo prestali krajši postopek usposabljanja in uvajanja. V kolikor imate specifine izkušnje laserskega razreza ali upogibanja, boste za samostojno delo prestali le postopek uvajanja. ,...

 • Company ZAVOD ZA KULTURO SLOVENSKA BISTRICA, GRAJSKA ULICA 11, 2310 SLOVENSKA BISTRICA in Bloke
  17.10.2018

  ORGANIZATOR KULTURNO-RAZVEDRILNIH PRIREDITEV IN DOGODKOV, poskusno delo 5 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE STROKOVNO-TEHNINE OBDELAVE ZBIRK. KREIRANJE, PRIPRAVLJANJE IN VODENJE EVROPSKIH, NACIONALNIH IN LOKALNIH PROJEKTOV, KONTROLA PROJEKTNIH UINKOV NA TERENU., Posebna znanja kulturno umetniške dedišine domaega okolja.,...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ANTONA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA, SPODNJA POLSKAVA 240, 2331 PRAGERSKO in Bloke
  17.10.2018

  STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Doloen as, 8 mesecev oz. do 30.6.2019, skrajšan delovni as, 25, SPREMSTVO UENCA PRI POUKU IN DRUGIH OBLIKAH VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA DELA, Potrdilo o nekaznovanju, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku, potrdilo, da zoper osebo ni uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Izobrazba: V.stopnja, dokazila o izpolnjevanju pogojev,...

 • Company J. L. OBJEKT, PODJETJE ZA STORITVE, PROIZVODNJO IN TRGOVINO, D.O.O., BEVKE 37, 1358 LOG PRI BREZOVIC in Bloke
  17.10.2018

  MONTERJI IN SERVISERJI VODOVODNIH, PLINSKIH INŠTALACIJ IN NAPRAV IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POZNAVANJE SISTEMOV VODOVODNE IN KANALIZACIJSKE NAPELJAVE TER POSTAVITVE OGREVALNIH SISTEMOV. POZNAVANJE OSNOV GRADBENIŠTVA. POZNAVANJE SISTEMOV POSTAVLJANJA SUHOMONTANIH STEN., , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  17.10.2018

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVLJANJE, VODENJE IN IZVAJANJE POSTOPKOV JAVNIH NAROIL MALE VREDNOSTI IN SODELOVANJE V POSTOPKIH DRUGIH JAVNIH NAROIL - PRIPRAVA PODATKOV, POGODB, NAROILNIC IN EVIDENC S PODROJA JAVNIH NAROIL -NARTOVANJE, PRIPRAVA, ORGANIZIRANJE IN SPREMLJANJE POSTOPKOV ZA IZVEDBO TEKOEGA VZDREVANJA IN INVESTICIJ - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI FINANNIH NARTOV GLEDE TEKOEGA VZDREVANJA IN INVESTICIJ - SODELOVANJE PRI IZVAJANJU POSTOPKOV RAZPOLAGANJA IN UPRAVLJANJA S STVARNIM PREMOENJEM - IZVAJANJE NALOG S PODROJA SKRBNIŠTVA PREMOENJA - NABAVA, VODENJE EVIDENCE IN USKLAJEVANJE STANJA DROBNEGA INVENTARJA - SODELOVANJE PRI IZVEDBI POSTOPKOV, PRIPRAVI GRADIVA IN VODENJE POTREBNIH EVI...

 • Company ŽIHER podjetje za trgovino, proizvodnjo, prevozništvo in storitve d.o.o., Moškanjci 1 G, 2272 GORIŠN in Bloke
  17.10.2018

  VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PREVAANJE BETONA, RPANJE BETONA, RPANJE RAZLINIH AGREGATOV, DELO PO SLOVENIJI, ,...

 • Company ANIMA DOMUS, zaključna gradbena dela d.o.o., Na Trati 55 , 4248 LESCE in Bloke
  17.10.2018

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI GRADNJI STAVB, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, RAZNA ZAKLJUNA DELA, POLAGANJE KNAUFA, PLESKANJE, Delovne izkušnje so zaelene, niso pa pogoj. , dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO, KIDRIČEVA ULICA 5 B, 3270 LAŠKO in Bloke
  17.10.2018

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 15 mesecev oz. NADOMEŠANJE PORODNIŠKEGA DOPUSTA, polni delovni as, 40, DELO V SPLOŠNI AMBULANTI, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT,...

 • Company Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor, Trg Borisa Kidriča 3 , 2000 MARIBOR in Bloke
  17.10.2018

  UITELJI PRAKTINEGA POUKA, poskusno delo , Doloen as, 2 meseca, polni delovni as, 40, RAUNOVODSTVO., ,...

 • Company Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  17.10.2018

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece oz. najve 28.02.2019, polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE NALOG, VEZANIH NA PROJEKT CSA EXPAND, VII/1 - specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba, visokošolska univerzitetna izobrazba (vse smeri). Kandidati/ke morajo imeti višji nivo znanja tujega jezika (B1-B2). Potrebno je predloiti dokazila o izpolnjevanju pogojev. Kandidati/ke naj v vlogi navedejo e-naslov za potrebe komunikacije v postopku razpisa.,...

 • Company J. L. OBJEKT, PODJETJE ZA STORITVE, PROIZVODNJO IN TRGOVINO, D.O.O., BEVKE 37, 1358 LOG PRI BREZOVIC in Bloke
  17.10.2018

  ELEKTRIAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, MONTIRANJE IN SERVISIRANJE ELEKTRINIH INŠTALACIJ NA OBJEKTIH. MONTIRANJE IN SERVISIRANJE KLIMA NAPRAV, TOPLOTNIH RPALK, MANJŠIH KANALIZACIJSKIH RPALIŠ,..., , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company Vgrajevanje stavbnega pohištva, Matej Juršič s.p., Lešnica 10 , 8222 OTOČEC in Bloke
  17.10.2018

  MONTER STAVBNEGA POHIŠTVA, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, montaa oken, vrat, pohištva, polaganje suhomontanih sten in slikopleskarska dela, terensko delo po Sloveniji, dopoldan...

 • Company SERVIS VAKO, SERVIS IN MONTAŽA HLADILNE TEHNIKE, D.O.O., KOLODVORSKA CESTA 56 B, 8340 ČRNOMELJ in Bloke
  17.10.2018

  FRIZERJI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece oz. Z MONOSTJO PODALJŠANJA, polni delovni as, 40, POSVETOVANJE S STRANKAMI, STRIENJE IN/ALI OBLIKOVANJE PRIESKE, BRITJE, OBLIKOVANJE BRKOV IN BRADE, MEŠANJE BARV, NEGA LAS, IZDAJANJE RAUNOV, KOMUNIKATIVNOST, PRIJAZNOST, ORGANIZIRANOST., dvoizmensko...

 • Company SOMI-PORT pomorske storitve d.o.o., Ankaranska cesta 5 C, 6000 KOPER - CAPODISTRIA in Bloke
  17.10.2018

  RAUNOVODJA ZA MANJŠE DRUBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELOVNO MESTO OBSEGA NASLEDNJE NALOGE: OBDELAVA VSEH POSLOVNIH DOGODKOV V GK, KNJIENJE IR, KNJIENJE PR, KNJIENJE TEM, OBRAUN DDV-JA IN MESENO POROANJE, OBRAUN PLA IN OSTALIH OSEBNIH PREJEMKOV, PRIPRAVA POSLOVNIH POROIL, INTRASTAT POROANJE, SPREMLJANJE ODPRTIH POSTAVK, IZVAJANJE PLAILNEGA PROMETA, IZDELAVA LETNIH IN MEDLETNIH BILANC., Od kandidata se priakuje samostojno delo., dopoldan...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-ŠIŠKA, KUNAVERJEVA ULICA 15 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  17.10.2018

  RECEPTORJI (RAZEN V HOTELU), poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREJEMANJE, USMERJANJE IN INFORMIRANJE STANOVALCEV IN OBISKOVALCEV, EVIDENTIRANJE OBISKOV STANOVALCEV IN VSEH OSTALIH OBISKOVALCEV, POSREDOVANJE TELEFONSKIH KLICEV, VODENJE EVIDENC PO NAVODILIH, RAZDELJEVANJE POŠTE STANOVALCEM, E JE PO DVEH DNEH NE DVIGNEJO SE JO PREDA ODGOVORNI BOLNIARKI NEGOVALKI, VAROVANJE STANOVALCEV IN OBJEKTOV (DELOVNEGA MESTA NE SME ZAPUSTITI BREZ NADOMESTILA OZIROMA MORA VHODNA VRATA ZAPRETI), ODPIRANJE ELEKTRINIH VRAT V PARKU DOMA, VAROVANJE PRITLINIH PROSTOROV S KODO, SKRBI, DA SO PO KONANEM DELU ZAKLENJENA VSA VHODNA VRATA, OKNA IN UGASNJENE LUI V PRITLIJU IN KLETI, SPREJEMANJE NAROIL IN ODPOVEDI ZUNANJIH KOSIL, VODENJE EVIDENC PRIJAVLJENIH OKVAR IN POPRAVIL, PREDAJANJE SLUB...

 • Company THERMANA D.D., DRUŽBA DOBREGA POČUTJA, Zdraviliška cesta 6 , 3270 LAŠKO in Bloke
  17.10.2018

  KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA IN DELITEV OBROKOV HRANE V KUHINJI DOMA STAREJŠIH, gre za delo kuharja v prijetnem, mirnem okolju v domu starejših obanov, dvoizmensko...

 • Company OSNOVNA ŠOLA LUCIJA SCUOLA ELEMENTARE LUCIA, Fazan 1 , 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE in Bloke
  17.10.2018

  UITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 1 mesec, Doloen as oz. do 31.8.2019, polni delovni as, 40, POUEVANJE ŠPORTA IN DOPOLNJEVANJE V JV IN OPB., Obvezne priloge: ivljenjepis, overovljene fotokopije dokazil o izobrazbi in opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo iz kazenske evidence Min. za pravosodje, potrdilo sodiša, da kandidat ni v kazenskem postopku oz. zoper njega ni vloena pravnomona obtonica in pisno izjavo, da pri kateremkoli sodišu zunaj kraja bivališa zoper kandidata ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost. Nastop dela takoj oz. 1.11.2018., dopoldan...

 • Company IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR, PARK MLADIH 3 , 2000 MARIBOR in Bloke
  17.10.2018

  TEHNIKI ZA KEMIJSKO, IVILSKO TEHNOLOGIJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 10 mesecev oz. 01.11.2018 do 31.08.2019, polni delovni as, 40, POMO V UNIH DELAVNICAH, POMO PRI TEHNIŠKIH OPRAVILIH, MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVA IN PEKA SLAŠIC ZA UNO PRODAJALNO, ZAHTEVA SE V. STOPNJA IZOBRAZBE - IVILSKI TEHNIK, S PREDHODNO IZOBRAZBO SLAŠIAR,...

 • Company ITZ INŽENIRING, Podjetje za inženiring energetskih naprav in trgovino d.o.o., Vojkova cesta 58 , 100 in Bloke
  17.10.2018

  GRADBINCI IPD., D. N., poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, GRADBENA DELA, , dopoldan...

 • Company GIPSMONT, druga zaključna gradbena dela, d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  17.10.2018

  VARILCI IPD., poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, VEJE JEKLENE KONSTRUKCIJE IN CEVOVODI, KI SE OBIAJNO VARIJO NA TERENSKEM DELOVIŠU, RAZLINE INSTALACIJE, KI SE VARIJO V PROSTORIH, KJER SO NAMEŠENE IN RAZNA VZDREVALNA DELA, , deljen delovni as...

 • Company CENEJE družba za trgovino in poslovno svetovanje d.o.o., Štukljeva cesta 40 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  17.10.2018

  KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, PODPORA NARONIKOM IN USKLAJEVANJE AKTIVNOSTI Z UREDNIŠTVOM, PRIDOBIVANJE NOVIH SODELUJOIH TRGOVIN, PODPORA TRNIKOM, SPREMLJANJE ANALITIKE PRODAJNIH AKTIVNOSTI, PRIPRAVA B2B KOMUNIKACIJE, IDENTIFIKACIJA PRODAJNIH PRILONOSTI, VZDREVANJE PRODAJNE DOKUMENTACIJE., , dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA DUPLEK, KORENSKA CESTA 31, 2241 SPODNJI DUPLEK in Bloke
  17.10.2018

  HIŠNIK, poskusno delo , Doloen as, 10 mesecev oz. 31. 8. 2019, skrajšan delovni as, 23, OPRAVLJANJE HIŠNIŠKIH DEL V ŠOLI., potrdilo o nekaznovanosti, znanje elektriarskih del, znanje mizarskih del, urejanje okolja, fizino delo, dopoldan...

 • Company GOAP RAČUNALNIŠKI INŽENIRING IN AVTOMATIZACIJA PROCESOV D.O.O. NOVA GORICA, ULICA KLEMENTA JUGA 7, 5 in Bloke
  17.10.2018

  INENIR ELEKTRONIKE, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, TESTIRANJE PROGRAMSKE IN STROJNE OPREME OPREME; NATANNO IN VESTNO IZVAJANJE FUNKCIONALNIH IN DOLGORONIH TESTOV ; TESTIRTI NAPREVI IZVEN STANDARDNIH OKVIRJEV; SAMOSTOJNOST PRI POSTAVITVI TESTNEGA POSTOPKA ; KOMUNICIRANJE Z RAZVOJEM O NAPAKAH IN IZBOLJŠAVAH; KOMUNIKACIJA MED ODDELKI; IZDELAVA POROIL OB ZAKLJUKU TESTIRANJ; PRIPRAVA DOKUMENTOV ZA POSTOPKE TESTIRANJ; PODROBNO POZANAVNJE LASTNOSTI NAPRAV; POZNAVANJE NAPREDNIH LASTNOSTI ZWAVE STANDARDA; SPREMLJANJE NOVITET NA PODROJU ZWAVE TEHNOLOGIJE; IZVEDBA DEL V PLANIRANEM ASOVNEM OBDOBJU , Poznavanje osnov elektrotehnike (elektronika in ravnanje z napetostmi do 380VAC), razumevanje el. Nartov in samostojnost pri izvedbi priklopa naprav, rokovanje in poznavanje inš...

 • Company Mladinski dom Malči Beličeve Ljubljana, Mencingerjeva ulica 65 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  17.10.2018

  STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJA VZGOJNO DELO IN DRUGE OBLIKE ORG. DELA Z OTROKI V SKLADU Z LDN ZAVODA; VODI VZGOJNO SKUPINO; NARTUJE, ORGANIZIRA IN IZVAJA CELOTNO IVLJENJE IN DELO V VZGOJNI SKUPINI; ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE RAZNIH OBLIK SOC. UENJA V DOMU IN IZVEN DOMA; IZVAJANJE VZG. TEM PO PROGRAMU VZG. SKUPINE; PRIPRAVA SKUPINE NA SPREJEM NOVIH OTROK; VODENJE IN SVETOVANJE PRI NAKUPU OSEBNIH PREDMETOV IN GARDEROBE; SPREMLJANJE KORESPONDENCE OTROK; OPRAVLJANJE VSEH OPRAVIL V ZVEZI Z IZHODI, LETOVANJI IN ODPUSTI; IZVAJANJE UNIH UR IN NUDENJE POMOI PRI UENJU ZA ŠOLO; INDIVIDUALNO DELO V SKLADU Z INDIVID. NARTOM; INDIVID. KONTAKTIRANJE S STARŠI OZ. ZAKONITIMI ZASTOPNIKI; SODELOVANJE S ŠOLA...

 • Company ZAVOD SVETEGA MARTINA ZA SOCIALNOVARSTVENO, ZDRAVSTVENO, VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO IN VZGOJNO-VARSTVENO in Bloke
  17.10.2018

  KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE, KUHANJE IN PORCIONIRANJE NAVADNE IN DIETNE HRANE PO JEDILNIKU, -PRIPRAVLJANJE SLAŠIC IN DRUGIH DODATKOV IZ TESTA, -PRIPRAVLJANJE MALIC ZA DELAVCE IN ABONENTE, -DISTRIBUCIJA HRANE ZA JEDILNICO DOMA, ODDELKE IN ABONENTE, - DNEVNI PREVZEM IN SKLADIŠENJE IVIL IN DRUGEGA MATERIALA IN PRINAŠANJE LE-TEGA IZ PRIRONEGA SKLADIŠA, -NARTOVANJE, ORGANIZACIJA, USKLAJEVANJE IN KONTROLA DELA V KUHINJI V SKLADU S PREDPISI, -NARTOVANJE SISTEMA PREHRANJEVANJA VSEH STANOVALCEV, VKLJUNO Z DIETNO PREHRANO, -PRIPRAVLJANJE IN IŠENJE IVIL, -PRIPRAVLJANJE, KUHANJE IN DELITEV OBROKOV NAVADNE IN DIETNE HRANE, -STREBA OBROKOV HRANE V JEDILNICI, -IŠENJE DELOVNIH PROSTOROV, JEDILNICE, POSODE, DELOVNIH PRIPOMOKOV IN STROJEV, -OD...

 • Company UNITUR Turistične in druge poslovne dejavnosti d.o.o., Cesta na Roglo 15 , 3214 ZREČE in Bloke
  17.10.2018

  NATAKAR, poskusno delo , Doloen as, 2 meseca, polni delovni as, 40, PREDSTAVITEV PONUDBE, POSPEŠEVANJE PRODAJE, STREBA JEDI IN PIJA TER VKLJUEVANJE V VSE FAZE DELOVNEGA PROCESA, IZVAJANJE KOLIINSKEGA IN KAKOVOSTNEGA PREVZEMA IN SKLADIŠENJA (IVIL, PIJA IN DRUGEGA MATERIALA), IZDELOVANJE DELOVNIH NALOGOV S SPREMLJANJEM IN EVIDENTIRANJEM DNEVNE REALIZACIJE TER ZAGOTAVLJANJE NAROANJA IVIL IN PIJA, IZVAJANJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA, IZVAJANJE HACCP SISTEMA TER DOBRE PROIZVODNE IN HIGIENSKE PRAKSE (GMP), IZVAJANJE INVENTURNIH POPISOV IVIL, PIJA, OSNOVNIH SREDSTEV, DROBNEGA INVENTARJA IN POTROŠNEGA MATERIALA, SPREMLJANJE RAZVOJA STROKE, PRENOS ZNANJA TER UVAJANJE NOVOSTI NA SVOJEM DELOVNEM PODROJU, ZAGOTAVLJANJE OSEBNE UREJENOSTI TER ISTOE IN UREJENOSTI DELOVNEGA OKOLJA IN DELOVNIH SREDSTEV, VOD...

 • Company K - BUS, tovarna avtobusov d.o.o., Lendavska ulica 29 C, 9000 MURSKA SOBOTA in Bloke
  17.10.2018

  ELEKTROMEHANIKI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DEMONTAA EL. INŠTALACIJ, MONTAA EL. INŠTALACIJ IN EL. SKLOPOV, , dopoldan...

 • Company UNITUR Turistične in druge poslovne dejavnosti d.o.o., Cesta na Roglo 15 , 3214 ZREČE in Bloke
  17.10.2018

  KUHAR, poskusno delo , Doloen as, 2 meseca, polni delovni as, 40, PRIPRAVLJANJE JEDI PO VELJAVNIH RECEPTURAH TER VKLJUEVANJE V VSE FAZE DELOVNEGA PROCESA, IZVAJANJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA, IZVAJANJE HACCP SISTEMA TER DOBRE PROIZVODNE IN HIGIENSKE PRAKSE (GMP), ZAGOTAVLJANJE OSEBNE UREJENOSTI TER ISTOE IN UREJENOSTI DELOVNEGA OKOLJA IN DELOVNIH SREDSTEV, VODENJE IN VZDREVANJE POTREBNIH EVIDENC, ZAPISOV TER POROIL , , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company CI PRODUKT lesena gradnja, trgovina, storitve, inženiring d.o.o., Moste 80 G, 1218 KOMENDA in Bloke
  17.10.2018

  MONTER STAVBNEGA POHIŠTVA, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, MONTAA LESENIH KONSTRUKCIJ, ,...

 • Company UNITUR Turistične in druge poslovne dejavnosti d.o.o., Cesta na Roglo 15 , 3214 ZREČE in Bloke
  17.10.2018

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Doloen as, 2 meseca, polni delovni as, 40, IZVAJANJE RAZLINIH POMONIH DEL, NADZIRANJE, IŠENJE, UREJANJE IN PRIPRAVLJANJE PROSTOROV, OPREME IN OKOLICE TER OBVEŠANJE NADREJENIH V PRIMERU ODSTOPANJ, SPREJEMANJE, INFORMIRANJE IN PRIPRAVLJANJE STRANK/PACIENTOV/GOSTOV, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH DEL NA PODROJU WELLNES (KOPELI V DVOJE), ZBIRANJE, LOEVANJE IN TRANSPORT ODPADKOV DO ZBIRNEGA MESTA, IZVAJANJE HACCP SISTEMA TER DOBRE PROIZVODNE IN HIGIENSKE PRAKSE (GMP), ZAGOTAVLJANJE OSEBNE UREJENOSTI TER ISTOE IN UREJENOSTI DELOVNEGA OKOLJA IN DELOVNIH SREDSTEV, VODENJE IN VZDREVANJE POTREBNIH EVIDENC, ZAPISOV TER POROIL , , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company TAB TOVARNA AKUMULATORSKIH BATERIJ D.D., POLENA 6 , 2392 MEŽICA in Bloke
  17.10.2018

  TEHNOLOG STROJNIŠTVA, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, VZDREVANJE IN RAZVIJANJE SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI V PODJETJU V SKLADU Z ZAHTEVAMI IATF 16969, ISO 9001 IN ISO 14001 TER POSEBNIMI ZAHTEVAMI ODJEMALCEV, IZDELAVA IN SKRBNIŠTVO NAD SISTEMSKO DOKUMENTACIJO, IZVAJANJE NOTRANJIH PRESOJ SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI,, Zaeljeno poznavanje standardov ISO 9001,ISO 14001 in IATF 1649., dopoldan...

 • Company Taxi prevozi, Damir Malagić s.p., Mislejeva ulica 3 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  17.10.2018

  VOZNIK TAKSIJA, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, VOZNIK TAKSI VOZILA, PREVOZ LJUDI., ,...

Please select filters to subscribe to Job Alerts