Jobmonitor. Search results.

3632 Jobs found

Displaying 1-50 of 3632 results.
 • Company BAR SMILE GOSTINSKE STORITVE MONIKA MRAVINEC S.P., Kolodvorska cesta 10 , 8333 SEMIČ in Bloke
  13.12.2018

  NATAKARJI, poskusno delo , Doloen as, 5 mesecev, polni delovni as, 40, STREBA PIJAE V GOSTINSKEM LOKALU KLAS BAR, , dvoizmensko...

 • Company MLINO TURIZEM, trgovina in gostinstvo, D.O.O., Cesta svobode 45 , 4260 BLED in Bloke
  13.12.2018

  KUHARJI, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNA PRIPRAVA JEDI PO NAROILU, , ...

 • Company SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA, LITOSTROJSKA CESTA 51, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  13.12.2018

  UITELJ TEHNIŠKIH STROKOVNOTEORETINIH PREDMETOV V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, UITELJ TEORETINIH IN PRAKTINIH VSEBIN V STROKOVNIH MODULIH ELEKTROTEHNIKE IN MEHATRONIKE, , ...

 • Company BAR ZVONČEK, ROBERT KOGOJ S.P., Cesta Toneta Tomšiča 98 A, 4270 JESENICE in Bloke
  13.12.2018

  NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, STREBA GOSTOV., PRILAGODLJIV URNIK,STIMULACIJA ZA NADPOVPRENE REZULTATE, KREATIVNO DELAVNO OKOLJE. MONOST PRILAGAJANJA DELOVNEGA ASA.  Okvirna mesena bruto plaa: 1300 EUR, ...

 • Company BLAS - TIP kovinska industrija d.o.o., JESENICE 12 F, 8261 JESENICE NA DOLENJSKEM in Bloke
  13.12.2018

  OPERATER NA CNC-BRUSILNEM STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, OBDELOVANJE KOVIN NA CNC STRUNICAH IN REZKALNIH STROJIH,VEINA DELA JE NA 5-OSNEM CNC OBELOVALNEM CENTRU, OSTALA DELA V PROIZVODNJI VIJANEGA BLAGA, , dvoizmensko...

 • Company OSNOVNA ŠOLA PIVKA, PREČNA ULICA 3, 6257 PIVKA in Bloke
  13.12.2018

  UITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Doloen as  oz. 31. 8. 2019, polni delovni as, 40, DRUGI STROKOVNI DELAVEC V 1. RAZREDU 10 UR TEDENSKO IN DOPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI V ODDELKU JUTRANJEGA VARSTVA IN PODALJŠANEGA BIVANJA., Zaetek dela 29.1.2019. Kandidati naj predloijo ustrezna potrdila o izobrazbi in potrdilo o nekaznovanosti., dopoldan...

 • Company Trgovina-gostilna- turizem-prenočišča, Majda OZMEC s.p., Cvetkovci 9 E, 2273 PODGORCI in Bloke
  13.12.2018

  NATAKARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, STREBA HRANE IN PIJAE SPREJEMANJE NAROIL IN STREBA. BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE SKRB ZA ISTOO IN UREJENOST GOSTINSKEGA LOKALA, , dvoizmensko...

 • Company OSNOVNA ŠOLA PIVKA, PREČNA ULICA 3, 6257 PIVKA in Bloke
  13.12.2018

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DNEVNO IŠENJE PROSTROV IN DRUGIH POVRŠIN., Zaetek dela 3.2.2019. Kandidati naj predloijo ustrezna potrdila o izobrazbi in potrdilo o nekaznovanosti., popoldan...

 • Company Sberbank banka d.d., Dunajska cesta 128 A, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  13.12.2018

  REFERENT ZA KARTINO POSLOVANJE S STRANKAMI , poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVRŠEVANJE OPERATIVNEGA DELA V OKVIRU KARTINEGA POSLOVANJA, VNOS IN KONTROLA NAROIL KARTIC TER PREGLED USTREZNOSTI ODOBRITVE KARTINEGA LIMITA, VNOS IN KONTROLA SPREMEMB PO KARTICAH, SKRB ZA MANJKAJOO DOKUMENTACIJO IN KONTAKT S STRANKO, SODELOVANJE S SODELAVCI IZ OSTALIH OE, IZOBRAEVANJE SODELAVCEV, PRENOS IZKUŠENJ, ZNANJA IN STALNA PODPORA, IZVRŠEVANJE POSTOPKOV PRI ODVZETIH KARTICAH NA BANKOMATIH, IZVRŠEVANJE POSTOPKOV PRI VRNJENIH POŠILJKAH, PRIPRAVA IN DISTRIBUCIJA NAROENIH KARTIC, PREDLAGANJE IZBOLJŠAV V DELOVNIH PROCESIH, DRUGA DELA V SKLADU S POTREBAMI IZVAJANJA DELOVNIH PROCESOV V OE, SODELOVANJE V PROJEKTIH IN DELOVNIH SKUPINAH, ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE, DRUGA DELA PO NALOGU N...

 • Company MONTRO, gostinske storitve, d.o.o., Drevored 1.maja 4 A, 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  13.12.2018

  BLAGAJNIK, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELO NA BLAGAJNI, RAZREZ PIC NA KOSE. , , dvoizmensko...

 • Company MLINO TURIZEM, trgovina in gostinstvo, D.O.O., Cesta svobode 45 , 4260 BLED in Bloke
  13.12.2018

  NATAKARJI, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, STREBA JEDI PO NAROILU., , ...

 • Company Mersteel SSC, trgovina in storitve, d.o.o., Cesta na Okroglo 7 , 4202 NAKLO in Bloke
  13.12.2018

  TEHNOLOG STROJNIŠTVA, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DOLOANJE TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV, IZDELAVA TEHNINO TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE, PROGRAMIRANJE OBDELAV ZA CNC STROJE, IZVAJANJE OPTIMIZACIJ UINKOVITOSTI PROIZVODNIH LINIJ IN TEHNOLOŠKIH PROCESOV, , dopoldan...

 • Company OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI, Miklošičeva cesta 10 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  13.12.2018

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. do 31.12.2019, polni delovni as, 40, POMO PRI DELU NA ODDELKU, PRIPRAVA POTREBNIH LISTIN IN DOKUMENTOV ZA VODENJE ENOSTAVNEJŠIH POSTOPKOV IN ODLOANJE PRI ENOSTAVNEJŠIH ZADEVAH, VODENJE IN USKLAJEVANJE DELA NA PODROJU EVIDENC IN PRIPRAVA INFORMACIJ, STATISTINIH IN DRUGIH POROIL, POMO PRI IZDAJANJU SKLEPOV TER ENOSTAVNEJŠIH ODLOB PO ODREDBI SODNIKA, STROKOVNEGA SODELAVCA ALI VODJE ODDELKA, PRIPRAVA SPISA ZA IZDELAVO OSNUTKOV SKLEPOV O STROŠKIH, IZDELAVA KONNIH ODREDB, IZPOLNJEVANJE STATISTINIH LISTOV., Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta: najmanj visoka strokovna izobrazba (prva stopnja), najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, opravljen izpit ...

 • Company FORTIS MARIBOR, inženiring, obdelava kovin in ostale storitve, d.o.o., ZAGREBŠKA CESTA 100 , 2000 MA in Bloke
  13.12.2018

  TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE PROCESNE KONTROLE POLIZDELKOV V MEDFAZNIH POSTOPKIH, VODENJE SKUPINE DELAVCEV, KONNA KONTROLA IZDELKOV,  IZVAJANJE MERILNE KONTROLE, IZVAJANJE PREIZKUSNE KONTROLE,  ADZOR NAD VHODNO KONTROLO MATERIALOV, SODELOVANJE TER PODPORA VODJI PROIZVODNJE, IZDELAVA A-TESTOV TER DRUGE ZAHTEVANE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE NALOG V SKLADU Z DOLOILI SISTEMA ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI, ZBOLJŠAVA IN PRILAGODITVE NA DELOVNEM MESTU, SKRB ZA RED IN ISTOO NA DELOVNEM MESTU, IZVAJA OSTALA DELA PO NALOGU NADREJENEGA, NARTOVANJE DELA V PROIZVODJI., organizacijske sposobnosti, sposobnost vodenja skupin, odlina fizina kondicija, ...

 • Company FORTIS MARIBOR, inženiring, obdelava kovin in ostale storitve, d.o.o., ZAGREBŠKA CESTA 100 , 2000 MA in Bloke
  13.12.2018

  OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, SPREJEM DELOVNIH NALOGOV, NASTAVLJANJE IN UPRAVLJANJE STROJEV, PRIPRAVA STROJEV IN NAPRAV ZA ZAGON, NADZOR NAD DELOVANJEM, RAZREZ PLOEVINE, VZDREVANJE STROJA IN ORODIJ PO TEHNOLOŠKIH NAVODILIH, OSNOVNO PROGRAMIRANJE IN NASTAVLJANJE PROGRAMOV, BRANJE TEHNINIH NARTOV, OSTALA DELA PO NALOGU NADREJENEGA.  , poznavanje tehninih nartov, odgovornost za delo in sredstev za delo, odlina fizina kondicija, veizmensko...

 • Company UM; UM, FF, KOROŠKA CESTA 160, 2000 MARIBOR in Visoko
  13.12.2018

  VISOKOŠOLSKI UITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev oz. 31.12.2019, polni delovni as, 40, OPIS DEL IN NALOG: ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DELO. ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, NARTOVANJE IN SPREMLJANJE DELA PRI RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI (V OKVIRU RAZISKOVALNE OZ. PROGRAMSKE SKUPINE). POVEZOVANJE RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI Z DRUGIMI RAZISKOVALNIMI INSTITUCIJAMI DOMA IN NA TUJEM. SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU RAZISKOVALNIH PROGRAMOV IN SODELOVANJE PRI DODIPLOMSKEM IN PODIPLOMSKEM ŠTUDIJU. STROKOVNO SODELOVANJE Z NARONIKI RAZISKOVALNIH NALOG.PRIPRAVLJANJE POROIL IN ELABORATOV O RAZISKAVI. OBJAVLJANJE REZULTATOV RAZVOJNEGA IN ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA DELA V PUBLIKACIJAH, DOSTOPNIH ZNANSTVENIH JAVNOSTI. SODELUJE V DELOVNIH IN STALNIH KOMISIJAH ORGANOV...

 • Company SANTIM, čiščenje, d. o. o., Koroška cesta 47 , 2370 DRAVOGRAD in Bloke
  13.12.2018

  ISTILCI, STRENIKI IN GOSPODINJSKI POMONIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 18, IŠENJE TRGOVINSKIH IN SKLADIŠNIH PROSTOROV. DELO JE DOPOLDANSKO IN OBSEGA RONO IN STROJNO IŠENJE., POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI., dopoldan...

 • Company KAČAR-MONT PROIZVODNO, STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE D.O.O., Preradovičeva ulica 22 , 2000 MARIBOR in Bloke
  13.12.2018

  KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OBRAUNAVANJE PLA. VODENJE EVIDENC O KORIŠENJU LETNEGA DOPUSTA IN BOLNIŠKEM STALEU, VODENJE SEZNAMOV KREDITOV, IZTERJAV. IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV ZA BANKE, IZPOLNJEVANJE IN OBRAUNAVANJE NADOMESTIL BOLEZNIN, IZPOLNJEVANJE REK OBRAZCEV. OBRAUNAVANJE DOHODNINE IN USKLAJEVANJE LE-TE. OPRAVLJA VSE DRUGE OBASNE ALI STALNE NALOGE, KI MU JIH NALOI NADREJENI., , dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA LITIJA, Ulica Mire Pregljeve 3 , 1270 LITIJA in Bloke
  13.12.2018

  POMONIK V KUHINJI, poskusno delo , Doloen as  oz. OD 1. 1. 2019 DO VRNITVE DELAVKE IZ BOLNIŠKEGA IN PORODNIŠKEGA DOPUSTA, polni delovni as, 40, POMO V KUHINJI, IŠENJE KUHINJE, PROŠNJI JE POTREBNO PRILOITI DOKAZILA O IZOBRAZBI, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE, dopoldan...

 • Company NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE, Trubarjeva cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  13.12.2018

  SANITARNI INENIR, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE DELA S PODROJA DELOVANJA NIJZ PRIPRAVA IN KONTROLA PODATKOV S PODROJA DELOVANJA NIJZ IN KOMUNICIRANJE Z ZUNANJIMI SODELAVCI VZDREVANJE IN AURIRANJE ZBIRK PODATKOV S PODROJA DELOVANJA NIJZ – PRIPRAVA RAZLINIH ANALIZ IN POROIL IZVAJANJE STROKOVNIH IN RAZVOJNIH NALOG Z DRUGIMI ZAPOSLENIMI SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI STROKOVNEGA DELA IN POSLOVANJA ODDELKA SKRBNIŠTVO NAD  RAUNALNIŠKO IN DRUGO OPREMO SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PROGRAMA DELA IZVAJANJE NALOG  SKLADNO S PROGRAMOM DELA RAVNANJE PO VELJAVNIH NAVODILIH ZA DELO IN DRUGIH NOTRANJIH AKTIH NIJZOPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NALOGU OZIROMA NAVODILIH NEPOSREDNO NADREJENIH., DELOVNO RAZMERJE SE BO SKLENILO ZA DOLOEN AS 6 MESECEV (AS TRAJANJA PRIPRAVNIŠTVA). DEL...

 • Company TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O., Leskoškova cesta 9 D, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  13.12.2018

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IZVAJANJE DELOVNIH OPERACIJ NA STROJIH IN OPREMI: MENJAVANJE DELOVNIH PRIPOMOKOV, NASTAVLJANJE DELOVNIH PARAMETROV, PRIPRAVLJANJE IN OSKRBOVANJE S PREDPISANIMI MATERIALI, IZDELOVANJE POLIZDELKOV., Zaeljeno poznavanje MS Office.  , veizmensko...

 • Company LIVAR, PROIZVODNJA IN OBDELAVA ULITKOV, D.D., Ljubljanska cesta 43 , 1295 IVANČNA GORICA in Bloke
  13.12.2018

  VZDREVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, POPRAVILA OKVAR NA TEHNOLOŠKI OPREMI NA OSNOVI TEHNINE DOKUMENTACIJE, PLANA DELA IN POTREB PROIZVODNJE, DEMONTAA STROJEV IN UGOTAVLJANJE OKVAR NA STROJIH, MONTAA NOVE OPREME IN IZVAJANJE REKONSTRUKCIJ NA OBSTOJEI OPREMI, IZVAJANJE PREVENTIVNEGA VZDREVANJA IN PREGLEDOV STANJA ZA PREPREEVANJE VEJIH OKVAR IN ZASTOJEV V PROIZVODNJI, PRIPRAVLJANJE NADOMESTNIH DELOV, IZVAJANJE MONTAE IN PREIZKUSOV STROJEV PRED PREDAJO PROIZVODNJI V UPORABO, OSTALA DELA PO NALOGU NADREJENEGA., Poznavanje varjenja, pnevmatike, hidravlike, poznavanje dela na PCju, pripravljenost na sodelovanje, odgovoren odnos do dela. , veizmensko...

 • Company VVK, gostinstvo d.o.o., Liminjanska cesta 96 , 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE in Bloke
  13.12.2018

  NATAKAR, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, STREBA HRANE IN PIJAE., , dvoizmensko...

 • Company BS POSREDNIŠTVO PRI PRODAJI KATARINA ANŽUR REPAR S.P., Cesta na Vrh 35 , 1291 ŠKOFLJICA in Bloke
  13.12.2018

  PRODAJALEC NA BENCINSKI RPALKI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRODAJA, PREVZEMI, POLNJENJE POLIC, SKRB ZA ISTOO, POMO GOSTOM, DOPEKA, KUHANJE KAVE ZA SEBOJ., natannost, urejenost, poštenost, samoiniciativnost, pozitivna naravnanost, ustreljivost, gibljiv/nestalen urnik...

 • Company HIT HOTELI, IGRALNICE, TURIZEM D.D. NOVA GORICA, DELPINOVA ULICA 7 A, 5000 NOVA GORICA in Bloke
  13.12.2018

  POMONIK V KUHINJI, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUNA DELA V KUHINJI IN PRIPRAVA ENOSTAVNIH JEDI, , ...

 • Company HIT HOTELI, IGRALNICE, TURIZEM D.D. NOVA GORICA, DELPINOVA ULICA 7 A, 5000 NOVA GORICA in Bloke
  13.12.2018

  NATAKARJI, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, - STREBA HRANE IN PIJAE, , ...

 • Company DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA, ŠERCERJEVA ULICA 35, 4240 RADOVLJICA in Bloke
  13.12.2018

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 10 mesecev oz. nadomešanje daljše bolniške odsotnosti, polni delovni as, 40, OPAZOVANJE OSKRBOVANCA, MERJENJE VITALNIH FUNKCIJ TER PREPOZNAVANJE POTREB STAREJŠIH ZDRAVIH LJUDI IN VAROVANCEV V SOCIALNIH ZAVODIH IN NA DOMU, PREPOZNAVANJE POTREB LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI (INVALIDNI, OSEBE Z DEMENCO, DUŠEVNO BOLNI), PREPOZNAVANJE SPREMEMB PRI OSKRBOVANCU TER O TEM ODGOVORNO OBVEŠAJO ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE DELAVCE, NUDENJE POMOI STANOVALCEM IN OSKRBOVANCEM, TER POMO PRI GIBANJU ONEMOGLIH IN INVALIDNIH OSKRBOVANCEV, UREJANJE LEIŠA, VZDREVANJE IN SKRB ZA OSKRBOVANEVO OKOLJE, POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE, POMO PRI OBLAENJU IN SLAENJU, POMO PRI GIBANJU IN UREJANJU LEGE V POSTELJI, POMO PRI HRANJENJU IN PITJU, POMO PRI IZLOANJ...

 • Company PERUTNINA PTUJ REJA PERUTNINE, PROIZVODNJA KRMIL, PERUTNINSKEGA MESA IN IZDELKOV, TRGOVINA IN STORIT in Bloke
  13.12.2018

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IŠENJE POSLOVNIH IN PROIZVODNIH OBJEKTOV, OPREME, OPRAVLJANJE DEL V MESNI INDUSTRIJI IN DRUGIH INDUSTRIJSKIH OBJEKTIH, RAZKUEVANJE IN UREJANJE OKOLICE, Delo je izkljuno nono, oz. od 19.00 ure naprej, obasno na višini. Stimulativno plailo, ponoi...

 • Company PERUTNINA PTUJ REJA PERUTNINE, PROIZVODNJA KRMIL, PERUTNINSKEGA MESA IN IZDELKOV, TRGOVINA IN STORIT in Bloke
  13.12.2018

  ISTILCI, STRENIKI IN GOSPODINJSKI POMONIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IŠENJE PROSTOROV IN OPREME TER RAZKUEVANJE IN PRANJE EMBALAE., ., dvoizmensko...

 • Company PERUTNINA PTUJ REJA PERUTNINE, PROIZVODNJA KRMIL, PERUTNINSKEGA MESA IN IZDELKOV, TRGOVINA IN STORIT in Bloke
  13.12.2018

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IŠENJE DELOVNIH, POSLOVNIH, GARDEROBNIH PROSTOROV IN OPREME TER RAZKUEVANJE - PRANJE EMBALAE - UREJANJE OKOLJA POSLOVNIH OBJEKTOV, DELO V POPOLDANSKI IZMENI, monost podaljšanja pogodbe za nedoloen as, popoldan...

 • Company PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK, CELJSKA CESTA 37 , 3212 VOJNIK in Bloke
  13.12.2018

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE PSIHIATRINE ZDRAVSTVENE NEGE V RAZLINIH BOLEZENSKIH STANJIH, SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA BOLNIKOV, EVIDENTIRANJE, POROANJE, IZVAJANJE DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV PO NAVODILU V OKVIRU USPOSOBLJENOSTI, POMO PRI PREISKAVAH IN POSEGIH, OSKRBA UMRLEGA, SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENO VZGOJNEM DELU Z BOLNIKI IN SVOJCI V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE, SODELOVANJE PRI DELOVNI TERAPIJI, SPREJEM, ODPUST ALI PREMESTITEV BOLNIKA, SPREMLJANJE BOLNIKOV NA KONZILIARNE PREGLEDE, INTERVENCIJA V SPREJEMNI AMBULANTI IN NA DRUGIH ODDELKIH, VESTNO DOKUMENTIRANJE, IZVAJANJE POSEBNIH VAROVALNIH UKREPOV PO NAROILU IN NADZOR, OPRAVLJANJE VSEH DRUGIH DEL S SVOJEGA STROKOVNEGA PODROJA PO NAVODILU NAD...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  13.12.2018

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 9 mesecev oz. OZ. DO VRNITVE ODSOTNE  DELAVKE, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI,  NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, VELJAVNA...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  13.12.2018

  VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE INTERNEGA PREVOZA IVIL/HRANE, SANITETNEGA IN STERILNEGA MATERIALA, ZDRAVIL, PISARNIŠKEGA MATERIALA, BOLNIŠKEGA PERILA, VSEH VRST ODPADKOV TER DRUGEGA BLAGA IN MATERIALA Z ELEKTRO VOZILI IN VOZILI B KATEGORIJE ZA POTREBE ORGANIZACIJSKIH ENOT, PREVOZ TEJIH PREDMETOV IN APARATUR V POPRAVILO IN NAZAJ SODELOVANJE PRI SKLADIŠNEM POSLOVANJU, IZVAJANJE DEL NA STISKALNICI ODPADKOV NA ZBIRALIŠU ODPADKOV UKCL, VODENJE DNEVNIH EVIDENC VOENJ, ZAGOTAVLJANJE VZDREVANJA, BREZHIBNOSTI IN ISTOE VOZIL, DRUGA DELA IN NALOGE V OKVIRU SLUBE., Zahtevan poklic VOZNIK ali POKLIC USTREZNE DRUGE SMERI NA IV. RAVNI IZOBRAZBE. Zahtevan vozniški izpit B kategorije in izpit za voznika viliarja ali za voznika a...

 • Company HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  13.12.2018

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, POMO PRI UPRAVLJANJU, NASTAVITVAH IN UPORABI MERILNIH PRIPOMOKOV, POMO PRI PRIPRAVI SUROVIN IN IZDELKOV, USKLAJEVANJE S SKLADIŠEM IN KONTROLO KAKOVOSTI, UPRAVLJANJE VILIARJA, SKRB ZA ISTOO NA DELOVNEM MESTU., , ...

 • Company HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  13.12.2018

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, OSKRBOVANJE PROIZVODNE LINIJE, PREGLEDOVANJE IN KONTROLA BLAGA, PAKIRANJE BLAGA, ZLAGANJE IN POLAGANJE IZDELKOV NA VOZIKE, ODVAANJE IZDELKOV. DELO ZA DOLOEN AS., , ...

 • Company HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  13.12.2018

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, UPRAVLJANJE STROJEV IN OSKRBOVANJE LINIJE, KONTROLA IZDELKOV IN DELOVANJA STROJEV, VZDREVANJE STROJEV IN LINIJE, SKRB ZA UREJENOST IN ISTOO DELOVNEGA MESTA, IZVAJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH NADREJENEGA., , ...

 • Company HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  13.12.2018

  VZDREVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, VZDREVALNA DELA NA STROJIH, NAPRAVAH IN OBJEKTIH, OPRAVLJANJE RAZNIH POPRAVIL PO CELOTNEM OBJEKTU DRUBE, RAZLINA PRIPRAVLJALNA DELA V SKLADU Z NAVODILI NADREJENEGA, OBASNO VODENJE IN NADZIRANJE DELA V SKUPINI, PRIPRAVA DELOVNIH POROIL, USPOSABLJANJE IN IZOBRAEVANJE NA SVOJEM DELOVNEM PODROJU. ZAPOSLITEV ZA DOLOEN AS., , ...

 • Company EES SISTEMI, družba za čiščenje poslovnih prostorov ter izvedbo suhomontažnih del, d.o.o., Ameriška in Bloke
  13.12.2018

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJA VSA POTREBNA VZDREVALNA DELA IN DELA POVEZANA Z OBRATOVANJEM OBJEKTA, SODELUJE PRI ORGANIZACIJI DEL, KI JIH OPRAVLJAJO ZUNANJI IZVAJALCI, UREJA ZUNANJO OKOLICO (KOŠNJA TRAVE, IŠENJE LISTJA, OBREZOVANJE GRMIEVJA, IŠENJE SNEGA NA PLONIKIH, SOLJENJE), UPRAVLJA PLINSKE KOTLOVNICE, UPRAVLJA KLIMATSKI SISTEM, VODI POTREBNE EVIDENCE, PRIPRAVLJA POROILA, SODELUJE Z UPRAVITELJEM., Resnost, vestnost, natannost, iznajdljivost, fleksibilnost, samoiniciativnost, dobra organiziranost, zanesljivost pri delu, rone spretnosti. Zmonost dela na višini (lestev). Obvezne delovne izkušnje na podobnem delovnem mestu ter izobrazba elektro ali strojne smeri. Delo poteka od ponedeljka do petka, samo dopoldan in veinoma le na en...

 • Company EES SISTEMI, družba za čiščenje poslovnih prostorov ter izvedbo suhomontažnih del, d.o.o., Ameriška in Bloke
  13.12.2018

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IŠENJE POSLOVNIH PROSTOROV, Resnost, vestnost, natannost, iznajdljivost, fleksibilnost, samoiniciativnost, dobra organiziranost, zanesljivost pri delu.  Delo na eni lokaciji., dopoldan...

 • Company EES SISTEMI, družba za čiščenje poslovnih prostorov ter izvedbo suhomontažnih del, d.o.o., Ameriška in Bloke
  13.12.2018

  DELOVODJA V DEJAVNOSTI IŠENJA, PRANJA IPD., poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE IN KOORDINACIJA ODDELKA OZ. ZAPOSLENIH, KONTROLA DELOVNEGA PROCESA IŠENJA, KOMUNIKACIJA Z NARONIKI IN DOBAVITELJI, UVAJANJE NOVO ZAPOSLENIH V DELO, ORGANIZACIJA GENERALNIH IŠENJ, POMO PRI PRIPRAVI KALKULACIJ ZA POTREBE JAVNIH RAZPISOV, DOSTAVA IN NAROANJE MATERIALA, REŠEVANJE MOREBITNIH REKLAMACIJ., Resnost, natannost, fleksibilnost, samoiniciativnost, sposobnost vodenja, zelo dobre organizacijske sposobnosti. Obvezen izpit B kategorije. Gibljiv urnik, terensko delo. Zaelene delovne izkušnje na podobnem delovnem mestu., gibljiv/nestalen urnik...

 • Company EES SISTEMI, družba za čiščenje poslovnih prostorov ter izvedbo suhomontažnih del, d.o.o., Ameriška in Bloke
  13.12.2018

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, skrajšan delovni as, 30, IŠENJE POSLOVNIH PROSTOROV, Resnost, vestnost, natannost, iznajdljivost, fleksibilnost, samoiniciativnost, dobra organiziranost, zanesljivost pri delu. Delo na eni lokaciji, samo dopoldan za skrajšan delovni as 30 h/teden (5 ur/dan, 6 dni v tednu). , dopoldan...

 • Company NETCORP, logistika, Julijan Kerin s.p., Cesta krških žrtev 77 , 8270 KRŠKO in Bloke
  13.12.2018

  KURIR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DOSTAVLJANJE IN PREVZEM PAKETOV Z DOSTAVNIM VOZILOM NA TERENU., , dopoldan...

 • Company PENDOLINO BAR 007, gostinstvo, trgovina in druge storitve, d.o.o., Koroška cesta 59 , 2000 MARIBOR in Bloke
  13.12.2018

  NATAKARJI, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA IN STREBA TOPLIH IN HLADNIH NAPITKOV, BLOKIRANJE IN IZDAJA RAUNOV, prijaznost,komunikativnost, volja do dela,delo z ljudmi, dvoizmensko...

 • Company TRANSPORT KLEMEN d.o.o., Ratež 71 , 8321 BRUSNICE in Bloke
  13.12.2018

  VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, VOZI SE V DOMAEM PROMETU PO SLOVENIJI, , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company PEKARNA BRUMAT PEKARSTVO-SLAŠČIČARSTVO-TRGOVINA D.O.O., VODOVODNA POT 13, 5000 NOVA GORICA in Bloke
  13.12.2018

  PRODAJALCI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, neposredna prodaja lastnih izdelkov in trgovskega blaga, , dvoizmensko...

 • Company REŠEVALEC PREVOZI BOLNIKOV, D.O.O., LJUBLJANA, Savska cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  13.12.2018

  ZDRAVSTVENI REŠEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ZDRAVSTVENI TEHNIK, REŠEVALEC-SPREMLJEVALEC V REŠ. VOZILU, ZDRAVSTVENI TEHNIK, REŠEVALEC-SPREMLJEVALEC V REŠ. VOZILU, veizmensko...

 • Company AHR, KOZMETIČNE STORITVE ANA-MARIJA TRATNIK S.P., Stanetova cesta 2 A, 3320 VELENJE in Bloke
  13.12.2018

  KOZMETIK, poskusno delo , Doloen as  oz. nadomešanje porodniške odsotnosti, skrajšan delovni as, 20, vsa kozmetina dela, zaelene delovne izkušnje, ...

 • Company SMRKOLIN zasebni vrtec d.o.o., Reber pri Škofljici 7 , 1291 ŠKOFLJICA in Bloke
  13.12.2018

  VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as, 5 mesecev, polni delovni as, 40, DELO V SKUPINI PREDŠOLSKIH OTROK, SODELOVANJE S STARŠI, VODENJE DOKUMENTACIJE V ODDELKU, SODELOVANJE S KOLEKTIVOM., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT IZ VZGOJE IN IZOBRAEVANJA, VLOGA MORA BITI POSLANA PO POŠTI, VSEBOVATI PA MORA POLEG IVLJENJEPISA TUDI VSA POTRDILA O DOKONANI IZOBRAZBI., ...

 • Company Center za socialno delo Pomurje, Slovenska ulica 41 , 9000 MURSKA SOBOTA in Bloke
  13.12.2018

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.12.2023, polni delovni as, 40, –IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA–IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER  PROGRAMOV–SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV,–VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA–SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA–IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA, Opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka- opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva Delovno razmerje se sklepa za as nadomešanja zaasno odsotnega delavca, vendar najdlje do 31.12.2023, dopoldan...

 • Company Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48 , 1260 LJUBLJANA - POLJE in Bloke
  13.12.2018

  FARMACEVT, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, KOORDINIRANJE IN ORGANIZIRANJE DELA Z ZDRAVILI NA ODDELKIH,- PREVZEMANJE IN DEFEKTIRANJE ZDRAVIL, ZDRAVILNIH SUBSTANC MONEGA, ZELO MONEGA UINKA,- IZVAJANJE IDENTIFIKACIJSKE ANALIZE FARMACEVTSKIH SUROVIN, OBDELOVANJE NAROILNIC IN RECEPTOV ZA IZDAJO ZDRAVIL IN SANITETNO POTROŠNEGA MATERIALA,- POSREDOVANJE STROKOVNIH NAVODIL, NADZOR NAD IZDAJO ZDRAVIL NA ODDELKIH TER SVETOVANJE PRI UPORABI ZDRAVILIN MEDICINSKIH PRIPOMOKOV,- OSTALA DELA PO NAVODILU VODJE., opravljen strokovni izpit, ...

Please select filters to subscribe to Job Alerts