Jobmonitor. Search results.

3803 Jobs found

Displaying 1-50 of 3803 results.
 • Company DOM PETRA UZARJA, ROČEVNICA 58, 4290 TRŽIČ in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  DIREKTOR SLUBE ZDRAVSTVENE NEGE, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev oz. 1 LETA NADOMEŠANJE, polni delovni as, 40, VODENJE ORGANIZIRANJE, PLANIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR DELA V ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI, PRIPRAVA PREDLOGOV ZA DELOVNE IN RAZVOJNE PROGRAME IN POROIL O NJIHOVEM URESNIEVANJU, PRIPRAVA PREDLOGOV ZA STROKOVNA IZOBRAEVANJA, IZPOPOLNJEVANJA IN USPOSABLJANJA DELAVCEV, PRIPRAVA STROKOVNIH MNENJ IN PREDLOGOV UKREPOV, SODELUJE V KOMISIJI ZA SPREJEM IN ODPUST STANOVALCEV, PO POOBLASTILU DIREKTORJA PODPISUJE LISTINE, POVEZANE Z DELOVANJEM ZAVODA, SODELUJE PRI OCENJEVANJU DELOVNE USPEŠNOSTI DELAVCEV ZAVODA, PRIPRAVLJA NART DELA, GRADIVA IN POROILA, KOORDINIRA IN USKLAJUJE DELO, SODELUJE PRI NARTOVANJU, VODI IN SKRBI ZA REALIZACIJO PLANOV, INVESTICIJ, ADAPTACIJ, NABAV OSNOVNIH...

 • Company KMETIJSKA ZADRUGA Z.O.O. DOMŽALE, INDUSTRIJSKA CESTA 15 , 1235 RADOMLJE in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  SKLADIŠNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, RAZTOVARJANJE PRISPELEGA BLAGA V ZADRUGO,  UREJANJE IN RAZPOREJANJE SKALDIŠENEGA BLAGA, POMO KUPCEM PRI NATOVARJANJU KUPLJENEGA BLAGA V KUPEVO TRANSPORTNO SREDSTVO, IŠENJE SKLADIŠA, POMO PRODAJALCEM PRI POLNJENJU TRGOVINSKIH POLIC Z ARTIKLI, DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA., izpit za voznika viliarja, dvoizmensko...

 • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, ROŽNA DOLINA, CESTA IX 6, 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 31.12.2021 oz. do zakljuka projekta, skrajšan delovni as, 20, SPREMLJANJE, KOORDINIRANJE, IZVAJANJE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU IN POROANJE O AKTIVNOSTIH NA PROJEKTU TER ZAKLJUEVANJE PROJEKTA, SODELOVANJE S PROJEKTNIMI PARTNERJI IN INSTITUCIJAMI V OKOLJU,  SODELOVANJE S SVETOVALCI S PODROJA EURES IN VKO, KOMUNICIRANJE Z NOTRANJO IN ZUNANJIMI JAVNOSTMI, PRIPRAVA POROIL IN DRUGIH GRADIV Z DELOVNEGA PODROJA, SODELOVANJE V DELOVNIH IN PROJEKTNIH SKUPINAH, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA IN EVIDENC, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DELODAJALCA V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO JAVNEGA USLUBENCA., SOCIALNO DELO, HUMANISTIKA ALI DRUBENA, POSLOVNA, UPRAVNA, PRAVNA ALI DRUGA USTREZNA SMER, STROKOVNI IZPIT SKLADNO Z AKTOM O STROKOVNIH IZPI...

 • Company MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Langusova ulica 4 , 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN USMERJANJE DELA V SEKTORJU- SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE KLJUNIH SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV- VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH- OPRAVLJANJE DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG., najmanj 7 let delovnih izkušenj; - znanje uradnega jezika; - obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv; - dravljanstvo Republike Slovenije; - ne smejo biti pravnomono obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju ve kot šest mesecev; - zoper njih ne sme biti vloena pravnomona obtonica zaradi naklepnega ...

 • Company MAL´CA, gostinske storitve, Matevž Ulrih s.p., Slovenska ulica 4 , 2000 MARIBOR in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  KUHINJSKI POMONIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, POMO PRI PRIPRAVI HRANE, SKRB ZA ISTOO V KUHINJI, OBASNA POMO PRI NABAVI SUROVIN, DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA., SPOSOBNOST DELA V TIMU, PRILAGODLJIVOST, KOMUNIKATIVNOST, UT ZA ISTOO, dopoldan...

 • Company AKEM podjetje za trgovino, zastopstvo, kooperacijo in proizvodnjo, d.o.o., Gradnikova cesta 3 A, 424 in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  MONTER VODOVODNIH NAPRAV, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, MONTAA VODOVODNIH IN OGREVALNIH NAPRAV, Delo se opravlja v Nemiji, dopoldan...

 • Company GRADBENIŠTVO HOČEVAR d.o.o., VISOKO 135 , 4212 VISOKO in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  KROVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POSTAVLJANJE OSTREŠIJ IN KROVSKA DELA, MONTAA KLEPARSKIH IZDELKOV, , dopoldan...

 • Company VRTEC LEDINA, Čufarjeva ulica 14 , 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  KUHARJI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. 31.12.2020, polni delovni as, 40, PRIPRAVA IN RAZDELJEVANJE OBROKOV, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, ...

 • Company DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE MURSKA SOBOTA, Trg zmage 4 , 9000 MURSKA SOBOTA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Doloen as, 2 meseca, polni delovni as, 40, išenje, pranje domske posteljine in urejanje okolice., Delo se opravlja v otroškem poitniškem domu Murska Sobota v Baški(otok KRK)., ...

 • Company DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE MURSKA SOBOTA, Trg zmage 4 , 9000 MURSKA SOBOTA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  KUHARJI, poskusno delo , Doloen as, 2 meseca, polni delovni as, 40, Priprava obrokov v otroškem poitniškem domu., Delo se opravlja v otroškem poitniškem domu Murska Sobota v Baški(otok KRK)., ...

 • Company DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE MURSKA SOBOTA, Trg zmage 4 , 9000 MURSKA SOBOTA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  KUHINJSKI POMONIKI, poskusno delo , Doloen as, 2 meseca, polni delovni as, 40, Vsa pomo v kuhinji., , ...

 • Company DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE MURSKA SOBOTA, Trg zmage 4 , 9000 MURSKA SOBOTA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  HIŠNIK, VZDREVALEC, poskusno delo , Doloen as, 2 meseca, polni delovni as, 40, Vzdrevanje prostorov poitniškega objekta in urejanje okolice., Delo se opravlja v otroškem poitniškem domu Murska Sobota v Baški(otok KRK)., ...

 • Company TIMAT ELEKTRO, storitve, d.o.o., Ob Dravi 3 A, 2250 PTUJ in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  POMONI ELEKTRIAR, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, delo pomonika elektrikarja, DELO POTEKA V TUJINI, ZAELENO OSNOVNO ZNANJE ELEKTROTEHNIKE, DELO POTEKA PO NAVODILIH NADREJENEGA., ...

 • Company TIMAT ELEKTRO, storitve, d.o.o., Ob Dravi 3 A, 2250 PTUJ in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ELEKTRIAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, delo elektrikarja, ZAPOSLIMO ELEKTRIKARJE ZA NEDOLOEN AS. DELA POTEKAJO V TUJINI! PRIAKUJEMO IZKUŠNJE V TEM PODROJU. PRIAKUJEMO IZNAJDLJIVOST, SAMOSTOJNOST IN ZNANJE NA PODROJU ELEKTRIKE JE ZAELENO! BRANJE PLANOV JE OBVEZNO. OBVEZNO ZNANJE NEMŠKEGA JEZIKA., dopoldan...

 • Company TIMAT ELEKTRO, storitve, d.o.o., Ob Dravi 3 A, 2250 PTUJ in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ELEKTROMONTER, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, MONTAA RAZNIH ELEKTRO NAPRAV TER RAZNE OPREME V ZGRADBE, DELA POTEKAJO V TUJINI! PRIAKUJEMO IZKUŠNJE V TEM PODROJU. PRIAKUJEMO IZNAJDLJIVOST, SAMOSTOJNOST IN ZNANJE NA PODROJU ELEKTRIKE JE ZAELENO!, ...

 • Company VOVATRANS prevozništvo in logistika Danilo Žvikart s.p., Šmartno pri Slovenj Gradcu 168 A, 2383 ŠMAR in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, VOZNIK LAHKEGA TOVORNEGA VOZILA V MEDNARODNEM TRANSPORTU, aktivno znanje vsaj enega tujega jezika, ...

 • Company ČISTILNI SERVIS JOCA, Jožica Bohl s.p., Limbuška cesta 26 , 2000 MARIBOR in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Doloen as, 1 mesec, skrajšan delovni as, 20, IŠENJE LABORATORIJEV, , popoldan...

 • Company R COM, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O., Aškerčeva ulica 14 , 3000 CELJE in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ZA "ZLATARSTVO TONKO", NC EUROPARK IŠEMO PRODAJALCA. OPIS DEL: PRODAJE ZLATEGA TER SREBRNEGA NAKITA, PREVZEM BLAGA, SKRB ZA PRODAJNI PROSTOR., , dvoizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR, CESTA LEONA DOBROTINŠKA 3 B, 3230 ŠENTJUR in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. VRNITVE DELAVKE S PORODNIŠKEGA DOPUSTA, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V AMBULANTI DRUINSKE MEDICINE, , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR, CESTA LEONA DOBROTINŠKA 3 B, 3230 ŠENTJUR in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  PSIHOLOG V ZDRAVSTVU, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. 31.12.2020 , skrajšan delovni as, 20, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG PSIHOLOGA V CENTRU ZA KREPITEV ZDRAVJA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT S PODROJA ZDRAVSTVA, OPRAVLJENI MODULI CINDI, ...

 • Company PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA, POT SV. ANTONA 49 , 5280 IDRIJA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTOV NA BOLNIŠNINEM ODDELKU., Opravljen strokovni izpit. Delovne izkušnje so zaeljene., dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 15 , 5270 AJDOVŠČINA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo , Doloen as  oz. do vrnitve odsotne delavke (predvidoma do avgusta 2024), skrajšan delovni as, 30, RAUNOVODJA V OSNOVNI ŠOLI, Delovno mesto obsega delovne naloge glavnega raunovodje v šoli. Monost zaposlitve za poln delovni as (100). Vlogi priloite naslednja dokazila: 1. Dokazilo o izobrazbi. 2. Potrdilo o nekaznovanosti (izpolnjen obrazec Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od enega meseca. 3. Potrdilo sodiša, da oseba ni v kazenskem postopku oziroma zoper njo ni vloena pravnomona obtonica. 4. Pisna izjava kandidata, da pri kateremkoli drugem sodišu (torej izven kraja prebivališa) zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost., dopoldan...

 • Company BUZINA TRANSPORT, d.o.o., Podjetje za transport in trgovino, Orehovica 35 , 1411 IZLAKE in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, VOZNIK V MEDNARODNEM TRANSPORTU EU, , ...

 • Company JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE, Poljanska cesta 40 , 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  KONSERVATOR ZA KULTURNO DEDIŠINO, poskusno delo 5 mesecev, Doloen as  oz. doloen as trajanja projekta IPERION HS, to je do 31. 3. 2023, polni delovni as, 40, IZVAJANJE POSAMEZNIH KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKIH DEL, DOLOENIH Z 11. LENOM PRAVILNIKA O NOTRANJI ORGANIZACIJI, POD VODSTVOM,DELO S STRANKAMI,ZBIRANJE, UREJANJE IN POSREDOVANJE PODATKOV IN E-VSEBIN O DEDIŠINI ZA POTREBE REGISTRA DEDIŠINE IN DRUGIH PODATKOVNIH ZBIRK,SODELOVANJE V DELOVNIH SKUPINAH IN RAZVOJNIH PROJEKTIH,ZAGOTAVLJANJE LASTNEGA IZPOPOLNJEVANJA, SODELOVANJE PRI UVAJANJU SODOBNIH KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKIH METOD V PRAKSO, IZMENJAVI ZNANJA IN PROMOCIJI KONSERVATORSTVA-RESTAVRATORSTVA POD VODSTVOM,SODELOVANJE PRI IZVAJANJU PROGRAMOV PRIPRAVNIŠTVA, IZPOPOLNJEVANJA IN PRAKSE ZA IZOBRAEVALNE PROGRAME,SODELOVANJE PRI PUBLI...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA, Aškerčeva cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTINIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU, SODELOVANJE Z UITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH, SODELOVANJE PRI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEM DELU, NADZOR NAD DELOVNIMI PRIPRAVAMI TER POTREBNIMI SREDSTVI ZA IZVEDBO PEDAGOŠKEGA IN RAZI-SKOVALNEGA DELA, SODELOVANJE PRI OSTALIH AKTIVNOSTIH VEZANIH NA PEDAGOŠKO IN ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO NA PODROJU STROKE, SKRBI ZA VARNO IN ZDRAVO DELO DELAVCEV IN ŠTUDENTOV ENOTE, ZA USTREZNO IZOBRAEVANJE IN POUENOST OSEB KI PRIHAJAJO V STIK Z NEVARNIMI SNOVMI, UPORABI OSEBNE VAROVALNE OPREME IN DRUGIH VARNOSTNIH UKREPIH, STALNO NADZIRA IZVAJANJE VARNOSTNIH UKREPOV IN UPORABO OSEBNE VAROVAL...

 • Company GRADBENIŠTVO MAJHEN RAJKO MAJHEN S.P., Vaše 15 L, 1215 MEDVODE in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI VISOKIH GRADNJAH, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI ZIDARSKIH DELIH, IZKOPI, PRENOSI, RUŠITVENA DELA., , dopoldan...

 • Company NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO NATIONAL INSTITUTE OF BIOLOGY, VEČNA POT 111, 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  STROKOVNJAKI ZA RAUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE GLAVNE KNJIGE IN POMONIH KNJIG, SAMOSTOJNO DELO PRI IZDELAVI ZAKLJUNEGA RAUNA IN SESTAVI BILANC, RAUNOVODSKO VODENJE OSNOVNIH SREDSTEV IN PODPORA ENOTAM PRI IZVEDBI POPISA, IZDELAVA PREMOENJSKE BILANCE IN USKLAJEVANJE TERJATEV IN OBVEZNOSTI, VODENJE PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAELU DENARNEGA TOKA, SAMOSTOJNO OBRAUNAVANJE DDV IN VODENJE DAVNEGA KNJIGOVODSTVA, FINANNO KOORDINIRANJE IN SPREMLJANJE IZVAJANJA PROJEKTOV, VODENJE RAZLINIH EVIDENC IN PREGLEDNIC TER IZDELOVANJE POROIL ZA NOTRANJE IN ZUNANJE UPORABNIKE, V ASU ODSOTNOSTI RAUNOVODJE IZVAJANJE PLAILNEGA PROMETA, IZDAJANJE RAUNOV IN ZAHTEVKOV, NADOMEŠANJE GLAVNEGA RAUNOVODJE V ASU NJEGOVE ODSOTNOSTI, SPREMLJANJE ZAKONSKIH IN PO...

 • Company GORDEJA, PODJETJE ZA SPLOŠNA GRADBENA DELA, D.O.O., VERD 44 E, 1360 VRHNIKA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA PRI VISOKIH GRADNJAH, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, pomo pri fasaderskih, zidarskih delih, , ...

 • Company 2TM, svetovanje za izobraževanje, d.o.o., Dunajska cesta 106 , 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, TRENJE STORITEV PODJETJA OBSTOJEIM STRANKAM TER ISKANJE NOVIH STRANK,  STROKOVNO SVETOVANJE STRANKAM, PRIPRAVA IN SKLEPANJE POGODB, OBASNO DELO NA TERENU - UDELEBA NA SEJMIH, PREZENTACIJAH V TUJINI., samostojnost in hkrati timska naravnanost, samoiniciativnost, prijaznost in veselje do dela z ljudmi, odline sposobnosti govornega in pisnega komuniciranja, vestnost, natannost, dinaminost in iznajdljivost, zanesljivost in odgovornost, raunalniško pismenost (MS Office, internet, fb). , ...

 • Company 2TM, svetovanje za izobraževanje, d.o.o., Dunajska cesta 106 , 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, TRENJE STORITEV PODJETJA OBSTOJEIM STRANKAM TER ISKANJE NOVIH STRANK,  STROKOVNO SVETOVANJE STRANKAM, PRIPRAVA IN SKLEPANJE POGODB, OBASNO DELO NA TERENU - UDELEBA NA SEJMIH, PREZENTACIJAH V TUJINI., samostojnost in hkrati timska naravnanost, samoiniciativnost, prijaznost in veselje do dela z ljudmi, odline sposobnosti govornega in pisnega komuniciranja, vestnost, natannost, dinaminost in iznajdljivost, zanesljivost in odgovornost, raunalniško pismenost (MS Office, internet, fb). , ...

 • Company Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Garibaldijeva ulica 1 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  VZDREVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE NARTOVANEGA VZDREVANJA ZGRADB, VOZIL, OPREME IN OKOLJA. ODGOVARJA ZA BREZHIBNO DELOVANJE IN VZDREVANJE STAVBE ZAVODA TER SISTEME V NJEM IN NA ZUNANJIH POVRŠINAH TER ZA SLUBENA VOZILA. PREGLEDUJE PROSTORE IN ODGOVARJA ZA ODPIRANJE IN ZAKLEPANJE PROSTOROV ZAVODA, ODGOVARJA ZA PROTIPOARNO VARNOST. SODELUJE S ISTILNIM SERVISOM, NADZORUJE NJIHOVO DELO IN ODGOVARJA ZA TO, ODGOVARJA ZA PRIMERNO TEHNINO UREJENOST IN OPREMO VSEH PROSTOROV ZAVODA. OPRAVLJA KURIRSKA OPRAVILA ZA ZAVOD. ODGOVARJA ZA TEHNINO BREZHIBNOST IN ZA REDNO VZDREVANJE VOZILA, ODGOVARJA ZA TEHNINE PREGLEDE IN REGISTRACIJO VOZILA. UREJA OGLASNA MESTA ZAVODA. SKRBI ZA VZDREVANJE IN UREJANJE VRTA. ODGOVARJA ZA LASTNO VARNOS...

 • Company ZAGOŽEN, PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE, D.O.O., CESTA NA LAVO 2 A, 3310 ŽALEC in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, UPRAVLJA S STROJI IN NAPRAVAMI V PROIZVODNJI, DELA V SKUPINI, PRIPRAVLJA MATERIAL ZA PROIZVODNJO, IZVAJA KONNO OBDELAVO IZDELKOV, DRUGE NALOGE PO NAVODILIH NADREJENIH IN IZ SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST, zaeljene delovne izkušnje na primerljivih delih,zaeljen izpit za viliarja, veizmensko...

 • Company Šolski center Srečka Kosovela Sežana, STJENKOVA ULICA 3 , 6210 SEŽANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA DELA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 30, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOENA V PREDPISIH S PODROJA VZGOJE IN IZOBRAEVANJA, V LETNEM DELOVNEM NARTU IN OPISU DEL IN NALOG ZA DELOVNO MESTO V AKTU O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST., Opravljen strokovni izpit in pedagoško andragoška izobrazba. Potrdilo, da prijavljena oseba ni bila pravnomono obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju ve kot šest mesecev in da ni bila pravnomono obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, bo pridobil zavod., dopoldan...

 • Company LESONIT, lesno kemična industrija d.o.o., Ulica Nikola Tesla 11 , 6250 ILIRSKA BISTRICA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, KONTROLIRA DELOVANJE ENERGETSKIH NAPRAV V PODJETJU IN SICER: TRANSFORMATORSKE POSTAJE, KURILNO NAPRAVO, RPALIŠE INDUSTRIJSKE VODE, DIZEL AGREGATE, AVTOMATSKE GASILNE NAPRAVE, KOMPRESORSKO POSTAJO. IZVAJANJE  VZDREVALNIH DEL V PROIZVODNJI., , ...

 • Company REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ČRNOMELJ, ZADRUŽNA CESTA 16, 8340 ČRNOMELJ in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  STROKOVNI SODELAVEC ZA PRIPRAVO IN SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, VODENJE IN ODLOANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA PRVI STOPNJI, POMO PRI PRIPRAVI GRADIV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV ; S PODROJA ODDELKA OPRAVLJANJE DEJANJ V ZVEZI Z IZDAJANJEM POTRDIL IZ ENOSTAVNIH EVIDENC; S PODROJA MATINIH KNJIG OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI; S PODROJA JAVNEGA REDA : RSP, PL, OI, MOP, VOLITVE IN REFERENDUMI, PROMET IN OROJE., celotno besedilo javnega nateaja in obrazec Vloga za zaposlitev sta dostopni na spletni strani /, ...

 • Company SCUOLA DELL' INFANZIA LA COCCINELLA PIRANO - VRTEC LA COCCINELLA PIRAN, FAZAN 3, 6320 PORTOROŽ - POR in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.8.2020, skrajšan delovni as, 20, NALOGE, KI JIH ZAKONODAJA OPREDELJUJE V LETNEM DELOVNEM NARTU IN V SKLADU Z DOLOBAMI VODSTVA, SODELOVANJE V IZOBRAEVALNEM PROCESU UENJA, DRUGE NALOGE PO NAVODILIH RAVNATELJA., ZNANJE ITALIJANSKEGA JEZIKA KOT UNEGA JEZIKA V SKLADU Z ZPIMVI, STROKOVNI IZPIT ZA PODROJE VZGOJE IN IZOBRAEVANJA, ORGANIZACIJSKE SPOSOBNOSTI, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI IN DA OSEBA NI V KAZENSKEM POSTOPKU, PROŠNJA V ITALIJANSKEM JEZIKU, ZAELENA PREDSTAVITEV REFERENC, OBVEZNO PRILOITI POTRDILA ZA ZAHTEVANE POGOJE. , ...

 • Company SCUOLA DELL' INFANZIA LA COCCINELLA PIRANO - VRTEC LA COCCINELLA PIRAN, FAZAN 3, 6320 PORTOROŽ - POR in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  POMONIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Doloen as  oz. NADOMEŠANJE ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni as, 40, NALOGE, KI JIH ZAKONODAJA OPREDELJUJE V LETNEM DELOVNEM NARTU IN V SKLADU Z DOLOBAMI VODSTVA, SODELOVANJE V IZOBRAEVALNEM PROCESU UENJA, DRUGE NALOGE PO NAVODILIH RAVNATELJA., ZNANJE ITALIJANSKEGA JEZIKA KOT UNEGA JEZIKA V SKLADU Z ZPIMVI, STROKOVNI IZPIT ZA PODROJE VZGOJE IN IZOBRAEVANJA, ORGANIZACIJSKE SPOSOBNOSTI, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI IN DA OSEBA NI V KAZENSKEM POSTOPKU, PROŠNJA V ITALIJANSKEM JEZIKU, ZAELENA PREDSTAVITEV REFERENC, OBVEZNO PRILOITI POTRDILA ZA ZAHTEVANE POGOJE. , ...

 • Company ED zobozdravstvo, Emilija Dukovska, s.p., Ulica Staneta Žagarja 2 B, 4240 RADOVLJICA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENTI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - ŠTIRIRONO DELO Z ZOBOZDRAVNIKOM, - POZNAVANJE PROTOKOLOV DEZINFEKCIJE, STERILNOSTI, - VODENJE STRANK IN NAROANJE, - SKRB ZA DOBRO POUTJE PACIENTOV IN ISTOO CENTRA - IZPOLNJEVANJE DNEVNIH NALOG, KI SO NUJNE ZA NEMOTENO DELOVANJE SODOBNEGA ZOBOZDRAVSTVENE ORDINACIJE (PRIDOBIVANJE PODATKOV, DOKUMENTOV, MATERIALA)., DELO POTEKA V ZASEBNI SAMOPLANIŠKI ZOBNI ORDINACIJI V MAJHNEM TIMU.   NATANNOST, DOSLEDNOST IN ODGOVORNOST, KOMUNIKATIVNOST,  RONA SPRETNOST, ODPRTOST  ZA NENEHNO UENJE, ZNANJE ANGLEŠINE ALI NEMŠINE,  OSNOVNO POZNAVANJE RAUNALNIŠKIH  PROGRAMOV  KOT STA WORD IN EXEL,  ENO ALI VE LET IZKUŠENJ KOT ZOBNA ASISTENTKA/ASISTENT. , ...

 • Company ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU MILOVAN ŠUTIĆ S.P., Markova ulica 50 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZIDAR, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, ZIDARSKA DELA, POPRAVILA, OMETI, PREZIDAVE, IŠ. GRADBIŠA, ..., , dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA POLDETA STRAŽIŠARJA JESENICE, ULICA VIKTORJA KEJŽARJA 35, 4270 JESENICE in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  SOCIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAEVANJU, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE DODATNE SOCIALNO-PEDAGOŠKE STROKOVNE POMOI. PRIDOBLJENA IZOBRAZBA V SKLADU S PRAVILNIKOM O SMERI IZOBRAZBE UITELJEV IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV V PRILAGOJENEM PROGRAMU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE Z NIJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM IN  PRAVILNIKOM O IZOBRAZBI UITELJEV IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV V POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAEVANJA. PRAVILNIK O IZOBRAZBI UITELJEV IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV V IZOBRAEVALNEM PROGRAMU OSNOVNE ŠOLE, Strokovni izpit na podroju vzgoje in izobraevanja, Izjava o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja ali kazni zapora v trajanju ve kot 6 mesecev, Potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku., ...

 • Company VOPEX, PROIZVODNJA ŽIVILSKIH PROIZVODOV IN TRGOVINA D.O.O. POSTOJNA, TRŽAŠKA CESTA 83, 6230 POSTOJNA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  IVILSKI TEHNOLOG, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, KOORDINACIJA SODELOVANJA Z UPRAVO IN OSTALIMI ENOTAMI PODJETJA, SKRB ZA SUROVINE IN MATERIALE S POUDARKOM NA KVALITATIVNEM IN KVANTITATIVNEM PREVZEMU TER IZPOLNJEVANJE HACCAP OBRAZCEV, SKRB ZA IZVAJANJE TEHNINO-TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV, PRI EMER SE UPOŠTEVA IN IZVAJA SANITARNO HIGIENSKE PREDPISE, SKRB ZA PRAVILNO IŠENJE IN RAZKUEVANJE V IVILSKIH OBRATIH, VODI EVIDENCO VZORCEV ANALIZ IN OBDELAVO PODATKOV LABORATORIJSKIH ANALIZ, SKRB ZA IZVAJANJE POSTOPKOV PO IFS STANDARDU IN VODENJE EVIDENC PO TEM STANDARDU., Poznavanje Haccap sistema in IFS standarda., dopoldan...

 • Company PAPIRNA GALANTERIJA JANEZ ŠTAJNER S.P.; PAPIRNA GALANTERIJA JANEZ ŠTAJNER S.P., TITOVA CESTA 73 B, 8 in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PROIZVODNJO PAPIRNIH IZDELKOV, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, delo v proizvodnji , , ...

 • Company PETERNEL IN PETERNEL, GOSTINSTVO IN STORITVE, D.O.O., ČEVLJARSKA ULICA 12, 4226 ŽIRI in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  KUHARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNA PRIPRAVA HRANE, Poznavanje HACCP, delovne izkušnje so zaelene., dvoizmensko...

 • Company PETERNEL IN PETERNEL, GOSTINSTVO IN STORITVE, D.O.O., ČEVLJARSKA ULICA 12, 4226 ŽIRI in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  NATAKARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, STREBA HRANE IN PIJAE, Delovne izkušnje so zaelene, niso pa pogoj. Osnovno znanje angleškega jezika je zaeleno., dvoizmensko...

 • Company CENTER SINCE 1928 d.o.o., kavarna in slaščičarna, Trg revolucije 26 , 1420 TRBOVLJE in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  NATAKAR, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, delo v strebi, streba hrane, hladnih in toplih napitkov, , ...

 • Company ACRON TRGOVSKO PODJETJE D.O.O., PAMEČE 167 , 2380 SLOVENJ GRADEC in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  SKRBNIK SPLETNE PRODAJE, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PRI SVOJEM DELU BOSTE: VODENJE IN UREJANJE SPLETNIH PRODAJALN PODJETJA, PREDLAGANJE IN ODLOANJE O MARKETINŠKIH IN TRNIH AKTIVNOSTIH NA SPLETU TER STRUKTURI IN IZGLEDU SPLETNIH PRODAJALN, UPOŠTEVANJE RAZLINIH SEGMENTOV POSLOVANJA PODJETJA PRI STRATEŠKI UMESTITVI SPLETNEGA POSLOVANJA V CELOTNO POSLOVANJE PODJETJA, IZDAJANJE VSEH PRIPADAJOIH DOKUMENTOV ZA SPLETNO PRODAJO, OBDELAVA NAROIL STRANK TER KONTAKT S STRANKAMI, REŠEVANJE REKLAMACIJ STRANK, UREJANJE IN VNOS ARTIKLOV ZA SPLETNO PRODAJO, DNEVNO SPREMLJANJE IN SOOBLIKOVANJE OBJAV NA SPLETNIH DRUABNIH OMREJIH PODJETJA, SPREMLJANJE, ANALIZIRANJE IN PREDLAGANJE INVESTICIJ PODJETJA V OGLAŠEVANJE PREKO SPLETA IN SPLETNIH DRUABNIH PLATFORM, POMO PRI RAZ...

 • Company PROTON-LOK PODJETJE ZA PROJEKTIRANJE, PROIZVODNJO IN MONTAŽO D.O.O., Gmajna 44 K, 2380 SLOVENJ GRADE in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  MONTER KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, priprava elektro sklopov in montaa sistemov cevnih - zranih pošt, sposobnost dela na višini, ...

 • Company GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE, VEČNA POT 2, 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  STROKOVNJAKI V KMETIJSTVU, GOZDARSTVU IN RIBIŠTVU, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. 31.01.2021, polni delovni as, 40, POMO PRI STROKOVNEM DELU IN OBDELAVA REZULTATOV, POSREDOVANJE REZULTATOV ANALIZ NOSILCU PROJEKTOV OZ. NEPOSREDNEMU VODJI, SODELOVANJE NA PROJEKTIH, TERENSKI ZAJEM PODATKOV, IZVAJANJE PREDPISOV O VARSTVU PRI DELU IN POARNE VARNOSTI, DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA, KI USTREZAJO USPOSOBLJENOSTI DELAVCA., Od kandidatov se priakuje sposobnost samostojnega dela in dela v skupini, znanje enega svetovnega jezika (zaeleno znanje anglešine) in obvladovanje dela z raunalnikom. Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami z delom v genetskem laboratoriju in poznavanjem standarda SIST EN ISO/IEC 17025. Kandidati naj k vlogi priloijo kopijo potrdila o izobrazbi., ...

 • Company PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11 B, 1000 in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  DISPEER V PLINOVODNEM SISTEMU, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI URNEM SPREMLJANJU PRETOKA ZEMELJSKEGA PLINA, SODELOVANJE IN USPOSABLJANJE ZA UPRAVLJANJE PLINOVODNEGA SISTEMA, POMO PRI VODENJU OBRATOVANJA KOMPRESORSKIH POSTAJ, POMO PRI VODENJU POSTOPKOV BILANSIRANJA, SODELOVANJE PRI ALOKACIJI MERJENIH KOLIIN, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., Strojništvo, elektrotehnika, mehatronika. Navedeno delovno mesto zahteva od kandidatov pripravljenost na delo v izmenah, ki vkljuuje tudi nono delo, ter sposobnost samostojnega odloanja. Prednost pri izboru bodo imeli kandidati, ki imajo opravljen izpit za dispeerja v plinovodnem sistemu. e kandidati ne bodo izpolnjevali pogoja opravljenega izpita za dispeerja v plinovodnem sistemu, bodo morali navedeni iz...

 • Company Akademija za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, Bolkova ulica 3 B, 1235 RADOMLJE in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, – SVETOVANJE O PRAVNIH VIDIKIH RAZLINIH OSEBNIH, POSLOVNIH IN UPRAVNIH PROBLEMOV,– PRIPRAVLJANJE PRAVNIH DOKUMENTOV IN POGODB IN– MENEDMENTSKO, KADROVSKO, UPRAVNO, BANNO, DAVNO, KNJIGOVODSKO, RAUNOVODSKO IN MARKETINŠKO SVETOVANJE., , ...

Please select filters to subscribe to Job Alerts