Jobmonitor. Search results for Brezovica Commune

22 Jobs found

Used filters:
 • Brezovica Communex
Displaying 1-22 of 22 results.
 • Company MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ, Beethovnova ulica 3 , 1000 LJU in Maribor
  14.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELOVNO PODROJE: PRIPRAVA ANALIZ, INFORMACIJ, POROIL IN DRUGIH GRADIV, SPREMLJANJE PORABE PRORAUNSKIH SREDSTEV, PRIPRAVA LIKVIDNOSTNEGA NARTA, SPREMLJANJE REALIZACIJE IN ODSTOPANJ, PREVERJANJE SKLADNOSTI DOKUMENTOV Z ZAKONSKIMI DOLOILI, KI UREJAJO TO PODROJE, IZTERJAVA TERJATEV V OKVIRU PRISTOJNOSTI, SODELOVANJE PRI USKLAJEVANJU TERJATEV IN OBVEZNOSTI, IZVAJANJE NALOG V ZVEZI S PRIPRAVO IN OBRAUNOM PLA TER DRUGIH STROŠKOV DELA, IZVRŠEVANJE FINANNEGA NARTA, PRIPRAVA POROIL (MESENIH, TRIMESENIH, LETNIH) IN PRIPRAVA PODATKOV ZA ZAKLJUNI RAUN PRORAUNA IN PREMOENJSKO BILANCO, USKLAJEVANJE IZVEDBE LETNEGA POPISA SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV, IZDELAVA OBRAU...

 • Company ČESALNI SALON R & A, KRZNARIČ RATIMIR s.p., Slovenska ulica 24 , 2000 MARIBOR in Maribor
  14.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  FRIZER, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, delo frizerja v frizesem salonu, pranje, barvanje, strienje, sušenje,..., lokacija salona center mesta Maribor, dvoizmensko...

 • Company OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA MARIBOR, ZRKOVSKA CESTA 67, 2000 MARIBOR in Maribor
  14.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  UITELJ KEMIJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. 1. 9. 2021 DO 31. 8. 2022, polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE, DOLOENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NARTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, ZLASTI PA NALOGE, KI SO VEZANE NA: NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO – IZOBRAEVALNEGA DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO - IZOBRAEVALNO DELO, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO – IZOBRAEVALNIM DELOM TER DRUGA DELA PO PROGRAMU DELA IN IVLJENJA ZAVODA IN PO NAVODILIH RAVNATELJICE., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT ZA VZGOJO IN IZOBRAEVANJE. V VLOGI NAVEDITE REGISTRSKO ŠTEVILKO PRIJAVE TER VELJAVEN ELEKTRONSKI NASLOV NA KATEREGA VAM LAHKO POSREDUJEMO OBVESTILO O IZBIRI ALI OBVESTILO, DA NA DELOVNO MESTO NISTE BILI IZBRANI. ZAPOSLITEV JE NA OŠ TONETA UFARJA MARIBOR Z D...

 • Company UNIVERZA V MARIBORU ŠTUDENTSKI DOMOVI, Gosposvetska cesta 83 , 2000 MARIBOR in Maribor
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  ANALITIKI POSLOVNIH PROCESOV IN ORGANIZACIJE DELA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPROTNO SPREMLJANJE EVIDENCE PROSTIH LEIŠ IN GIBANJU STANOVALCEV. IZPISUJE EVIDENCE O STANOVALCIH. SODELUJE PRI VSELITVAH, IZSELITVAH IN PRESELITVAH STANOVALCEV, ORGANIZIRA KOMISIJSKE IZSELITVE. OPRAVLJA DELA POVEZANA S PRIJAVAMI, ODJAVAMI, SPREMEMBAMI IN OBNOVAMI ZAASNEGA BIVANJA. UREJA PRIRONE KARTOTEKE O STANOVALCIH, ARHIVIRA DOKUMENTE.VNAŠA PODATKE Z VLOG IN DRUGIH DOKUMENTOV V RAUNALNIK. DNEVNO OPRAVLJA OBHODE PO DOMOVIH, EVIDENTIRA STANJE IN UKREPA. IZVAJA DISCIPLINSKE POSTOPKE. OPRAVLJA HIGIENSKE KONTROLE PO DOMOVIH. SODELUJE PRI OPRAVLJANJU TURISTINE DEJAVNOSTI. VODI POSTOPKE BIVANJA ZA MEDNARODNE GOSTE. SODELUJE V DELOVNIH IN STALNIH KOMISIJAH ORGANOV UM IN LANICE OZ.DRUG...

 • Company TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O., Leskoškova cesta 9 D, 1000 LJUBLJANA in Maribor
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  RAUNOVODJA, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVA RAUNOVODSKIH, FINANNIH IN DAVNIH OBRAUNOV, PRIPRAVA MESENEGA OBRAUNA DDV TER DRUGIH POROIL GLEDE NA LOKALNO ZAKONODAJO, IZDELAVA MESENIH IN LETNIH RAUNOVODSKIH IZKAZOV IN BILANC ZA NOTRANJE IN ZUNANJE UPORABNIKE, VODENJE GLAVNE KNJIGE IN POMONIH KNJIG V SKLADU Z ZAKONODAJO IN INTERNIMI AKTI PODJETJA, IZDELAVA KONTNEGA PLANA, NADZOR NAD IZVAJANJEM PLAILNEGA PROMETA, KNJIENJE PRILIVOV IN DRUGIH FINANNIH TRANSAKCIJ, PRIPRAVA REDNIH IN IZREDNIH FINANNIH IN DRUGIH POROIL, KONTROLA OBRAUNA IN KNJIENJE POTNIH NALOGOV. , PRIAKUJEMO: PRIBLINO 3 LETA IZKUŠENJ NA PODROJU RAUNOVODSTVA, FINANC IN KONTROLINGA, DOBRO POZNAVANJE RAUNOVODSKIH STANDARDOV TER LOKALNE ZAKONODAJE POVEZANE S PODROJEM DELA, AKTIVNO ZNANJE ANGLEŠKEG...

 • Company TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O., Leskoškova cesta 9 D, 1000 LJUBLJANA in Maribor
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  OBLIKOVALEC KOVIN, poskusno delo , Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, IZVAJANJE RAZNOVRSTNIH DEL NA DELOVNIH STROJIH V PROIZVODNEM PROCESU (STRUENJE, VRTANJE, REZKANJE, BRUŠENJE, AGANJE, UPOGIBANJE, STISKANJE), IZDELAVA PROIZVODNIH NALOGOV, SPREJEM IN PREGLED DELOVNE DOKUMENTACIJE, DVIG POTREBNEGA ORODJA IN PRIPRAVA DELOVNEGA MESTA, VZDREVANJE STROJEV, OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA. PRIAKUJEMO: IZKUŠNJE NA PODOBNEM DELOVNEM MESTU, POKLICNO IZOBRAZBO, PRIPRAVLJENOST NA DELO V VE IZMENAH, SKRB ZA RED IN ISTOO NA DELOVNEM MESTU, VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE. NUDIMO: SPODBUDNO DELOVNO OKOLJE, DODATNA IZPLAILA NA PODLAGI USPEŠNOSTI ZAPOSLENEGA, DELO V OKOLJU, KJER JE SKRB ZA ZDRAVJE POMEMBNA VREDNOTA, MONOST DOLGORONE ZAPOSLITVE V STABILNEM, NA TUJIH TRGIH PREPOZNAVNEM PODJETJU., P...

 • Company TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O., Leskoškova cesta 9 D, 1000 LJUBLJANA in Maribor
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo , Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, UPRAVLJANJE IN NASTAVLJANJE CNC STROJEV Z USTREZNIMI PROGRAMI,IZVAJANJE RAZNIH DELOVNIH OPERACIJ NA STROJIH KOT SO STRUENJE, VRTANJE, REZKANJE, UPOGIBANJE, REZANJE – LASER IN PLAZMA,IZVAJANJE TRANSPORTA MATERIALOV ZA POTREBE PROIZVODNEGA PROCESA,SPREJEM IN PREGLED DELOVNE DOKUMENTACIJE,IZVAJANJE VSEH VZDREVALNIH DEL NA STROJU,PRAVILEN ZAGON IN PRIPRAVA STROJA ZA DELO PO NAVODILIH NA STROJU.SKRB ZA RED IN ISTOO NA SVOJEM DELOVNEM MESTU (5S),DRUGA SORODNA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA. PRIAKUJEMO: POKLICNA IZOBRAZBA,POZNAVANJE PROIZVODNIH PROCESOV, MATERIALOV IN STROJEV,VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE,ZAELJEN IZPIT ZA VILIARJA. NUDIMO: PODBUDNO DELOVNO OKOLJE,DELO V OKOLJU, KJER JE SKRB ZA ZDRAVJE POMEMBNA VREDNOTA,...

 • Company TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O., Leskoškova cesta 9 D, 1000 LJUBLJANA in Maribor
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  LIAR, poskusno delo , Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH LIARSKIH DEL, IŠENJE, RAZMAŠEVANJE IN PRIPRAVA POVRŠINE PRED BARVANJEM, TEMELJNO IN KONNO BARVANJE Z LAKI NA NIVOJU KMETIJSKE PROIZVODNJE, PRIPRAVA IN MEŠANJE BARV V MEŠALNI BATERIJI, SPREJEM IN PREGLED DELOVNE DOKUMENTACIJE. PRIAKUJEMO: IZKUŠNJE NA PODOBNEM DELOVNEM MESTU, SREDNJEŠOLSKO IZOBRAZBO TEHNINE SMERI, PRIPRAVLJENOST NA VEIZMENSKO DELO, RONE SPRETNOSTI, SPOSOBNOST DELA V TIMU. NUDIMO: SPODBUDNO DELOVNO OKOLJE, DODATNA IZPLAILA NA PODLAGI USPEŠNOSTI ZAPOSLENEGA, DELO V OKOLJU, KJER JE SKRB ZA ZDRAVJE POMEMBNA, Prijava naj vkljuuje vaše kontaktne podatke (tel. številka, email) in ivljenjepis. Za dodatne informacije smo vam na voljo na 02 23 48 260 ali 040 675 880. Trenkwalder kadrovske storitve...

 • Company TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O., Leskoškova cesta 9 D, 1000 LJUBLJANA in Maribor
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  VARILEC, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, VARJENJE PO MIG IN TIG POSTOPKIH, CO2 VARJENJE, RAZREZ IN PRIPRAVA MATERIALOV, DELO NA UPOGIBNIH, OBDELOVALNIH IN IZSEKOVALNIH STROJIH (ŠTANCE, CNC STROJI), SODELOVANJE PRI PAKIRANJU IN NALAGANJU IZDELKOV, OPRAVLJANJE OSTALIH NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA. , PRIAKUJEMO: VSAJ 2 LETI DELOVNIH IZKUŠENJ NA PODOBNEM DELOVNEM MESTU, POKLICNO IZOBRAZBO TEHNINE SMERI, PRIPRAVLJENOST NA VEIZMENSKO DELO, ODGOVOREN ODNOS DO DELA. NUDIMO: PROSTE VIKENDE, STIMULATIVNA IZPLAILA GLEDE NA DELOVNO USPEŠNOST, DELO V PRIJETNEM KOLEKTIVU, UREJENEM DELOVNEM OKOLJU.Prijava naj vkljuuje vaše kontaktne podatke (tel. številka, email) in ivljenjepis. Pokliite Trenkwalder svetovalko za kadre, Rebeko Lepej na 02 23 48 260 ali 040 675 880. Trenkwalde...

 • Company Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39 , 1330 KOČEVJE in Maribor
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  GOZDAR SEKA, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE SENJE IN IZDELAVE GOZDNIH LESNIH SORTIMENTOV PO DELOVNIH NALOGIH, KROJENJE IN OBDELOVANJE GOZDNIH LESNIH SORTIMENTOV, SODELOVANJE PRI SPRAVILU LESA, IZVAJANJE POTREBNIH GOZDNO GOJITVENIH, VARSTVENIH IN OSTALIH DEL V GOZDU, TEKOE VZDREVANJE OPREME IN ORODJA, OSKRBOVANJE Z GORIVOM IN MAZANJE, OPRAVLJANJE DRUGIH AKTIVNOSTI OE V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO., teaj prve pomoi. Pisni prijavi na razpisano delovno mesto s kratkim ivljenjepisom (Europass) morajo kandidati/kandidatke priloiti: 1. fotokopijo dokazila o izobrazbi, 2. izjavo o pridobljenih delovnih izkušnjah (opis delovnih izkušenj in trajanje) ter izpolnjevanju drugih zahtevanih pogojev, 3. izjavo o razumevanju slovenskega jezika, razen, e je kandidat zah...

 • Company POŠTA SLOVENIJE D.O.O.; POŠTA SLOVENIJE, Tržaška cesta 43 , 2000 MARIBOR in Maribor
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  POŠTNI URADNIK PRI OKENCU, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE POŠTNIH, DENARNIH IN DRUGIH STORITEV, PREVZEMANJE, USMERJANJE IN ODPRAVLJANJE POŠILJK IN BLAGA, OPRAVLJANJE POTROŠNIŠKIH KREDITOV ZA BANKE, OPRAVLJANJE DEL V TREZORJU NA POŠTI, PRODAJANJE IN POSPEŠEVANJE PRODAJE STORITEV IN TRGOVSKEGA BLAGA, PREVZEMANJE IN ODPRAVLJANJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE, REŠEVANJE REKLAMACIJ, ODPRAVLJANJE IN POPRAVLJANJE DOKUMENTIRANIH NEPRAVILNOSTI, DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POAROM, IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI., Za delovno mesto je zahtevano srednje tehnino in drugo strokovno ter splošno izobraevanje (ekonomski tehnik, prometni tehnik oz. drug ustrezen poklic). S kandidatom bo ...

 • Company ESPADA, kadrovsko svetovanje, d.o.o., Ljubljanska cesta 13 D, 1236 TRZIN in Maribor
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  KUHAR, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNA PRIPRAVA HLADNIH IN TOPLIH OBROKOV PO NORMATIVIH, VODENJE IN RAZPOREJANJE TER USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH. VODENJE IN POZNAVANJE DOKUMENTACIJE HACCP, ORGANIZIRANJE DELA SODELAVCEV, KUHARSKIH POMONIKOV,, ENOIZMENSKO DELO OD PONEDELJKA DO PETKA, VIKENDI IN PRAZNIKI DELA PROSTI. PRIAKUJEMO: USTREZNA IZOBRAZBA: KUHAR ALI DIETNI KUHAR, DELOVNE IZKUŠNJE , NAJMANJ DVA LETA IZKUŠENJ NA PODOBNEM DELOVNEM MESTU, SAMOSTOJNOST PRI DELU, TIMSKOST IN DINAMINOST, ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA, VOZNIŠKO DOVOLJENJE B KATEGORIJE IN OSNOVNO POZNAVANJE DELA Z RAUNALNIKOM.  , ...

 • Company MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, Zemljemerska ulica 12 , 1000 in Maribor
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Doloen as  oz. do vrnitve javne uslubenke z bolniške odsotnosti, polni delovni as, 40, DELOVNO PODROJE: POMO PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV; ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV; SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV; VODENJE IN ODLOANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA PRVI STOPNJI; OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI., Vsi razpisni pogoji so objavljeni na osrednjem spletnem mestu dravne uprave . Kandidati naj pošljejo vloge za razpisano delovno mesto na predpisanem obrazcu., ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Maribor
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREJEM KLICA Z UPORABO SLOVENSKEGA INDEKSA ZA NUJNO MEDICINSKO POMO, DAJANJE TELEFONSKIH NASVETOV IN NAVODIL ZA NUDENJE PRVE POMOI PREKO TELEFONA Z UPORABO SLOVENSKEGA INDEKSA ZA NUJNO MEDICINSKO POMO,  SODELOVANJE PRI KOORDINACIJI ZDRAVSTVENEGA SISTEMA OB POSEBNIH DOGODKIH, EVIDENTIRANJE IN DOKUMENTIRANJE OPRAVLJENEGA DELA TER DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, STALNO STROKOVNO IZOBRAEVANJE IN SPREMLJANJE RAZVOJA STROKE  , DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)//, DIPLOMIRANI BABIAR (VS)//, DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA BABICA (VS), VIŠJI ZDRAVSTVENI TEHNIK, VIŠJA MEDICINSKA SESTRA - SPECIALIST. Zahtevana kvalifikacija: veljavna licenca. Zahtevana dodatna znanja/pogoji: ...

 • Company REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1 , 2000 MARIBOR in Maribor
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  URADNIK ZA UPRAVNE EVIDENCE, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotnega javnega uslubenca nazaj na delo, skrajšan delovni as, 30, VODENJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA PRVI STOPNJI IZDAJANJE ODLOB NA PREDPISANIH OBRAZCIH NA PRVI STOPNJI OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH NALOG OPRAVLJANJE DEJANJ V ZVEZI Z IZDAJANJEM POTRDIL IZ ENOSTAVNIH EVIDENC SPREJEMANJE PLAIL UPRAVNIH STORITEV IN OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI., Prijava mora vsebovati pisne izjave iz katerih je razvidno: (1.) izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe (razvidna mora biti tako pridobljena izobrazba, kot tudi leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena) in izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (zaeleno je, da kandidat pri tem navede: vse dosedanje zapo...

 • Company JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR, Grajski trg 1 , 2000 MARIBOR in Maribor
  09.06.2021 Updated on: 09.06.2021

  RAUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - NARTOVANJE IN IZVAJANJE DEL V RAUNOVODSTVU,  - TEKOE SPREMLJANJE ZAKONOV, PREDPISOV IN DRUGIH AKTOV S PODROJA DELOVANJA SLUBE,  - PRIPRAVA PREDLOGOV POGODB, AKTOV IN DRUGIH PODLAG S FINANNEGA PODROJA DELA SKLADA,  - TEKOE SPREMLJANJE SRS (SLOVENSKIH RAUNOVODSKIH STANDARDOV) IN MSRP (MEDNARODNIH STANDARDOV RAUNOVODSKEGA POROANJA),  - RAZDELITEV STROŠKOV IN OBRAUNI STROŠKOV POVEZANIH Z UPRAVLJANJEM STAVB IN STANOVANJ,  - PRIPRAVA FINANNIH NARTOV IN POROIL SKLADA (POSLOVNO FINANNI NART, LETNO POROILO, POLLETNO POROILO IPD.) TER DRUGIH Z ZAKONOM PREDPISANIH DOKUMENTOV IN POROIL,  - PRIPRAVA FINANNIH PODLAG S PODROJA RAUNOVODSTVA ZA SESTAVO LETNIH FINANNIH NARTOV,  - IZDELAVA RAZNIH POROIL IN ANALIZ S PODROJA RAUNOVODSTV...

 • Company PERIGEJ - GOSTINSTVO, TURIZEM, TRGOVINA, POSREDNIŠTVO IN STORITVE D.O.O., BORŠTNIKOVA ULICA 37, 2000 in Maribor
  09.06.2021 Updated on: 09.06.2021

  NATAKAR, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, STREBA HLADNIH IN TOPLIH NAPITKOV, DELOVNO MESTO: CAFE FINO, POHORSKA ULICA 9, MARIBOR., , dvoizmensko...

 • Company MIRKOM, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o., Zgornja Ložnica 10 A, 2316 ZGORNJA LOŽNICA in Maribor
  09.06.2021 Updated on: 09.06.2021

  KEMINI ISTILCI, UPRAVLJAVCI PRALNIH STROJEV IPD., poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO V ISTILNICI S STRANKAMI, V ISTILNICI V EUROPARKU MARIBOR. PAKIRANJE OBLAIL, SKRB ZA UREJENOST POSLOVALNICE., , dvoizmensko...

 • Company ČISTILNI SERVIS, Sonja Laufer s.p., Ribiška ulica 6 , 2000 MARIBOR in Maribor
  09.06.2021 Updated on: 09.06.2021

  ISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, išenje prostorov, stanovanjskih blokov, pisarn, delo se opravlja na podroju Maribor, dvoizmensko...

 • Company Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39 , 1330 KOČEVJE in Maribor
  09.06.2021 Updated on: 09.06.2021

  ODPREMLJEVALEC GOZDARSKIH PROIZVODOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNI PREVZEM IN ODDAJA GLS S KC Z IZDELAVO POTREBNIH DOKUMENTOV, PREJEMANJE DOBAVNIH NALOGOV ZA KUPCE OD POMONIKA VODJE PE IN VODJE PRODAJE IN LOGISTIKE, OPTIMIZACIJA IN SUKCESIVNOST ODDAJE GLS GLEDE NA ZALOGE NA KC IN VELIKOSTI SKLADIŠ OB KC, ZAGOTAVLJANJE USTREZNEGA NAKLADANJA IN RAZKLADANJA GLS Z VODENJEM IN USMERJANJEM VOZNIKOV KAMIONOV, NADZOR IN PREVZEM DELOVIŠ PO NAVODILU “VODJE GOZDNEGA OBRATA”, ZAKLJUEVANJE DELOVIŠ, SODELOVANJE PRI NADZORU IN PREVZEMU DEL IZVAJALCEV V GOZDOVIH PRI SENJI IN SPRAVILU LESA, GOZDNO GOJITVENIH IN VARSTVENIH DEL TER GRADNJI, REKONSTRUKCIJI IN POPRAVILU VLAK, NADZOR IN POROANJE NADREJENIM O NEPRAVILNEM KROJENJU, SORTIRANJU, OBDELAVI GLS, AURNO VODENJE ...

 • Company ISS FACILITY SERVICES STORITVE IN TRGOVINA D.O.O., Tržaška cesta 53 , 2000 MARIBOR in Maribor
  09.06.2021 Updated on: 09.06.2021

  KUHINJSKI POMONIKI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, POMONA DELA V KUHINJI, PRIPRAVA ENOSTAVNEJŠIH OBROKOV (LUNCH PAKETI), DELITEV HRANE, OSKRBOVANJE DELILNE LINIJE, DELO NA BLAGAJNI - BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, IŠENJE DELOVNIH POVRŠIN, JEDILNICE IN DELOVNIH SREDSTEV, RONO IN STROJNO POMIVANJE KUHINJSKE POSODE IN JEDILNEGA PRIBORA, OPRAVLJANJE VSEH POMONIH DEL V RAZDELILNICI HRANE., , dvoizmensko...

 • Company Surovina d.o.o.; Surovina d.o.o., PE VELENJE, Koroška cesta 64 , 3320 VELENJE in Maribor
  28.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, ISTI, SORTIRA, STISKA, REE, RAZSTAVLJA, LUPI, RAZLINE MATERIALE KOVINSKEGA IN NEKOVINSKEGA IZVORA, KOMUNALNE ODPADKE, KOSOVNE ODPADKE, STROJE, GRADBENE OBJEKTE IN POSTROJENJA TER DRUGE PREDMETE.  OPRAVLJA FIZINA DELA PRI TRANSPORTU MATERIALA IN PRI VZDREVANJU, NAKLADA IN RAZKLADA TRANSPORTNA SREDSTVA IN DELOVNE PRIPRAVE. PRI DELU UPORABLJA RAZLINA ORODJA, STROJE, NAPRAVE  IN VOZILA, delo z viliarjem, znanje plamenskega rezanja vloge poslati na naslov: Surovina d.o.o., Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, dvoizmensko...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Brezovica Commune Edit filters