Jobmonitor. Search results for Brezovica Commune, Social work and counselling professionals

1 Jobs found

Used filters:
  • Brezovica Communex
  • Social work and counselling professionalsx
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company Center za socialno delo Maribor, Zagrebška cesta 72 , 2000 MARIBOR in Maribor
    06.05.2021 Updated on: 08.05.2021

    SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, –IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL,–IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV,–VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV,–SODELOVANJE Z INSTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV,–VODENJE EVIDENC, ZBIRK PODATKOV, DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA POROIL,–SPREMLJANJE ZAKONODAJE S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA,–IZVAJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., -smer izobrazbe v skladu z 69. lenom ZSV -3 leta delovnih izkušenj za izvajanje javnih pooblastil in socialno varstvenih storitev – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka  – opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva.   ELENA DODATNA ZNANJA IN VEŠINE: - dodatna znanja ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Brezovica Commune; Social work and counselling professionals Edit filters