Jobmonitor. Search results for Maribor, Brezovica Commune

5 Jobs found

Used filters:
 • Mariborx
 • Brezovica Communex
Displaying 1-5 of 5 results.
 • Company Center za socialno delo Maribor, Zagrebška cesta 72 , 2000 MARIBOR in Maribor
  06.05.2021 Updated on: 08.05.2021

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, –IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL,–IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV,–VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV,–SODELOVANJE Z INSTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV,–VODENJE EVIDENC, ZBIRK PODATKOV, DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA POROIL,–SPREMLJANJE ZAKONODAJE S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA,–IZVAJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., -smer izobrazbe v skladu z 69. lenom ZSV -3 leta delovnih izkušenj za izvajanje javnih pooblastil in socialno varstvenih storitev – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka  – opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva.   ELENA DODATNA ZNANJA IN VEŠINE: - dodatna znanja ...

 • Company TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O., Leskoškova cesta 9 D, 1000 LJUBLJANA in Maribor
  06.05.2021 Updated on: 09.05.2021

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo , Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, SKRB ZA KVALITETNO IZDELAVO PROIZVODOV PO DELOVNEM NALOGU, UPRAVLJANJE IN NASTAVLJANJE STROJEV TER LINIJ V PROIZVODNJI, NADZOR NAD DELOVANJEM STROJEV IN ODPRAVLJANJE MANJŠIH OKVAR, PRIPRAVA MATERIALOV, ODPRAVLJANJE ZASTOJEV TER VZPOSTAVLJANJE POGOJEV ZA PONOVNI ZAGON STROJEV IN NAPRAV, SKRB ZA RED IN ISTOO NAPRAV TER DELOVNEGA PROSTORA. PRIAKUJEMO: PRIPRAVLJENOST NA 4 IZMENSKO DELO, DOBRO FIZINO PRIPRAVLJENOST, ELJO DO DELA S STROJI IN NAPRAVAMI, SPRETNOST IN NATANNOST, POKLICNO ALI OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAZBO. NUDIMO: TAKOJŠNJO ZAPOSLITEV, NADPOVPRENO VISOKE DODATKE ZA NONO, POPOLDANSKO DELO IN PRAZNIKE, STIMULATIVNO NAGRAJEVANJE PO USPEŠNOSTI, OBRAUN POVRAILA PREVOZA NA DELO IN IZ...

 • Company MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Hajdrihova ulica 28 C, 1000 in Maribor
  20.04.2021 Updated on: 21.04.2021

  STROKOVNJAKI ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELOVNE NALOGE IZBRANEGA KANDIDATA NA DELOVNEM MESTU BODO: NEPOSREDNA POMO PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROJA, VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN ZA NAJZAHTEVNEJŠE IN KLJUNE PROJEKTE, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE KLJUNIH SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZAGOTAVLJANJE OZIROMA NEPOSREDNA POMO PRI ZAGOTAVLJANJU RAZVOJA ORGANIZACIJE, OPRAVLJANJE NALOG IZ PODROJA STIKOV Z JAVNOSTMI, ODPRAVLJANJE DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG. PRIJAVO NA RAZPISANO DELOVNO MESTO JE OBVEZNO  POTREBNO POSREDOVATI NA PREDPISANEM OBRAZCU DRSV, T.J. OBRAZEC VLOGA ZA ZAPOSLITEV, KI JE OBJAVLJENA NA OSREDNJEM SPLETIŠU GOV.SI ()., Od kandidata za razpisano delovno mesto priakujemo veliko mero samoiniciativnosti...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Maribor
  20.04.2021 Updated on: 21.04.2021

  GENERALNI DIREKTORJI IN LANI UPRAVE DRUBE, poskusno delo , Doloen as, 48 mesecev, polni delovni as, 40, - ORGANIZIRANJE IN VODENJE DELA IN POSLOVANJA UKC,- PREDSTAVLJANJE IN ZASTOPANJE UKC., Pogoji, ki jih mora kandidat izpolnjevati, so: izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, najmanj 5 let delovnih izkušenj na primerljivo zahtevnih delovnih mestih s podroja vodenja in upravljanja, znanje angleškega ali nemškega jezika, ki dosega jezikovno raven vsaj stopnje B2 po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira (samoocenjevanje), poznavanje organiziranosti in delovanja zdravstvenega zavoda, ureditve na podroju zdravstvene dejavno...

 • Company ESPADA, kadrovsko svetovanje, d.o.o., Ljubljanska cesta 13 D, 1236 TRZIN in Maribor
  20.04.2021 Updated on: 22.04.2021

  KUHAR, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNA PRIPRAVA HLADNIH IN TOPLIH OBROKOV PO NORMATIVIH, VODENJE IN RAZPOREJANJE TER USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH. VODENJE IN POZNAVANJE DOKUMENTACIJE HACCP, ORGANIZIRANJE DELA SODELAVCEV, KUHARSKIH POMONIKOV,, ENOIZMENSKO DELO OD PONEDELJKA DO PETKA, VIKENDI IN PRAZNIKI DELA PROSTI. OBVEZNE DELOVNE IZKUŠNJE Z VODENJEM V KUHINJI.  PRIAKUJEMO: USTREZNA IZOBRAZBA: KUHAR ALI DIETNI KUHAR, DELOVNE IZKUŠNJE Z VODENJEM V KUHINJI, NAJMANJ DVA LETA IZKUŠENJ NA PODOBNEM DELOVNEM MESTU, SAMOSTOJNOST PRI DELU, TIMSKOST IN DINAMINOST, ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA, VOZNIŠKO DOVOLJENJE B KATEGORIJE IN OSNOVNO POZNAVANJE DELA Z RAUNALNIKOM.  NUDIMO:  ZAPOSLITEV ZA POLNI DELOVNI AS, REDNO PLAILO GLEDE NA PREDHODNE IZKUŠNJE IN ZAHTEVNOST DELOVNEGA MES...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Maribor; Brezovica Commune Edit filters