Jobmonitor. Search results for Bohinj Commune, Social work and counselling professionals

3 Jobs found

Used filters:
 • Bohinj Communex
 • Social work and counselling professionalsx
Displaying 1-3 of 3 results.
 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER  PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA. , elena dodatna znanja in vešine: poznavanje osnov raunalništva, vozniški izpit B kategorije. POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA: STOPNJA IZOBRAZBE OZIROMA USPOSOBLJENOSTI: SPECIALIZACIJA PO VISOKOŠOLSKI IZOBRAZBI (PREJŠNJA) VISOKOŠOLSKA UNIVERZITETNA IZOBRAZBA (PREJŠNJA), MAGISTRSKA IZOBRAZBA. SMER IZOBRAZBE V SKLADU Z 69. LENOM ZSV.  PO...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in
  21.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotne javne uslubenke v decembru 2020, polni delovni as, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER  PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA. , POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA: STOPNJA IZOBRAZBE OZIROMA USPOSOBLJENOSTI: SPECIALIZACIJA PO VISOKOŠOLSKI IZOBRAZBI (PREJŠNJA) VISOKOŠOLSKA UNIVERZITETNA IZOBRAZBA (PREJŠNJA), MAGISTRSKA IZOBRAZBA. SMER IZOBRAZBE V SKLADU Z 69. LENOM ZSV.  POTREBNE DELOVNE IZKUŠNJE 6 ALI 9 MESECEV V S...

 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA, Cesta na Jezerca 17 , 4240 RAD in
  19.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  SKUPINSKI HABILITATOR, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE POSEBNEGA PROGRAMA VZGOJE IN IZOBRAEVANJA, DRUGEGA STROKOVNEGA IN RAZVOJNO RAZISKOVALNEGA DELA, VODENJE DOKUMENTACIJE, NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE INDIVIDUALNIH, SKUPINSKIH IN INDIVIDUALIZIRANIH PROGRAMOV IN DEJAVNOSTI TER DEJAVNOSTI PROSTEGA ASA TER VKLJUEVANJA V OKOLJE (LOKALNO IN ŠIRŠE), SODELOVANJE Z ZAKONITIMI ZASTOPNIKI IN ZAGOVORNIKI, USTANOVAMI IN LOKALNIM TER ŠIRŠIM OKOLJEM, VODENJE INTERDISCIPLINARNIH TIMSKIH OBRAVNAV, SESTANKOV S STARŠI, DRUGIMI SVOJCI IN LOKALNO SKUPNOSTJO, SPREMLJANJE MONOSTI VKLJUEVANJA V EVROPSKE PROJEKTE, SKRB ZA VARNOST UPORABNIKOV, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA V SKLADU Z VIZIJO CUDV RADOVLJICA IN LETNIM DELOVNIM NARTOM., Od kan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Bohinj Commune; Social work and counselling professionals Edit filters