Jobmonitor. Search results for Bohinj Commune, Social work and counselling professionals

1 Jobs found

Used filters:
  • Bohinj Communex
  • Social work and counselling professionalsx
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Logatec
    13.05.2021 Updated on: 16.05.2021

    SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotne javne uslubenke na daljši bolniški odsotnosti, polni delovni as, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER  PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA. POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA: STOPNJA IZOBRAZBE OZIROMA USPOSOBLJENOSTI: SPECIALIZACIJA PO VISOKOŠOLSKI IZOBRAZBI (PREJŠNJA) VISOKOŠOLSKA UNIVERZITETNA IZOBRAZBA (PREJŠNJA), MAGISTRSKA IZOBRAZBA. SMER IZOBRAZBE V SKLADU Z 69. LENOM ZSV.  POTREBNE DELOVNE IZKUŠNJE 6 ALI 9...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Bohinj Commune; Social work and counselling professionals Edit filters