Jobmonitor. Search results for Bohinj Commune, Policy administration professionals

5 Jobs found

Used filters:
 • Bohinj Communex
 • Policy administration professionalsx
Displaying 1-5 of 5 results.
 • Company OBČINA GROSUPLJE, Taborska cesta 2 , 1290 GROSUPLJE in Grosuplje
  18.05.2021 Updated on: 18.05.2021

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREMLJANJE SLOVENSKIH IN EVROPSKIH RAZPISOV IN IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG NA PODROJU, RPANJA SREDSTEV IZ KOHEZIJSKIH,  STRUKTURNIH IN DRUGIH SKLADOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE, IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG PRI PRIPRAVI IN IZVAJANJU PROJEKTOV, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV S PREDLOGI UKREPOV, IZVAJANJE NADZORA NAD PRAVILNIM IN PRAVOASNIM IZVAJANJEM POGODBENIH OBVEZNOSTI, PRIPRAVA ANALIZ, INFORMACIJ POROIL IN DRUGIH GRADIV S PODROJA DELA, VODENJE EVIDENC S PODROJA DELA, SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI PO NAROILU VODJ...

 • Company MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO, VETERI in Ljubljana
  18.05.2021 Updated on: 18.05.2021

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Doloen as  oz. za as bolniške odsotnosti javnega uslubenca, polni delovni as, 40, POMO PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNEJŠIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, VODENJE IN ODLOANJE V MANJ ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA PRVI STOPNJI, OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI. , Delo bo potekalo tudi v klavnicah in drugih predelovalnih obratih. Celotno besedilo javne objave je objavljeno na spletišu v zbirki Delovna mesta., dopoldan...

 • Company MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO, VETERI in Ljubljana
  18.05.2021 Updated on: 18.05.2021

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Doloen as  oz. predvidoma do konca maja 2022, polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANI,SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV,SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV,VODENJE IN ODLOANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH,VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV,SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG., Delo bo potekalo tudi v klavnicah in drugih predelovalnih obratih.  Celotno besedilo z zahtevanimi pogoji je objavljeno na spletišu v zbirki Delovna mesta., dopoldan...

 • Company MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO, Kotnikova ulica 5 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  18.05.2021

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV; ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV; IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG, VEZANIH NA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV, ARHIVIRANJE IN UREJANJE KLASIFIKACIJSKEGA NARTA; IZVAJANJE NALOG UPRAVNEGA POSLOVANJA (FIZINA IN ELEKTRONSKA POŠTA, KLASIFICIRANJE IN EVIDENTIRANJE TER ODPRAVA DOKUMENTARNEGA GRADIVA); OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV, S KATERIMI SE SREUJE PRI OPRAVLJANJU SVOJIH NALOG; OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI., Opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. Ostali pogoji za zaposlitev, nain prijave in dokumentacija, ki jo mora kandidat priloiti prij...

 • Company MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  18.05.2021

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV Z DELOVNEGA PODROJA ODSEKA, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI, OPRAVLJANJE ZAHTEVNIH NALOG NA PODROJU JAVNIH NAROIL, PRIPRAVA PODATKOV ZA PRORAUN, VODI, USKLAJUJE IN NADZIRA DELO NA PODROJU UPRAVLJANJA S POSLOVNIMI PROSTORI IN STAVBAMI, KI JIH MOL DAJE V NAJEM TER NA PODROJU RAZPOLAGANJA Z ZEMLJIŠI IN POSLOVNIMI PROSTORI V LASTI MOL., CELOTNO BESEDILO JAVNEGA NATEAJA ŠT.: 1100-16/2021 JE OBJAVLJENO NA SPLETNI STRANI IN ZAJEMA NAVEDBO VS...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Bohinj Commune; Policy administration professionals Edit filters