Jobmonitor. Search results for Bohinj Commune, Personnel and careers professionals

4 Jobs found

Used filters:
 • Bohinj Communex
 • Personnel and careers professionalsx
Displaying 1-4 of 4 results.
 • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, ROŽNA DOLINA, CESTA IX 6, 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 31.12.2021 oz. do zakljuka projekta, skrajšan delovni as, 20, SPREMLJANJE, KOORDINIRANJE, IZVAJANJE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU IN POROANJE O AKTIVNOSTIH NA PROJEKTU TER ZAKLJUEVANJE PROJEKTA, SODELOVANJE S PROJEKTNIMI PARTNERJI IN INSTITUCIJAMI V OKOLJU,  SODELOVANJE S SVETOVALCI S PODROJA EURES IN VKO, KOMUNICIRANJE Z NOTRANJO IN ZUNANJIMI JAVNOSTMI, PRIPRAVA POROIL IN DRUGIH GRADIV Z DELOVNEGA PODROJA, SODELOVANJE V DELOVNIH IN PROJEKTNIH SKUPINAH, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA IN EVIDENC, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DELODAJALCA V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO JAVNEGA USLUBENCA., SOCIALNO DELO, HUMANISTIKA ALI DRUBENA, POSLOVNA, UPRAVNA, PRAVNA ALI DRUGA USTREZNA SMER, STROKOVNI IZPIT SKLADNO Z AKTOM O STROKOVNIH IZPI...

 • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, ROŽNA DOLINA, CESTA IX 6, 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 30.11.2022 oz. do zakljuka projekta, polni delovni as, 40, UVAJANJE V DELO VKO, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO SVETOVANJE MLADIM BREZPOSELNIM OSEBAM, SODELOVANJE PRI RAZVOJU STORITEV ZA CILJNO SKUPINO PROJEKTA (MLADE BREZPOSELNE OSEBE), POMO MLADIM BREZPOSELNIM OSEBAM PRI UPORABI PRIPOMOKOV ZA SAMOSTOJNO VODENJE KARIERE, SODELOVANJE PRI ŠIRJENJU INFORMACIJ IN DOBRIH PRAKS V LOKALNEM OKOLJU, NAPOTOVANJE MLADIH BREZPOSELNIH OSEB V PROGRAME ZAPOSLOVANJA IN NA PROSTA DELOVNA MESTA, SODELOVANJE PRI IZMENJAVI PODATKOV Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI, INFORMIRANJE MLADIH BREZPOSELNIH OSEB, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA IN EVIDENC, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DELODAJALCA V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO JAVNEGA USLUBENCA., SOCIALNO DEL...

 • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, ROŽNA DOLINA, CESTA IX 6, 1000 LJUBLJANA in
  19.05.2020 Updated on: 19.05.2020

  SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. do 30.11.2022 oziroma do zakljuka projekta, polni delovni as, 40, UVAJANJE V DELO VKO, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO SVETOVANJE MLADIM BREZPOSELNIM OSEBAM, SODELOVANJE PRI RAZVOJU STORITEV ZA CILJNO SKUPINO PROJEKTA (MLADE BREZPOSELNE OSEBE), POMO MLADIM BREZPOSELNIM OSEBAM PRI UPORABI PRIPOMOKOV ZA SAMOSTOJNO VODENJE KARIERE, SODELOVANJE PRI ŠIRJENJU INFORMACIJ IN DOBRIH PRAKS V LOKALNEM OKOLJU, NAPOTOVANJE MLADIH BREZPOSELNIH OSEB V PROGRAME ZAPOSLOVANJA IN NA PROSTA DELOVNA MESTA, SODELOVANJE PRI IZMENJAVI PODATKOV Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI, INFORMIRANJE MLADIH BREZPOSELNIH OSEB, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA IN EVIDENC, OPRAVLJANJE NALOG PO NAVODILIH DELODAJALCA V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO JAVNEGA USLUBENCA, SOCIALNO DELO...

 • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, ROŽNA DOLINA, CESTA IX 6, 1000 LJUBLJANA in
  19.05.2020 Updated on: 19.05.2020

  SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. do 30.11.2022 oziroma do zakljuka projekta, polni delovni as, 40, UVAJANJE V DELO VKO, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO SVETOVANJE OSEBAM, KI SO CILJAN SKUPINA PROJEKTA (DOLGOTRAJNO BREZPOSELNI, NIJE IZOBRAENI IN STAREJŠI OD 50 LET), SODELOVANJE PRI RAZVOJU STORITEV ZA CILJNO SKUPINO PROJEKTA (DOLGOTRAJNO BREZPOSELNI, NIJE IZOBRAENI IN STAREJŠI OD 50 LET), UPORABA PRIPOMOKOV ZA SAMOSTOJNO VODENJE KARIERE BO, SODELOVANJE PRI ŠIRJENJU INFORMACIJ IN DOBRIH PRAKS V LOKALNEM OKOLJU, NAPOTOVANJE BO V PROGRAME ZAPOSLOVANJA IN NA PROSTA DELOVNA MESTA, SODELOVANJE PRI IZMENJAVI PODATKOV Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI, INFORMIRANJE STRANK, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA IN EVIDENC, OPRAVLJANJE NALOG PO NAVODILIH DELODAJALCA V SKLADU Z USPOSOBLJ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Bohinj Commune; Personnel and careers professionals Edit filters