Jobmonitor. Search results for Bohinj Commune, Legal professionals not elsewhere classified

1 Jobs found

Used filters:
  • Bohinj Communex
  • Legal professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA, ULICA JOSIPINE TURNOGRAJSKE 6 , 1000 LJU in
    05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

    PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRAVNA PODPORA POSLOVANJU; PREGLED IN PRAVNA VERIFIKACIJA POGODB;PRIPRAVA IN IZDELAVA AKTOV BANKE IN DRUGE NALOGE POVEZANE S PRAVNIMI VPRAŠANJI INTERNEGA POSLOVANJA BANKE;IZDELAVA PRAVNIH MNENJ IN DRUGO PRAVNO SVETOVANJE;ZBIRANJE IN PRIPRAVA PODATKOV TER DOKUMENTACIJE ZA POSTOPKE PRED SODIŠI, VLAGANJE TOB IN PREDLOGOV V IZVRŠILNIH ZADEVAH, VSE V POSTOPKIH, KI NISO POVEZANI S SLABIMI NALOBAMI;ZASTOPANJE BANKE NA SODIŠIH V POSTOPKIH, KI NISO POVEZANI S SLABIMI NALOBAMI;SODELOVANJE Z ZUNANJIMI SVETOVALCI IN INSTITUCIJAMI; SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAHSPREMLJANJE NOVOSTI NA DELOVNEM PODROJU IN NJIHOVA IMPLEMENTACIJA; PREDLAGANJE IN UVAJANJE NOVIH METOD, TEHNIK, NAINOV IN POSTOPKOV DELA; OPRAVLJANJE DRU...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Bohinj Commune; Legal professionals not elsewhere classified Edit filters