Jobmonitor. Search results for Bohinj Commune, Education managers

1 Jobs found

Used filters:
  • Bohinj Communex
  • Education managersx
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company VRTEC KOLEZIJA, Pod bukvami 11 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
    18.05.2021

    POMONIK RAVNATELJA VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA ZAVODA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREMLJA, SVETUJE IN ANALIZIRA DELO VZGOJITELJEV IN POMONIKOV VZGOJITELJEV, VODI PEDAGOŠKO DELO VRTCA IN IZVAJA VZGOJNO IZOBRAEVALNO DELO Z OTROKI, SODELUJE PRI PRIPRAVI IN ANALIZI LETNEGA DELOVNEGA NARTA, SKRBI ZA UREJENO PEDAGOŠKO IN DRUGO DOKUMENTACIJO IN ARHIVIRANJE, ORGANIZIRA RAZLINE AKTIVNOSTI, KI SO VKLJUENE V LETNI DELOVNI NART (ZLATI SONEK, LETOVANJA, ZIMOVANJA), SPREJEMA PROŠNJE ZA VKLJUEVANJE OTROK, VODI EVIDENCO TER SPROTNO ZAPOLNJUJE PROSTA MESTA, OBLIKUJE ODDELKE SKLADNO Z ZAKONOM IN PREDPISI, VODI INDIVIDUALNE RAZGOVORE Z VZGOJNIM KADROM, NARTUJE IN PRIPRAVLJA INTERNA IZOBRAEVANJA ZA STROKOVNE AKTIVE, SODELUJE S STARŠI, ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI IN DRUGIMI ORGANIZACIJ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Bohinj Commune; Education managers Edit filters