Jobmonitor. Search results for Bohinj Commune, Cooks

1 Jobs found

Used filters:
  • Bohinj Communex
  • Cooksx
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
    18.05.2021

    KUHAR, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI SESTAVI JEDILNIKA,PRIPRAVLJANJE IN POSTREBA HRANE,VZDREVANJE REDA IN ISTOE V KUHINJI., Celotno besedilo javne objave, skupaj z obrazcem VLOGA ZA ZAPOSLITEV, je dosegljivo na spletnem mestu dravne uprave GOV.SI na naslovu . Kandidate vabimo, da vloijo prijavo v pisni obliki (OBVEZNO NA PRILOENEM OBRAZCU »VLOGA ZA ZAPOSLITEV«), ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z oznabo: »Za javno objavo na prosto strokovno tehnino delovno mesto KUHAR IV - št. zadeve 110-70/2021 na naslov: Ministrstvo za obrambo, SGS, SKZ, Oddelek za kadrovske zadeve, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletnem mestu dravne uprave GOV.SI in Zavodu RS za zaposlovanje, torej do vkljuno 25. 5. 2021 (zadnji dan oddaje prip...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Bohinj Commune; Cooks Edit filters