Jobmonitor. Search results for Logatec, Bohinj Commune

2 Jobs found

Used filters:
 • Logatecx
 • Bohinj Communex
Displaying 1-2 of 2 results.
 • Company ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC, Notranjska cesta 2 , 1370 LOGATEC in Logatec
  18.05.2021 Updated on: 18.05.2021

  MENEDERJI V ZDRAVSTVU, poskusno delo , Doloen as, 48 mesecev oz. do zakljuka mandata direktorja, skrajšan delovni as, 28, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE, NADZIRANJE DELA IN STROKOVNEGA IZOBRAEVANJA V VSEH ENOTAH ZD, NADZOR NAD DOKUMENTACIJO, REŠEVANJE PRITOB UPORABNIKOV ZDRAVSTVENIH STORITEV V SODELOVANJU Z OSTALIMI VODJI ENOT, SKRB ZA OBVEŠANJE IN PRETOK INFORMACIJ, SKRB NAD IZVAJANJEM ZDRAVSTVENE ZAKONODAJE, PRIPRAVA INFORMACIJ O DELOVANJU ZD, STIKI Z MEDIJI, KADROVSKO PLANIRANJE, TUDI ZA DALJŠE OBDOBJE, SODELOVANJE Z OBINSKIMI ORGANI IN S TEM ZAGOTAVLJANJE PROSTORSKIH MONOSTI ZA DELOVANJE ZD, NADZOR NAD FINANNIM POSLOVANJEM ZD, NAD PLANIRANIMI NABAVAMI MATERIALA, PRIPRAVA VSEH POTREBNIH POROIL ZA SVET ZAVODAOPRAVLJANJE VSEH NALOG KI IZHAJAJO IZ STATUTA ZAVODA, Najmanj pet let delovn...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Logatec
  13.05.2021 Updated on: 16.05.2021

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotne javne uslubenke na daljši bolniški odsotnosti, polni delovni as, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER  PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA. POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA: STOPNJA IZOBRAZBE OZIROMA USPOSOBLJENOSTI: SPECIALIZACIJA PO VISOKOŠOLSKI IZOBRAZBI (PREJŠNJA) VISOKOŠOLSKA UNIVERZITETNA IZOBRAZBA (PREJŠNJA), MAGISTRSKA IZOBRAZBA. SMER IZOBRAZBE V SKLADU Z 69. LENOM ZSV.  POTREBNE DELOVNE IZKUŠNJE 6 ALI 9...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Logatec; Bohinj Commune Edit filters