Jobmonitor. Search results for Ljubljana, Bohinj Commune

76 Jobs found

Used filters:
 • Ljubljanax
 • Bohinj Communex
Displaying 1-50 of 76 results.
 • Company SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA, ULICA JOSIPINE TURNOGRAJSKE 6 , 1000 LJU in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRAVNA PODPORA POSLOVANJU; PREGLED IN PRAVNA VERIFIKACIJA POGODB;PRIPRAVA IN IZDELAVA AKTOV BANKE IN DRUGE NALOGE POVEZANE S PRAVNIMI VPRAŠANJI INTERNEGA POSLOVANJA BANKE;IZDELAVA PRAVNIH MNENJ IN DRUGO PRAVNO SVETOVANJE;ZBIRANJE IN PRIPRAVA PODATKOV TER DOKUMENTACIJE ZA POSTOPKE PRED SODIŠI, VLAGANJE TOB IN PREDLOGOV V IZVRŠILNIH ZADEVAH, VSE V POSTOPKIH, KI NISO POVEZANI S SLABIMI NALOBAMI;ZASTOPANJE BANKE NA SODIŠIH V POSTOPKIH, KI NISO POVEZANI S SLABIMI NALOBAMI;SODELOVANJE Z ZUNANJIMI SVETOVALCI IN INSTITUCIJAMI; SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAHSPREMLJANJE NOVOSTI NA DELOVNEM PODROJU IN NJIHOVA IMPLEMENTACIJA; PREDLAGANJE IN UVAJANJE NOVIH METOD, TEHNIK, NAINOV IN POSTOPKOV DELA; OPRAVLJANJE DRU...

 • Company SICOM HOTELI, dejavnost hotelov in podobnih obratov, d.o.o. in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Slovenski poslodavac iz Ljubljane trai 2 osobe za rad u kuhinji hotelskog restorana. Opis poslova: priprema doruaka i zalogaja (planiranje nabave, izbor jela, nabava sastojaka, priprema jela); nadzor i briga o istoi i redu u prostorijama s hranom – kuhinji, prostoru za jedenje i baru, skladištu; nadzor nad evidencijom potrošenog materijala – namirnica, sastojaka i pia u kuhinji; poznavanje standarada sanitarnog inspektorata; provoenje postupaka temeljenih na HACCP naelima; briga o istoi kuhinje; pomo pri posluivanju; po potrebi ostali poslovi po nalogu voditelja. Mjesto rada: Ljubljana-Šentvid, Slovenija. Zahtjevi za kandidate/kandidatkinje: - završena srednja škola u srodnom obrazovnom programu - godina dana radnog iskustva na istim ili slinim poslovima - posjedovanje vozake dozvole za...

 • Company SICOM HOTELI, dejavnost hotelov in podobnih obratov, d.o.o. in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Slovenski poslodavac iz Ljubljane trai 3 osobe za radu domainstvu hotela.. Opis poslova: pospremanje hotelskih soba i drugih prostorija hotela (metenje, usisavanje, brisanje prašine…), priprema soba za goste (promjena posteljine, runika, išenje sobe, redovno odravanje istoe), pospremanje i odravanje redovne istoe u kuhinji, baru, sanitarnim prostorijama, na dvorištu, terasi itd., ostali zadaci po nalogu voditelja. Mjesto rada: Ljubljana-Šentvid, Slovenija. Zahtjevi za kandidate/kandidatkinje: - završena srednja škola u srodnom obrazovnom programu - godina dana radnog iskustva na istim ili slinim poslovima - posjedovanje vozake dozvole za b kategoriju - poznavanje engleskog jezika (razumijevanje i osnoovno sporazumijevanje) - poznavanje slovenskog jezika nije potrebno - iznimna precizno...

 • Company BETONSPORT vzdrževanje in servis d.o.o., VIDEM 38, 1312 VIDEM - DOBREPOLJE in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ELEKTRIAR, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SESTAVA IN POPRAVILA ELEKTRO OMAR V DELAVNICI, POPRAVILA GRADBENE OPREME NA TERENU, Delo se opravlja v PE Ljubljana na Šlandrovi ulici 4, Ljubljana-rnue, ...

 • Company DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4 , 3000 CELJE in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  STROKOVNI SODELAVEC ZA FINANNE PLANE IN ANALIZE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DEL S PODROJA DELA, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN INTERNIH AKTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POGODBENIH DOKUMENTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POSLOVNEGA NARTA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI PROJEKTOV, PREDLAGANJE NOVIH METOD TEHNIK IN POSTOPKOV DELA, SODELOVANJE PRI USPOSABLJANJU SODELAVCEV, VODENJE EVIDENC, IZDELOVANJE ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE POROIL., Pogoji za zasedbo so: Izobrazba po Klasiusu 16201, 16202, 16203, 16204 ali 16299, dobra usposobljenost za delo z orodji MS Office, vozniški izpit B kategorije, višja raven znanja tujega jezika - B1, organizacijske sposobnosti, komunikativnost, natannost in zanesljivost, sposobnost dela v timu, inovativ...

 • Company LANGO PODJETJE ZA SVETOVANJE, ZASTOPANJE TER ZUNANJO IN NOTRANJO TRGOVINO, D.O.O., Proletarska cesta in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  SKLADIŠNI DELAVEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, PREJEM BLAGA IN VHODNA KONTROLA. PAKIRANJE NAROIL IN IZHODNA KONTROLA, POSPRAVLJANJE PREJETEGA BLAGA NA SVOJE MESTO, PREVOZ BLAGA PO POTREBI, SKRB ZA UREJENOST SKLADIŠA, TONOST ZALOGE, OPREMO IN SPREMNE DOKUMENTE, DRUGA PODOBNA DELA., Natannost, zbranost in odgovornost pri delu, zaelen vozniški izpit B kategorije.  Lokacija dela Ljubljana - Šentvid, dopoldan...

 • Company FRAGMAT TIM Tovarna izolacijskega materiala d.o.o., Spodnja Rečica 77 , 3270 LAŠKO in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  STROJNI VZDREVALEC, PROIZVODNJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev oz. z monostjo kasnejše zaposlitve za nedoloen as, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE VZDREVALNIH DEL NA STROJIH, NAPRAVAH IN OPREMI, IZVAJANJE STROJNIH IN ELEKTRO INTERVENTNIH POSEGOV V PRIMERU OKVARE STROJEV IN NAPRAV, IZDELAVA ELEKTRO OPREME, OPRAVLJANJE VSEH STROJNO KLJUAVNIARSKIH DEL, PRIPRAVA, PREIZKUŠANJE IN DEMONTIRANJE ORODIJ, REGULACIJA DELOVANJA STROJEV IN NAPRAV, IZVAJANJE UKREPOV ZA VARNO DELOVANJE STROJEV IN NAPRAV, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL DELOVNO MESTO  JE V PROIZVODNI ENOTI LJUBLJANA, OB ELEZNICI 18, Zahtevana izobrazba IV. ali V. stopnje elektro ali strojne smeri ali mehatronik natannost, skrbnost, odgovornost, rone spretnosti, dopoldan...

 • Company SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA, ULICA JOSIPINE TURNOGRAJSKE 6 , 1000 LJU in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, UPRAVLJANJE IN SPREMLJANJE BILANCE BANKE, UPRAVLJANJE IN SPREMLJANJE OPERATIVNE IN STRATEŠKE LIKVIDNOSTI BANKE, UPRAVLJANJE IN SPREMLJANJE LIKVIDNOSTNEGA, OBRESTNEGA IN VALUTNEGA TVEGANJA, SKLEPANJE POSLOV NA DENARNIH IN KAPITALSKIH TRGIH, UPORABA IZVEDENIH FINANNIH INSTRUMENTOV ZA NAMEN UPRAVLJANJA TVEGANJ, NARTOVANJE, SNOVANJE IN PRIPRAVA PROGRAMOV ZADOLEVANJA,UPRAVLJANJE Z INTERNO CENOVNO POLITIKO, SPREMLJANJE FINANNIH TRGOV, SODELOVANJE PRI STRATEŠKEM PLANIRANJU BANKE, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI, ITD., Celotno besedilo razpisa z navedenimi pogoji za zasedbo delovnega mesta in druge informacije so objavljeni na spletni strani SID - Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d., Ljubljana: . Drugi podatki: o...

 • Company TEN - IGRA STORITVENO PODJETJE D.O.O., BOKALOVA ULICA 14, 1210 LJUBLJANA - ŠENTVID in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  OSKRBNIK - VZDREVALEC ŠPORTNIH OBJEKTOV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, skrajšan delovni as, 20, V ŠRC ŠD ŠENTVID LJUBLJANA IŠEMO VZDREVALCA ZUNAJIH IN NOTRANJIH ŠPORTNIH OBJEKTOV., , dvoizmensko...

 • Company ARKADIA, logistika, d.o.o., Kočevarjeva ulica 2 , 8000 NOVO MESTO in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 31.12.2020, polni delovni as, 40, NA OBMOJU LJUBLJANA, , dopoldan...

 • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, ROŽNA DOLINA, CESTA IX 6, 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 30.11.2022 oz. do zakljuka projekta, polni delovni as, 40, UVAJANJE V DELO VKO, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO SVETOVANJE MLADIM BREZPOSELNIM OSEBAM, SODELOVANJE PRI RAZVOJU STORITEV ZA CILJNO SKUPINO PROJEKTA (MLADE BREZPOSELNE OSEBE), POMO MLADIM BREZPOSELNIM OSEBAM PRI UPORABI PRIPOMOKOV ZA SAMOSTOJNO VODENJE KARIERE, SODELOVANJE PRI ŠIRJENJU INFORMACIJ IN DOBRIH PRAKS V LOKALNEM OKOLJU, NAPOTOVANJE MLADIH BREZPOSELNIH OSEB V PROGRAME ZAPOSLOVANJA IN NA PROSTA DELOVNA MESTA, SODELOVANJE PRI IZMENJAVI PODATKOV Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI, INFORMIRANJE MLADIH BREZPOSELNIH OSEB, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA IN EVIDENC, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DELODAJALCA V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO JAVNEGA USLUBENCA., SOCIALNO DEL...

 • Company MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NEPOSREDNA POMO PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROJA, SPREMLJANJE IN PROUEVANJE ZAKONODAJE TER PREDLAGANJE UKREPOV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, OPRAVLJANJE DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA DRUGI STOPNJI, VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH., CELOTNO BESEDILO JAVNEGA NATEAJA ŠT.: 1100-23/2020 JE OBJAVLJENO NA SPLETNI STRANI IN ZAJEMA NAVEDBO VSEH POGOJEV ZA KANDIDATURO (IZOBRAZBA, DELOVNE IZKUŠNJE, DODATNA ZNANJA/IZPITI, DRAVLJANSTVO, NEKAZNOVANOST ...) TER DRUGE INFORMACIJE O DELOVNEM MESTU TER NAINU PRIJAVE IN IZJAVAH, KI JIH JE...

 • Company MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA, Dunajska cesta 48 , 1000 LJUBLJA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG ZA PRORAUNSKE UPORABNIKE, KOORDINIRANJE IN NADZIRANJE DELA VODENJA RAUNOV, DAJANJE STROKOVNIH POJASNIL, ZAGOTAVLJANJE, USKLAJEVANJE IN POSREDOVANJE PODATKOV PRORAUNSKIM UPORABNIKOM IN ZAKLADNIKU V  ZVEZI Z ENOTNIM ZAKLADNIŠKIM RAUNOM,  INFORMIRANJE IN SVETOVANJE PRORAUNSKIM UPORABNIKOM, KOMUNICIRANJE S PRORAUNSKIMI UPORABNIKI IN URADOM, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI,  PROUEVANJE RACIONALNOSTI ORGANIZACIJE DELA IN DAJANJE PREDLOGOV, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO VODENJE EVIDENC TER KONTROLIRANJE IN IZDELOVANJE ZAHTEVNIH ANALIZ...

 • Company MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA, Dunajska cesta 48 , 1000 LJUBLJA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG ZA PRORAUNSKE UPORABNIKE, KOORDINIRANJE IN NADZIRANJE DELA VODENJA RAUNOV, DAJANJE STROKOVNIH POJASNIL, ZAGOTAVLJANJE, USKLAJEVANJE IN POSREDOVANJE PODATKOV PRORAUNSKIM UPORABNIKOM IN ZAKLADNIKU V  ZVEZI Z ENOTNIM ZAKLADNIŠKIM RAUNOM,  INFORMIRANJE IN SVETOVANJE PRORAUNSKIM UPORABNIKOM, KOMUNICIRANJE S PRORAUNSKIMI UPORABNIKI IN URADOM, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, PROUEVANJE RACIONALNOSTI ORGANIZACIJE DELA IN DAJANJE PREDLOGOV, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO VODENJE EVIDENC TER KONTROLIRANJE IN IZDELOVANJE ZAHTEVNIH...

 • Company ZAVOD ZA SOCIALNO OSKRBO PRISTAN, Goriška cesta 27 , 5271 VIPAVA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE POMOI DRUINI NA DOMU. POMO PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, OPRAVLJANJU OSNOVNIH IVLJENJSKIH FUNKCIJ (KOPANJE, UMIVANJE, NEGA...), SOCIALNI STIKI. DELO JE NA PODROJU MESTNE OBINE LJUBLJANA, Veselje in obutek za delo s starejšimi, pridnost, poštenost, iznajdljivost, prilagodljivost, kandidati imajo monost priuitve, monost dolgoronega sodelovanja. Nudimo: Monost trajne zaposlitve. Urejeno delovno okolje. Ustrezno plailo z vsemi pripadki. Monost priuitve in razvoja potenciala., ...

 • Company GESLO PLUS, storitve, trgovina, zastopanje, d.o.o., Kajuhova ulica 32 D, 1000 LJUBLJANA in
  29.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  REFERENT ZA REGISTRACIJO MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, REFERENT NA REGISTRACIJI MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL, UPRAVNI POSTOPKI VEZANI ZA REGISTRACIJO VOZIL, IZDAJANJE REGISTRSKIH IN PRESKUSNIH TABLIC TER PROMETNIH DOVOLJENJ., ZARADI POVEANEGA OBSEGA DELA ZAPOSLIMO 2 REFERENTA/KI, KI IMATA OPRAVLJEN IZPIT ZA REFERENTA IN ZUP (ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU) TER DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE DEL ZAVAROVALNEGA ZASTOPANJA. KANDIDATI, KI NE IZPOLNJUJEJO RAZPISNIH POGOJEV, NAJ SE NE PRIJAVLJAJO NA RAZPIS, KER STA IZPITA POGOJ ZA DELO REFERENTA . REFERENTA BOSTA RAZPOREJENA V ENOTI LJUBLJANA IN MEDVODE. ZAPOSLITEV JE ZA DOLOEN AS, PREDNOST IMAJO KANDITATI Z VELETNIMI IZKUŠNJAMI . NUDIMO DOBER IN DODATNO STIMULATIVEN OSEBNI DOHODEK KANDIDATU, K...

 • Company GESLO PLUS, storitve, trgovina, zastopanje, d.o.o., Kajuhova ulica 32 D, 1000 LJUBLJANA in
  29.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  REFERENT ZA REGISTRACIJO MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, REFERENT NA REGISTRACIJI MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL, UPRAVNI POSTOPKI VEZANI ZA REGISTRACIJO VOZIL, IZDAJANJE REGISTRSKIH IN PRESKUSNIH TABLIC TER PROMETNIH DOVOLJENJ, SKLEPANJE ZAVAROVANJ., ZARADI POVEANEGA OBSEGA DELA ZAPOSLIMO 2 REFERENTA/KI, KI IMATA OPRAVLJEN IZPIT ZA REFERENTA IN ZUP (ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU) TER DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE DEL ZAVAROVALNEGA ZASTOPANJA. KANDIDATI , KI NE IZPOLNJUJEJO RAZPISNIH POGOJEV , NEJ SE NE PRIJAVLJAJO NA RAZPIS, KER STA IZPITA POGOJ ZA DELO REFERENTA . REFERENTA BOSTA RAZPOREJENA V ENOTI LJUBLJANA IN MEDVODE. ZAPOSLITEV JE ZA DOLOEN AS, PREDNOST IMAJO KANDITATI Z VELETNIMI IZKUŠNJAMI. NUDIMO DOBER IN STIMULATIVEN OSEBNI DOHOD...

 • Company MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1 , 1000 LJUBLJANA in
  29.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  OBINSKI REDAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE NALOG IN IZVAJANJE POOBLASTIL SKLADNO Z DOLOILI ZAKONA O OBINSKEM REDARSTVU IZVAJANJE NALOG SKLADNO S PRIORITETAMI, KI SE DOLOAJO Z VARNOSTNO OCENO V OBINSKEM PROGRAMU VARNOSTI MESTNE OBINE LJUBLJANA IN STRATEGIJO V SKUPNOST USMERJENEGA DELA MESTNEGA REDARSTVA MESTNE OBINE LJUBLJANA VODENJE PREKRŠKOVNIH POSTOPKOV IN IZDAJA PLAILNIH NALOGOV V SKLADU Z DOLOILI ZAKONA O PREKRŠKIH NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONOV IN ODLOKOV OBINE IN IZVAJANJE POOBLASTIL IZ STVARNE PRISTOJNOSTI OBINSKEGA REDARSTVA PRIPRAVA ENOSTAVNIH GRADIV IZVAJANJE DRUGIH NALOG ISTE ALI PODOBNE ZAHTEVNOSTI., CELOTNO BESEDILO JAVNEGA NATEAJA ŠT.: 1100-22/2020 JE OBJAVLJENO NA SPLETNI STRANI IN ZAJEMA NAVEDBO VSEH POGOJEV ZA KANDIDATURO (IZOBRAZ...

 • Company TRIANOVA trgovina d.o.o., Celovška cesta 99 , 1000 LJUBLJANA in
  29.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NALOGE IN ODGOVORNOSTI: DOSTAVA BLAGA STRANKAM. PRIPRAVA BLAGA ZA DOSTAVO. PREVZEM BLAGA V SKLADIŠU, PREVZEM BLAGA Z KOMBIJEM PRI DOBAVITELJIH, PRAVOASNO, STROKOVNO IN KVALITETNO OPRAVLJANJE NALOG. , PRIAKUJEMO: TEKOE ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA, VOZNIŠKO DOVOLJENJE B KATEGORIJE, POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE O NEKAZNOVANOSTI, 1 LETO DELOVNIH IZKUŠENJ.  PONUJAMO: ZAPOSLITEV ZA DOLOEN AS, POLNI DELOVNI AS, DELO POTEKA OD PONEDELJKA DO PETKA OD 8 DO 16. DELO V UREJENEM DELOVNEM OKOLJU, REDNO PLAILO. PREDNOST BODO IMELI KANDIDATI, KI LAHKO Z DELOM PRINEJO TAKOJ. KRAJ DELA: LJUBLJANA - RNUE  POSKUSNA DOBA: 4 MESECE, dopoldan...

 • Company POŠTA SLOVENIJE d.o.o., poslovna enota Poštni logistični center, Cesta v Mestni log 81 , 1000 LJUBLJ in
  29.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PREVOZ POŠTNIH SKLEPOV NA I, II. IN III. RAVNI TRANSPORTA, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE POŠTNE TVARINE, MATERIALA IN BLAGA. VZDREVANJE VOZILA. DOSTAVLJANJE PAKETNIH, PALETNIH IN TEJIH KOSOVNIH POŠILJK IN BLAGA, DOSTAVLJANJE POŠILJK HITRE POŠTE, PRENOS POŠILJK V POŠTNA SPRAVILIŠA IN DOSTAVNIKE TER POBIRANJE POŠILJK IZ POŠTNIH NABIRALNIKOV. OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE V POSLOVNIH PROSTORIH UPORABNIKOV, DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POAROM. IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI., IZOBRAZBA VOZNIK OZ. DRUG USTREZEN POKLIC, NIJE POKLICNO IZOBRAEVANJE IN 5 LET DELOVNIH IZKUŠENJ S PODROJA DELA OZ. KONANA OSNOVNA ŠOLA IN 8 LET DELOVNIH IZKU...

 • Company DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4 , 3000 CELJE in
  29.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VNAŠANJE IN AURIRANJE PODATKOV V APLIKACIJAH PREVERJANJE IN ZAGOTAVLJANJE PODATKOV O UPORABNIKIH IN VOZILIH ZA POTREBE CESTNINJENJA PRODAJANJE, IZDAJANJE IN PERSONALIZACIJA OBU TER ARTIKLOV IN DOKUMENTOV VEZANIH NA UPORABO CESTNINSKEGA SISTEMA ZARAUNAVANJE STORITEV IN PRODANIH ARTIKLOV NUDENJE INFORMACIJ, PODPORA UPORABNIKOM IN IZVAJANJE AKTIVNOSTI V POSTOPKIH POVEZANIH Z UPORABO MEDIJEV (OBU, VINJETA…) IN CESTNINSKEGA SISTEMA TER  VODENJE BLAGAJNE. KRAJ OPRAVLJANJA DELA: LJUBLJANA IN OBREJE, Raven in smer strokovne izobrazbe po klasiusu: 14001 ali 14099 osnovna usposobljenost za delo z orodji MS Office vozniški izpit B kategorije osnovna raven tujega jezika – A1 doslednost prijaznost iznajdljivost osebna urejenost ...

 • Company DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4 , 3000 CELJE in
  29.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  URADNIK V RAUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. nadomešanje zaasno odsotne delavke do njene vrnitve, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL, OPRAVLJANJE OPERATIVNE IN ADMINISTRATIVNE PODPORE, VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE POROIL., Pogoji za zasedbo prostega delovnega mesta so: Izobrazba po Klasiusu 15001, 15002 ali 15099, dobra usposobljenost za delo z orodji MS Office, komunikativnost, natannost in zanesljivost, doslednost, sposobnost dela v timu, osebna urejenost. elena funkcionalna znanja so: vozniški izpit B kategorije, osnovna raven tujega jezika – A1, eleno poznavanje informacijskega sistema DMS in NAV, elena je samoiniciativnost in organiziranost. Delovno razmerje se sklene za doloen as iz razloga nadomešanja zaasno odsotne delavke do nje...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  29.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  DIREKTOR LEKARNE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE IN ORGANIZIRANJE PRESKRBE Z ZDRAVILI IN MEDICINSKIMI PRIPOMOKI ZA BOLNIŠNICO PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE IN VODENJE PROJETKOVOBVEŠANJE, INFORMIRANJE IN SVETOVANJE O ZDRAVNILIH SODELOVANJE V INTERDISCIPLINARNIH TIMIH IN OSTALE NALOGE PO NAVODILU NADREJENIH., ZA VODJO LEKARNE  JE LAHKO IMENOVAN/-A KANDIDAT/-KA, KI IZPOLNJUJE NASLEDNJE POGOJE: UNIVERZITETNO IZOBRAZBO, NAJMANJ ŠTIRI LETA DELOVNIH IZKUŠENJ NA VODSTVENH DELOVNIH MESTIH Z DODATNIM ZNANJEM IN SPOSOBNOSTJO UPRAVLJANJA IN VODENJA TER KOMUNIKACIJSKIMI VEŠINAMI, IMA ZNANJE ENEGA TUJEGA JEZIKA, PREDLOI PROGRAM DELA IN RAZVOJA, KI GA OPRAVLJA ORGANIZACIJSKA ENOTA, VELJAVNO LICENCO. NA RAZPISANEM DELOVNEM MESTU BO IMENOVANI KANDIDAT RAZPOREJEN ZA AS 4-LET...

 • Company ESPADA, kadrovsko svetovanje, d.o.o., Ljubljanska cesta 13 D, 1236 TRZIN in
  28.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  INŠTALATER VODOVODNIH NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, MONTIRANJE IN VGRAJEVANJE VODOVODNE INŠTALACIJE, POLAGANJE CEVOVODA, MONTIRANJE VODOVODNE, MERILNE IN SANITARNE OPREME TER IZTONIH ARMATUR, PRIKLJUITEV SISTEMOV ZA PRIPRAVO VODE, POLAGANJE IN SPAJANJE CEVOVODOV ZA ODVOD ODPADNE VODE, UGOTAVLJANJE IN ODPRAVLJA NAPAK NA VODOVODNEM SISTEMU IN NAPRAVAH, ZAMENJAVA ALI POPRAVILO DELE VODOVODNE NAPELJAVE IN DOTRAJANE ALI POKVARJENE SANITARNE OPREME., Ustrezno srednješolsko izobrazbo in vsaj 1 leto izkušenj na podobnem delovnem mestu, osnovno poznavanje branja in razumevanje nartov, vozniški izpit B-kategorije, odgovornost in sposobnost dela v timu. PONUJAMO: stabilna zaposlitev, zaposlitev za polni delovni as, za doloen as na urejenem delovnem mestu,  enoizm...

 • Company DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4 , 3000 CELJE in
  28.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE VZDREVALNIH DEL Z VOZILI, STROJI IN NAPRAVAMI TER USTREZNIMI PRIKLJUKI, POSTAVLJANJE, VZDREVANJE IN ODSTRANJEVANJE CESTNIH ZAPOR, PREVENTIVNO VZDREVANJE VOZIL IN OPREME, PREGLEDOVANJE STANJA VOZIŠ IN PRIPADAJOIH OBJEKTIH NA AC IN HC, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA, POSREDOVANJE INFORMACIJ UPORABNIKOM AC IN HC, VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE POROIL., Pogoji za zasedbo so: Izobrazba po Klaisusu 14001 ali 14099, vozniški izpit B + C + E kategorije, natannost in zanesljivost, sposobnost dela v timu, splošna telesna pripravljenost, sposobnost za delo na višini, iznajdljivost, doslednost, prijaznost, potrdilo o nekaznovanosti – kandidat ne sme biti pravnomono obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper varnost jav...

 • Company MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55 , 1000 LJUBLJANA in
  28.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  ADMINISTRATOR, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI MATERIALNEM IN FINANNEM POSLOVANJU, OBLIKOVANJE IN VODENJE BAZ PODATKOV, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ENOSTAVNEJŠIH OPRAVIL S PODROJA DELA, UPRAVLJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA, Posebni pogoj: preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom. Celotno besedilo javne objave, skupaj z obrazcem VLOGA ZA ZAPOSLITEV je dosegljivo na spletnem mestu dravne uprave GOV.SI: . Kandidate vabimo, da vloijo prijavo v pisni obliki (obvezno na priloenem obrazcu VLOGA ZA ZAPOSLITEV), ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z oznabo Za javno objavo na prosto strokovno tehnino delovno mesto "ADMINISTRATOR V" m/ v Sekretariatu generalnega sekretarja, Glavni pisarni ministrstva, št. 110-49/2020 na naslov: Ministrstvo za ob...

 • Company UNIVERZA V LJUBLJANI, KONGRESNI TRG 12, 1000 LJUBLJANA in
  28.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. do 31. 12. 2022 (za as trajanja projekta RSF), polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNE NALOGE NA SVOJEM DEL.PODROJU, OBLIKUJE POROILA, SKLEPE IN STALIŠA DELOVNEGA PODROJA, KOORDINIRA, SPREMLJA IN IZVAJA POSTOPKE SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, SPREMLJA INFORMACIJE IN NOVOSTI NA SVOJEM DELOVNEM PODROJU, OPRAVLJA DRUGE NALOGE, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE PODROJE DELOVNEGA MESTA PO NALOGU NADREJENEGAPODROBNEJŠI OPIS:SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNE NALOGE PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI MEDNARODNE EVALVACIJE ALI AKREDITACIJE UNIVERZE, SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNE NALOGE PRI IZVAJANJU MEDNARODNIH PRIMERJALNIH ANALIZ (T.I. BENCHMARKING) OZ. MEDNARODNEGA PRIMERJALNEGA UENJA (T.I. B...

 • Company TEN - IGRA STORITVENO PODJETJE D.O.O., BOKALOVA ULICA 14, 1210 LJUBLJANA - ŠENTVID in
  28.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  VODJA GOSTINSKEGA LOKALA, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE LOKALA V ŠPORTNO REKREACIJSKEM CENTRU ŠD ŠENTVID LJUBLJANA., , dvoizmensko...

 • Company TEN - IGRA STORITVENO PODJETJE D.O.O., BOKALOVA ULICA 14, 1210 LJUBLJANA - ŠENTVID in
  28.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  NATAKAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO V STREBI V LOKALU ŠPORTNO REKREASIJSKEM CENTRU ŠD ŠENTVID - LJUBLJANA. DELO JE DVOIZMENSKO., , dvoizmensko...

 • Company Tesla Germany GmbH in
  28.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  Stellenangebotsbeschreibung: Would you like to work for one of the most innovative companies in the world?Tesla Advisors are our front lines in giving customers a personalized experience as memorable as our products themselves. This starts with sales—welcoming guests, capturing leads, conducting test drives, financing—but sees the interaction through to the customer receiving their vehicle and becoming part of the Tesla family.They touch nearly every aspect of what we do as a company, and this isn’t a one way street! Tesla expects to learn as much from our Advisors as they do from us, improving our already paradigm-shifting level of customer experience in time.We are looking for a new TA for our new store opening in Ljubljana. Are you up for the challenge? You will…Engage. Tesla Advisors c...

 • Company Tesla Germany GmbH in
  28.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  Stellenangebotsbeschreibung: The Store Manager position requires someone who is personable, energetic, highly organized and hard working. You should have a passion for electric vehicles and should enjoy working with a team. The Store Manager will be responsible for driving sales, mentoring Tesla Advisors, and promoting excellence in customer service. Additionally, the Store Manager will be responsible for deliveries in in the store's operating area. Your goals is to take responsibility for all aspects of the store's operations while playing an active role on the sales floor. ResponsibilitiesHelp drive business and maximize sales through customer service, product knowledge, product presentation and promotion.Implement all operational policies and procedures in order to satisfy the needs of...

 • Company METRO TRGOVSKA DRUŽBA D.D., LAVA 8, 3000 CELJE in
  27.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IŠEMO PRODAJALCE, KI BODO NAŠIM POSLOVALNICAM PRIPOMOGLI K STABILNOSTI IN NEMOTENEMU DELOVANJU. IŠEMO POZITIVNE LJUDI, KI ZNAJO DELOVATI V TIMU IN S SODELAVCI VZPOSTAVITI KOREKTEN IN PROFESIONALEN ODNOS. VERJAMEMO, DA STE PRIPRAVLJENI NA UENJE IN DA BOSTE ISTOASNO PREDAJALI SVOJE ZNANJE IN IZKUŠNJE Z NAMI Z NAMENOM, DA DOSEEMO MAKSIMALNO UINKOVITOST IN PRIJETNO DELOVNO VZDUŠJE. OSNOVNE NALOGE, S KATERIMI SE BOSTE DNEVNO SREEVALI SO AKTIVNO DELO S STRANKAMI SKOZI CELOTEN PRODAJNI PROCES, SKRB ZA UREJENO IN ISTO POSLOVALNICO TER PRAVOASNO PREVZEMANJE POŠILJK. VESELIMO SE VAŠE PRIJAVE., , ...

 • Company METRO TRGOVSKA DRUŽBA D.D., LAVA 8, 3000 CELJE in
  27.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IŠEMO PRODAJALCE, KI BODO NAŠIM POSLOVALNICAM PRIPOMOGLI K STABILNOSTI IN NEMOTENEMU DELOVANJU. IŠEMO POZITIVNE LJUDI, KI ZNAJO DELOVATI V TIMU IN S SODELAVCI VZPOSTAVITI KOREKTEN IN PROFESIONALEN ODNOS. VERJAMEMO, DA STE PRIPRAVLJENI NA UENJE IN DA BOSTE ISTOASNO PREDAJALI SVOJE ZNANJE IN IZKUŠNJE Z NAMI Z NAMENOM, DA DOSEEMO MAKSIMALNO UINKOVITOST IN PRIJETNO DELOVNO VZDUŠJE. OSNOVNE NALOGE, S KATERIMI SE BOSTE DNEVNO SREEVALI SO AKTIVNO DELO S STRANKAMI SKOZI CELOTEN PRODAJNI PROCES, SKRB ZA UREJENO IN ISTO POSLOVALNICO TER PRAVOASNO PREVZEMANJE POŠILJK. VESELIMO SE VAŠE PRIJAVE., , ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  27.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. vrnitve zaasno odsotne delavke., polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI,- ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE,- SPREJEM IN TRIAA URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV TER SODELOVANJE V ZDRAVSTVENIH IN MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH,- IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV TER PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN SPREMSTVO URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, - ZDRAVSTVENO VZGOJNO DE...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  27.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 15 mesecev oz. vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA,- ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH,- IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV,- ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI,- DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Za...

 • Company BIZJAK JOŽICA MILENA - LEKARNA BIZJAK, ŠMARTINSKA CESTA 152, 1000 LJUBLJANA in
  27.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  FARMACEVT V LEKARNI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREJEM IN IZDAJA ZDRAVIL NA RECEPT. DELO POTEKA V LEKARNI BIZJAK, BTC LJUBLJANA., , ...

 • Company DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4 , 3000 CELJE in
  24.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  KADROVSKI MENEDER, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH DEL S PODROJA DELA VODENJE PROJEKTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI STRATEŠKIH IN POSLOVNIH USMERITEV DELA PODROJA SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POSLOVNEGA NARTA PRIPRAVLJANJE PLANSKIH DOKUMENTOV RAZVIJANJE IN UVAJANJE NOVIH METOD, TEHNIK IN POSTOPKOV DELA PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN INTERNIH AKTOV TER IZDELOVANJE ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE POROIL., KRAJ OPRAVLJANJA DELA: LJUBLJANA, Raven in smer strokovne izobrazbe po klasiusu: 17001, 17002, 17003 ali 17099 dobra usposobljenost za delo z orodji MS Office vozniški izpit B kategorije višja raven znanja tujega jezika – B2 organizacijske sposobnosti pogajalske sposobnosti sposobnost dela v timu sposobnost analitinega razmišljanja natannost in ...

 • Company SŽ - ŽELEZNIŠKI ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, CELOVŠKA CESTA 4, 1000 LJUBLJANA in
  24.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA ZAVODA, poskusno delo , Doloen as, 48 mesecev oz. TRAJANJE MANDATA, skrajšan delovni as, 20, OPRAVLJANJE POSLOVODNE FUNKCIJE ZAVODA, OPRAVLJANJE FUNKCIJE STROKOVNEGA VODENJA ZAVODA., POGOJI ZA SKLENITEV POGODBE O ZAPOSLITVI PREDPISANI Z ZAKONOM; VISOKA STROKOVNA IZOBRAZBA ZDRAVSTVENE SMERI, NAJMANJ 5 LET DELOVNIH IZKUŠENJ, USTREZNE VODSTVENE IZKUŠNJE, KANDIDATI PREDLOIJO PROGRAM DELA ZAVODA Z VIZIJO RAZVOJA ZAVODA ZA ŠTIRILETNO MANDATNO OBDOBJE, IZBRAN KANDIDAT BO IMENOVAN ZA ŠTIRILETNI MANDAT. PONUDBE Z DOKAZILI O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IN PROGRAMOM DELA ZAVODA KANDIDATI POŠLJEJO PRIPOROENO, V 10 DNEH PO OBJAVI NA NASLOV: S - ELEZNIŠKI ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, CELOVŠKA CESTA 4, 1000 LJUBLJANA, Z OZNAKO "PRIJAVA NA RAZPIS ZA DIREKTORJA - NE ODPIRAJ". KANDIDATI BODO ...

 • Company Okrepčevalnica, Aleš Novak s.p., Špruha 6 , 1236 TRZIN in
  22.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ZAPOSLIMO HUHARJA OZIROMA KUHARJA POMONIKA V TOP DUNAJ''C BTC LJUBLJANA IZDAJA IN PRIPRAVA HRANE...., , dvoizmensko...

 • Company MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55 , 1000 LJUBLJANA in
  22.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  VISOKI DRAVNI URADNIKI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. za as projektnega dela, cca. 6 let, polni delovni as, 40, -SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH,-ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV,-SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV,-PREGLED INVESTICIJSKIH DOKUMENTACIJ,-SODELOVANJE PRI POSTOPKIH ODDAJE NAROIL,-IZVAJANJE NADZORA REALIZACIJE PROJEKTA., Pogoji za zasedbo prostega delovnega mesta so objavljeni na spletnem mestu dravne uprave GOV. si.: /. Izbirni postopek bo potekal v ve kot eni fazi, kjer se bodo med drugim upoštevale delovne izkušnje, usposobljenost ter poznavanje naina projektnega dela. Potrebno je dodati dokazilo o izobrazbi ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljen...

 • Company MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1 , 1000 LJUBLJANA in
  21.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA TER SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA PROJEKTNIH NALOG, ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROIL IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG, OPRAVLJANJE ZAHTEVNIH NALOG NA PODROJU JAVNIH NAROIL, PRIPRAVA PREDPISOV S PODROJA DELA ODSEKA, SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH., CELOTNO BESEDILO JAVNEGA NATEAJA ŠT.: 1100-21/2020 JE OBJAVLJENO NA SPLETNI STRANI IN ZAJEMA NAVEDBO VSEH POGOJEV ZA KANDIDATURO (IZOBRAZBA, DELOV...

 • Company ROLNET, TRGOVINA, STORITVE IN PROIZVODNJA D.O.O., BLEJSKA DOBRAVA 42, 4273 BLEJSKA DOBRAVA in
  21.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELOVNE NALOGE: OBISKOVANJE KUPCEV, KOMUNIKACIJA S KUPCI, ODDAJA NAROIL, UREJANJE POLIC, POSTAVITEV IN UREJANJE POS MATERIALOV, ORGANIZIRANJE PROMOCIJ, DEGUSTACIJ, IZPOLNJEVANJE NALOG PO NAVODILIH, LASTNIK BLAGOVNE ZNAMKE PROTEINI.SI, PODJETJE ROLNET D.O.O., IŠE KOMERCIALISTA OZIROMA TRGOVSKEGA POTNIKA ZA REGIJO LJUBLJANA + OKOLICA.  DELOVNE IZKUŠNJE: VE LETNE IZKUŠNJE IZ PODROJA POSPEŠEVANJA PRODAJE NA TERENU (TRGOVSKI POTNIK).  ZAHTEVE: POZNAVANJE NOTRANJSKE IN DOLENJSKE REGIJE, POZNAVANJE TRENDOV PRI KEY-ACCOUNT-IH, ...

 • Company Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Chengdujska cesta 45 , 1260 LJUBLJANA - POLJE in
  20.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - RAZVOZ HRANE NA ODDALJENE LOKACIJE UPK LJUBLJANA IN POMO PRI RAZLAGANJU IN PRENAŠANJU TERMOPORTOV,- DNEVNO VZDREVANJE, IŠENJE, TEDENSKO GENERALNO IŠENJE, DEZINFEKCIJA IN TEHNINO VZDREVANJEPREVOZNEGA SREDSTVA,- DNEVNO VZDREVANJE, IŠENJE, TEDENSKO GENERALNO IŠENJE, DEZINFEKCIJA VOZIKOV ZA PREVOZ HRANE,- DODATNI PREVOZ ARTIKLOV ZA POGOSTITVE IN SEMINARJE ALI ARTIKLOV, NAROENIH PREKO INTERNIH ZAHTEVKOV,- POZNAVANJE HACCP SISTEMA IN RAVNANJE PO HACCP NAVODILIH (IŠENJE, IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV ...),- DELO Z ODPADNO EMBALAO, RAZVRŠANJE ODPADKOV., - izpit B-kategorije (vsaj 3 leta.), ...

 • Company HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE D.O.O., KOPRSKA ULICA 92 , 1000 LJUBLJANA in
  20.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  STROKOVNJAKI ZA RAUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZDELAVA RAZVOJNEGA NARTA SKUPINE HSE Z DOLGORONIMI PROJEKCIJAMI, SODELOVANJE ALI IZDELAVA CENILNIH POROIL ZA POTREBE RAUNOVODSKEGA POROANJA ALI POSLOVNIH ODLOITEV SKUPINE HSE, SODELOVANJE PRI IZDELAVI POSLOVNEGA NARTA SKUPINE HSE,SODELOVANJE PRI IZDELAVI LETNEGA POROILA SKUPINE HSE, SODELOVANJE PRI IZDELAVI MEDLETNIH POROIL O POSLOVANJU SKUPINE HSE,SODELOVANJE PRI IZDELAVI ZAHTEVNEJŠIH ANALIZ POSLOVANJA SKUPINE HSE,IZDELAVA EKONOMSKEGA MODELA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA,IZRAUN WACCA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA,EVIDENTIRANJE KLJUNIH PARAMETROV IN IZDELAVA MONTE CARLO ANALIZE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA, REDNO SPREMLJANJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA V VSEH FAZAH RAZVOJA DO ZAKLJUKA IZVEDBE PROJEKTA,...

 • Company HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE D.O.O., KOPRSKA ULICA 92 , 1000 LJUBLJANA in
  20.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  FINANNI KONTROLER , poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -IZDELAVA TRAJNOSTNEGA POROILA SKUPINE HSE Z VSEMI PRIPADAJOIMI, ZAKONSKO OBVEZNIMI ELEMENTI,-SODELOVANJE PRI IZDELAVI POSLOVNEGA NARTA SKUPINE HSE,-SODELOVANJE PRI IZDELAVI LETNEGA POROILA SKUPINE HSE,-SODELOVANJE PRI IZDELAVI MEDLETNIH POROIL O POSLOVANJU SKUPINE HSE,-SODELOVANJE PRI IZDELAVI ZAHTEVNEJŠIH ANALIZ POSLOVANJA SKUPINE HSE,-VODENJE IN KOORDINACIJA ZBIRANJA NEFINANNIH PODATKOV SKUPINE HSE, -IZBOR RELEVANTNIH KAZALNIKOV NEFINANNEGA POSLOVANJA (KPI) V SKLADU Z GRI – GLOBAL REPORTING INITIATIVE, UN – GLOBAL COMPACT, ISO 26 000 – DRUBENA ODGOVORNOST, CELOVITIM POROANJEM MEDNARODNE INICIATIVE IIRC – INTERNATIONAL INTEGRATED REPORTING COUNCIL IN REDNO AURIRANJE SISTEMA ZA NJIHOVO SPREMLJANJE, PREVERJANJE...

 • Company DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4 , 3000 CELJE in
  19.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  PROJEKTNI SODELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DEL S PODROJA DELA, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN INTERNIH AKTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POGODBENIH DOKUMENTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POSLOVNEGA NARTA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI PROJEKTOV, PREDLAGANJE NOVIH METOD TEHNIK IN POSTOPKOV DELA, SODELOVANJE PRI USPOSABLJANJU SODELAVCEV, VODENJE EVIDENC, IZDELOVANJE ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE POROIL., Pogoji za zasedbo so: Izobrazba po Klaisusu 16201, 16202, 16203, 16204 ali 16299, dobra usposobljenost za delo z orodji MS Office, vozniški izpit B kategorije, višja raven znanja tujega jezika - B1, organizacijske sposobnosti, komunikativnost, natannost in zanesljivost, sposobnost dela v timu, inovativnost, osebna urejenost. elen...

 • Company DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4 , 3000 CELJE in
  19.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  RAUNOVODJA, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH DEL S PODROJA DELA, PRIPRAVLJANJE PROJEKTNIH NALOG, VODENJE PROJEKTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POSLOVNEGA NARTA, PRIPRAVLJANJE POGODBENIH DOKUMENTOV, PREDLAGANJE NOVIH METOD TEHNIK IN POSTOPKOV DELA, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN INTERNIH AKTOV, SODELOVANJE PRI USPOSABLJANJU SODELAVCEV, VODENJE EVIDENC, IZDELOVANJE ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE POROIL., Pogoji za zasedbo so: Izobrazba po Klasiusu 17001, 17002, 17003 ali 17099, dobra usposobljenost za delo z orodji MS Office, vozniški izpit B kategorije, višja raven znanja tujega jezika – B1, organizacijske sposobnosti, komunikativnost, natannost in zanesljivost, sposobnost dela v timu, inovativnost, kreativnost, osebna urejenost. elena funkc...

 • Company NOVOFIN finančna družba d.o.o., Miklošičeva cesta 13 , 1000 LJUBLJANA in
  19.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 35, SKLEPANJE VERINIH KOMPENZACIJ, TRENJE FINANNIH STORITEV PO TELEFONU (PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK), IZTERJAVA ZAPADLIH TERJATEV, SKRB ZA OBSTOJEE STRANKE, UREJANJE EVIDENC IN DRUGA S TEM POVEZANA DELA., PRIAKUJEMO: IZKUŠNJE NA ENAKEM DELOVNEM MESTU, visoko razvite prodajne in komunikacijske sposobnosti, prodajna naravnanost, vztrajnost, ciljna usmerjenost, predanost, zanesljivost, odgovornost, natannost, prepriljivost, eljo po dobrem zasluku, poznati je potrebno pojme: kupec, dobavitelj, naronik, dolnik, terjatev, obveznost, pobot, poravnava, verina kompenzacija, faktoring, cesija, asignacija... NUDIMO: prijetno in dinamino okolje prilonost, da pokaeš svoja znanja in vešine delo, ki poteka od ponedeljka do pet...

 • Company OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE, CESTA CIRILA TAVČARJA 21 , 4270 JESENICE in
  19.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  PREDMETNI UITELJ ZA ANGLEŠKI JEZIK, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. do 31. 8. 2021, polni delovni as, 40, POUEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA IN DELO V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA V OŠ, Diploma o konani izobrazbi, strokovni izpit iz vzgoje in izobraevanja, potrdilo iz kazenske evidence, iz Ministrstva za pravosodje Ljubljana in potrdilo o nekaznovanosti, da niste v kazenskem postopku, to pridobite na Okrajnem sodišu. Potrdila ne smeta biti starejša od 2 mesecev. Prietek dela je 1.9.2020., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE, CESTA CIRILA TAVČARJA 21 , 4270 JESENICE in
  19.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  PREDMETNI UITELJ, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. do vrnitve oz. do 31. 8. 2021, polni delovni as, 40, POUEVANJE SLOVENSKEGA JEZIKA, Z MONOSTJO KOMBINACIJE PROFESOR SLOVENŠINE IN ANGLEŠINE., Diploma o konani izobrazbi, strokovni izpit iz vzgoje in izobraevanja, potrdilo iz kazenske evidence, iz Ministrstva za pravosodje Ljubljana in potrdilo o nekaznovanosti, da niste v kazenskem postopku, to pridobite na Okrajnem sodišu. Potrdila ne smeta biti starejša od 2 mesecev. Prietek dela je 1.9.2020., ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Ljubljana; Bohinj Commune Edit filters