Jobmonitor. Search results for Kranj, Bohinj Commune

4 Jobs found

Used filters:
 • Kranjx
 • Bohinj Communex
Displaying 1-4 of 4 results.
 • Company ELEKTRO GORENJSKA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D., Ulica Mirka Vadnova 3 A, 4000 in Kranj
  18.05.2021 Updated on: 18.05.2021

  STROKOVNJAKI ZA RAUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SNOVANJE, RAZVIJANJE IN IMPLEMENTACIJA NOVIH REŠITEV NA PODROJU FINANC IN RAUNOVODSTVA; AKTIVNO OBLIKOVANJE IN UVAJANJE SPREMEMB; PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN NAVODIL; SODELOVANJE PRI PRIPRAVI STRATEGIJ IN POSLOVNIH NARTOV; VODENJE PROJEKTOV;  -PRIPRAVLJANJE OPERATIVNIH NARTOV Z UKREPI ZA DOSEGANJE CILJEV; OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH DEL S PODROJA FINANC IN RAUNOVODSTVA; IZDELOVANJE ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE POROIL TER OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, Od vas priakujemo: delovne izkušnje s podroja priprave raunovodskih in davnih izkazov, dobro poznavanje SRS in MSRP, dobro poznavanje davne zakonodaje, dobro usposobljenost za delo z IT pisarniškimi orodji (n...

 • Company Javni lekarniški zavod Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12 , 4000 KRANJ in Kranj
  18.05.2021

  DIREKTOR LEKARNE, poskusno delo , Doloen as, 60 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE DELA IN POSLOVANJA ZAVODA V SKLADU Z VSO VELJAVNO,  ZAKONODAJO TER SKRB ZA GOSPODARNOST POSLOVANJA. IZDELAVA DOLGORONIH SREDNJERONIH IN KRATKORONIH SMERNIC RAZVOJA IN POSLOVANJA ZAVODA TER PLANIRANJE ZA TO POTREBNIH INVESTICIJ V SOGLASJU S SVETOM ZAVODA. KOORDINIRANJE IN KONTROLIRANJE SISTEMA KAKOVOSTI ZAVODA KOT CELOTE IN NA VSEH POSAMEZNIH PODROJIH DELOVANJA, KJER JE TO POTREBNO. NARTOVANJE NOVIH LEKARNIŠKIH PROGRAMOV V SOGLASJU SVETA ZAVODA. PLANIRANJE IN ZAGOTAVLJANJE NEODVISNEGA STROKOVNEGA IZOBRAEVANJA IN IZPOPOLNJEVANJA ZAPOSLENIH. ZAGOTAVLJANJE IN KONTROLIRANJE INTERNEGA STROKOVNEGA NADZORA V ENOTAH ZAVODA. PLANIRANJE, KOORDINIRANJE IN KONTROLIRANJE RAZVOJA KADROVSKE POLITIKE ZAVODA. KOORDI...

 • Company HIŠA DARIL, proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o., Slovenja vas 75 , 2288 HAJDINA in Kranj
  18.05.2021

  ARANER, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO OBSEGA ARANIRANJE DARIL, ARANIRANJE IN UREJANJE PRODAJALNE, SVETOVANJE STRANKAM, PRODAJO DARIL, PREVZEMANJE BLAGA, VODENJE BLAGAJNE TER OSTALA OBIAJNA TRGOVSKA OPRAVILA, Obvezno je znanje araniranja daril. Svetovalec/ka v darilni trgovini., ...

 • Company GORENJSKE ELEKTRARNE, PROIZVODNJA ELEKTRIKE, D.O.O., STARA CESTA 3 , 4000 KRANJ in Kranj
  06.05.2021 Updated on: 10.05.2021

  ELEKTRONADZORNIK, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE PREGLEDOV PROIZVODNIH OBJEKTOV IN ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJ. OPRAVLJANJE VZDREVALNIH DEL NA OBJEKTIH, OPREMI IN OKOLICI. UREJANJE DOKUMENTACIJE. UREJANJE EVIDENC. SODELOVANJE PRI UVAJANJU NOVIH TEHNOLOGIJ. OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI. , Poleg navedenega od vas priakujemo pripravljenost za sodelovanje in prevzemanje odgovornosti, strmenje k odlinosti, strokovnosti in kakovosti, prijaznost ter odprtost do sodelavcev in strank, pozitiven odnos do sprememb ter svee ideje in energijo. Izbran kandidat, ki ne bo imel opravljenega republiškega preizkusa znanja za upravljanje z elektroenergetskimi napravami ali izpita za delo z motorno ago bo moral zahtevana izpita opraviti v...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Kranj; Bohinj Commune Edit filters