Jobmonitor. Search results for Grosuplje, Bohinj Commune

4 Jobs found

Used filters:
 • Grosupljex
 • Bohinj Communex
Displaying 1-4 of 4 results.
 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER  PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA. , elena dodatna znanja in vešine: poznavanje osnov raunalništva, vozniški izpit B kategorije. POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA: STOPNJA IZOBRAZBE OZIROMA USPOSOBLJENOSTI: SPECIALIZACIJA PO VISOKOŠOLSKI IZOBRAZBI (PREJŠNJA) VISOKOŠOLSKA UNIVERZITETNA IZOBRAZBA (PREJŠNJA), MAGISTRSKA IZOBRAZBA. SMER IZOBRAZBE V SKLADU Z 69. LENOM ZSV.  PO...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in
  21.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotne javne uslubenke v decembru 2020, polni delovni as, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER  PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA. , POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA: STOPNJA IZOBRAZBE OZIROMA USPOSOBLJENOSTI: SPECIALIZACIJA PO VISOKOŠOLSKI IZOBRAZBI (PREJŠNJA) VISOKOŠOLSKA UNIVERZITETNA IZOBRAZBA (PREJŠNJA), MAGISTRSKA IZOBRAZBA. SMER IZOBRAZBE V SKLADU Z 69. LENOM ZSV.  POTREBNE DELOVNE IZKUŠNJE 6 ALI 9 MESECEV V S...

 • Company SBS TRGOVINA D.O.O., PODJETJE ZA ZUNANJO IN NOTRANJO TRGOVINO, PROIZVODNJO IN STORITVE, Dolenjska ce in
  20.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  PRODAJALEC GRADBENEGA MATERIALA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRODAJA BLAGA V TRGOVINI TEHNINE IN GRADBENE STROKE - POUDAREK NA PRODAJI KERAMIKE, SVETOVANJE KUPCEM, NAROANJE IN DOBAVA BLAGA., PRODAJA BLAGA V TRGOVINI TEHNINE IN GRADBENE STROKE - POUDAREK NA PRODAJI KERAMIKE, SVETOVANJE KUPCEM, NAROANJE IN DOBAVA BLAGA 6-DNEVNI DELOVNI TEDEN, DVOIZMENSKO DELO., ...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in
  19.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  POMONIK GENERALNEGA DIREKTORJA DRUBE, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 60 mesecev, polni delovni as, 40, VODI STROKOVNO DELO ENOTE, DIREKTORJU PREDLAGA ZADEVE S PODROJA KADROVSKO-ADMINISTRATIVNIH ZADEV ENOTE, JE LAN NATEAJNE KOMISIJE ZA VODENJE IZBIRNEGA POSTOPKA ZA ZASEDBO PROSTEGA DELOVNEGA MESTA NA ENOTI, ODLOA O RAZPOLAGANJU S FINANNIMI SREDSTVI ZA FINANCIRANJA SOCIALNO VARSTVENIH PROGRAMOV, POMEMBNIH ZA OBINO, SODELUJE Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI IN LOKALNIMI SKUPNOSTMI, VODI STROKOVNI KOLEGIJ ENOTE, JE LAN STROKOVNEGA SVETA CENTRA, IZVAJA STROKOVNE NALOGE, PRIPRAVLJA POROILA O DELU ENOTE, PRIPRAVLJA PREDLOGE LETNEGA PROGRAMA DELA ZA ENOTO, POSREDUJE PODATKE ZA PRIPRAVO FINANNEGA NARTA, ORGANIZIRA, SPREMLJA IN NADZIRA DELO ZAPOSLENIH DELAVCEV NA ENOTI, PRIPRAVA OCENE DELOVNIH USPEŠN...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Grosuplje; Bohinj Commune Edit filters