Jobmonitor. Search results for Grosuplje, Bohinj Commune

1 Jobs found

Used filters:
  • Grosupljex
  • Bohinj Communex
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company OBČINA GROSUPLJE, Taborska cesta 2 , 1290 GROSUPLJE in Grosuplje
    18.05.2021 Updated on: 18.05.2021

    STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREMLJANJE SLOVENSKIH IN EVROPSKIH RAZPISOV IN IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG NA PODROJU, RPANJA SREDSTEV IZ KOHEZIJSKIH,  STRUKTURNIH IN DRUGIH SKLADOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE, IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG PRI PRIPRAVI IN IZVAJANJU PROJEKTOV, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV S PREDLOGI UKREPOV, IZVAJANJE NADZORA NAD PRAVILNIM IN PRAVOASNIM IZVAJANJEM POGODBENIH OBVEZNOSTI, PRIPRAVA ANALIZ, INFORMACIJ POROIL IN DRUGIH GRADIV S PODROJA DELA, VODENJE EVIDENC S PODROJA DELA, SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI PO NAROILU VODJ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Grosuplje; Bohinj Commune Edit filters