Jobmonitor. Search results for Celje, Bohinj Commune

5 Jobs found

Used filters:
 • Celjex
 • Bohinj Communex
Displaying 1-5 of 5 results.
 • Company ZAPOSLIM INTEGRA 09, posredovanje začasne delovne sile, d.o.o., Brnčičeva ulica 13 , 1231 LJUBLJANA in Celje
  18.05.2021 Updated on: 18.05.2021

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, PAKIRANJE SVEEGA MESA IN DEKLARIRANJE., , dvoizmensko...

 • Company INPOS, TEHNIČNA TRGOVINA NA DEBELO IN DROBNO, D.O.O., CELJE, OPEKARNIŠKA CESTA 2, 3000 CELJE in Celje
  18.05.2021 Updated on: 18.05.2021

  PRODAJALEC GRADBENEGA MATERIALA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRODAJA BLAGA TER POMO IN SVETOVANJE KUPCEM, SKRB ZA ZALOENOST IN UREJENOST PRODAJNIH POLIC TER USTREZNO OZNAEVANJE BLAGA, SPREMLJANJE TER ZAGOTAVLJANJE KVALITETE BLAGA NA POSAMEZNEM ODDELKU, VODENJE EVIDENCE BLAGA, PREVZEMANJE BLAGA TER KONTROLA CEN IN KODIRANJE TER OSTALA DELA, KI PO SVOJI NARAVI SODIJO V OKVIR DELA PRODAJALCA, delovne izkušnje v trgovski brani, dobro poznavanje trgovskega blaga na razpisanem programu, odlina komunikacija s strankami, dvoizmensko...

 • Company DOMGRAD gradbeništvo, trgovina in storitve d.o.o, Drofenikova ulica 16 , 3230 ŠENTJUR in Celje
  13.05.2021 Updated on: 13.05.2021

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI VISOKIH GRADNJAH, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POSTAVITEV IN MONTAA DELOVNIH ODROV NA PODROJU CINKARNE CELJE, DELO NA VIŠINI, , dopoldan...

 • Company MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9 , 3000 CELJE in Celje
  06.05.2021 Updated on: 10.05.2021

  EKONOMISTI, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE NALOG NA PODROJU ODMERE KOMUNALNEGA PRISPEVKA;- VODENJE UPRAVNEGA POSTOPKA IN PRIPRAVA UPRAVNIH ODLOB;- SODELOVANJE PRI IZDELAVI PROGRAMA OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠ;  KOORDINIRANJE PRIPRAVE PRORAUNA, REBALANSA PRORAUNA, POLLETNEGA POROILA TER ZAKLJUNEGA     RAUNA OBINE NA RAVNI ODDELKA;- SKRB ZA IZVRŠEVANJE PRORAUNA ODDELKA SKLADNO S PREDPISI; - SPREMLJANJE IN NADZIRANJE PORABE SREDSTEV PRORAUNSKIH UPORABNIKOV – IZVAJALCEV   GOSPODARSKIH JAVNIH SLUB;- SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU CEN ZA IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUB;- OPRAVLJANJE FINANNIH PREGLEDOV PRAVNIH POSLOV IZ PODROJA DELA ODDELKA;– DAJANJE MNENJA H GRADIVOM ZA MESTNI SVET, KI IMAJO FINANNE POSLEDICE;- SVETOVANJE PRI FINANNEM DELU INVESTICIJ NA NIVOJU ODD...

 • Company LEKARNA VELENJE, VODNIKOVA CESTA 1, 3320 VELENJE in Celje
  06.05.2021 Updated on: 08.05.2021

  EKONOMISTI, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SKRBI ZA ZUNANJO IN NOTRANJO POŠTO; UREJA ARHIVSKO IN DOKUMENTARNO GRADIVO V SKLADU Z ZAKONODAJO IN SODELUJE Z ZGODOVINSKIM ARHIVOM CELJE; KNJII GOTOVINSKA IN USKLAJUJE KARTINA PLAILA PO LEKARNAH; OPRAVLJA GOTOVINSKA VPLAILA IN IZPLAILA, VODI EVIDENCO O BLAG. POSLOVANJU NA UPRAVI; PRIPRAVLJA IN OBRAUNAVA POTNE NALOGE; IZDELUJE ANALIZE NA PODLAGI VERODOSTOJNIH PODATKOV,.., , ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Celje; Bohinj Commune Edit filters