Jobmonitor. Search results for Typists and word processing operators

11 Jobs found

Used filters:
 • Typists and word processing operatorsx
Displaying 1-11 of 11 results.
 • Company OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI, Tavčarjeva ulica 9 , 1000 LJUBLJANA in
  29.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠA, SAMOSTOJNO UREJANJE SPISOV PO KONANIH OBRAVNAVAH, NAROKIH IN ZASLIŠANJIH, IZDELAVA IN ARHIVIRANJE SPISOV PO DOLOILIH SODNEGA REDA., Opravljen izpit iz sodnega reda oz.  v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja, izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj oz. verodostojnost listine, iz katerih sta razvidna as opravljanja dela in stopnja izobrazbe, zna...

 • Company OKRAJNO SODIŠČE V KOPRU, FERRARSKA ULICA 9 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA in
  27.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PISANJE PO NAREKU, DIKTAFONU ALI PREPISOVANJE ROKOPISOV ZELO ZAHTEVNIH VLOG ALI DRUGIH PISANJ,SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DOPISOV, VLOG, SKLEPOV, ODREDB, STROŠKOVNIKOV,SAMOSTOJNA OPRAVILA V ZVEZI Z POZIVANJEM STRANK K PLAILU STROŠKOV, OPOMINJANJEM PRED TOBO, IZVRŠBO,SAMOSTOJNO UREJANJE SPISOV PO DOLOILIH REDA PRAVOSODNEGA ORGANA, IZDELAVA POPISOV IN ARHIVIRANJE SPISOV,SAMOSTOJNA OPRAVILA V ZVEZI Z VABLJENJEM, ODPRAVLJANJE SODNIH PISANJ IN VODENJE EVIDENC,SAMOSTOJNA IZDELAVA ODREDB RAUNOVODSTVU, ZBIRANJE PODATKOV IZ SPISOV,IZDELAVA PREDLOITVENIH POROIL,OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO ODREDBI PREDSEDNIKA SODIŠA, DIREKTORJA SODIŠA ALI SODNIKA., znanje strojepisja (desetprstno slepo tipkanje) ,izpit iz po...

 • Company OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI, Miklošičeva cesta 10 , 1000 LJUBLJANA in
  27.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠA, PISANJE PO NAREKU, DIKTAFONU ALI PREPISOVANJE ZELO ZAHTEVNIH VLOG, OBRAZLOITEV SODNIH ODLOB ALI DRUGIH PISANJ, SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DOPISOV, SKLEPOV, ODREDB, SAMOSTOJNA OPRAVILA V ZVEZI Z VABLJENJEM NA GLAVNO OBRAVNAVO, NAROKE IN ZASLIŠANJA, ODPRAVLJANJE SODNIH PISANJ IN VODENJE EVIDENC, SAMOSTOJNO UREJANJE SPISOV PO KONANIH OBRAVNAVAH, NAROKIH IN ZASLIŠANJIH, IZDELAVA POPISOV IN ARHIVIRANJE SPISOV PO DOLOILIH SODNEGA REDA, TERJANJE IN IZTERJAVA TAKS PO ODREDBI PISARNE, SODNIKA IN STROKOVNEGA SODELAVCA, SAMOSTOJNA IZDELAVA ODREDB RAUNOVODSTVU ZA PLAILO IZVEDENCEM, ZBIRANJE P...

 • Company OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM, Cesta krških žrtev 12 , 8270 KRŠKO in
  27.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEU ORGANA IN     NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠA-   SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DOPISOV, SKLEPOV, ODREDB-   SAMOSTOJNA OPRAVILA V ZVEZI Z VABLJENJEM NA GLAVNO OBRAVNAVO, NAROKE IN ZASLIŠANJA, ODPRAVLJANJE    SODNIH PISANJ IN VODENJE EVIDENC-  SAMOSTOJNO UREJANJE SPISOV PO KONANIH OBRAVNAVAH, NAROKIH IN ZASLIŠANJIH, IZDELAVA POPISOV IN   ARHIVIRANJE SPISOV PO DOLOILIH SODNEGA REDA IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO ODREDBI SODNIKA   ALI VODJE STROJEPISNICE-   SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH OSNUTKOV DOPISOV, SKLEPOV, ODREDB, UREJANJE SPISOV-   OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO ODREDBI SODNIKA, PREDSEDNIKA OKRAJNEGA SOD...

 • Company OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI, Tavčarjeva ulica 9 , 1000 LJUBLJANA in
  24.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠA, SAMOSTOJNO UREJANJE SPISOV PO KONANIH OBRAVNAVAH, NAROKIH IN ZASLIŠANJIH, IZDELAVA IN ARHIVIRANJE SPISOV PO DOLOILIH SODNEGA REDA, Opravljen izpit iz sodnega reda v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja, izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj oz. verodostojnost listine, iz katerih sta razvidna as opravljanja dela in stopnja izobrazbe, znanje st...

 • Company OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI, Slomškova ulica 21 , 9000 MURSKA SOBOTA in
  24.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠA.SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DOPISOV, SKLEPOV, ODREDB.SAMOSTOJNA OPRAVILA V ZVEZI Z VABLJENJEM NA GLAVNO OBRAVNAVO, NAROKE IN ZASLIŠANJA, ODPRAVLJANJE SODNIH PISANJ IN VODENJE EVIDENC.SAMOSTOJNO UREJANJE SPISOV PO KONANIH OBRAVNAVAH, NAROKIH IN ZASLIŠANJIH.IZDELAVA POPISOV IN ARHIVIRANJE SPISOV PO DOLOILIH SODNEGA REDA IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO ODREDBI SODNIKA.PISANJE PO NAREKU, DIKTAFONU ALI PREPISOVANJE ROKOPISOV ZAHTEVNIH VLOG, OBRAZLOITEV SODNIH ODLOB ALI DRUGIH PISANJ.PISANJE EVIDENC O KONANIH IN PRELOENIH ZADEVAH.OPRAVLJANJE DEURNE SLUBE (PO ODREDBI).PRIPRAVA OSNUTK...

 • Company SUBAN trgovina in storitve d.o.o., Kazarje 3 , 6230 POSTOJNA in
  19.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  UREJEVALEC BESEDIL, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, UREJANJE TER USTVARJENJE VSEBIN/IZDELKOV (NAPREDNO), ZAELJENO BOLJŠE POZNAVANJE SLOVNICE TER BOGAT BESEDNI ZAKLAD,  HITRO TIPKANJE,  POZNAVANJE OFFICE PROGRAMOV,  OBVEZNO ZNANJE ANGLEŠINE., Resnost, urejenost., dopoldan...

 • Company OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI, Miklošičeva cesta 10 , 1000 LJUBLJANA in
  19.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠA, PISANJE PO NAREKU, DIKTAFONU ALI PREPISOVANJE ZELO ZAHTEVNIH VLOG, OBRAZLOITEV SODNIH ODLOB ALI DRUGIH PISANJ, SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DOPISOV, SKLEPOV, ODREDB, SAMOSTOJNA OPRAVILA V ZVEZI Z VABLJENJEM NA GLAVNO OBRAVNAVO, NAROKE IN ZASLIŠANJA, ODPRAVLJANJE SODNIH PISANJ IN VODENJE EVIDENC, SAMOSTOJNO UREJANJE SPISOV PO KONANIH OBRAVNAVAH, NAROKIH IN ZASLIŠANJIH, IZDELAVA POPISOV IN ARHIVIRANJE SPISOV PO DOLOILIH SODNEGA REDA, TERJANJE IN IZTERJAVA TAKS PO ODREDBI PISARNE, SODNIKA IN STROKOVNEGA SODELAVCA, SAMOSTOJNA IZDELAVA ODREDB RAUNOVODSTVU ZA PLAILO IZVEDENCEM, ZBIRANJE P...

 • Company OKROŽNO SODIŠČE V CELJU, Prešernova ulica 22 , 3000 CELJE in
  19.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  STROJEPISEC, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. nadomešanje daljše bolniške odsotnosti, polni delovni as, 40, PISANJE MANJ ZAHTEVNIH VLOG IN DRUGIH PISANJ PO DIKTATU OZ. DIKTAFONU, UREJANJE SPISOV IN PRIPRAVA PISANJ ZA ODPREMO, OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH ADMINISTRATIVNIH DEL PO ODREDBI NADREJENEGA FUNKCIONARJA, DIREKTORJA, STROKOVNEGA SODELAVCA, VODJE STROJEPISNICE, ZAGOTAVLJANJE OSEBNEGA VROANJA POŠILJK, KI SE VROAJO NA SEDEU PRAVOSODNEGA ORGANA SKLADNO S PREOCESNIMI PREDPISI, OPRAVLJANJE VROEVALSKE SLUBE ZA PRAVOSODNI ORGAN, SPREJEM, PRENOS IN VPISOVANJE POŠILJK V USTREZNE EVIDENCE., Izpit iz sodnega reda. Kraj opravljanja dela: Okrono sodiše v Celju, ...

 • Company OKROŽNO SODIŠČE V CELJU, Prešernova ulica 22 , 3000 CELJE in
  19.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. nadomešanje uslubenke na materinskem oz. starševskem dopustu, polni delovni as, 40, PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠA SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DOPISOV, SKLEPOV, ODREDB SAMOSTOJNA OPRAVILA V ZVEZI Z VABLJENJEM NA GLAVNO OBRAVNAVO, NAROKE IN ZASLIŠANJA, ODPRAVLJANJA SODNIH PISANJ IN VODENJE EVIDENC SAMOSTOJNO UREJANJE SPISOV PO KONANIH OBRAVNAVAH, NAROKIH IN ZASLIŠANJIH, IZDELAVA POPISOV IN ARHIVIRANJE SPISOV PO DOLOILIH SODNEGA REDA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO ODREDBI PREDSEDNIKA, VODIJ ODDELKOV, SODNIKA ALI DIREKTORJA SODIŠA., Znanje strojepisja, 250 udarcev, na minuto, izpit iz sodnega reda. Kraj opravljanja dela: Okrajno so...

 • Company OKROŽNO SODIŠČE V CELJU, Prešernova ulica 22 , 3000 CELJE in
  19.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH,ZASLIŠANJIH NA SEDEU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠA SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DOPISOV, SKLEPOV, ODREDB SAMOSTOJNA OPRAVILA V ZVEZI Z VABLJENJEM NA GLAVNO OBRAVNAVO, NAROKE IN ZASLIŠANJA, ODPRAVLJANJA SODNIH PISANJ IN VODENJE EVIDENC SAMOSTOJNO UREJANJE SPISOV PO KONANIH OBRAVNAVAH, NAROKIH IN ZASLIŠANJIH, IZDELAVA POPISOV IN ARHIVIRANJE SPISOV PO DOLOILIH SODNEGA REDA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO ODREDBI PREDSEDNIKA, VODIJ ODDELKOV, SODNIKA ALI DIREKTORJA SODIŠA., Znanje strojepisja, 250 udarcev, na minuto, izpit iz sodnega reda. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodiše v Šmarju pri Jelšah. RAZPIS OBJAVLJEN NA SPLETNI STRANI SOD...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Typists and word processing operators Edit filters