Jobmonitor. Search results for Typists and word processing operators

4 Jobs found

Used filters:
 • Typists and word processing operatorsx
Displaying 1-4 of 4 results.
 • Company OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI, Tavčarjeva ulica 9 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠA, SAMOSTOJNO UREJANJE SPISOV PO KONANIH OBRAVNAVAH, NAROKIH IN ZASLIŠANJIH, IZDELAVA IN ARHIVIRANJE SPISOV PO DOLOILIH SODNEGA REDA., Opravljen izpit iz sodnega reda v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja, izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj oz. verodostojnost listine, iz katerih sta razvidna as opravljanja dela in stopnja izobrazbe, znanje s...

 • Company OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU, Ljubljanska cesta 5 , 3000 CELJE in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  STROJEPISCI IN UREJEVALCI BESEDIL, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -IZVAJANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA,-OBLIKOVANJE IN VODENJE BAZ PODATKOV,-SODELOVANJE PRI MATERIALNEM IN FINANNEM POSLOVANJU,-SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ENOSTAVNEJŠIH OPRAVIL,-OPRAVLJANJE TEHNINEGA DELA V ZVEZI S SPREJEMOM IN ODPRAVO PISEMSKIH POŠILJK,-PREVAANJE OZIROMA PRENAŠANJE POŠTE, SPISOV IN DRUGIH GRADIV OZIROMA PREDMETOV,-SPREMLJANJE, RAZVRŠANJE, KLASIFICIRANJE IN UREJANJE TER ODPRAVLJANJE DOKUMENTOV,-VODENJE EVIDENC O RAZPISANIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH,-POMO PRI DELU V ARHIVU OZIROMA ARHIVIRANJE SPISOV,-FOTOKOPIRANJE ZADEV,-NABAVA MATERIALA OZIROMA UREJANJE DOKUMENTACIJE IZVEN SEDEA PO NAVODILIH NADREJENEGA,-OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO PISNI OZIROMA USTNI ODREDBI VODJ...

 • Company OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI, Miklošičeva cesta 10 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠA,PISANJE PO NAREKU, DIKTAFONU ALI PREPISOVANJE ZELO ZAHTEVNIH VLOG, OBRAZLOITEV SODNIH ODLOB ALI DRUGIH PISANJ,SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DOPISOV, SKLEPOV, ODREDB,SAMOSTOJNA OPRAVILA V ZVEZI Z VABLJENJEM NA GLAVNO OBRAVNAVO, NAROKE IN ZASLIŠANJA, ODPRAVLJANJE SODNIH PISANJ IN VODENJE EVIDENC,SAMOSTOJNO UREJANJE SPISOV PO KONANIH OBRAVNAVAH, NAROKIH IN ZASLIŠANJIH, IZDELAVA POPISOV IN ARHIVIRANJE SPISOV PO DOLOILIH SODNEGA REDA,TERJANJE IN IZTERJAVA TAKS PO ODREDBI PISARNE, SODNIKA IN STROKOVNEGA SODELAVCA,SAMOSTOJNA IZDELAVA ODREDB RAUNOVODSTVU ZA PLAILO IZVEDENCEM, ZBIRANJE PODATKO...

 • Company OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU, Zoisova ulica 2 , 4000 KRANJ in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev oz. nadom.zaasno premešene j.u., polni delovni as, 40, VODENJE EVIDENC O RAZPISANIH OBRAVNAVAH TER PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠA, PISANJE PO DIKTAFONU IN PREPISOVANJE ROKOPISOV ZAHTEVNIH VLOG, OBRAZLOITEV SODNIH ODLOB ALI DRUGIH PISANJ, SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DOPISOV, SKLEPOV, ODREDB (IZVEDENCI, SODNE TAKSE,RAUNOVODSTVO, UPRAVNI ORGANI), PRIPRAVA OSNUTKA ODREDBE RAUNOVODSTVU ZA PLAILO IZVEDENCEM, ZBIRANJE PODATKOV IZ SPISA, SAMOSTOJNA OPRAVILA V ZVEZI Z VABLJENJEM NA GLAVNO OBRAVNAVO, NAROKE IN ZASLIŠANJA, ODPRAVLJANJE SODNIH PISANJ IN VODENJE EVIDENC, UGOTAVLJANJE PRAVILNIH NASLOVOV NASLOVLJENCEV PRI NEVROENIH PISANJIH ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Typists and word processing operators Edit filters