Jobmonitor. Search results for Toolmakers and related workers

37 Jobs found

Used filters:
 • Toolmakers and related workersx
Displaying 1-37 of 37 results.
 • Company LEPLAST, PODJETJE ZA IZDELAVO IZDELKOV IZ KOVINE IN PLASTIKE D.O.O., PRELOŠKA CESTA 1 , 3320 VELENJE in Bloke
  16.04.2021

  ORODJAR, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. Z monostjo dolgoronega sodelovanja, polni delovni as, 40, VZDREVANJE ORODIJ, NAPRAV IN PRIPRAV, OPRAVLJANJE REDNIH SERVISOV IN VZDREVALNIH DEL NA ORODJIH, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH POPRAVIL NA ORODJIH, SODELOVANJE PRI MENJAVI ORODIJ, ..., 2 leti delovnih izkušenj s podroja vzdrevanja orodij, odgovornost za organizacijo dela, zanesljivost., dopoldan...

 • Company WILLY STADLER PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.O.O., VELIKA VAS PRI KRŠKEM 62 A, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  KLJUAVNIAR, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, PRIPRAVA MATERIALA IN ORODJA ZA DELO TER POSPRAVLJALNA DELA PO KONANEM DELU, RAZREZ MATERIALA PO DOSTAVLJENIH NARTIH IN SPECIFIKACIJAH, RAZUMEVANJE IN BRANJE NARTOV, SESTAVA ZAHTEVNIH KONSTRUKCIJ IN STROJEV, MERSKI PREGLED IZDELKA PO NARTU OZIROMA SPECIFIKACIJI, BRUŠENJE, VRTANJE, KRIVLJENJE, PREBIJANJE IN IZSEKAVANJE PLOEVINE, PRELAGANJE IN PRENAŠANJE PLOEVINE IN IZDELKOV, DELO Z VILIARJEM IN MOSTNIM DVIGALOM, VARJENJE, KOVIENJE, MONTAA LASTNIH IZDELKOV, STRUENJE, REZKANJE, PESKANJE, OZNAEVANJE IZDELKOV PO NARTIH, STANDARDIH, POBIRANJE IZMER NA TERENU IN IZDELAVA ENOSTAVNIH SKIC, ENOSTAVNA VZDREVALNA IN POPRAVLJALNA DELA, VZDREVANJE ISTOE DELOVNIH SREDSTEV IN OPREME TER OSEBNIH ZAŠITNIH SREDSTEV, VZDREVANJE ISTOE V DEL...

 • Company GOSTOL-GOPAN Proizvodnja prehrambene opreme in opreme za kemijsko industrijo d.o.o. Nova Gorica, Prv in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  KLJUAVNIAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ZVAJANJE KLJUAVNIARSKIH  NALOG TER NALOG VARJENJA, SPENJANJA, ZARISOVANJA, Pogoji-3-letna poklicna šola kovinarske stroke,-delovne izkušnje pri varjenju po TIG in MIG postopku, -zaeleni opravljeni a-testi, -zelo dobro znanje branja nartov., dvoizmensko...

 • Company ALPMETAL & CO, PROIZVODNJA IN TRGOVINA, D.O.O., SELCA, SELCA 86, 4227 SELCA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ORODJARJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VZDREVANJE ORODIJ ZA TLANO LITJE,SKRB ZA REZERVNE DELE, POLIRANJE,IŠENJE IN SESTAVA ORODIJ, , ...

 • Company NEKAJ VEČ, POSREDNIŠTVO, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O., Tržaška cesta 85 , 2000 MARIBOR in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  CEVAR, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, REZANJE ELEZNIH KONSTRUKCIJ POMO PRI VARJENJU, , dopoldan...

 • Company CUNAMI, storitve, d.o.o., Preglov trg 5 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  KLJUAVNIAR, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI ODRTOVANJU IN RAZLAGANJU TEHNINIH SKIC IN SPECIFIKACIJ., , dopoldan...

 • Company INSEM - ATMOS ŽERJAVI IN DVIŽNA TEHNIKA PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O., SLIVNIŠKA CESTA 6, in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  KLJUAVNIAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNA PRIPRAVA, IZDELAVA, SESTAVA IN MONTAA ELEMENTOV PO NARTIH, DELO NA VIŠINI., , dopoldan...

 • Company MF-CT, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o., Babinska cesta 6 , 9240 LJUTOMER in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  KLJUAVNIAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, BRANJE KONSTRUKCIJSKIH NARTOV, OSNOVE VARJENJA MIG MAG, BRANJE 3D MODELOV, SAMOSTOJNO DELO, DELO V SKUPINI. DELO PO NAROILU NADREJENEGA. , IZDELUJEJO SE NADGRADNJE IN PRIKOLICE ZA TOVORNA VOZIL, dopoldan...

 • Company KLJUČAVNIČARSTVO MKS, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O., KOLODVORSKA ULICA 18, 2310 SLOVENSK in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  KLJUAVNIAR, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, OBLIKOVANJE KOVIN, SESTAVA ELEMENTOV, VARJENJE, DELO V SKUPINI, PRENOS JEKLENIH POLIZDELKOV, , dopoldan...

 • Company GIMAS DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE D.O.O. , Kraigherjeva ulica 19 A, 2230 LENART V SLOVENSKIH GORI in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  KLJUAVNIAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREJEM TEHNINE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVLJANJE ORODJA IN MATERIALA, PRIPRAVLJANJE IN OBDELOVANJE POLIZDELKOV IN ELEMENTOV ZA VARJENJE ALI MONTAO PO TEHNINI DOKUMENTACIJI, MONTIRANJE ELEMENTOV IN SESTAVLJANJE SKLOPOV, IZDELOVANJE IN MONTIRANJE RAZNIH KONSTRUKCIJ, KONTROLNIH ŠABLON, IPD. VZDREVANJE DELOVNIH SREDSTEV IN ORODJA, IŠENJE IN POSPRAVLJANJE ORODJA IN DELOVNIH PROSTOROV, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NALOGU IN NAVODILIH NADREJENIH DELAVCEV. , , dvoizmensko...

 • Company TIM PAVLIN - storitve in proizvodnja, d.o.o., Pod lipami 27 , 1218 KOMENDA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ORODJAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SKRBNIŠTVO ORODIJ IN REZERVNIH DELOV, PRIPRAVA ORODIJ ZA SERIJSKO PROIZVODNJO, VZDREVANJE ORODIJ IN STROJEV, SODELOVANJE PRI ZAGONU NOVIH ORODIJ, IZPOLNJEVANJE DELOVNIH NALOGOV, NASTAVLJANJE IN UPRAVLJANJE STROJA SKLADNO S TEHNINIMI PREDPISI IN POSTOPKI, ODGOVORNOST ZA KAKOVOSTNO IZDELOVANJE, NADZOR IN BELEENJE PARAMETROV PROCESA IN IZDELKA, REDNO VZDREVANJE STROJEV, ORODIJ IN PROIZVODNJE SKLADNO S PLANI VZDREVANJA, SODELOVANJE S VODJEM RAZVOJA PRIPRAVA ODPREM IN SPROŠANJE KOLIIN, strojništvo, skrbnost in urejenost, natannost, poštenost, logino razmišljanje, obvladovanje stresa, razvojna naravnanost, komunikacijske sposobnosti, organiziranost, zanesljivost in odgovornost, sposobnost mreenja ter izrazita samostojnost. , dv...

 • Company MUOS, varilske storitve d.o.o., Trnoveljska cesta 36 , 3000 CELJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  KLJUAVNIAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, REZANJE, VARJENJE RAZLINIH MATERIALOV PO ISO STANDARDU MONTAA DELOV..., Zaelene delovne izkušnje, dopoldan...

 • Company EUROKOVINAR CELJE kovinsko predelovalna strojegradnja d.o.o., Gaji 47 , 3000 CELJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  KLJUAVNIAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PROUITEV TEHNINE DOKUMENTACIJE IN NAVODIL ZA DELO PREVZEM IN PRIPRAVA REPROMATERIALOV PRENAŠANJE, NAKLADANJE, TRANSPORT IN RAZKLADANJE REPROMATERIALOV IN POLIZDELKOV TER ORODIJ IN PRIPOMOKOV PRIPRAVA NAPRAV, ORODIJ IN PRIPOMOKOVIZVAJANJE KLJUAVNIARSKIH DEL SAMOKONTROLA (REZULTATOV DELOVNEGA PROCESA IN PRIMERJAVA S TEHNINO DOKUMENTACIJO) VZDREVANJE NAPRAV, ORODIJ IN PRIPOMOKOV TER ODPRAVLJANJE MANJŠIH NAPAK NA NJIH SKRB ZA UREJENOST DELOVNEGA MESTA IN DELOVNIH SREDSTEV (IŠENJE) SPOŠTOVANJE IN IZVAJANJE PREDPISOV S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU MED DELOVNIM PROCESOM OPRAVLJANJE POMONIH IN DOPOLNILNIH DEL PO NALOGU NADREJENEGA (TO JE DEL, KI PRIPOMOREJO K OPRAVLJANJU OSNOVNEGA DELA OZ. SO POGOJ ZA NADALJEVANJE DRUGI...

 • Company METALNA-SRM PROIZVODNJA, STORITVE IN TRGOVINA D.O.O., SOŠKA ULICA 5, 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  KLJUAVNIAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SESTAVLJA KOVINSKE ELEMENTE V KONSTRUKCIJO IN JIH SPAJA Z EL. VARJENJEM, OBDELUJE KONSTRUKCIJE IN SESTAVLJA SKLOPE Z BRUŠENJEM, VRTANJEM, VIJAENJEM, REZANJEM IN SPAJANJEM, IZVAJA RAZNE DEMONTAA IN MONTAE SKLOPOV DVIGALNIH NAPRAV IN DRUGE OPREME,..., POZNAVANJE DELOVNIH SREDSTEV IN TEHNOLOGIJE OBDELAVE KOVIN, ...

 • Company BREZABAU, varilstvo in gradbeništvo d.o.o., Celovška cesta 206 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  KLJUAVNIAR, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, KLJUAVNIARSKA DELA, , dopoldan...

 • Company ZLATOROG OPREMA PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. , MIKLAVŠKA CESTA 53 C, 2311 HOČE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  ORODJARJI IPD., poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, KLJUAVNIARSKA, VARILSKA, MONTANA IN SERVISNA DELA, , ...

 • Company TALUM TOVARNA ALUMINIJA D.D. KIDRIČEVO, TOVARNIŠKA CESTA 10 , 2325 KIDRIČEVO in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  KLJUAVNIAR, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELAVEC ZAETNIK IV. ST. STR. USPOSOBITEV ZA DM KLJUAVNIAR (11068), Zahtevana usmeritev in poklic: STROJNI MEHANIK IPD. STR. IZOB. IV. ST. STR. , dopoldan...

 • Company TALUM TOVARNA ALUMINIJA D.D. KIDRIČEVO, TOVARNIŠKA CESTA 10 , 2325 KIDRIČEVO in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  KLJUAVNIAR, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, KLJUAVNIAR (11068), , dopoldan...

 • Company GVOZDEN posredništvo d.o.o., Spodnja Hajdina 77 , 2288 HAJDINA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ORODJARJI IPD., poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, KLJUAVNIARSKA IN MONTERSKA DELA, , dopoldan...

 • Company HIMOMONTAŽA NOVA, gradbeništvo in druge storitve, d.o.o., Sokolska ulica 60 , 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  KLJUAVNIAR, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJA VSA POTREBNA STROJNO-KLJUAVNIARSKA DELA PRI VZDREVANJU ALI MONTAI OPREME, PRIPRAVLJANJE ORODJA IN DELOVNIH PRIPOMOKOV ZA MONTAO OBJEKTOV;PRIPRAVLJA, OBLIKUJE, SESTAVLJA POSAMEZNE ELEMENTE OPREME ALI NJIHOVE SKLOPE TER TAKO PRIPRAVLJENE VGRAJUJE SKLADNO Z NARTI PO NAVODILIH V KONNI OBJEKT; SKRBI ZA UREJENOST, RED IN ISTOO DELOVNEGA OBMOJA; PO NALOGU NADREJENEGA VODJE OPRAVLJA TUDI VSA DRUGA STALNA ALI OBASNA DELA, KI PO NARAVI SODIJO V MONTANO DEJAVNOST; ODGOVARJA ZA BREZHIBNO IZVEDBO LASTNEGA DELA, ZA UPOŠTEVANJE PREDPISOV IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, POARNEGA VARSTVA, VARSTVA OKOLJA IN DRUGIH PREDPISOV, ...., VESTNO, PRAVOASNO, KAKOVOSTNO, UINKOVITO IN GOSPODARNO OPRAVLJANJE DELA. DELO SE OPRAVLJA...

 • Company GVOZDEN posredništvo d.o.o., Spodnja Hajdina 77 , 2288 HAJDINA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ORODJARJI IPD., poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, KLJUAVNIARSKA IN MONTERSKA DELA, , dopoldan...

 • Company HIMOMONTAŽA NOVA, gradbeništvo in druge storitve, d.o.o., Sokolska ulica 60 , 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  KLJUAVNIAR, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJA VSA POTREBNA STROJNO-KLJUAVNIARSKA DELA PRI VZDREVANJU ALI MONTAI OPREME, PRIPRAVLJANJE ORODJA IN DELOVNIH PRIPOMOKOV ZA MONTAO OBJEKTOV;PRIPRAVLJA, OBLIKUJE, SESTAVLJA POSAMEZNE ELEMENTE OPREME ALI NJIHOVE SKLOPE TER TAKO PRIPRAVLJENE VGRAJUJE SKLADNO Z NARTI PO NAVODILIH V KONNI OBJEKT; SKRBI ZA UREJENOST, RED IN ISTOO DELOVNEGA OBMOJA; PO NALOGU NADREJENEGA VODJE OPRAVLJA TUDI VSA DRUGA STALNA ALI OBASNA DELA, KI PO NARAVI SODIJO V MONTANO DEJAVNOST; ODGOVARJA ZA BREZHIBNO IZVEDBO LASTNEGA DELA, ZA UPOŠTEVANJE PREDPISOV IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, POARNEGA VARSTVA, VARSTVA OKOLJA IN DRUGIH PREDPISOV, ...., VESTNO, PRAVOASNO, KAKOVOSTNO, UINKOVITO IN GOSPODARNO OPRAVLJANJE DELA. DELO SE OPRAVLJA...

 • Company TIM PAVLIN - storitve in proizvodnja, d.o.o., Pod lipami 27 , 1218 KOMENDA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ORODJAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SKRBNIŠTVO ORODIJ IN REZERVNIH DELOV, PRIPRAVA ORODIJ ZA SERIJSKO PROIZVODNJO, VZDREVANJE ORODIJ IN STROJEV, SODELOVANJE PRI ZAGONU NOVIH ORODIJ, IZPOLNJEVANJE DELOVNIH NALOGOV, NASTAVLJANJE IN UPRAVLJANJE STROJA SKLADNO S TEHNINIMI PREDPISI IN POSTOPKI, ODGOVORNOST ZA KAKOVOSTNO IZDELOVANJE, NADZOR IN BELEENJE PARAMETROV PROCESA IN IZDELKA, REDNO VZDREVANJE STROJEV, ORODIJ IN PROIZVODNJE SKLADNO S PLANI VZDREVANJA, SODELOVANJE S VODJEM RAZVOJA PRIPRAVA ODPREM IN SPROŠANJE KOLIIN, strojništvo, skrbnost in urejenost, natannost, poštenost, logino razmišljanje, obvladovanje stresa, razvojna naravnanost, komunikacijske sposobnosti, organiziranost, zanesljivost in odgovornost, sposobnost mreenja ter izrazita samostojnost. , dv...

 • Company EUROKOVINAR CELJE kovinsko predelovalna strojegradnja d.o.o., Gaji 47 , 3000 CELJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  KLJUAVNIAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PROUITEV TEHNINE DOKUMENTACIJE IN NAVODIL ZA DELO PREVZEM IN PRIPRAVA REPROMATERIALOV PRENAŠANJE, NAKLADANJE, TRANSPORT IN RAZKLADANJE REPROMATERIALOV IN POLIZDELKOV TER ORODIJ IN PRIPOMOKOV PRIPRAVA NAPRAV, ORODIJ IN PRIPOMOKOVIZVAJANJE KLJUAVNIARSKIH DEL SAMOKONTROLA (REZULTATOV DELOVNEGA PROCESA IN PRIMERJAVA S TEHNINO DOKUMENTACIJO) VZDREVANJE NAPRAV, ORODIJ IN PRIPOMOKOV TER ODPRAVLJANJE MANJŠIH NAPAK NA NJIH SKRB ZA UREJENOST DELOVNEGA MESTA IN DELOVNIH SREDSTEV (IŠENJE) SPOŠTOVANJE IN IZVAJANJE PREDPISOV S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU MED DELOVNIM PROCESOM OPRAVLJANJE POMONIH IN DOPOLNILNIH DEL PO NALOGU NADREJENEGA (TO JE DEL, KI PRIPOMOREJO K OPRAVLJANJU OSNOVNEGA DELA OZ. SO POGOJ ZA NADALJEVANJE DRUGI...

 • Company MUOS, varilske storitve d.o.o., Trnoveljska cesta 36 , 3000 CELJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  KLJUAVNIAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, REZANJE, VARJENJE RAZLINIH MATERIALOV PO ISO STANDARDU MONTAA DELOV..., Zaelene delovne izkušnje, dopoldan...

 • Company METALNA-SRM PROIZVODNJA, STORITVE IN TRGOVINA D.O.O., SOŠKA ULICA 5, 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  KLJUAVNIAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SESTAVLJA KOVINSKE ELEMENTE V KONSTRUKCIJO IN JIH SPAJA Z EL. VARJENJEM, OBDELUJE KONSTRUKCIJE IN SESTAVLJA SKLOPE Z BRUŠENJEM, VRTANJEM, VIJAENJEM, REZANJEM IN SPAJANJEM, IZVAJA RAZNE DEMONTAA IN MONTAE SKLOPOV DVIGALNIH NAPRAV IN DRUGE OPREME,..., POZNAVANJE DELOVNIH SREDSTEV IN TEHNOLOGIJE OBDELAVE KOVIN, ...

 • Company GVOZDEN posredništvo d.o.o., Spodnja Hajdina 77 , 2288 HAJDINA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ORODJARJI IPD., poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, KLJUAVNIARSKA IN MONTERSKA DELA, , dopoldan...

 • Company HIMOMONTAŽA NOVA, gradbeništvo in druge storitve, d.o.o., Sokolska ulica 60 , 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  KLJUAVNIAR, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJA VSA POTREBNA STROJNO-KLJUAVNIARSKA DELA PRI VZDREVANJU ALI MONTAI OPREME, PRIPRAVLJANJE ORODJA IN DELOVNIH PRIPOMOKOV ZA MONTAO OBJEKTOV;PRIPRAVLJA, OBLIKUJE, SESTAVLJA POSAMEZNE ELEMENTE OPREME ALI NJIHOVE SKLOPE TER TAKO PRIPRAVLJENE VGRAJUJE SKLADNO Z NARTI PO NAVODILIH V KONNI OBJEKT; SKRBI ZA UREJENOST, RED IN ISTOO DELOVNEGA OBMOJA; PO NALOGU NADREJENEGA VODJE OPRAVLJA TUDI VSA DRUGA STALNA ALI OBASNA DELA, KI PO NARAVI SODIJO V MONTANO DEJAVNOST; ODGOVARJA ZA BREZHIBNO IZVEDBO LASTNEGA DELA, ZA UPOŠTEVANJE PREDPISOV IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, POARNEGA VARSTVA, VARSTVA OKOLJA IN DRUGIH PREDPISOV, ...., VESTNO, PRAVOASNO, KAKOVOSTNO, UINKOVITO IN GOSPODARNO OPRAVLJANJE DELA. DELO SE OPRAVLJA...

 • Company TIM PAVLIN - storitve in proizvodnja, d.o.o., Pod lipami 27 , 1218 KOMENDA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ORODJAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SKRBNIŠTVO ORODIJ IN REZERVNIH DELOV, PRIPRAVA ORODIJ ZA SERIJSKO PROIZVODNJO, VZDREVANJE ORODIJ IN STROJEV, SODELOVANJE PRI ZAGONU NOVIH ORODIJ, IZPOLNJEVANJE DELOVNIH NALOGOV, NASTAVLJANJE IN UPRAVLJANJE STROJA SKLADNO S TEHNINIMI PREDPISI IN POSTOPKI, ODGOVORNOST ZA KAKOVOSTNO IZDELOVANJE, NADZOR IN BELEENJE PARAMETROV PROCESA IN IZDELKA, REDNO VZDREVANJE STROJEV, ORODIJ IN PROIZVODNJE SKLADNO S PLANI VZDREVANJA, SODELOVANJE S VODJEM RAZVOJA PRIPRAVA ODPREM IN SPROŠANJE KOLIIN, strojništvo, skrbnost in urejenost, natannost, poštenost, logino razmišljanje, obvladovanje stresa, razvojna naravnanost, komunikacijske sposobnosti, organiziranost, zanesljivost in odgovornost, sposobnost mreenja ter izrazita samostojnost. , dv...

 • Company EUROKOVINAR CELJE kovinsko predelovalna strojegradnja d.o.o., Gaji 47 , 3000 CELJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  KLJUAVNIAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PROUITEV TEHNINE DOKUMENTACIJE IN NAVODIL ZA DELO PREVZEM IN PRIPRAVA REPROMATERIALOV PRENAŠANJE, NAKLADANJE, TRANSPORT IN RAZKLADANJE REPROMATERIALOV IN POLIZDELKOV TER ORODIJ IN PRIPOMOKOV PRIPRAVA NAPRAV, ORODIJ IN PRIPOMOKOVIZVAJANJE KLJUAVNIARSKIH DEL SAMOKONTROLA (REZULTATOV DELOVNEGA PROCESA IN PRIMERJAVA S TEHNINO DOKUMENTACIJO) VZDREVANJE NAPRAV, ORODIJ IN PRIPOMOKOV TER ODPRAVLJANJE MANJŠIH NAPAK NA NJIH SKRB ZA UREJENOST DELOVNEGA MESTA IN DELOVNIH SREDSTEV (IŠENJE) SPOŠTOVANJE IN IZVAJANJE PREDPISOV S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU MED DELOVNIM PROCESOM OPRAVLJANJE POMONIH IN DOPOLNILNIH DEL PO NALOGU NADREJENEGA (TO JE DEL, KI PRIPOMOREJO K OPRAVLJANJU OSNOVNEGA DELA OZ. SO POGOJ ZA NADALJEVANJE DRUGI...

 • Company MUOS, varilske storitve d.o.o., Trnoveljska cesta 36 , 3000 CELJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  KLJUAVNIAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, REZANJE, VARJENJE RAZLINIH MATERIALOV PO ISO STANDARDU MONTAA DELOV..., Zaelene delovne izkušnje, dopoldan...

 • Company METALNA-SRM PROIZVODNJA, STORITVE IN TRGOVINA D.O.O., SOŠKA ULICA 5, 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  KLJUAVNIAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SESTAVLJA KOVINSKE ELEMENTE V KONSTRUKCIJO IN JIH SPAJA Z EL. VARJENJEM, OBDELUJE KONSTRUKCIJE IN SESTAVLJA SKLOPE Z BRUŠENJEM, VRTANJEM, VIJAENJEM, REZANJEM IN SPAJANJEM, IZVAJA RAZNE DEMONTAA IN MONTAE SKLOPOV DVIGALNIH NAPRAV IN DRUGE OPREME,..., POZNAVANJE DELOVNIH SREDSTEV IN TEHNOLOGIJE OBDELAVE KOVIN, ...

 • Company BREZABAU, varilstvo in gradbeništvo d.o.o., Celovška cesta 206 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  KLJUAVNIAR, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, KLJUAVNIARSKA DELA, , dopoldan...

 • Company ZLATOROG OPREMA PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. , MIKLAVŠKA CESTA 53 C, 2311 HOČE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ORODJARJI IPD., poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, KLJUAVNIARSKA, VARILSKA, MONTANA IN SERVISNA DELA, , ...

 • Company TALUM TOVARNA ALUMINIJA D.D. KIDRIČEVO, TOVARNIŠKA CESTA 10 , 2325 KIDRIČEVO in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ORODJARJI IPD., poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ORODJAR IN OBDELOVALEC KOVIN (11115), Zahtevana usmeritev in poklic: ORODJAR, STRUGAR IPD. Zahtevana dodatna znanja: PRIVEZOVANJE BREMEN IN POSLUEVANJE DVIGAL S TAL., ...

 • Company INSTITUT ZA RAZVOJ I PROIZVODNJU d.o.o. in Lendava
  26.03.2021 Updated on: 04.04.2021

  SAMOSTALNO SASTAVLJANJE VELIKIH KONSTRUKCIJA (DO 40 T,DIMENZIJA DO 20 M) SUKLADNO S PROJEKTNOM DOKUMENTACIJIM I NORMAMA. RAD S MOSNOM DIZALICOM (OKRETANJE VELIKIH KOMADA CCA 20-30 T). POTREBNO ZNANJE: POLOEN ISPIT ZA RUKOVATELJA MOSNOM DIZALICOM (NIJE UVJET). POLOEN ISPIT B KATEGORIJE.  mogu osobni dolazak: LENDAVA,INDUSTRIJSKA CESTA 5 ...

 • Company INSTITUT ZA RAZVOJ I PROIZVODNJU d.o.o. in Lendava
  26.03.2021 Updated on: 04.04.2021

  OPIS POSLOVA: - samostalno sastavljanje MALIH, PRECIZNIH KONSTRUKCIJA (djelomino u šabloni) sukladno s projektnom dokumentacijom i normama - rad s mosnom dizalicom POTREBNO ZVANJE: - KV BRAVAR/ICA - poloen  ISPIT ZA RUKOVATELJA MOSNOM DIZALICOM- POELJAN, ali nije uvjet - B kategorija - radno iskustvo 1 g. mogu osobni dolazak: LENDAVA,INDUSTRIJSKA CESTA 5...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Toolmakers and related workers Edit filters