Jobmonitor. Search results for Teachers' aides

10 Jobs found

Used filters:
 • Teachers' aidesx
Displaying 1-10 of 10 results.
 • Company OSNOVNA ŠOLA IVANA BABIČA-JAGRA MAREZIGE, MAREZIGE 33 A, 6273 MAREZIGE in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 31.8.2021., polni delovni as, 40, SPREMLJEVALEC OTROK OPRAVLJA PREDVSEM NASLEDNJA DELA: PRIPRAVLJENOST ZA DELO Z OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI, IZVAJANJE TOALETNEGA TRENINGA (NAVAJANJE NA OSEBNO HIGIENO, UPORABO WC ŠKOLJKE),  POMAGA OTROKU, DA SE LAHKO UDELEI PROGRAMA IN VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA DELA/DEJAVNOSTI, SKRBI ZA TO, DA SE OTROK VARNO GIBLJE PO OBJEKTU IN ZUNANJIH POVRŠINAH TER MU PRI TEM POMAGA, SKRBI IN ODGOVARJA ZA VARNOST OTROKA,  OPRAVLJA DRUGA DELA IN NALOGE, KI SO POTREBNI V ZVEZI S SPREMLJANJEM OTROKA V ZAVODU TER DRUGE NALOGE PO LETNEM DELOVNEM NARTU ZAVODA IN PO NAVODILIH VODSTVA ZAVODA V SKLADU S PREDPISI. SODELOVANJE V STROKOVNI SKUPINI ZA PRIPRAVO IN SPREJEMANJE INDIVIDUALNEGA PROGRAMA...

 • Company OSNOVNA ŠOLA BREŽICE, Levstikova ulica 18 , 8250 BREŽICE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz. 30.6.2021, skrajšan delovni as, 20, POMAGA GIBALNO OVIRANIM UENCEM, DA LAHKO PRIHAJAJO K POUKU IN DRUGIM OBLIKAM VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA DELA,SKRBI ZA TO, DA SE GIBALNO OVIRANI UENCI VARNO GIBLJEJO PO OBJEKTU IN JIM PRI TEM POMAGA,OPRAVLJA DRUGA DELA IN NALOGE, KI SO POTREBNE V ZVEZI S SPREMLJANJEM GIBALNO OVIRANIH UENCEV V ŠOLI  TER DRUGE NALOGE PO LETNEM DELOVNEM NARTU ŠOLE IN PO NAVODILIH VODSTVA ŠOLE,POMAGA PRI UPORABI ORTOPEDSKIH IN DRUGIH PRIPOMOKOV,SODELUJE IN SE POVEZUJE S PEDAGOŠKIMI IN SVETOVALNIMI DELAVCI TER STARŠI,SODELUJE NA TIMSKIH SESTANKIH,SVOJO VLOGO LAHKO VRŠI TUDI V ASU POITNIC KOT SPREMLJEVALEC V ORGANIZIRANIH OBLIKAH PREIVLJANJA PROSTEGA ASA, KOT SO TABORI, LETOVANJA,POITNIŠKE DELAVNICE,POMAGA ...

 • Company VRTEC MLADI ROD, ČRTOMIROVA ULICA 14, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. 31. 8. 2021, polni delovni as, 40, POMO OTROKU PRI OSNOVNIH AKTIVNOSTIH IN PRI UPORABI PRIPOMOKOV, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU VZGOJNO IZOBRAEVALNIH DEJAVNOSTI V VRTCU., ZAPOSLITEV ZA POLNI DELOVNI AS ZA DOLOEN AS, ZA AS VPISA OTROKA V VRTEC OZ. NAJKASNEJE DO 31. 8. 2021 Z MONOSTJO PODALJŠANJA, ZAELENE IZKUŠNJE IZ PRVE POMOI, POTREBNO POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI IN SPOLNI NEDOTAKLJIVOSTI MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE – VARSTVO MLADOLETNIH OTROK (POTREBNO OB SPREJEMU NA DELOVNO MESTO)., ...

 • Company VRTEC IDRIJA, Arkova ulica 7 , 5280 IDRIJA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, poskusno delo , Doloen as, 5 mesecev oz. 31. 8. 2021, skrajšan delovni as, 30, POMO OTROKU S POSEBNIMI POTREBAMI, Potrdilo o nekaznovanosti - veljavnost 1 mesec, Potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku - veljavnost 1 mesec, nastop dela po dogovoru do veljavnosti odlobe m. tima oz. za as vpisa otroka, vendar najdlje do 31. 8. 2021. Delovni as 6 ur/dan. Vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev objave, z navedbo e-naslova pošljite po pošti. , ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK, LOG 19 , 1430 HRASTNIK in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, poskusno delo , Doloen as  oz. doloen as, do 30.6.2021, skrajšan delovni as, 24, POMO DOLGOTRAJNO BOLNEMU UENCU PRI PRIHODU K POUKU IN DRUGIM OBLIKAM VIZ DELA. POMO UENCU PRI DELU IN AKTIVNOSTIH PRI POUKU IN V OPB. OPRAVLJANJE DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO DM SPREMLJEVALEC UENCA., Potrdilo osebe, da ni v kazenskem postopku, potrdilo iz kazenske evidence za fizine osebe., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA BREŽICE, Levstikova ulica 18 , 8250 BREŽICE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz. 30.6.2021, skrajšan delovni as, 20, POMAGA GIBALNO OVIRANIM UENCEM, DA LAHKO PRIHAJAJO K POUKU IN DRUGIM OBLIKAM VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA DELA,SKRBI ZA TO, DA SE GIBALNO OVIRANI UENCI VARNO GIBLJEJO PO OBJEKTU IN JIM PRI TEM POMAGA,OPRAVLJA DRUGA DELA IN NALOGE, KI SO POTREBNE V ZVEZI S SPREMLJANJEM GIBALNO OVIRANIH UENCEV V ŠOLI  TER DRUGE NALOGE PO LETNEM DELOVNEM NARTU ŠOLE IN PO NAVODILIH VODSTVA ŠOLE,POMAGA PRI UPORABI ORTOPEDSKIH IN DRUGIH PRIPOMOKOV,SODELUJE IN SE POVEZUJE S PEDAGOŠKIMI IN SVETOVALNIMI DELAVCI TER STARŠI,SODELUJE NA TIMSKIH SESTANKIH,SVOJO VLOGO LAHKO VRŠI TUDI V ASU POITNIC KOT SPREMLJEVALEC V ORGANIZIRANIH OBLIKAH PREIVLJANJA PROSTEGA ASA, KOT SO TABORI, LETOVANJA,POITNIŠKE DELAVNICE,POMAGA ...

 • Company VRTEC MLADI ROD, ČRTOMIROVA ULICA 14, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. 31. 8. 2021, polni delovni as, 40, POMO OTROKU PRI OSNOVNIH AKTIVNOSTIH IN PRI UPORABI PRIPOMOKOV, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU VZGOJNO IZOBRAEVALNIH DEJAVNOSTI V VRTCU., ZAPOSLITEV ZA POLNI DELOVNI AS ZA DOLOEN AS, ZA AS VPISA OTROKA V VRTEC OZ. NAJKASNEJE DO 31. 8. 2021 Z MONOSTJO PODALJŠANJA, ZAELENE IZKUŠNJE IZ PRVE POMOI, POTREBNO POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI IN SPOLNI NEDOTAKLJIVOSTI MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE – VARSTVO MLADOLETNIH OTROK (POTREBNO OB SPREJEMU NA DELOVNO MESTO)., ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA BREŽICE, Levstikova ulica 18 , 8250 BREŽICE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz. 30.6.2021, skrajšan delovni as, 20, POMAGA GIBALNO OVIRANIM UENCEM, DA LAHKO PRIHAJAJO K POUKU IN DRUGIM OBLIKAM VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA DELA,SKRBI ZA TO, DA SE GIBALNO OVIRANI UENCI VARNO GIBLJEJO PO OBJEKTU IN JIM PRI TEM POMAGA,OPRAVLJA DRUGA DELA IN NALOGE, KI SO POTREBNE V ZVEZI S SPREMLJANJEM GIBALNO OVIRANIH UENCEV V ŠOLI  TER DRUGE NALOGE PO LETNEM DELOVNEM NARTU ŠOLE IN PO NAVODILIH VODSTVA ŠOLE,POMAGA PRI UPORABI ORTOPEDSKIH IN DRUGIH PRIPOMOKOV,SODELUJE IN SE POVEZUJE S PEDAGOŠKIMI IN SVETOVALNIMI DELAVCI TER STARŠI,SODELUJE NA TIMSKIH SESTANKIH,SVOJO VLOGO LAHKO VRŠI TUDI V ASU POITNIC KOT SPREMLJEVALEC V ORGANIZIRANIH OBLIKAH PREIVLJANJA PROSTEGA ASA, KOT SO TABORI, LETOVANJA,POITNIŠKE DELAVNICE,POMAGA ...

 • Company VRTEC MLADI ROD, ČRTOMIROVA ULICA 14, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. 31. 8. 2021, polni delovni as, 40, POMO OTROKU PRI OSNOVNIH AKTIVNOSTIH IN PRI UPORABI PRIPOMOKOV, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU VZGOJNO IZOBRAEVALNIH DEJAVNOSTI V VRTCU., ZAPOSLITEV ZA POLNI DELOVNI AS ZA DOLOEN AS, ZA AS VPISA OTROKA V VRTEC OZ. NAJKASNEJE DO 31. 8. 2021 Z MONOSTJO PODALJŠANJA, ZAELENE IZKUŠNJE IZ PRVE POMOI, POTREBNO POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI IN SPOLNI NEDOTAKLJIVOSTI MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE – VARSTVO MLADOLETNIH OTROK (POTREBNO OB SPREJEMU NA DELOVNO MESTO)., ...

 • Company VRTEC IDRIJA, Arkova ulica 7 , 5280 IDRIJA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, poskusno delo , Doloen as, 5 mesecev oz. 31. 8. 2021, skrajšan delovni as, 30, POMO OTROKU S POSEBNIMI POTREBAMI, Potrdilo o nekaznovanosti - veljavnost 1 mesec, Potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku - veljavnost 1 mesec, nastop dela po dogovoru do veljavnosti odlobe m. tima oz. za as vpisa otroka, vendar najdlje do 31. 8. 2021. Delovni as 6 ur/dan. Vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev objave, z navedbo e-naslova pošljite po pošti. , ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Teachers' aides Edit filters