Jobmonitor. Search results for Systems analysts

7 Jobs found

Used filters:
 • Systems analystsx
Displaying 1-7 of 7 results.
 • Company PRIMORSKE NOVICE, ČASOPISNO - ZALOŽNIŠKA DRUŽBA, D.O.O., KOPER AZIENDA GIORNALISTICO - EDITORIALE, S in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  SISTEMSKI INENIR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE S PONUDNIKI PROGRAMSKE OPREME, SODELOVANJE PRI NAMEŠANJU RAUNALNIŠKE IN PROGRAMSKE OPREME, SODELOVANJE PRI IZVEDBI ANTIVIRUSNE ZAŠITE, PODPORA ZAPOSLENIM PRI UPORBI RAUNALNIŠKE OPREME, ODPRAVLJANJE NAPAK NA RAUNALNIŠKI, PROGRAMSKI IN OSTALI OPREMI,  IZVAJANJE VZDREVANJA SISTEMA, KONTROLIRANJE DELOVANJA IN ODPRAVLJANJE NAPAK NA MEDMRENEM SISTEMU, IZDELOVANJE DOKUMENTACIJE O MREAH IN MEDMRENIH POVEZAVAH, SORODNA DELA, KI SO VEZANA NA DELOVNO MESTO., POZNAVANJE MICROSOFTOVEGA OKOLJA, POZNAVANJE MICROSOFTOVA RAZVOJNA ORODJA (VISUAL STUDIO.NET), PROGRAMSKE JEZIKE (C#), RAZVOJ SPLETNIH REŠITEV (ASP.NET, XML, JQUERY, HTML, JSCRIPT, CSS), ZAHTEVNO POZNAVANJE MS OFFICE OKOLJA: WORD, EXCEL, OUTLOOK, POZNAVANJE ...

 • Company SKB BANKA D.D. LJUBLJANA, AJDOVŠČINA 4 , 1000 LJUBLJANA in
  28.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  SISTEMSKI ANALITIKI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IŠEMO SODELAVCA/KO, KI BO NA PODROJU PODATKOVNEGA SKLADIŠA PREUEVAL POSLOVNE PRILONOSTI Z IZVEDBENEGA VIDIKA IN OBLIKOVAL, VZDREVAL IN OPTIMIZIRAL POSLOVNE PROCESE. HKRATI BO POVEZOVAL AKTERJE PROCESA IN POSREDOVAL PRI OBLIKOVANJU ZAHTEV PO SPREMEMBAH PROCESOV, VKLJUNO Z NJIHOVO INFORMATIZACIJO., ve na /prosta-delovna-mesta /poslovni-analitik-m-z-v-sektorju-informacijske-resitve-2020-05-13, ...

 • Company ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22 , 5000 NOVA in
  27.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  SISTEMSKI INENIR, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE DELA NA PODROJU PROCESNEGA VODENJA, ANALIZA DELOVANJA STRENIKOV, PROCESNE PODATKOVNE BAZE, PARAMETRIRANJE PROCESNE BAZE PODATKOV, PRIPRAVA IN IZDELAVA PROCESNIH SLIK,...., Poznavanje strojne in programske opreme  sistemov procesnega vodenja (SCADA,UDW,OMS) , dopoldan...

 • Company ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22 , 5000 NOVA in
  27.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  SISTEMSKI INENIR, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE DELA NA PODROJU PROCESNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA, ANALIZA SISTEMSKIH DOGODKOV, POMO PRI IZDELAVI PROCESNIH SLIK, PARAMETRIRANJE ARHIVSKE BAZE PODATKOV, OPTIMIRANJE SISTEMA, NADZOR IN VZDREVANJE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME SISTEMOV PROCESNEGA VODENJA,..., Poznavanje raunalniške strojne opreme, dopoldan...

 • Company ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22 , 5000 NOVA in
  27.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  SISTEMSKI INENIR, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, INSTALACIJA IN NADZOR DELOVANJA STORITEV NA STRENIKIH, ARHIVIRANJE PODATKOV, DISTRIBUCIJA PROGRAMSKE OPREME NA DELOVNE POSTAJE, NADZOR IN VZDREVANJE DELOVANJA STRENIŠKE IN DRUGE RAUNALNIŠKE OPREME,..., , dopoldan...

 • Company POŠTA SLOVENIJE D.O.O., Slomškov trg 10 , 2000 MARIBOR in
  22.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  ARHITEKT INFORMACIJSKIH SISTEMOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ANALIZIRANJE, NARTOVANJE IN RAZVIJANJE INFORMACIJSKIH REŠITEV V SKUPINI PS., Univ. dipl. org. informatik, univ. dipl. ekon. inf. upravljalske smeri, univ. dipl. in. elektroteh., visokošolskega izobraevanja druge stopnje. Najmanj 3 leta delovnih izkušenj s podroja raunalništva. Dodatna funkcionalna znanja: interni preizkus iz varstva pri delu in poarne varnosti (S), obvladovanje tujega jezika na ravni A2–anglešina (Z), poznavanje sistemske, strojne in omrene infrastrukture in opreme po standardih drube (ST3)(Z), uporabniških tehnologij in orodij po standardih drube (ST3)(Z), sodobnih informacijskih sistemov (ST3)(Z), aktualnih razvojnih orodij in programskih jezikov (ST2)(Z), slovenski jezik–visok...

 • Company POŠTA SLOVENIJE D.O.O., Slomškov trg 10 , 2000 MARIBOR in
  22.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  ARHITEKT INFORMACIJSKIH SISTEMOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ANALIZIRANJE, NARTOVANJE IN PRENAVLJANJE INFORMACIJSKIH SISTEMOV, POSLOVNIH PROCESOV IN POSLOVNE LOGIKE., Univ. dipl. organizator informatik, univ. dipl. ekon. inf.-upravljalske smeri, univ. dipl. in. elektroteh. visokošolskega izobraevanja druge stopnje. Najmanj 3 leta delovnih izkušenj s podroja administracije IT sistemskega okolja na Linux operacijskih sistemih. Dodatna funkcionalna znanja: interni preizkus iz varstva pri delu in poarne varnosti(S), obvladovanje tujega jezika na ravni A2–anglešina (Z), poznavanje sistemske administracije sodobnih operacijskih sistemov (ST3)(Z), sodobnih informacijskih varnostnih sistemov (ST3)(Z), nartovanja in optimiziranja podatkovnih baz (ST2) (Z), slovensk...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Systems analysts Edit filters