Jobmonitor. Search results for Sweepers and related labourers

12 Jobs found

Used filters:
 • Sweepers and related labourersx
Displaying 1-12 of 12 results.
 • Company SOFT razvoj programske opreme, pridelava žitaric, patenti, prenočišča, ARVYDAS KUDREVIČIUS s.p., Uli in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, urejanje okolice, notranjosti objektov, manjša enostavna gradbena dela, , ...

 • Company Surovina d.o.o.; Surovina d.o.o., PE VELENJE, Koroška cesta 64 , 3320 VELENJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, - ISTI, SORTIRA, STISKA, REE, RAZSTAVLJA, RAZGRAJUJE, LUPI RAZLINE MATERIALE KOVINSKEGA IN NEKOVINSKEGA IZVORA, KOMUNALNE ODPADKE, KOSOVNE ODPADKE, STROJE, GRADBENE OBJEKTE IN POSTROJENJA TER DRUGE PREDMETE.  - OPRAVLJA FIZINA DELA PRI TRANSPORTU MATERIALA IN PRI VZDREVANJU, - NAKLADA IN RAZKLADA TRANSPORTNA SREDSTVA IN DELOVNE PRIPRAVE. PRI DELU UPORABLJA ZA TO POTREBNA ORODJA, STROJE, NAPRAVE IN VOZILA,- SKRBI ZA UREJENOST IN ISTOO DELOVNIH IN Z NJIMI POVEZANIH PROSTOROV,  - OPRAVLJA DELA PO NALOGU NADREJENEGA, ZA KATERA JE STROKOVNO USPOSOBLJEN, POUEN IN PREVERJEN ZA VARNO DELO TER JE ZA VSAKO DELOVNO OPRAVILO TUDI ZDRAVSTVENO SPOSOBEN, zaeljen izpit za viliarja, Plamenskega rezalca, vl...

 • Company OBČINA MARKOVCI, Markovci 43 , 2281 MARKOVCI PRI PTUJU in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  POMETAI IPD., poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, UREJANJE, IŠENJE JAVNIH POVRŠIN, OKOLICE IN OBJEKTOV, VKLJUNO S POKOPALIŠEM IN POKOPALIŠKIM OBJEKTOM, POMO PRI POPRAVILIH TER IZVAJANJU VZDREVALNIH DEL NA JAVNIH POVRŠINAH IN OBJEKTIH,   POMO PRI IZVAJANJU POGREBNE DEJAVNOSTI, OPRAVLJANJE DRUGIH FIZINIH DEL, , ...

 • Company KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA PODJETJE ZA KOMUNALNE IN DRUGE STORITVE D.O.O., ULICA POHORSKEGA BATALJO in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRAZNENJE ZABOJNIKOV ZA ODPADKE NA PREVZEMNIH MESTIH, POBIRANJE VRE ZA ODPADKE NA PREVZEMNIH MESTIH, POBIRANJE ZABOJNIKOV IN VRE ZA ODPADKE NA ZBIRALNICAH, ZBIRNIH CENTRIH, IZVAJANJE KONTROLE USTREZNOSTI VSEBINE ZABOJNIKOV IN VRE, RAZDELJEVANJE VRE NA TERENU, SVETOVALNI NADZOR NA TERENU, REŠEVANJE REKLAMACIJ NA TERENU, SODELOVANJE PRI ORGANIZIRANIH AKCIJAH ZBIRANJA ODPADKOV, KONTROLA STANJA IN UREJANJA ZBIRALNIC IN PREVZEMNIH MEST, KONTROLA SMETARSKEGA VOZILA, SKRB ZA BREZHIBNOST SMETARSKEGA VOZILA, SPOROANJE NEPRAVILNOSTI VODJI ENOTE., Teje fizino delo. Kandidati naj pošljejo potrdilo o izobrazbi. Obvezna cepljenja. , ...

 • Company KOMUNALA, JAVNO PODJETJE D.O.O., Kopališka ulica 2 , 9000 MURSKA SOBOTA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.12.2021, polni delovni as, 40, IŠENJE IN VZDREVANJE JAVNIH POVRŠIN, KOŠNJA ZELENIC, UREJANJE GREDIC Z OKRASNIMI RASTLINAMI IN GRMIEVJEM, VZDREVANJE PARKOVNIH IN GOZDNIH POVRŠIN, VZDREVANJE PARKIRIŠ, OTROŠKIH IGRIŠ, PROMETNIH POVRŠIN, OPRAVLJANJE DEL V GRADBENIŠTVU, NA JAVNI KANALIZACIJI IN NA POKOPALIŠKO POGREBNI DEJAVNOSTI, POSTAVLJANJE ODROV IN DRUGIH ELEMENTOV TER POMO PRI VZDREVANJU JAVNE RAZSVETLJAVE, rokovanje z razlinimi majhnimi stroji za vzdrevanje zelenih in drugih površin, delo z ronimi orodji, rokovanje z motorno ago, vozniški izpit za traktor, delo s fitofarmacevtskimi sredstvi, dopoldan...

 • Company Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., POT NA TOJNICE 40 , 1360 VRHNIKA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, KV DELA V SKUPINI ZA VZDREVALNA DELA IN NOVOGRADNJE, GRADBENA DELA PRI IZGRADNJI IN VZDREVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IN NAPRAV NA GRADBIŠIH,ZIDARSKA IN KOMUNALNA DELA, SAMOSTOJNO REŠEVANJE MANJŠIH TEAV PRI IZVAJANJU DEL, POMO V DRUGIH ORGANIZACIJSKIH ENOTAH, ZIDARSKA/ TESARSKA DELA, DELA Z MANJŠO GRADBENO MEHANIZACIJO ALI GRADBENIMI STROJI, OPRAVLJANJE VSEH DEL NA PODROJU DEJAVNOSTI OE. VKLJUEN V PRIPRAVLJENOST NA DELO V PRIMERU INTERVENCIJSKIH SKUPIN IN / ALI VKLJUEN V EKIPE PRIPRAVLJENOSTI NA DELO V PRIMERU ZIMSKE SLUBE., VE O RAZPISANEM DELOVNEM  MESTU (POGOJIH in  ODDAJI VLOG za kandidaturo) NAJDETE NA SPLETNI STRANI . Nepopolnih vlog ne bomo upoštevali. , dopoldan...

 • Company Surovina d.o.o.; Surovina d.o.o., PE VELENJE, Koroška cesta 64 , 3320 VELENJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, - ISTI, SORTIRA, STISKA, REE, RAZSTAVLJA, RAZGRAJUJE, LUPI RAZLINE MATERIALE KOVINSKEGA IN NEKOVINSKEGA IZVORA, KOMUNALNE ODPADKE, KOSOVNE ODPADKE, STROJE, GRADBENE OBJEKTE IN POSTROJENJA TER DRUGE PREDMETE.  - OPRAVLJA FIZINA DELA PRI TRANSPORTU MATERIALA IN PRI VZDREVANJU, - NAKLADA IN RAZKLADA TRANSPORTNA SREDSTVA IN DELOVNE PRIPRAVE. PRI DELU UPORABLJA ZA TO POTREBNA ORODJA, STROJE, NAPRAVE IN VOZILA,- SKRBI ZA UREJENOST IN ISTOO DELOVNIH IN Z NJIMI POVEZANIH PROSTOROV,  - OPRAVLJA DELA PO NALOGU NADREJENEGA, ZA KATERA JE STROKOVNO USPOSOBLJEN, POUEN IN PREVERJEN ZA VARNO DELO TER JE ZA VSAKO DELOVNO OPRAVILO TUDI ZDRAVSTVENO SPOSOBEN, zaeljen izpit za viliarja, Plamenskega rezalca, vl...

 • Company JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO OBSEGA UPRAVLJANJE KOMUNALNIH VOZIL, ROKOVANJE Z NAPRAVAMI IN PRIKLJUKI NA VOZILU, UPRAVLJANJE VOZIL V SKLADU S CESTNO PROMETNIMI PREDPISI, NADZOR NAD DELOM DELAVCEV V SKUPINI IN VODENJE SKUPINE, DELA PRI OBDELAVI ODPADKOV, DNEVNA KONTROLA TEHNINE BREZHIBNOSTI VOZIL, VZDREVANJE VOZIL, IŠENJE VOZIL, STROJEV, NAPRAV IN ORODIJ ZA DELO, REDNO TEHNINO VZDREVANJE VOZIL, STROJEV, NAPRAV IN ORODIJ, VODENJE ZAHTEVANE DOKUMENTACIJE V ZVEZI S PREVOZI IN SPREMLJANJE VELJAVNOSTI TEHNINE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE PLAKATIRANJA, VSA DELA IN NALOGE KOMUNALNEGA DELAVCA., eleno znanje: vozniški izpit C kategorije. Postopek izbora vkljuuje tudi praktini preizkus., ...

 • Company JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO OBSEGA DELA NA IŠENJU JAVNIH POVRŠIN Z MINI POMETALNIM STROJEM, ROKOVANJE Z NAPRAVAMI IN PRIKLJUKI NA VOZILU, POMO PRI IZPRAZNJEVANJU VOZILA NA ZA TO DOLOENA MESTA, DELO Z ZEMLJO, GRABLJANJE, NAKLADANJE MATERIALA NA TOVORNJAK., eleno dodatno znanje: vozniški izpit B kategorije. Postopek izbora vkljuuje tudi praktini preizkus., ...

 • Company JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DE ZELENE POVRŠINE, DELO OBSEGA UPRAVLJANJE MINI POMETALNEGA VOZILA ZA POMETANJE, UPRAVLJANJE TROKOLESNEGA POLTOVORNEGA VOZILA, UPRAVLJANJE VOZILA V SKLADU S CESTNO PROMETNIMI PREDPISI, ROKOVANJE Z NAPRAVAMI IN PRIKLJUKI NA VOZILU, TEKOE VZDREVANJE IN IŠENJE VOZILA, VODENJE ZAHTEVANE DOKUMENTACIJE V ZVEZI S PREVOZI IN SPREMLJANJE VELJAVNOSTI TEHNINE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DEL KOMUNALNIH DELAVCEV, SPREJEM NAVODIL ZA DELO, PREGLED IN PRIPRAVA VRT. MEHANIZACIJE ZA DELO, DELO Z VRT. MEHANIZACIJO, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V ASU, KO NE OPRAVLJA Z MEHANIZACIJO, ODGOVORNOST ZA RACIONALNO IZRABO DELOVNIH SREDSTEV, ASA IN VARNO DELO., Postopek izbora vkljuuje tudi praktini preizkus...

 • Company Surovina d.o.o.; Surovina d.o.o., PE VELENJE, Koroška cesta 64 , 3320 VELENJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, - ISTI, SORTIRA, STISKA, REE, RAZSTAVLJA, RAZGRAJUJE, LUPI RAZLINE MATERIALE KOVINSKEGA IN NEKOVINSKEGA IZVORA, KOMUNALNE ODPADKE, KOSOVNE ODPADKE, STROJE, GRADBENE OBJEKTE IN POSTROJENJA TER DRUGE PREDMETE.  - OPRAVLJA FIZINA DELA PRI TRANSPORTU MATERIALA IN PRI VZDREVANJU, - NAKLADA IN RAZKLADA TRANSPORTNA SREDSTVA IN DELOVNE PRIPRAVE. PRI DELU UPORABLJA ZA TO POTREBNA ORODJA, STROJE, NAPRAVE IN VOZILA,- SKRBI ZA UREJENOST IN ISTOO DELOVNIH IN Z NJIMI POVEZANIH PROSTOROV,  - OPRAVLJA DELA PO NALOGU NADREJENEGA, ZA KATERA JE STROKOVNO USPOSOBLJEN, POUEN IN PREVERJEN ZA VARNO DELO TER JE ZA VSAKO DELOVNO OPRAVILO TUDI ZDRAVSTVENO SPOSOBEN, zaeljen izpit za viliarja, Plamenskega rezalca, vl...

 • Company OBČINA MARKOVCI, Markovci 43 , 2281 MARKOVCI PRI PTUJU in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  POMETAI IPD., poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, UREJANJE, IŠENJE JAVNIH POVRŠIN, OKOLICE IN OBJEKTOV, VKLJUNO S POKOPALIŠEM IN POKOPALIŠKIM OBJEKTOM, POMO PRI POPRAVILIH TER IZVAJANJU VZDREVALNIH DEL NA JAVNIH POVRŠINAH IN OBJEKTIH,   POMO PRI IZVAJANJU POGREBNE DEJAVNOSTI, OPRAVLJANJE DRUGIH FIZINIH DEL, , ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Sweepers and related labourers Edit filters