Jobmonitor. Search results for Sweepers and related labourers

7 Jobs found

Used filters:
 • Sweepers and related labourersx
Displaying 1-7 of 7 results.
 • Company KOMUNALA, JAVNO PODJETJE D.O.O., Kopališka ulica 2 , 9000 MURSKA SOBOTA in Bloke
  29.02.2020

  DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IŠENJE IN VZDREVANJE ZELENIH IN DRUGIH JAVNIH POVRŠIN (NPR. KOŠNJA TRAVE, POBIRANJE ODPADKOV,...), IŠENJE JAŠKOV, MANJŠA VZDREVALNA DELA, TRANSPORTNA DELA, POSTAVLJANJE ODROV, NAMEŠANJE TRANSPARENTOV IN ZASTAV, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA, rokovanje z razlinimi kosilnicami in drugimi majhnimi stroji za vzdrevanje zelenih in drugih površin, delo z ronimi orodji, dopoldan...

 • Company KOMUNALA, JAVNO PODJETJE D.O.O., Kopališka ulica 2 , 9000 MURSKA SOBOTA in Bloke
  29.02.2020

  DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IŠENJE IN VZDREVANJE ZELENIH IN DRUGIH JAVNIH POVRŠIN, KOŠNJA ZELENIC IN POSPRAVLJANJE TRAVE IN LISTJA, ODSTRANJEVANJE VEJEVJA, NEGA DREVES TER IZVAJANJE PREVENTIVNEGA VARSTVA V DREVOREDIH IN PARKIH, DELA NA PODIRANJU DREVES IN OPRAVLJANJE DEL Z ZEMELJSKIMI IN MAJHNIMI GRADBENIMI STROJI IN VZDREVANJE LE-TEH, TRANSPORTNA DELA, POMO PRI NAMEŠANJU TRANSPARENTOV IN ZASTAV, POSTAVLJANJE ODROV IN DRUGA DELA, rokovanje z motorno ago, razlinimi kosilnicami in drugimi majhnimi stroji za vzdrevanje zelenih in drugih površin,, dopoldan...

 • Company Komunala Odtok, komunalne storitve, d.o.o., Tržaška cesta 39 , 2000 MARIBOR in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, KOMUNALNE STORITVE NA PODROJU ODVAJANJA VODE., Urejenost, komunikativnost, rone spretnosti., dopoldan...

 • Company Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., ARZE 1 B, 6330 PIRAN - PIRANO in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo , Doloen as, 8 mesecev oz. 31.10.2020, polni delovni as, 40, PLETEV IN OKOPAVANJE SADIK,LOPATANJE,GROBO IN FINO PLANIRANJE ZEMLJE IN KOPANJE JAM, RONO IN STROJNO KOŠENJE TRAVE, OBREZOVANJE IVIH MEJ, DREVJA, GRMOVNIC ,SAJENJE SADIK,EBULNIC, AGANJE DREVJA, GRMOVJA IN VEJEVJA,FREZANJE, GRABLJENJE TRAVE, LISTJA, VZDREVANJE BANKIN ( UTRJEVANJE IN PORAVNAVA, DA JE VIDNA IN DOSTOPNA PROMETNA SIGNALIZACIJA,UREDITEV BANKIN S TAMPONIRANJEM), VZDREVANJE ODVODNJAVANJA, DA JE PREPREENO PRITEKANJE VODE IN NANAŠANJE NAPLAVIN TER ZAGOTOVLJENO REGULIRANO ODVAJANJE VODE,  VZDREVANJE VEGETACIJE ( KOŠNJA,OBREZOVANJE,MULANJE, SEKANJE), VZDREVANJE ZAŠITNIH OGRAJ, IGRAL IN DRUGE OPREME, ENOSTAVNA POPRAVILA ŠKARP,MOSTIKOV,BRVI, OPRAVLJANJE RAZNIH FIZINIH DE...

 • Company Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., ARZE 1 B, 6330 PIRAN - PIRANO in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo , Doloen as, 8 mesecev oz. 31.10.2020, polni delovni as, 40, PLETEV IN OKOPAVANJE SADIK( VRTNIC, ENOLETNIC), LOPATANJE, GROBO IN FINO PLANIRANJE ZEMLJE, KOPANJE JAM, RONO IN STROJNO KOŠENJE TRAVE, OBREZOVANJE IVIH MEJ, DREVJA, GRMOVNIC POD NADZOROM VODJE, SAJENJE SADIK, EBULNIC, GRMOVNIC, DREVJA TER ZALIVANJE LE-TEH POD NADZOROM VODJE, ŠKROPLJENJE IN OBREZOVANJE VRTNIC, AGANJE DREVJA (S POMOJO PLATFORME), GRMOVJA IN VEJEVJA, FREZANJE ZEMLJE, KOŠNJA, GRABLJENJE TRAVE IN LISTJA, PRIPRAVA TERENA ZA POLAGANJE TRAVNEGA TEPIHA, SETEV TRAVNE MEŠANICE, OPRAVLJANJE RAZNIH FIZINIH DEL, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH VODJE ENOTE V OKVIRU DELOVNIH NALOG. , , dopoldan...

 • Company OBČINA DESTRNIK, Janežovski Vrh 42 , 2253 DESTRNIK in Destrnik
  16.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ENOSTAVNIH IN POMONIH NALOG S PODROJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUB VZDREVANJE KOMUNALNIH IN DRUGIH OBJEKTOV V OBINI VZDREVANJE JAVNIH CEST IN JAVNIH POVRŠIN UREJANJE IN IŠENJE JAVNIH POVRŠIN IZVAJANJE RAZNIH KOMUNALNIH DEL (IŠENJE SNEGA, KOŠNJA IN PODOBNO) OPRAVLJANJE DRUGIH FIZINIH DEL (IŠENJE, OBNAVLJANJE BANKIN, PROPUSTOV, POSTAVLJANJE OBVESTILNIH TABEL IN ZNAKOV) IZVAJANJE DRUGIH NALOG S PODROJA KOMUNALNIH DEJAVNOSTI OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO NALOGU NADREJENEGA, CELOTEN RAZPIS NA , dopoldan...

 • Company PODVRŠNIK, čiščenje, trgovina in druge storitve, d.o.o., Sv. Duh na Ostrem vrhu 30 , 2353 SV. DUH NA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VZDREVANJE OKOLJA, IŠENJE STEKLENIH POVRŠIN, DELO S ISTILNIMI STROJI, UPRAVLJANJE KOSILNICE IN DRUGIH LAHKIH STROJEV ZA UREJANJE OKOLICE., , dvoizmensko...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Sweepers and related labourers Edit filters