Jobmonitor. Search results for Supply, distribution and related managers

9 Jobs found

Used filters:
 • Supply, distribution and related managersx
Displaying 1-9 of 9 results.
 • Company ADRIA TURISTIČNO PODJETJE D.O.O., Jadranska cesta 25 , 6280 ANKARAN - ANCARANO in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  VODJA NABAVE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE PODROJA NABAVE OPREME, INVENTARJA IN IVIL ZA POTREBE CELOTNEGA KOMPLEKSA, VODENJE ZUNANJE KORESPONDENCE IN NOTRANJE DOKUMENTACIJE, ANALIZIRANJE STROŠKOV NABAVE, SPREMLJANJE IZVRŠEVANJA OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV V SKLADU S POGODBAMI, KONTROLIRANJE DNEVNIH CEN, POGOJEV, ROKOV PLAIL, DOSTAVO BLAGA, USTREZNOST KVALITETE IN KOLIINE PREVZETEGA BLAGA IN STANJA ZALOG V SKLADIŠU, OPRAVLJANJE DRUGIH SORODNIH DEL., Znanje dela z raunalnikom, vozniški izpit B kategorije, delo na terenu., dvoizmensko...

 • Company JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE, Kopitarjeva ulica 5 , 2000 MARIBOR in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  MENEDERJI ZA NABAVO, STORITVE NA PODROJU LOGISTIKE, SKLADIŠENJA, TRANSPORTA IN POŠTE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE NADZORSTVA S PODROJA VARNOSTNEGA ORGANA, VODENJE POSTOPKOV IN IZREKANJE UKREPOV NA PODROJU ZAHTEVNIH NALOG S PODROJA NADZORSTVA V SKLADU   Z ZAKONOM O INŠPEKCIJSKEM NADZORSTVU, ZAKONOM O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU, ZAKONOM, KI UREJA ELEZNIŠKI PROMET, ZAKONOM, KI UREJA VARNOST V ELEZNIŠKEM PROMETU IN NA NJUNI PODLAGI IZDANIH PREDPISOV, SPLOŠNIH AKTOV, TEHNINIMI SPECIFIKACIJAMI INTEROPERABILNOSTI IN DRUGIH PREDPISOV EU S PODROJA INTEROPERABILNOSTI TER VARNOSTI ELEZNIŠKEGA PROMETA, KI NEPOSREDNO VELJAJO    V RS, VODENJE POSTOPKOV IN IZVAJANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O PREKRŠKIH, VLAGANJE KAZENSKIH OVADB ZA UGOTOVLJENA KAZNIVA DEJANJA,...

 • Company POŠTA SLOVENIJE D.O.O. MARIBOR POSLOVNA ENOTA KOPER, Vojkovo nabrežje 32 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA in
  27.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  UPRAVNIK POŠTE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, KONTROLIRANJE IN ODLOANJE O DELU POŠTE V RAZREDA, REŠEVANJE REKLAMACIJ IN NEPRAVILNOSTI, PRODAJANJE IN POSPEŠEVANJE PRODAJE STORITEV IN TRGOVSKEGA BLAGA, OPRAVLJANJE POŠTNIH, DENARNIH IN DRUGIH STORITEV, OPRAVLJANJE POTROŠNIŠKIH KREDITOV ZA BANKE, ZBIRANJE IN OBDELOVANJE PODATKOV TER PRIPRAVLJANJE POROIL S PODROJA DELA, STROKOVNO SAMOIZOBRAEVANJE, AKTIVNO OBVLADOVANJE STROKE, PREDPISOV IN VELJAVNE ZAKONODAJE, OBNAVLJANJE ZNANJA, PRENAŠANJE ZNANJA NA SODELAVCE, DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POAROM, IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI., Za delovno mesto je zahtevano srednje tehnino in drugo strok...

 • Company POŠTA SLOVENIJE D.O.O. MARIBOR POSLOVNA ENOTA KOPER, Vojkovo nabrežje 32 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA in
  27.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  UPRAVNIK POŠTE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, KONTROLIRANJE IN ODLOANJE O DELU POŠTE V RAZREDA, REŠEVANJE REKLAMACIJ IN NEPRAVILNOSTI, PRODAJANJE IN POSPEŠEVANJE PRODAJE STORITEV IN TRGOVSKEGA BLAGA, OPRAVLJANJE POŠTNIH, DENARNIH IN DRUGIH STORITEV, OPRAVLJANJE POTROŠNIŠKIH KREDITOV ZA BANKE, ZBIRANJE IN OBDELOVANJE PODATKOV TER PRIPRAVLJANJE POROIL S PODROJA DELA, STROKOVNO SAMOIZOBRAEVANJE, AKTIVNO OBVLADOVANJE STROKE, PREDPISOV IN VELJAVNE ZAKONODAJE, OBNAVLJANJE ZNANJA, PRENAŠANJE ZNANJA NA SODELAVCE, DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POAROM, IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI., Za delovno mesto je zahtevano srednje tehnino in drugo strok...

 • Company POŠTA SLOVENIJE D.O.O. MARIBOR POSLOVNA ENOTA KOPER, Vojkovo nabrežje 32 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA in
  27.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  UPRAVNIK POŠTE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, KONTROLIRANJE IN ODLOANJE O DELU POŠTE IV RAZREDA, REŠEVANJE REKLAMACIJ IN NEPRAVILNOSTI, PRODAJANJE IN POSPEŠEVANJE PRODAJE STORITEV IN TRGOVSKEGA BLAGA, OPRAVLJANJE POŠTNIH, DENARNIH IN DRUGIH STORITEV, OPRAVLJANJE POTROŠNIŠKIH KREDITOV ZA BANKE, ZBIRANJE IN OBDELOVANJE PODATKOV TER PRIPRAVLJANJE POROIL S PODROJA DELA, STROKOVNO SAMOIZOBRAEVANJE, AKTIVNO OBVLADOVANJE STROKE, PREDPISOV IN VELJAVNE ZAKONODAJE, OBNAVLJANJE ZNANJA, PRENAŠANJE ZNANJA NA SODELAVCE, DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POAROM, IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI., Za delovno mesto je zahtevano srednje tehnino in drugo stro...

 • Company POŠTA SLOVENIJE D.O.O. MARIBOR POSLOVNA ENOTA KOPER, Vojkovo nabrežje 32 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA in
  27.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  UPRAVNIK POŠTE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, KONTROLIRANJE IN ODLOANJE O DELU POŠTE IV RAZREDA, REŠEVANJE REKLAMACIJ IN NEPRAVILNOSTI, PRODAJANJE IN POSPEŠEVANJE PRODAJE STORITEV IN TRGOVSKEGA BLAGA, OPRAVLJANJE POŠTNIH, DENARNIH IN DRUGIH STORITEV, OPRAVLJANJE POTROŠNIŠKIH KREDITOV ZA BANKE, ZBIRANJE IN OBDELOVANJE PODATKOV TER PRIPRAVLJANJE POROIL S PODROJA DELA, STROKOVNO SAMOIZOBRAEVANJE, AKTIVNO OBVLADOVANJE STROKE, PREDPISOV IN VELJAVNE ZAKONODAJE, OBNAVLJANJE ZNANJA, PRENAŠANJE ZNANJA NA SODELAVCE, DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POAROM, IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI., Za delovno mesto je zahtevano srednje tehnino in drugo stro...

 • Company POŠTA SLOVENIJE D.O.O. MARIBOR POSLOVNA ENOTA KOPER, Vojkovo nabrežje 32 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA in
  27.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  UPRAVNIK POŠTE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, KONTROLIRANJE IN ODLOANJE O DELU POŠTE IV RAZREDA, REŠEVANJE REKLAMACIJ IN NEPRAVILNOSTI, PRODAJANJE IN POSPEŠEVANJE PRODAJE STORITEV IN TRGOVSKEGA BLAGA, OPRAVLJANJE POŠTNIH, DENARNIH IN DRUGIH STORITEV, OPRAVLJANJE POTROŠNIŠKIH KREDITOV ZA BANKE, ZBIRANJE IN OBDELOVANJE PODATKOV TER PRIPRAVLJANJE POROIL S PODROJA DELA, STROKOVNO SAMOIZOBRAEVANJE, AKTIVNO OBVLADOVANJE STROKE, PREDPISOV IN VELJAVNE ZAKONODAJE, OBNAVLJANJE ZNANJA, PRENAŠANJE ZNANJA NA SODELAVCE, DELOVANJE SKLADNO S PREDPISI S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POAROM, IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI., Za delovno mesto je zahtevano srednje tehnino in drugo stro...

 • Company VIPAP VIDEM KRŠKO proizvodnja papirja in vlaknin d.d., Tovarniška ulica 18 , 8270 KRŠKO in
  24.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  MENEDERJI ZA NABAVO, STORITVE NA PODROJU LOGISTIKE, SKLADIŠENJA, TRANSPORTA IN POŠTE, poskusno delo 5 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE, NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN KONTROLIRANJE DELA PODROJA LOGISTIKE (NABAVA, PLANIRANJE, SKLADIŠENJE, ODPREMA),PRIPRAVLJANJE STRATEGIJE DRUBE S PODROJA LOGISTIKE IN IZVAJANJA LE-TE,PRIPRAVLJANJE ANALIZ, POROIL, STROKOVNIH PODLAG IN INFORMACIJ S PODROJA DELA ZA POTREBE DRUBE IN ZUNANJE UPORABNIKE, SPREMLJANJE ZAKONODAJE IN DRUGIH PREDPISOV, KI VPLIVAJO NA IZVEDBO PROCESA DELA IN POSLOVANJE DRUBE IN PRIPRAVA PREDLOGOV UVAJANJA SPREMEMB, PRENOS ZNANJA IN UVAJANJE NOVIH SODELAVCEV, SPREMLJANJE USPEŠNOSTI DELA SODELAVCEV IN SKRB ZA MOTIVIRANJE IN RAZVOJ SODELAVCEV, RAZVIJANJE NOVIH METOD, TEHNIK IN POSTOPKOV DELA, PRIPRAVLJANJE S...

 • Company SPEKTER DRUŽBA ZA POSREDNIŠKE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPEDICIJE IN TRGOVINSKO-TURISTIČNE DEJAVNOSTI D in
  19.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  VODJA NABAVE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ORGANIZACIJA DELA, ANALIZA TRGA, IZPOLNJEVANJE PLANA PRODAJE, SKRB ZA KLJUNE KUPCE, ISKANJE NOVIH KLJUNIH KUPCEV, PREZENTACIJA PODJETJA IN POSPEŠEVANJE PRODAJE V SLOVENIJI, SOORGANIZACIJA SEJMOV IN DRUGIH DOGODKOV ZA POSPEŠEVANJE PRODAJE, AKTIVNO SODELOVANJE PRI PRIPRAVI AKCIJ IN OGLAŠEVANJU, NADZOR NAD PRODAJNIMI REZULTATI, TEDENSKO POROANJE O SVOJEM DELU., Profesionalni pristop, komunikativnost, samoiniciativnost, odgovornost, vodstvene in organizacijske sposobnosti. Aktivno znanje tujih jezikov., dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Supply, distribution and related managers Edit filters