Jobmonitor. Search results for Stock clerks

27 Jobs found

Used filters:
 • Stock clerksx
Displaying 1-27 of 27 results.
 • Company STIREKS prodaja in storitve, d.o.o., Vrhpolje pri Kamniku 170 , 1241 KAMNIK in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  SKLADIŠNIK, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PREVZEM IN IZDAJA BLAGA, RAZKLADANJE BLAGA, IZDAJANJE RAUNOV., IZPIT ZA VILIAR, dopoldan...

 • Company TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O., Leskoškova cesta 9 D, 1000 LJUBLJANA in Maribor
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  SKLADIŠNIK, poskusno delo , Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, PREVZEMANJE, IZDAJANJE, SKLADIŠENJE IN TRANSPORTIRANJE BLAGA, KOMISIONIRANJE BLAGA, TRANSPORTIRANJE BLAGA Z VILIARJEM, VZDREVANJE IN IŠENJE SKLADIŠA TER OKOLICE, VODENJE IN UREJANJE SKLADIŠNE DOKUMENTACIJE, KOORDINACIJA S CARINSKIMI ORGANI., PRIAKUJEMO VSAJ ENO LETO DELOVNIH IZKUŠENJ NA PODOBNIH DELOVNIH MESTIH, OPRAVLJEN IZPIT B KATEGORIJE, ZAELENO TUDI IZPIT F KATEGORIJE, NI PA POGOJ, KONANO VSAJ III. STOPNJO IZOBRAZBE, DOKAZILO O NEKAZNOVANOSTI V RS, PRIPRAVLJENOST NA VEIZMENSKO DELO, KANDIDATE Z DOBRIMI FIZINIMI SPOSOBNOSTMI, KI SO SAMOSTOJNI PRI DELU IN NATANNI. NUDIMO DELO V UREJENEM DELOVNEM OKOLJU Z IZPOPOLNJENO DELOVNO OPREMO, DODATNO STIMULATIVNO PLAILO ZA USPEŠNE POSLOVNE ENOTE IN POSAMEZNIKE, MAKSIMALEN REGRE...

 • Company PIM PRO proizvodnja stavbnega pohištva in polizdelkov d.o.o., Podvelka 3 , 2363 PODVELKA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  SKLADIŠNIK, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PREVZEMANJE, SORTIRANJE, NALAGANJE IN IZDAJA IZDELKOV, POLIZDELKOV, MATERIALA, ORODJA IN REZERVNIH DELOV, SKRB ZA OPTIMALNO STANJE ZALOG POTREBNEGA MATERIALA, KOMISIONIRANJE MATERIALOV IN POLIZDELKOV, NAROANJE OZ. DAJANJE POTREBE PO ZAHTEVANIH MATERIALIH IN SUROVINAH, VRŠI KVALITETNI IN KOLIINSKI PREVZEM IN IZDAJO SUROVIN, MATERIALOV, POLIZDELKOV IN IZDELKOV, DRUGA DELA V OKVIRU OPISA DELOVNEGA MESTA., , dopoldan...

 • Company INC PREKLADALNE STORITVE D.O.O., Industrijska cesta 2 E, 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  SKLADIŠNIK, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, SKLADIŠENJE, , veizmensko...

 • Company SIJ METAL RAVNE podjetje za proizvodnjo plemenitih jekel d.o.o., Koroška cesta 14 , 2390 RAVNE NA KO in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  SKLADIŠNIK, poskusno delo , Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, PREVZEM BLAGA, ODPREMA BLAGA, PRESTAVLJANJE, NALAGANJE IN PRENAŠANJE MATERIALA  Z VILIARJEM, PRESTAVLJANJE, NALAGANJE IN PRENAŠANJE MATERIALA  Z DVIGALOM., , dopoldan...

 • Company BRUS D.O.O. TRANSPORT, GODOVIČ 154, 5275 GODOVIČ in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SKLADIŠNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE TOVORA IZ TOVORNIH VOZIL, PREVZEM IN IZDAJA BLAGA IZ SKLADIŠA, ZAVAROVANJE BLAGA PRED POŠKODBAMI IN PREPREEVANJE ODTUJITVE BLAGA, OPRAVLJANJE KOLIINSKEGA IN KVALITETNEGA PREVZEMA BLAGA, SKRB ZA UREJENOST SKLADIŠA, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE SKLADIŠA ZA POSLOVODJO TRGOVINE, VZDREVALNA DELA IN DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA, V OKVIRU DEL IN NALOG ZA KATERE JE DELOVNO IN STROKOVNO USPOSOBLJEN., , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company AVTO - KOČEVJE tuzemski in mednarodni tovorni promet, d.o.o., Otiški Vrh 25 B, 2373 ŠENTJANŽ PRI DRA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SKLADIŠNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE BLAGA, KOMISIONIRANJE, DELO Z VILIARJEM, IZPIT ZA VILIARJA, dopoldan...

 • Company EMMA podjetje za trgovino in proizvodnjo d.o.o., Rožna dolina 52 , 4248 LESCE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SKLADIŠNIK, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, EMMA D.O.O. JE USPEŠNO IN INOVATIVNO DRUINSKO PODJETJE IZ LESC, KI SE PONAŠA Z VE KOT 50-LETNO TRADICIJO. NAŠE BLAGOVNE ZNAMKE SO PRISOTNE PO VSEM SVETU, MED NJIMI PA JE NAJBOLJ PREPOZ-NAVNA BLAGOVNA ZNAMKA VESTINA, POD KATERO PREDSTAVLJAMO NAŠE EKOLOŠKE ELEKTRONSKE IN SOLARNE SVEE, KI SO PRI NAŠIH KUPCIH ŠE POSEBEJ PRILJUBLJENE IN SPREMINJAJO SMERNICE V SEGMENTU NAGROBNIH SVE. ZA RAZPISANO DELOVNO MESTO IŠEMO ZANESLJIVO IN NATANNO OSEBO, KI JI JE ORGANIZACIJA DELOVNIH PROCE-SOV V SKLADIŠU DOBRO POZNANA IN ZNA IZVAJATI KOT TUDI VODITI CELOTEN PROCES DELOVNIH AKTIVNOSTI. E BI RADI POSTALI DEL USPEŠNE ZGODBE IN JO SKUPAJ Z NAMI USPEŠNO GRADILI TUDI V PRIHODNOSTI, VAS VABIMO, DA SE PRIDRUITE NAŠI PRIJETNI IN PRIZ...

 • Company MESARSTVO OBLAK, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O., Industrijska ulica 17 , 4226 ŽIRI in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SKLADIŠNIK, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVI, ISTI IN PREGLEDUJE SREDSTVA ZA DELO. OPRAVLJA PREVZEM BLAGA (KOLIINSKA, KAKOVOSTNA KONTROLA IN PODOBNA DELA…). OPRAVLJA INTERNI TRANSPORT IN SKLADIŠENJE (RAZKLADANJE, PREKLADANJE, NAKLADANJE, RAZVRŠANJE, KONTROLA SLABIH ROKOV IN PODOBNA DELA…). OPRAVLJA ODPREMO BLAGA (KOLIINSKA, KAKOVOSTNA KONTROLA, PALETIRANJE IN PODOBNA DELA…). IZPOLNJUJE DOKUMENTACIJO (PREVZEMI, ODPREME,..). OPRAVLJA DEURSTVA V SKLADU S POOBLASTILI NADREJENEGA IN PO PREDPISANIH INTERNIH NAVODILIH. UREJA, ISTI, PRIPRAVLJA CELICO IN NAKLADALNA MESTA. OPRAVLJA POMONA IN DOPOLNILNA DELA (TO SO DELA, KI PRIPOMOREJO K OPRAVLJANJU OSNOVNEGA DELA OZ. SO POGOJ ZA NADALJEVANJE DRUGIH DEL), IPD., OPRAVLJANJA DRUGE ZADOLITVE PO NALOGU DIREKTO...

 • Company PURO TEHNIKA PODJETJE ZA PREDELAVO IN TRŽENJE POLIURETANSKE PENE D.O.O., POD GRADOM 2 A, 2380 SLOVEN in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SKLADIŠNIK, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IZVAJA PREVZEM, IZDAJO IN SKLADIŠENJE MATERIALOV, POLIZDELKOV IN IZDELKOV, IZVAJA NOTRANJI IN ZUNANJI TRANSPORT MATERIALOV IN IZDELKOV, UREJA SKLADIŠNO DOKUMENTACIJO, TER OPRAVLJA DRUGA DELA V OKVIRU OPISA DELOVNEGA MESTA, IZPIT ZA VOZNIKA VILIARJA, ...

 • Company ISKRA VARJENJE PODJETJE ZA INŽENIRING IN PROIZVODNJO VARILNE OPREME, D.O.O., LJUBLJANA, STEGNE 21/C- in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SKLADIŠNIK, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SPREJEMANJE IN ODDAJANJE MATERIALA, POLPROIZVODOV IN GOTOVIH IZDELKOV, EVIDENTIRANJE PREMIKOV, ORGANIZIRANJE DELA V SKLADIŠU, ODGOVARJA ZA STANJE MATERIALA NA SKLADIŠU, prednost je izpit za viliarja, dopoldan...

 • Company ISKRA MEHANIZMI, d.o.o., Lipnica 8 , 4245 KROPA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SKLADIŠNI MANIPULANT, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE INTERNEGA TRANSPORTA, PREVZEMANJE, SKLADIŠENJE IN IZDAJANJE BLAGA, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA, DELO S ITALCEM, POMO V PROIZVODNJI, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., DELO POTEKA V 3 IZMENAH. PRIJAVE NA , veizmensko...

 • Company ELEKTROMATERIAL Družba za proizvodnjo elektroinstalacijskega materiala Lendava, d.o.o., Kolodvorska in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SKLADIŠNIK, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, PRIPRAVLJA MATERIAL PO SESTAVNICI DELOVNEGA NALOGA S TEHNOL.POSTOPKI AGANJA, REZANJA,..., UREJA IN EVIDENTIR AODPREMO ODPADNIH MATERIALOV, DOSTAVLJA IZREZANE MATERIALE V ODDELEK, NADZORUJE IN SKRBI ZA PRAVILNO DELOVANJE CENTRALNE KURJAVE, SISTEMA ZA TEHNOLOŠKO VODO IN KOMPRESORSKO POSTAJO, VGRAJUJE RAZNA GRELNA TELESA ZA ORODJA,VRŠI PREVENTIVNA VZDREVALNA DELA NA STROJNI OPREMI, VRŠI MONTAO ORODIJ NA AVTOMATSKE HIDRAVLINE STISKALNICE, SKRBI ZA USTREZNO VZDREVANJE ORODIJ IN DOPOLNILNIH NAPRAV, NAMENJENIH ZA DELO NA STISKALNIH AVTOMATIH, IZVRŠUJE RAZNA ZUNANJA IN NOTRANJA VZDREVALNA DELA, DNEVNO NADZIR AIN SKRBI ZA UREJENOST EKOLOŠKEGA KOTIKA, SKRBI ZA ISTOO NA DVORIŠU PODJETJA, SKRBI ZA PREVZEM IN IZDAJO MATERIALOV ZA OR...

 • Company MATRIX MUSIC DRUŽBA ZA ZALOŽNIŠTVO D.O.O., Kamniška ulica 47 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SKLADIŠNIK, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, manipulacija blaga, prevzem, odprema, reklamacije, uporaba prodajnega programa IN MSEXCEL, urejanje skladiša, rone spretnosti, dopoldan...

 • Company JURČIČ & CO., PODJETJE ZA TRANSPORT, TRGOVINO IN GRADBENIŠTVO, D.O.O., POSLOVNA CONA A 45, 4208 ŠENČ in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SKLADIŠNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, - PREVZEM IN DOSTAVA MATERIALA, - NAKLAD IN RAZKLAD V SKLADIŠA ALI NA DRUGE PRIKOLICE TOVORNJAKOV, - DELO Z VILIARJEM, - DELO Z RAUNALNIKOM, - FIZINO DELO, - zaeljen izpit viliar, TGM; monost kasnejše sklenitve zaposlitve za nedoloen as, dvoizmensko...

 • Company TSD, trgovina in druge storitve, d.o.o., Pod vrhom 6 , 2000 MARIBOR in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SKLADIŠNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SKLADIŠNA DELA -  SORTIRANJE SUROVIN, TEHTANJE, PREVZEM NA TERENU, Srednje teka fizina dela. Rone spretnosti, uporaba ronega orodja, zaeljen C izpit ali pa E., dopoldan...

 • Company FMG KADROVSKA AGENCIJA poslovne storitve d.o.o., Koroška cesta 53 C, 4000 KRANJ in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SKLADIŠNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ZA NAŠEGA NARONIKA, KI JE USPEŠNO SLOVENSKO PODJETJE NA GORENJSKEM, IŠEMO IZKUŠENEGA KANDIDATA ZA DELO SKLADIŠNIKA. PRIJAVA MONA TUDI BREZ OPRAVLJENEGA IZPITA VILIARISTA, V KOLIKOR IMATE IZKUŠNJE. PRIETEK DELA JE TAKOJ, ZATO NE ODLAŠAJTE S PRIJAVO. IZVAJANJE PROCESA SPREJEMA, SKLADIŠENJA IN IZDAJO MATERIALA V SKLADIŠE IZ PROIZVODNJE, ODPREMO MATERIALA IN KNJIENJE IZ ZALOG, IZVAJANJE PROCESA IDENTIFIKACIJE IN EVIDENTIRANJE MATERIALA, KOORDINIRANJE IN ORGANIZIRANJE MATERIALA V SKLADIŠU, ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI FIZINIH PREMIKOV MATERIALA Z ZAPISI V INFORMACIJSKEM SISTEMU.,  opravljen izpit za viliar - NI POGOJ (monost opravljanja teaja v podjetju),nujno izkušnje z upravljanjem vi...

 • Company PODGORJE TOVARNA PLOSKOVNEGA POHIŠTVA D.O.O. ŠENTJERNEJ, TRUBARJEVA CESTA 24, 8310 ŠENTJERNEJ in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SKLADIŠNIK, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PREGLED IN PREVZEM MATERIALA, OSKRBA PROIZVODNIH LINIJ, DELO Z VILIARJEM, PRIPRAVA IN IZDAJA IZDELKOV ZA TRANSPORT, DELO Z RAUNALNIKOM, PRIPRAVA SKLADIŠNE DOKUMENTACIJE., izpit za viliar in izkušnje z vonjo viliarja, dvoizmensko...

 • Company FRAGMAT TIM Tovarna izolacijskega materiala d.o.o., Spodnja Rečica 77 , 3270 LAŠKO in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SKLADIŠNIK, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PREVZEMANJE, SKLADIŠENJE IN IZDAJANJE MATERIALA IN PROIZVODOV, TRANSPORTIRANJE, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE TOVORA, PRIPRAVA IN IZDAJA SKLADIŠNIH DOKUMENTOV, UPRAVLJANJE VILIARJA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL  PO NAVODILIH DELODAJALCA, izpit za voznika viliarja je pogoj, osnovna raunalniška pismenost, zdravstvena zmonost za voznika viliarja in delo v treh izmenah, veizmensko...

 • Company HMEZAD TRGOVINA ŽALEC d.o.o., nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami in tobačnimi iz in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  SKLADIŠNI MANIPULANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PREVZEM, SORTIRANJE, KOMISIONIRANJE IN ODDAJA BLAGA, MANIPULACIJA BLAGA Z VILIARJEM, SKRB ZA EVIDENCO ZALOG, DELO Z RAUNALNIKOM, SKRB ZA ISTOO IN RED V SKLADIŠU, poznavanje dela v skladišu izkušnje pri delu z viliarjem, samostojnost pri delu, fleksibilnost in velika mera samoiniciativnosti, urejenost, prijaznost in komunikativnost, natannost, vestnost ter odgovornost, fizina pripravljenost, prednost imajo kandidati,ki so delali v "ivilskih" skladiših, dvoizmensko...

 • Company TOMPLAST predelava termoplastov, d.o.o., Cesta na Gradec 5 , 8233 MIRNA in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SKLADIŠNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -DNEVNI PREVZEM IN KNJIENJE IZDELKOV IN POLIZDELKOV IZ PROIZVODNJE, -IZDAJA REPROMATERIALA IN POLIZDELKOV V PROIZVODNJO, SPREJEM VRNJENEGA MATERIALA IZ PROIZVODNJE, KNJIENJE, -IZVAJA SKLADIŠNA DELA, -KOLIINSKI IN VSEBINSKI PREVZEM MATERIALA IN EMBALAE TER KNJIENJE, znanje uporabe dlannika, raunalniška pismenost, ...

 • Company TAB TOVARNA AKUMULATORSKIH BATERIJ D.D., POLENA 6 , 2392 MEŽICA in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SKLADIŠNIK, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, - PREVZEM BLAGA, PREVERJANJE ISTOVETNOSTI BLAGA IN SPREMNIH DOKUMENTOV, SKLADIŠENJE REPROMATERIALA, REZERVNIH DELOV, POLIZDELKOV, IZDELKOV IN ORODJA  V SKLADU Z DELOVNIMI NAVODILI IN TEHNOLOGIJO SKLADIŠENJA  TER VAROVANJE LE-TEH- PREVERJANJE ISTOVETNOSTI BLAGA IN SPREMNIH DOKUMENTOV- IZDAJANJE MATERIALA, ORODIJ, REZERVNIH DELOV IN ZAŠITNIH SREDSTEV PO DOKUMENTACIJI- LANSIRANJE MATERIALOV IN POLIZDELKOV V PROIZVODNJO- PREVZEM IN PREDAJA POLIZDELKOV ZA PROIZVODNJO IN DODELAVO- IZDELAVA IN KOMPLETIRANJE VEZNEGA MATERIALA ZA ODPREMO IN PAKIRANJE BATERIJ- IZVAJANJE KONTROLE ZALOG REPROMATERIALOV PO PLANU, AURIRANJE ZALOG V INFORMACIJSKI SISTEM IN OBVEŠANJE PP O KRITINEM STANJU ZALOG MATERIALA- PRIPRAVA VILIARJA, UPRAVLJANJE...

 • Company AVTO JARC STORITVE IN TRGOVINA D.O.O., PTUJSKA CESTA 139, 2000 MARIBOR in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SKLADIŠNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SKLADIŠENJE MATERIALA, PREVZEM IN IZDAJA V SERVIS, PRODAJA PREKO PULTA, POROILA, STATISTIKE IN VODENJE INVENTURE., interes do dela, poznavanje rezernih delov, interes do timskega dela , dopoldan...

 • Company FRAGMAT TIM Tovarna izolacijskega materiala d.o.o., Spodnja Rečica 77 , 3270 LAŠKO in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SKLADIŠNIK, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PREVZEM GOTOVIH IZDELKOV IZ PROIZVODNJE, RAZPOREJANJE IZDELKOV PO SKLADIŠU, RONO IN MEHANIZIRANO RAZTOVARJANJE IN NAKLADANJE BLAGA, PREVOZ BLAGA Z VILIARJEM NA LOKACIJE V SKLADIŠU, KOMISIONIRANJE IN DELA V ZVEZI Z ODPREMO BLAGA, PREGLED, ZLAGANJE, PREVERJANJE IN KONTROLA ISTOSTI TER NEPOŠKODOVANOSTI BLAGA, IŠENJE SKLADIŠNIH PROSTOROV IN OKOLICE, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH DELODAJALCA, stopnja in smer izobrazbe nista pomembni, izpit za voznika viliarja je pogoj, osnovna raunalniška pismenost, zaelen je izpit za traktor, ni pa pogoj, dopoldan...

 • Company ISKRA MEHANIZMI, d.o.o., Lipnica 8 , 4245 KROPA in Kamnik
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SKLADIŠNIK, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE INTERNEGA TRANSPORTA, PREVZEMANJE, SKLADIŠENJE IN IZDAJANJE BLAGA, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA,DELO S ITALCEM, POMO V PROIZVODNJI, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA. DO NOVEMBRA SE DELA V KAMNIKU, POTEM BRNIK. , PRIJAVE , veizmensko...

 • Company HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SKLADIŠNIK, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREJEM IN IZROITEV BLAGA. SKRB ZA STANJE BLAGA IN VODENJE SKLADIŠNE EVIDENCE. UGOTAVLJANJE IN OBVEŠANJE NADREJENIH O POŠKODBAH POŠILJK, MANJKU TER VIŠKU BLAGA. VONJA VILIARJA. SKRB ZA BREZHIBNOST VILIARJA IN DRUGIH TRANSPORTNIH SREDSTEV V SKLADIŠU. OPRAVLJANJE SKLADIŠNIH DEL PO NALOGIH IN ZADOLITVAH., , ...

 • Company TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O., Leskoškova cesta 9 D, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  SKLADIŠNIK, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, SPREJEMANJE IN IZROANJE BLAGA, UPRAVLJANJE Z OGREVANIM VILIARJEM, SKRB ZA STANJE BLAGA IN VODENJE SKLADIŠNE EVIDENCE, UPRAVLJANJE S SKENERJEM, SKRB ZA UREJENOST SKLADIŠA, IZVAJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH NADREJENEGA. PRIAKUJEMO IZPIT ZA VILIARJA (NI POGOJ, JE PA PREDNOST),IZKUŠNJE Z UPRAVLJANJEM VILIARJA, ODGOVOREN ODNOS DO DELA, PRIPRAVLJENOST NA DELO V HLADNEM OKOLJU, SAMOSTOJNOST PRI DELU, NATANNOST IN VESTNOST. NUDIMO ENOIZMENSKO DELO V DOPOLDANSKEM ASU, MONOST DODATNIH IZPLAIL NA PODLAGI USPEŠNOSTI ZAPOSLENEGA, UREJENO DELOVNO OKOLJE, MONOST TAKOJŠNJE ZAPOSLITVE., Prijavite se s klikom na ''Prijavi se zdaj''. Prijava naj vkljuuje vaše kontaktne podatke (tel. številka, email) in ivljenjepis. Še niste povsem prepr...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Stock clerks Edit filters