Jobmonitor. Search results for Specialist medical practitioners

39 Jobs found

Used filters:
 • Specialist medical practitionersx
Displaying 1-39 of 39 results.
 • Company PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE, BEGUNJE NA GORENJSKEM 55 , 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM in Bloke
  16.04.2021

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO NA BOLNIŠNINEM ODDELKU (POSTAVLJANJE INDIKACIJE ZA SPREJEM, PREMESTITEV, ODPUST IN ODKLONITEV PACIENTA, IZVAJANJE DIAGNOSTINE OBRAVNAVE PACIENTA, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE FARMAKO PSIHO IN SOCIOTERAPIJE, IZDELOVANJE IN DAJANJE STROKOVNIH MNENJ O PACIENTU), OPRAVLJANJE KLININE ADMINISTRACIJE, IZVAJANJE DELA V AMBULANTI, IZDELOVANJE KLININIH POTI, IZVAJANJE KONZILIARNIH PREGLEDOV, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE STROKOVNIH IZOBRAEVANJ IN ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA DELA, SKRB ZA VZDREVANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NALOGU DIREKTORJA, Kandidati morajo izpolnjevati še naslednje pogoje: specializacija iz psihiatrije, licenca za podroje psihiatrije, sposobnost ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ, POTRČEVA CESTA 23, 2250 PTUJ in Bloke
  16.04.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG S STROKOVNEGA SPECIALISTINEGA PODROJA, Zaeleno znanje nefrologije ali endoskopije prebavnega trakta. Kandidati morajo poleg pogojev, doloenih z zakonom izpolnjevati še posebne pogoje: konana Medicinska fakulteta doktor medicine, opravljen specialistini izpit ustrezne smeri, najmanj 5 let delovnih izkušenj na podroju specialnosti, veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije, znanje slovenskega jezika na visoki ravni. K prijavi je potrebno priloiti dokazila o izpolnjevanju pogojev ter potrdila o opravljenih obveznih cepljenjih po zakonu o nalezljivih bolezni., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ, POTRČEVA CESTA 23, 2250 PTUJ in Bloke
  16.04.2021

  GINEKOLOG, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG S STROKOVNEGA SPECIALISTINEGA PODROJA, Kandidati morajo poleg pogojev, doloenih z zakonom, izpolnjevati še posebne pogoje: konana Medicinska fakulteta in pridobljen naziv doktor medicine, opravljen specialistini izpit ustrezne smeri, najmanj 5 let delovnih izkušenj na podroju specialnosti, veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije, znanje slovenskega jezika na visoki ravni. K prijavi je potrebno priloiti dokazila o izpolnjevanju pogojev ter potrdilo o opravljenih obveznih cepljenjih po zakonu o nalezljivih boleznih., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ, POTRČEVA CESTA 23, 2250 PTUJ in Bloke
  16.04.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG S STROKOVNEGA PODROJA, Kandidati morajo poleg pogojev doloenih z zakonom izpolnjevati še posebne pogoje: konana Medicinska fakulteta-doktor medicine, opravljen specialistini izpit ustrezne smeri, najmanj 5 let delovnih izkušenj na podroju specialnosti, veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije, znanje slovenskega jezika na visoki ravni, priloiti dokazila o izpolnjevanju pogojev ter potrdila o opravljenih obveznih cepljenjih po zakonu o nalezljivih bolezni., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ, POTRČEVA CESTA 23, 2250 PTUJ in Bloke
  16.04.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG S STROKOVNEGA PODROJA, Zaeleno znanje oditavanja rezultatov nuklearne magnetne resonance. Kandidati morajo poleg pogojev doloenih z zakonom izpolnjevati še posebne pogoje: konana Medicinska fakulteta-doktor medicine, opravljen specialistini izpit ustrezne smeri, najmanj 5 let delaovnih izkušenj na podroju specialnosti, veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije, znanje slovenskega jezika na visoki ravni. K prijavi je potrebno priloiti dokazila o izpolnjevanju pogojev ter potrdila o opravljenih obveznih cepljenjih po zakonu o nalezljivih boleznih., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA, PARTIZANSKA ULICA 30, 2310 SLOVENSKA BISTRICA in Bloke
  10.04.2021 Updated on: 11.04.2021

  PEDIATER, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRVI IN PONOVNI PREGLEDI VAROVANCEV, KURATIVNA, PREVENTIVNA DEJAVNOST, PREGLED PO ORGANIH, NEVROLOŠKI PREGLED, MERITVE, OPRAVLJANJE POSEGOV, OBASNO DELO V RAZVOJNI AMBULANTI,.., Prijavi je potrebno priloiti: kopijo diplome, kopijo potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, kopijo potrdila o opravlj.specialist.izpitu, kopijo veljavne licence., ...

 • Company Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Chengdujska cesta 45 , 1260 LJUBLJANA - POLJE in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DOLOANJE IN IZVAJANJE DIAGNOSTINIH IN DIFERENCIALNO DIAGNOSTINIH, TERAPEVTSKIH IN REHABILITACIJSKIH POSTOPKOV V AMBULANTNI IN HOSPITALNI DEJAVNOSTI TER VODENJE TERAPEVTSKEGA TIMA; SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI IN IZVEDBI IZOBRAEVALNEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA; PREDSTAVITEV SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA ŠIRŠI STROKOVNI IN LAINI JAVNOSTI; VODENJE POPOLNE, TONE IN NEMUDOMA IZPOLNJENE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE; SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI KLININEGA DELA IN OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA DELAVCA., Pogoji za zasedbo delovnega mesta: konano visokošolsko univerzitetno izobraevanje (prejšnje) oz. magistrsko izobraevanje (druga bolonjska stopnja), smer: medicina; konana specializacija z opravljenim speciali...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC, Notranjska cesta 2 , 1370 LOGATEC in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 24 mesecev, skrajšan delovni as, 20, DELO ZDRAVNIKA SPECIALISTA MDPŠ V AMBULANTI ZDRAVSTVENEGA DOMA., Specialistini izpit., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC, Notranjska cesta 2 , 1370 LOGATEC in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ULTRAZVONIH PREISKAV V AMBULANTI V ZDRAVSTVENEM DOMU., , dvoizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC, Notranjska cesta 2 , 1370 LOGATEC in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO SPECIALISTA URGENTNE MEDICINE V URGENTNI AMBULANTI., Specializacija iz urgentne medicine., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER, Cesta I. slovenskega tabora 2 , 9240 LJUTOMER in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, RAZISKOVANJE NEPRAVILNOSTI IN BOLEZNI LOVEŠKEGA ORGANIZMA TER PREVENTIVNIH IN  KURATIVNIH METOD,  OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV IN POSTAVLJANJE DIAGNOZE, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE ZDRAVLJENJA ZA UGOTOVLJENE BOLEZNI, NEPRAVILNOSTI IN POŠKODBE, SPECIALISTINO MEDICINSKO ALI KIRURŠKO ZDRAVLJENJE BOLEZNI, NEPRAVILNOSTI IN  POŠKODB, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH MEDICINSKIH METOD IN ZDRAVLJENJA, SVETOVANJE PRI RAZVIJANJU IN SPREJEMANJU ZDRAVSTVENIH ZAKONOV IN PRAVIL ZA ZDRAVSTVENO ZAŠITO IN PROMOCIJO ZDRAVJA,  PRIPRAVA ZDRAVSTVENIH RAZPRAV IN POROIL,  OPRAVLJANJE PODOBNIH DEL,  OPRAVLJANJE NUJNIH HIŠNIH OBISKOV NA TERENU, OPRAVLJANJE URGENTNE SLUBE NA TERENU, Specializacija druin...

 • Company BOLNIŠNICA ZA ŽENSKE BOLEZNI IN PORODNIŠTVO POSTOJNA, PREČNA ULICA 4 , 6230 POSTOJNA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPECIALISTINO ZDRAVLJENJE  NA ODDELKIH IN SPECIALISTINO AMBULANTNI DEJAVNOSTI V OKVIRU ZNANJ, KI JIH ZAGOTAVLJA SPECIALIZACIJA,  PRIPRAVA NA KIRURŠKE POSEGE OZ. IZVAJANJE KIRURŠKIH POSEGOV V GINEKOLOGIJI IN PORODNIŠTVU,   OPRAVLJANJE KONZILIARNE SLUBE IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE,   VODENJE DEJAVNOSTI IN SKRB ZA UVAJANJE ENOTNE DOKTRINE IN MODERNIH METOD ZDRAVLJENJA,  NADOMEŠANJE DIREKTORJA V ASU ODSOTNOSTI ZA STROKOVNA VPRAŠANJA,  PRIPRAVA NARTA IZOBRAEVANJA IN IZOBRAEVANJE V SKLADU Z NARTOM IZOBRAEVANJA IN POTREBAMI ZAVODA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI IN PO NAVODILIH NADREJENEGA. , Doseganje standardov i...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  PEDIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA BOLNIKOV NA TERCIARNI RAVNI, V SKLADU S SPECIALIZACIJO, STROKOVNIMI STANDARDI IN POKLICNO ETINIMI MERILI, - IZVAJANJE SPECIALNIH MEDICINSKO-TEHNINIH POSEGOV IN DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, - VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, PREDPISOVANJE ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOKOV, - STALNO STROKOVNO IZOBRAEVANJE IN SPREMLJANJE RAZVOJA MEDICINSKE STROKE., Zahtevan poklic: DOKTOR MEDICINE SPECIALIST USTREZNE SMERI. Zahtevana kvalifikacija: veljavna licenca. Stopnja znanja slovenskega jezika: raven C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira. e ste pripravljeni sprejeti nove izzive, si elite spremembe delovnega okolja in izpolnjujete pogoje za zasedbo prostega delovnega mesta v...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA, DELLAVALLEJEVA ULICA 3 , 6000 KOPER - CAPODISTR in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, PREGLED NA PRISOTNOST ALI ODSOTNOST TELESNIH ALI DUŠEVNIH BOLEZNI, POŠKODB ALI ANOMALIJ, PRESOJA STANJA S POMONO MEDICINSKIH DIAGNOSTINIH SREDSTEV IN VEŠIN, PREPREEVANJE BOLEZNI, VZGOJA IN SVETOVANJE, VODENJE ZDRAVNIŠKE DOKUMENTACIJE, IZDAJANJE ZDRAVNIŠKIH SPRIEVAL IN POTRDIL, VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV... OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V OKVIRU SVOJIH USPOSOBLJENOSTI PO NALOGU NADREJENEGA., Vpis v register zdravnikov in veljavna licenca., ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  PSIHIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA BOLNIKOV NA TERCIARNI RAVNI, V SKLADU S SPECIALIZACIJO, STROKOVNIMI STANDARDI IN POKLICNO ETINIMI MERILI - IZVAJANJE SPECIALNIH MEDICINSKO-TEHNINIH POSEGOV IN DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIH POSTOPKOV - VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, PREDPISOVANJE ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOKOV - STALNO STROKOVNO IZOBRAEVANJE IN SPREMLJANJE RAZVOJA MEDICINSKE STROKE, Zahtevan poklic: DOKTOR MEDICINE SPECIALIST USTREZNE SMERI. Zahtevana kvalifikacija: veljavna licenca. Stopnja znanja slovenskega jezika: raven C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira., dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA, Ulica Otona Župančiča 3 , 5280 IDRIJA in Idrija
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  GINEKOLOG, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DELA V ORGANIZACIJSKI ENOTI DISPANZERJA ZA ENE    IZVAJANJE DISPANZERSKEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA DOLOENIH SKUPIN PREBIVALSTVA    ODKRIVANJE BOLEZNI, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA    NALOGE S SOCIALNO-MEDICINSKEGA PODROJA    VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE    PLANIRANJE POTREB PO OSNOVNIH SREDSTVIH IN MATERIALIH V OKVIRU SVOJE ORGANIZACIJSKE ENOTE    SPREMLJANJE IN NADZIRANJE RAVNANJA Z OSNOVNIMI SREDSTVI IN MATERIALOM V OKVIRU SVOJE ORGANIZACIJSKE ENOTE    SODELOVANJE PRI STROKOVNEM NADZORU V ZDRAVSTVENEM DOMU    POSREDOVANJE ZNANJA IN IZKUŠENJ SODELAVCEM    MENTORSTVO ZDRAVNIKOM IN DRUGIM ZDRAVSTVENIM DELAVCEM     OBJAVLJANJE STROKOVNIH IZKUŠENJ S PODROJA GINEKOLOGIJE I...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA, Ulica Otona Župančiča 3 , 5280 IDRIJA in Idrija
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOR DELA V ORGANIZACIJSKI ENOTI MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA    IZVAJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV V ZVEZI ZDRAVJEM IN VARNOSTJO PRI DELU, TER IZDELAVA OCENE TVEGANJA    IZVAJANJE PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV OSEB, KI SO POD ZDRAVSTVENIM NADZORSTVOM, VOZNIKOV IN KANDIDATOV ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL IN ŠPORTNIKOV    POKLICNO USMERJANJE    OPRAVLJANJE FUNKCIONALNE DIAGNOSTIKE S PODROJE FIZIOLOGIJE DELA    SPECIALISTINA DEJAVNOST PRI POKLICNIH OBOLENJIH IN OBOLENJIH V ZVEZI Z DELOM Z OCENJEVANJEM DELAZMONOSTI, KONZILIARNI PREGLEDI    SPECIALISTINE EKSPERTIZE IN MNENJA    ZDRAVSTVENA OCENA DELOVNIH MEST    PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOV...

 • Company PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK, CELJSKA CESTA 37 , 3212 VOJNIK in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  PSIHIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPECIALISTINO ZDRAVLJENJE IN DIAGNOSTIKA PSIHIATRINIH BOLNIKOV V BOLNIŠNICI IN SPECIALISTINI PSIHIATRINI AMBULANTI, DIPLOMA MEDICINSKE FAKULTETE, OPRAVLJENA SPECIALIZACIJA IZ PSIHIATRIJE, VELJAVNA LICENCA ZA DELO NA PODROJU PSIHIATRIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI, OPRAVLJANJE DELA V DEURNI SLUBI, dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA - CERKNICA, Cesta 4. maja 17 , 1380 CERKNICA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATER ZA IZVAJANJE ZDRAVSTVENIH STORITEV V OTROŠKEM /ŠOLSKEM DISPANZERJU, Zaeleno poznavanje Hipokrata, dvoizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ, DELAVSKA POT 4, 8340 ČRNOMELJ in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  PEDIATER, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, 0,5 DELOVNEGA ASA: ZDRAVNIK V PEDIATRINI AMBULANTI 0,5 DELOVNEGA ASA: DELO NA PROJEKTU "NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV..", Veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije , dvoizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, ŠMIHELSKA CESTA 1, 8000 NOVO MESTO in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE PROCESA ZDRAVLJENJA IN DIAGNOSTIKE, veljavna licenca za delo na podroju interne medicine, veizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  GINEKOLOG, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTINO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO., VELJAVNA LICENCA IZ PODROJA GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA, ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. zakljuka mandata direktorja., polni delovni as, 40, STROKOVNO IN MATERIALNO NARTOVANJE, VODENJE, KOORDINIRANJE IN NADZIRANJE DELA V MEDICINSKI SLUBI/ODDELKU, UPOŠTEVAJO SPLOŠNE PREDPISE, POSLOVNI NART ZAVODA (FINANNI NART)TER SMERNICE IN NAPOTKE DIREKTORJA ZAVODA – OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, DOLOENIH Z VELJAVNO ZAKONODAJO, AKTOM O USTANOVITVI, STATUTOM IN INTERNIMI AKTI ZAVODA., Kandidat za predstojnika oddelka za radiologijo mora imeti opravljeno ustrezno vrsto specializacije s podroja radiologije, imeti veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije in najmanj 48 mesecev delovnih izkušenj s podroja radiologije kot specialist. Kandidat mora svoji vlogi priloiti program strokovnega dela in razvoja Oddelka za radiologijo...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA BOLNIKOV NA TERCIARNI RAVNI, V SKLADU S SPECIALIZACIJO, STROKOVNIMI STANDARDI IN POKLICNO ETINIMI MERILI, - IZVAJANJE SPECIALNIH MEDICINSKO-TEHNINIH POSEGOV IN DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, - VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, PREDPISOVANJE ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOKOV, - STALNO STROKOVNO IZOBRAEVANJE IN SPREMLJANJE RAZVOJA MEDICINSKE STROKE, DOKTOR MEDICINE SPECIALIST PULMOLOGIJE ALI DOKTOR MEDICINE SPECIALIST INTERNE MEDICINE, VELJAVNA LICENCA, DELOVNE IZKUŠNJE NAJMANJ 12 LET PO OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU TER IZPOLNJEVANJE STANDARDOV IN NORMATIVOV DELA ZDRAVNIKA, ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA NA RAVNI C1 SKUPNEGA EVROPSKEGA J...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA, Ulica Otona Župančiča 3 , 5280 IDRIJA in Idrija
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOR DELA V ORGANIZACIJSKI ENOTI MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA    IZVAJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV V ZVEZI ZDRAVJEM IN VARNOSTJO PRI DELU, TER IZDELAVA OCENE TVEGANJA    IZVAJANJE PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV OSEB, KI SO POD ZDRAVSTVENIM NADZORSTVOM, VOZNIKOV IN KANDIDATOV ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL IN ŠPORTNIKOV    POKLICNO USMERJANJE    OPRAVLJANJE FUNKCIONALNE DIAGNOSTIKE S PODROJE FIZIOLOGIJE DELA    SPECIALISTINA DEJAVNOST PRI POKLICNIH OBOLENJIH IN OBOLENJIH V ZVEZI Z DELOM Z OCENJEVANJEM DELAZMONOSTI, KONZILIARNI PREGLEDI    SPECIALISTINE EKSPERTIZE IN MNENJA    ZDRAVSTVENA OCENA DELOVNIH MEST    PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOV...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA, Ulica Otona Župančiča 3 , 5280 IDRIJA in Idrija
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  GINEKOLOG, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DELA V ORGANIZACIJSKI ENOTI DISPANZERJA ZA ENE    IZVAJANJE DISPANZERSKEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA DOLOENIH SKUPIN PREBIVALSTVA    ODKRIVANJE BOLEZNI, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA    NALOGE S SOCIALNO-MEDICINSKEGA PODROJA    VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE    PLANIRANJE POTREB PO OSNOVNIH SREDSTVIH IN MATERIALIH V OKVIRU SVOJE ORGANIZACIJSKE ENOTE    SPREMLJANJE IN NADZIRANJE RAVNANJA Z OSNOVNIMI SREDSTVI IN MATERIALOM V OKVIRU SVOJE ORGANIZACIJSKE ENOTE    SODELOVANJE PRI STROKOVNEM NADZORU V ZDRAVSTVENEM DOMU    POSREDOVANJE ZNANJA IN IZKUŠENJ SODELAVCEM    MENTORSTVO ZDRAVNIKOM IN DRUGIM ZDRAVSTVENIM DELAVCEM     OBJAVLJANJE STROKOVNIH IZKUŠENJ S PODROJA GINEKOLOGIJE I...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA, Ulica Otona Župančiča 3 , 5280 IDRIJA in Idrija
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  GINEKOLOG, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DELA V ORGANIZACIJSKI ENOTI DISPANZERJA ZA ENE    IZVAJANJE DISPANZERSKEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA DOLOENIH SKUPIN PREBIVALSTVA    ODKRIVANJE BOLEZNI, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA    NALOGE S SOCIALNO-MEDICINSKEGA PODROJA    VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE    PLANIRANJE POTREB PO OSNOVNIH SREDSTVIH IN MATERIALIH V OKVIRU SVOJE ORGANIZACIJSKE ENOTE    SPREMLJANJE IN NADZIRANJE RAVNANJA Z OSNOVNIMI SREDSTVI IN MATERIALOM V OKVIRU SVOJE ORGANIZACIJSKE ENOTE    SODELOVANJE PRI STROKOVNEM NADZORU V ZDRAVSTVENEM DOMU    POSREDOVANJE ZNANJA IN IZKUŠENJ SODELAVCEM    MENTORSTVO ZDRAVNIKOM IN DRUGIM ZDRAVSTVENIM DELAVCEM     OBJAVLJANJE STROKOVNIH IZKUŠENJ S PODROJA GINEKOLOGIJE I...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA, Ulica Otona Župančiča 3 , 5280 IDRIJA in Idrija
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOR DELA V ORGANIZACIJSKI ENOTI MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA    IZVAJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV V ZVEZI ZDRAVJEM IN VARNOSTJO PRI DELU, TER IZDELAVA OCENE TVEGANJA    IZVAJANJE PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV OSEB, KI SO POD ZDRAVSTVENIM NADZORSTVOM, VOZNIKOV IN KANDIDATOV ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL IN ŠPORTNIKOV    POKLICNO USMERJANJE    OPRAVLJANJE FUNKCIONALNE DIAGNOSTIKE S PODROJE FIZIOLOGIJE DELA    SPECIALISTINA DEJAVNOST PRI POKLICNIH OBOLENJIH IN OBOLENJIH V ZVEZI Z DELOM Z OCENJEVANJEM DELAZMONOSTI, KONZILIARNI PREGLEDI    SPECIALISTINE EKSPERTIZE IN MNENJA    ZDRAVSTVENA OCENA DELOVNIH MEST    PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOV...

 • Company BOLNIŠNICA TOPOLŠICA, Topolšica 64 , 3326 TOPOLŠICA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, DOLOANJE IN IZVAJANJE DIAGNOSTINIH IN DIFERENCIALNO DIAGNOSTINIH,  TERAPEVTSKIH IN REHABILITACIJSKIH POSTOPKOV V AMBULANTNI IN HOSPITALNI DEJAVNOSTI IN VODENJE TERAPEVTSKEGA TIMA NA PODROJU BOLNIŠNINE DEJAVNOSTI, IZVAJANJE NALOG SOBNEGA ZDRAVNIKA TER ZDRAVNIKA V AMBULANTI, OBASNO DELO NA ODDELKU INTENZIVNE OZIROMA INVAZIVNE DIAGNOSTIKE IN TERAPIJE, SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI IN IZVEDBI IZOBRAEVALNEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA NA PODROJU BOLNIŠNINE DEJAVNOSTI, OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV, POSTAVLJANJE DIAGNOZ TER PREDPISOVANJE ZDRAVLJENJA, SVETOVANJE – OPRAVLJANJE PREVENTIVNIH MEDICINSKIH METOD IN ZDRAVLJENJE, VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, OPRAVLJANJE URGENTNE IN DEURNE SLUBE, DELO V...

 • Company BOLNIŠNICA TOPOLŠICA, Topolšica 64 , 3326 TOPOLŠICA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, DOLOANJE IN IZVAJANJE DIAGNOSTINIH IN DIFERENCIALNO DIAGNOSTINIH, TERAPEVTSKIH IN REHABILITACIJSKIH POSTOPKOV V AMBULANTNI IN HOSPITALNI DEJAVNOSTI IN VODENJE TERAPEVTSKEGA TIMA NA PODROJU BOLNIŠNINE DEJAVNOSTI,  IZVAJANJE NALOG SOBNEGA ZDRAVNIKA TER ZDRAVNIKA V AMBULANTI, OBASNO DELO NA ODDELKU INTENZIVNE OZIROMA INVAZIVNE DIAGNOSTIKE IN TERAPIJE, SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI IN IZVEDBI IZOBRAEVALNEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA NA PODROJU BOLNIŠNINE DEJAVNOSTI,  OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV, POSTAVLJANJE DIAGNOZ TER PREDPISOVANJE ZDRAVLJENJA, SVETOVANJE – OPRAVLJANJE PREVENTIVNIH MEDICINSKIH METOD IN ZDRAVLJENJE, VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, OPRAVLJANJE URGENTNE IN DEURNE SLUBE, DELO ...

 • Company BOLNIŠNICA TOPOLŠICA, Topolšica 64 , 3326 TOPOLŠICA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, DOLOANJE IN IZVAJANJE DIAGNOSTINIH IN DIFERENCIALNO DIAGNOSTINIH,  TERAPEVTSKIH IN REHABILITACIJSKIH POSTOPKOV V AMBULANTNI IN HOSPITALNI DEJAVNOSTI IN VODENJE TERAPEVTSKEGA TIMA NA PODROJU BOLNIŠNINE DEJAVNOSTI, IZVAJANJE NALOG SOBNEGA ZDRAVNIKA TER ZDRAVNIKA V AMBULANTI, OBASNO DELO NA ODDELKU INTENZIVNE OZIROMA INVAZIVNE DIAGNOSTIKE IN TERAPIJE, SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI IN IZVEDBI IZOBRAEVALNEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA NA PODROJU BOLNIŠNINE DEJAVNOSTI, OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV, POSTAVLJANJE DIAGNOZ TER PREDPISOVANJE ZDRAVLJENJA, SVETOVANJE – OPRAVLJANJE PREVENTIVNIH MEDICINSKIH METOD IN ZDRAVLJENJE, VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, OPRAVLJANJE URGENTNE IN DEURNE SLUBE, DELO V...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, - IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTINO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO PRETENO NA ODDELKU RADIOLOGIJE., VELJAVNA LICENCA S PODROJA RADIOLOGIJE. VLOGI JE POTREBNO PRILOITI DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  GINEKOLOG, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTINO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO., DR.MED.SPEC. GINEK. IN PORODN., VELJAVNA LICENCA ZA DELO V GINEKOLOGIJI IN PORODNIŠTVU, ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  UROLOG, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA UROLOGIJE., Kandidati naj posredujejo ivljenjepis v europass obliki s spremnim pismom in vsemi dokazili (fotokopija potrdila o izobrazbi, veljavna licenca za delo iz urologije, potrdilo o opravljenem strokovnem in specialistinem izpitu, potrdilo o znanju italijanskega jezika). , ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  KARDIOLOG, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVLJENA IN DIAGNOSTIKE NA SEKUNDARNI RAVNI. STALNO SPREMLJANJE RAZVOJA MEDICINSKIH VED IN IZVAJANJE MED. DOKTRINE. OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA KARDIOLOGIJE IN VASKULARNE MEDICINE., VELJAVNA LICENCA ZA DELO, VPIS V REGISTER ZDRAVNIKOV, POTRDILO O ZNANJU ITALIJANSKEGA JEZIKA IPD., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  KARDIOLOG, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVLJENJA IN DIAGNOSTIKE NA SEKUNDARNI RAVNI. OPRAVLJANJE DELA IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA KARDIOLOGIJE IN VASKULARNE MEDICINE. STALNO SPREMLJANJE RAZVOJA MEDICINSKIH VED IN IZVAJANJE MEDICINSKE DOKTRINE IZ SVOJEGA PODROJA., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO IVLJENJEPIS V EUROPASS OBLIKI S SPREMNIM PISMOM IN VSEMI DOKAZILI (POTRDILO O IZOBRAZBI, POTRDILO O OPRAVLJENEM SPECIALISTINEM IZPITU, VELJAVNA LICENCA ZA DELO, POTRDILO O ZNANJU ITALIJANSKEGA JEZIKA)., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST PNEVMOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVLJENJA IN DIAGNOSTIKE IZ PNEVMOLOGIJE NA SEKUNDARNI RAVNI, STALNO SPREMLJANJE RAZVOJA MEDICINSKIH VED IN IZVAJANJE MEDICINSKE DOKTRINE., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO IVLJENJEPIS V EUROPASS OBLIKI S SPREMNIM PISMOM IN VSEMI DOKAZILI (POTRDILO O IZOBRAZBI, POTRDILO O OPRAVLJENEM SPECIALISTINEM IZPITU, VELJAVNA LICENCA ZA DELO IZ PNEVMOLOGIJE, POTRDILO O ZNANJU ITALIJANSKEGA JEZIKA)., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  ZDRAVNIK SPECIALIST PNEVMOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVLJENJA IN DIAGNOSTIKE IZ PNEVMOLOGIJE NA SEKUNDARNI RAVNI. STALNO SPREMLJANJE RAZVOJA MEDICINSKIH VED IN IZVAJANJE MEDICINSKE DOKTRINE., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO IVLJENJEPIS V EUROPASS OBLIKI S SPREMNIM PISMOM IN VSEMI DOKAZILI (POTRDILO O IZOBRAZBI, POTRDILO O OPRAVLJENEM SPECIALISTINEM IZPITU,  VELJAVNA LICENCA ZA DELO IZ PNEVMOLOGIJE, POTRDILO O ZNANJU ITALIJANSKEGA JEZIKA)., ...

 • Company OZG; OZG, OE ZD Tržič, Blejska cesta 10 , 4290 TRŽIČ in Bloke
  24.03.2021 Updated on: 26.03.2021

  PEDIATER, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, DELO ZDRAVNIKA V ŠOLSKEM DISPANZERJU. IZVAJANJE DISPANZERSKEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŠOLARJEV, DIJAKOV IN ŠTUDENTOV, ODKRIVANJE BOLEZNI, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA, NALOGE S SOCIALNO - MEDICINSKEGA PORDOJA, VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE..., DIPLOMA MEDICINSKE FAKULTETE, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, OPRAVLJEN SPECIALISTINI IZPIT IZ PEDIATRIJE ALI ŠOLSKE MEDICINE, VELJAVNA LICENCA ZA PODROJE PEDIATRIJE ALI ŠOLSKE MEDICINE.  DELO DOPOLDANSKO / POPOLDANSKO., ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Specialist medical practitioners Edit filters