Jobmonitor. Search results for Specialist medical practitioners

59 Jobs found

Used filters:
 • Specialist medical practitionersx
Displaying 1-50 of 59 results.
 • Company ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO, KANDIJSKA CESTA 4, 8000 NOVO MESTO in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA PEDIATRIJE, SKLADNO S PRIDOBLJENO USPOSOBLJENOSTJO, opravljen strokovni in specialistini izpit iz podroja pediatrije, vpis v register zdravnikov, veljavna licenca za delo na podroju pediatrije, ...

 • Company MLADINSKO KLIMATSKO ZDRAVILIŠČE RAKITNA, RAKITNA 96, 1352 PRESERJE in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  PSIHIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTIKE IN PEDOPSIHOTERAPIJE, SUPORTIVNA IN PODPORNA TERAPIJA, INDIVIDUALNA PEDOPSIHOTERAPIJA (KRATKA DINAMSKA TERAPIJA, KOGNITIVNO-VEDENJSKA TERAPIJA, INTEGRATIVNA TERAPIJA), VODENJE DOKUMENTACIJE PACIENTA IN PISANJE ODPUSTNIC,... , Konana specializacija z opravljenim specialistinim izpitom na podroju otroške in mladostniške psihiatrije, dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM PTUJ, POTRČEVA CESTA 19 A, 2250 PTUJ in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE ZDRAVNIK SPECIALIST V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH SKUPNOSTNA OBRAVNAVA, licenca Zdravniške zbornice Slovenije, dopoldan...

 • Company OZG; OZG, OE ZD Jesenice, Cesta maršala Tita 78 , 4270 JESENICE in
  29.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  PSIHIATER, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO V OKVIRU CENTRA ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH., VELJAVNA LICENCA ZA DELO NA PODROJU PSIHIATRIJE. DELOVNE IZKUŠNJE ZAELENE., ...

 • Company OZG; OZG, OE ZD Jesenice, Cesta maršala Tita 78 , 4270 JESENICE in
  29.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV V ZVEZI Z ZDRAVJEM IN VARNOSTJO PRI DELU. IZVAJANJE PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV OSEB, KI SO POD ZDRAVSTVENIM NADZORSTVOM, VOZNIKOV IN KANDIDATOV ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL IN ŠPORTNIKOV. ZDRAVSTVENA OCENA DELOVNIH MEST, VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, SPECIALISTINE EKSPERTIZE IN MNENJA., Vpis v register zdravnikov. Veljavna licenca za delo na podroju medicine dela, prometa in športa. Delovne izkušnje zaelene., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LENART, MAISTROVA ULICA 22, 2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH in
  28.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE ZDRAVNIKA SPECIALISTA V AMBULANTI MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, DOKAZILO O IZOBRAZBI IN LICENCA, dvoizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 12, RUDARSKA CESTA 12, 1420 TRBOVLJE in
  28.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ODKRIVANJE IN ZDRAVLJENJE BOLEZNI PREDŠOLSKIH IN ŠOLSKIH OTROK DELO V POSVETOVALNICI Z IZVAJANJEM PROGRAMA IMUNIZACIJE OTROK RS ODKRIVANJE IN NADALJNJA OBRAVNAVA RAZVOJNIH NEPRAVILNOSTIH PRI OTROCIH OPRAVLJANJE PREVENTIVNIH IN SISTEMATSKIH PREGLEDOV OTROK IN ŠOLARJEV PO PROGRAMU RS ZDRAVSTVO-VZGOJNO DELO Z OTROCI, MLADOSTNIKI TER STARŠI SODELOVANJE S SLUBAMI PREVENTIVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA (PATRONAA, ZOBOZDRAVSTVO, ZDRAVSTVENO VARSTVO ENA TER SPECIALISTI DRUGIH STROK /PSIHOLOGI, PEDAGOGI, RAZVOJNI NEVROLOGI, LOGOPEDI/) IZVAJANJE CEPLJENJ SPROTNO IZOBRAEVANJE TER IZPOPOLNJEVANJE NA SVOJEM PODROJU V SKLADU Z ZAHTEVAMI STROKE TER POGOJI, POTREBNIMI ZA PODALJŠANJE LICENCE TER REDNO IZOBRAEVANJE S PO...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, ŠMIHELSKA CESTA 1, 8000 NOVO MESTO in
  28.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE PROCESA ZDRAVLJENJA IN DIAGNOSTIKE, licenca za delo na podroju psihiatrije, dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM CELJE, GREGORČIČEVA ULICA 5 , 3000 CELJE in
  28.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST DERMATOVENEROLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA DERMATOVENEROLOGIJE, k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o izobrazbi in veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije za delo na podroju dermatovenerologije, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in
  28.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. zakljuka mandata direktorja., polni delovni as, 40, STROKOVNO IN MATERIALNO NARTOVANJE, VODENJE, KOORDINIRANJE IN NADZIRANJE DELA V MEDICINSKI SLUBI/ODDELKU, UPOŠTEVAJO SPLOŠNE PREDPISE, POSLOVNI NART ZAVODA (FINANNI NART)TER SMERNICE IN NAPOTKE DIREKTORJA ZAVODA – OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, DOLOENIH Z VELJAVNO ZAKONODAJO, AKTOM O USTANOVITVI, STATUTOM IN INTERNIMI AKTI ZAVODA., Kandidat za predstojnika oddelka za radiologijo mora imeti opravljeno ustrezno vrsto specializacije s podroja radiologije, imeti veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije in najmanj 48 mesecev delovnih izkušenj s podroja radiologije kot specialist. Kandidat mora svoji vlogi priloiti program strokovnega dela in razvoja Oddelka za radiologijo...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in
  28.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTINO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO PRETENO NA ODDELKU RADIOLOGIJE., DR.MED.SPEC.RADIOLOGIJE, VELJAVNA LICENCA S PODROJA RADIOLOGIJE, ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE in
  28.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPECIALISTINO AMBULANTNO IN BOLNIŠNINO ZDRAVLJENJE BOLNIKOV, LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE, ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA NA RAVNI C1, PPD se bo doloil glede na dela in naloge, ki jih bo opravljal-a, ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE in
  28.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPECIALISTINO OPERATIVNO IN KONZERVATIVNO AMBULANTNO IN BOLNIŠNINO ZDRAVLJENJE BOLNIKOV, LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE, ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA NA RAVNI C1, PPD se bo doloil glede na dela in nalogi, ki jih bo opravljal-a, ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6 , 9000 MURSKA SOBOTA in
  26.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 7, OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV, POSEGOV, OSTALIH ZDRAVSTVENIH STORITEV, POSTAVLJANJE DIAGNOZ., Zdravnik specialist radiolog, ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  24.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST KARDIOVASKULARNE KIRURGIJE, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA BOLNIKOV NA TERCIARNI RAVNI, V SKLADU S SPECIALIZACIJO, STROKOVNIMI  STANDARDI IN POKLICNO ETINIMI MERILI-IZVAJANJE SPECIALNIH MEDICINSKO-TEHNINIH POSEGOV IN DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV-VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, PREDPISOVANJE ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOKOV-STALNO STROKOVNO IZOBRAEVANJE IN SPREMLJANJE RAZVOJA MEDICINSKE STROKE, Zahtevan poklic -DOKTOR MEDICINE SPECIALIST USTREZNE SMERI. Zahtevana kvalifikacija je veljavna licenca in stopnja znanja slovenskega jezika na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira, dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM ZAGORJE OB SAVI CESTA ZMAGE 1, CESTA ZMAGE 1, 1410 ZAGORJE OB SAVI in
  24.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJA IN IZVAJA PREVENTIVNO IN KURATIVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO PO AMBULANTNI IN DISPANZERSKI METODI DELA, OPRAVLJA URGENTNO SLUBO V AMBULANTI TER DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA., VELJAVNA LICENCA, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO, Cesta krških žrtev 132 C, 8270 KRŠKO in
  24.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  PEDIATER, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO V OTROŠKO ŠOLSKEM DISPANZERJU, KURATIVNI IN PREVENTIVNI PREGLEDI, VELJAVNA LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE, dopoldan...

 • Company ZAVOD APOLON ZA ZDRAVSTVENE IN REKREACIJSKO-TURISTIČNE DEJAVNOSTI KOBARID, TRG SVOBODE 4, 5222 KOBAR in
  22.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 9 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO NA DIALIZI IN AMBULANTI, , dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA, Gregorčičeva cesta 8 , 6250 ILIRSKA BISTRICA in
  22.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 8, ZDRAVNIK SPECIALIST ZA DELO V DIABETOLOŠKI AMBULANTI, DOKTOR MEDICINE, SPECIALIST USTREZNE SMERI, VELJAVNA LICENCA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT TER IZPOLNJEVANJE STANDARDOV IN NORMATIVOV DELA ZDRAVNIKA. , dvoizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR, ULICA TALCEV 9, 2000 MARIBOR in
  22.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST FIZIKALNE IN REHABILITACIJSKE MEDICINE, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotnega delavca, skrajšan delovni as, 20, IZVAJA KOMPLETNO IZVEN HOSPITALNO SPECIALISTINO ZDRAVSTVENO VARSTVO IZ STRANI FIZIKALNE IN REHABILITACIJSKE MEDICINE V SKLADU Z DOKTRINO SPECIALIZACIJE, VODI ZDRAVSTVENI TIM, VODI MEDICINSKO DOKUMENTACIJO,  SAMOSTOJNO DELO, ODLOITVE SO ODLOILNEGA POMENA ZA ZDRAVJE IN IVLJENJE DRUGIH, ODGOVARJA ZA SVOJ STROKOVNI NAPREDEK, IZVAJA MENTORSTVO,  OSTALA DELOVNA OPRAVILA V OKVIRU POTREB DELOVNEGA PROCESA IN ORGANIZACIJE DELA PO NALOGU NADREJENEGA. , , ...

 • Company ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA-ZDRAVSTVO D.O.O., Zdraviliški trg 9 , 3250 ROGAŠKA SLATINA in
  22.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  KARDIOLOG, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 8, OPRAVLJANJE DELA SPECIALISTA INTERNE MEDICINE-KARDIOLOGA, OPRAVLJANJE SPECIALISTINIH PREGLEDOV V AMBULANTI IN DIAGNOSTINIH PREISKAV, IZVAJANJE RAZISKOVANJA IN RAZVIJANJE IZBOLJŠAV SPECIALISTINIH PREGLEDOV V KARDIOLOŠKI AMBULANTI, OPRAVLJANJE ZDRAVNIŠKIH PREGLEDOV V AMBULANTI IN NA ODDELKU ZDRAVILIŠKEGA ZDRAVLJENJA, PRESOJA STANJA PO PREGLEDU S POMOJO MEDICINSKO-DIAGNOSTINIH SREDSTEV, PREPREEVANJE BOLEZNI, VZGOJA IN SVETOVANJE, NADZOR NAD POTEKOM ZDRAVLJENJA, ZNANSTVENO - RAZISKOVALNO IN VZGOJNO IZOBRAEVALNO DELO, IZVAJANJE PROMOCIJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL S SVOJEGA STROKOVNEGA PODROJA PO NALOGU NADREJENEGA. , Kandidati s poznavanjem ruskega in italijanskega jezika bodo imeli prednost pri izbiri., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in
  22.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST KARDIOLOGIJE IN VASKULARNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVLJENA IN DIAGNOSTIKE NA SEKUNDARNI RAVNI. STALNO SPREMLJANJE RAZVOJA MEDICINSKIH VED IN IZVAJANJE MED. DOKTRINE. OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA KARDIOLOGIJE IN VASKULARNE MEDICINE., VELJAVNA LICENCA ZA DELO, VPIS V REGISTER ZDRAVNIKOV, POTRDILO O ZNANJU ITALIJANSKEGA JEZIKA IPD., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA - EGESZSEGHAZ LENDVA, KIDRIČEVA ULICA 34, 9220 LENDAVA - LENDVA in
  22.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -RAZISKOVANJE NEPRAVILNOSTI IN BOLEZNI LOVEŠKEGA ORGANIZMA TER PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH METOD NA PODROJIH ZAHTEVANE SPECIALIZACIJE-OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV IN POSTAVLJANJE DIAGNOZE,-PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE ZDRAVLJENJA ZA UGOTOVLJENE BOLEZNI, NEPRAVILNOSTI INPOŠKODBE,-SPECIALISTINO MEDICINSKO ALI KIRURŠKO ZDRAVLJENJE BOLEZNI, NEPRAVILNOSTI IN POŠKODB,-SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH MEDICINSKIH METOD IN ZDRAVLJENJA,-SVETOVANJE PRI RAZVIJANJU IN SPREJEMANJU ZDRAVSTVENIH ZAKONOV IN PRAVIL ZA ZDRAVSTVENO ZAŠITO IN PROMOCIJO ZDRAVJA,-PRIPRAVA ZDRAVSTVENIH RAZPRAV IN POROIL,-OPRAVLJANJE PODOBNIH DEL-SPECIALISTI PREDVSEM  OPRAVLJAJO PREVENTIVNE PREGLEDE AKTIVNEGA  PREBIVAL...

 • Company BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ, KIDRIČEVA CESTA 38 A, 4000 KRANJ in
  21.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, GLAVNE NALOGE:PATOLOG:-IZVAJA NALOGE ZDRAVNIKA SPECIALISTA PATOLOGA,NADZIRA DELO PRESEJALCEV IN PREGLEDA VSE PREPARATE, KI ODSTOPAJO OD NORMALNEGA IZVIDA,PONOVEN PREGLED BMV PRI PACIENTKAH, KJER BRIS ODSTOPA OD OCENE PREDHODNEGA BMV IZ ARHIVA TER VODENJE DODATNE EVIDENCE O PREGLEDIH,NADZOR NAD DELOM PRESEJALCEV, OPRAVLJA DRUGE NALOGE PO NALOGU DIREKTORJA ALI VODJE.  ODGOVORNOSTI:-UVAJANJE IN IZVAJANJE PROCESA ZDRAVLJENJA IN DIAGNOSTIKE PO NAJVIŠJIH STANDARDIH IN ETINEM KODEKSU,-UENJE OSTALIH KOLEGOV,-VAROVANJE PODATKOV,-SKRB ZA IZVAJANJE VARNOSTNIH UKREPOV IN UPORABO ZAŠITNIH SREDSTEV,-KOORDINACIJA Z ZUNANJIMI IZVAJALCI,-NUDENJE PODPORE IZVAJALCEM POLITIKE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DEL...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ, DELAVSKA POT 4, 8340 ČRNOMELJ in
  21.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  PEDIATER, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, 0,5 DELOVNEGA ASA: ZDRAVNIK V PEDIATRINI AMBULANTI 0,5 DELOVNEGA ASA: DELO NA PROJEKTU "NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV..", Veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije , dvoizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ, POTRČEVA CESTA 23, 2250 PTUJ in
  21.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST INFEKTOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG S STROKOVNEGA PODROJA, Kandidati morajo poleg pogojev doloenih z zakonom izpolnjevati še posebne pogoje: konana Medicinska fakulteta-doktor medicine, opravljen specialistini izpit ustrezne smeri, najmanj 5 let delovnih izkušenj na podroju specialnosti, veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije, znanje slovenskega jezika na visoki ravni, priloiti dokazila o izpolnjevanju pogojev ter potrdila o opravljenih obveznih cepljenjih po zakonu o nalezljivih bolezni., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ, POTRČEVA CESTA 23, 2250 PTUJ in
  21.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG S STROKOVNEGA PODROJA, Zaeleno znanje oditavanja rezultatov nuklearne magnetne resonance. Kandidati morajo poleg pogojev doloenihz zakonomizpolnjevati še posebne pogoje: konana Medicinska fakulteta-doktor medicine, opravljen specialistini izpit ustrezne smeri, najmanj 5 let delaovnih izkušenj na podroju specialnosti, veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije, znanje slovenskega jezika na visoki ravni. K prijavi je potrebno priloiti dokazila o izpolnjevanju pogojev ter potrdila o opravljenih obveznih cepljenjih po zakonu o nalezljivih boleznih., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ, POTRČEVA CESTA 23, 2250 PTUJ in
  21.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG S STROKOVNEGA SPECIALISTINEGA PODROJA, Zaeleno znanje nefrologije ali endoskopije prebavnega trakta. Kandidati morajo poleg pogojev, doloenih z zakonom izpolnjevati še posebne pogoje: konana Medicinska fakulteta doktor medicine, opravljen specialistini izpit ustrezne smeri, najmanj 5 let delovnih izkušenj na podroju specialnosti, veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije, znanje slovenskega jezika na visoki ravni. K prijavi je potrebno priloiti dokazila o izpolnjevanju pogojev ter potrdila o opravljenih obveznih cepljenjih po zakonu o nalezljivih bolezni., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA, DELLAVALLEJEVA ULICA 3 , 6000 KOPER - CAPODISTR in
  20.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, PREGLED NA PRISOTNOST ALI ODSOTNOST BOLEZNI, POŠKODB ALI ANOMALIJ, PRESOJA STANJA S POMOJO MEDICINSKO DIAGNOSTINIH SREDSTEV IN VEŠIN, VODENJE DOKUMENTACIJE, IZDAJANJE SPRIEVAL, POTRDIL, OSVAJANJE NOVIH ZNANJ IN VEŠIN, PRENAŠANJE LE-TEH NA SODELAVCE, POZNAVANJE IN IZVAJANJE POSTOPKOV V ZVEZI Z VARSTVOM OSEBNIH PODATKOV, IZVAJANJE IN NADZOR POSTOPKOV ZA KAKOVOST V ZDRAVSTVENI NEGI, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V OKVIRU SVOJIH USPOSOBLJENOSTI PO NALOGU NADREJENEGA..., VELJAVNA LICENCA IN VPIS V REGISTER ZDRAVNIKOV., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA, DELLAVALLEJEVA ULICA 3 , 6000 KOPER - CAPODISTR in
  20.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, PREGLED NA PRISOTNOST ALI ODSOTNOST TELESNIH ALI DUŠEVNIH BOLEZNI, POŠKODB ALI ANOMALIJ, PRESOJA STANJA S POMONO MEDICINSKIH DIAGNOSTINIH SREDSTEV IN VEŠIN, PREPREEVANJE BOLEZNI, VZGOJA IN SVETOVANJE, VODENJE ZDRAVNIŠKE DOKUMENTACIJE, IZDAJANJE ZDRAVNIŠKIH SPRIEVAL IN POTRDIL, VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV... OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V OKVIRU SVOJIH USPOSOBLJENOSTI PO NALOGU NADREJENEGA., Vpis v register zdravnikov in veljavna licenca., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6 , 9000 MURSKA SOBOTA in
  20.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV, POSEGOV, OSTALIH ZDRAVSTVENIH STORITEV, POSTAVLJANJE DIAGNOZ., Zdravnik specialist pediatrije, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LITIJA, Partizanska pot 8 A, 1270 LITIJA in
  19.05.2020 Updated on: 21.05.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA V AMBULANTI ZA PREDŠOLSKE IN ŠOLSKE OTROKE, LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM, OB SUHI 11 , 2390 RAVNE NA KOROŠKEM in
  19.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, ZDRAVNIK SPECIALIST RENTGENOLOG, VLOGI JE POTREBNO PRILOITI KRATEK IVLJENJEPIS, DOKAZILO O IZOBRAZBI, VELJAVNO LICENCO, DELOVNE IZKUŠNJE ZAELENE , dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM, OB SUHI 11 , 2390 RAVNE NA KOROŠKEM in
  19.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  GINEKOLOG, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V DISPANZERJU ZA ENSKE, VLOGI JE POTREBNO PRILOITI KRATEK IVLJENJEPIS, DIKAZILO O IZOBRAZBI, VELJAVNO LICENCO, DELOVNE IZKUŠNJE ZAELENE, dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM, OB SUHI 11 , 2390 RAVNE NA KOROŠKEM in
  19.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  PSIHIATER, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA PEDOPSIHIATRA, k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o izobrazbi, veljavno licenco, delovne izkušnje so zaeljene, dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM, OB SUHI 11 , 2390 RAVNE NA KOROŠKEM in
  19.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  PSIHIATER, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA PSIHIATRIJE, k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, dokazilo o izobrazbi in veljavno licenco, delovne izkušnje zaeljene, dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM, OB SUHI 11 , 2390 RAVNE NA KOROŠKEM in
  19.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  PEDIATER, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA PEDIATRIJE, LICENCA, DELOVNE IZKUŠNJE ZAELENE, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH, CELJSKA CESTA 16 , 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH in
  19.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST OFTALMOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 4, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA OFTALMOLOGIJE V AMBULANTI, SPECIALISTINI IZPIT S PODROJA OFTALMOLOGIJE, LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE, VISOKA RAVEN ZNANJA SLOVENSKEGA JEZIKA, dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH, CELJSKA CESTA 16 , 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH in
  19.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 12, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA, SPECIALISTINI IZPIT S PODROJA GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA, LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE, VISOKA RAVEN ZNANJA SLOVENSKEGA JEZIKA, dvoizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH, CELJSKA CESTA 16 , 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH in
  19.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA V PREHOSPITALNI NMP, LICENCA S PODROJA URGENTNE MEDICINE ALI LICENCA S PODROJA DRUINSKE MEDICINE, S PRIDOBLJENIMI ZNANJI V PREHOSPITALNI NMP, LICENCA ZDRAV. ZBORNICE SLO, VISOKA RAVEN ZNANJA SLOV. JEZIKA, dvoizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE, ČERNELČEVA CESTA 15, 8250 BREŽICE in
  19.05.2020 Updated on: 20.05.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 7, RAZISKOVANJE NEPRAVILNOSTI IN BOLEZNI LOVEŠKEGA ORGANIZMA TER PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH METOD, V SKLADU Z DOKTRINO, KI SODIJO V DELOKROG SPECIALIZACIJE. OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV IN POSTAVLJANJE DIAGNOZ, PREDPISOVANJE IZ IZVAJANJE ZDRAVLJENJA ZA UGOTOVLJENE BOLEZNI IN NEPRAVILNOSTI. SPECIALISTINO ZDRAVLJENJE BOLEZNI, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH MEDICINSKIH METOD IN ZDRAVLJENJA. SKRB ZA RACIONALNOST IN ODGOVORNOST PRI VSEH DIAGNOSTINIH POSTOPKIH, IZDAJANJE STROKOVNIH MNENJ, SPECIALISTINIH IZVIDOV IN NAVODIL GLEDE NADALJNJEGA ZDRAVLJENJA OZIROMA REHABILITACIJE BOLNIKOV NADZOR IN KOORDINACIJA DELA OSTALIH ZDRAVSTVENIH SODELAVCEV V TEAMU OZIROMA NADZOR IN KOORDINACIJA DELOVNIH NALOG VISOKO ST...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC, Notranjska cesta 2 , 1370 LOGATEC in
  19.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE DISPANZERSKEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA DOLOENIH SKUPIN PREBIVALSTVA, ORGANIZIRANJE DELA V AMBULANTI, UVAJANJE NOVIH METOD DELA, SKRB ZA PRETOK INFORMACIJ, ODKRIVANJE BOLEZNI, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA, NALOGE S SOCIALNO-MEDICINSKEGA PODROJA, VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, PLANIRANJE POTREB PO OSNOVNIH SREDSTVIH IN MATERIALIH V OKVIRU SVOJE ORGANIZACIJSKE ENOTE, SPREMLJANJE IN NADZIRANJE RAVNANJA Z OSNOVNIMI SREDSTVI IN MATERIALOM V OKVIRU SVOJE ORGANIZACIJSKE ENOTE, SODELUJE PRI STROKOVNEM NADZORU V ZDRAVSTVENEM DOMU, POSREDOVANJE IN ZNANJA  IN IZKUŠENJ SODELAVCEM, MENTORSTVO ZDRAVNIKOM IN DRUGIM ZDRAVSTVENIM DELAVCEM, OBJAVLJANJE STROKOVNIH IZKUŠENJ S PODROJA GINEKOL...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA, PARTIZANSKA CESTA 24, 6210 SEŽANA in
  19.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA, poskusno delo , Doloen as, 18 mesecev, polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE GINEKOLOGA V DISPANZERJU ZA ENE., Veljavna licenca s podroja ginekologije in porodništva., ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  19.05.2020 Updated on: 21.05.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST ANESTEZIOLOGIJE IN REANIMATOLOGIJE, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA BOLNIKOV NA TERCIARNI RAVNI, V SKLADU S SPECIALIZACIJO, STROKOVNIMI  STANDARDI IN POKLICNO ETINIMI MERILI, IZVAJANJE SPECIALNIH MEDICINSKO-TEHNINIH POSEGOV IN DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, PREDPISOVANJE ZDRAVIL  IN MEDICINSKIH PRIPOMOKOV, STALNO STROKOVNO IZOBRAEVANJE IN SPREMLJANJE RAZVOJA MEDICINSKE STROKE., OPRAVLJEN SPECIALISTINI IZPIT IZ ANESTEZILOGIJE, VELJAVNA LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE,ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA RAVEN C1 SKUPNEGA EVROPSKEGA JEZIKOVNEGA OKVIRJA , ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  19.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA BOLNIKOV NA TERCIARNI RAVNI, V SKLADU S SPECIALIZACIJO, STROKOVNIMI STANDARDI IN POKLICNO ETINIMI MERILI, IZVAJANJE SPECIALNIH MEDICINSKO-TEHNINIH POSEGOV IN DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, PREDPISOVANJE ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOKOV, STALNO STROKOVNO IZOBRAEVANJE IN SPREMLJANJE RAZVOJA MEDICINSKE STROKE., Zahtevan poklic: DOKTOR MEDICINE SPECIALIST USTREZNE SMERI. Zahtevana kvalifikacija: veljavna licenca. Stopnja znanja slovenskega jezika: raven C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira, ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  19.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 6 mesecev oz. vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, - DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA BOLNIKOV NA TERCIARNI RAVNI, V SKLADU S SPECIALIZACIJO, STROKOVNIMI STANDARDI IN POKLICNO ETINIMI MERILI, - IZVAJANJE SPECIALNIH MEDICINSKO-TEHNINIH POSEGOV IN DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, - VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, PREDPISOVANJE ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOKOV, - STALNO STROKOVNO IZOBRAEVANJE IN SPREMLJANJE RAZVOJA MEDICINSKE STROKE., Zahtevan poklic: DOKTOR MEDICINE SPECIALIST USTREZNE SMERI. Zahtevana kvalifikacija: veljavna licenca. Stopnja znanja slovenskega jezika: raven C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira., ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  19.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, - DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA BOLNIKOV NA TERCIARNI RAVNI, V SKLADU S SPECIALIZACIJO, STROKOVNIMI STANDARDI IN POKLICNO ETINIMI MERILI, - IZVAJANJE SPECIALNIH MEDICINSKO-TEHNINIH POSEGOV IN DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, - VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, PREDPISOVANJE ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOKOV, - STALNO STROKOVNO IZOBRAEVANJE IN SPREMLJANJE RAZVOJA MEDICINSKE STROKE., Zahtevan poklic: DOKTOR MEDICINE SPECIALIST USTREZNE SMERI. Zahtevana kvalifikacija: veljavna licenca, ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  19.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 32, DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA BOLNIKOV NA TERCIARNI RAVNI, V SKLADU S SPECIALIZACIJO, STROKOVNIMI  STANDARDI IN POKLICNO ETINIMI MERILI-IZVAJANJE SPECIALNIH MEDICINSKO-TEHNINIH POSEGOV IN DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV-VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, PREDPISOVANJE ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOKOV-STALNO STROKOVNO IZOBRAEVANJE IN SPREMLJANJE RAZVOJA MEDICINSKE STROKE., specializacija v zdravstvu, Zahtevan poklic - DOKTOR MEDICINE SPECIALIST USTREZNE SMERI. Zahtevana kvalifikacija je veljavna licenca ter stopnja znanja slovenskega jezika na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira., ...

 • Company Zdravstveni dom Kočevje, Roška cesta 18 , 1330 KOČEVJE in
  19.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  PSIHIATER, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 8, SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTIKE IN PSIHOTERAPIJE Z OSEBAMI S PSIHINO ALI TELESNO PRIZADETOSTJO., LICENCA, DELO V CENTRU ZA PREPREEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG., dvoizmensko...

 • Company Zdravstveni dom Kočevje, Roška cesta 18 , 1330 KOČEVJE in
  19.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  PEDIATER, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 31.12.2020, skrajšan delovni as, 20, IZVAJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V CENTRU ZA KREPITEV ZDRAVJA, VKLJUEVANJE V IZVAJANJE PROGRAMOV ZA KREPITEV ZDRAVJA, IZVAJANJE DELAVNIC ZA KREPITEV ZDRAVJA, IZVAJANJE ZAETNIH PROGRAMOV OBRAVNAVA DEBELOSTI, IZVAJANJE VZDREVALNIH PROGRAMOV, OBRAVNAVA DEBELOSTI, IZVAJANJE PROGRAMOV ZA ZDRAV IVLJENSKI SLOG, IZVAJANJE POGOVORNIH UR ZA KREPITEV ZDRAVJA, IZVAJANJE AKTIVNOSTI KREPITVE ZDRAVJA IN ZMANJŠEVANJA NEENAKOSTI V ZDRAVJU V LOKALNI SKUPNOSTI, VODENJE PREDPISANE DOKUMENTACIJE., VPIS V REGISTER ZDRAVNIKOV, LICENCA, dvoizmensko...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Specialist medical practitioners Edit filters