Jobmonitor. Search results for Specialist medical practitioners

151 Jobs found

Used filters:
 • Specialist medical practitionersx
Displaying 1-50 of 151 results.
 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  29.02.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo , Doloen as, 4 mesece oz. vrnitve odsotne delavke., skrajšan delovni as, 8, - DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA BOLNIKOV NA TERCIARNI RAVNI, V SKLADU S SPECIALIZACIJO, STROKOVNIMI STANDARDI IN POKLICNO ETINIMI MERILI, - IZVAJANJE SPECIALNIH MEDICINSKO-TEHNINIH POSEGOV IN DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, - VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, PREDPISOVANJE ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOKOV, - STALNO STROKOVNO IZOBRAEVANJE IN SPREMLJANJE RAZVOJA MEDICINSKE STROKE., Zahtevan poklic: DOKTOR MEDICINE SPECIALIST USTREZNE SMERI. Zahtevana kvalifikacija: veljavna licenca. Stopnja znanja slovenskega jezika: raven C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira. Zahtevane delovne izkušnje (meseci): najmanj 12 let po opravljenem st...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN, PREŠERNOVA ULICA 6 A, 5220 TOLMIN in Bloke
  29.02.2020

  PEDIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO ZDRAVNIKA SPECIALISTA PEDIATRIJE, Opravljen specialistini izpit, licenca za delo, vpis v register pri Zdravniški zbornici Slovenije, veizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA, CESTA 2. GRUPE ODREDOV 16, 1295 IVANČNA GORICA in Bloke
  29.02.2020

  PEDIATER, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE DIAGNOSTIKE IN TERAPIJE, PREVENTIVNI IN KURATIVNI PREGLEDI PREDŠOLSKIH IN ŠOLSKIH OTROK, ODLOANJE O POTREBNOSTI HOSPITALNEGA ZDRAVLJENJA TER DRUGIH SPECIALISTINIH PREGLEDOV...., Konana medicinska fakulteta, opravljena specializacija iz podroja pediatrije in opravljen strokovni izpit po konani specializaciji, aktivno znanje slovenskega jezika., dvoizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  29.02.2020

  GINEKOLOG, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavca, ki se nadomeša., polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU SPECIALISTINE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: (DIAGNOSTINI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG) POD NADZOROM MENTORJA IN V OKVIRU LASTNIH KOMPETENC IN PRIDOBLJENIH ZNANJ -SODELOVANJE PRI IZVAJANJU SPECIALISTINE DEJAVNOSTI AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: (DIAGNOSTINI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG) POD NADZOROM MENTORJA...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTINEM NIVOJU, IZVAJANJE DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV, SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IN UVAJANJU NOVIH PRISTOPOV IN METOD DELA, IZVAJANJE POJASNILNIH DOLNOSTI PACIENTOM, OPRAVLJANJE ZNANSTVENO - RAZISKOVALNEGA,RAZVOJNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA,  IZVAJANJE ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV,ORGANIZACIJSKIH NAVODIL IN NAVODIL ZA DELO V OKVIRU SISTEMA KAKOVOSTI, DRUGA DELA PO NAVODILU PREDSTOJNIKA ODDELKA, V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI., Zdravnik specialist / zdravnica specialistka interne medicine ali revmatologije, licenca, znanje iz temeljnih postopkov oivljanja, poznavanje dela z osebnim raunalnikom, najmanj osn...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST TRAVMATOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTINEM NIVOJU, IZVAJANJE DIAGNOSTINIH, TERAPEVTSKIH IN OPERACIJSKIH POSEGOV, SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IN UVAJANJU NOVIH PRISTOPOV IN METOD DELA, IZVAJANJE POJASNILNIH DOLNOSTI PACIENTOM, OPRAVLJANJE ZNANSTVENO - RAZISKOVALNEGA, RAZVOJNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA, IZVAJANJE ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV, ORGANIZACIJSKIH NAVODIL IN NAVODIL ZA DELO V OKVIRU SISTEMA KAKOVOSTI, DRUGA DELA PO NAVODILU PREDSTOJNIKA ODDELKA, V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI., Zdravnik specialist / zdravnica specialistka travmatologije, licenca, znanje iz temeljnih postopkov oivljanja,  poznavanje dela z osebnim raunalnikom,  najmanj osnovna raven znan...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTINEM NIVOJU, IZVAJANJE DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV, SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IN UVAJANJU NOVIH PRISTOPOV IN METOD DELA, IZVAJANJE POJASNILNIH DOLNOSTI PACIENTOM, OPRAVLJANJE ZNANSTVENO - RAZISKOVALNEGA,RAZVOJNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA, IZVAJANJE ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV,ORGANIZACIJSKIH NAVODIL IN NAVODIL ZA DELO V OKVIRU SISTEMA KAKOVOSTI, DRUGA DELA PO NAVODILU PREDSTOJNIKA ODDELKA, V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI., Zdravnik specialist / zdravnica specialistka interne medicine ali kardiologije in vaskularne medicine, licenca, znanje iz temeljnih postopkov oivljanja, poznavanje dela z osebnim rau...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTINEM NIVOJU, IZVAJANJE DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV, SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IN UVAJANJU NOVIH PRISTOPOV IN METOD DELA, IZVAJANJE POJASNILNIH DOLNOSTI PACIENTOM, OPRAVLJANJE ZNANSTVENO - RAZISKOVALNEGA,RAZVOJNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA, IZVAJANJE ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV,ORGANIZACIJSKIH NAVODIL IN NAVODIL ZA DELO V OKVIRU SISTEMA KAKOVOSTI, DRUGA DELA PO NAVODILU PREDSTOJNIKA ODDELKA, V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI., Zdravnik specialist / zdravnica - specialistka psihiatrije ali otroške in mladostniške psihiatrije, licenca,  znanje iz temeljnih postopkov oivljanja, poznavanje dela z osebnim rauna...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTINEM NIVOJU, IZVAJANJE DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV, SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IN UVAJANJU NOVIH PRISTOPOV IN METOD DELA, IZVAJANJE POJASNILNIH DOLNOSTI PACIENTOM, OPRAVLJANJE ZNANSTVENO - RAZISKOVALNEGA,RAZVOJNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA, IZVAJANJE ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV,ORGANIZACIJSKIH NAVODIL IN NAVODIL ZA DELO V OKVIRU SISTEMA KAKOVOSTI, DRUGA DELA PO NAVODILU PREDSTOJNIKA ODDELKA, V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI., Zdravnik specialist / zdravnica specialistka klinine mikrobiologije, licenca, znanje iz temeljnih postopkov oivljanja, poznavanje dela z osebnim raunalnikom,  najmanj osnovna raven z...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTINEM NIVOJU, IZVAJANJE DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV, SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IN UVAJANJU NOVIH PRISTOPOV IN METOD DELA, IZVAJANJE POJASNILNIH DOLNOSTI PACIENTOM, OPRAVLJANJE ZNANSTVENO - RAZISKOVALNEGA,RAZVOJNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA, IZVAJANJE ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV,ORGANIZACIJSKIH NAVODIL IN NAVODIL ZA DELO V OKVIRU SISTEMA KAKOVOSTI, DRUGA DELA PO NAVODILU PREDSTOJNIKA ODDELKA, V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI., Zdravnik specialist / zdravnica specialistka interne medicine ali pnevmologije, licenca, znanje iz temeljnih postopkov oivljanja, poznavanje dela z osebnim raunalnikom, najmanj osnov...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNA OBRAVNAVA BIOPTINIH VZORCEV, ODVZETIH PRI AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTIH NA SPECIALISTINEM NIVOJU, IZVAJANJE DIAGNOSTINIH POSEGOV, SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IN UVAJANJU NOVIH PRISTOPOV IN METOD DELA, IZVAJANJE POJASNILNIH DOLNOSTI PACIENTOM IN OBVEŠANJE SVOJCEV O VZROKIH SMRTI, OPRAVLJANJE ZNANSTVENO - RAZISKOVALNEGA, RAZVOJNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA, IZVAJANJE ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV, ORGANIZACIJSKIH NAVODIL IN NAVODIL ZA DELO VOKVIRU SISTEMA KAKOVOSTI, DRUGA DELA PO NAVODILU PREDSTOJNIKA ODDELKA, VOKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI., Zdravnik specialist / zdravnica specialistka patologije ali sodne medicine, licenca, znanje iz temeljnih postopkov oivljanja, poz...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTINEM NIVOJU, IZVAJANJE DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV, SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IN UVAJANJU NOVIH PRISTOPOV IN METOD DELA, IZVAJANJE POJASNILNIH DOLNOSTI PACIENTOM, OPRAVLJANJE ZNANSTVENO - RAZISKOVALNEGA,RAZVOJNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA, IZVAJANJE ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV,ORGANIZACIJSKIH NAVODIL IN NAVODIL ZA DELO V OKVIRU SISTEMA KAKOVOSTI, DRUGA DELA PO NAVODILU PREDSTOJNIKA ODDELKA, V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI., Zdravnik specialist / zdravnica specialistka psihiatrije, licenca, znanje iz temeljnih postopkov oivljanja, poznavanje dela z osebnim raunalnikom, najmanj osnovna raven znanja nemškega ali angleške...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTINEM NIVOJU, IZVAJANJE DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV, SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IN UVAJANJU NOVIH PRISTOPOV IN METOD DELA, IZVAJANJE POJASNILNIH DOLNOSTI PACIENTOM, OPRAVLJANJE ZNANSTVENO - RAZISKOVALNEGA,RAZVOJNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA, IZVAJANJE ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV,ORGANIZACIJSKIH NAVODIL IN NAVODIL ZA DELO V OKVIRU SISTEMA KAKOVOSTI, DRUGA DELA PO NAVODILU PREDSTOJNIKA ODDELKA, V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI., Zdravnik specialist / zdravnica specialistka pediatrije, licenca, znanje iz temeljnih postopkov oivljanja, poznavanje dela z osebnim raunalnikom, najmanj osnovna raven znanja nemškega ali angleškega...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA, Gregorčičeva cesta 8 , 6250 ILIRSKA BISTRICA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE ZDRAVNIKA SPECIALISTA PEDIATRA V ŠOLSKEM DISPANZERJU., , veizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6 , 9000 MURSKA SOBOTA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  PEDIATER, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV, POSEGOV, OSTALIH ZDRAVSTVENIH STORITEV, POSTAVLJANJE DIAGNOZ., Zdravnik specialist pediatrije., ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  PEDIATER, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA BOLNIKOV NA TERCIARNI RAVNI, V SKLADU S SPECIALIZACIJO, STROKOVNIMI STANDARDI IN POKLICNO ETINIMI MERILI, IZVAJANJE SPECIALNIH MEDICINSKO-TEHNINIH POSEGOV IN DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, PREDPISOVANJE ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOKOV, STALNO STROKOVNO IZOBRAEVANJE IN SPREMLJANJE RAZVOJA MEDICINSKE STROKE., Zahtevan poklic: DOKTOR MEDICINE SPECIALIST USTREZNE SMERI. Zahtevana kvalifikacija: veljavna licenca. Stopnja znanja slovenskega jezika: raven C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira., ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  PEDIATER, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. vrnitve zaasno odsotnega delavca., polni delovni as, 40, DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA BOLNIKOV NA TERCIARNI RAVNI, V SKLADU S SPECIALIZACIJO, STROKOVNIMI STANDARDI IN POKLICNO ETINIMI MERILI, IZVAJANJE SPECIALNIH MEDICINSKO-TEHNINIH POSEGOV IN DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, PREDPISOVANJE ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOKOV, STALNO STROKOVNO IZOBRAEVANJE IN SPREMLJANJE RAZVOJA MEDICINSKE STROKE., Zahtevan poklic: DOKTOR MEDICINE SPECIALIST USTREZNE SMERI. Zahtevana kvalifikacija: veljavna licenca. Stopnja znanja slovenskega jezika: raven C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ, ULICA DR. HROVATA 4, 2270 ORMOŽ in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  PEDIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE VSEH OPRAVIL NA PODROJU ZDRAVSTVENE DIAGNOSTIKE, TERAPIJE IN REHABILITACIJE V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI IN V OKVIRU DRUGIH POOBLASTIL SKLADNO S STROKOVNO DOKTRINO......, , ...

 • Company OZG; OZG, OE ZD Jesenice, Cesta maršala Tita 78 , 4270 JESENICE in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  PSIHIATER, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PSIHOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE, POGLOBLJENE ALI POVRŠINSKE NARAVE. TIMSKO DELO V DISPANZERJU ALI NA TERENU. SOCIOTERAPIJA, INTERVJU S SOMATSKIM IN NEVROLOŠKIM PREGLEDOM. TRIANA PRESOJA O NADALJNJIH DIAGNOSTINIH IN DRUGIH PREISKAVAH., Veljavna licenca za podroje psihiatrije. Delovne izkušnje zaelene., ...

 • Company OZG; OZG, OE ZD Škofja Loka, Stara cesta 10 , 4220 ŠKOFJA LOKA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  PEDIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE DISPANZERSKEGA VARSTVA DOJENKOV, ŠOLARJEV, DIJAKOV IN ŠTUDENTOV, ODKRIVANJE BOLEZNI, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA, NALOGE S SOCIALNO - MEDICINSKEGA PODROJA, VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, DIPLOMA MEDICINSKE FAKULTETE, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, OPRAVLJEN SPECIALISTINI IZPIT IZ PEDIATRIJE ALI ŠOLSKE MEDICINE, VELJAVNA LICENCA ZA PODROJE PEDIATRIJE ALI ŠOLSKE MEDICINE. DELO PODOLDANSKO IN POPODLANSKO. NA RAZPIS SE LAHKO PRIJAVIJO TUDI KANDIDATI, KI BODO V ROKU 6 MESECEV OPRAVLJALI SPECIALISTINI IZPIT IZ PEDIATRIJE, KI OMOGOA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DEL NA DELOVNEM MESTU ZDRAVNIK SPECIALIST., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. zakljuka mandata direktorja., polni delovni as, 40, STROKOVNO IN MATERIALNO NARTOVANJE, VODENJE, KOORDINIRANJE IN NADZIRANJE DELA V MEDICINSKI SLUBI/ODDELKU, UPOŠTEVAJO SPLOŠNE PREDPISE, POSLOVNI NART ZAVODA (FINANNI NART)TER SMERNICE IN NAPOTKE DIREKTORJA ZAVODA – OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, DOLOENIH Z VELJAVNO ZAKONODAJO, AKTOM O USTANOVITVI, STATUTOM IN INTERNIMI AKTI ZAVODA., Kandidat za predstojnika oddelka za radiologijo mora imeti opravljeno ustrezno vrsto specializacije s podroja radiologije, imeti veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije in najmanj 48 mesecev delovnih izkušenj s podroja radiologije kot specialist. Kandidat mora svoji vlogi priloiti program strokovnega dela in razvoja Oddelka za radiologijo...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST NEVROLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTINEM NIVOJU, IZVAJANJE DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV, SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IN UVAJANJU NOVIH PRISTOPOV IN METOD DELA, IZVAJANJE POJASNILNIH DOLNOSTI PACIENTOM, OPRAVLJANJE ZNANSTVENO - RAZISKOVALNEGA,RAZVOJNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA, IZVAJANJE ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV,ORGANIZACIJSKIH NAVODIL IN NAVODIL ZA DELO V OKVIRU SISTEMA KAKOVOSTI, DRUGA DELA PO NAVODILU PREDSTOJNIKA ODDELKA, V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI., Zdravnik specialist / zdravnica specialistka nevrologije, licenca, znanje iz temeljnih postopkov oivljanja, poznavanje dela z osebnim raunalnikom, najmanj osnovna raven znanja nemškega ali angleške...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTINEM NIVOJU, IZVAJANJE DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV, SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IN UVAJANJU NOVIH PRISTOPOV IN METOD DELA, IZVAJANJE POJASNILNIH DOLNOSTI PACIENTOM, OPRAVLJANJE ZNANSTVENO - RAZISKOVALNEGA,RAZVOJNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA, IZVAJANJE ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV,ORGANIZACIJSKIH NAVODIL IN NAVODIL ZA DELO V OKVIRU SISTEMA KAKOVOSTI, DRUGA DELA PO NAVODILU PREDSTOJNIKA ODDELKA, V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI., Zdravnik specialist / zdravnica specialistka interne medicine, licenca, znanje iz temeljnih postopkov oivljanja, poznavanje dela z osebnim raunalnikom, najmanj osnovna raven znanja nemškega al...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTINEM NIVOJU, IZVAJANJE DIAGNOSTINIH, TERAPEVTSKIH IN OPERACIJSKIH POSEGOV, SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IN UVAJANJU NOVIH PRISTOPOV IN METOD DELA, IZVAJANJE POJASNILNIH DOLNOSTI PACIENTOM, OPRAVLJANJE ZNANSTVENO - RAZISKOVALNEGA, RAZVOJNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA, IZVAJANJE ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV, ORGANIZACIJSKIH NAVODIL IN NAVODIL ZA DELO V OKVIRU SISTEMA KAKOVOSTI, DRUGA DELA PO NAVODILU PREDSTOJNIKA ODDELKA, V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI., Zdravnik specialist / zdravnica specialistka nevrokirurgije ali nevrologije, licenca, znanje iz temeljnih postopkov oivljanja, poznavanje dela z osebnim raunalnikom, ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTINEM NIVOJU, IZVAJANJE DIAGNOSTINIH, TERAPEVTSKIH IN OPERACIJSKIH POSEGOV, SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IN UVAJANJU NOVIH PRISTOPOV IN METOD DELA, IZVAJANJE POJASNILNIH DOLNOSTI PACIENTOM, OPRAVLJANJE ZNANSTVENO - RAZISKOVALNEGA, RAZVOJNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA, IZVAJANJE ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV, ORGANIZACIJSKIH NAVODIL IN NAVODIL ZA DELO V OKVIRU SISTEMA KAKOVOSTI, DRUGA DELA PO NAVODILU PREDSTOJNIKA ODDELKA, V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI., Zdravnik specialist / zdravnica specialistka urgentne medicine ali ene izmed kirurških ali internistinih strok, licenca, znanje iz temeljnih postopkov oivljanja,  poz...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTINEM NIVOJU, IZVAJANJE DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV, SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IN UVAJANJU NOVIH PRISTOPOV IN METOD DELA, IZVAJANJE POJASNILNIH DOLNOSTI PACIENTOM, OPRAVLJANJE ZNANSTVENO - RAZISKOVALNEGA,RAZVOJNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA, IZVAJANJE ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV,ORGANIZACIJSKIH NAVODIL IN NAVODIL ZA DELO V OKVIRU SISTEMA KAKOVOSTI, DRUGA DELA PO NAVODILU PREDSTOJNIKA ODDELKA, V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI., Zdravnik specialist / zdravnica specialistka radiologije, licenca, znanje iz temeljnih postopkov oivljanja, poznavanje dela z osebnim raunalnikom, najmanj osnovna raven znanja nemškega ali angleške...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTINEM NIVOJU, IZVAJANJE DIAGNOSTINIH, TERAPEVTSKIH IN OPERACIJSKIH POSEGOV, SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IN UVAJANJU NOVIH PRISTOPOV IN METOD DELA, IZVAJANJE POJASNILNIH DOLNOSTI PACIENTOM, OPRAVLJANJE ZNANSTVENO - RAZISKOVALNEGA,RAZVOJNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA, IZVAJANJE ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV, ORGANIZACIJSKIH NAVODIL IN NAVODIL ZA DELO V OKVIRU SISTEMA KAKOVOSTI, DRUGA DELA PO NAVODILU PREDSTOJNIKA ODDELKA, V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI., Zdravnik specialist / zdravnica specialistka abdominalne ali splošne ali ilne kirurgije ali radiologije licenca, znanje iz temeljnih postopkov oivljanja,  poznavanje d...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST PLASTINE, REKONSTRUKCIJSKE IN ESTETSKE KIRURGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTINEM NIVOJU, IZVAJANJE DIAGNOSTINIH, TERAPEVTSKIH IN OPERACIJSKIH POSEGOV, SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IN UVAJANJU NOVIH PRISTOPOV IN METOD DELA, IZVAJANJE POJASNILNIH DOLNOSTI PACIENTOM, OPRAVLJANJE ZNANSTVENO - RAZISKOVALNEGA, RAZVOJNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA, IZVAJANJE ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV, ORGANIZACIJSKIH NAVODIL IN NAVODIL ZA DELO V OKVIRU SISTEMA KAKOVOSTI, DRUGA DELA PO NAVODILU PREDSTOJNIKA ODDELKA, V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI., Zdravnik specialist / zdravnica specialistka plastine, rekonstrukcijske in estetske kirurgije, licenca, znanje iz temeljnih postopkov oivljanja,...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTINEM NIVOJU, IZVAJANJE DIAGNOSTINIH, TERAPEVTSKIH IN OPERACIJSKIH POSEGOV, SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IN UVAJANJU NOVIH PRISTOPOV IN METOD DELA, IZVAJANJE POJASNILNIH DOLNOSTI PACIENTOM, OPRAVLJANJE ZNANSTVENO - RAZISKOVALNEGA, RAZVOJNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA, IZVAJANJE ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV, ORGANIZACIJSKIH NAVODIL IN NAVODIL ZA DELO V OKVIRU SISTEMA KAKOVOSTI, DRUGA DELA PO NAVODILU PREDSTOJNIKA ODDELKA, V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI., Zdravnik specialist / zdravnica specialistka splošne ali torakalne kirurgije, licenca, znanje iz temeljnih postopkov oivljanja, poznavanje dela z osebnim raunalnikom,...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST OFTALMOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTINEM NIVOJU, IZVAJANJE DIAGNOSTINIH, TERAPEVTSKIH IN OPERACIJSKIH POSEGOV, SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IN UVAJANJU NOVIH PRISTOPOV IN METOD DELA, IZVAJANJE POJASNILNIH DOLNOSTI PACIENTOM, OPRAVLJANJE ZNANSTVENO - RAZISKOVALNEGA, RAZVOJNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA,  IZVAJANJE ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV, ORGANIZACIJSKIH NAVODIL IN NAVODIL ZA DELO V OKVIRU SISTEMA KAKOVOSTI, DRUGA DELA PO NAVODILU PREDSTOJNIKA ODDELKA, V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI., Zdravnik specialist / zdravnica specialistka oftalmologije, licenca, znanje iz temeljnih postopkov oivljanja, poznavanje dela z osebnim raunalnikom,  najmanj osnovna raven znanja...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST OTORINOLARINGOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTINEM NIVOJU, IZVAJANJE DIAGNOSTINIH, TERAPEVTSKIH IN OPERACIJSKIH POSEGOV, SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IN UVAJANJU NOVIH PRISTOPOV IN METOD DELA, IZVAJANJE POJASNILNIH DOLNOSTI PACIENTOM, OPRAVLJANJE ZNANSTVENO - RAZISKOVALNEGA, RAZVOJNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA, IZVAJANJE ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV, ORGANIZACIJSKIH NAVODIL IN NAVODIL ZA DELO V OKVIRU SISTEMA KAKOVOSTI, DRUGA DELA PO NAVODILU PREDSTOJNIKA ODDELKA, V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI., Zdravnik specialist / zdravnica specialistka otorinolaringologije, licenca,  znanje iz temeljnih postopkov oivljanja, poznavanje dela z osebnim raunalnikom, najmanj osnovna...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTINEM NIVOJU, IZVAJANJE DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV, SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IN UVAJANJU NOVIH PRISTOPOV IN METOD DELA, IZVAJANJE POJASNILNIH DOLNOSTI PACIENTOM, OPRAVLJANJE ZNANSTVENO - RAZISKOVALNEGA,RAZVOJNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA, IZVAJANJE ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV,ORGANIZACIJSKIH NAVODIL IN NAVODIL ZA DELO V OKVIRU SISTEMA KAKOVOSTI, DRUGA DELA PO NAVODILU PREDSTOJNIKA ODDELKA, V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI., Zdravnik specialist / zdravnica specialistka anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine ali interne medicine s subspecializacijo intenzivne medicine, velj...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPECIALISTINO AMBULANTNO IN BOLNIŠNINO ZDRAVLJENJE BOLNIKOV, LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE, ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA NA RAVNI C1, PPD se bo doloil glede na dela in naloge, ki jih bo opravljal-a, ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPECIALISTINO AMBULANTNO IN BOLNIŠNINO ZDRAVLJENJE BOLNIKOV, SPECIALISTINO AMBULANTNO IN BOLNIŠNINO ZDRAVLJENJE BOLNIKOV, ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPECIALISTINO OPERATIVNO IN KONZERVATIVNO AMBULANTNO IN BOLNIŠNINO ZDRAVLJENJE BOLNIKOV, LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE, ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA NA RAVNI C1, PPD se bo doloil glede na dela in naloge, ki jih bo opravljal-a, ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA BOLNIKOV NA TERCIARNI RAVNI, V SKLADU S SPECIALIZACIJO, STROKOVNIMI STANDARDI IN POKLICNO, ETINIMI MERILI, IZVAJANJE SPECIALNIH MEDICINSKO-TEHNINIH POSEGOV IN DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, PREDPISOVANJE ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOKOV, STALNO STROKOVNO IZOBRAEVANJE IN SPREMLJANJE RAZVOJA MEDICINSKE STROKE., specializacija v zdravstvu, DOKTOR MEDICINE SPECIALIST USTREZNE SMERI, veljavna licenca, raven C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira, dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO, KANDIJSKA CESTA 4, 8000 NOVO MESTO in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE RADIOLOŠKIH PREISKAV, DIAGNOSTIKE IN TERAPIJE, PRESOJA STANJ S POMOJO MEDICINSKO DIAGNOSTINIH SREDSTEV, POZNAVANJE UZ DIAGNOSTIKE (UZ SRCA, UZ VRATNIH IL, UZ TREBUHA), ODITAVANJE RTG POSNETKOV, ITD., Opravljen specialistini izpit, veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO, KANDIJSKA CESTA 4, 8000 NOVO MESTO in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V SKLADU S SPECIALIZACIJO URGENTNE MEDICINE, Veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO, KANDIJSKA CESTA 4, 8000 NOVO MESTO in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE NALOG IN DEL SKLADNO S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, Opravljen specialistini izpit, veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA, TRG SVOBODE 14 , 8290 SEVNICA in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST OTROŠKE IN MLADOSTNIŠKE PSIHIATRIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA OTROŠKE IN MLADOSTNIŠKE PSIHIATRIJE V CENTRU ZA ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV, k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o izobrazbi in veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, potrdilo o nekaznovanju, ...

 • Company PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK, CELJSKA CESTA 37 , 3212 VOJNIK in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPECIALISTINO ZDRAVLJENJE IN DIAGNOSTIKA PSIHIATRINIH BOLNIKOV V BOLNIŠNICI IN SPECIALISTINI PSIHIATRINI AMBULANTI, DIPLOMA MEDICINSKE FAKULTETE, OPRAVLJENA SPECIALIZACIJA IZ PSIHIATRIJE, VELJAVNA LICENCA ZA DELO NA PODROJU PSIHIATRIJE, OPRAVLJANJE DELA V DEURNI SLUBI., veizmensko...

 • Company OZG; OZG, OE ZD Tržič, Blejska cesta 10 , 4290 TRŽIČ in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  PEDIATER, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, DELO ZDRAVNIKA V ŠOLSKEM DISPANZERJU. IZVAJANJE DISPANZERSKEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŠOLARJEV, DIJAKOV IN ŠTUDENTOV, ODKRIVANJE BOLEZNI, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA, NALOGE S SOCIALNO - MEDICINSKEGA PORDOJA, VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE..., DIPLOMA MEDICINSKE FAKULTETE, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, OPRAVLJEN SPECIALISTINI IZPIT IZ PEDIATRIJE ALI ŠOLSKE MEDICINE, VELJAVNA LICENCA ZA PODROJE PEDIATRIJE ALI ŠOLSKE MEDICINE.  DELO DOPOLDANSKO / POPOLDANSKO., ...

 • Company OZG; OZG, OE ZD Tržič, Blejska cesta 10 , 4290 TRŽIČ in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 8, DELO ZDRAVNIKA SPECIALISTA MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA V ZDRAVSTVENEM DOMU TRI., doktor medicine z opravljenim strokovnim izpitom, specialistinim izpitom in veljavno licenco s podroja medicine dela, prometa in športa, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM CELJE, GREGORČIČEVA ULICA 5 , 3000 CELJE in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. do zakljuka specializacije javnega uslubenca, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA RADIOLOGIJE (ZAPOSLITEV ZA AS OPRAVLJANJA SPECIALIZACIJE JAVNEGA USLUBENCA), k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o izobrazbi, potrdilo o specialistinem izpitu in veljavni licenco Zdravniške zbornice Slovenije, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 12, RUDARSKA CESTA 12, 1420 TRBOVLJE in Raka
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  DERMATOLOG, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 13, ODKRIVANJE IN ZDRAVLJENJE NEPRAVILNOSTIH NA KOI IN BOLEZNI KOE, ODSTRANJEVANJE NEELENIH KONIH TVORB, IZREZ ZNAMENJA ALI TUMORJA NA KOI, PREGLED KOE ZARADI NAVADNEGA VNETJA ALI ZARADI VNETJA OB OKUBI, SVETOVANJE V ZVEZI Z ZDRAVLJENJEM BOLEZNI KOE, PREGLED SPREMEMB PO KOI, NOHTIH, LASEH IN SLUZNICAH, PISNI IZVID Z DIAGNOZO, SVETOVANJE GLEDE ZDRAVLJENJA IN MOREBITNIH TERAPEVTSKIH UKREPOV, IZDAJA RECEPTOV, PREGLED IN POGOVOR S PACIENTOM, OCENA TVEGANJA ZA NASTANEK KONEGA RAKA, NATANEN PREGLED VSEH LEZIJ PO KOI Z DERMATOSKOPOM IN DIGITALNO SLIKANJE ZNAMENJ, ZDRAVSTVENO-VZGOJNO DELO, IZPOLNJEVANJE ZAHTEVANE DOKUMENTACIJE, SPROTNO IZOBRAEVANJE TER IZPOPOLNJEVANJE NA SVOJEM PODROJU V SKLADU Z ZAHTEVAMI STROKE TER POGOJI, PO...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 12, RUDARSKA CESTA 12, 1420 TRBOVLJE in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST OTORINOLARINGOLOGIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 14, SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTIKE IN TERAPIJE OTORINOLARINGOLOŠKE DEJAVNOSTI, OPRAVLJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV, ZDRAVLJENJE ZAPOR DIHANJA, ENDOSKOPSKA PREISKAVA NOSU, IZVEDENSKA MNENJA ZA POTREBE MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, ODLOANJE O POTREBNOSTI HOSPITALNEGA ZDRAVLJENJA TER DRUGIH SPECIALISTINIH PREGLEDOV, IZPOLNJEVANJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, KONZULTIRANJE S SPECIALISTI DRUGIH SPECIALNOSTI, ZDRAVSTVENA VZGOJA, NARTOVANJE IN IZVAJANJE SISTEMATINEGA TER AKTIVNEGA PRISTOPA ZA IZBOLJŠANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA OGROENE POPULACIJE, ANALIZIRANJE DEJAVNIKOV TVEGANJA IN PREDLAGANJE UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA OGROENE POPULACIJE, SVETOVANJE, SKRB ZA STROKOVNO IZPOPOLNJEV...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 12, RUDARSKA CESTA 12, 1420 TRBOVLJE in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREJEM, DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE TER PO POTREBI TUDI SPREMLJANJE V USTREZNO USTANOVO AKUTNO OBOLELIH IN POŠKODOVANIH PACIENTOV V PROSTORIH NUJNE MEDICINSKE POMOI TER NA TERENU, UGOTAVLJANJE SMRTI IN VZROKOV SMRTI PISANJE MRLIŠKIH LISTOV TER ODREDITEV OBDUKCIJ IN IZPOLNJEVANJE ZAHTEVANE DOKUMENTACIJE VKLJUEVANJE V URGENTNO SLUBO IN SLUBO NUJNE MEDICINSKE POMOI V SKLADU Z ZAHTEVAMI ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE IN V SKLADU Z DOLOBO KOLEKTIVNE POGODBE, KI DOLOA POSEBNE POGOJE DELA, ODKRIVANJE IN ZDRAVLJENJE BOLEZNI NESELEKCIONIRANE POPULACIJE, OPRAVLJANJE TERAPEVTSKIH POSEGOV V SKLADU S SPREJETO DOKTRINO, ADMINISTRATIVNO DELO POVEZANO Z VODENJEM MEDICINSKE DOKUMENTACIJE TER PO POTREBI STAT...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 12, RUDARSKA CESTA 12, 1420 TRBOVLJE in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, PREDHODNI/SPECIALNI/OBDOBNI/OBDOBNI CILJNI PREGLEDI TER OSTALI PREVENTIVNI/KONTROLNI PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI, SODELOVANJE PRI VPELJAVI IZBOLJŠAV NA DELOVNEM MESTU, SEZNANJANJE DELAVCEV S TVEGANJI, NA DELOVNEM MESTU TER OPRAVLJANJE NALOG ZDRAVSTVENE VZGOJE DELAVCEV, PREDLAGANJE UKREPOV ZA UTRJEVANJE ZDRAVJA DELAVCEV, SVETOVANJE GLEDE POTEKA DELOVNEGA PROCESA, SPREMLJANJE STANJA V ZVEZI S POŠKODBAMI PRI DELU IN POKLICNIMI BOLEZNIMI TER BOLEZNIMI V ZVEZI Z DELOM, ODKRIVANJE VZROKOV ZANJE IN PRIPRAVA POROIL ZA NARONIKA S PREDLOGI UKREPOV, SVETOVANJE NARONIKU PRI IZBIRI IN VZDREVANJU SREDSTEV ZA DELO, ZDRAVSTVENO VARSTVO POKLICNO OBOLELIH DELAVCEV, UGOTAVLJANJE IN PREUEV...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 12, RUDARSKA CESTA 12, 1420 TRBOVLJE in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTIKE IN PSIHOTERAPIJE, SVETOVANJE, KRATKOTRAJNO ZDRAVLJENJE URGENTNIH STANJ, DOLGOTRAJNO ZDRAVLJENJE PACIENTOV IN STALNO VSEIVLJENJSKO SPREMLJANJE BOLNIKOV S HUDIMI MOTNJAMI, SUPORTIVNA IN PODPORNA TERAPIJA, MEDIKAMENTOZNA TERAPIJA, IZDAJA STROKOVNIH MNENJ, SPRIEVAL, SPRIEVAL O ZDRAVSTVENEM STANJU, DELAZMONOSTI, PREDLOGOV ZA IK, PREDLOG ZA POMO IN OSKRBO, ITD., NARTOVANJE IN IZVAJANJE SISTEMATINEGA TER AKTIVNEGA PRISTOPA ZA IZBOLJŠANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA OGROENE POPULACIJE, ANALIZIRANJE DEJAVNIKOV TVEGANJA IN PREDLAGANJE UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA OGROENE POPULACIJE, SVETOVANJE, SKRB ZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE, KONTINUIRANO SODELOVANJE PRI VPELJAVI I...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM CELJE, GREGORČIČEVA ULICA 5 , 3000 CELJE in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA INTERNE MEDICINE ZA DELO V ANTIKOAGULANTNI AMBULANTI, k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o izobrazbi in veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Specialist medical practitioners Edit filters