Jobmonitor. Search results for Specialist medical practitioners

52 Jobs found

Used filters:
 • Specialist medical practitionersx
Displaying 1-50 of 52 results.
 • Company ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 40 , 9250 GORNJA RADGONA in Bloke
  28.10.2020

  PSIHIATER, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV PREGLED NA PRISOTNOST ALI ODSOTNOST TELESNIH ALI DUŠEVNIH BOLEZNI, POŠKODB ALI ANOMALIJ V ZDRAVSTVENI USTANOVI PRESOJA STANJA IZ PREJŠNJE TOKE S POMOJO MEDICINSKO DIAGNOSTINIH SREDSTEV IN VEŠIN ZDRAVLJENJE, HABILITACIJA OZ. REHABILITACIJA STANJ IZ PRVE TOKE …, Licenca s podroja psihiatrije, dopoldan...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  28.10.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - SAMOSTOJNA OBRAVNAVA AMBULANTNIH IN HOSPITALIZIRANIH PACIENTOV NA SPECIALISTINEM NIVOJU,- IZVAJANJE DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV,- SODELOVANJE PRI RAZVIJANJU IN UVAJANJU NOVIH PRISTOPOV IN METOD DELA,- IZVAJANJE POJASNILNIH DOLNOSTI PACIENTOM,- OPRAVLJANJE ZNANSTVENO - RAZISKOVALNEGA,RAZVOJNEGA IN PEDAGOŠKEGA DELA,- IZVAJANJE ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV,ORGANIZACIJSKIH NAVODIL IN NAVODIL ZA DELO V OKVIRU SISTEMA KAKOVOSTI,- DRUGA DELA PO NAVODILU PREDSTOJNIKA ODDELKA, V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI., - zdravnik specialist / zdravnica specialistka internistine onkologije ali subspecializacija s podroja paliativne oskrbe, - licenca - znanje iz temeljnih postopkov oivljanja,...

 • Company MLADINSKO KLIMATSKO ZDRAVILIŠČE RAKITNA, RAKITNA 96, 1352 PRESERJE in Bloke
  28.10.2020

  PSIHIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTIKE IN PEDOPSIHOTERAPIJE, SUPORTIVA IN PODPORNA TERAPIJA, INDIVIDUALNA PEDOPSIHOTERAPIJA (KRATKA DINAMSKA TERAPIJA, KOGNITIVNO-VEDENJSKA TERAPIJA, INTEGRATIVNA TERAPIJA), VODENJE DOKUMENTACIJE PACIENTA IN PISANJE ODPUSNIC, ...., Konana specializacija z opravljenim specialistinim izpitom na podroju otroške in mladostniške psihiatrije., dopoldan...

 • Company MLADINSKO KLIMATSKO ZDRAVILIŠČE RAKITNA, RAKITNA 96, 1352 PRESERJE in Bloke
  28.10.2020

  PSIHIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO BO POTEKALO V MLADINSKEM KLIMATSKEM ZDRAVILIŠU RAKITNA-ZDRAVSTVENA ENOTA NA RAKITNI-NALOGE:-DOLOANJE IN IZVAJANJE DIAGNOSTINIH IN DIFERENCIALNO DIAGNOSTINIH, TERAPEVTSKIH IN REHABILITACIJSKIH POSTOPKOV,-VODENJE TERAPEVTSKEGA TIMA V PROCESU DIAGNOSTIKE, ZDRAVLJENJA IN REHABILITACIJE,-SODELOVANJE S PACIENTOVIMI SVOJCI – INFORMACIJE, MOTIVACIJA ZA SODELOVANJE V TERAPEVTSKIH IN REHABILITACIJSKIH POSTOPKIH, Specializacija z opravljenim specialistinim izpitom na podroju psihiatrije. Veljavna licenca., dopoldan...

 • Company ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA, Jadranska cesta 31 , 6280 ANKARAN - A in Bloke
  27.10.2020 Updated on: 27.10.2020

  FIZIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJA STROKOVNO MEDICINSKO DEJAVNOST NA SPECIALISTINI RAVNI V BOLNIŠNINEM IN AMBULANTNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN UPOŠTEVAJO NAELA KLININE POTI TER MATERIALNE MONOSTI IN PLANSKE OMEJITVE BOLNIŠNICE, SKRBI ZA STROKOVNO IN ORGANIZACIJSKO DELO TER ZA IZPOLNITEV DOGOVORJENEGA PROGRAMA DELA, SKRBI ZA STROKOVNO IZOBRAEVANJE IN OPRAVLJA ZNANSTEVNO RAZISKOVALNO DELO, OPRAVLJA MENTORSTVO IN ZDRAVSTVENO - VZGOJNO DELO,  OPRAVLJA DRUGA DELA IN NALOGE PO NALOGU NADREJENEGA V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI., Specializacija fizikalne in rehabilitacijske medicine. Zaelena delovne izkušnje. Kandidati naj ivljenjepisu priloijo strokovni izpit ter licenco., dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA, Gregorčičeva cesta 8 , 6250 ILIRSKA BISTRICA in Bloke
  27.10.2020 Updated on: 27.10.2020

  PEDIATER, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE ZDRAVNIKA SPECIALISTA PEDIATRA V ŠOLSKEM DISPANZERJU., , veizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR, ULICA TALCEV 9, 2000 MARIBOR in Bloke
  27.10.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE PREGLEDOV NA PRISOTNOST ALI ODSOTNOST TELESNIH ALI DUŠEVNIH BOLEZNI, POŠKODB ALI ANOMALIJ, PRESOJANJE STANJA PO PREGLEDU S POMOJO MEDICINSKO - DIAGNOSTINIH SREDSTEV, SKRB ZA PREPREEVANJE BOLEZNI, VZGOJO IN SVETOVANJE, SKRB ZA REPRODUKTIVNO ZDRAVJE PREBIVALSTVA, PREDPISOVANJE ZDRAVIL IN MEDICINSKO – TEHNINIH PRIPOMOKOV, IZVAJANJE ZNANSTVENO RAZISKOVALNEGA IN VZGOJNO IZOBRAEVALNEGA DELA, OPRAVLJANJE CELOVITEGA PREVENTIVNEGA IN KURATIVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA PRI IZBRANIH PACIENTIH, OPRAVLJANJE VSEH STROKOVNIH IN ORGANIZACIJSKIH DEL ZDRAVSTVENEGA TIMA , , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM PTUJ, POTRČEVA CESTA 19 A, 2250 PTUJ in Bloke
  24.10.2020 Updated on: 27.10.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE ZDRAVNIKA SPECIALIST V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE, Licenca Zdravniške zbornice SLOVENIJE , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ, DELAVSKA POT 4, 8340 ČRNOMELJ in Bloke
  24.10.2020 Updated on: 25.10.2020

  PEDIATER, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, 0,5 DELOVNEGA ASA: ZDRAVNIK V PEDIATRINI AMBULANTI 0,5 DELOVNEGA ASA: DELO NA PROJEKTU "NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV..", Veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije , dvoizmensko...

 • Company OZG; OZG, OE ZD Kranj, Gosposvetska ulica 10 , 4000 KRANJ in Bloke
  24.10.2020 Updated on: 25.10.2020

  OFTALMOLOG, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO SPECIALISTA OFTALMOLOGA V DISPANZERKI DEJAVNOSTI NA PRIMARNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI, OPRAVLJEN SPECIALISTINI IZPIT IZ OFTALMOLOGIJE, ZAELJENE IZKUŠNJE PRI DELU V OKULISTINI AMBULANTI, ...

 • Company OZG; OZG, OE ZD Kranj, Gosposvetska ulica 10 , 4000 KRANJ in Bloke
  24.10.2020 Updated on: 25.10.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO SPECIALISTA RENTGENOLOGA NA RENTGENU IN ULTRAZVOKU V PRIMARNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI, OPRAVLJEN SPECIALISTINI IZPIT IZ RENTGENOLOGIJE, ZAELJENE IZKUŠNJE PRI DELU V SPECIALISTINI RENTGENOLOŠKI DEJAVNOSTI, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM SLOVENJ GRADEC, PARTIZANSKA POT 16 , 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  22.10.2020 Updated on: 23.10.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, ZDRAVSTVENO VARSTVO UPORABNIKOV, DIAGNOSTIKA, TERAPIJA, DAJANJE STROKOVNIH INFORMACIJ O ZDRAVSTVENEM STANJU PACIENTOV, sposobnost presojanja, odloitev izrednega pomena, zanesljivost, komunikativnost, licenca, ...

 • Company OZG; OZG, OE ZD Jesenice, Cesta maršala Tita 78 , 4270 JESENICE in Bloke
  22.10.2020 Updated on: 24.10.2020

  PSIHIATER, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PSIHOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE, POGLOBLJENE ALI POVRŠINSKE NARAVE. TIMSKO DELO V DISPANZERJU ALI NA TERENU. SOCIOTERAPIJA, INTERVJU S SOMATSKIM IN NEVROLOŠKIM PREGLEDOM. TRIANA PRESOJA O NADALJNJIH DIAGNOSTINIH IN DRUGIH PREISKAVAH., Veljavna licenca za podroje psihiatrije. Delovne izkušnje zaelene., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM VELENJE, VODNIKOVA CESTA 1, 3320 VELENJE in Bloke
  22.10.2020 Updated on: 25.10.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA URGENTNE ALI DRUINSKE MEDICINE V ENOTI NUJNE MEDICINSKE POMOI., Veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije na podroju urgentne ali druinske medicine. Znanje slovenskega jezika na ravni C1 skupnega evropskega jezikovnega okvira. Cepljenje: Hepatitis B, ošpice (2 dozi). PPD se bo doloil ob zaposlitvi, glede na dela in naloge, ki jih bo opravljal-a., dvoizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM VELENJE, VODNIKOVA CESTA 1, 3320 VELENJE in Bloke
  22.10.2020 Updated on: 25.10.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, VELJAVNA LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE NA PODROJU MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA. ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA NA RAVNI C1 SKUPNEGA EVROPSKEGA JEZIKOVNEGA OKVIRA. CEPLJENJE: HEPATITIS B, OŠPICE (2 DOZI). , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM VELENJE, VODNIKOVA CESTA 1, 3320 VELENJE in Bloke
  22.10.2020 Updated on: 25.10.2020

  PSIHIATER, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA OTROŠKE IN MLADOSTNIŠKE PSIHIATRIJE, VELJAVNA LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE NA PODROJU OTROŠKE IN MLADOSTNIŠKE PSIHIATRIJE OZIROMA PEDOPSIHIATRIJE. ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA NA RAVNI C1 SKUPNEGA EVROPSKEGA JEZIKOVNEGA OKVIRA. PPD SE BO DOLOIL OB ZAPOSLITVI, GLEDE NA DELA IN NALOGE, KI JIH BO OPRAVLJAL. CEPLJENJE: HEPATITIS B, OŠPICE (2 DOZI). , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC, Notranjska cesta 2 , 1370 LOGATEC in Bloke
  22.10.2020 Updated on: 23.10.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 24 mesecev, skrajšan delovni as, 20, DELO ZDRAVNIKA SPECIALISTA MDPŠ V AMBULANTI ZDRAVSTVENEGA DOMA., Specialistini izpit., ...

 • Company PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ, PTUJSKA CESTA 33, 2270 ORMOŽ in Bloke
  22.10.2020 Updated on: 23.10.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -ZDRAVLJENJE V SKLADU S STROKOVNIMI SMERNICAMI, UPOŠTEVAJO PACIENTOVE POTREBE, ETINA NAELA, ZAKON O DUŠEVNEM ZDRAVJU IN ZAKON O PACIENTOVIH PRAVICAH, -TIMSKI SESTANKI, -PISANJE ANAMNEZ, IZVIDOV, ODPUSTNIC, MNENJ,  -DAJANJE INFORMACIJ, -SOOBLIKOVANJE NARTA ZDRAVLJENJA IN REHABILITACIJE PACIENTA. -DEURSTVO (TRIAA, SPREJEM, NUJNI POSEGI, ZDRAVLJENJE), -SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI KLININEGA DELA, UVAJANJE CELOVITEGA SISTEMA KAKOVOSTI IN VARNOSTI V BOLNIŠNICI, , Med. fakulteta s podroja splošne medicine, opravljen strokovni izpit, specialistini izpit s podroja psihiatrije, zdravniška licenca s podroja psihiatrije, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC, Notranjska cesta 2 , 1370 LOGATEC in Bloke
  22.10.2020 Updated on: 23.10.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO SPECIALISTA URGENTNE MEDICINE V URGENTNI AMBULANTI., Specializacija iz urgentne medicine., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC, Notranjska cesta 2 , 1370 LOGATEC in Bloke
  22.10.2020 Updated on: 23.10.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ULTRAZVONIH PREISKAV V AMBULANTI V ZDRAVSTVENEM DOMU., , dvoizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  22.10.2020 Updated on: 24.10.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTINE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZV: DIAGNOSTINI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG,  -SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTINE DEJAVNOSTI AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTINI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG - PRIZADEVANJE ZA CELOSTNO IN MULTIDISCIPLINARNO OBRAVNAVO BOLNIKA - SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU, SODELOVANJE S PREDSTA...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  22.10.2020 Updated on: 24.10.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTINE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTINI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG. SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTINE DEJAVNOSTI AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTINI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG. PRIZADEVANJE ZA CELOSTNO IN MULTIDISCIPLINARNO OBRAVNAVO BOLNIKA. SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU, SODELOV...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  22.10.2020 Updated on: 24.10.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTINE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZV: DIAGNOSTINI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG,  -SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTINE DEJAVNOSTI AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTINI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG - PRIZADEVANJE ZA CELOSTNO IN MULTIDISCIPLINARNO OBRAVNAVO BOLNIKA - SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU, SODELOVANJE S PREDSTA...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  22.10.2020 Updated on: 24.10.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST PATOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTINE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTINI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG. SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTINE DEJAVNOSTI AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTINI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG. PRIZADEVANJE ZA CELOSTNO IN MULTIDISCIPLINARNO OBRAVNAVO BOLNIKA. SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU, SODELOVANJE S PREDSTAVN...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  22.10.2020 Updated on: 24.10.2020

  OFTALMOLOG, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTINE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTINI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG. SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTINE DEJAVNOSTI AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTINI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG. PRIZADEVANJE ZA CELOSTNO IN MULTIDISCIPLINARNO OBRAVNAVO BOLNIKA. SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU, SODELOVANJE S PREDSTAVNIKI DRUGIH STROK, SO...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  22.10.2020 Updated on: 24.10.2020

  UROLOG, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTINE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTINI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG. SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTINE DEJAVNOSTI AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTINI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG. PRIZADEVANJE ZA CELOSTNO IN MULTIDISCIPLINARNO OBRAVNAVO BOLNIKA. SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU, SODELOVANJE S PREDSTAVNIKI DRUGIH STROK, SODELO...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  22.10.2020 Updated on: 24.10.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTINE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTINI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG, SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTINE DEJAVNOSTI AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTINI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG, PRIZADEVANJE ZA CELOSTNO IN MULTIDISCIPLINARNO OBRAVNAVO BOLNIKA, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU, SODELOV...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  22.10.2020 Updated on: 24.10.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTINE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTINI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG. SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTINE DEJAVNOSTI AMBULANTNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTINI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEGOV, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINI ALI TERAPEVTSKI POSEG. PRIZADEVANJE ZA CELOSTNO IN MULTIDISCIPLINARNO OBRAVNAVO BOLNIKA. SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU, SODELOV...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA, TOVARNIŠKA CESTA 3 , 5270 AJDOVŠČINA in Bloke
  22.10.2020 Updated on: 24.10.2020

  PEDIATER, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA PEDIATRA V AMBULANTI ZA ŠOLSKE IN PREDŠOLSKE OTROKE., OBVEZNO PRILOITI FOTOKOPIJO DIPLOME IN FOTOKOPIJO VELJAVNE LICENCE. IZBRANEMU KANDIDATU DELODAJALEC POMAGA PRI ZAGOTOVITVI ZAASNEGA STANOVANJA V OBINI ZAPOSLITVE., dvoizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA, TOVARNIŠKA CESTA 3 , 5270 AJDOVŠČINA in Bloke
  22.10.2020 Updated on: 24.10.2020

  PEDIATER, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA PEDIATRA V AMBULANTI ZA ŠOLSKE IN PREDŠOLSKE OTROKE., OBVEZNO PRILOITI FOTOKOPIJO DIPLOME IN FOTOKOPIJO VELJAVNE LICENCE.IZBRANEMU KANDIDATU DELODAJALEC POMAGA PRI ZAGOTOVITVI ZAASNEGA STANOVANJA V OBINI ZAPOSLITVE., dvoizmensko...

 • Company BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4 , 6210 SEŽANA in Bloke
  22.10.2020 Updated on: 24.10.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV, ZBIRANJE PODATKOV O BOLEZNI PACIENTA TER POSTAVLJANJE DIAGNOZE, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE ZDRAVLJENJA (DOLOANJE TERAPIJE) ZA UGOTOVOLJENE BOLEZNI, NEPRAVILNOSTI, POŠKODBE, DOKUMENTIRANJE POTEKA OPRAVLJENEGA MEDICINSKEGA PREGLEDA PACIENTA, UGOTOVITEV IN POSTAVLJANJE DIAGNOZE TER PREDPISANEGA ZDRAVLJENJA TER SKRB ZA KONTINUIRANO IN KOMPLEKSNO OBRAVNAVO PACIENTOV, PREDPISOVANJE ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOKOV, SPREMLJANJE UINKOVANJA PREDPISANEGA ZDRAVLJENJA, UINKOVANJA DODELJENIH ZDRAVIL IN ZDRAVSTVENIH PRIPOMOKOV IN VREDNOTENJE TERAPEVTSKIH IZIDOV, PO POTREBI OZ.PO RAZPOREDU OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG IN OPRAVIL ZDRAVNIKA SPECIALISTA INTERNISTA V SPECIALISTI...

 • Company BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4 , 6210 SEŽANA in Bloke
  22.10.2020 Updated on: 24.10.2020

  KARDIOLOG, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV, ZBIRANJE PODATKOV O BOLEZNI BOLNIKA (DIAGNOSTIKA) TER POSTAVLJANJE DIAGNOZE, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE ZDRAVLJENJA (DOLOANJE TERAPIJE) ZA UGOTOVLJENE BOLEZNI, NEPRAVILNOSTI, POŠKODBE, DOKUMENTIRANJE POTEKA OPRAVLJENEGA MEDICINSKEGA PREGLEDA BOLNIKA, UGOTOVITEV IN POSTAVLJENE DIAGNOZE TER PREDPISANEGA ZDRAVLJENJA TER SKRB ZA KONTINUIRANO IN KOMPLEKSNO OBRAVNAVO PACIENTOV, PREDPISOVANJE ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOKOV, SPREMLJANJE UINKOVANJA PREDPISANEGA ZDRAVLJENJA, UINKOVANJA DODELJENIH ZDRAVIL IN ZDRAVSTVENIH PRIPOMOKOV IN VREDNOTENJE TERAPEVTSKIH IZIDOV, PO POTREBI OZ. PO RAZPOREDU OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA KARDIOLOGA V SPECIALISTINI AMBULANTI., Opravljen sp...

 • Company BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4 , 6210 SEŽANA in Bloke
  22.10.2020 Updated on: 24.10.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST NEFROLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV, ZBIRANJE PODATKOV O BOLEZNI PACIENTOV (DIAGNOSTIKA) TER POSTAVLJANJE DIAGNOZE, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE ZDRAVLJENJA (DOLOANJE TERAPIJE) ZA UGOTOVLJENE BOLEZNI, NEPRAVILNOSTI, POŠKODBE, DOKUMENTIRANJE, POTEKA OPRAVLJENEGA MEDICINSKEGA PREGLEDA PACIENTA, UGOTOVITEV IN POSTAVLJANJE DIAGNOZE TER PREPISANEGA ZDRAVLJENJA TER SKRB ZA KONTINUIRANO IN KOMPLEKSNO OBRAVNAVO PACIENTOV, PREDPISOVANJE ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOKOV, SPREMLJANJE UINKOVANJA PREDPISANEGA ZDRAVLJENJA, UINKOVANJA DODELJENIH ZDRAVIL IN ZDRAVSTVENIH PRIPOMOKOV IN VREDNOTENJE TERAPEVTSKIH IZIDOV., Opravljen strokovni izpit iz interne medicine, vpis v register zdravnikov, veljavna licenca, splošna ...

 • Company BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4 , 6210 SEŽANA in Bloke
  22.10.2020 Updated on: 24.10.2020

  FIZIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV, ZBIRANJE PODATKOV O BOLEZNI PACIENTA (DIAGNOSTIKA) TER POSTAVLJANJE DIAGNOZE, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE ZDRAVLJENJA (DOLOANJE TERAPIJE) ZA UGOTOVLJENE BOLEZNI, NEPRAVILNOSTI, POŠKODBE, DOKUMENTIRANJE POTEKA MEDICINSKEGA PREGLEDA PACIENTA, UGOTOVITEV IN POSTAVLJENE DIAGNOZE TER PREDPISANEGA ZDRAVLJENJA TER SKRB ZA KONTINUIRANO IN KOMPLEKSNO OBRAVNAVO PACIENTOV, PREDPISOVANJE ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOKOV, SPREMLJANJE UINKOVANJA PREDPISANEGA ZDRAVLJENJA, UINKOVANJA DODELJENIH ZDRAVIL IN ZDRAVSTVENIH PRIPOMOKOV IN VREDNOTENJE TERAPEVTSKIH IZVIDOV., Opravljen specialistini izpit iz fizikalne in rehabilitacijske medicine, vpis v register zdravnikov, veljavna licenca za podroje fizikalne...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  22.10.2020 Updated on: 24.10.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. vrnitve javnega uslubenca na delo, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTINO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO PRETENO V RAZVOJNI AMBUALNTI ZVAJANJE URGENTNE SLUBE., DR.MED.SPEC.PEDIATRIJE, veljavna licenca s podroja pediatrije, delo v razvojni ambulanti., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  22.10.2020 Updated on: 24.10.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTINO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO., DR.MED.SPEC. GINEK. IN PORODN., VELJAVNA LICENCA ZA DELO V GINEKOLOGIJI IN PORODNIŠTVU, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  22.10.2020 Updated on: 24.10.2020

  ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, - IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTINO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO PRETENO NA ODDELKU RADIOLOGIJE., VELJAVNA LICENCA S PODROJA RADIOLOGIJE, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK, NOVI TRG 26 , 1241 KAMNIK in Bloke
  21.10.2020 Updated on: 25.10.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ODKRIVANJE IN ZDRAVLJENJE BOLEZNI ENA V SKLADU S PREJETO DOKTRINO, PREVENTIVNI PREGLEDI POSAMEZNIH KATEGORIJ ENA TER IZVAJANJE PROGRAMOV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE RAKAVIH OBOLENJ TER NEPRAVILNOSTI V SKLADU S SPREJETIMI PROGRAMI V RS, SPREMLJANJE TER VODENJE NOSENIC, GINEKOLOŠKO SVETOVANJE TER OBRAVNAVA ADOLESCENTOV, ZDRAVSTVENO-VZGOJNO DELO V DISPANZERJU, PO POTREBI TUDI DRUGJE, POPORODNE KONTROLE MATER TER SVETOVANJE GLEDE KONTRACEPCIJE, VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE TER PO POTREBI STATISTINA OBDELAVA PODATKOV TER PRIPRAVA ANALIZ IN POROIL, IZVAJANJE CEPLJENJ, OPRAVLJANJE URGENTNE SLUBE S PODROJA GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA V SODELOVANJU Z EKIPO NUJNE MEDICINSKE POMOI V SKLADU Z DOL...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN, PREŠERNOVA ULICA 6 A, 5220 TOLMIN in Bloke
  21.10.2020 Updated on: 25.10.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPECIALIST URGENTNE MEDICINE, Opravljen specialistini izpit, licenca za delo, vpis v register pri Zdravniški zbornici Slovenije. Monost nastanitve v neposredni bliini ZD., veizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN, PREŠERNOVA ULICA 6 A, 5220 TOLMIN in Tolmin
  21.10.2020 Updated on: 25.10.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO ZDRAVNIKA SPECIALISTA ZA PODROJE MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, DOLOENO V AKTU O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZD TOLMIN, Opravljen specialistini izpit iz podroja medicine dela, prometa in športa, licenca za delo, vpis v register pri Zdravniški zbornici Slovenije. V primeru, da delodajalec ne bo prejel nobene prijave ustreznega kandidata, bo obravnaval tudi kandidate, ki zakljuujejo specializacijo iz tega podroja. Monost nastanitve v neposredni bliini ZD., dvoizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN, PREŠERNOVA ULICA 6 A, 5220 TOLMIN in Bloke
  21.10.2020 Updated on: 25.10.2020

  PEDIATER, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO ZDRAVNIKA SPECIALISTA PEDIATRIJE, Opravljen specialistini izpit, licenca za delo, vpis v register pri Zdravniški zbornici Slovenije, veizmensko...

 • Company OZG; OZG, OE ZD Tržič, Blejska cesta 10 , 4290 TRŽIČ in Bloke
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  PEDIATER, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, DELO ZDRAVNIKA V ŠOLSKEM DISPANZERJU. IZVAJANJE DISPANZERSKEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŠOLARJEV, DIJAKOV IN ŠTUDENTOV, ODKRIVANJE BOLEZNI, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA, NALOGE S SOCIALNO - MEDICINSKEGA PORDOJA, VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE..., DIPLOMA MEDICINSKE FAKULTETE, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, OPRAVLJEN SPECIALISTINI IZPIT IZ PEDIATRIJE ALI ŠOLSKE MEDICINE, VELJAVNA LICENCA ZA PODROJE PEDIATRIJE ALI ŠOLSKE MEDICINE.  DELO DOPOLDANSKO / POPOLDANSKO., ...

 • Company OZG; OZG, OE ZD Tržič, Blejska cesta 10 , 4290 TRŽIČ in Bloke
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 8, DELO ZDRAVNIKA SPECIALISTA MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA V ZDRAVSTVENEM DOMU TRI., doktor medicine z opravljenim strokovnim izpitom, specialistinim izpitom in veljavno licenco s podroja medicine dela, prometa in športa, ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ, POTRČEVA CESTA 23, 2250 PTUJ in Bloke
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG S STROKOVNEGA PODROJA, Kandidati morajo poleg pogojev doloenih z zakonom izpolnjevati še posebne pogoje: konana Medicinska fakulteta-doktor medicine, opravljen specialistini izpit ustrezne smeri, najmanj 5 let delovnih izkušenj na podroju specialnosti, veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije, znanje slovenskega jezika na visoki ravni, priloiti dokazila o izpolnjevanju pogojev ter potrdila o opravljenih obveznih cepljenjih po zakonu o nalezljivih bolezni., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ, POTRČEVA CESTA 23, 2250 PTUJ in Bloke
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG S STROKOVNEGA PODROJA, Zaeleno znanje oditavanja rezultatov nuklearne magnetne resonance. Kandidati morajo poleg pogojev doloenih z zakonom izpolnjevati še posebne pogoje: konana Medicinska fakulteta-doktor medicine, opravljen specialistini izpit ustrezne smeri, najmanj 5 let delaovnih izkušenj na podroju specialnosti, veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije, znanje slovenskega jezika na visoki ravni. K prijavi je potrebno priloiti dokazila o izpolnjevanju pogojev ter potrdila o opravljenih obveznih cepljenjih po zakonu o nalezljivih boleznih., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ, POTRČEVA CESTA 23, 2250 PTUJ in Bloke
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG S STROKOVNEGA SPECIALISTINEGA PODROJA, Zaeleno znanje nefrologije ali endoskopije prebavnega trakta. Kandidati morajo poleg pogojev, doloenih z zakonom izpolnjevati še posebne pogoje: konana Medicinska fakulteta doktor medicine, opravljen specialistini izpit ustrezne smeri, najmanj 5 let delovnih izkušenj na podroju specialnosti, veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije, znanje slovenskega jezika na visoki ravni. K prijavi je potrebno priloiti dokazila o izpolnjevanju pogojev ter potrdila o opravljenih obveznih cepljenjih po zakonu o nalezljivih bolezni., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER, Cesta I. slovenskega tabora 2 , 9240 LJUTOMER in Bloke
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  PEDIATER, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - RAZISKOVANJE NEPRAVILNOSTI IN BOLEZNI LOVEŠKEGA ORGANIZMA TER PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH METOD, - OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV IN POSTAVLJANJE DIAGNOZE, PREDVSEM NA PODROJU PREDŠOLSKIH OTROK  - PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE ZDRAVLJENJA ZA UGOTOVLJENE BOLEZNI, NEPRAVILNOSTI IN  POŠKODBE,- SPECIALISTINO MEDICINSKO ALI KIRURŠKO ZDRAVLJENJE BOLEZNI, NEPRAVILNOSTI IN POŠKODB,- SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH MEDICINSKIH METOD IN ZDRAVLJENJA,- SVETOVANJE PRI RAZVIJANJU IN SPREJEMANJU ZDRAVSTVENIH ZAKONOV IN PRAVIL ZA ZDRAVSTVENO ZAŠITO IN PROMOCIJO ZDRAVJA,- PRIPRAVA ZDRAVSTVENIH RAZPRAV IN POROIL,- POLEG DELA V AMBULANTI OPRAVLJA TUDI URGENTNO SLUBO, k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o izobrazbi...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK, Novi dom 11 , 1430 HRASTNIK in Bloke
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  GINEKOLOG, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 28, VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA ZDRAVSTVENEGA TEAMA; OPRAVLJANJE KURATIVNO ZDRAVSTVENEGA VARSTVA  ODRASLEGA PREBIVALSTVA; SPREJEM PACIENTOV; OPRAVLJANJE PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH GINEKOLOŠKIH PREGLEDOV; IZVAJANJE URGENTNIH POSEGOV V AMBULANTI; PRESOJA STANJA S POMOJO MEDICINSKO-DIAGNOSTINIH SREDSTEV; PREPREEVANJE, ODKRIVANJE IN ZDRAVLJENJE BOLEZNI; PREVENTIVNI IN KURATIVNI PREGLEDI NOSENIC; GINEKOLOŠKI UZ PREGLEDI; NOSENIŠKI UZ PREGLEDI;KOLPOSKOPIRANJE; MIKROSKOPIRANJE; SVETOVANJE O NARTOVANJU DRUINE V SKLADU Z ZAKONSKIMI PREDPISI; DRUGO SVETOVANJE PACIENTOM; ODITAVANJE CTG ZAPISOV; DAJANJE MNENJ IZBRANIM ZDRAVNIKOM O DELAZMONOSTI PACIENTOV; DAJANJE MNENJ IZBRANIM ZDRAVNIKOM O  HOSPITALNEM ZDRAVLJENJU., , dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO, CESTA SOLINARJEV 1 , 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE in Bloke
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  PEDIATER, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, ZDRAVNIK/NOSILEC PEDIATRINE AMBULANTE., , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LENART, MAISTROVA ULICA 22, 2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH in Bloke
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE ZDRAVNIKA URGENTNE MEDICINE, priloiti dokazilo o izobrazbi in kratki ivljenjepis, veizmensko...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Specialist medical practitioners Edit filters