Jobmonitor. Search results for Special needs teachers

8 Jobs found

Used filters:
 • Special needs teachersx
Displaying 1-8 of 8 results.
 • Company VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNI ZAVOD FRANA MILČINSKEGA SMLEDNIK, VALBURGA 5, 1216 SMLEDNIK in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  VZGOJITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJO USTVOVANJA IN VEDENJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. VRNITVE DELAVKE S PORODNIŠKE ODSOTNOSTI., polni delovni as, 40, VZGOJITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJO VEDENJA IN USTVOVANJA SODELUJE PRI PRIPRAVI LETNEGA DELOVNEGA NARTA TER STROKOVNIH IN DRUGIH ORGANIH ZAVODA, IZVAJA VZGOJNO DELO Z OTROCI V SKLADU Z LDN, UVAJA NOVE OTROKE V IVLJENJE VZGOJNE SKUPINE..., STROKOVNI IZPIT ZA PODROJE VZGOJE IN IZOBRAEVANJA, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, POTRDILO SODIŠA, DA KANDIDAT NI V KAZENSKEM POSTOPKU, POTRDILO IZ EVIDENCE IZBRISANIH OSEB ZA KAZNIVA DEJANJA ZOPER SPOLNO NEDOTAKLJIVOST. PSIHINE, FIZINE IN USTVENE OBREMENITVE PRI DELU Z MLADOSTNIKI, ODGOVORNOST ZA VARNOST OTROK IN STROKOVNOST DELA. MONOST SPREMEMBE LOKACIJE DELA, FLEKSIBILNOST DELA IN SPR...

 • Company OSNOVNA ŠOLA VERŽEJ, Puščenjakova ulica 7 , 9241 VERŽEJ in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 30.6.2021, polni delovni as, 40, VZGOJA IN VARSTVO OTROK S VM, KANDIDAT PRILOI K VLOGI Z IVLJENJEPISOM POTRDILO O IZOBRAZBI, POTRDILO O OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU, POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE (IZDANO NAJVE PRED TREMI MESECI) IN POTRDILO SODIŠA, DA KANDIDAT NI V KAZENSKEM POSTOPKU (IZDANO NAJVE PRED DVEMA MESECEMA), ...

 • Company VRTEC POD GRADOM, PRAPROTNIKOVA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Doloen as, 7 mesecev, polni delovni as, 40, INDIVIDUALNA OBRAVNAVA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI,  STROKOVNI IZPIT,, POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE O NEKAZNOVANOSTI IN SPOLNE NEDOTAKLJIVOSTI, ...

 • Company Mladinski dom Malči Beličeve Ljubljana, Mencingerjeva ulica 65 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Doloen as  oz. do oktobra 2021, polni delovni as, 40, IZVEDBA, ORGANIZIRANJE IN VODENJE VZGOJNEGA DELA IN DRUGE OBLIKE ORG. DELA Z OTROKI V SKLADU Z LDN ZAVODA; ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE RAZNIH OBLIK SOC. UENJA V DOMU IN IZVEN DOMA; IZVAJANJE VZG. TEM PO PROGRAMU VZG. SKUPINE; PRIPRAVA SKUPINE NA SPREJEM NOVIH OTROK; VODENJE IN SVETOVANJE PRI NAKUPU OSEBNIH PREDMETOV IN GARDEROBE; SPREMLJANJE KORESPONDENCE OTROK; OPRAVLJANJE VSEH OPRAVIL V ZVEZI Z IZHODI, LETOVANJI IN ODPUSTI; IZVAJANJE UNIH UR IN NUDENJE POMOI PRI UENJU ZA ŠOLO; NARTOVANJE IN IZVAJANJE INDIVIDUALNEGA DELA Z OTROCI; SODELOVANJE S STARŠI OZ. ZAKONITIMI ZASTOPNIKI; SODELOVANJE S ŠOLAMI, S SOC. DELAVCEM, GOSPODINJO; NADOMEŠA ODSOTNEGA DELAVCA ...

 • Company PAPILOT ZAVOD ZA VZPODBUJANJE IN RAZVIJANJE KVALITETE ŽIVLJENJA, LJUBLJANA, Prušnikova ulica 95 , 12 in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELO Z RANLJIVIMI SKUPINAMI., Inkluzivni pedagog, socialni  pedagog, socialni delavec. Izkušnje na podroju dela z ranljivimi skupinami 3 leta. , deljen delovni as...

 • Company OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE, TOVARNIŠKA CESTA 14, 1290 GROSUPLJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  UITELJ DODATNE STROKOVNE POMOI, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotnega delavca, vendar najdlje do 30. 6. 2021, polni delovni as, 40, POUEVANJE, Zaposlitev je za doloen as, do vrnitve zaasno odsotnega delavca, vendar najdlje do 30. 6. 2021, za polni delovni as 40 ur na teden. Zahtevana je 7. stopnja izobrazbe, Specialni in rehabilitacijski pedagog. V prijavi navedite številko obvestila o prostem delovnem mestu, na katerega se prijavljate., ...

 • Company VRTEC POD GRADOM, PRAPROTNIKOVA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Doloen as, 7 mesecev, polni delovni as, 40, INDIVIDUALNA OBRAVNAVA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI,  STROKOVNI IZPIT,, POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE O NEKAZNOVANOSTI IN SPOLNE NEDOTAKLJIVOSTI, ...

 • Company Mladinski dom Malči Beličeve Ljubljana, Mencingerjeva ulica 65 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Doloen as  oz. do oktobra 2021, polni delovni as, 40, IZVEDBA, ORGANIZIRANJE IN VODENJE VZGOJNEGA DELA IN DRUGE OBLIKE ORG. DELA Z OTROKI V SKLADU Z LDN ZAVODA; ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE RAZNIH OBLIK SOC. UENJA V DOMU IN IZVEN DOMA; IZVAJANJE VZG. TEM PO PROGRAMU VZG. SKUPINE; PRIPRAVA SKUPINE NA SPREJEM NOVIH OTROK; VODENJE IN SVETOVANJE PRI NAKUPU OSEBNIH PREDMETOV IN GARDEROBE; SPREMLJANJE KORESPONDENCE OTROK; OPRAVLJANJE VSEH OPRAVIL V ZVEZI Z IZHODI, LETOVANJI IN ODPUSTI; IZVAJANJE UNIH UR IN NUDENJE POMOI PRI UENJU ZA ŠOLO; NARTOVANJE IN IZVAJANJE INDIVIDUALNEGA DELA Z OTROCI; SODELOVANJE S STARŠI OZ. ZAKONITIMI ZASTOPNIKI; SODELOVANJE S ŠOLAMI, S SOC. DELAVCEM, GOSPODINJO; NADOMEŠA ODSOTNEGA DELAVCA ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Special needs teachers Edit filters