Jobmonitor. Search results for Software developers

7 Jobs found

Used filters:
 • Software developersx
Displaying 1-7 of 7 results.
 • Company GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE, VEČNA POT 2, 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  STROKOVNJAKI V KMETIJSTVU, GOZDARSTVU IN RIBIŠTVU, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. 31.01.2021, polni delovni as, 40, POMO PRI STROKOVNEM DELU IN OBDELAVA REZULTATOV, POSREDOVANJE REZULTATOV ANALIZ NOSILCU PROJEKTOV OZ. NEPOSREDNEMU VODJI, SODELOVANJE NA PROJEKTIH, TERENSKI ZAJEM PODATKOV, IZVAJANJE PREDPISOV O VARSTVU PRI DELU IN POARNE VARNOSTI, DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA, KI USTREZAJO USPOSOBLJENOSTI DELAVCA., Od kandidatov se priakuje sposobnost samostojnega dela in dela v skupini, znanje enega svetovnega jezika (zaeleno znanje anglešine) in obvladovanje dela z raunalnikom. Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami z delom v genetskem laboratoriju in poznavanjem standarda SIST EN ISO/IEC 17025. Kandidati naj k vlogi priloijo kopijo potrdila o izobrazbi., ...

 • Company INDEPENDENT, računalniški inženiring, gradbeništvo, trgovina in storitve, d.o.o., Cesta v Rošpoh 59 in
  28.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  RAZVIJALCI PROGRAMSKE OPREME, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SKRB ZA VZDREVANJE IN DOPOLNITVE OBSTOJEIH INFORMACIJSKIH REŠITEV IN RAZVOJ NOVIH MODULOV - NARTOVANJE IN RAZVOJ NOVIH PRODUKTOV, DOPOLNJEVANJE OBSTOJEIH PRODUKTOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE/SPECIFIKACIJE, TESTIRANJE DELOVANJA PROGRAMSKIH MODULOV, SODELOVANJE PRI VPELJAVI NOVIH RAZVOJNIH ORODIJ/POSTOPKOV. , ODLINO ZNANJE PROGRAMSKEGA JEZIKA DELPHI, POZNAVANJE PODATKOVNEGA STRENIKA MSSQL, SAMOSTOJNOST IN SAMOINICIATIVNOST, ZANESLJIVOST, VZTRAJNOST, STROKOVNOST, INOVATIVNOST, SPOSOBNOST DELA V EKIPI, SPOSOBNOST ANALITINEGA RAZMIŠLJANJA, ZAELJENO JE ZNANJE DODATNEGA PROGRAMSKEGA JEZIKA (C#, JS)., dopoldan...

 • Company NJORKA INFORMACIJSKE REŠITVE D.O.O., TOVARNIŠKA CESTA 4 C, 5270 AJDOVŠČINA in
  20.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  RAZVIJALCI PROGRAMSKE OPREME, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POZNAVANJE PROGRAMSKIH JEZIKOV: JAVASCRIPT, CSS, HTML. POZNAVANJE RELACIJSKIH PODATKOVNIH BAZ IN SQL JEZIKA TER HTTP PROTOKOLA. POZNAVANJE GIT. PREDNOST JE POZNAVANJE PROGRAMSKIH JEZIKOV: PHP IN GO LANG. PREDNOST JE TUDI ZNANJE IZ PODROJA RAZVOJA ANDROID APLIKACIJ. DOBRO SODELOVANJE V TIMU IN DOSEGANJE DEADLINE-OV. DOBRO ZNANJE SLOVENSKEGA IN ANGLEŠKEGA JEZIKA. ELJO PO NOVEM ZNANJU. , , dopoldan...

 • Company FlawlessCode, informacijski inženering, d.o.o., Partizanska cesta 13 A, 2000 MARIBOR in
  20.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  PROGRAMER, RAZVIJALEC PROGRAMOV, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, RAZVOJ SODOBNIH POSLOVNIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV. ZNANJE VSAJ ENEGA PROGRAMSKEGA JEZIKA: JAVA, C#, C++, .NET, ANGULAR, MYSQL ALI DRUGIH. DELO POTEKA NA ZANIMIVIH DOMAIH IN MEDNARODNIH PROJEKTIH., NUDIMO: Najnovejšo raunalniško in programsko opremo. Fleksibilen delovni as. Strokovno uvajanje in mentorstvo. Delo na zanimivih mednarodnih projektih. Omogoamo najboljši razvoj vaših potencialov in nadgradnjo kompetenc. Monost napredovanja. Sodobno opremljeno, urejeno in prijazno delovno okolje. , dopoldan...

 • Company FlawlessCode, informacijski inženering, d.o.o., Partizanska cesta 13 A, 2000 MARIBOR in
  20.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  PROGRAMER, RAZVIJALEC PROGRAMOV, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME. ZAELJENE IZKUŠNJE Z CSS, HTML, JAVA, JAVASCRIPT, SQL. DELO POTEKA NA ZANIMIVEM MEDNARODNEM PROJEKTU. ZAELJENO JE TUDI ZNANJE NEMŠKEGA JEZIKA., , dopoldan...

 • Company KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE, HACQUETOVA ULICA 17, 1000 LJUBLJANA in
  19.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  STROKOVNJAKI V KMETIJSTVU, GOZDARSTVU IN RIBIŠTVU, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO V POLJSKIH POSKUSIH Z ZELENJADNICAMI IN DRUGIMI KMETIJSKIMI, RASTLINAMI. UPRAVLJANJE KMETIJSKIH STROJEV IN NAPRAV ZA OPRAVLJANJE POSKUSOV. PRIPRAVA, VZORCEV ZA ANALIZE. VODENJE EVIDENC, SKRB ZA DOKUMENTIRANJE REZULTATOV. VNOS PODATKOV, V RAUNALNIŠKE BAZE IN ENOSTAVNA OBDELAVA PODATKOV. KRAJ OPRAVLJANJA DELA JE V JABLJAH PRI TRZINU IN NA POSKUSNIH MESTIH PO SLOVENIJI., ZAHTEVANA STOPNJA IZOBRAZBE JE VIŠJA STROKOVNA ALI VISOKOŠOLSKA STROKOVNA (1. BOLONSKA) NA PODROJU KMETIJSTVA, HORTIKULTURE ALI SORODNE BIOTEHNIŠKE SMERI. MOTIVIRANOST ZA DELO V KMETIJSTVU. SPOSOBNOST OPRAVLJANJA DELA SAMOSTOJNO IN V SKUPINI. PRIPRAVLJENOST OPRAVLJATI TERENSKO DELO IN DRUGO DELO, V ASU ...

 • Company MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSTVO, GO in
  19.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  LOVSKI INŠPEKTOR, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELOVNO PODROJE - NALOGE: OPRAVLJANJE INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA NA PODROJU LOVSTVA, VODENJE POSTOPKOV IN IZREKANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O INŠPEKCIJSKEM NADZORU, ZAKONOM O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU IN DRUGIMI PREDPISI, IZVAJANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O PREKRŠKIH, VLAGANJE KAZENSKIH OVADB ZA KAZNIVA DEJANJA, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE POROIL O STANJU NA PODROJU DELA INŠPEKCIJSKEGA ORGANA, VODENJE PREDPISANIH IN INTERNIH EVIDENC S PODROJA NADZORA INŠPEKCIJSKEGA ORGANA, NUDENJE PRAVNE IN STROKOVNE POMOI, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI., Kandidati, ki se bodo prijavili na delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: najmanj visokošolsko strokovno izobraevanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izo...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Software developers Edit filters