Jobmonitor. Search results for Software developers

12 Jobs found

Used filters:
 • Software developersx
Displaying 1-12 of 12 results.
 • Company Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  29.02.2020

  REVIRNI GOZDAR, poskusno delo , Doloen as, 8 mesecev, polni delovni as, 40, IZDELOVANJE GOZDNOGOJITVENIH NARTOV, IZBIRANJE DREVJA ZA POSEK, DOLOANJE IN PREVZEMANJE GOJITVENIH IN VARSTVENIH DEL TER VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV V TEJ ZVEZI, SODELOVANJE Z LASTNIKI GOZDOV IN DRUGIMI, TRASIRANJE VLAK., zahtevana funkcionalna znanja: vozniški izpit B kategorije, osnovna usposobljenost za delo s pisarniškimi orodji, posebne psihofizine zahteve: splošna telesna pripravljenost, organizacijske sposobnosti, samoiniciativnost, ...

 • Company SKUPINA POSAVJE PROIZVODNJA SADJA IN ZELENJAVE D.O.O., Velika Loka 54 , 8212 VELIKA LOKA in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  AGRONOM, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO V PISARNI IN NA KMETIJI S PROIZVODNJO SADJA IN ZELENJAVE. VODJA DEL DNEVNO SPREMLJANJE KULTUR, DOGNOJEVANJE, NAMAKANJE., , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company KMETIJSKI ZAVOD BRIC, SOČA, SOČA 54 B, 5232 SOČA in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  KMETIJSKI SVETOVALEC, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SVETOVANJE KMETOM, , ...

 • Company ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, KOLODVORSKA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  RAZVIJALCI PROGRAMSKE OPREME, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE NALOG RAZVOJA APLIKACIJ IN DELOV APLIKACIJ V SKLADU Z VELJAVNO METODOLOGIJO, SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH, SODELOVANJE PRI NARTOVANJU IN TESTIRANJU APLIKACIJ, UPRAVLJANJE IN SKRBNIŠTVO, PREDAJANJE V NAMEŠANJE IN OPERATIVO TER DOKUMENTIRANJE APLIKACIJ, SPREMLJANJE IN POROANJE O STANJU NA PROJEKTIH IN NALOGAH,  PREDLAGANJE UKREPOV ZA STALNO IZBOLJŠEVANJE STANJA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI STROKOVNIH GRADIV, SODELOVANJE PRI PRIJAVAH NA RAZPISE IN PRI JAVNIH NAROILIH, SPREMLJANJE RAZVOJA NA PODROJU, SKRB ZA STALNO IZOBRAEVANJE, SODELOVANJE PRI PRENOSU ZNANJA ZNOTRAJ  PODROJA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU PODROJA DEJAVNOSTI IN PO NALOGU NADREJENIH., Podrobnosti razpisa so objavljene na spl...

 • Company ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, KOLODVORSKA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  RAZVIJALCI PROGRAMSKE OPREME, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SKRBNIŠTVO, KOORDINIRANJE IN IZVAJANJE NALOG NA VSEBINSKEM PODROJU INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJVODENJE, NARTOVANJE IN IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTOV IN NALOG RAZVOJA INFORMACIJSKIH REŠITEV V SKLADU Z VELJAVNO METODOLOGIJO, SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH, ANALIZA IN NARTOVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH POSLOVNIH PROCESOV TER PREDLAGANJE IZBOLJŠAV, SKRBNIŠTVO APLIKACIJ IN INFORMACIJSKIH MODELOV, IZVAJANJE NALOG SISTEMSKE ANALIZE, PRIPRAVA IN UPRAVLJANJE INFORMACIJSKIH MODELOV, NARTOVANJE INFORMACIJSKIH REŠITEV, DOKUMENTIRANJE, VODENJE POSTOPKOV TESTIRANJA, SPREMLJANJE IN POROANJE O STANJU NA PODROJU, PREDLAGANJE UKREPOV ZA STALNO IZBOLJŠEVANJE STANJA NA PODROJU, SAMOSTOJNA PRIPRAVA IN SODELOVANJE PRI PRIPRA...

 • Company Panvita, Kmetijstvo in proizvodnja hrane, d.d., Lendavska ulica 5 , 9000 MURSKA SOBOTA in Bloke
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  STROKOVNJAKI V KMETIJSTVU, GOZDARSTVU IN RIBIŠTVU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - SKRBI ZA NAMAKANJE IN NAMAKALNI SISTEM- VODI IN ORGANIZIRA PROIZVODNJO NA EKONOMSKI ENOTI, , dopoldan...

 • Company KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR, VINARSKA ULICA 14, 2000 MA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  STROKOVNJAKI V KMETIJSTVU, GOZDARSTVU IN RIBIŠTVU, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVLJANJE PROJEKTNIH ANALIZ IN PROJEKTNIH POROIL SKLADNO Z ZAKONODAJO, SODELOVANJE S PROJEKTNIMI PARTNERJI IN DRUGIMI INSTITUCIJAMI ADMINISTRATIVNE IN FINANNE KONTROLE, VODENJE, IZVAJANJE IN KONTROLA PROJEKTNEGA DELA, KREIRANJE PROJEKTNIH IDEJ IN SNOVANJE KVALITETNIH PROJEKTNIH PARTNERSTEV, USKLAJEVANJE IN KOORDINACIJA PROJEKTNEGA DELA Z DRUGIMI ODDELKI ZNOTRAJ ZAVODA, PREDSTAVITEV IZVEDENIH PROJEKTOV JAVNOSTI, SODELOVANJE PRI PRIJAVLJANJU IN PRIDOBIVANJU NOVIH PROJEKTOV, PRIDOBIVANJE DODATNIH STROKOVNIH ZNANJ IN SKRB ZA LASTNO IZOBRAEVANJE., Potrebno je osnovno znanje enega izmed navedenih tujih jezikov, ...

 • Company KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD PTUJ, ORMOŠKA CESTA 28, 2250 PTUJ in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  STROKOVNJAKI V KMETIJSTVU, GOZDARSTVU IN RIBIŠTVU, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SVETOVANJE V ZVEZI S TEHNOLOŠKIM, GOSPODARSKIM IN OKOLJEVARSTVENIM PODROJEM OPRAVLJANJA KMETIJSKE DEJAVNOSTI NA SVOJEM OBMOJU,SVETOVANJE IN POMO PRI IZDELAVI RAZVOJNIH NARTOV ZA KMETIJSKA GOSPODARSTVA,SVETOVANJE IN POMO PRI UVELJAVLJANJU UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE,SVETOVANJE IN POMO PRI ORGANIZACIJI IN DELOVANJU REJSKIH ORGANIZACIJ, ORGANIZACIJ PRIDELOVALCEV IN DRUGIH OBLIK PROIZVODNEGA ZDRUEVANJA KMETIJSKIH PRIDELOVALCEV,SVETOVANJE NA PODROJU KMETIJSKIH IN S KMETIJSTVOM POVEZANIH PREDPISOV,DRUGE NALOGE V SKLADU S UREDBO O NAINU IN OBVEZNOSTIH IZVAJANJA JAVNE SLUBE KMETIJSKEGA SVETOVANJE,DRUGE STROKOVNE NALOGE POVEZANE Z RAZVOJEM KMETIJSTVA IN PODEELJA,USPOSABLJANJE KMETOV IN LAN...

 • Company Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  REVIRNI GOZDAR, poskusno delo , Doloen as, 10 mesecev, polni delovni as, 40, IZDELOVANJE GOZDNOGOJITVENIH NARTOV, IZBIRANJE DREVJA ZA POSEK, DOLOANJE IN PREVZEMANJE GOJITVENIH IN VARSTVENIH DEL TER VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV V TEJ ZVEZI, SODELOVANJE Z LASTNIKI GOZDOV IN DRUGIMI, TRASIRANJE VLAK, zahtevana funkcionalna znanja: vozniški izpit B kategorije, osnovna usposobljenost za delo s pisarniškimi orodji, posebne psihofizine zahteve: splošna telesna pripravljenost, organizacijske sposobnosti, samoiniciativnost, ...

 • Company Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  REVIRNI GOZDAR, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. do vrnitve zaasno odsotnega delavca, polni delovni as, 40, IZDELOVANJE GOZDNOGOJITVENIH NARTOV, IZBIRANJE DREVJA ZA POSEK, DOLOANJE IN PREVZEMANJE GOJITVENIH IN VARSTVENIH DEL TER VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV V TEJ ZVEZI, SODELOVANJE Z LASTNIKI GOZDOV IN DRUGIMI, TRASIRANJE VLAK, Zahtevane delovne izkušnje: 5 mesecev – gozdarstvo, drugi pogoji: strokovni izpit (zaposleni ga mora opraviti v 6 mesecih od sklenitve delovnega razmerja), osnovna usposobljenost za delo s pisarniškimi orodji, strokovni izpit iz upravnega postopka (zaposleni ga mora opraviti v 3 mesecih od sklenitve delovnega razmerja), vozniški izpit B kategorije, preizkus znanja iz prekrškovnega postopka (preizkus znanja za vodenje in odloanje v prekrškovnem postopku mora zapo...

 • Company VITASIS, informacijske tehnologije, d.o.o., Partizanska cesta 8 A, 1381 RAKEK in Ljubljana
  19.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  RAZVIJALCI PROGRAMSKE OPREME, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IŠEMO LANA EKIPE, KI BO ODGOVOREN ZA RAZVOJ UPORABNIŠKIH VMESNIKOV ZA SPLETNE APLIKACIJE. UKVARJAMO SE Z RAZVOJEM NAPREDNIH INFORMACIJSKIH REŠITEV (ODDALJENO SPREMLJANJE PACIENTOV, GOVORNE TEHNOLOGIJE, IPD.). , PRIAKUJEMO: FRONTEND JAVASCRIPT/TYPESCRIPT ZNANJE. IZKUŠNJE Z IMPLEMENTACIJO DESIGNA (HTML, CSS). POZNAVANJE REACT.JS TEHNOLOGIJE. ZAELENO: VSAJ 1 LETO DELOVNIH IZKUŠENJ V RAZVOJU Z OMENJENIMI TEHNOLOGIJAMI. IZKUŠNJE Z NARTOVANJEM UPORABNIŠKE IZKUŠNJE. OBUTEK ZA DESIGN. SAMOINICIATIVNOST, KOMUNIKATIVNOST, SAMOSTOJNOST IN ODGOVORNOST. IZKUŠNJE Z ANALIZO IN ZAJEMOM TER USKLAJEVANJEM UPORABNIŠKIH POTREB. IZKUŠNJE S PRIPRAVO FUNKCIONALNIH SPECIFIKACIJ. SPOSOBNOST HITREGA UENJA NOVIH TEHNOL...

 • Company INKOLTEH, svetovanje, projektiranje, razvoj in inženiring, d.o.o., Kolodvorska ulica 35 C, 2310 SLOV in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  RAZVIJALCI PROGRAMSKE OPREME, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, RAZVOJ IN VZDREVANJE OBSTOJEIH INFORMACIJSKIH STORITEV. UVAJANJE IZBOLJŠAV V POSLOVANJE S POMOJO IT. SODELOVANJE PRI SNOVANJU IN IZDELAVI NOVIH INFORMACIJSKIH REŠITEV. SPREMLJANJE DELOVANJA APLIKACIJ. SKRB ZA OPERATIVNOST INFORMACIJSKEGA SISTEMA PODJETJA. , Raunalniško znanje: dobro znanje C#, dobro poznavanje dela s podatkovnimi bazami (MySQL, MSSQL, ..), dobro konceptualno znanje programiranja s praktinimi izkušnjami, poznavanje ostalih sodobnih poslovnih tehnologij, zaeleno poznavanje vsaj enega ERP sistema. Zaelene so delovne izkušnje na podroju informatike, zaeleno poznavanje proizvodnje. Druge sposobnosti in kompetence: sposobnost samoorganiziranja, organiziranja in izvedbe dela na podroju infor...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Software developers Edit filters