Jobmonitor. Search results for Social work and counselling professionals

16 Jobs found

Used filters:
 • Social work and counselling professionalsx
Displaying 1-16 of 16 results.
 • Company DOM UPOKOJENCEV PODBRDO, PODBRDO 33 , 5243 PODBRDO in Visoko
  10.04.2021 Updated on: 11.04.2021

  SOCIALNI DELAVEC ZA DELO Z OSEBAMI S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. vrnitve na delo zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA, DIAGNOSTINEGA IN TERAPEVTSKEGA DELA Z UPORABNIKI, Od kandidatov priakujemo magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja) oz. visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) pedagoška, socialno pedagoška, psihološka smer, opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, samostojna uporaba raunalnika in obvladovanje programskih orodij MS Office, odgovornost, fleksibilnost, samostojnost, odlonost, zanesljivost in zmonost timskega dela. Zaeleno znanje s podroja gerontologije in psihiatrije. Prijavi priloiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju razpisanih pogojev. Kot ...

 • Company Center za socialno delo Savinjsko-Šaleška, Prešernova cesta 10 , 3320 VELENJE in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, IZVAJA UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA NA PODROJU VARSTVA OTROK, MLADOSTNIKOV, DRUINE, ODRASLIH, INVALIDOV, PRAVNEGA VARSTVA, IZVAJA SOCIALNOVARSTVENE STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER  PROGRAMOV, VODI UPRAVNE POSTOPKE, SODELUJE Z INSTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA, POMONIKA DIREKTORJA IN ZAPOSLENIH, POOBLAŠENIH ZA VODENJE POSAMEZNIH DELOVNIH PODROIJ, Smer izobrazbe: Smer, skladna z 69. lenom Zakona o socialnem varstvu. Posebni pogoji: opravljen strokovni izpit iz...

 • Company Center za socialno delo Maribor, Zagrebška cesta 72 , 2000 MARIBOR in Maribor
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, –IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL,–IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV,–VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV,–SODELOVANJE Z INSTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV,–VODENJE EVIDENC, ZBIRK PODATKOV, DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA POROIL,–SPREMLJANJE ZAKONODAJE S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA,–IZVAJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., -smer izobrazbe v skladu z 69. lenom ZSV - 3 leta delovnih izkušenj za izvajanje javnih pooblastil in socialno varstvenih storitev   – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka  – opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva.   ELENA DODATNA ZNANJA IN VEŠINE: - dodatna znan...

 • Company DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO, Vojkova cesta 1 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SVETOVALNO DELO Z RTVAMI IN POVZROITELJI NASILJA, LAINO ZAGOVORNIŠTVO, PREDSTAVITVE V JAVNOSTI., Obvezna je izobrazba po 69. lenu ZSV, potrebna znanja s podroja prepreevanja in ustavljanja nasilja, poznavanje dela v nevladnih organizacijah, izkušnje s svetovalnim delom. , dopoldan...

 • Company Center za socialno delo Maribor, Zagrebška cesta 72 , 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -IZVAJANJE JAVNIH POOBLASTIL NA PODROJU STARŠEVSKEGA VARSTVA IN DRUINSKIH PREJEMKOV TER UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV,-SKRB ZA VZDREVANJE PODATKOV V RAUNALNIŠKEM SISTEMU,-PRIPRAVA ZAHTEVKOV, POSREDOVANJE PODATKOV,-VODENJE EVIDENC, ARHIVE, ZBIRK PODATKOV, DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA POROIL, UREJANJE ZAVAROVANJA, -SODELOVANJE Z INSTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV,-SPREMLJANJE ZAKONODAJE S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA,-IZVAJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., - smer izobrazbe v skladu z 70.lenom ZSV, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – opravljeno preverjanje usposobljenosti za ustrezno strokovno delo, – opravljen strokovni izpi...

 • Company DOM UPOKOJENCEV PTUJ, VOLKMERJEVA CESTA 10, 2250 PTUJ in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM, SPREJEM VLOG, PRIPRAVA ZA ODLOANJE, PRIPRAVA ODLOB; SPREJEM IN POMO PRI VKLJUEVANJU STANOVALCEV; INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO S STANOVALCI, SKRBNIKI IN SVOJCI; UREJANJE DOKUMENTACIJE, EVIDENC IN ARHIVIRANJE; IZVAJANJE OSEBNE POMOI, KI ZAJEMA SVETOVANJE STANOVALCEM DOMA IN NJIHOVIM SVOJCEM TER INFORMATIVNO SVETOVANJE PRED SPREJEMOM V DOM;- UREJANJE IN VODENJE DOKUMENTACIJE STANOVALCEV IN VODENJE EVIDENC;, , ...

 • Company DOM STAREJŠIH RAKIČAN, ULICA DR. VRBNJAKA 1 , 9000 MURSKA SOBOTA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM, SPREJEM VLOG, PRIPRAVA ZA ODLOANJE, PRIPRAVA ODLOB, VODENJE SOCIALNE POLITIKE IN NARTOVANJE PROCESOV SOCIALNEGA DELA, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO Z OSKRBOVANCI IN SVOJCI, UREJANJE DOKUMENTACIJE..., Veselje do dela s starejšimi ljudmi, komunikattivnost, zanesljivost, prijaznost.Vloga po pošti ali e-pošti z dokazili o izobrazbi., dopoldan...

 • Company DOM STAREJŠIH RAKIČAN, ULICA DR. VRBNJAKA 1 , 9000 MURSKA SOBOTA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM, SPREJEM VLOG, PRIPRAVA ZA ODLOANJE, PRIPRAVA ODLOB, VODENJE SOCIALNE POLITIKE IN NARTOVANJE PROCESOV SOCIALNEGA DELA, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO Z OSKRBOVANCI IN SVOJCI, UREJANJE DOKUMENTACIJE..., Veselje do dela s starejšimi ljudmi, komunikattivnost, zanesljivost, prijaznost.Vloga po pošti ali e-pošti z dokazili o izobrazbi., dopoldan...

 • Company DOM STAREJŠIH RAKIČAN, ULICA DR. VRBNJAKA 1 , 9000 MURSKA SOBOTA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM, SPREJEM VLOG, PRIPRAVA ZA ODLOANJE, PRIPRAVA ODLOB, VODENJE SOCIALNE POLITIKE IN NARTOVANJE PROCESOV SOCIALNEGA DELA, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO Z OSKRBOVANCI IN SVOJCI, UREJANJE DOKUMENTACIJE..., Veselje do dela s starejšimi ljudmi, komunikattivnost, zanesljivost, prijaznost.Vloga po pošti ali e-pošti z dokazili o izobrazbi., dopoldan...

 • Company DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, POTRČEVA ULICA 1 , 2319 POLJČANE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as  oz. doloen as za as trajanja projekta Dom-Doma, polni delovni as, 40, UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED IZVAJANJEM DELA NA TERENU PRI UPORABNIKU PROJEKTA, SPREJEM VLOG, OBISKI NA DOMU UPORABNIKOV, SPREJEM UPORABNIKOV IN POMO PRI VKLJUEVANJU V PROCES OBRAVNAVE, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO Z UPORABNIKI, AKTIVNO SODELOVANJE V STROKOVNIH TIMIH IN KOMISIJAH, IZVAJANJE PROGRAMOV DELA Z UPORABNIKI IN SVOJCI, SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI PROSTOASNIH AKTIVNOSTI UPORABNIKOV, PRIPRAVA INDIVIDUALNIH NARTOV OBRAVNAVE UPORABNIKA, UREJANJE DOKUMENTACIJE, EVIDENC IN ARHIVIRANJE, OPRAVLJA OSTALE NEPREDVIDENE NALOGE PO NAVODILU NADREJENEGA., OBVEZNA ZNANJA: Izobrazba ustreznega nivoja socialne smeri, opravljen strokovni izpit iz zdravstva ali s podroja socia...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Grosuplje
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. predvidoma 30.9.2021, skrajšan delovni as, 10, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Smer izobrazbe: v skladu z 69. lenom ZSV. Potrebne delovne izkušnje: 6 ali 9 mesecev v skladu z 69. lenom ZSV, 3 leta za storitve, 5 let za PSP. Posebni pogoji: opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva. elena dodatna znanja in vešine: poznavanje osno...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Grosuplje
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 10, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Smer izobrazbe: v skladu z 69. lenom ZSV. Potrebne delovne izkušnje: 6 ali 9 mesecev v skladu z 69. lenom ZSV, 3 leta za storitve, 5 let za PSP. Posebni pogoji: opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva. elena dodatna znanja in vešine: poznavanje osnov raunalništva, voznišk...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. nadomešanje dlje asa odsotne javne uslubenke, polni delovni as, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Smer izobrazbe: v skladu z 69. lenom ZSV. Potrebne delovne izkušnje: 6 ali 9 mesecev v skladu z 69. lenom ZSV, 3 leta za storitve, 5 let za PSP. Posebni pogoji: opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva. elena dodatna znanja in ve...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Smer izobrazbe: v skladu z 69. lenom ZSV. Potrebne delovne izkušnje: 6 ali 9 mesecev v skladu z 69. lenom ZSV, 3 leta za storitve, 5 let za PSP. Posebni pogoji: opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva. elena dodatna znanja in vešine: poznavanje osnov raunalništva, vozniški i...

 • Company Center za socialno delo Ljubljana, Dalmatinova ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev oz. Za as trajanja pripravništva, polni delovni as, 40, POD MENTORSTVOM IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER  PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROILA, SPREMLJA ZAKONODAJO S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA. POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA: STOPNJA IZOBRAZBE OZIROMA USPOSOBLJENOSTI: SPECIALIZACIJA PO VISOKOŠOLSKI IZOBRAZBI (PREJŠNJA) VISOKOŠOLSKA UNIVERZITETNA IZOBRAZBA (PREJŠNJA), MAGISTRSKA IZOBRAZBA. SMER IZOBRAZBE V SKLADU Z 69. LENOM ZSV. ZAELJENO PSIHOLOG. PRI PRIJAVI OBVEZNO PRIPIŠITE...

 • Company Center za socialno delo Maribor, Zagrebška cesta 72 , 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL, IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV, SODELOVANJE Z INSTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODENJE EVIDENC, ZBIRK PODATKOV, DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA POROIL, SPREMLJANJE ZAKONODAJE S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, IZVAJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA., Smer izobrazbe v skladu z 69. lenom ZSV, opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, opravljen strokovni izpit s podroja socialnega varstva.  ELENA DODATNA ZNANJA:  dodatna znanja s podroja dela, sposobnost presoje in odloanja, timskega dela, komunikativnost,...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work and counselling professionals Edit filters