Jobmonitor. Search results for Security guards

17 Jobs found

Used filters:
 • Security guardsx
Displaying 1-17 of 17 results.
 • Company STEKLARNA ROGAŠKA d.o.o., Ulica talcev 1 , 3250 ROGAŠKA SLATINA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  VARNOSTNIK UVAJ, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IŠEMO IZKUŠENEGA VARNOSTNIKA - UVAJA, KI BI SE PRIDRUIL NAŠI EKIPI V STEKLARNI ROGAŠKA, ROGAŠKA SLATINA. KOT VARNOSTNIK - UVAJ BOSTE OPRAVLJALI DELO VAROVANJA OBJEKTOV, PREMOENJA IN OSEBE NA OBMOJU TOVARNE STEKLARNA ROGAŠKA.VAŠE KLJUNE ODGOVORNOSTI BODO:VAROVANJE OBJEKTOV, PREMOENJA IN OSEB NA OBMOJU GOSPODARSKE DRUBE, UPRAVLJANJE TELEFONSKE CENTRALE IN VARNOSTNIH SISTEMOV, IZVAJANJE UKREPOV PRVE POMOI IN IZVAJANJE KONTROLE UIVANJA ALKOHOLA IN PREPOVEDANIH SUBSTANC, NADZIRANJE VSTOPOV IN IZSTOPOV, OPRAVLJANJE RECEPTORSKIH DEL, UKREPANJE V PRIMERU UGOTOVLJENIH ODSTOPANJ, VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE POROIL, UREJANJE IN VZDREVANJE DELOVNEGA OKOLJA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOST...

 • Company PROSIGNAL, DRUŽBA ZA VAROVANJE, D.O.O., Kersnikova ulica 17 A, 3000 CELJE in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  VARNOSTNIK, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOENJA, na vlogi navedite številko PD obrazca, dvoizmensko...

 • Company PROSIGNAL, DRUŽBA ZA VAROVANJE, D.O.O., Kersnikova ulica 17 A, 3000 CELJE in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  VARNOSTNIK, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOENJA, , dvoizmensko...

 • Company VARNOST VIČ VAROVANJE PREMOŽENJA D.D., KOPRSKA ULICA 94 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  OSEBNI VARNOSTNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VAROVANJE OSEB IN PREMOENJA., veljavni certifikat za varnostnika (NPK), opravljen preizkus znanja o ravnanju z orojem, izpolnjevanje pogojev za pridobitev slubene izkaznice, izpit B. kategorije, veizmensko...

 • Company VARNOST VIČ VAROVANJE PREMOŽENJA D.D., KOPRSKA ULICA 94 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  VARNOSTNIK INTERVENT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREJEMA NAROILA ZA VARNOSTNO INTERVENIRANJE NA VAROVANEM OBMOJU ALI OBJEKTU TER DELUJE V RAZLINIH VARNOSTNIH SITUACIJAH. IZVAJA OBHODE NA VAROVANIH OBMOJIH ALI OBJEKTIH. IZVAJA DELA IN NALOGE VAROVANJA IN PREVOZA DENARJA TER DRUGIH VREDNOSTNIH POŠILJK., veljavni certifikat za varnostnika (NPK), opravljen preizkus strokovnega izpopolnjevanja za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, opravljen preizkus znanja o ravnanju z orojem, izpolnjevanje pogojev za pridobitev slubene izkaznice, izpit B. kategorije, veizmensko...

 • Company VARNOST VIČ VAROVANJE PREMOŽENJA D.D., KOPRSKA ULICA 94 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  VARNOSTNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VAROVANJE OSEB IN PREMOENJA.,  veljaven NPK certifikat za varnostnika, izpolnjevanje pogojev za pridobitev slubene izkaznice, urejenost, komunikativnost, nekaznovanost, izpit B. kategorije, ...

 • Company KLEMM VAROVANJE, varnostne storitve, d.o.o., Letališka cesta 33 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  VARNOSTNIK, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOENJA, predhodno izdana slubena izkaznica za varnostnika, dvoizmensko...

 • Company GVS D.D., GLOBALNO VARNOSTNI SERVIS, Kočevarjeva ulica 2 , 8000 NOVO MESTO in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  VARNOSTNIKI, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE POOBLASTIL VARNOSTNIKA V SKLADU Z ZZASV, , veizmensko...

 • Company JUS SECURITY, AVTO ŠOLA, VAROVANJE, DETEKTIVSKA IN INTERVENCIJSKA SLUŽBA, D.O.O., SLAMNIKARSKA CESTA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  VARNOSTNIK, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IZVAJANJE OBHODOV OBJEKTOV IN PREVERJANJE VRAT IN OKEN ZA PREPREEVANJE IN ODKRIVANJE ZNAKOV NEPOOBLAŠENEGA VSTOPA, ODZIVANJE NA ALARME IN INTERVENIRANJE, , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company JUS SECURITY, AVTO ŠOLA, VAROVANJE, DETEKTIVSKA IN INTERVENCIJSKA SLUŽBA, D.O.O., SLAMNIKARSKA CESTA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  VARNOSTNIK, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IZVAJANJE OBHODOV OBJEKTOV IN PREVERJANJE VRAT IN OKEN ZA PREPREEVANJE IN ODKRIVANJE ZNAKOV NEPOOBLAŠENEGA VSTOPA, ODZIVANJE NA ALARME IN INTERVENIRANJE, , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company JUS SECURITY, AVTO ŠOLA, VAROVANJE, DETEKTIVSKA IN INTERVENCIJSKA SLUŽBA, D.O.O., SLAMNIKARSKA CESTA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  VARNOSTNIK, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IZVAJANJE OBHODOV OBJEKTOV IN PREVERJANJE VRAT IN OKEN ZA PREPREEVANJE IN ODKRIVANJE ZNAKOV NEPOOBLAŠENEGA VSTOPA, ODZIVANJE NA ALARME IN INTERVENIRANJE, , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company PROSIGNAL, DRUŽBA ZA VAROVANJE, D.O.O., Kersnikova ulica 17 A, 3000 CELJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  VARNOSTNIK INTERVENT, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, VARNOSTNIK, zaeleno, da ima kandidat pooblastilo za nošenje oroja, dvoizmensko...

 • Company VAROVANJE GALEKOM, družba za varovanje, d.o.o., PODJETNIŠKO NASELJE KOČEVJE 1 , 1330 KOČEVJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  VARNOSTNIK, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VAROVANJE OBJEKTOV IN PREMOENJA, UREJENOST, KOMUNIKATIVNOST, OPRAVLJENO USPOSABLJANJ NPK VARNOSTNIK, POGOJI ZA PRIDOBITEV SLUBENE IZKAZNICE, dvoizmensko...

 • Company VAROVANJE GALEKOM, družba za varovanje, d.o.o., PODJETNIŠKO NASELJE KOČEVJE 1 , 1330 KOČEVJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  VARNOSTNIK, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VAROVANJE OBJEKTOV IN PREMOENJA, UREJENOST, KOMUNIKATIVNOST, OPRAVLJENO USPOSABLJANJE NPK VARNOSTNIK, POGOJI ZA PRIDOBITEV SLUBENE IZKAZNICE, dvoizmensko...

 • Company VARNOST VIČ VAROVANJE PREMOŽENJA D.D., KOPRSKA ULICA 94 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  VARNOSTNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VAROVANJE OSEB IN PREMOENJA.,  veljaven NPK certifikat za varnostnika, izpolnjevanje pogojev za pridobitev slubene izkaznice, urejenost, komunikativnost, nekaznovanost, izpit B. kategorije, ...

 • Company VARNOST VIČ VAROVANJE PREMOŽENJA D.D., KOPRSKA ULICA 94 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  OSEBNI VARNOSTNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VAROVANJE OSEB IN PREMOENJA., veljavni certifikat za varnostnika (NPK), opravljen preizkus znanja o ravnanju z orojem, izpolnjevanje pogojev za pridobitev slubene izkaznice, izpit B. kategorije, veizmensko...

 • Company VARNOST VIČ VAROVANJE PREMOŽENJA D.D., KOPRSKA ULICA 94 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  VARNOSTNIK INTERVENT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREJEMA NAROILA ZA VARNOSTNO INTERVENIRANJE NA VAROVANEM OBMOJU ALI OBJEKTU TER DELUJE V RAZLINIH VARNOSTNIH SITUACIJAH. IZVAJA OBHODE NA VAROVANIH OBMOJIH ALI OBJEKTIH. IZVAJA DELA IN NALOGE VAROVANJA IN PREVOZA DENARJA TER DRUGIH VREDNOSTNIH POŠILJK., veljavni certifikat za varnostnika (NPK), opravljen preizkus strokovnega izpopolnjevanja za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, opravljen preizkus znanja o ravnanju z orojem, izpolnjevanje pogojev za pridobitev slubene izkaznice, izpit B. kategorije, veizmensko...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Security guards Edit filters