Jobmonitor. Search results for Security guards

15 Jobs found

Used filters:
 • Security guardsx
Displaying 1-15 of 15 results.
 • Company SECURITAS, podjetje za varovanje, d.o.o., Letališka cesta 3 C, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  VARNOSTNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VAROVANJE NA RAZLINIH OBJEKTIH NARONIKOV., Zanesljivost, odgovornost in veselje do dela. , veizmensko...

 • Company SINTAL podjetje za varovanje, intervencije in storitve, d.o.o., Litostrojska cesta 38 , 1000 LJUBLJA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 28.09.2020

  VARNOSTNIK, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOENJA., NPK za varnostnika ni obvezen za prijavo, je pa pogoj za zaposlitev. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost., gibljiv/nestalen urnik...

 • Company VAROVANJE GALEKOM, družba za varovanje, d.o.o., PODJETNIŠKO NASELJE KOČEVJE 1 , 1330 KOČEVJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VARNOSTNIK, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOENJA, - NPK certifikat za varnostnika - pogoji za pridobitev slubene izkaznice- urejenost, komunikativnost, dopoldan...

 • Company AKTIVA VAROVANJE, varovanje premoženja, trgovina, storitve in proizvodnja d.d., Kraljeviča Marka uli in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VARNOSTNIK ZA PREVOZ IN VAROVANJE DENARJA, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IZVAJANJE DEL PREVOZNIKA/SPREMLJEVALCA, VAROVANJE DENARJA IN DRUGIH VREDNOSTNIH POŠILJK,..., NPK varnostnik, opravljen preizkus znanja  o ravnanju z orojem, pooblastilo za nošenje oroja,..., dvoizmensko...

 • Company AKTIVA VAROVANJE, varovanje premoženja, trgovina, storitve in proizvodnja d.d., Kraljeviča Marka uli in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VARNOSTNIK, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, VAROVANJE PREMOENJA IN OSEB, NADZOR, OBHODI..., NPK varnostnik, nekaznovanost, zdravstvena zmonost, ..., veizmensko...

 • Company AKTIVA VAROVANJE, varovanje premoženja, trgovina, storitve in proizvodnja d.d., Kraljeviča Marka uli in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VARNOSTNIK, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, VAROVANJE PREMOENJA IN OSEB, NADZOR, OBHODI..., NPK varnostnik, nekaznovanost, zdravstvena zmonost, ..., veizmensko...

 • Company VAROVANJE GALEKOM, družba za varovanje, d.o.o., PODJETNIŠKO NASELJE KOČEVJE 1 , 1330 KOČEVJE in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VARNOSTNIK, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOENJA, NPK certifikat za varnostnika. Potrdilo o nekaznovanosti. Pogoj za pridobitev slubene izkaznice. Komunikativnost, urejenost, ne konfliktnost, pozitiven odnos do dela, dopoldan...

 • Company G4S, družba za varovanje d.o.o., Stegne 21 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VARNOSTNIKI, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, VAROVANJE OSEB IN PREMOENJA, zanesljivost, odgovornost, pripravljenost na delo v skupini, sporazumevanje v angleškem jeziku. Z OPRAVLJENIM NPK ZA VARNOSTNIKA., veizmensko...

 • Company G4S, družba za varovanje d.o.o., Stegne 21 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VARNOSTNIKI, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, VAROVANJE OSEB IN PREMOENJA, strokovnost, zanesljivost, zaupnost, odgovornost, ustrezna zdravstvena sposobnost, varnostna odlinost.  Z OPRAVLJENO IN VELJAVNO NPK TELESNI STRAAR , veizmensko...

 • Company VARNOST VIČ VAROVANJE PREMOŽENJA D.D., KOPRSKA ULICA 94 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  OPERATER VARNOSTNO-NADZORNEGA CENTRA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREJEMA, VODI IN ARHIVIRA PODATKE IN INFORMACIJE O VAROVANIH OBJEKTIH IN OBMOJIH, UPRAVLJA NAPRAVE ZA SNEMANJE GOVORNIH KOMUNIKACIJ IN VIDEO POSNETKOV, VZPOSTAVI KOMUNIKACIJO Z VARNOSTNIKI NA TERENU GLEDE NA VSEBINO NJIHOVEGA DELA, SPREMLJA VARNOSTNIKE, KI SO NA TERENU V MOBILNIH PATROLAH KOT NADZORNIKI ALI VARNOSTNIKI INTERVENTI, ZNA SPRAŠEVATI SOGOVORNIKE, DA ZBERE POTREBNE DODATKE INFORMACIJE O DOGODKIH, SVETUJE IN DAJE NAVODILA STRANKAM, RAZLOI OSNOVNE PODATKE O DOGODKU IN OD PRISTOJNE ORGANIZACIJE ALI INSTITUCIJE, ZAHTEVA POTREBNO UKREPANJE V SKLADU Z ZAKONOM, POZNA ORGANIZIRANOST IN NALOGE VARNOSTNO NADZORNIH CENTROV, OBVEŠA ODGOVORNE OSEBE O IZREDNIH STANJIH IN DOGODKIH, VARUJE POSLOV...

 • Company VARNOST VIČ VAROVANJE PREMOŽENJA D.D., KOPRSKA ULICA 94 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  VARNOSTNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VAROVANJE OSEB IN PREMOENJA., OBVEZEN VELJAVNI CERTIFIKAT ZA VARNOSTNIKA (NPK) OZIROMA OPRAVLJEN PREIZKUS OBDOBNEGA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA VARNOSTNEGA OSEBJA, KANDIDATI MORAJO BITI BREZ ZADRKOV JAVNEGA REDA IN NE SME BITI PODANIH VARNOSTNIH ZADRKOV. KANDIDATI MORAJO PRED ZAPOSLITVIJO PRIDOBITI: POTRDILO DA OSEBA NI BILA VPISANA V EVIDENCI PRAVNOMONIH SODB OZIROMA SKLEPOV O PREKRŠKIH TER POTRDILO, DA NI ZABELEENA V KAZENSKI EVIDENCI (MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE), POTRDILO, DA ZOPER OSEBO PRI NOBENEM OD OKRONIH SODIŠ V RS NI VLOENA PRAVNOMONA OBTONICA ZARADI KAZNIVEGA DEJANJA, KI SE PREGANJA PO URADNI DOLNOSTI, PRAV TAKO PA PRI NOBENEM OD OKRAJNIH SODIŠ V RS NI IZDANA OBSODILNA SODBA ZARADI KAZNIVEGA DEJANJA, KI SE P...

 • Company VARNOST VIČ VAROVANJE PREMOŽENJA D.D., KOPRSKA ULICA 94 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  OSEBNI VARNOSTNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VAROVANJE OSEB IN PREMOENJA., OBVEZEN VELJAVNI CERTIFIKAT ZA VARNOSTNIKA (NPK) OZIROMA, OPRAVLJEN PREIZKUS OBDOBNEGA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA VARNOSTNEGA OSEBJA, OPRAVLJEN PREIZKUS ZNANJA O RAVNANJU Z OROJEM, OZIROMA OPRAVLJEN PREIZKUS OBDOBNEGA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA VARNOSTNEGA OSEBJA ZA NOŠENJE IN UPORABO OROJA. KANDIDATI MORAJO BITI BREZ ZADRKOV JAVNEGA REDA IN NE SME BITI PODANIH VARNOSTNIH ZADRKOV. KANDIDATI MORAJO PRED ZAPOSLITVIJO PRIDOBITI: POTRDILO DA OSEBA NI BILA VPISANA V EVIDENCI PRAVNOMONIH SODB OZIROMA SKLEPOV O PREKRŠKIH TER POTRDILO, DA NI ZABELEENA V KAZENSKI EVIDENCI (MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE), POTRDILO, DA ZOPER OSEBO PRI NOBENEM OD OKRONIH SODIŠ V RS NI VLOENA PRA...

 • Company VARNOST VIČ VAROVANJE PREMOŽENJA D.D., KOPRSKA ULICA 94 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  VARNOSTNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREJEMA NAROILA ZA VARNOSTNO INTERVENIRANJE NA VAROVANEM OBMOJU ALI OBJEKTU TER DELUJE V RAZLINIH VARNOSTNIH SITUACIJAH. IZVAJA OBHODE NA VAROVANIH OBMOJIH ALI OBJEKTIH. IZVAJA DELA IN NALOGE VAROVANJA IN PREVOZA DENARJA TER DRUGIH VREDNOSTNIH POŠILJK., OBVEZEN VELJAVNI CERTIFIKAT ZA VARNOSTNIKA (NPK), OZIROMA OPRAVLJEN PREIZKUS OBDOBNEGA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA VARNOSTNEGA OSEBJA IN OPRAVLJEN PREIZKUS STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA ZA PREVOZ IN VAROVANJE GOTOVINE TER DRUGIH VREDNOSTNIH POŠILJK. OPRAVLJEN PREIZKUS ZNANJA O RAVNANJU Z OROJEM. KANDIDATI MORAJO BITI BREZ ZADRKOV JAVNEGA REDA IN NE SME BITI PODANIH VARNOSTNIH ZADRKOV. KANDIDATI MORAJO PRED ZAPOSLITVIJO PRIDOBITI: POTRDILO, DA OSEBA NI BILA VPISANA V EVI...

 • Company PROLINE VAROVANJE, družba za varovanje ljudi in premoženja, d.o.o., Cesta v Mestni log 55 , 1000 LJU in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VARNOSTNIK, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, FIZINO VAROVANJE, Pogoj je opravljen NPK varnostnik/ca. Varovanje se izvaja v Ljubljani. , veizmensko...

 • Company PROLINE VAROVANJE, družba za varovanje ljudi in premoženja, d.o.o., Cesta v Mestni log 55 , 1000 LJU in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VARNOSTNIK, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, FIZINO VAROVANJE., Pogoj je opravljen NPK varnostnik/ca. Varovanje se izvaja v Mariboru. , ponoi...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Security guards Edit filters