Jobmonitor. Search results for Secretaries (general)

27 Jobs found

Used filters:
 • Secretaries (general)x
Displaying 1-27 of 27 results.
 • Company Global leasing, trgovina, storitve, finančni inženiring, d.o.o., SLANCE 4 , 3221 TEHARJE in Bloke
  29.02.2020

  ADMINISTRATOR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, UREJANJE DOKUMENTACIJE OB PRODAJI VOZIL, IZDAJANJE RAUNOV, OBRAUNAVANJE NAJEMNIN, UREJANJE KREDITOV IN LEASINGOV, VODENJE EVIDENCE PLAIL, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, UREJANJE DOKUMENTACIJE ZALOGE VOZIL, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA RAUNOVODSTVO, OSTALA ADMINISTRATIVNA DELA., , dopoldan...

 • Company PREVOZNIŠTVO JOCO, urejanje okolja, trgovina in servis, d.o.o., Tržaška cesta 23 , 2000 MARIBOR in Bloke
  29.02.2020

  ADMINISTRATOR, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VNOS VOZNIH LISTOV, SPREJEM NAROIL, VNOS V SISTEM., , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company DINOS d.o.o.; DINOS d.o.o., PE REGIJA CELJE, CENTER ZA PREDELAVO CELJE, Gaji 37 , 3000 CELJE in Bloke
  29.02.2020

  ADMINISTRATOR, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, ADMINISTRATIVNA IN DRUGA OPRAVILA ZA SKLADIŠE, OPRAVLJANJE BLAGAJNIŠKIH NALOG ZA POTREBE SKLADIŠA, FAKTURIRANJE IN SESTAVLJANJE POROIL, ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE IN IZDELAVA STATISTINIH POROIL, OPRAVILA V ZVEZI Z BANKO, PRIPRAVA OBRAUNOV POSLOVANJA BLAGAJNE, OPRAVILA V ZVEZI Z EVIDENTIRANJEM DELOVNEGA ASA, PRIPRAVA IN IZDAJA SPREJEMNIH, ODPREMNIH IN MEDSKLADIŠNIH LISTIN IN EVIDENNIH LISTOV, USKLAJEVANJE IN KOMUNICIRANJE S SKLADIŠI, PO POTREBI TEHTALEC MATERIALOV, OBRAUN PROIZVODNJE IN FAKTURIRANE REALIZACIJE, NAROANJE PREVOZOV ZA DOBAVO,KOORDINACIJA VOZNEGA PARKA IN KONTEJNERJEV, OPTIMIRANJE PREVOZOV,  VODENJE PRIHODNE IN ODHODNE POŠTE IN ZALOG PISARNIŠKEGA MATERIALA, IZDELAVA ANALIZ IN POROIL, IZVAJANJE NO...

 • Company SVETKOM, svetovanje in komunikacija, d.o.o., Litostrojska cesta 40 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  28.02.2020

  ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ADMINISTRATIVNI KOORDINATOR, KI BI OPRAVLJAL RAZLINE ADMINISTRATIVNE NALOGE IN NUDIL PODPORO STRANKAM. DOLNOSTI KOORDINATORJA VKLJUUJEJO ZAGOTAVLJANJE PODPORE NAŠIM STRANKAM, MANAGERJEM IN ZAPOSLENIM, POMO PRI DNEVNIH POTREBAH V PISARNAH IN UPRAVLJANJE SPLOŠNIH UPRAVNIH DEJAVNOSTI NAŠEGA PODJETJA. ODGOVORNOSTI: SPREJEM IN VEZAVA TELEFONSKIH KLICEV, PRIPRAVA POROIL, DOKUMENTACIJE, DELOV Z BAZAMI PODATKOV, ORGANIZACIJA RAZLINIH SESTANKOV IN DOGODKOV, NAROANJE PISARNIŠKEGA MATERIALA, ISKANJE NOVIH PONUDB IN DOBAVITELJEV, PODPORA STRANKAM, REŠEVANJE REKLAMACIJ PREKO TELEFONA, E-POŠTE, POŠTE ALI DRUBENIH MEDIJEV., ZAHTEVE: IZKUŠNJE Z ADMINISTRACIJO, PODPORO STRANKAM IN USKLAJEVANJEM, POZNAVANJE ADMINISTRATIVNIH SISTEMOV ...

 • Company NOTARKA - MARIJA MURNIK, KOROŠKA CESTA 21, 4000 KRANJ in Visoko
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  TAJNIKI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZACIJSKO - ADMINISTRATIVNO DELO V NOTARIATU, - visoko strokovno izobrazbo druboslovne smeri - delovne izkušnje izkljuno na kljunih delovnih mestih na splošnem, administrativnem oz. organizacijskem podroju ali v notariatu - komunikativnost, prijaznost in hitro reševanje zahtev strank - odlino sodelovanje in oblikovanje prijetnega vzdušja s sodelavci - energinost, natannost, zanesljivost, samostojnost in uinkovito organizacijo lastnega dela - osebno urejenost - obvladovanje MS Office orodij, po izteku pogodbe monost sklenitve nove pogodbe. , ...

 • Company ITBTV, Podružnica v Ljubljani, Industrijska cesta 9 , 1290 GROSUPLJE in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ADMINISTRATOR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE RAZNIH ADMINISTRATIVNIH DEL. AURNO IN NATANNO VODENJE EVIDENC. KONTROLA KAKOVOSTI PODATKOV. UREJANJE IN ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE. UPRAVLJANJE PREJETE/ODHODNE POŠTE. ADMINISTRATIVNA PODPORA IN POMO V PODJETJU. IZVAJANJE OPERATIVNIH IN DRUGIH NALOG PO DOGOVORU Z NADREJENIM., , ...

 • Company KORZO GRADBENIŠTVO, POSREDOVANJE IN SVETOVANJE D.O.O., Mali Vrh pri Šmarju 30 , 1293 ŠMARJE - SAP in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  TAJNIKI, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VSA ADMINISTRATIVNA DELA V PODJETJU IN DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA, , ...

 • Company MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Hajdrihova ulica 28 C, 1000 in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ADMINISTRATOR, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, OBLIKOVANJE IN VODENJE BAZ PODATKOV, ARHIVIRANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA., Kandidat vloi prijavo obvezno na obrazcu »Vloga za zaposlitev«, ki je objavljena na  osrednjem spletnem mestu dravne uprave GOV.SI , ...

 • Company GRIFFING, proizvodnja, trgovina in posredništvo, d.o.o., RAKITNICA 41 , 1331 DOLENJA VAS in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE NALOGE NABAVNIKA, POLEG BO DELO ZAJEMALO TUDI VODENJE KADROVSKE EVIDENCE, PRIPRAVA PODATKOV ZA OBRAUN PLA IN PO POTREBI OSTALA ADMINISTRATIVNA DELA., Od kandidatov se priakuje natannost, diskretnost, samoinciativnost, dobre organizacijske spososbnosti ter natannost. Pogoje je osnovno znanje vsaj enega tujega jezika - anglešine ali nemšine. , dopoldan...

 • Company Društvo za promocijo in svetovanje na področju ajurvede ''MA-DA-VE'', Kosarjeva ulica 27 , 2000 MARI in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  TAJNIKI, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 20, VSA TAJNIŠKA OPRAVILA, , ...

 • Company 2AB, elektro instalacije in trgovina, d.o.o., Ulica 9. septembra 119 , 5290 ŠEMPETER PRI GORICI in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ADMINISTRATOR, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 20, POMO V ADMINISTRACIJI, , dopoldan...

 • Company VENKA VOJO, POSLOVNO POSREDNIŠTVO D.O.O., Liminjanska cesta 109 , 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ADMINISTRATOR, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, UPORABA PROGRAMA PANTEON, PLAILA PREKO SPLETNIH BANK. ADMINISTRATIVNA DELA PO NAVODILU NADREJENIH., Osnove knjigovodstva., dopoldan...

 • Company FACERE, storitve, d.o.o., Ulica Kamniško-zasav. odreda 6 A, 1241 KAMNIK in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ADMINISTRATOR, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ENOSTAVNEJŠA RAUNOVODSKA DELA. IZDELAVA ANALIZ OZIROMA PRIKAZOV ZA RAUNOVODSKE NAMENE, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE PRI ODPRTJU NOVIH GRADBIŠ IN SPREMLJANJE LE TEH, OBRAUN PLA. UREJANJE OSNOVNIH KADROVSKIH ZADEV. DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENIH. OBASNO DELO NA TERENU., , dopoldan...

 • Company ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV MESTNE OBČINE KOPER - UNIONE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI COMUNE CITTA` DI C in Koper
  22.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  TAJNIK, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 20, OPRAVLJANJE STROKOVNIH, ORGANIZACIJSKIH, POSLOVNIH IN ADMINISTRATIVNIH NALOG ZKD MOK, IZVAJANJE SPREJETIH KLEPOV., Delovne izkušnje na primerljivih delovnih mestih, poznavanje osnov administracije in raunovodstva. Poseben interes do dela na kulturnem podroju ali podrojih, posredno povezanih s kulturnimi dejavnostmi, aktivna vloga v enem izmed društev, lanov ZKD MOK, dokazilo oziroma potrdilo s strani društva o lanstvu in aktivnem delovanju v društvu. Kandidati morajo pisni prijavi priloiti ivljenjepis z dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev. Prijave sprejemamo izkljuno po pošti, na naslov: ZKD MOK, Cesta Zore Perello-Godina 3, 6000 Koper, s pripisom: »RAZPIS ZA TAJNIKA« do 6.3.2020 (velja poštni ig)...

 • Company AVTOVLEKA PAJER, prevozništvo, d.o.o., Gažon 19 A, 6274 ŠMARJE in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  ADMINISTRATOR, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVA IN OBDELAVA POSLOVNE DOKUMENTACIJE PODJETJA. KOMUNIKACIJA S STRANKAMI., Hitrost, odgovornost, spretna komunikacija s strankami, raunalniška znanja., dopoldan...

 • Company T I P 95, TRGOVINA, INŽENIRING, PROIZVODNJA, D.O.O., Cesta na Lenivec 43 , 6210 SEŽANA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, UREJANJE DOKUMENTACIJE DELAVCEV, POSREDOVANJE DOKUMENTACIJE STRANKAM, NAROANJE IN UREJANJE NAROIL, PRIPRAVA DOBAVNIC, USKLAJEVANJE ODPREME MATERIALA, RAZNA POMONA POMO V RAUNOVODSTVU, KOMUNIKACIJA GLEDE  ODPREME MATERIALA MED DOBAVITELJEM IN LOGISTIKO., , ...

 • Company OPUS ND, gradbeništvo in druge storitve d.o.o., Vrbovec 20 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 20, DELO V ADMINISTRACIJI, NABAVA ZAŠITNE OPREME IN ORODJA, ZAPOSLITI ELIMO 3 INVALIDE, dopoldan...

 • Company DNH SISTEM, družba za proizvodnjo in storitve d.o.o., Cesta k Tamu 26 , 2000 MARIBOR in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ADMINISTRATOR, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, ADMINISTRATIVNA IN KADROVSKA DELA, komunikacija s tujimi naroniki in zaposlenimi delavci, dobro poznavanje Excel programa - urejanje tabel, obasno delo tudi ob vikendih, poznavanje orodja in osnov iz podroja elektrotehnike, dopoldan...

 • Company OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI, Slovenska cesta 41 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  20.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - VODENJE POTREBNIH EVIDENC, - SKRB ZA SHRANJEVANJE ZASEENIH PREDMETOV IN NJIHOVO PRAVOASNO DOSTAVO DRUGIM ORGANOM PO ODREDBAH, - PRENAŠANJE PISANJ IN SPISOV, VKLJUNO S TISTIMI, KI VSEBUJEJO PODATKE DO STOPNJE TAJNOSTI »TAJNO«, - SKRB ZA PRAVILNO OPREMLJANJE IN PRAVOASNO DOSTAVLJANJE NA ROK VEZANIH ZADEV NASLOVNIKOM, - RAZMNOEVANJE IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO ODREDBI VODJE SPREJEMNE PISARNE ALI DIREKTORJA. , - srednja strokovna ali srednja splošna izobrazba, - izpit iz Dravnotoilskega reda, ki ga kandidat lahko opravi naknadno, - 6 mesecev delovnih izkušenj, - dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti »TAJNO«, ki ga kandidat lahko pridobi naknadno. Kandidat vloi prijavo v pisni obliki (na priloenem o...

 • Company ELEKTRO PRIMORSKA D.D.; DISTRIBUCIJSKA ENOTA KOPER, ULICA 15.MAJA 15, 6000 KOPER - CAPODISTRIA in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  ADMINISTRATOR, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO S STRANKAMI, UREJANJE DOKUMENTACIJE, VNOS IN AURIRANJE PODATKOV, UREJANJE IN ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE, , dopoldan...

 • Company TALUM TOVARNA ALUMINIJA D.D. KIDRIČEVO, TOVARNIŠKA CESTA 10 , 2325 KIDRIČEVO in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ADMINISTRATOR, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, RAUNOVODJA II. (25408), Zahtevana usmeritev in poklic: EKONOMIST ZA DENARNIŠTVO, FINANCE IN RAUNOVODSTVO, VI. ST. STR., ...

 • Company JANEZ PROJEKTIRANJE IN IZDELAVA ELEKTRONSKIH NAPRAV IN ALARMNIH SISTEMOV, D.O.O., Ulica Juša Kozaka in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ADMINISTRATOR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO V ADMINISTRACIJI, Osnove ekonomije, zaeljeno osnovno znanje raunovodstva, zaeljeno osnovno znanje trenja., dopoldan...

 • Company CITY GROUP, gradbeništvo, trgovina in storitve, d.o.o., Dravska ulica 7 , 2000 MARIBOR in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ADMINISTRATOR, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH IN KADROVSKIH DEL, , dopoldan...

 • Company GENERAL TRADING IZVOZNO - UVOZNO TRGOVSKA DRUŽBA, D.O.O. SEŽANA, PARTIZANSKA CESTA 50, 6210 SEŽANA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ADMINISTRATOR, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 20, ADMINISTRACIJA - DELO V PISARNI, FAKTURIRANJE IN PLAILNI PROMET TER OSTALA POROILA, ELEKTRONSKA KORESPONDENCA - POVPRAŠEVANJA IN PONUDBE, PREJEM BLAGA, DEKLARIRANJE. ODPREMA IN DRUGA DELA PO NAVODILU NADREJENIH., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO IVLJENJEPIS IN PROŠNJO V SLOVENSKEM IN ITALIJANSKEM JEZIKU  NA E-MAIL : . , dopoldan...

 • Company REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ORMOŽ, Ptujska cesta 6 , 2270 ORMOŽ in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  ADMINISTRATOR, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotne javne uslubenke, polni delovni as, 40, IZVAJANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, OBLIKOVANJE IN VODENJE BAZ PODATKOV, SPREJEM, RAZVRŠANJE, KLASIFIKACIJA DOKUMENTARNEGA GRADIVA, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA, VROANJE POŠILJK, PREVZEMANJE IN ODDAJA POŠTE, OPRAVLJANJE DRUGIH STROKOVNIH NALOG PO NAVODILU NADREJENIH., , ...

 • Company FURS; FINANČNI URAD LJUBLJANA, Davčna ulica 1 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  ADMINISTRATOR, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, ADMINISTRIRANJE BAZ PODATKOV, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH ADMINISTRATIVNIH DEL, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ENOSTAVNEJŠIH OPRAVIL, OPRAVLJANJE ORGANIZACIJSKO TEHNINE NALOGE, VODENJE EVIDENCE Z DELOVNEGA PODROJA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG IN DEJANJ, DOLOENIH Z ZAKONOM ALI DRUGIMI PREDPISI TER OPRAVIL, KI JIH ODREDI NADREJENI., , ...

 • Company OBČINA LOVRENC NA POHORJU, Spodnji trg 8 , 2344 LOVRENC NA POHORJU in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  ADMINISTRATOR, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.12.2020, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ENOSTAVNIH ADMINISTRATIVNIH NALOG, POSREDOVANJE INFORMACIJ OBANOM S PODROJA TURIZMA, NUDENJE  SPLOŠNIH INFORMACIJ, INFORMACIJE O KRAJU, PROMOCIJA KRAJA: POMO PRI OGLAŠEVANJU PREKO SPLETNIH STRANI OZ. MEDIJEV, PRIPRAVA PROMOCIJSKEGA MATERIALA, UREJANJE INFO-TABEL V OBINI SPREMLJANJE IN INFORMIRANJE O PRIREDITVAH OBINSKEGA POMENA, SKRB ZA UREJENOST IN ODKLEPANJE/ZAKLEPANJE POSLOVNIH PROSTOROV V PRIREDITVENEM CENTRU, POMO PRI INFORMIRANJE O ZASEDENOSTI IN ODDAJI PROSTOROV V OBASNO UPORABO (VODENJE EVIDENCE), SKRB ZA UPOŠTEVANJE PRAVIL HIŠNEGA REDA, SKRB ZA UREJENOST POSLOVNEGA PROSTORA MANCA IN OKOLICE, POMO PRI PRIPRAVI IN ORGANIZACIJI PRIREDITEV V OBINI, POMO PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI OGLEDOV KRAJA IN KU...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Secretaries (general) Edit filters