Jobmonitor. Search results for Secretaries (general)

9 Jobs found

Used filters:
 • Secretaries (general)x
Displaying 1-9 of 9 results.
 • Company ZDRAVSTVENI DOM LENART, MAISTROVA ULICA 22, 2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE EKONOMSKEGA REFERENTA V, DVIGOVANJE PREJETE IN ODDAJA IZDANE POŠTE, VNOS POŠTE V POŠTNO KNJIGO, UREJANJE DOKUMENTACIJE, POMO V NABAVNI SLUBI, IZVAJANJE LOGISTINIH DEL IN OSTALA DELA PO NALOGU NADREJENIH., , ...

 • Company OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVI GORICI, Prvomajska ulica 50 , 5000 NOVA GORICA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ADMINISTRATOR, poskusno delo , Doloen as  oz. do vrnitve javnega uslubenca, polni delovni as, 40, NALOGE:-PISANJE PO NAREKU, DIKTAFONU ALI PREPISOVANJE ROKOPISOV ZELO ZAHTEVNIH VLOG ALI DRUGIH PISANJ, -PISANJE NA NAROKIH,-  SAMOSTOJNO UREJANJE SPISOV IN NJIHOVO DOPOLNJEVANJE S KOPIJAMI LISTIN PO ODREDBAH DRAVNIH TOILCEV,-     PRIPRAVA  PISANJ ZA ODPREMO,-   SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH ZAPROSIL, VABIL IN OBVESTIL OŠKODOVANCEM TER SESTAVLJANJE     SAMOSTOJNIH URGENC V ZADEVAH IZ KOLEDARJA PO ODREDBI DRAVNIH TOILCEV,-POMO PRI VODENJU VPISNIKOV,-VODENJE POTREBNIH EVIDENC O POSLANIH POŠILJKAH,-SKRB ZA PRAVOASNO DOSTAVO SHRANJENIH ZASEENIH PREDMETOV DRUGIM ORGANOM, -UREJANJE SPISOV IN PRIPRAVA PISANJ ZA ODPREMO TER PRENAŠANJE PISANJ IN SPISOV, VKLJUNO S TISTIMI, KI VSEBUJEJO PODATKE DO ...

 • Company NOVA TRANSPORT, trgovina in storitve, d.o.o., Letališka cesta 12 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ADMINISTRATOR, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece oz. OZ. PO DOGOVORU, polni delovni as, 40, POMO V TAJNIŠTVU, ADMINISTRATIVNA DELA, PISANJE RAUNOV IN DOPISOV,..., , dopoldan...

 • Company OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM, Cesta krških žrtev 12 , 8270 KRŠKO in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA- OBLIKOVANJE IN VODENJE BAZ PODATKOV- SODELOVANJE PRI MATERIALNEM IN FINANNEM POSLOVANJU- SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ENOSTAVNEJŠIH KADROVSKIH OPRAVIL- OPRAVLJANJE DEL V ZVEZI S SPREJEMOM IN ODDAJO POŠILJK- SKRB ZA OSEBNO VROANJE SODNIH PISANJ NA SEDEU SODIŠA SKLADNO S PROCESNIMI PREDPISI- OPRAVLJANJE VROEVALSKE SLUBE ZA SODIŠE,- DRUGA DELA PO ODREDBI PREDSEDNIKA ALI DIREKTORJA SODIŠA., Kandidat mora imeti opravljen izpit iz Sodnega reda. e ga nima opravljenega, ga mora opraviti v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Izbrani kandidat bo delo opravljal na Okrajnem sodišu v Sevnici, ki je organizacijska enota Okronega sodiša v Krškem., dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA PODZEMELJ, PODZEMELJ 11 A, 8332 GRADAC in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  TAJNIKI, poskusno delo , Doloen as, 9 mesecev, skrajšan delovni as, 12, DELA IN NALOGE, KI JIH DOLOA SISTEMIZACIJA DM V OŠ PODZEMELJ, Komunikativnost, natannost, delo v timu in poznavanje sistema SAOP., ...

 • Company PULSERA, svetovanje in posredništvo, d.o.o., Agrokombinatska cesta 61 A, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  TAJNIKI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, 10 dni, skrajšan delovni as, 10, VSA KOMERCIALNO ADMINISTRATIVNA DELA V PODJETJU IN OSTALA DELA PO NALOGU NADREJENEGA, , ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR, Gogalova ulica 15 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  ADMINISTRATOR, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 11 mesecev oz. 31.08.2021, polni delovni as, 40, TAJNIŠKO ADMINISTRATIVNA DELA NA ODDELKU MEDNARODNE ŠOLE, Potrdilo o nekaznovanosti, aktivno znanje angleškega jezika, ...

 • Company TIURB, projektiranje in svetovanje, d. o. o., Jezdarska ulica 3 , 2000 MARIBOR in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO V ADMINISTRACIJI IN POMO PRI PROJEKTIRANJU, , ...

 • Company Agencija SPIN, poslovno svetovanje, marketing, d.o.o., Cesta prvih borcev 11 , 8250 BREŽICE in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ADMINISTRATIVNA DELA, RAUNOVODSTVO, KOMUNICIRANJE S STRANKAMI, PRIPRAVA PONUDB, IZSTAVLJANJE RAUNOV, , dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Secretaries (general) Edit filters