Jobmonitor. Search results for Psychologists

9 Jobs found

Used filters:
 • Psychologistsx
Displaying 1-9 of 9 results.
 • Company CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK, ŠENTVID PRI STIČNI 44, 1296 ŠENTVID PRI STIČNI in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  PSIHOLOGI, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE, VREDNOTENJE IN OSNOVNO INTERPRETIRANJE APLICIRANIH PSIHODIAGNOSTINIH SREDSTEV POTREBNIH ZA IZVEDBO DIAGNOSTINE OCENE KOGNITIVNEGA IN USTVENEGA FUNKCIONIRANJA OTROKA IN MLADOSTNIKA, INDIVIDUALNA PSIHOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU ALI DRUGO PSIHOPATOLOGIJO, SOOBLIKOVANJE NARTA ZDRAVLJENJA, SPREMLJANJA IN EVALVACIJE POSTAVLJENIH CILJEV NA PODROJU  PSIHOTERAPIJE, KONNA EVALVACIJA PROGRAMA IN IZIDOV OBRAVNAVE, SKUPINSKO SVETOVALNO TER EDUKATIVNO DELO Z OTROKI IN MLADOSTNIKI, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO  S STARŠI, VODENJE SPROSTITVENIH IN SOCIALIZACIJSKIH AKTIVNOSTI ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE IN POMO PRI UENJU. VSE NALOGE SE IZVAJAJO POD VODSTVOM MENTORJA. , , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM PTUJ, POTRČEVA CESTA 19 A, 2250 PTUJ in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 27.09.2020

  PSIHOLOG, poskusno delo , Doloen as, 22 mesecev, polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE PSIHOLOGA NA PROJEKTU OBSTOJEIH MRE TER VSTOPA NOVIH IZVAJALCEV ZA NUDENJE SKUPNOSTNIH STORITEV IN PROGRAMOV ZA STAREJŠE, opravljen strokovni izpit, vsaj 2 leti delovnih izkušenj, dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LITIJA, Partizanska pot 8 A, 1270 LITIJA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  PSIHOLOGI, poskusno delo , Doloen as  oz. 6 MESECEV, polni delovni as, 40, DELO PSIHOLOGA POD VODSTVOM MENTORJA, , dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM PTUJ, POTRČEVA CESTA 19 A, 2250 PTUJ in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  PSIHOLOG, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE PSIHOLOGA V DISPANZERJU ZA MENTALNO ZDRAVJE, opravljen strokovni izpit iz zdravstva, dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA IDRIJA, LAPAJNETOVA ULICA 50, 5280 IDRIJA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  PSIHOLOG, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO ŠOLSKEGA PSIHOLOGA, strokovni izpit VIZ, usposobljenost za izvajanje MFBT testa, nekaznovanost (ob prijavi zadostuje prijava, da kandidat ni kaznovan in ni v kazenskem postopku), ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM CELJE, GREGORČIČEVA ULICA 5 , 3000 CELJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  KLININI PSIHOLOG, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. do zakljuka programa specializacije javnega uslubenca, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SPECIALISTA KLININE PSIHOLOGIJE (NADOMEŠANJE ODSOTNOSTI JAVNEGA USLUBENCA ZA AS OPRAVLJANJA SPECIALIZACIJE),  k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis (EUROPASS), potrdilo o izobrazbi in opravljenem specialistinem izpitu - klinini psiholog specialist, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, ...

 • Company PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ, PTUJSKA CESTA 33, 2270 ORMOŽ in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  PSIHOLOGI, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO DELO PRI DOLOANJU IN IZVAJANJU DIAGNOSTINIH IN DIFERENCIALNO DIAGNOSTINIH, TERAPEVTSKIH IN REHABILITACIJSKIH POSTOPKOV V AMBULANTNI IN HOSPITALNI DEJAVNOSTI, -USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO SODELOVANJE V TERAPEVTSKEM TIMU V PROCESU DIAGNOSTIKE, ZDRAVLJENJA IN REHABILITACIJE, -IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH RUTINSKIH DIAGNOSTINIH, TERAPEVTSKIH IN REHABILITACIJSKIH POSTOPKOV POD VODSTVOM MENTORJA KLININEGA PSIHOLOGA SPECIALISTA, -VODENJE KLININE PSIHOLOŠKE DOKUMENTACIJE, Opravljen strokovni izpit s podroja zdravstva, dodatna znanja in izkušnje iz podroja psihoterapije (analitina, dinamska in podobne modalitete osebna psihoterapevtska izkušnja analitine smeri(individualna/skupinska) - ne krajša od 130 ur, iz...

 • Company ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 74, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  PSIHOLOG, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve odsotne delavke, polni delovni as, 40, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOENE S PREDPISI, SKLEPI VODSTVA IN STROKOVNIH AKTIVOV TER OB UPOŠTEVANJU STROKOVNE AVTONOMIJE, ZLASTI PA: OPRAVLJA PSIHODIAGNOSTINO, TERAPEVTSKO, SVETOVALNO DELO, OPRAVLJA INFORMATIVNO, SVETOVALNO DELO S PEDAGOGI IN DRUGIMI STROK. DELAVCI, KI POTEKA NA KOMISIJAH IN TIMIH, OPRAVLJA INFORMATIVNO, SVETOVALNO DELO ZA ZUNANJE USTANOVE V ZVEZI S PROBLEMI IN POTREBAMI OBRAVNAVANCA, ŠE POSEBEJ ZA ZUNANJE PACIENTE, VODI IN UREJA DOKUMENTACIJO O SVOJEM DELU, ORGANIZIRA IN VODI RAZLINE OBLIKE DELA S STARŠI, SODELUJE V TIMU IN PRI IZDELAVI INDIVIDUALIZIRANIH PROGRAMOV, IZVAJA ZDRAVSTVENE STORITVE IN OPRAVLJA DRUGA DELA PO NALOGU IN POOBLASTILU VODJE ENOTE OZIROMA DIREKTOR...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  PSIHOLOGI, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, KLININO PSIHOLOŠKO OCENJEVANJE Z UPORAB ENOSTAVNIH IN OSNOVNIH PSIHODIAGNOSTINIH PRIPOMOKOV BOLNIKOV, DELAVCEV IN DRUGIH KATEGORIJ PREBIVALSTVA, PSIHOLOŠKA PREVENTIVA IN ZDRAVSTVENO VZGOJNA DEJAVNOST BOLNIKOV IN DELAVCEV, IZVAJANJE SKUPINSKIH TERAPEVTSKIH DEJAVNOSTI (SPROSTITVENE TEHNIKE, PSIHOEDUKACIJA), VODENJE STROKOVNE DOKUMENTACIJE, BELEENJE ZDRAVSTVENIH STORITEV IN POSEGOV TER SKRB ZA PSIHOLOŠKI ARHIV, SODELOVANJE V TERAPEVTSKEM TIMU, IZVAJANJE NALOG NA PODROJU RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI, IZVAJANJE ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV, ORGANIZACIJSKIH NAVODIL IN NAVODIL ZA DELO V OKVIRU SISTEMA KAKOVOSTI, DRUGA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI., Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje: univ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Psychologists Edit filters