Jobmonitor. Search results for Psychologists

14 Jobs found

Used filters:
 • Psychologistsx
Displaying 1-14 of 14 results.
 • Company Zavod NORA, center sodobnih zasvojenosti, Križna ulica 12 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  29.02.2020

  PSIHOLOGI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 36 mesecev, polni delovni as, 40, DELOVNO MESTO V PRETENI MERI OBSEGA DELO NA PODROJU INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE OBRAVNAVE UPORABNIKOV IN PREVENTIVNE AKTIVNOSTI. GRE ZA DELO Z OTROCI, MLADOSTNIKI, STARŠI, SVOJCI IN PARTNERJI. , Priakujemo: Izkušnje na podroju svetovalnega dela. Opravljen strokovni izpit iz socialnega varstva je pogoj.. Veselje do dela z otroci, mladostniki in njihovimi starši. Tenkoutno zaznavo ter ustvarjalen in pronicljiv pristop za reševanje izzivov ter stisk sodobnega asa. Spremljanje trendov in razvoja na podroju sodobnih tehnologij., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM CELJE, GREGORČIČEVA ULICA 5 , 3000 CELJE in Bloke
  29.02.2020

  PSIHOLOG, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. do vrnitve zaasno odsotne javne uslubenke na delo, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG PSIHOLOGA V DE RAZVOJNA AMBULANTA (NADOMEŠANJE ZAASNO ODOSTNE JAVNE USLUBENKE),  k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o izobrazbi in opravljenem strokovnem izpitu za poklic psiholog v zdravstveni dejavnosti, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA, TRG SVOBODE 14 , 8290 SEVNICA in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  KLININI PSIHOLOG, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG KLININEGA PSIHOLOGA SPECIALISTA V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV, k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o izobrazbi in opravljeni specializaciji iz klinine psihologije, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, potrdilo o nekaznovanju, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 12, RUDARSKA CESTA 12, 1420 TRBOVLJE in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  KLININI PSIHOLOG, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZBIRA, UPORABA IN RAZLAG USTREZNIH METOD ZA PSIHOLOŠKO OCENJEVANJE POZNAVANJE PROCESA OCENJEVANJA DELOVNEGA KONTEKSTA POZNAVANJE PROCESA OCENJEVANJA DELAZMONOSTI ZA RAZLINE NAMENE OPREDELITEV OBRAVNAVANEGA PROBLEMA IN OKOLIŠIN MEDSEBOJNO POVEZOVANJE PODATKOV SODELOVANJE V TIMIH PRI OBRAVNAVI PACIENTA POZNAVANJE OBLIK PSIHOLOŠKE POMOI, KI USTREZAJO OBRAVNAVANEMU PROBLEMU IN IVLJENJSKIM OKOLIŠINAM PACIENTA POZNAVANJE INDIKACIJ IN KONTRAINDIKACIJ ZA POSAMEZNE OBLIKE PSIHOLOŠKE POMOI AKTIVNOSTI V DEJAVNOSTI VAROVANJA ZDRAVJA DELAVCEV IN UPORABA HUMANIZACIJSKIH UKREPOV IDENTIFIKACIJA IN KRITINO OCENJEVANJE IZSLEDKOV RAZISKAV, RAZUMEVANJE KVALITATIVNIH IN KVANTITATIVNIH PRISTOPOV V KLININO PSIHOLOŠKEM RAZISKOVANJU OBU...

 • Company UP; UP IAM, Muzejski trg 2 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  PSIHOLOG, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DOMAIH IN MEDNARODNIH RAZISKOVALNIH PROJEKTOV, PROGRAMOV IN NALOG, IZDELOVANJE STATISTINIH, KRONOLOŠKIH IN BIBLIOGRAFSKIH PREGLEDOV IN POMAGAL ZA LASTNO IN ŠIRŠO UPORABO, PISANJE PRISPEVKOV S PODROJA RAZISKAVE IN STROKOVNEGA DELA ZA OBJAVO, POROIL O PUBLIKACIJAH IN POSVETOVANJIH ZA OBJAVO, SODELOVANJE NA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNIH IN STROKOVNIH POSVETOVANJIH IN SREANJIH, SODELOVANJE PRI DELU STROKOVNIH ORGANOV TER PRI SKUPNIH PROJEKTIH IN NALOGAH, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NALOGU NADREJENIH. KANDIDAT BO SODELOVAL PRI DELU NA PROJEKTU A (SE) ŠTEKAŠ?!? NOVI PRISTOPI K PREPOZNAVI IN PREPREEVANJU SAMOMORILNEGA VEDENJA IN DRUGIH DEJAVNIKOV TVEGANJA NA PODROJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA MLADOSTNIKOV. ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  PSIHOLOGI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE PREVENTIVNEGA DELA V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO POD KONZULTACIJO SPECIALISTA, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH PSIHOLOŠKIH POSTOPKOV V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO POD KONZULATCIJO SPECIALISTA, SODELOVANJE V INTERDISCIPLINARNEM TIMU, STROKOVNI IZPIT., ...

 • Company Zavod NORA, center sodobnih zasvojenosti, Križna ulica 12 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  PSIHOLOGI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 36 mesecev, polni delovni as, 40, PSIHOLOŠKO SVETOVANJE POSAMEZNIKOM, SVOJCEM/PARTNERJEM, DRUINI NA PODROJU PREKOMERNE RABE SODOBNIH TEHNOLOGIJ IN ZASVOJENOSTI Z NJIMI. IZVAJANJE PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI, SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO, DRUGIMI ORGANIZACIJAMI IN MEDIJI. ZA AS TRAJANJA PROJEKTA., , deljen delovni as...

 • Company MLADINSKO KLIMATSKO ZDRAVILIŠČE RAKITNA, RAKITNA 96, 1352 PRESERJE in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  KLININI PSIHOLOG, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO BO POTEKALO V ZDRAVSTVENI ENOTI NA RAKITNI, NALOGE:-IZVAJANJE DIAGNOSTINIH IN DIFERENCIALNO DIAGNOSTINIH, TERAPEVTSKIH IN REHABILITACIJSKIH POSTOPKOV V AMBULANTNI IN HOSPITALNI DEJAVNOSTI, PRIPRAVA SMERNIC ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI DELA NA PODROJU KLININE PSIHOLOGIJE, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI KLININIH POTI, VODENJE KLININO PSIHOLOŠKE DOKUMENTACIJE,  -SODELOVANJE V TIMU Z OSTALIMI LANI TIMA PRI OBLIKOVANJU IN NARTOVANJU TERAPIJE OZ. REHABILITACIJE, SEZNANJANJE PACIENTA (ALI ZANJ POMEMBNIH DRUGIH OSEB) S PSIHOLOŠKIMI SPOZNANJI, NJEGOVIMI ZMONOSTMI, POTENCIALI IN IVLJENJSKIMI USMERITVAMI, SPREMLJANJE IZVEDENSKIH MNENJ (INDIVIDUALNO ALI V TIMU), DELO S SVOJCI PACIENTOV,..., SPECIALIZACIJA V ZDRAVSTVU. SMER:PSIHOL...

 • Company IZOBRAŽEVALNO RAZISKOVALNI INŠTITUT Ljubljana, KOLODVORSKA ULICA 7 , 1000 LJUBLJANA in Maribor
  20.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  PSIHOLOG, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO DELO NA PROJEKTIH S PODROJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU, RAZISKOVALNO DELO, PRIPRAVA IN IZVAJANJE IZOBRAEVANJ, PRIPRAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA STROKOVNIH IN INFORMATIVNIH GRADIV, LANKOV TER POROIL, ADMINISTRACIJA., IZKUŠNJE S PROJEKTNIM DELOM, IZKUŠNJE Z IZVAJANJEM IN VODENJEM IZOBRAEVANJ IN DELAVNIC, POZNAVANJE PROGRAMA SPSS, IZKUŠNJE OZ. ZAINTERESIRANOST ZA DELO NA PODROJU ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU, MOTIVIRANOST ZA PRIDOBIVANJE NOVIH (DODATNIH) ZNANJ IN VEŠIN POVEZANIH S PODROJEM DELA, STROKOVNOST, FLEKSIBILNOST, NATANNOST, ZANESLJIVOST, DOBRE ORGANIZACIJSKE SPOSOBNOSTI IN SPOSOBNOST DOBREGA PISNEGA IZRAANJA. Vloge po e-pošti na , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM CELJE, GREGORČIČEVA ULICA 5 , 3000 CELJE in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  KLININI PSIHOLOG, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. do zakljuka programa specializacije javnega uslubenca, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SPECIALISTA KLININE PSIHOLOGIJE (NADOMEŠANJE ODSOTNOSTI JAVNEGA USLUBENCA ZA AS OPRAVLJANJA SPECIALIZACIJE), k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o izobrazbi in opravljenem specialistinem izpitu - klinini psiholog specialist, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA, PARTIZANSKA ULICA 30, 2310 SLOVENSKA BISTRICA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  PSIHOLOG V ZDRAVSTVU, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, KLININO PSIHOLOŠKO OCENJEVANJE, PSIHOLOŠKA FORMULACIJA PROBLEMA, PSIHOTERAPIJA, PSIHOLOŠKA REHABILITACIJA, PSIHOLOŠKO RAZISKOVANJE, IDR., PRIJAVI PRILOITI FOTOKOPIJO DIPLOME, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA, GRAJSKA ULICA 24 , 9000 MURSKA SOBOTA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  PSIHOLOGI, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev oz. oz. za as trajanja pripravništva, polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE V SKLADU S PREDPISANIM PROGRAMOM PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC PSIHOLOG V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI., Postopke in opravila izvaja po strokovnih standardih v okviru pooblastil in kompetenc, odgovoren odnos do dela, spoštovanje poklicne etike, poznavanje in spoštovanje pacientovih pravic po ZPacP. Kandidati/ke naj pošljejo pisno vlogo z ivljenjepisom (CV) in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota (s pripisom - PSIHOLOG - PRIPRAVNIK) ali oddajo vlogo v tajništvu uprave na sedeu zavoda., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM, OB SUHI 11 , 2390 RAVNE NA KOROŠKEM in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  KLININI PSIHOLOG, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG KLININEGA PSIHOLOGA SPECIALISTA, k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o izobrazbi in opravljenem specialistinem izpitu, delovne izkušnje zaeljene, dopoldan...

 • Company OSNOVNA ŠOLA KOPER SCUOLA ELEMENTARE CAPODISTRIA, CESTA ZORE PERELLO-GODINA 1, 6000 KOPER - CAPODIST in Koper
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  PSIHOLOG, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO NA SVETOVALNEM CENTRU ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE KOPER, PSIHOLOŠKO SVETOVANJE OTROKOM, MLADOSTNIKOM IN STARŠEM, PSIHOTERAPEVTSKO DELO, PSIHODIAGNOSTIKA IN PRIPRAVA MNENJ TER IZVIDOV,..., Opravljen strokovni izpit s podroja VIZ ali zdravstva, znanja iz psihoterapevtskega dela, usposobljenost za uporabo psihodiagnostinih sredstev. Od kandidata se priakuje tudi organizacijske sposobnosti, usmerjenost k proaktivnem sodelovanju in timskem delu, samostojnost in samoiniciativnost, odgovornost, zanesljivost ter pozitivno naravnanost do dela. Kandidati naj dostavijo potrdilo iz kazenskih evidenc, da niso bili pravnomono obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti, na nepogojno kazen ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Psychologists Edit filters