Jobmonitor. Search results for Physiotherapists

12 Jobs found

Used filters:
 • Physiotherapistsx
Displaying 1-12 of 12 results.
 • Company DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA, ŠERCERJEVA ULICA 35, 4240 RADOVLJICA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 28.09.2020

  FIZIOTERAPEVTI, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE SODOBNE FIZIOTERAPEVTSKE DEJAVNOSTI OB UPOŠTEVANJU INDIKACIJ IN KONTRAINDIKACIJ POSTOPKOV, RAZVIJANJE, VZDREVANJE IN OBNOVA GIBANJA TER FUNKCIJSKIH SPOSOBNOSTI STANOVALCEV Z OMEJENIM, PRIZADETIM ALI OKVARJENIM GIBANJEM IN/ALI SPOSOBNOSTJO ZARADI BOLEZNI ALI POŠKODBE, OCENJEVANJE IN DOKUMENTIRANJE FUNKCIONALNEGA STANJA IN SPOSOBNOSTI STANOVALCEV, POSTAVLJANJE CILJEV FIZIOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE S SODELOVANJEM STANOVALCA, PRISPEVANJE K JASNEJŠI DIAGNOZI IN PROGNOZI OB OCENJEVANJU PODATKOV Z IZPOSTAVLJANJEM PROBLEMOV IN CILJEV, FIZIOTERAPEVTSKE DEJAVNOSTI, V SODELOVANJU Z ZDRAVSTVENIM TIMOM, SPROTNO PREVERJANJE UINKOV POSAMEZNIH TERAPEVTSKIH POSTOPKOV IN UKREPANJE, OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN PREVERJA...

 • Company DOM POČITKA MENGEŠ, GLAVNI TRG 13, 1234 MENGEŠ in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, UVAJANJE V FIZIOTERAPIJO ZA STAROSTNIKE., , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA, Ulica Otona Župančiča 3 , 5280 IDRIJA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, -IZVAJANJE TERAPEVTSKIH IN DIAGNOSTINIH STORITEV FIZIOTERAPIJE (MERITVE SKLEPOV, UENJE HOJE, STOJE, ASISTIRANE VAJE, INDIVIDUALNE VAJE, ELEKTROTERAPIJA, KRIOMASAA, PARAFINSKE OBLOGE, LASERSKA TERAPIJA, UKV, EKSTENZIJA, RAZGIBAVANJE, MASAA,UENJE UPORABE TEHNINIH PRIPOMOKOV ...) PO NAROILU ZDRAVNIKA-UPOŠTEVANJE ZDRAVSTVENE ZAKONODAJE S PODROJA DELA-VZDREVANJE, VZPOSTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE PSIHOFIZINIH SPOSOBNOSTIH TER ZMOGLJIVOSTI ZDRAVIH, MOTENIH V RAZVOJU IN DRUGAE BOLNIH-OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN PREVERJANJE PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENO VZGOJNIH PROGRAMOV IN PO POTREBI TUDI SPROTNO SPREMLJANJE-PLANIRANJE IN NAROANJE UPORABNIKOV STORITEV -SODELOVANJE V ZDRAVSTVENO NEGOVALNEM TIMU -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO POSAMEZNIK...

 • Company BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ, KIDRIČEVA CESTA 38 A, 4000 KRANJ in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  FIZIOTERAPEVTI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, GLAVNE NALOGE:-OPRAVLJANJE FIZIOTERAPEVTSKIH DEL (RAZGIBAVANJE, TELOVADBA, MASAA) RONI IN S POMOJO APARATUR, SAMOSTOJNO OZ. PO NAVODILU ZDRAVNIKA,-VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE IN SPREMLJANJE STROKOVNIH DOSEKOV,-VZDREVANJE IN IŠENJE NAPRAV,-OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENIH.ODGOVORNOSTI:-STROKOVNOST IZVEDBE FIZIOTERAPEVTSKIH VAJ,-ZAGOTAVLJANJE BOLNIKOVE VARNOSTI,-VAROVANJE PODATKOV,-RACIONALNA, UINKOVITA IN STANDARDIZIRANA UPORABA DELOVNIH SREDSTEV,-NUDENJE PODPORE IZVAJALCEM POLITIKE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU.  ZNANJA IN IZKUŠNJE:-RAUNALNIŠKA ZNANJA., Zaeljeno je, da kandidat pozna ali ima izkušnje s podroja rokovanja z novorojenci (HANDLING., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM CELJE, GREGORČIČEVA ULICA 5 , 3000 CELJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEVT, k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis (europass), potrdilo o izobrazbi, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM CELJE, GREGORČIČEVA ULICA 5 , 3000 CELJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. do 31.12.2020, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPLOMIRANEGA FIZIOTERAPEVTA PRI IZVEDBI PILOTNIH PROJEKTOV, KI BODO PODPIRALI PREHOD IZVAJANJA SISTEMSKEGA ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI, PROJEKT FINANCIRA EVROPSKI SOCIALNI SKLAD IN EVROPSKA UNIJA, k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o izobrazbi, potrdilo o pripravništvu in strokovnem izpitu, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam izmensko delo, delo na terenu, ...

 • Company NARAVNO ZDRAVILIŠČE TOPOLŠICA D.D., TOPOLŠICA 77, 3326 TOPOLŠICA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  FIZIOTERAPEVTI, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKIH POSTOPKOV ZA OSEBE NA REHABILITACIJI TER V AMBULANTNI FIZIOTERAPIJI, , ...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV POLDE EBERL-JAMSKI, IZLAKE 13, 1411 IZLAKE in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  FIZIOTERAPEVTI, poskusno delo , Doloen as  oz. l, polni delovni as, 40, -IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKIH STORITEV NA DELOVNI NALOG,REHABILITACIJA BOLNIKOV PO MOGANSKI KAPI,ORGANIZIRANJE,NARTOVANJE,IZVAJANJE IN VREDNOTENJE FIZIOTERAPEVTSKIH STORITEV,OSVEŠANJE STANOVALCEV O NAINIH ZA OHRANJANJE IN IZBOLJŠANJE ZDRAVJA,POUEVANJE SODELAVCEV TER PRILAGAJANJE DELOVNEGA OKOLJA IN POSTOPKOV POMOI STANOVALCEM,VODENJE EVIDENC IN UREJANJE DELOVNE DOKUMENTACIJE,SODELOVANJE PRI PROSTOASNIH AKTIVNOSTIH V DOMU., Zahtevane delovne izkušnje:6 mesecev + OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, dopoldan...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV KOČEVJE, ROŠKA CESTA 22, 1330 KOČEVJE in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE FIZIOTERAPEVTSKIH STORITEV, OSVEŠANJE STANOVALCEV O NAINIH ZA OHRANJANJE IN IZBOLJŠANJE ZDRAVJA, POUEVANJE SODELAVCEV TER PRILAGAJANJE DELOVNEGA OKOLJA IN POSTOPKOV POMOI STANOVALCEM, VODENJE EVIDENC IN UREJANJE DELOVNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENO-NEGOVALNEM TIMU, PRIPRAVA PROGRAMOV FIZIOTERAPIJE V OKVIRU PREVENTIVE, KURATIVE IN REHABILITACIJE TER EVALVACIJA IN POROANJE O OPRAVLJENEM DELU, PRIPRAVA PODATKOV ZA OBRAUN STORITEV OSKRBE, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA, NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE EVALVACIJE PROGRAMA TER EDUKACIJA OSEB Z DEMENCO , DIPLOMIRAN FIZIOTERAPEVT, strokovni izpit, znanja iz psihologije in gerontologije starostnikov, znanja s po...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE, MESTNI TRG 2, 1230 DOMŽALE in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELO PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEVT, DOKAZILA O ZAKLJUENEM ŠOLANJU - DIPLOMA ZDRAVSTVENE FAKULTETE (študijska smer fizioterapija), zdravstvena sposobnost za delo. Obvestila o izbiri/neizbiri bodo posredovana na elektronski naslov, ki bo naveden v vlogi., ...

 • Company DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA, GREGORČIČEVA ULICA 16 , 5000 NOVA GORICA in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, -ORGANIZIRANJE, NARTOVANJE IN IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKIH STORITEV,-POUEVANJE IN OSVEŠANJE STANOVALCEV TER SODELAVCEV O NAINIH ZA IZBOLJŠANJE IN   OHRANJANJE ZDRAVJA,-IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREEVANJE PRENOSA BOLNIŠNINIH OKUB V SKLADU Z NAVODILI,-VODENJE EVIDENC IN UREJANJE DELOVNE DOKUMENTACIJE,, , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM, OB SUHI 11 , 2390 RAVNE NA KOROŠKEM in Bloke
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA, k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o izobrazbi, dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Physiotherapists Edit filters