Jobmonitor. Search results for Physiotherapists

10 Jobs found

Used filters:
 • Physiotherapistsx
Displaying 1-10 of 10 results.
 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  16.04.2021

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, - FIZIOTERAPEVTSKO OCENJEVANJE BOLNIKOVEGA STANJA, IZBOLJŠEVANJE STANJA S FIZIOTERAPEVTSKIMI TEHNIKAMI IN FIZIKALNIMI AGENSI, VZDREVANJE IN VZPOSTAVLJANJE PSIHOFIZINE SPOSOBNOSTI BOLNIKA - SAMOSTOJNO INDIVIDUALNO UENJE, IZVAJANJE, DOZIRANJE IN VREDNOTENJE FIZOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE - IZVAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNEGA DELA - VODENJE STROKOVNE IN OBRAUNSKE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE Z ZDRAVSTVENIMI SODELAVCI - SAMOSTOJNA PRIPRAVA NA DELO IN VZDREVANJE PRIPOMOKOV TER OPREME IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKIH POSTOPKOV V SKLADU S HIGIENSKO EPIDEMIOLOŠKIMI STANDARDI, DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEVT (VS)/./DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEVT (VS), TEAJ TEMELJNIH POSTOPKOV OIVLJANJA, ZNANJE UPORABE RAUNALNIŠKIH PROGRAMOV STOPNJA ZNANJA SLOVENSKEGA ...

 • Company DOM STAREJŠIH IDILA DRUŽBA ZA STORITVE, SVETOVANJE IN TRGOVINO D.O.O., Vukovski Dol 30 , 2221 JARENI in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  FIZIOTERAPEVTI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE FTH STORITEV, OZAVEŠANJE STANOVALCEV, ZAPOSLENIH O NAINIH OHRANJANJA IN IZBOLJŠANJA ZDRAVJA, PRILAGAJANJE DELOVNEGA OKOLJA IN POSTOPKOV, VODENJE EVIDENC, UREJANJE DELOVNE DOKUMENTACIJE, empatija do starejših, komunikativnost, fleksibilnost, sposobnost vodenja, samoiniciativnost, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM CELJE, GREGORČIČEVA ULICA 5 , 3000 CELJE in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEVT, k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis (europass), potrdilo o izobrazbi, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, ...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK, NEVELJSKA POT 26, 1241 KAMNIK in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE FIZIOTERAPIJE ZA STANOVALCE OCENJEVANJE FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI STANOVALCEV, IZDELAVA NARTA IN SPROTNO UGOTAVLJANJE O UINKOVITOSTI TERAPIJE PRIPRAVA INDIVIDUALNIH IN SKUPINSKIH  PROGRAMOV FIZIOTERAPIJE VODENJE SKUPIN SODELOVANJE Z DOMSKIM ZDRAVNIKOM IN ZDRAVNIKOM SPECIALISTOM GLEDE FIZIOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE UVAJANJE SODOBNIH TERAPEVTSKIH METOD VODENJE DELOVNE DOKUMENTACIJE FIZIOTERAPEVTSKIH STORITEV SPREMLJANJE, ANALIZIRANJE IN POROANJE O UINKIH FIZIOTERAPIJE IZVAJANJE MENTORSTVA PRIPRAVNIKOM SODELOVANJE V STROKOVNIH TEAMIH…, Znanja s podroja skupinske dinamike in vodenja skupin., dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR, CESTA LEONA DOBROTINŠKA 3 B, 3230 ŠENTJUR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotnega delavca na delo, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE FIZIOTERAPEVTSKIH STORITEV, , ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, - FIZIOTERAPEVTSKO OCENJEVANJE BOLNIKOVEGA STANJA, IZBOLJŠEVANJE STANJA S FIZIOTERAPEVTSKIMI TEHNIKAMI IN   FIZIKALNIMI AGENSI, VZDREVANJE IN VZPOSTAVLJANJE PSIHOFIZINE SPOSOBNOSTI BOLNIKA - SAMOSTOJNO INDIVIDUALNO UENJE, IZVAJANJE, DOZIRANJE IN VREDNOTENJE FIZIOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE - IZVAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNEGA DELA - VODENJE STROKOVNE IN OBRAUNSKE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE Z ZDRAVSTVENIMI SODELAVCI - SAMOSTOJNA PRIPRAVA NA DELO IN VZDREVANJE PRIPOMOKOV TER OPREME IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKIH POSTOPKOV V   SKLADU S HIGIENSKO EPIDEMIOLOŠKIMI STANDARDI, DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEVT (VS/ 1. bol. st./ DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEVT(VS), OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, TEAJ TEMELJNIH POSTOPKOV OIVLJANJA, ZNANJE UPORABE ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELO ZAHTEVA MONE DELOVNE NAVADE IN IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKE DEJAVNOSTI POD NADZOROM MENTORJA: INDIKACIJE IN KONTRAINDIKACIJE POSTOPKOV (METOD IN TEHNIK) FIZIOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE, OCENJEVANJE IN DOKUMENTIRANJE FUNKCIJSKEGA STANJA IN SPOSOBNOSTI PACIENTA/UPORABNIKA TER PREVERJANJE LASTNEGA DELA, VZDREVANJE, VZPOSTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE PSIHOFIZINIH SPOSOBNOSTI TER ZMOGLJIVOSTI ZDRAVIH, MOTENIH V RAZVOJU IN DRUGAE BOLNIH, SESTAVLJANJE FIZIOTERAPEVTSKEGA PROGRAMA ZA POSAMEZNIKA NA PODLAGI OCENE FUNKCIJ NJEGOVIH TELESNIH SISTEMOV IN OSEBNIH ZNAILNOSTI, UPORABLJANJE POSTOPKOV (METOD IN TEHNIK) KINEZIOTERAPIJE IN FIZIKALNIH ENERGIJ, S KATERIMI SPODBUJA ALI ZAVIRA FIZIOLOŠKE MEHANIZME IN VZPOSTAVLJA NJIHOVO RAVNOVES...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, FIZIOTERAPEVTSKO OCENJEVANJE BOLNIKOVEGA STANJA, IZBOLJŠEVANJE STANJA S FIZIOTERAPEVTSKIMI TEHNIKAMI IN FIZIKALNIMI AGENSI, VZDREVANJE IN VZPOSTAVLJANJE PSIHOFIZINE SPOSOBNOSTI BOLNIKA  -    SAMOSTOJNO INDIVIDUALNO UENJE, IZVAJANJE, DOZIRANJE IN VREDNOTENJE FIZOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE  -    IZVAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNEGA DELA  -    VODENJE STROKOVNE IN OBRAUNSKE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE Z ZDRAVSTVENIMI SODELAVCI  - SAMOSTOJNA PRIPRAVA NA DELO IN VZDREVANJE PRIPOMOKOV TER OPREME IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKIH POSTOPKOV V SKLADU S HIGIENSKOEPIDEMIOLOŠKIMI STANDARDI., DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEVT (VS), delovno razmerje se sklepa za as opravljanja pripravništva, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC, Notranjska cesta 2 , 1370 LOGATEC in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  FIZIOTERAPEVTI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO FIZIOTERAPEVTA V CENTRU ZA KREPITEV ZDRAVJA, Strokovni izpit., ...

 • Company Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36 , 4204 GOLNIK in Bloke
  24.03.2021 Updated on: 26.03.2021

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, USPOSABLJANJE ZA POKLIC FIZIOTERAPEVT V SKLADU S PROGRAMOM PRIPRAVNIŠTVA., Natannost in zanesljivost, tolerantnost in prijaznost, samostojnost, delo je enoizmensko., ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Physiotherapists Edit filters