Jobmonitor. Search results for Physiotherapists

36 Jobs found

Used filters:
 • Physiotherapistsx
Displaying 1-36 of 36 results.
 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, USPOSABLJANJE ZA: FIZIOTERAPEVTSKO OCENJEVANJE BOLNIKOVEGA STANJA, IZBOLJŠEVANJE STANJA S FIZIOTERAPEVTSKIMI TEHNIKAMI IN FIZIKALNIMI AGENSI, VZDREVANJE IN VZPOSTAVLJANJE PSIHOFIZINE SPOSOBNOSTI BOLNIKA  - SAMOSTOJNO INDIVIDUALNO UENJE, IZVAJANJE, DOZIRANJE IN VREDNOTENJE FIZOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE  - IZVAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNEGA DELA  - VODENJE STROKOVNE IN OBRAUNSKE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE Z ZDRAVSTVENIMI SODELAVCI - SAMOSTOJNA PRIPRAVA NA DELO IN VZDREVANJE PRIPOMOKOV TER OPREME IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKIH POSTOPKOV V SKLADU S HIGIENSKO EPIDEMIOLOŠKIMI STANDARDI, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA. ZAHTEVAN POKLIC: DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEVT (VS)/1.bol.st./  - 79413 DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEVT (VS). raven C1 Skupnega ev...

 • Company ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA, Poljanska cesta 97 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. 30.06.2020, ZA AS TRAJANJA PROJEKTA CROSS CARE, SOFINANCIRAN V OKVIRU PROGRAMA , skrajšan delovni as, 20, OZAVEŠANJE UPORABNIKOV O NAINIH ZA OHRANJANJE IN IZBOLJŠANJE ZDRAVJA NA DOMU, ZA POTREBE UPORABNIKA IZVAJA KINEZIOTERAPIJO, ELEKTROTERAPIJO, RONO TERAPIJO, TERMOTERAPIJO NA DOMU, OCENJEVANJE METOD IN TEHNIK, KJER SE UGOTAVLJA TER OCENJUJE UINKE TERAPIJE NA DOMU, VODENJE EVIDENC IN UREJANJE DELOVNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNIMI SLUBAMI, RAZISKOVALNO DELO., , ...

 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA, Lokovina 13 A, 3204 DOBRNA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  FIZIOTERAPEVTI, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOSTENJE FIZIOTERAPEVTSKIH STORITEV, OSVEŠANJE STANOVALCEV O NALINIH ZA OHRANJANJE IZBOLJŠANJA ZDRAVJA, PRILAGAJANJE DELOVNEGA OKOLJA IN POSTOPKOV POMOI POTREBAM STANOVALCEV, SODELOVANJE SODELAVCEM V ZVEZI S PRILAGODITVAMI IN POSTOPKI ZAGOTAVLJANJA POMOI, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM PO NAVODILU NADREJENEGA, Prosto delovno mesto je doloen as opravljanja pripravništva za poklic fizioterapevta. Kandidati, ki imajo pripravništvo e opravljeno ter strokovni izpit iz zdravstva, bodo iz postopka izloeni., ...

 • Company Center Celostne Oskrbe, d.o.o., socialno podjetje, Dunajska cesta 63 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE FIZIOTERAPIJE NA DOMU IN V ZASEBNI FIZIOTERAPEVTSKI AMBULANTI., , dopoldan...

 • Company Center Celostne Oskrbe, d.o.o., socialno podjetje, Dunajska cesta 63 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE FIZIOTERAPIJE NA DOMU IN V ZASEBNI FIZIOTERAPEVTSKI AMBULANTI., , dopoldan...

 • Company DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o., PE Center starejših Notranje Gorice, Gmajna 7 , 1357 NOT in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  FIZIOTERAPEVTI, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE FIZIOTERAPIJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE UV, UZ IN LASERSKE TERAPIJE, NAMEŠANJE ORTOPEDSKE OBUTVE IN ORTOTSKIH/PROTETSKIH PRIPOMOKOV, VODENJE SKUPINSKE TERAPEVTSKE GIMNASTIKE, SODELOVANJE Z ZDRAVNIKOM FIZIATROM GLEDE UGOTAVLJANJA POTREB FT OBRAVNAVE IN PRIPRAVA PREDLOGOV FT PROGRAMOV, IZVAJANJE SPREMLJANJE, ANALIZIRANJE IN POROANJE O UINKIH FT, OCENJEVANJE IN ANALIZIRANJE SPOSOBNOSTI STANOVALCEV, EVIDENTIRANJE IN DOKUMENTIRANJE STORITEV IN IZDELAVA STATISTINIH POROIL, VSE DRUGE NALOGE PO NALOGU POSLOVODSTVA, pripravnik, dopoldan...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELO ZAHTEVA MONE DELOVNE NAVADE IN IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKE DEJAVNOSTI POD NADZOROM MENTORJA: -INDIKACIJE IN KONTRAINDIKACIJE POSTOPKOV (METOD IN TEHNIK) FIZIOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE -OCENJEVANJE IN DOKUMENTIRANJE FUNKCIJSKEGA STANJA IN SPOSOBNOSTI PACIENTA/UPORABNIKA TER PREVERJANJE LASTNEGA DELA -VZDREVANJE, VZPOSTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE PSIHOFIZINIH SPOSOBNOSTI TER ZMOGLJIVOSTI ZDRAVIH, MOTENIH V RAZVOJU IN DRUGAE BOLNIH  -SESTAVLJANJE FIZIOTERAPEVTSKEGA PROGRAMA ZA POSAMEZNIKA NA PODLAGI OCENE FUNKCIJ NJEGOVIH TELESNIH SISTEMOV IN OSEBNIH ZNAILNOSTI  -UPORABLJANJE POSTOPKOV (METOD IN TEHNIK) KINEZIOTERAPIJE IN FIZIKALNIH ENERGIJ, S KATERIMI SPODBUJA ALI ZAVIRA FIZIOLOŠKE MEHANIZME IN VZPOSTAVLJA NJIHOVO RAVNO...

 • Company BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4 , 6210 SEŽANA in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OCENITEV STANJA FUNKCIJ SISTEMOV IN OSEBNOSTNIH ZNAILNOSTI POSAMEZNEGA PACIENTA, PRIPRAVA FIZIOTERAPEVTSKEGA PROGRAMA ZA VSAKEGA PACIENTA POSEBEJ, IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKEGA PROGRAMA, SPREMLJANJE PACIENTA MED FIZIOTERAPIJO, PREPOZNAVANJE MOREBITNIH NEVARNOSTI IN ŠKODLJIVIH UINKOV FIZIOTERAPEVTSKIH METOD IN POSTOPKOV, SPROTNO IN KONNO DOKUMENTIRANJE OPRAVLJENEGA DELA (OCENA, SPREMEMBE, IZVAJANJE, UINKI, REAKCIJA PACIENTA, KONNO POROILO), IZVAJANJE ZDRAVSTVENO-VZGOJNEGA DELA S PACIENTI IN Z NJIHOVIMI DRUINAMI, POMO PACIENTOM PRI NAMEŠANJU IN NAVAJANJU NA UPORABO UMETNIH UDOV IN DRUGIH ORTOPEDSKIH PRIPOMOKOV., Opravljen strokovni izpit, splošna zdravstvena zmonost za opravljanje delovnih nalog delovnega mest...

 • Company CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK, NOVI TRG 43 A, 1241 KAMNIK in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OCENJEVANJE, NARTOVANJE IN DOKUMENTIRANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA, OBLIKOVANJE IN IZVAJANJE INDIVIDUALNEGA PROGRAMA FIZIOTERAPIJE, IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKIH METOD IN TEHNIK (RNO, PNF, RESPIRATORNA TERAPIJA, KINEZIOTERAPIJA,  ELEKTRO TERAPIJA, HIDROTERAPIJA, TERMOTERAPIJA …), PRIPRAVA POROIL IN PISNIH MNENJ, VODENJE EVIDENC VSEBINE IN POGOSTOSTI TERAPEVTSKIH OBRAVNAV, SKRB ZA UREJENOST DELOVNIH PROSTOROV TER VZDREVANJE IN EVIDENC O DELOVNIH PRIPOMOKIH ( ELEKTRO APARATI, RESPIRATORNE APARATURE, STOJKE, TERAPEVTSKE MIZE, DROBNI TERAPEVTSKI INVENTAR…). SPECIALNA PODROJA FIZIOTERAPIJE: IZBIRA, TESTIRANJE IN PRILAGODITEV MEDICINSKO-TEHNINIH PRIPOMOKOV IN DRUGIH PRIPOMOKOV TER  UENJE IN TRENING NJIHOVE UPORABE, PRENOS TERAP...

 • Company CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK, NOVI TRG 43 A, 1241 KAMNIK in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OCENJEVANJE, NARTOVANJE IN DOKUMENTIRANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA, OBLIKOVANJE IN IZVAJANJE INDIVIDUALNEGA PROGRAMA FIZIOTERAPIJE, IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKIH METOD IN TEHNIK (RNO, PNF, RESPIRATORNA TERAPIJA, KINEZIOTERAPIJA, ELEKTRO TERAPIJA, HIDROTERAPIJA, TERMOTERAPIJA …), PRIPRAVA POROIL IN PISNIH MNENJ, VODENJE EVIDENC VSEBINE IN POGOSTOSTI TERAPEVTSKIH OBRAVNAV, SKRB ZA UREJENOST DELOVNIH PROSTOROV TER VZDREVANJE IN EVIDENCO DELOVNIH PRIPOMOKOV (ELEKTRO APARATI, RESPIRATORNE APARATURE, STOJKE, TERAPEVTSKE MIZE, DROBNI TERAPEVTSKI INVENTAR…). SPECIALNA PODROJA FIZIOTERAPIJE: IZBIRA, TESTIRANJE IN PRILAGODITEV MEDICINSKO-TEHNINIH PRIPOMOKOV IN DRUGIH PRIPOMOKOV TER  UENJE IN TRENING NJIHOVE UPORABE, PRENOS TERAPIJE...

 • Company ISTRABENZ TURIZEM D.D., TURIZEM IN STORITVE, Obala 33 , 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, FIZIOTERAPEVTSKO OCENJEVANJE BOLNIKOVEGA STANJA,  OCENJUJE IN MERI PSIHOFIZINO IN FUNKCIONALNO SPOSOBNOST PACIENTA - PREDLAGA RAZVRSTITEV PACIENTA V DOLOEN TERAPEVTSKI PROGRAM,  VZDREVANJE IN VZPOSTAVLJANJE PSIHOFIZINE SPOSOBNOSTI BOLNIKA S PRILAGOJENIMI FIZIOTERAPEVTSKIMI TEHNIKAMI (KINEZIOTERAPIJE, ELEKTROTERAPIJE…),  SAMOSTOJNA PRIPRAVA NA DELO IN VZDREVANJE PRIPOMOKOV TER OPREME, OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA., Kandidati morajo imeti opravljen strokovni izpit. Zaeljeno: odgovornost in zanesljivost,  vzdrljivost,  vztrajnost, natannost, vestnost, natanno in kvalitetno opravljeno delo, komunikacijske in organizacijske sposobnosti, timsko delo, sodelovanje v obstojeem timu, pogovorno angleški in italijanski ...

 • Company ISTRABENZ TURIZEM D.D., TURIZEM IN STORITVE, Obala 33 , 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, STROKOVNO VODI, ORGANIZIRA, KOORDINIRA, USMERJA, PLANIRA, NARTUJE IN NADZIRA DELA NA PODROJU FIZIOTERAPIJE V SKLADU Z ZAKONODAJO IN PREDPISI,  NADZIRA PRAVILNOSTI VODENJA AKALNIH SEZNAMOV ZA PODROJE FIZIOTERAPIJE,  NADZIRA IZVAJANJE PROGRAMA PREPREEVANJA BOLNIŠNINIH OKUB NA PODROJU FIZIOTERAPIJE,  PRIPRAVLJA PREDLOGE IN SODELUJE PRI IZDELAVI RAZVOJNIH NARTOV,  SODELUJE PRI OBLIKOVANJU CELOSTNE PONUDBE,  SKRBI ZA REALIZACIJO V SKLADU S POGODBO ZZZS IN DODATNO PRODAJO SAMOPLANIŠKIH FIZIOTERAPEVTSKIH IN BALNEOLOŠKIH STORITEV,  SKRBI ZA KVALITETO PONUDBE IN STALNE STROKOVNE IZBOLJŠAVE NA PODROJU FIZIOTERAPIJE, SKRBI ZA KREATIVNO IN IZZIVALNO DELOVNO OKOLJE, SODELUJE PRI NABAVI MEDICINSKIH PRIPOMOKOV, ZAŠITNIH OBLEK ZA ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ, ULICA DR. HROVATA 4, 2270 ORMOŽ in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  FIZIOTERAPEVTI, poskusno delo , Doloen as, 9 mesecev, polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKE DEJAVNOSTI OB UPOŠTEVANJU INDIKACIJ IN KONTRAINDIKACIJ POSTOPKOV, METOD IN TEHNIK FIZIO. OBRAVNAVE, OCENJEVANJE IN DOKUMENTIRANJE FUNKCIONALNEGA STANJA IN SPOSOBNOSTI BOLNIKA TER PREVERJANJE LASTNEGA DELA, PRIPRAVLJANJE POROIL O REZULTATIH TER POROANJE LEEEMU ZDRAVNIKU ALI SPECIALISTU, DRUGA OPRAVILA PO NALOGU NADREJENEG VODJE...., STROKOVNI IZPIT IN VPIS V REGISTER IZVAJALCEV FIZIOTERAPEVTSKE DEJAVNOSTI, ...

 • Company Zdravstveni dom Kočevje, Roška cesta 18 , 1330 KOČEVJE in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE FIZIOTERAPIJE V CENTRU ZA KREPITEV ZDRAVJA., STROKOVNI  IZPIT, dvoizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA, Majnikova ulica 1 , 1310 RIBNICA in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 15 mesecev oz. vrnitve delavke z bolniškega in porod.dopusta, skrajšan delovni as, 20, SPREJEM PACIENTOV IN ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE, SAMOSTOJNO IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKE DEJAVNOSTI, OB UPOŠTEVANJU INDIKACIJ IN KONTRAINDIKACIJ POSTOPKOV, METOD IN TEHNIK OBRAVNAVE, OCENJEVANJE IN DOKUMENTIRANJE FUNKCIONALNEGA STANJA IN SPOSOBNOSTI OBRAVNAVANE OSEBE TER PREVERJANJE LASTNEGA DELA, VZDREVANJE, VZPOSTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE PSIHOFIZINIH SPOSOBNOSTI TER ZMOGLJIVOSTI ZDRAVIH, MOTENIH V RAZVOJU IN BOLNIH OSEB, SESTAVLJANJE INDIVIDUALNIH FIZIOTERAPEVTSKIH PROGRAMOV NA OSNOVI OCENE FUNKCIJ IN OSEBNIH ZNAILNOSTI OBRAVNAVANE OSEBE, PREVERJANJE UINKOV POSAMEZNIH TERAPEVTSKIH POSTOPKOV IN UKREPANJE, PRIPRAVA, IŠENJE IN VZDREVANJE PRIPOMOKOV ZA DELO, ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, GOSPOSVETSKA CESTA 1 , 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZACIJA DELA V NEGOVALNI ENOTI (TRAVMATOLOGIJA, ORTOPEDIJA, KIRURGIJA, UROLOGIJA, INTERNA, GINEKOLOGIJA IN PORODNIŠTVO, PEDIATRIJA, INTENZIVNA ENOTA) PRIPRAVA INDIVIDUALNIH PROGRAMOV IN IZVAJANJE TERAPIJ: MANUALNE, ELEKTROTERAPIJE, MEHANOTERAPIJE, TERMOTERAPIJE, RESPIRATORNE TERAPIJE, MAGNETOTERAPIJE, KINEZIOTERAPIJE TER UENJE MOTORINIH SPRETNOSTI PREVENTIVNA IN ZDRAVSTVENO VZGOJNA DEJAVNOST TER AKTIVNO SODELOVANJE V TIMU ZDRAVSTVENIH DELAVCEV IZVAJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA., Vlogi obvezno priloiti dokazilo o zahtevani izobrazbi (diplomiran fizioterapevt), potrdilo o opravljenem strokovnega izpitu, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in kratek ivljenjepis. , dvoizmensko...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev oz. konca programa pripravništva, polni delovni as, 40, USPOSABLJANJE ZA KASNEJŠE SAMOSTOJNO DELO., Diplomiran fizioterapevt / diplomirana fizioterapevtka. Kandidati naj k vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev, priloijo še izjavo, da niso bili kaznovani in da niso v kazenskem postopku., ...

 • Company FIZAKTIV, vadba za onemogle na domu, d.o.o., Na klancu 16 , 1295 IVANČNA GORICA in Visoko
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO POTEKA NA DOMU BOLNIKOV., Diplomiran fizioterapevt z vsaj 3. leti delovnih izkušenj. VISOKO STIMULIRANO PLAILO, DO 2000€, VAM PRILAGOJEN DELOVNI AS., dopoldan...

 • Company FIZAKTIV, vadba za onemogle na domu, d.o.o., Na klancu 16 , 1295 IVANČNA GORICA in Visoko
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO POTEKA NA DOMU BOLNIKOV., Diplomiran fizioterapevt. VISOKO STIMULIRANO PLAILO, DO 2000€, VAM PRILAGOJEN DELOVNI AS., dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA, CESTA 2. GRUPE ODREDOV 16, 1295 IVANČNA GORICA in Bloke
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 20, IZVAJANJE AKTIVNOSTI KREPITVE ZDRAVJA V LOKALNIH SKUPNOSTIH, IZVEDBE DELAVNIC, PREDAVANJ, DOGODKOV, SAMOSTOJNO IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKE DEJAVNOSTI OB UPOŠTEVANJU INDIKACIJ IN KONTRAINDIKACIJ POSTOPKOV, METOD IN TEHNIK OBRAVNAVE, SESTAVLJANJE INDIVIDUALNIH FIZIOTERAPEVTSKIH PROGRAMOV NA OSNOVI OCENE FUNKCIJ IN OSEBNIH ZNAILNOSTI OBRAVNAVANE OSEBE, , dvoizmensko...

 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, DRAGA, DRAGA 1, 1292 IG in Draga
  23.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. daljše nadomešanje odsotnega delavca, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA, DIAGNOSTINEGA IN TERAPEVTSKEGA DELA Z UPORABNIKI, PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE NARTOV IN POROIL TER VODENJE IN OCENJEVANJE STROKOVNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE IN SVETOVANJE STARŠEM, SKRBNIKOM, ZAGOVORNIKOM UPORABNIKOV, SODELOVANJE V INTERDISCIPLINARNEM TIMU IN OBRAVNAVAH TER Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI, UVAJANJE NOVIH OBLIK DELA TER DRUGO RAZVOJNO RAZISKOVALNO DELO, SKRB ZA VARNOST UPORABNIKOV DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA V SKLADU Z VIZIJO CUDV DRAGA IN LETNIM DELOVNIM NARTOM., fizioterapija, znanje slovenskega jezika, opravljen strokovni izpit v skladu s 70. lenom Zakona o socialnem varstvu, osnovna u...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE, Ostrovrharjeva ulica 6 , 1215 MEDVODE in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  FIZIOTERAPEVTI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. nadomešanje porodniškega dopusta, polni delovni as, 40, IZVAJANJE AMBULANTNE FIZIOTERAPIJE, , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM VELENJE, VODNIKOVA CESTA 1, 3320 VELENJE in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELO S PACIENTI V FIZIOTERAPIJI., ZAHTEVANA IZOBRAZBA: DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEVT. CEPLJENJE: HEPATITIS B, OŠPICE (2 DOZI). ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA RAVNI C1 SKUPNEGA EVROPSKEGA JEZIKOVNEGA OKVIRA., ...

 • Company Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  FIZIOTERAPEVTI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SAMOSTOJNA FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA PACIENTA, , ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  FIZIOTERAPEVTI, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev oz. pripravništvo, polni delovni as, 40, PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA, , ...

 • Company ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 74, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, DOLOA USTREZNE OBLIKE FIZIOTERAPIJE, OPREDELJUJE POTREBNE TERAPEVTSKE METODE, TEHNIKE IN AKTIVNOSTI, OPRAVLJA DIAGNOSTINE PREGLEDE Z UPORABO TESTNIH MATERIALOV, SKRBI ZA DODATNE SPECIALISTINE PREGLEDE, PRIPRAVLJA INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE OBRAVNAVE, IZVAJA FIZIOTERAPEVTSKE METODE IN TEHNIKE, IZDELUJE TERAPEVTSKI PROGRAM NA OSNOVI DIAGNOZE, VODI POTREBNO IN PREDPISANO DOKUMENTACIJO, SODELUJE NA STROKOVNIH SESTANKIH, TIMIH IN S STARŠI TER OPRAVLJA DRUGA DELA PO NALOGU IN POOBLASTILU VODJE ENOTE OZIROMA DIREKTORJA IN V SKLADU S PREDPISI., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT S PODROJA ZDRAVSTVA, ZNANJE SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA (III. STOPNJA). KANDIDAT SI IMA MONOST ZNANJA SZJ PRIDOBITI TEKOM ZAPOSLITVE. PRIJAVI JE POTREBN...

 • Company DOM STAREJŠIH LOGATEC, GUBČEVA ULICA 8 A, 1370 LOGATEC in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE FIZIOTERAPIJE V DOMU TER SODELOVANJE V  PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE Z OCENO GIBALNIH SPOSOBNOSTI STANOVALCEV IN PRI NARTOVANJU POTREBNE POMOI PRI GIBANJU,SODELOVANJE Z ZDRAVNIKOM, ZDRAVSTVENIMI INSTITUCIJAMI IN DRUGIMI STROKOVNIMI SLUBAMI, ZARADI PREDHODNE OBRAVNAVE, UGOTAVLJANJE POTREB PO FIZIOTERAPEVTSKI OBRAVNAVI IN PRIPRAVA PREDLOGOV FTH PROGRAMOV, OSVEŠANJE STANOVALCEV O NAINIH ZA OHRANJANJE IN IZBOLJŠANJE ZDRAVJA, IZVAJANJE, SPREMLJANJE – ANALIZIRANJE IN POROANJE O UINKIH FTH,USPOSABLJANJE NEGOVALNEGA OSEBJA ZA IZVAJANJE POMOI STANOVALCEM PRI OPRAVLJANJU DNEVNIH AKTIVNOSTI, OBLIKOVANJE SKUPIN IN VODENJE SKUPINSKE KINEZIOTERAPIJE, OBLIKOVANJE INTERESNIH SKUPIN ZA IZVAJANJE REKREACIJSKE D...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE, MESTNI TRG 2, 1230 DOMŽALE in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE VSEH NALOG VODJE FIZIOTERAPIJE TER VSEH DEL IN NALOG NA DELOVNEM MESTU FIZIOTERAPEVT III (AMBULANTA), KAR ZAJEMA  SESTAVLJANJE FIZIOTERAPEVTSKEGA PROGRAMA ZA PACIENTA, POSTAVLJANJE CILJEV FIZIOT. OBRAVNAVE S SODELOVANJEM PACIENTA, SPREJEM IN PRIPRAVA PACIENTA NA PREISKAVO, IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKE STORITEV OB UPOŠTEVANJU INDIKACIJ IN KONTRAINDIKACIJ POSTOPKOV, METOD IN TEHNIK, SPROTNO PREVERJANJE UINKOV POSAMEZNIH TERAPEVTSKIH POSTOPKOV IN UKREPOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO, VODENJE PREDPISANE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE., Študijski program fizioterapija -  pridobljena diploma, opravljeno pripravništvo in strokovni izpit, vpis v register za samostojno opravljanje zdr. dejavnosti, poskusno delo 4 m...

 • Company CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA, STARA LOKA 31, 4220 ŠKOFJA LOKA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, USPOSABLJANJE PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE VREDNOTENJA FIZIOTERAPEVTSKIH STORITEV, IZVAJANJE INDIVIDUALNE OBRAVNAVE, SKUPINSKE TERAPIJE, ELEKTROTERAPIJE, RESPIRATORNE FIZIOTERAPIJE, , ...

 • Company TERME DOBRNA, TERMALNO ZDRAVILIŠČE D.D., DOBRNA 50 , 3204 DOBRNA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  FIZIOTERAPEVTI, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG PO PROGRAMU FIZIOTERAPIJE IN V SKLADU Z NAVODILI MENTORJA, , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA, Gregorčičeva cesta 8 , 6250 ILIRSKA BISTRICA in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, FIZIOTERAPEVT ZA DELO V ZVC., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, OPRAVLJENA CINDI ŠOLA (zaeleno). , dvoizmensko...

 • Company BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4 , 6210 SEŽANA in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OCENITEV STANJA FUNKCIJ SISTEMOV IN OSEBNOSTNIH ZNAILNOSTI POSAMEZNEGA PACIENTA, PRIPRAVA FIZIOTERAPEVTSKEGA PROGRAMA ZA VSAKEGA PACIENTA POSEBEJ, IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKEGA PROGRAMA, SPREMLJANJE PACIENTA MED FIZIOTERAPIJO, PREPOZNAVANJE MOREBITNIH NEVARNOSTI IN ŠKODLJIVIH UINKOV FIZIOTERAPEVTSKIH METOD IN POSTOPKOV, SPROTNO IN KONNO DOKUMENTIRANJE OPRAVLJENEGA DELA (OCENA, SPREMEMBE, IZVAJANJE, UINKI, REAKCIJA PACIENTA, KONNO POROILO), IZVAJANJE ZDRAVSTVENO-VZGOJNEGA DELA S PACIENTI IN Z NJIHOVIMI DRUINAMI, POMO PACIENTOM PRI NAMEŠANJU IN NAVAJANJU NA UPORABO UMETNIH UDOV IN DRUGIH ORTOPEDSKIH PRIPOMOKOV., Opravljen strokovni izpit, splošna zdravstvena zmonost za opravljanje delovnih nalog delovnega mesta brez om...

 • Company DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA, ROŽNA ULICA 10 , 6230 POSTOJNA in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE FIZIOTERAPIJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE OSKRBOVANCEV, OCENJEVANJE IN ANALIZA SPOSOBNOSTI OSKRBOVANCEV, UGOTAVLJANJE POTREB PO FIZIOTERAPEVTSKI OBRAVNAVI IN PRIPRAVA PREDLOGOV FIZIOTERAPEVTSKIH PROGRAMOV..., Preizkus iz varstva pri delu in protipoarnega varstva – pridobi pri delodajalcu. Znanja s podroja skupinske dinamike in vodenja skupin, znanja iz gerontologije in poznavanje psihologije starostnika, znanje za delo z raunalnikom, sposobnost vodenja malih skupin, najmanj povprene rone spretnosti, prijaznost, tolerantnost, komunikativnost, ustvena stabilnost, zanesljivost, aktivno znanje slovenskega jezika. Kandidat mora obvezno priloiti dokazila o izobrazbi, v nasprotnem primeru se šteje...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER, Cesta I. slovenskega tabora 2 , 9240 LJUTOMER in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, skrajšan delovni as, 20, OPRAVLJANJE DELAVNIC V SKLOPU CINDI PROGRAMA, Opravljena CINDI šola za fizioterapevte, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM CELJE, GREGORČIČEVA ULICA 5 , 3000 CELJE in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. 31.12.2020, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPLOMIRANEGA FIZIOTERAPEVTA PRI IZVEDBI PILOTNIH PROJEKTOV, KI BODO PODPIRALI PREHOD IZVAJANJA SISTEMSKEGA ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI, PROJEKT FINANCIRA EVROPSKI SOCIALNI SKLAD IN EVROPSKA UNIJA, k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o izobrazbi, potrdilo o pripravništvu in strokovnem izpitu, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam izmensko delo, delo na terenu, ...

 • Company DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA, ARTO 13, 8293 STUDENEC in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve delavke na bolniškem dopustu, polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE FIZIOTERAPEVTSKIH STORITEV, OSVEŠANJE STANOVALCEV O NAINIH ZA OHRANJANJE IN IZBOLJŠANJE ZDRAVJA, POUEVANJE SODELAVCEV TER PRILAGAJANJE DELOVNEGA OKOLJA IN POSTOPKOV POMOI STANOVALCEM, PRIPRAVA IN VODENJE IZOBRAEVALNO PREVENTIVNIH IN KURATIVNO REHABILITACIJSKIH PROGRAMOV , VODENJE EVIDENC IN UREJANJE DELOVNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE Z ZDRAVNIKOM, ZDRAVSTVENIMI INSTITUCIJAMI OZ. STROKOVNIMI SLUBAMI GLEDE PREDHODNE OBRAVNAVE, OCENJEVANJE IN ANALIZA SPOSOBNOSTI STANOVALCEV, UGOTAVLJANJE POTREB PO FIZIOTERAPEVTSKI OBRAVNAVI IN PRIPRAVA PREDLOGOV FIZIOTERAPEVTSKIH PROGRAMOV, IZVAJANJE, SPREMLJANJE –ANALIZIRANJE IN POROANJE O UINKIH FIZIOT...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Physiotherapists Edit filters