Jobmonitor. Search results for Pharmacists

11 Jobs found

Used filters:
 • Pharmacistsx
Displaying 1-11 of 11 results.
 • Company Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, LINHARTOVA CESTA 51, 1000 LJUBLJ in Bloke
  29.02.2020

  FARMACEVT, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE FARMACEVTSKE DEJAVNOSTI, VODENJE DOKUMENTACIJE IN SPROŠANJE ZDRAVIL,SVETOVANJE O ZDRAVILIH IN MEDICINSKIH PRIPOMOKIH, NADZOROVANJE PRAVILNOSTI PREDPISOVANJA, IZDAJANJA IN SHRANJEVANJA ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOKOV V BOLNIŠNICI., Opravljen strokovni izpit iz podroja farmacije., ...

 • Company ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 12, 1420 TRBOVLJE in Bloke
  29.02.2020

  FARMACEVTI, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA IN IZDAJA ZDRAVIL, MEDICINSKIH PRIPOMOKOV IN OSTALEGA BLAGA; SVETOVANJE O UPORABI ZDRAVIL, MEDICINSKIH PRIPOMOKOV, KOZMETIKE, PREHRANSKIH DOPOLNIL IN OSTALEGA BLAGA; IZDELAVA MAGISTRALNIH ZDRAVIL; SODELOVANJE PRI IZVEDBI FARMACEVTSKE SKRBI; ZDRAVSTVENO PREVENTIVNA DEJAVNOST, PREDVSEM NA PODROJU ZDRAVIL, PREHRANSKIH DOPOLNIL IN OHRANJANJE ZDRAVJA; NADZOR PRAVILNOSTI IZDAJE ZDRAVI, PREVZEMA, PRAVILNEGA SKLADIŠENJA IN SHRANJEVANJA ZDRAVIL IN SUBSTANC; OPRAVLJANJE DEURNE SLUBE; ODGOVOREN ZA DIAGNOSTIKO; DRUGA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA, , ...

 • Company CELJSKE LEKARNE JAVNI ZAVOD, MIKLOŠIČEVA ULICA 1 , 3000 CELJE in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  FARMACEVT, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SVETOVANJE, IZDAJA IN PRIPRAVA ZDRAVIL, PRODAJA BLAGA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, ...

 • Company GORENJSKE LEKARNE, GOSPOSVETSKA ULICA 12, 4000 KRANJ in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  FARMACEVTI, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZDAJA ZDRAVIL NA RP TER SVETOVANJE, IZDAJA MAGISTRALNIH PRIPRAVKOV TER OSTALEGA BLAGA. VODENJE STROKOVNIH EVIDENC., , ...

 • Company LEKARNA MOZIRJE, HRIBERNIKOVA ULICA 4, 3330 MOZIRJE in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  FARMACEVTI, poskusno delo , Doloen as  oz. do vrnitve delavke iz bolniške in porodniške, polni delovni as, 40, IZDAJA ZDRAVIL IN SVETOVANJE, PRIPRAVA IN IZDAJA MAGISTRALNIH ZDRAVIL, IZDAJA MEDICINSKIH PRIPOMOKOV IN OSTALEGA BLAGA, IZVAJANJE PROGRAMOV FARMACEVTSKE SKRBI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENO PROSVETLJEVALNE DEJAVNOSTI, VODENJE STROKOVNIH EVIDENC, ISTOVETENJE FARMACEVTSKIH SUROVIN V SKLADU Z INTERNIMI PREDPISI, OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA., , ...

 • Company Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica, GREGORČIČEVA CESTA 8 A, 6250 ILIRSKA BISTRICA in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  FARMACEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZDAJA ZDRAVIL BREZ RECEPTA IN NA RECEPT, SVETOVANJE, IZDAJA MEDICINSKIH PRIPOMOKOV IN OSTALEGA BLAGA, PRIPRAVA MAGISTRALNIH ZDRAVIL., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, VELJAVNA LICENCA LZS, ZAELENO ZNANJE TUJIH JEZIKOV, OPRAVLJANJE DELA V VSEH ENOTAH ZAVODA., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  FARMACEVTI, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PLANIRANJE, NAROANJE IN IZDAJA ZDRAVIL, smer: farmacija, licenca, ...

 • Company JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE, Slovenčeva ulica 22 , 1000 in Bloke
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  FARMACEVTSKI INŠPEKTOR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODI IN/ALI ODLOA V INŠPEKCIJSKIH UPRAVNIH IN PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH V SKLADU Z ZAKONOM O INŠPEKCIJSKEM NADZORU IN ZAKONOM O PREKRŠKIH; IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE S PODROJA DELA, DOLOENE V INTERNEM AKTU O SISTEMIZACIJI IN ORGANIZACIJI DELOVNIH MEST V JAVNI AGENCIJI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOKE; NADZOR NAD IZVAJANJEM DOBRE KLININE PRAKSE V RS IN V TUJINI (SAMOSTOJNA IZVEDBA OZ. V SODELOVANJU Z INŠPEKCIJAMI DRAV LANIC EU ALI PIC/S) (GCP INŠPEKCIJE);ZAGOTAVLJANJE 24-URNE DOSEGLJIVOSTI ZA OBRAVNAVO OBVESTIL O NEUSTREZNI KAKOVOSTI ZDRAVIL; ZAGOTAVLJA REALIZACIJO PROGRAMA DELA S SVOJEGA PODROJA DELA; ORGANIZIRA DELOVNE PROCESE; USMERJA POTEK AKTIVNOSTI; VODI OJO DELOVNO SKUPINO SODEL...

 • Company LEKARNA SVETI JURIJ - ROMANA PUSSER, MAG.FARM, ULICA DUŠANA KVEDRA 27, 3230 ŠENTJUR in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  FARMACEVT RECEPTAR, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, izdaja in priprava zdravil, MTP in neregistriranih zdravil, svetovanje bolnikom, priprava za Dom starejših obanov, izdelava dobavnic in naroilnic, sprejem robe, , dvoizmensko...

 • Company LEKARNA BOVEC BARBARA CENE MAG.FARM., Kot 86 , 5230 BOVEC in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  FARMACEVT V LEKARNI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, skrajšan delovni as, 30, IZDAJA ZDRAVIL IN VSEH OSTALIH IZDELKOV V LEKARNI, IZDELAVA MAGISTRALNIH IZDELKOV (MAZILA, SIRUPI...). POZNAVANJE RAUNALNIŠKEGA PROGRAMA RECIPE JE ZAELJENO. OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT.POTREBUJEMO FARMACEVTA ZA JUNIJ , JULIJ IN AVGUST 2020. MOGOE TUDI ZA SEPTEMBER 2020., , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  FARMACEVTI, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PLANIRANJE, NAROANJE IN IZDAJA ZDRAVIL, smer: farmacija, vpis v register, licenca, ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Pharmacists Edit filters