Jobmonitor. Search results for Personnel and careers professionals

5 Jobs found

Used filters:
 • Personnel and careers professionalsx
Displaying 1-5 of 5 results.
 • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, Rožna dolina, cesta IX 6 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 28.09.2020

  SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, UVAJANJE V DELO VKO, OSNOVNO IN POGLOBLJENO KARIERNO SVETOVANJE, SKRBNIŠTVO PD-JEV IN POSREDOVANJE BO V ZAPOSLITEV, NAPOTOVANJE BO V PROGRAME ZAPOSLOVANJA, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA IN EVIDENC, SODELOVANJE PRI IZMENJAVI PODATKOV Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI, INFORMIRANJE STRANK, SODELOVANJE V RAZPISNIH KOMISIJAH, UVAJANJE V REHABILITACIJSKO SVETOVANJE, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DELODAJALCA V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO JAVNEGA USLUBENCA, SOCIALNO DELO, HUMANISTIKA ALI DRUBENA, POSLOVNA, UPRAVNA, PRAVNA ALI DRUGA USTREZNA SMER IZOBRAZBE, STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA (ZUP), STROKOVNI IZPIT SKLADNO Z AKTOM O STROKOVNIH IZPITIH V ZRSZ, USPOSOBLJENOST ZA DELO Z RAUNALNIKOM (EXCEL, WORD,...

 • Company ALPINA, tovarna obutve, d.o.o., Strojarska ulica 2 , 4226 ŽIRI in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  SVETOVALEC ZA KADROVANJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE IN IZVAJANJE KADROVSKIH PROCESOV, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN SODELOVANJE PRI PRIPRAVI INTERNIH AKTOV, SODELOVANJE PRI IZDELAVI POSLOVNIH NARTOV, VODENJE EVIDENC, IZDELOVANJE ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE POROIL, OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL., sistematinost, natannost, zanesljivost, nekonfliktnost, sposobnost za delo v skupini, komunikativnost,, ...

 • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, Rožna dolina, cesta IX 6 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 30.11.2022 oz. do zakljuka projekta, polni delovni as, 40, IZVAJANJE STORITEV PREKO RAZLINIH KOMUNIKACIJSKIH KANALOV: UVAJANJE V DELO ZA PODAJANJE INFORMACIJ, UPORABA SODOBNIH KOMUNIKACIJSKIH STORITEV, VEKANALNA KOMUNIKACIJA S STRANKAMI IZ CILJNE SKUPINE PROJEKTA (DOLGOTRAJNO BREZPOSELNI, NIJE IZOBRAENI IN STAREJŠI OD 50 LET), TELEFONSKO SVETOVANJE LJUDEM V STISKI, NADGRADNJA BAZE ZNANJA Z INFORMACIJAMI IZ OKOLJA, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA IN EVIDENC, OPRAVLJANE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DELODAJALCA V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO JAVNEGA USLUBENCA., SOCIALNO DELO, HUMANISTIKA ALI DRUBENA, POSLOVNA, UPRAVNA, PRAVNA ALI DRUGA USTREZNA SMER IZOBRAZBE. STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA (ZUP), STROKOVNI IZPIT SKLADNO Z AK...

 • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, Rožna dolina, cesta IX 6 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. do vrnitve odsotnega javnega uslubenca (30.06.2021), polni delovni as, 40, PRIPRAVA IN IZVEDBA OBRAUNA STROŠKOV IN ZAHTEVKOV IZ NASLOVA AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA IN EVIDENC, INFORMIRANJE STRANK, SODELOVANJE V RAZPISNIH KOMISIJAH, REŠEVANJE VLOG, PRIPRAVA IN SKLEPANJE POGODB Z OSEBAMI IN IZVAJALCI, KONTROLA IZVAJANJA PROGRAMOV PRI IZVAJALCU, SPREMLJANJE PROGRAMOV AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA, VZPOSTAVLJANJE TERJATEV, SODELOVANJE V PROJEKTNIH IN DELOVNIH SKUPINAH, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DELODAJALCA V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO JAVNEGA USLUBENCA, SOCIALNO DELO, HUMANISTIKA, EKONOMSKA, UPRAVNA, ORGANIZACIJSKA ALI DRUGA USTREZNA SMER IZOBRAZBE, STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POST...

 • Company VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Tavčarjeva ulica 9 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SVETOVALEC ZA KADROVANJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. doloen as zaradi nadomešanja dalj asa odsotne javne uslubenke, polni delovni as, 40, IZVAJANJE KADROVSKIH FUNKCIJ IN PRIPRAVA DOKUMENTOV S KADROVSKEGA PODROJA; SODELOVANJE PRI PRIPRAVI AKTOV S PODROJA DELOVNOPRAVNIH IN ORGANIZACIJSKIH KADROVSKIH ZADEV; PRIPRAVLJANJE GRADIV, ANALIZ IN DRUGIH STROKOVNIH PODLAG, KI SE NANAŠAJO NA KADROVSKO POSLOVANJE ORGANA; VODENJE EVIDENC ZBIRK OSEBNIH PODATKOV; SKRB ZA PRAVOASNO IN PRAVILNO IZVAJANJE VSEH POTREBNIH KADROVSKIH NALOG VNOSA IN EVIDENTIRANJA V SISTEMU MFERAC, SPREMLJANJE IN UPOŠTEVANJE VSEH IZVEDENIH NOVOSTI V SISTEMU IN PRIPRAVA USTREZNIH OBDELAV IN IZPISOV IZ KADROVSKO INFORMACIJSKEGA SISTEMA, …, Trajanje zaposlitve – za as nadomešanja dalj asa odsotne javne uslubenke. Splošni ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Personnel and careers professionals Edit filters