Jobmonitor. Search results for Personnel and careers professionals

8 Jobs found

Used filters:
 • Personnel and careers professionalsx
Displaying 1-8 of 8 results.
 • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, Rožna dolina, cesta IX 6 , 1000 LJUBLJANA in Kamnik
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 30.11.2022 oz. do zakljuka projekta, polni delovni as, 40, UVAJANJE V DELO VKO, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO SVETOVANJE OSEBAM, KI SO CILJNA SKUPINA PROJEKTA (DOLGOTRAJNO BREZPOSELNI, NIJE IZOBRAENI IN STAREJŠI OD 50 LET), SODELOVANJE PRI RAZVOJU STORITEV ZA CILJNO SKUPINO PROJEKTA (DOLGOTRAJNO BREZPOSELNI, NIJE IZOBRAENI IN STAREJŠI OD 50 LET), UPORABA PRIPOMOKOV ZA SAMOSTOJNO VODENJE KARIERE BO, SODELOVANJE PRI ŠIRJENJU INFORMACIJ IN DOBRIH PRAKS V LOKALNEM OKOLJU, NAPOTOVANJE BO V PROGRAME ZAPOSLOVANJA IN NA PROSTA DELOVNA MESTA, SODELOVANJE PRI IZMENJAVI PODATKOV Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI, INFORMIRANJE STRANK, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA IN EVIDENC, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DELODAJALCA V SKLADU Z USPOSOBLJ...

 • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, Rožna dolina, cesta IX 6 , 1000 LJUBLJANA in Kranj
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 30.11.2022 oz. do zakljuka projekta, polni delovni as, 40, UVAJANJE V DELO VKO, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO SVETOVANJE MLADIM BREZPOSELNIM OSEBAM, SODELOVANJE PRI RAZVOJU STORITEV ZA CILJNO SKUPINO PROJEKTA (MLADE BREZPOSELNE OSEBE), POMO MLADIM BREZPOSELNIM OSEBAM PRI UPORABI PRIPOMOKOV ZA SAMOSTOJNO VODENJE KARIERE, SODELOVANJE PRI ŠIRJENJU INFORMACIJ IN DOBRIH PRAKS V LOKALNEM OKOLJU, NAPOTOVANJE MLADIH BREZPOSELNIH OSEB V PROGRAME ZAPOSLOVANJA IN NA PROSTA DELOVNA MESTA, SODELOVANJE PRI IZMENJAVI PODATKOV Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI, INFORMIRANJE MLADIH BREZPOSELNIH OSEB, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA IN EVIDENC, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DELODAJALCA V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO JAVNEGA USLUBENCA., SOCIALNO DEL...

 • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, Rožna dolina, cesta IX 6 , 1000 LJUBLJANA in Izola
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 30.11.2022 oz. do zakljuka projekta, polni delovni as, 40, UVAJANJE V DELO VKO, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO SVETOVANJE MLADIM BREZPOSELNIM OSEBAM, SODELOVANJE PRI RAZVOJU STORITEV ZA CILJNO SKUPINO PROJEKTA (MLADE BREZPOSELNE OSEBE), POMO MLADIM BREZPOSELNIM OSEBAM PRI UPORABI PRIPOMOKOV ZA SAMOSTOJNO VODENJE KARIERE, SODELOVANJE PRI ŠIRJENJU INFORMACIJ IN DOBRIH PRAKS V LOKALNEM OKOLJU, NAPOTOVANJE MLADIH BREZPOSELNIH OSEB V PROGRAME ZAPOSLOVANJA IN NA PROSTA DELOVNA MESTA, SODELOVANJE PRI IZMENJAVI PODATKOV Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI, INFORMIRANJE MLADIH BREZPOSELNIH OSEB, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA IN EVIDENC, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DELODAJALCA V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO JAVNEGA USLUBENCA., SOCIALNO DEL...

 • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, Rožna dolina, cesta IX 6 , 1000 LJUBLJANA in Koper
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 30.11.2022 oz. do zakljuka projekta, polni delovni as, 40, UVAJANJE V DELO VKO, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO SVETOVANJE OSEBAM, KI SO CILJNA SKUPINA PROJEKTA (DOLGOTRAJNO BREZPOSELNI, NIJE IZOBRAENI IN STAREJŠI OD 50 LET), SODELOVANJE PRI RAZVOJU STORITEV ZA CILJNO SKUPINO PROJEKTA (DOLGOTRAJNO BREZPOSELNI, NIJE IZOBRAENI IN STAREJŠI OD 50 LET), UPORABA PRIPOMOKOV ZA SAMOSTOJNO VODENJE KARIERE BO, SODELOVANJE PRI ŠIRJENJU INFORMACIJ IN DOBRIH PRAKS V LOKALNEM OKOLJU, NAPOTOVANJE BO V PROGRAME ZAPOSLOVANJA IN NA PROSTA DELOVNA MESTA, SODELOVANJE PRI IZMENJAVI PODATKOV Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI, INFORMIRANJE STRANK, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA IN EVIDENC, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DELODAJALCA V SKLADU Z USPOSOBLJ...

 • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, Rožna dolina, cesta IX 6 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 30.11.2022 oz. do zakljuka projekta, polni delovni as, 40, IZVAJANJE STORITEV PREKO RAZLINIH KOMUNIKACIJSKIH KANALOV: SODELOVANJE PRI PLANIRANJU, IZVAJANJU, SPREMLJANJU IN ZAKLJUEVANJU PROJEKTA (VSEBINSKO, KADROVSKO IN FINANNO), SODELOVANJE PRI OBVLADOVANJU SPREMEMB NA PROJEKTU, ORGANIZACIJA DELA ZAPOSLENIH NA PODROJU IZVAJANJA STORITEV PREKO RAZLINIH KOMUNIKACIJSKIH KANALOV, RAZVOJ IN UVAJANJE NOVIH STORITEV, UPORABA SODOBNIH KOMUNIKACIJSKIH STORITEV, VEKANALNA KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, NADGRADNJA BAZE ZNANJA Z INFORMACIJAMI IZ OKOLJA, USPOSABLJANJE SODELAVCEV, SODELOVANJE V DRUGIH DELOVNIH IN PROJEKTNIH SKUPINAH, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA IN EVIDENC, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DELODAJALCA V SKLADU Z USPOS...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  SVETOVALEC ZA KADROVANJE, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE OSNOVNIH, ZAHTEVNIH IN NAJZAHTEVNEJŠIH DEL NA STROKOVNEM PODROJU., Zaelene izkušnje: 4 leta ter znanje italijanskega jezika. Kandidati naj posredujejo ivljenjepis s spremnim pismom in dokazilom o izobrazbi po e-pošti na kadrovska@sb-izola-si., dopoldan...

 • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, Rožna dolina, cesta IX 6 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POGLOBLJENO KARIERNO SVETOVANJE, IZVAJANJE VKO, IZVAJANJE E-SVETOVANJA IN EURES SVETOVANJA, REHABILITACIJSKO SVETOVANJE, NAPOTOVANJE BO V PROGRAME ZAPOSLOVANJA, SODELOVANJE Z DELODAJALCI, INSTITUCIJAMI V OKOLJU IN IZVAJALCI ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE, SKRBNIŠTVO PD IN POSREDOVANJE BO V ZAPOSLITEV, POSREDOVANJE BO V ZAPOSLITEV, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA IN EVIDENC, SODELOVANJE V PROJEKTNIH IN DELOVNIH SKUPINAH, SODELOVANJE V KOMISIJI ZA JAVNA POVABILA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH DELODAJALCA V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO JAVNEGA USLUBENCA, SOCIALNO DELO, HUMANISTIKA ALI DRUBENA, POSLOVNA, UPRAVNA, PRAVNA ALI DRUGA USTREZNA SMER, STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA (ZUP), STROKOVNI IZPIT ...

 • Company ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, Rožna dolina, cesta IX 6 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH ADMINISTRATIVNIH NALOG DELOVNEGA PODROJA (KREIRANJE AKALNIH VRST, UVELJAVLJANJE STROŠKOV ZA ISKANJE ZAPOSLITEV, SPREJEM IN DOPOLNJEVANJE ZAHTEVKOV ZA DN, ORGANIZACIJA IN VODENJE EVIDENCE SKUPINSKIH IN INDIVIDUALNIH OBISKOV ŠOLSKE MLADINE V KARIERNIH SREDIŠIH), SPREMLJANJE AKTIVNOSTI BO IN ISKALCEV ZAPOSLITVE, IZDAJA MNENJ ZA TUJCE, PRIPRAVA IN ORGANIZACIJA EURES DOGODKOV IN AKTIVNOSTI, POMO UPORABNIKOM PRI UPORABI ELEKTRONSKIH STORITEV, POMO PRI IZVAJANJU SHEM IN PROJEKTOV MOBILNOSTI, VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV DELOVNEGA PODROJA (PRIJAVA, ODJAVA, POTRDILA, ODLOANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH), IZMENJAVA IN PRIDOBIVANJE PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADI...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Personnel and careers professionals Edit filters