Jobmonitor. Search results for Personal care workers in health services not elsewhere classified

25 Jobs found

Used filters:
 • Personal care workers in health services not elsewhere classifiedx
Displaying 1-25 of 25 results.
 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA, Cesta na Jezerca 17 , 4240 RAD in Radovljica
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, USMERJANJE IN POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE, OSEBNE UREJENOSTI, PRI GIBANJU IN HOJI, KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, HRANJENJU, SPREMLJANJE TER UREJANJE IN SKRB ZA OSEBNO GARDEROBO, SESTAVLJANJE IN VODENJE EVIDENC, SESTAVLJANJE PISNIH POROIL TER OBVEŠANJE, POROANJE O POSEBNOSTIH IN DRUGIH STANJIH TER SPREMEMBAH UPORABNIKOV, POMO PRI NARTOVANJU IN IZVAJANJU OSEBNIH NARTOV TER PRI IZVAJANJU PROGRAMOV VKLJUEVANJA V OKOLJE, OHRANJANJA SOCIALNIH STIKOV, OSEBNE RASTI, PROSTEGA ASA, NARTOVANJE IN IZVEDBA AKTIVNOSTI ZA KVALITETNO PREIVLJANJE PROSTEGA ASA IN VIŠJI KVALITETI IVLJENJA TER DRUGO SODELOVANJE S SVOJCI IN STROKOVNIMI DELAVCI, UREJANJE IN VZDREVANJE HIGIENE BIVALNIH PROSTOROV, IZVAJANJE...

 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA, Cesta na Jezerca 17 , 4240 RAD in Radovljica
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotnega delavca, polni delovni as, 40, USMERJANJE IN POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE, OSEBNE UREJENOSTI, PRI GIBANJU IN HOJI, KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, HRANJENJU, SPREMLJANJE TER UREJANJE IN SKRB ZA OSEBNO GARDEROBO, SESTAVLJANJE IN VODENJE EVIDENC, SESTAVLJANJE PISNIH POROIL TER OBVEŠANJE, POROANJE O POSEBNOSTIH IN DRUGIH STANJIH TER SPREMEMBAH UPORABNIKOV, POMO PRI NARTOVANJU IN IZVAJANJU OSEBNIH NARTOV TER PRI IZVAJANJU PROGRAMOV VKLJUEVANJA V OKOLJE, OHRANJANJA SOCIALNIH STIKOV, OSEBNE RASTI, PROSTEGA ASA, NARTOVANJE IN IZVEDBA AKTIVNOSTI ZA KVALITETNO PREIVLJANJE PROSTEGA ASA IN VIŠJI KVALITETI IVLJENJA TER DRUGO SODELOVANJE S SVOJCI IN STROKOVNIMI DELAVCI, UREJANJE IN VZDREVANJE HIGIENE BI...

 • Company Pravica - zavod za izvajanje osebne asistence in drugih socialnih storitev Turnišče so. p., Ulica Št in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 6 mesecev, Doloen as  oz. ves as trajanja projekta, polni delovni as, 40, DELO OSEBNEGA ASISTENTA V ZAVODU PRAVICA SO.P. JE ZAHTEVNO IN ODGOVORNO. ZAHTEVA PO IZOBRAZBI NI OPREDELJENA. NEOBHODNO JE POTREBEN UT ZA LOVEKA IN SMISEL ZA DELO Z OSEBAMI S POSEBNIMI POTREBAMI. PLAA JE 23. PLAILNI RAZRED+DODATKI PO KOLEKTIVNI POGODBI., , ...

 • Company Pravica - zavod za izvajanje osebne asistence in drugih socialnih storitev Turnišče so. p., Ulica Št in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 6 mesecev, Doloen as  oz. ves as trajanja projekta, polni delovni as, 40, DELO OSEBNEGA ASISTENTA V ZAVODU PRAVICA SO.P. JE ZAHTEVNO IN ODGOVORNO. ZAHTEVA PO IZOBRAZBI NI OPREDELJENA. NEOBHODNO JE POTREBEN UT ZA LOVEKA IN SMISEL ZA DELO Z OSEBAMI S POSEBNIMI POTREBAMI. PLAA JE 23. PLAILNI RAZRED+DODATKI PO KOLEKTIVNI POGODBI., , ...

 • Company Pravica - zavod za izvajanje osebne asistence in drugih socialnih storitev Turnišče so. p., Ulica Št in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 6 mesecev, Doloen as  oz. ves as trajanja projekta, polni delovni as, 40, DELO OSEBNEGA ASISTENTA V ZAVODU PRAVICA SO.P. JE ZAHTEVNO IN ODGOVORNO. ZAHTEVA PO IZOBRAZBI NI OPREDELJENA. NEOBHODNO JE POTREBEN UT ZA LOVEKA IN SMISEL ZA DELO Z OSEBAMI S POSEBNIMI POTREBAMI. PLAA JE 23. PLAILNI RAZRED+DODATKI PO KOLEKTIVNI POGODBI., , ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA MILKE ŠOBAR-NATAŠE ČRNOMELJ, KURIRSKA STEZA 8, 8340 ČRNOMELJ in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Doloen as  oz. 15.07.2021, polni delovni as, 40, VAROVANJE IN NEGA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI, DELO PO LDN ŠOLE, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI NE STAREJŠE OD TREH MESECEV, ZAPOSLITEV  S 01.05.2021, ...

 • Company Gregor Herega Vnuk s.p., osebna asistenca, Levčeva ulica 8 , 2000 MARIBOR in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI HIGIJENI, SPREMSTVA, POMO V GOSPODINJSTVU, vozniški izpit B kategorije, dvoizmensko...

 • Company KDR - ZDRUŽENJE ASISTENCA, SKRB ZA STAREJŠE IN INVALIDNE OSEBE - socialno podjetje, Desnjak 11 , 924 in Ljutomer
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 2 meseca, Doloen as , polni delovni as, 40, Storitve namenjene osebni pomoi uporabnika: izvajanje osebne nege in druga osebna pomo uporabniku, pomo v gospodinjstvu, pomo pri komunikaciji, spremstvo, pomo na delovnem mestu in v izobraevalnem procesu, obvezna prisotnost v primerih najteje vrste invalidnosti, druga dela po nalogu in pooblastilu strokovnega vodje osebne asistence in izvajalke osebne asistence., Potrdilo o nekaznovanosti za kazniva dejanja na podroju nasilja, spolne nedotakljivosti oziroma diskriminatornega ravnanja na podlagi invalidnosti po drugih predpisih. Nain prijave kandidata: vloge z ivljenjepisom poslati po navadni pošti ali osebno na naslov/u KDR-ZDRUENJE ASISTENCA, so.p., Desnjak 11, 9240 Ljutomer a...

 • Company Zavod za kvalitetno življenje na domu, pomoč in oskrbo oz. osebno asistenco starejšim in invalidnim in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, osebni asistent za nudenje pomoi gibalno ovirani osebi na domu pri osebni negi, vsakodnevnih opravilih, razgibavanju, gospodinjstvu in spremstvu ter ostalo po dogovoru, Veselje in smisel za delo z ljudmi, vestnost in zanesljivost, natannost, poštenost, potrpeljivost ter pozitivna naravnanost. Potrdilo o nekaznovanosti (ne starejše od 3m). Trenutna lokacija del. mesta v Domalah., gibljiv/nestalen urnik...

 • Company Socialno varstveni zavod Hrastovec, Hrastovec v Slov. goricah 22 , 2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OSEB, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPODBUJANJE IN POMO STANOVALCEM NA PODROJU SKRBI ZASE IN NA DRUGIH PODROJIH NJIHOVEGA FUNKCIONIRANJA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI DNEVNIH AKTIVNOSTI, POMO PRI VSAKDANJIH OPRAVILIH IN SAMOSTOJNO IZVAJANJE LE-TEH, POMO PRI IZVAJANJU PROGRAMA ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ SAMOSTOJNOSTI STANOVALCEV IN NAJRAZLINEJŠIH SPRETNOSTIH STANOVALCEV, SODELOVANJE PRI ORGANIZIRANJU, PRIPRAVI IN IZVAJANJU DRUABNIH IN KULTURNIH AKTIVNOSTI ZA STANOVALCE, SPODBUJANJE IN POMO STANOVALCEM  PRI AKTIVNEM PREIVLJANJU PROSTEGA ASA (ZAPOSLITVENE, KREATIVNE, KULTURNE, REKREATIVNE IN ŠPORTNE AKTIVNOSTI) V ZAVODU IN IZVEN, VZDREVANJE KOMUNIKACIJE IN SPLOŠNIH ZNANJ STANOVALCEV, VODENJE ZAPISOV O SVOJEM DELU.   , opravljen teaj in izpit za re...

 • Company DRUŠTVO AKTIVNIH IN ZAPOSLENIH INVALIDOV SLOVENIJE - DAZIS, TACENSKA CESTA 29, 1210 LJUBLJANA - ŠENT in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev oz. MAJ 2022, polni delovni as, 40, OSEBNA NEGA IN HIGIENA, OBLAENJE, PREMEŠANJE IN NAMEŠANJE INVALIDNE OSEBE NA ELEKTRINI INVALIDSKI VOZIEK, TOALETNI VOZIEK IN POSTELJO, GOSPODINJSKA IN HIŠNA OPRAVILA NA DOMU INVALIDNE OSEBE, MONA TUDI SPREMSTVA NA DOPUSTOVANJU IN V SKLOPU PROSTOASNIH AKTIVNOSTI INVALIDNE OSEBE. INVALIDNA OSEBA JE V CELOTI ODVISNA OD FIZINE POMOI DRUGEGA LOVEKA, JE PA ZAPOSLENA IN VSESTRANSKO AKTIVNA. ZA POMO V SLUBI IMA ZAPOSLENO DRUGO OSEBO. PRI NAVEDBI IZOBRAZBE JE NAVEDENA NAJNIJA PRIMERNA IZOBRAZBA, ZAELJENA PA JE VIŠJA ALI VISOKA., KANDIDATKA MORA IMETI USTREZNE FIZINE SPOSOBNOSTI KOT SO SPRETNOST IN OKRETNOST, MENTALNE SPOSOBNOSTI V SMISLU PRILAGODLJIVOSTI, IZNAJDLJIVOSTI, POTRPE...

 • Company SONČEK - ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO SLOVENIJE SO.P., Rožanska ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - IZVAJA VSO POTREBNO POMO V SKLADU S POTREBAMI IN ELJAMI UPORABNIKA IN SICER POMO ZAJEMA VSAKODNEVNA OPRAVILA, KI JIH POSAMEZNIK ZARADI SVOJE INVALIDNOSTI NE ZMORE OPRAVLJATI SAM,- IZVAJA OSEBNO NEGO IN DRUGO OSEBNO POMO UPORABNIKU,- OPRAVLJA GOSPODINJSKA OPRAVILA ZA POTREBE UPORABNIKA,- VARNO RAVNA IN UPORABLJA GOSPODINJSKE, MEDICINSKO-TEHNINE, ORTOPEDSKE PRIPOMOKE IN OPREMO, KI JO POTREBUJE UPORABNIK,- PREVAA IN SPREMLJA UPORABNIKA,- VODI LASTNO EVIDENCO DELA, - OPRAVLJA SPREMSTVO IN POMO NA DELOVNEM MESTU ALI IZOBRAEVALNEM PROCESU,- OPRAVLJA DRUGE NALOGE ZA POTREBE UPORABNIKA,- IZVAJA DELA IN NALOGE V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM, PO NAVODILU NADREJENEGA., , veizmensko...

 • Company DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V RAZVOJU "VESELE NOGICE", Trubarjevo nabrežje 1 A, 3270 LAŠKO in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 30, OSEBNI ASISTENT ZA NUDENJE POMOI PRI VSAKODNEVNIH OPRAVILIH, NEGI, GOSPODINJSTVU, SPREMSTVU IN KOMUNIKACIJI, DELO NA DOMU UPORABNIKA. VESELJE IN SMISEL ZA DELO Z LJUDMI, VESTNOST IN ZANESLJIVOST, NATANNOST IN POTRPELJIVOST TER POZITIVNA NARAVNANOST. ZAELENE IZKUŠNJE Z DELOM Z OSEBAMI S POSEBNIMI POTREBAMI, NEENAKOMERNI DELOVNI AS, DELO POTEKA VSE DNI V TEDNU, TUDI POPOLDAN. (30 UR TEDENSKO). DELOVNO MESTO V LJUBLJANI. STOPNJA IN VRSTA IZOBRAZBE ZA TO DELOVNO MESTO NI POMEMBNA., gibljiv/nestalen urnik...

 • Company FRACTALS, Zavod za družbene inovacije, Tabor 18 , 1380 CERKNICA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OSEBNA POMO UPORABNICI, POMO PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, SPREMSTVO., Delo poteka v Koevju v dopoldanski in popoldanski izmeni. Zaelena je soutna oseba, ki ima veselje do dela z ljudmi in je natanna in zanesljiva., dvoizmensko...

 • Company Zaposlitveni center ZAVOD ŠTEFANOV CENTER VOGRSKO, Vogrsko 103 , 5293 VOLČJA DRAGA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  DELOVNI INŠTRUKTOR ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 8 mesecev oz. decembra 2021, polni delovni as, 40, - DVOIZMENSKO DELO (DOPOLDAN 7.00-15.00 IN POPOLDAN 12.00-20.00) - IZVAJANJE ORGANIZACIJSKE IN LOGISTINE PODPORE PROGRAMA PO NAVODILIH NADREJENEGA (PREVOZ OSEB IN BLAGA).- ORGANIZIRANJE DELA, SKRB ZA USTREZNO KAKOVOST DELA IN NADZIRANJE DELA.- OPRAVLJANJE DEL SKUPAJ Z OSTALIMI ZAPOSLENIMI NA ZAŠITENIH DELOVNIH MESTIH (IŠENJE, DELO V PRALNICI, RONA DELA-SESTAVLJANE PROIZVODOV, ZELENI PROGRAM IN OSTALA DELA V SKLOPU STORITEV, KI JIH IZVAJA ZAVOD). - MENTORSTVO, SPREMLJANJE IN POMO POSAMEZNIKU PRI OPRAVLJANJU DELA (RAZLAGA DELOVNIH POSTOPKOV). - DRUGA DELA V SKLADU S POGODBO. - LASTEN PREVOZ., - Sposobnost dela z invalidi - Vodenje skupin in komunikacijske s...

 • Company Zaposlitveni center ZAVOD ŠTEFANOV CENTER VOGRSKO, Vogrsko 103 , 5293 VOLČJA DRAGA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  DELOVNI INŠTRUKTOR ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 8 mesecev oz. decembra 2021, polni delovni as, 40, - DVOIZMENSKO DELO (DOPOLDAN 7.00-15.00 IN POPOLDAN 12.00-20.00) - IZVAJANJE ORGANIZACIJSKE IN LOGISTINE PODPORE PROGRAMA PO NAVODILIH NADREJENEGA (PREVOZ OSEB IN BLAGA).- ORGANIZIRANJE DELA, SKRB ZA USTREZNO KAKOVOST DELA IN NADZIRANJE DELA.- OPRAVLJANJE DEL SKUPAJ Z OSTALIMI ZAPOSLENIMI NA ZAŠITENIH DELOVNIH MESTIH (IŠENJE, DELO V PRALNICI, RONA DELA-SESTAVLJANE PROIZVODOV, ZELENI PROGRAM IN OSTALA DELA V SKLOPU STORITEV, KI JIH IZVAJA ZAVOD). - MENTORSTVO, SPREMLJANJE IN POMO POSAMEZNIKU PRI OPRAVLJANJU DELA (RAZLAGA DELOVNIH POSTOPKOV). - DRUGA DELA V SKLADU S POGODBO. - LASTEN PREVOZ., - Sposobnost dela z invalidi - Vodenje skupin in komunikacijske s...

 • Company FRACTALS, Zavod za družbene inovacije, Tabor 18 , 1380 CERKNICA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OSEBNA POMO UPORABNICI, POMO PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, SPREMSTVO., Delo poteka v Koevju v dopoldanski in popoldanski izmeni. Zaelena je soutna oseba, ki ima veselje do dela z ljudmi in je natanna in zanesljiva., dvoizmensko...

 • Company KDR - ZDRUŽENJE ASISTENCA, SKRB ZA STAREJŠE IN INVALIDNE OSEBE - socialno podjetje, Desnjak 11 , 924 in Ljutomer
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 2 meseca, Doloen as , polni delovni as, 40, Storitve namenjene osebni pomoi uporabnika: izvajanje osebne nege in druga osebna pomo uporabniku, pomo v gospodinjstvu, pomo pri komunikaciji, spremstvo, pomo na delovnem mestu in v izobraevalnem procesu, obvezna prisotnost v primerih najteje vrste invalidnosti, druga dela po nalogu in pooblastilu strokovnega vodje osebne asistence in izvajalke osebne asistence., Potrdilo o nekaznovanosti za kazniva dejanja na podroju nasilja, spolne nedotakljivosti oziroma diskriminatornega ravnanja na podlagi invalidnosti po drugih predpisih. Nain prijave kandidata: vloge z ivljenjepisom poslati po navadni pošti ali osebno na naslov/u KDR-ZDRUENJE ASISTENCA, so.p., Desnjak 11, 9240 Ljutomer a...

 • Company Zaposlitveni center ZAVOD ŠTEFANOV CENTER VOGRSKO, Vogrsko 103 , 5293 VOLČJA DRAGA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  DELOVNI INŠTRUKTOR ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 8 mesecev oz. decembra 2021, polni delovni as, 40, - DVOIZMENSKO DELO (DOPOLDAN 7.00-15.00 IN POPOLDAN 12.00-20.00) - IZVAJANJE ORGANIZACIJSKE IN LOGISTINE PODPORE PROGRAMA PO NAVODILIH NADREJENEGA (PREVOZ OSEB IN BLAGA).- ORGANIZIRANJE DELA, SKRB ZA USTREZNO KAKOVOST DELA IN NADZIRANJE DELA.- OPRAVLJANJE DEL SKUPAJ Z OSTALIMI ZAPOSLENIMI NA ZAŠITENIH DELOVNIH MESTIH (IŠENJE, DELO V PRALNICI, RONA DELA-SESTAVLJANE PROIZVODOV, ZELENI PROGRAM IN OSTALA DELA V SKLOPU STORITEV, KI JIH IZVAJA ZAVOD). - MENTORSTVO, SPREMLJANJE IN POMO POSAMEZNIKU PRI OPRAVLJANJU DELA (RAZLAGA DELOVNIH POSTOPKOV). - DRUGA DELA V SKLADU S POGODBO. - LASTEN PREVOZ., - Sposobnost dela z invalidi - Vodenje skupin in komunikacijske s...

 • Company FRACTALS, Zavod za družbene inovacije, Tabor 18 , 1380 CERKNICA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OSEBNA POMO UPORABNICI, POMO PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, SPREMSTVO., Delo poteka v Koevju v dopoldanski in popoldanski izmeni. Zaelena je soutna oseba, ki ima veselje do dela z ljudmi in je natanna in zanesljiva., dvoizmensko...

 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, DRAGA, DRAGA 1, 1292 IG in Draga
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. 31.8.2021, polni delovni as, 40, USMERJANJE IN  POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE, OSEBNE UREJENOSTI, PRI GIBANJU IN HOJI, KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, HRANJENJU,  SPREMLJANJE TER UREJANJE IN SKRB ZA OSEBNO GARDEROBO SESTAVLJANJE IN VODENJE EVIDENC, SESTAVLJANJE  PISNIH POROIL TER OBVEŠANJE POROANJE O POSEBNOSTIH IN DRUGIH STANJIH TER SPREMEMBAH UPORABNIKOV SODELOVANJE PRI NARTOVANJU IN IZVAJANJU OSEBNIH NARTOV TER PRI IZVAJANJU PROGRAMOV VKLJUEVANJA V OKOLJE, OHRANJANJA SOCIALNIH STIKOV, OSEBNE RASTI, PROSTEGA ASA, NARTOVANJE IN IZVEDBA AKTIVNOSTI ZA KVALITETNO PREIVLJANJE PROSTEGA ASA IN VIŠJI KVALITETI IVLJENJA TER DRUGO SODELOVANJE S SVOJCI IN STROKOVNIMI DELAVCI UREJANJE IN VZDREVANJE HIGIENE BIVALNIH PROSTOROV ...

 • Company KDR - ZDRUŽENJE ASISTENCA, SKRB ZA STAREJŠE IN INVALIDNE OSEBE - socialno podjetje, Desnjak 11 , 924 in Ljutomer
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 2 meseca, Doloen as , polni delovni as, 40, Storitve namenjene osebni pomoi uporabnika: izvajanje osebne nege in druga osebna pomo uporabniku, pomo v gospodinjstvu, pomo pri komunikaciji, spremstvo, pomo na delovnem mestu in v izobraevalnem procesu, obvezna prisotnost v primerih najteje vrste invalidnosti, druga dela po nalogu in pooblastilu strokovnega vodje osebne asistence in izvajalke osebne asistence., Potrdilo o nekaznovanosti za kazniva dejanja na podroju nasilja, spolne nedotakljivosti oziroma diskriminatornega ravnanja na podlagi invalidnosti po drugih predpisih. Nain prijave kandidata: vloge z ivljenjepisom poslati po navadni pošti ali osebno na naslov/u KDR-ZDRUENJE ASISTENCA, so.p., Desnjak 11, 9240 Ljutomer a...

 • Company MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR, Gospejna ulica 11 , 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OSEBNA POMO IN OSEBNA NEGA, POMO V GOSPODINJSTVU, PRI OSEBNI MOBILNOSTI IN PREVOZU, POMO PRI KOMUNIKACIJI., Pozitiven odnos do hendikepiranih, zmonost empatije, internet, elektronska pošta, lastni prevoz na delo., ...

 • Company MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR, Gospejna ulica 11 , 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, OSEBNA POMO IN OSEBNA NEGA, POMO V GOSPODINJSTVU, POMO PRI OSEBNI MOBILNOSTI(OSEBNO SPREMSTVO IN OSEBNI PREVOZ)., Pozitiven odnos do hendikepiranih, zmonost empatije, internet, elektronska pošta, lastni prevoz na delo., ...

 • Company SONČEK - ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO SLOVENIJE SO.P., Rožanska ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 5 mesecev, Doloen as, 5 mesecev, polni delovni as, 40, POMO UPORABNIKOM PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE, PRI HRANJENJU, PRI VSTAJANJU, OBLAENJU, OBUVANJU, SEZUVANJU IN SLAENJU, PRI GIBANJU IN HOJI, PRI KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, VODENJE AKTIVNOSTI, KI PRISPEVAJO K ZADOVOLJEVANJU OSNOVNIH IVLJENJSKIH POTREB UPORABNIKOV, SKRB ZA ZDRAVJE IN VARNOST UPORABNIKOV, SKRB ZA RACIONALNO RABO ENERGIJE, DELOVNIH PRIPOMOKOV IN MATERIALA ZA DELO, SPODBUJANJE OHRANJANJA UPORABNIKOVE SPOSOBNOSTI IN SPRETNOSTI TER RAZVIJANJE NOVIH ZNANJ IN TEHNIK, VAROVANJE INTERESOV IN PRAVIC UPORABNIKOV TER VAROVANJE UPORABNIKOV PRED KAKRŠNOKOLI ZLORABO, OBVEŠANJE VODJE ENOTE O VSEH POSEBNOSTIH IN POMEMBNIH ZADEVAH POSEBNO V ZVEZI Z UPORABNIKI, VONJA KOMBIJA IN SPREMLJANJE ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Personal care workers in health services not elsewhere classified Edit filters