Jobmonitor. Search results for Personal care workers in health services not elsewhere classified

36 Jobs found

Used filters:
 • Personal care workers in health services not elsewhere classifiedx
Displaying 1-36 of 36 results.
 • Company MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR, Gospejna ulica 11 , 2000 MARIBOR in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OSEBNA POMO, POMO V GOSPODINJSTVU, PRI OSEBNI MOBILNOSTI, PRI KOMUNIKACIJI, PRI DELU IN IZOBRAEVANJU, Pozitiven odnos do hendikepiranih, zmonost empatije, internet, elektronska pošta., ...

 • Company MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR, Gospejna ulica 11 , 2000 MARIBOR in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OSEBNA POMO, POMO V GOSPODINJSTVU, PRI OSEBNI MOBILNOSTI, PRI KOMUNIKACIJI, PRI DELU IN IZOBRAEVANJU, Pozitiven odnos do hendikepiranih, zmonost empatije, internet, elektronska pošta. , ...

 • Company PRIZMA PONIKVE, POSEBNI SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD, PONIKVE 76, 1312 VIDEM - DOBREPOLJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POMO IN SPODBUJANJE STANOVALCEV PRI AKTIVNEM PREIVLJANJU PROSTEGA ASA, POMO IN USMERJANJE STANOVALCEV PRI OPRAVLJANJU OSEBNE HIGIENE, OBLAENJU, HRANJENJU, GIBANJU, PRIPRAVA NA HRANJENJE IN HRANJENJE STANOVALCEV, SKRB ZA VARNOST STANOVALCEV PRI AKTIVNOSTIH, DELO Z ODRASLIMI INVALIDI,DELO V BIVALNI ENOTI V PREDSTRUGAH, ...

 • Company PRIZMA PONIKVE, POSEBNI SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD, PONIKVE 76, 1312 VIDEM - DOBREPOLJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POMO IN SPODBUJANJE STANOVALCEV PRI AKTIVNEM PREIVLJANJU PROSTEGA ASA, POMO IN USMERJANJE STANOVALCEV PRI OPRAVLJANJU OSEBNE HIGIENE, OBLAENJU, HRANJENJU, GIBANJU, PRIPRAVA NA HRANJENJE IN HRANJENJE STANOVALCEV, SKRB ZA VARNOST STANOVALCEV PRI AKTIVNOSTIH, DELO Z ODRASLIMI INVALIDI, DELO V BIVALNI ENOTI V SODRAICI, ...

 • Company PRIZMA PONIKVE, POSEBNI SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD, PONIKVE 76, 1312 VIDEM - DOBREPOLJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POMO IN SPODBUJANJE STANOVALCEV PRI AKTIVNEM PREIVLJANJU PROSTEGA ASA, POMO IN USMERJANJE STANOVALCEV PRI OPRAVLJANJU OSEBNE HIGIENE, OBLAENJU, HRANJENJU, GIBANJU, PRIPRAVA NA HRANJENJE IN HRANJENJE STANOVALCEV, SKRB ZA VARNOST STANOVALCEV PRI AKTIVNOSTIH, DELO Z ODRASLIMI INVALIDI, DELO V BIVALNIH ENOTAH V MENGŠU, ...

 • Company ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE, Štihova ulica 14 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 31.03.2021, polni delovni as, 40, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMO POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., Išemo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vestno in potrpeljivo opravljale delo osebnih asistentov ali osebnih asistentk. Po doloenem obdobju monost zaposlitve za nedoloen as. V kratek ivljenjepis navesti št. objave, na katero se prijavljate., gibljiv/nestalen urnik...

 • Company Pravica - zavod za izvajanje osebne asistence in drugih socialnih storitev Turnišče so. p., Ulica Št in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 6 mesecev, Doloen as  oz. ves as trajanja projekta, polni delovni as, 40, DELO OSEBNEGA ASISTENTA V ZAVODU PRAVICA SO.P. JE ZAHTEVNO IN ODGOVORNO. ZAHTEVA PO IZOBRAZBI NI OPREDELJENA. NEOBHODNO JE POTREBEN UT ZA LOVEKA IN SMISEL ZA DELO Z OSEBAMI S POSEBNIMI POTREBAMI. PLAA JE 23. PLAILNI RAZRED +DODATKI PO KOLEKTIVNI POGODBI ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO., , ...

 • Company Pravica - zavod za izvajanje osebne asistence in drugih socialnih storitev Turnišče so. p., Ulica Št in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 6 mesecev, Doloen as  oz. ves as trajanja projekta, polni delovni as, 40, DELO OSEBNEGA ASISTENTA V ZAVODU PRAVICA SO.P. JE ZAHTEVNO IN ODGOVORNO. ZAHTEVA PO IZOBRAZBI NI OPREDELJENA. NEOBHODNO JE POTREBEN UT ZA LOVEKA IN SMISEL ZA DELO Z OSEBAMI S POSEBNIMI POTREBAMI. PLAA JE 23. PLAILNI RAZRED +DODATKI PO KOLEKTIVNI POGODBI ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO., , ...

 • Company DRUŠTVO AKTIVNIH IN ZAPOSLENIH INVALIDOV SLOVENIJE - DAZIS, TACENSKA CESTA 29, 1210 LJUBLJANA - ŠENT in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev oz. 31.08.2021, polni delovni as, 40, OSEBNA POMO TER POMO PRI GOSPODINJSKIH IN HIŠNIH OPRAVILIH, VKLJUNO S POMOJO PRI SKRBI ZA UPORABNIKOVE IVALI., POŠTEN, KULTUREN IN ODKRIT ODNOS DO UPORABNIKA IN SEBE TER DELOVNA ZAGNANOST TER KVALITETA DELA SO POMEMBNEJŠI OD IZOBRAZBE SAME, KI PA JE NE ZANEMARJAMO. KANDIDATKE/TI MORAJO BITI PRILAGODLJIVI, IN FIZINO SPRETNI. PISNA PRIJAVA MORA VSEBOVATI KANDIDATKIN/OV NASLOV BIVALIŠA, ŠTEVILKO MOBITELA IN E-MAIL NASLOV (E GA IMA). POMEMBNE SO ŠE OSEBNOSTNE LASTNOSTI KOT KULTURNOST V ODNOSU, VLJUDNOST IN SOCIALNO POZITIVEN VEDENJSKI VZOREC. DELO JE V GABROVKI PRI LITIJI PRI ENEM UPORABNIKU. NA PROSTO DELOVNO MESTO SE LAHKO PRIJAVIJO KANDIDATKE/TI IZ LITIJE IN BLINJE OK...

 • Company DRUŠTVO AKTIVNIH IN ZAPOSLENIH INVALIDOV SLOVENIJE - DAZIS, TACENSKA CESTA 29, 1210 LJUBLJANA - ŠENT in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OSEBNA POMO, POMO PRI GOSPODINJSKIH IN HIŠNIH OPRAVILIH, POMO PRI KOMUNIKACIJI IN SPREMSTVA ZA INVALIDNO OSEBO, STROKOVEN, POŠTEN, KULTUREN IN ODKRIT ODNOS DO UPORABNIKA TER VOLJA DO DELA IN KVALITETA DELA SO POMEMBNEJŠI OD SAME IZOBRAZBE, KI PA JE NE ZAPOSTAVLJAMO. KANDIDATI/KE MORAJO BITI PRILAGODLJIVI IN FIZINO SPRETNI. PISNA PRIJAVA MORA VSEBOVATI KANDIDATOV/IN NASLOV BIVALIŠA, ŠT. MOBITELA IN E-MAIL NASLOV (E GA IMA). ZELO POMEMBNE SO KANDIDATOVE/KINE OSEBNOSTNE LASTNOSTI, KOT SO VLJUDNOST IN SOCIALNO POZITIVEN VEDENJSKI VZOREC. DELO JE V KOEVJU PRI ENEM UPORABNIKU. NA PROSTO DELOVNO MESTO SE LAHKO PRIJAVIJO KANDIDATI/KE IZ KOEVJA, RIBNICE IN BLINJE OKOLICE. POTNI STROŠKI SE POVRNEJO V...

 • Company JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC ROGAŠKA SLATINA, Ulica Kozjanskega odreda 2 , 3250 ROGAŠKA S in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OSEB, poskusno delo , Doloen as  oz. 31. 8.2021, polni delovni as, 40, INDIVIDUALEN PRISTOP K OTROKU, SODELUJE PRI IZVAJANJU VZGOJNO-IZOBRAEVALNIH DEJAVNOSTI V VRTCU, IZVAJANJE FIZINE POMOI OTROKU, PRIPRAVLJA DIDAKTINE PRIPOMOKE NAMENJENE GIBALNO OVIRANEMU OTROKU V SKLADU Z NARTOVANIMI DEJAVNOSTMI, Dokazilo o nekaznovanosti in potrdilo o izobrazbi. Kandidati naj na vlogo napišejo el. naslov, zaradi obvešanja neizbranih kandidatov. Izobrazba pedagoška., ...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA, KIDRIČEVA ULICA 15 , 6250 ILIRSKA BISTRICA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SKRB ZA VARNO IN KVALITETNO BIVANJE OSEB Z DEMENCO, POMO TER IZVAJANJU DNEVNIH AKTIVNOSTI STANOVALCEV (POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE NEGE STANOVALCEV, OBLAENJE, SLAENJE, PREHRANJEVANJE, GIBANJE) Z NAMENOM, DA OHRANIJO IM VEJO SAMOSTOJNOST, AKTIVNA IN PASIVNA POMO PRI IZVAJANJU TELESNIH AKTIVNOSTI, VODENJE PREDPISANE DOKUMENTACIJE O STORITVAH IN SVOJEM DELU, SKRB ZA OHRANJANJE ZMONOSTI OZ. SPOSOBNOSTI STANOVALCEV, POMO PRI PRIPRAVLJANJU PROGRAMOV DNEVNIH AKTIVNOSTI, DELOVNIH POSTOPKOV IN UVAJANJE STANOVALCEV V AKTIVNOSTI, VZDREVANJE BIVALNEGA OKOLJA STANOVALCEV TER OSTALE NALOGE IZ SISTEMIZACIJE., Komunikativnost, sposobnost presoje in odloanja, posebne rone spretnosti, natannost in zanesljivost, tol...

 • Company DOM OB SAVINJI CELJE, JURČIČEVA ULICA 6 , 3000 CELJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENI NEGI STANOVALCEV, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU IVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH, K VLOGI JE POTREBNO PRILOITI IVLJENJEPIS, POTRDILO O IZOBRAZBI, POTRDILO O STROKOVNEM IZPITU, POTRDILO O CEPLJENJU (HEPATITIS B IN OŠPICE), ODLOBO O VPISU V REGISTER ZDRAVSTVENIH DELAVCEV, POZNAVANJE OSNOV GERONTOLOGIJE, KOMUNIKATIVNOST, PRIJAZNOST, TOLERANTNOST, USTVENA STABILNOST, ...

 • Company DOM OB SAVINJI CELJE, JURČIČEVA ULICA 6 , 3000 CELJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENI NEGI STANOVALCEV, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU IVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH, K VLOGI JE POTREBNO PRILOITI IVLJENJEPIS, POTRDILO O IZOBRAZBI, POTRDILO O STROKOVNEM IZPITU, POTRDILO O CEPLJENJU (HEPATITIS B IN OŠPICE), ODLOBO O VPISU V REGISTER ZDRAVSTVENIH DELAVCEV, POZNAVANJE OSNOV GERONTOLOGIJE, KOMUNIKATIVNOST, PRIJAZNOST, TOLERANTNOST, USTVENA STABILNOST, ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ZALOG, Cerutova ulica 7 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OSEB, poskusno delo , Doloen as  oz. 30.6.2021, polni delovni as, 40, POMAGA UENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI , DA LAHKO PRIHAJAJO K POUKU IN DRUGIM OBLIKAM VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA DELA; SKRBI ZA TO, DA SE UENCI VARNO GIBLJEJO PO OBJEKTU IN JIM PRI TEM POMAGA; OPRAVLJA DRUGA DELA IN NALOGE, KI SO POTREBNE V ZVEZI S SPREMLJANJEM  UENCEV V ŠOLI  TER DRUGE NALOGE PO LETNEM DELOVNEM NARTU ŠOLE IN PO NAVODILIH VODSTVA ŠOLE; SODELUJE IN SE POVEZUJE S PEDAGOŠKIMI IN SVETOVALNIMI DELAVCI TER STARŠI; SODELUJE NA TIMSKIH SESTANKIH;SVOJO VLOGO LAHKO VRŠI TUDI V ASU POITNIC KOT SPREMLJEVALEC V ORGANIZIRANIH OBLIKAH PREIVLJANJA PROSTEGA ASA, KOT SO TABORI, LETOVANJA,POITNIŠKE DELAVNICE; POMAGA V ODDELKIH JUTRANJEGA VARSTVA; POMAGA UENCU V KNJINICI, TAJNIŠTVU IN RAUNOVODSTVU. O...

 • Company ZDRUŽENJE ZA OSEBNO ASISTENCO SLOVENIJE, Cesta 24. junija 72 , 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 30, V ZAGOTAVLJANJU GLAVNEGA NAMENA IN CILJA, TO JE NEODVISTNO IN SAMOSTOJNO IVLJENJE INVALIDNE OSEBE, REDNO ZA SKRAJŠANI DELAVNI AS (30  UR TEDENSKO OZ 6 UR DNEVNO) ZAPOSLIMO OSEBNEGA ASISTENTA/KO V LJUBLJANI. ZAELJENO JE, DA IMA KANDIDAT/KA OPRAVLJEN IZPIT B KATEGORIJE. PRIAKUJE SE ZANESLJIVOST, ODGOVORNOST, PREDVSEM PA VESELJE DO DELA Z LJUDMI., , dopoldan...

 • Company Zavod za razvijanje in izvajanje podpornih storitev za samostojno življenje - ZRIPS, Samova ulica 9 in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OSEBNI ASISTENT, , ...

 • Company DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE, Linhartova cesta 1 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO INVALIDOM PRI NASLEDNJIH OPRAVILIH: OSEBNA NEGA, GOSPODINJSKA POMO, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH., Delo poteka v Ljubljani. V prijavi navedite številko oglasa.  Fizina mo, veselje in smisel za delo z ljudmi, vestnost in zanesljivost, natannost in potrpeljivost, osebna urejenost.   Neenakomerno razporejen in fleksibilen delovni as. Meseno plailo 1043,68€ bruto za 40 ur/teden, dodatki za nedeljsko, praznino in nono delo. Izjemno pomembna je fleksibilnost pri delovnem asu. Asistenti opravljajo veizmensko delo (dopoldanska, popoldanska in nona izmena), delo ob nedeljah in delo ob praznikih., gibljiv/nestalen urnik...

 • Company DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE, Linhartova cesta 1 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO INVALIDOM PRI NASLEDNJIH OPRAVILIH: OSEBNA NEGA, GOSPODINJSKA POMO, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH., Delo poteka v Ljubljani. V prijavi navedite številko oglasa. Fizina mo, veselje in smisel za delo z ljudmi, vestnost in zanesljivost, natannost in potrpeljivost, osebna urejenost. Neenakomerno razporejen in fleksibilen delovni as. Meseno plailo 1043,68€ bruto za 40 ur/teden, dodatki za nedeljsko, praznino in nono delo. Izjemno pomembna je fleksibilnost pri delovnem asu. Asistenti opravljajo veizmensko delo (dopoldanska, popoldanska in nona izmena), delo ob nedeljah in delo ob praznikih., gibljiv/nestalen urnik...

 • Company Zavod za razvijanje in izvajanje podpornih storitev za samostojno življenje - ZRIPS, Samova ulica 9 in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 20, OSEBNI ASISITENT, , popoldan...

 • Company SONČEK - ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO SLOVENIJE SO.P., Rožanska ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, - IZVAJA VSO POTREBNO POMO V SKLADU S POTREBAMI IN ELJAMI UPORABNIKA IN SICER POMO ZAJEMA VSAKODNEVNA OPRAVILA, KI JIH POSAMEZNIK ZARADI SVOJE INVALIDNOSTI NE ZMORE OPRAVLJATI SAM, - IZVAJA OSEBNO NEGO IN DRUGO OSEBNO POMO UPORABNIKU, - OPRAVLJA GOSPODINJSKA OPRAVILA ZA POTREBE UPORABNIKA, - VARNO RAVNA IN UPORABLJA GOSPODINJSKE, MEDICINSKO-TEHNINE, ORTOPEDSKE PRIPOMOKE IN OPREMO, KI JO POTREBUJE UPORABNIK, - PREVAA IN SPREMLJA UPORABNIKA, - VODI LASTNO EVIDENCO DELA, - OPRAVLJA SPREMSTVO IN POMO NA DELOVNEM MESTU ALI IZOBRAEVALNEM PROCESU, - OPRAVLJA DRUGE NALOGE ZA POTREBE UPORABNIKA, - IZVAJA DELA IN NALOGE V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM, PO NAVODILU NADREJENEGA., PRIPRAVLJENOST ZA DELO...

 • Company SONČEK - ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO SLOVENIJE SO.P., Rožanska ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, IZVAJA VSO POTREBNO POMO V SKLADU S POTREBAMI IN ELJAMI UPORABNIKA IN SICER POMO ZAJEMA VSAKODNEVNA OPRAVILA, KI JIH POSAMEZNIK ZARADI SVOJE INVALIDNOSTI NE ZMORE OPRAVLJATI SAM, IZVAJA OSEBNO NEGO IN DRUGO OSEBNO POMO UPORABNIKU, OPRAVLJA GOSPODINJSKA OPRAVILA ZA POTREBE UPORABNIKA, VARNO RAVNA IN UPORABLJA GOSPODINJSKE, MEDICINSKO-TEHNINE, ORTOPEDSKE PRIPOMOKE IN OPREMO, KI JO POTREBUJE UPORABNIK, PREVAA IN SPREMLJA UPORABNIKA, VODI LASTNO EVIDENCO DELA,  OPRAVLJA SPREMSTVO IN POMO NA DELOVNEM MESTU ALI IZOBRAEVALNEM PROCESU, OPRAVLJA DRUGE NALOGE ZA POTREBE UPORABNIKA, IZVAJA DELA IN NALOGE V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM, PO NAVODILU NADREJENEGA., PRIPRAVLJENOST ZA DELO V POPOLDANSKEM A...

 • Company ZDRUŽENJE GLUHOSLEPIH SLOVENIJE DLAN, Trebinjska ulica 7 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. 31.12.2020, polni delovni as, 40, POMO PRI VSAKODNEVNIH OPRAVILIH, SPREMLJANJE, DELO PO NAVODILIH UPORABNIKA., ZAELENO ZNANJE HITREGA TIPKANJA V PROGRAMU MICROSOFT WORD. EMPATINOST, OBUTEK ZA DELO Z RANLJIVIMI SKUPINAMI. ZAELENO JE LASTNO PREVOZNO SREDSTVO., dopoldan...

 • Company DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o., PE Center starejših Horjul, Slovenska cesta 17 , 1354 HO in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE  OSKRBE IN PROSTOASOVNIH AKTIVNOSTI UPORABNIKOV, VODENJE  IZVAJANJA IN  ZADOVOLJEVANJA OSNOVNIH IVLJENJSKIH POTREB UPORABNIKOV, SODELOVANJE S STARŠI, SKRBNIKI, ZAGOVORNIKI UPORABNIKOV TER VODENJE EVIDENCE IN OBVEŠANJE VODJE PROGRAMA O VSEH PSIHOSOMATSKIH IN DRUGIH SPREMEMBAH, KI JIH OPAA PRI UPORABNIKIH, SODELOVANJE PRI ORGANIZIRANJU, PRIPRAVI IN IZVAJANJU DRUABNIH IN KULTURNIH AKTIVNOSTI ZA STANOVALCE, SPODBUJANJE IN VKLJUEVANJE STANOVALCEV  V SKUPINSKE IN DRUABNE AKTIVNOSTI V INSTITUCIJI IN IZVEN INSTITUCIJE, SPODBUJANJE IN POMO STANOVALCEM PRI AKTIVNEM PREIVLJANJU PROSTEGA ASA, IŠENJE IN UREJANJE STANOVALEVE POSTELJE IN SOBE, PRIPRAVA, M...

 • Company ROADKILL INCORPORATED, začasni gostinski obrati, Jean Tentacles Roadkill s.p., Mestni trg 10 , 1000 in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 35, DELO OBSEGA IŠENJE, PRENAŠANJE, POMO PRI AKTIVNOSTIH (PLAVANJE, FITNES), DELO OSEBNEGA ŠOFERJA IN DELO VZDREVALCA HIŠNIKA. , IŠEM NATANNO, LOJALNO IN POTRPELJIVO OSEBO VREDNO ZAUPANJA. PRIAKUJE SE TUDI DOBRA FIZINA PRIPRAVLJENOST, KER ZNA BITI DELO NA TRENUTKE PRECEJ FIZINO NAPORNO. DELO POTEKA V LJUBLJANI, ZAELJEN LASTEN PREVOZ. PLAA ZNAŠA 900 EUR NETO KASNEJE MONOST NAPREDOVANJA IN POVIŠICE!, dvoizmensko...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV POLDE EBERL-JAMSKI, IZLAKE 13, 1411 IZLAKE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo , Doloen as  oz. za as nadomešanja zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, -STROKOVNO VODENJE,USKLAJEVANJE IN NADZIRANJE DELA V SLUBI ZNO IN KOORDINACIJA PROGRAMA REHABILITACIJE, -SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI IN NARTOVANJU DELOVNEGA PROCESA ZNO, -PRIPRAVA INDIVIDUALNEGA NARTA ZA STANOVALCA PO PROCESNI METODI DELA(PDCA), -IZVAJANJE KATEGORIZACIJE ZN IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBRAUN, -UKREPANJE V NEPRIAKOVANIH SITUACIJAH,NUDENJE NUJNE MEDICINSKE POMOI, -SODELOVANJE PRI OCENJEVANJU DELOVNE USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH V SLUBI ZNO, -SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI IN IZVAJANJU ZDRAVSTVENO VZGOJNEGA DELA, -SODELOVANJE Z ZUNANJIMI ZDR.SLUBAMI, -STROKOVNO IN ADMINISTRATIVNO DELO V AMBULANTI, -ODVZEM MATERIALA ZA LAB.PREISKAVE, -SODELO...

 • Company ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE, Maroltova ulica 14 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, POMO PRI GIBANJU, HRANJENJU, , popoldan...

 • Company ZAVOD SV. TEREZIJE ZAVOD ZA SOCIALNO VARSTVENO DELO, Videm 33 A, 1312 VIDEM - DOBREPOLJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SPREMLJANJE OSEB Z DEMENCO, VZDREVANJE SAMOSTOJNOSTI OSEB Z DEMENCO PRI OPRAVLJANJU VSAKODNEVNIH AKTIVNOSTI, ANIMACIJA IN ZAPOSLITEV OSEB, SKRB ZA OHRANJANJE PSIHOFIZINIH SPOSOBNOSTI, SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNIMI DELAVCI IN SLUBAMI, VODENJE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE PRI INDIVIDUALNEM NARTOVANJU, RAZDELJEVANJE HRANE, POMO PRI HRANJENJU, STREBA NAPITKOV, HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCEV, POMO PRI UMIVANJU, OBLAENJU IPD, DRUGA SORODNA DELA IN NALOGE PO NAVODILU NADREJENEGA., , dvoizmensko...

 • Company NANA, šiviljstvo, pletilstvo, inštrukcije, varstvo otrok in pomoč starejšim, Danica PLOH s.p., Obrež in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 4 mesece, skrajšan delovni as, 30, pomo slepi osebi, monost dolgoronega sodelovanja, vozniški izpit zaelen, ni pa pogoj, od kandidatov priakujemo, da imajo ut za delo z ljudmi, poštenost, zanesljivost, ...

 • Company KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV, ČRNEČE 146, 2370 DRAVOGRAD in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMONA DELA PRI NE ZDRAVSTVENI OSKRBI STANOVALCEV,- POMO PRI HIGIENSKI OSKRBI STANOVALCEV,- HIGIENSKO VZDREVANJE POSTELJE IN PRIPOMOKOV,- IZVAJANJE VARSTVA IN SOCIALNE OSKRBE,- DELO PO ELJAH NARONIKA STORITVE, - OSTALE NALOGE PO NALOGU NADREJENEGA. , , veizmensko...

 • Company Dom upokojencev Idrija, oskrba in varstvo starostnikov, d.o.o., Arkova ulica 4 , 5280 IDRIJA in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  DELOVNI INŠTRUKTOR ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN ANALIZIRANJE DELA Z UPORABNIKI PRI ZAPOSLITVENEM PROGRAMU -UVAJANJE NOVIH OBLIK DELA IN   ZAPOSLITVENIH POSTOPKOV-ZAGOTAVLJANJE MATERIALA  IN PRIPOMOKOV TER  NADZOR KAKOVOSTI DELA  IN IZDELKOV-SKRB ZA VARNOST UPORABNIKOV PRI IZVAJANJU PROGRAMA, OSTALA OPRAVILA PO NAVODILU VODJE., , dvoizmensko...

 • Company ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE, Maroltova ulica 14 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 20, POMO PRI GIBANJU, GOSPODINJSKA OPRAVILA,POMO PRI HRANJENJU, , popoldan...

 • Company Pravica - zavod za izvajanje osebne asistence in drugih socialnih storitev Turnišče so. p., Ulica Št in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 6 mesecev, Doloen as  oz. ves as trajanja projekta, skrajšan delovni as, 20, DELO OSEBNEGA ASISTENTA V ZAVODU PRAVICA SO. P. JE ZAHTEVNO IN ODGOVORNO. ZAHTEVA PO IZOBRAZBI NI OPREDELJENA. NEOBHODNO JE POTREBEN UT ZA LOVEKA IN SMISEL ZA DELO Z OSEBAMI S POSEBNIMI POTREBAMI. PLAA JE 23. PLAILNI RAZRED +DODATKI PO KOLEKTIVNI POGODBI ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO., , ...

 • Company DOM UPOKOJENCEV PODBRDO, PODBRDO 33 , 5243 PODBRDO in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE SOCIALNE OSKRBE IN VARSTVO, SPREMLJANJE STANOVALCEV ZNOTRAJ IN ZUNAJ ZAVODA, POMO STANOVALCEM PRI SKRBI ZA SAMEGA SEBE, POMO STANOVALCEM PRI DRUABNIH AKTIVNOSTIH, PRIPRAVA STANOVALCA NA DNEVNE OBROKE, Od kandidata/ke priakujemo znanja iz psihiatrine in gerontološke zdravstvene nege, komunikativnost, tolerantnost in prijaznost. Monost podaljšanja zaposlitve. Prijavi priloiti dokazila o izpolnjevanju razpisanih pogojev. Kot pravoasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele najkasneje do 1.10.2020 oziroma bodo poslane po pošti priporoeno z igom najkasneje z dne 1.10.2020., dvoizmensko...

 • Company Zavod za izvajanje podpornih storitev za samostojno življenje, Prečna pot 11 , 1230 DOMŽALE in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo , Doloen as, 2 meseca, polni delovni as, 40, OSEBNA POMO, POMO V GOSPODINJSTVU IN DRUGIH DNEVNIH OPRAVILIH IN SPREMSTVO ZA INVALIDNO OSEBO, Zaeljene izkušnje z delom z osebami s posebnimi potrebami. Delo se bo opravljalo v Radomljah, dopoldan...

 • Company OSEBNA ASISTENCA, Jure Srebrović s.p., Bukovska vas 30 A, 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, Pomo invalidni osebi pri opravljanju vseh ivljenskih aktivnosti, spremstvo, pomo v gospodinjstvu, pomo pri komunikaciji150, Veselje do dela z ljudmi, ki potrebujejo pomo, empatija, srnost., dvoizmensko...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Personal care workers in health services not elsewhere classified Edit filters