Jobmonitor. Search results for Personal care workers in health services not elsewhere classified

73 Jobs found

Used filters:
 • Personal care workers in health services not elsewhere classifiedx
Displaying 1-50 of 73 results.
 • Company ČRTOVJE, DRUŠTVO ZA KULTURO BIVANJA, Kotnikova ulica 5 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  29.02.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo , Doloen as, 4 mesece, polni delovni as, 40, POMO UPORABNIKU -INVALIDNI OSEBI NA DOMU - STORITVE, NAMENJENE OSEBNI POMOI UPORABNIKA,STORITVE, NAMENJENE POMOI V GOSPODINJSTVU IN DRUGIH DNEVNIH OPRAVILIH, SPREMSTVO, , ...

 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA, Cesta na Jezerca 17 , 4240 RAD in Radovljica
  29.02.2020

  VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. vrnitve delavke z bolniške odsotnosti, polni delovni as, 40, ZAHTEVNEJŠE USMERJANJE IN POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE, OSEBNE UREJENOSTI, PRI GIBANJU IN HOJI, KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, HRANJENJU, SPREMLJANJE TER UREJANJE IN SKRB ZA OSEBNO GARDEROBO, SESTAVLJANJE IN VODENJE EVIDENC, SESTAVLJANJE PISNIH POROIL TER OBVEŠANJE, SODELOVANJE V INTERDISCIPLINARNIH TIMIH, POROANJE O POSEBNOSTIH IN DRUGIH STANJIH TER SPREMEMBAH UPORABNIKOV, POMO PRI NARTOVANJU IN IZVAJANJU OSEBNIH NARTOV TER PRI IZVAJANJU PROGRAMOV VKLJUEVANJA V OKOLJE, OHRANJANJA SOCIALNIH STIKOV, OSEBNE RASTI, PROSTEGA ASA, NARTOVANJE IN IZVEDBA AKTIVNOSTI ZA KVALITETNO PREIVLJANJE PROSTEGA ASA IN VIŠJI KVALITETI IVLJENJA TER DRUGO SODELOVANJE S SVOJCI...

 • Company ZAPOSLITVENI CENTER ZARJA 2, Brnčičeva ulica 11 , 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE in Bloke
  29.02.2020

  DELOVNI INŠTRUKTOR ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELOVNO MESTO V IVANNI GORICI: KLJUAVNIAR, OBDELOVALEC PLOEVINE, BRUŠENJE, VARJENJE, VRTANJE, KRIVLJENJE PLOEVINE, DELO Z RONIMI ORODJI, DOBER ODNOS Z LJUDMI S POSEBNIMI POTREBAMI IN VODENJE LE TEH NA DELOVNIH MESTIH IN USPOSABLJANJIH, UVAJANJE LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI NA DELO VEZ MED ZAPOSLENIMI IN DIREKTORJEM, dopoldan...

 • Company ZAPOSLITVENI CENTER ZARJA 2, Brnčičeva ulica 11 , 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE in Bloke
  29.02.2020

  DELOVNI INŠTRUKTOR ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DOBER ODNOS DO LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMIPOZNAVANJE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV PRI UREJANJU OKOLICE, POZNAVANJE OKRASNIH RASTLIN, DELO Z MOTORNIM ORODJEM PRI UREJANJU OKOLICE, DELOVNE IZKUŠNJE PRI UREJANJU OKRASNIH VRTOV, OBREZOVANJE SADNEGA DREVJA, IVE MEJE., , ...

 • Company PRIZMA PONIKVE, POSEBNI SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD, PONIKVE 76, 1312 VIDEM - DOBREPOLJE in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO IN SPODBUJANJE STANOVALCEV PRI AKTIVNEM PREIVLJANJU PROSTEGA ASA, POMO IN USMERJANJE STANOVALCEV PRI OPRAVLJANJU OSEBNE HIGIENE, OBLAENJU, HRANJENJU, GIBANJU, PRIPRAVA NA HRANJENJE IN HRANJENJE STANOVALCEV, SKRB ZA VARNOST STANOVALCEV PRI AKTIVNOSTIH, DELO Z ODRASLIMI INVALIDI, DELO V BIVALNI ENOTI PREDSTRUGE, ...

 • Company ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE, Maroltova ulica 14 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, GOSPODINJSTVO, OSEBNA NEGA, DVIGOVANJE., , dvoizmensko...

 • Company ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE, Maroltova ulica 14 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OSEBNA HIGIENA, DVIGOVANJE, IŠENJE, GOSPODINJSTVO., , dopoldan...

 • Company Pravica - zavod za izvajanje osebne asistence in drugih socialnih storitev Turnišče so. p., Ulica Št in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 6 mesecev, Doloen as  oz. ves as trajanja projekta, polni delovni as, 40, DELO OSEBNEGA ASISTENTA V ZAVODU PRAVICA SO.P. JE ZAHTEVNO IN ODGOVORNO. ZAHTEVA PO IZOBRAZBI JE NEOPREDELJENA. NEOBHODNO JE POTREBEN UT ZA SOLOVEKA IN SMISEL ZA DELO Z OSEBAMI S POSEBNIMI POTREBAMI., , ...

 • Company Pravica - zavod za izvajanje osebne asistence in drugih socialnih storitev Turnišče so. p., Ulica Št in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO OSEBNEGA ASISTENTA V ZAVODU PRAVICA SO.P. JE ZAHTEVNO IN ODGOVORNO. ZAHTEVA PO IZOBRAZBI JE NEOPREDELJENA. NEOBHODNO JE POTREBEN UT ZA SOLOVEKA IN SMISEL ZA DELO Z OSEBAMI S POSEBNIMI POTREBAMI., , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company Pravica - zavod za izvajanje osebne asistence in drugih socialnih storitev Turnišče so. p., Ulica Št in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO OSEBNEGA ASISTENTA V ZAVODU PRAVICA SO.P. JE ZAHTEVNO IN ODGOVORNO. ZAHTEVA PO IZOBRAZBI JE NEOPREDELJENA. NEOBHODNO JE POTREBEN UT ZA SOLOVEKA IN SMISEL ZA DELO Z OSEBAMI S POSEBNIMI POTREBAMI., , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE, Linhartova cesta 1 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO INVALIDOM PRI NASLEDNJIH OPRAVILIH: OSEBNA NEGA, GOSPODINJSKA POMO, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH., Fizina mo, veselje in smisel za delo z ljudmi, vestnost in zanesljivost, natannost in potrpeljivost, osebna urejenost.   Delo poteka v bliini Škofje Loke.  Neenakomerno razporejen in fleksibilen delovni as. Meseno plailo 1043,68€ bruto, dodatki za nedeljsko, praznino in nono delo. Izjemno pomembna je fleksibilnost pri delovnem asu. Asistenti opravljajo veizmensko delo (dopoldanska, popoldanska in nona izmena), delo ob nedeljah in delo ob praznikih., gibljiv/nestalen urnik...

 • Company DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE, Linhartova cesta 1 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO INVALIDOM PRI NASLEDNJIH OPRAVILIH: OSEBNA NEGA, GOSPODINJSKA POMO, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH., Fizina mo, veselje in smisel za delo z ljudmi, vestnost in zanesljivost, natannost in potrpeljivost, osebna urejenost.   Delo poteka v Kranju. Neenakomerno razporejen in fleksibilen delovni as. Meseno plailo 1043,68€ bruto, dodatki za nedeljsko, praznino in nono delo. Izjemno pomembna je fleksibilnost pri delovnem asu. Asistenti opravljajo veizmensko delo (dopoldanska, popoldanska in nona izmena), delo ob nedeljah in praznikih., gibljiv/nestalen urnik...

 • Company DRUŠTVO SVELIPA - ZA POMOČ INVALIDOM, KRONIČNO BOLNIM IN STAROSTNIKOM, Mala Stara vas 30 , 1290 GROS in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as  oz. 31.12.2020, polni delovni as, 40, NUDENJE FIZINE POMOI/ASISTENCE GIBALNO OVIRANI OSEBI (INVALIDU), NEGA, GOSPODINJSKA POMO, SPREMSTVO, POMO NA DELOVNEM MESTU IN V IZOBRAEVALNEM PROCESU., , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA, Lokovina 13 A, 3204 DOBRNA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ZAHTEVNO IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOASOVNIH AKTIVNOSTIH TER SODELOVANJE V PROGRAMU VODENJA UPORABNIKOV, VODENJE IZVAJANJA IN ZADOVOLJEVANJA OSNOVNIH IVLJENJSKIH POTREB UPORABNIKOV, SODELOVANJE S STARŠI, SKRBNIKI, ZAGOVORNIKI UPORABNIKOV TER VODENJE EVIDENCE TER OBVEŠANJE VODJE PROGRAMA O VSEH PSIHOSOMATSKIH IN DRUGIH SPREMEMBAH,KI JIH OPAA PRI UPORABNIKIH, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM PO NAVODILU NADREJENEGA, Smisel za delo z odraslimi osebami z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Delo poteka preteno v popoldanski izmeni, v tedenski noni izmeni ter deurstvom po razporedu. Izvajanje zdravstvene nege uporabnikov. Ustrezna je izobrazba V. ravni zahtevnosti, za...

 • Company ZAVOD SVETEGA MARTINA ZA SOCIALNOVARSTVENO, ZDRAVSTVENO, VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO IN VZGOJNO-VARSTVENO in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, A)GOSPODINJSKA POMO: - VZDREVANJE STANOVANJA IN OSTALIH BIVALNIH PROSTOROV, - IŠENJE, PRANJE, POMIVANJE, LIKANJE, NAKUPOVANJE. B) POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE: - POMO PRI OBLAENJU, SLAENJU, HRANJENJU, OPRAVLJANJU OSNOVNIH IVLJENJSKIH POTREB C) POMO PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV: - PREPREEVANJE OSAMLJENOSTI, ODTUJENOSTI, - OMOGOANJE STIKOV S SVOJCI, - SPREMLJANJE PRI OPRAVLJANJU IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI. D) OPRAVILA, KI JIH V ZVEZI Z NEGOVANJEM IN OSKRBOVANJEM UPORABNIKA OPRAVI NAMESTO SVOJCEV E) NADOMEŠANJE BOLNIARJEV-NEGOVALCEV. F) DRUGE NALOGE PO NAVODILIH NEPOSREDNEGA VODJE ALI DIREKTORJA., Zahtevana funkcionalna znanja: - znanja iz gerontologije in geriatrije Posebne...

 • Company Druge dejavnosti za zdravje, Erik Beškovnik Rebec s.p., Ulica Istrskega odreda 4 , 6310 IZOLA - ISOL in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, STORITVE OSEBNE ASISTENCE (POMO PRI OSEBNI NEGI, HRANJENJU, OSNOVNA GOSPODINJSKA OPRAVILA, POMO PRI KOMUNIKACIJI, SPREMSTVO)., Komunikativnost, doslednost, zanesljivost, odgovornost, ustvena stabilnost. , dvoizmensko...

 • Company Druge dejavnosti za zdravje, Erik Beškovnik Rebec s.p., Ulica Istrskega odreda 4 , 6310 IZOLA - ISOL in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI OSEBNI NEGI, POMO PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, SPREMSTVO., , veizmensko...

 • Company Druge dejavnosti za zdravje, Erik Beškovnik Rebec s.p., Ulica Istrskega odreda 4 , 6310 IZOLA - ISOL in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, STORITVE OSEBNE ASISTENCE, SPREMSTVO., Vozniški izpit B kategorije, komunikativnost, doslednost, zanesljivost. , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE, Linhartova cesta 1 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO INVALIDOM PRI NASLEDNJIH OPRAVILIH: OSEBNA NEGA, GOSPODINJSKA POMO, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH., Delo poteka v Ljubljani in na Vrhniki/Brezovici. Fizina mo, veselje in smisel za delo z ljudmi, vestnost in zanesljivost, natannost in potrpeljivost. Neenakomerno razporejen in fleksibilen delovni as. Meseno plailo 1043,68€ bruto, dodatki za nedeljsko, praznino in nono delo. Izjemno pomembna je fleksibilnost pri delovnem asu. Asistenti opravljajo veizmensko delo (dopoldanska, popoldanska in nona izmena), delo ob nedeljah in delo ob praznikih., gibljiv/nestalen urnik...

 • Company Pravica - zavod za izvajanje osebne asistence in drugih socialnih storitev Turnišče so. p., Ulica Št in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 6 mesecev, Doloen as  oz. doloen as, ves as trajanja projekta izvajanja osebne asistence pri uporabniku, polni delovni as, 40, DELO OSEBNEGA ASISTENTA V ZAVODU PRAVICA JE ZAHTEVNO IN ODGOVORNO. NEOBHODNO JE POTREBEN UT ZA SOLOVEKA IN SMISEL ZA DELO Z INVALIDI. DELO ZAJEMA LAINO NEGO, POMO PRI VSAKODNEVNIH OPRAVILIH IN PODOBNA DELA. ZAHTEVA PO IZOBRAZBI NI OPREDELJENA. PLAA 23. PLAILNI RAZRED + DODATKI PO KOLEKTIVNI POGODBI ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA., , ...

 • Company ZAPOSLITVENI CENTER ZARJA 2, Brnčičeva ulica 11 , 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  DELOVNI INŠTRUKTOR ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZACIJA DELA V KOVINSKI PROIZVODNJI, ZNANJE VARJENJA, DOBER ODNOS DO LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI IN VODENJE LE TEH NA DELOVNIH MESTIH IN USPOSABLJANIH, UVAJANJE LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI NA DELO, VEZ MED ZAPOSLENIMI IN DIREKTORJEM, dopoldan...

 • Company YHD - DRUŠTVO ZA TEORIJO IN KULTURO HENDIKEPA, Neubergerjeva ulica 7 , 1000 LJUBLJANA in Podkum
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OSEBNA NEGA UPORABNIKOV, GOSPODINJSKA IN DRUGA FIZINA POMO TER SPREMSTVO UPORABNIKOV PO OPRAVKIH., POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, SMISEL ZA TOVRSTNO DELO, ZANESLJIVOST, TONOST, MONOST OPRAVLJANJA DELA Z GIBLJIVIM URNIKOM, IZOBRAZBA NI POMEMBNA., gibljiv/nestalen urnik...

 • Company YHD - DRUŠTVO ZA TEORIJO IN KULTURO HENDIKEPA, Neubergerjeva ulica 7 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, POMO PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA IN DRUGA FIZINA POMO TER SPREMSTVO UPORABNIKOV PO OPRAVKIH, ZANESLJIVOST, SMISEL ZA DELO Z LJUDMI, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, gibljiv/nestalen urnik...

 • Company YHD - DRUŠTVO ZA TEORIJO IN KULTURO HENDIKEPA, Neubergerjeva ulica 7 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, POMO PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA IN DRUGA FIZINA POMO TER SPREMSTVO UPORABNIKOV PO OPRAVKIH, ZANESLJIVOST, SMISEL ZA DELO Z LJUDMI, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, popoldan...

 • Company PRIZMA PONIKVE, POSEBNI SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD, PONIKVE 76, 1312 VIDEM - DOBREPOLJE in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO IN SPODBUJANJE STANOVALCEV PRI AKTIVNEM PREIVLJANJU PROSTEGA ASA, POMO IN USMERJANJE STANOVALCEV PRI OPRAVLJANJU OSEBNE HIGIENE, OBLAENJU, HRANJENJU, GIBANJU, PRIPRAVA NA HRANJENJE IN HRANJENJE STANOVALCEV, SKRB ZA VARNOST STANOVALCEV PRI AKTIVNOSTIH, DELO Z ODRASLIMI INVALIDI, DELO V BIVALNI ENOTI PREDSTRUGE, ...

 • Company PRIZMA PONIKVE, POSEBNI SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD, PONIKVE 76, 1312 VIDEM - DOBREPOLJE in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO IN SPODBUJANJE STANOVALCEV PRI AKTIVNEM PREIVLJANJU PROSTEGA ASA, POMO IN USMERJANJE STANOVALCEV PRI OPRAVLJANJU OSEBNE HIGIENE, OBLAENJU, HRANJENJU, GIBANJU, PRIPRAVA NA HRANJENJE IN HRANJENJE STANOVALCEV, SKRB ZA VARNOST STANOVALCEV PRI AKTIVNOSTIH, DELO Z ODRASLIMI INVALIDI, DELO V BIVALNI ENOTI MENGEŠ, ...

 • Company ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE, Štihova ulica 14 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 31.12.2020, polni delovni as, 40, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMO POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company SONČEK - ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO SLOVENIJE SO.P., Rožanska ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJA VSO POTREBNO POMO V SKLADU S POTREBAMI IN ELJAMI UPORABNIKA IN SICER POMO ZAJEMA VSAKODNEVNA OPRAVILA, KI JIH POSAMEZNIK ZARADI SVOJE INVALIDNOSTI NE ZMORE OPRAVLJATI SAM, IZVAJA OSEBNO NEGO IN DRUGO OSEBNO POMO UPORABNIKU, OPRAVLJA GOSPODINJSKA OPRAVILA ZA POTREBE UPORABNIKA, VARNO RAVNA IN UPORABLJA GOSPODINJSKE, MEDICINSKO-TEHNINE, ORTOPEDSKE PRIPOMOKE IN OPREMO, KI JO POTREBUJE UPORABNIK, PREVAA IN SPREMLJA UPORABNIKA, VODI LASTNO EVIDENCO DELA, OPRAVLJA SPREMSTVO IN POMO NA DELOVNEM MESTU ALI IZOBRAEVALNEM PROCESU, OPRAVLJA DRUGE NALOGE ZA POTREBE UPORABNIKA, IZVAJA DELA IN NALOGE V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM, PO NAVODILU NADREJENEGA.  , , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company SONČEK - ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO SLOVENIJE SO.P., Rožanska ulica 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJA VSO POTREBNO POMO V SKLADU S POTREBAMI IN ELJAMI UPORABNIKA IN SICER POMO ZAJEMA VSAKODNEVNA OPRAVILA, KI JIH POSAMEZNIK ZARADI SVOJE INVALIDNOSTI NE ZMORE OPRAVLJATI SAM, IZVAJA OSEBNO NEGO IN DRUGO OSEBNO POMO UPORABNIKU, OPRAVLJA GOSPODINJSKA OPRAVILA ZA POTREBE UPORABNIKA, VARNO RAVNA IN UPORABLJA GOSPODINJSKE, MEDICINSKO-TEHNINE, ORTOPEDSKE PRIPOMOKE IN OPREMO, KI JO POTREBUJE UPORABNIK, PREVAA IN SPREMLJA UPORABNIKA, VODI LASTNO EVIDENCO DELA,   OPRAVLJA SPREMSTVO IN POMO NA DELOVNEM MESTU ALI IZOBRAEVALNEM PROCESU, OPRAVLJA DRUGE NALOGE ZA POTREBE UPORABNIKA, IZVAJA DELA IN NALOGE V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM, PO NAVODILU NADREJENEGA., , veizmensko...

 • Company DRUŠTVO AKTIVNIH IN ZAPOSLENIH INVALIDOV SLOVENIJE - DAZIS, TACENSKA CESTA 29, 1210 LJUBLJANA - ŠENT in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OSEBNA NEGA IN HIGIENA, OBLAENJE IN SLAENJE, PREMEŠANJE IN NAMEŠANJE NA INVALIDSKI IN TOALETNI VOZIEK TER POSTELJO, GOSPODINJSKA IN DRUGA HIŠNA OPRAVILA., POŠTEN, KULTUREN IN ODKRIT ODNOS DO SOLOVEKA IN S TEM DO DELA TER KVALITETA IZVEDENEGA DELA, SO POMEMBNEJŠI OD IZOBRAZBE, KI PA JE S TEM NE ZANEMARJAMO. PLAA NETO Z DODATKI CCA. 1.100,00 €/MESEC. KANDIDATI MORAJO IMETI POZITIVNO LOVEŠKO NARAVNANOST, PRILAGODLJIVOST, IZNAJDLJIVOST, FIZINO SPRETNOST IN POTRPELJIVOST. PISNA PRIJAVA MORA VSEBOVATI NASLOV BIVANJA, ŠTEVILKO MOBITELA IN E-MAIL NASLOV (E OBSTAJA). ZAHTEVA SE OSEBNOSTNE LASTNOSTI KOT SO VLJUDNOST IN POZITIVNA SOCIALNA NARAVNANOST. URNIK DELA JE LAHKO SPECIFIEN IN SISTEMSKO PLANI...

 • Company OSEBNA ASISTENCA, Jure Srebrović s.p., Bukovska vas 30 A, 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, pomo gibalno oviranim osebam pri vaskodnevnih opravilih (priprava hrane, osebna nega, druenje in sprehodi), zaelena zdravstvena šola, ni pa pogoj, interes do tega dela, dvoizmensko...

 • Company DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR, Čufarjeva cesta 9 , 2000 MARIBOR in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PO POTREBI IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCEV, VARSTVO, VODENJE IN VZPODBUJANJE IN POMO STANOVALCEM S CILJEM ZAGOTOVITVE IM VEJE SAMOSTOJNOSTI IN SKRB ZA VARNO POUTJE, POMO PRI IZVAJANJU IN SPREMLJANJU PRI DRUABNIH AKTIVNOSTIH, ..., strokovni izpit na podroju zdravstvene dejavnosti, eleno znanje iz gerontologije in psihiatrine obravnave, ...

 • Company DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE, Linhartova cesta 1 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, skrajšan delovni as, 30, POMO INVALIDOM PRI NASLEDNJIH OPRAVILIH: OSEBNA NEGA, GOSPODINJSKA POMO, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH., Fizina mo, veselje in smisel za delo z ljudmi, vestnost in zanesljivost, natannost in potrpeljivost, osebna urejenost.   Delo poteka v Lendavi.  Neenakomerno razporejen in fleksibilen delovni as. Meseno plailo 1043,68€ bruto, dodatki za nedeljsko, praznino in nono delo. Izjemno pomembna je fleksibilnost pri delovnem asu. Asistenti opravljajo veizmensko delo (dopoldanska, popoldanska in nona izmena), delo ob nedeljah in delo ob praznikih., gibljiv/nestalen urnik...

 • Company ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE, Štihova ulica 14 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 31.12.2020, polni delovni as, 40, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMO POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., Išemo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vestno in potrpeljivo opravljale delo osebnih asistentov ali osebnih asistentk. V kratek ivljenjepis navesti št. objave, na katero se prijavljate., gibljiv/nestalen urnik...

 • Company MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR, Gospejna ulica 11 , 2000 MARIBOR in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, ASISTENCA PRI JEMANJU ZDRAVIL (PO NAVODILIH UPORABNIKA), ASISTENCA PRI GIBANJU TER PRI UPORABI ORTOPEDSKIH IN TEHNINIH PRIPOMOKOV, SPREMSTVO, ASISTENCA PRI UREJANJU DOKUMENTACIJE (PO NAVODILIH UPORABNIKA), SPREMSTVO PO OPRAVKIH, NAKUPIH, PROSTO ASNIH AKTIVNOSTIH, NA PRIREDITVE,… KUHANJE (PO NAVODILIH UPORABNIKA), PRANJE, LIKANJE, ZLAGANJE PERILA, POSPRAVLJANJE (PO NAVODILIH UPORABNIKA), OSEBNA NEGA PRI UPORABNIKU., Pozitiven odnos do hendikepiranih, zmonost empatije., ...

 • Company MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR, Gospejna ulica 11 , 2000 MARIBOR in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, ASISTENCA PRI JEMANJU ZDRAVIL (PO NAVODILIH UPORABNIKA), ASISTENCA PRI GIBANJU TER PRI UPORABI ORTOPEDSKIH IN TEHNINIH PRIPOMOKOV, SPREMSTVO, ASISTENCA PRI UREJANJU DOKUMENTACIJE (PO NAVODILIH UPORABNIKA), SPREMSTVO PO OPRAVKIH, NAKUPIH, PROSTO ASNIH AKTIVNOSTIH, NA PRIREDITVE,… KUHANJE (PO NAVODILIH UPORABNIKA), PRANJE, LIKANJE, ZLAGANJE PERILA, POSPRAVLJANJE (PO NAVODILIH UPORABNIKA), OSEBNA NEGA PRI UPORABNIKU., Pozitiven odnos do hendikepiranih, zmonost empatije., ...

 • Company MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR, Gospejna ulica 11 , 2000 MARIBOR in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 30, OSEBNA POMO, POMO V GOSPODINJSTVU, OSEBNA MOBILNOST(SPREMSTVO IN PREVOZ), POMO NA DELOVNEM MESTU IN V IZOBRAEVANJU, POMO PRI KOMUNIKACIJI., Pozitiven odnos do hendikepiranih, zmonost empatije., ...

 • Company MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR, Gospejna ulica 11 , 2000 MARIBOR in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OSEBNA POMO, POMO V GOSPODINJSTVU, OSEBNA MOBILNOST(SPREMSTVO IN PREVOZ), POMO NA DELOVNEM MESTU IN V IZOBRAEVANJU, POMO PRI KOMUNIKACIJI., Pozitiven odnos do hendikepiranih, zmonost empatije., ...

 • Company MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR, Gospejna ulica 11 , 2000 MARIBOR in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OSEBNA POMO, POMO V GOSPODINJSTVU, OSEBNA MOBILNOST(SPREMSTVO IN PREVOZ), POMO NA DELOVNEM MESTU IN V IZOBRAEVANJU, POMO PRI KOMUNIKACIJI., , ...

 • Company MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR, Gospejna ulica 11 , 2000 MARIBOR in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OSEBNA POMO, POMO V GOSPODINJSTVU, OSEBNA MOBILNOST(SPREMSTVO IN PREVOZ), POMO NA DELOVNEM MESTU IN V IZOBRAEVANJU, POMO PRI KOMUNIKACIJI., Pozitiven odnos do hendikepiranih, zmonost empatije., ...

 • Company MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR, Gospejna ulica 11 , 2000 MARIBOR in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OSEBNA POMO, POMO V GOSPODINJSTVU, OSEBNA MOBILNOST(SPREMSTVO IN PREVOZ), POMO NA DELOVNEM MESTU IN V IZOBRAEVANJU, POMO PRI KOMUNIKACIJI., Pozitiven odnos do hendikepiranih, zmonost empatije., ...

 • Company YHD - DRUŠTVO ZA TEORIJO IN KULTURO HENDIKEPA, Neubergerjeva ulica 7 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, POMO PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA IN DRUGA FIZINA POMO TER SPREMSTVO, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, SMISEL ZA TOVRSTNO DELO, ZANESLJIVOST, TONOST, MONOST OPRAVLJANJA DELA Z GIBLJIVIM URNIKOM., gibljiv/nestalen urnik...

 • Company VRTEC MAVRICA BREŽICE, Šolska ulica 5 , 8250 BREŽICE in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OSEB, poskusno delo , Doloen as  oz. dokler ima otrok pravico do spremljevalca po odlobi in dokler je vpisan v Vrtec, polni delovni as, 40, STALNO SPREMSTVO IN FIZINA POMO OTROKU S SLADKORNO BOLEZNIJO TIPA 1. VODENJE BOLEZNI IN USTREZNO UKREPANJE OB SPREMEMBAH RAVNI KRVNEGA SLADKORJA, SODELOVANJE S STARŠI IN ZAPOSLENIMI VRTCA. POMO OTROKU PRI VKLJUEVANJU V VZGOJNO-IZOBRAEVALNI PROCES PO NAVODILIH STROKOVNIH DELAVCEV V OKVIRU LDN., Priloiti je potrebno: potrdilo o izobrazbi (zdravstveni tehnik), potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku (sodiše) in potrdilo, da oseba ni pravnomono obsojena (Ministrstvo za pravosodje) po 107.A LENU ZOFVI. Kandidat lahko tudi predloi IZJAVO, DA SI ZAVOD SAM PRIDOBI POTRDILI iz sodiša in Ministrstva za pravosodje., ...

 • Company SONČEK, GORENJSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO, BLEIWEISOVA CESTA 30 , 4000 KRANJ in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO ODRASLI OSEBI Z GIBALNO MOTNJO PRI NEGI, SPREMSTVU, HRANJENJU, OBLAENJU., Delovno mesto v Domalah / išemo kandidata iz okolice Domal ali Kamnika!, veizmensko...

 • Company SONČEK, GORENJSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO, BLEIWEISOVA CESTA 30 , 4000 KRANJ in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OSEB, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI OBLAENJU IN NEGI, POMO V GOSPODINJSTVU, POMO PRI KOMUNIKACIJI IN SPREMSTVO, Delovno mesto je v okolici Kranja / obasno je delo tudi ob sobotah, dvoizmensko...

 • Company YHD - DRUŠTVO ZA TEORIJO IN KULTURO HENDIKEPA, Neubergerjeva ulica 7 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, POMO PRI OSEBNI NEGI, GOPSPODINJSKA IN DRUGA FIZINA POMO TER SPREMSTVO UPORABNIKA PO OPRAVKIH, zanesljivost, smisel za delo z ljudmi, potrdilo o nekaznovanosti, gibljiv/nestalen urnik...

 • Company DRUŠTVO OSEBNA ASISTENCA - Associazione per asistenza personale, Ulica 15.maja 19 C, 6000 KOPER - CA in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OSEBNI ASISTENT NUDI POMO GIBALNO OVIRANI OSEBI PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN PRI SPREMSTVU (IZLETI, NAKUPOVANJE, DELAVNICE,...)., , veizmensko...

 • Company Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe, Jerica Furlan s.p., Dane pri in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, STORITVE OSEBNE ASISTENCE INVALIDNI OSEBI: HRANJENJE, OSEBNA NEGA, SPREMSTVO, OSNOVNA GOSPODINJSKA OPRAVILA IN OSTALA OPRAVILA PO NAVODILIH UPORABNIKA, , dvoizmensko...

 • Company DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE, Linhartova cesta 1 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO INVALIDOM PRI NASLEDNJIH OPRAVILIH: OSEBNA NEGA, GOSPODINJSKA POMO, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH., Fizina mo, veselje in smisel za delo z ljudmi, vestnost in zanesljivost, natannost in potrpeljivost, osebna urejenost.   Delo poteka v Srednji Kanomlji.  Neenakomerno razporejen in fleksibilen delovni as. Meseno plailo 1043,68€ bruto, dodatki za nedeljsko, praznino in nono delo. Izjemno pomembna je fleksibilnost pri delovnem asu. Asistenti opravljajo veizmensko delo (dopoldanska, popoldanska in nona izmena), delo ob nedeljah in delo ob praznikih., ...

 • Company DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE, Linhartova cesta 1 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO INVALIDOM PRI NASLEDNJIH OPRAVILIH: OSEBNA NEGA, GOSPODINJSKA POMO, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH., Fizina mo, veselje in smisel za delo z ljudmi, vestnost in zanesljivost, natannost in potrpeljivost, osebna urejenost.   Delo poteka v SODRAICI.  Neenakomerno razporejen in fleksibilen delovni as. Meseno plailo 1043,68€ bruto, dodatki za nedeljsko, praznino in nono delo. Izjemno pomembna je fleksibilnost pri delovnem asu. Asistenti opravljajo veizmensko delo (dopoldanska, popoldanska in nona izmena), delo ob nedeljah in praznikih. Najprej preteno popoldansko delo in ob vikendih, potem veizmensko. Zaeleno je, da ima kandidat vozn. izpit B kat. ter lasten prevoz, saj bo uporabn...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Personal care workers in health services not elsewhere classified Edit filters