Jobmonitor. Search results for Other music teachers

10 Jobs found

Used filters:
 • Other music teachersx
Displaying 1-10 of 10 results.
 • Company GLASBENA ŠOLA VRHNIKA, TRG KARLA GRABELJŠKA 3, 1360 VRHNIKA in Bloke
  29.02.2020

  UITELJI GLASBE V GLASBENIH ŠOLAH, ZASEBNI VADITELJI GLASBE, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve delavke iz bolniškega stalea, skrajšan delovni as, 20, POUEVANJE IGRANJA OBOE IN KLJUNASTE FLAVTE., Kandidati naj vlogi priloijo dokazila o izobrazbi in potrdila o nekaznovanju., ...

 • Company GLASBENA ŠOLA POSTOJNA, LJUBLJANSKA CESTA 10, 6230 POSTOJNA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  UITELJ OBOE, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve odsotnega delavca, skrajšan delovni as, 16, POUEVANJE OBOE., , ...

 • Company GLASBENA ŠOLA FRAN KORUN KOŽELJSKI VELENJE, Jenkova cesta 4 , 3320 VELENJE in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  UITELJ BALETA V GLASBENI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotnega delavca na delovno mesto., polni delovni as, 40, POUEVANJE BALETA IN OPRAVLJANJE OSTALIH DEL PO SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, Opravljen strokovni izpit, potrdilo o nekaznovanosti., ...

 • Company GLASBENA ŠOLA FRAN KORUN KOŽELJSKI VELENJE, Jenkova cesta 4 , 3320 VELENJE in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  KOREPETITOR V GLASBENI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz. VRNITVE ODSOTNE USLUBENKE NA DELO OZ. NAJKASNEJE DO 30. 6. 2020, skrajšan delovni as, 20, KOREPETIRANJE IN OPRAVLJANJE DELA PO SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, dokazilo o izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti, ...

 • Company GLASBENA ŠOLA RADOVLJICA, LINHARTOV TRG 1, 4240 RADOVLJICA in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  UITELJI GLASBE V GLASBENIH ŠOLAH, ZASEBNI VADITELJI GLASBE, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 2, POUEVANJE OBOE, , ...

 • Company GLASBENA ŠOLA "RISTO SAVIN" ŽALEC, AŠKERČEVA ULICA 9 , 3310 ŽALEC in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  UITELJ KITARE, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, POUEVANJE KITARE IN OPRAVLJANJE VSEH NALOG SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZAVODA OD 1.9.2020 DALJE, Kandidat mora izpolnjevati splošne zakonske pogoje (zdravstvena zmonost idr.) in posebne pogoje, in sicer: ima opravljen strokovni izpit v vzgoji in izobraevanju, ima pridobljeno pedagoško -andragoško izobrazbo,ni bil pravnomono obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju ve kot šest mesecev, ni bil pravnomono obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, ni bil zoper kandidata uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Na objavo se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje p...

 • Company GLASBENA ŠOLA FRAN KORUN KOŽELJSKI VELENJE, Jenkova cesta 4 , 3320 VELENJE in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  KOREPETITOR V GLASBENI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz. DO VRNITVE USLUBENKE IZ BOLNIŠKEGA STALEA OZIROMA NAJKASNEJE DO 30.6.2020, skrajšan delovni as, 20, KOREPETIRANJE IN OPRAVLJANJE DELA PO SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, Priloge: DOKAZILO O IZOBRAZBI, POTRDILO O OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, ...

 • Company GLASBENA ŠOLA KRANJ, Poštna ulica 3 , 4000 KRANJ in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  UITELJ KONTRABASA, poskusno delo , Doloen as  oz. DO VRNITVE DELAVKE S PORODNIŠKEGA DOPUSTA, skrajšan delovni as, 20, IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAEVALNEGA IN DRUGEGA DELA V SKLADU Z LDN IN VELJAVNO ZAKONODAJO, Opravljen strokovni izpit za uitelje v glasbeni šoli. Potrdilo o nekaznovanosti - Ministrstvo za pravosodje. Potrdilo o nekaznovanju zoper spolno nedotakljivost - Okrajno sodiše., ...

 • Company GLASBENA ŠOLA ŠKOFJA LOKA, Puštal 21 , 4220 ŠKOFJA LOKA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  UITELJ BALETA V GLASBENI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz. od 16. 3. 2020 do vrnitve delavke z bolniškega stalea, skrajšan delovni as, 37, POUEVANJE BALETNIH URIC, PLESNE PRIPRAVNICE IN BALETA TER IZVAJANJE DRUGEGA DELA V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO, PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NARTOM ZAVODA, Opravljen strokovni izpit na podroju vzgoje in izobraevanja,Potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti in potrdilo okrajnega sodiša, da oseba ni v kazenskem postopku, ...

 • Company GLASBENA ŠOLA FRAN KORUN KOŽELJSKI VELENJE, Jenkova cesta 4 , 3320 VELENJE in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  UITELJI GLASBE V GLASBENIH ŠOLAH, ZASEBNI VADITELJI GLASBE, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, POUEVANJE BALETA IN OPRAVLJANJE OSTALIH DEL PO SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, opravljen strokovni izpit, potrdilo o nekaznovanosti, ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Other music teachers Edit filters