Jobmonitor. Search results for Other music teachers

20 Jobs found

Used filters:
 • Other music teachersx
Displaying 1-20 of 20 results.
 • Company GLASBENA ŠOLA FRAN KORUN KOŽELJSKI VELENJE, Jenkova cesta 4 , 3320 VELENJE in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  KOREPETITOR V GLASBENI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz. šolsko leto 2020/2021, skrajšan delovni as, 20, KOREPETIRANJE IN DRUGA DELA PO SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, dokazilo o izobrazbi, potrdilo o strokkovnem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti, ...

 • Company GLASBENA ŠOLA FRAN KORUN KOŽELJSKI VELENJE, Jenkova cesta 4 , 3320 VELENJE in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  UITELJ BALETA V GLASBENI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as  oz. do vrnitve odsotne delavke, polni delovni as, 40, UENJE BALETA IN DRUGA DELA PO SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, potrdilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti, ...

 • Company WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA, Streliška ulica 12 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  UITELJ FLAVTE, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POUEVANJE FLAVTE PO NAELIH WALDORFSKE PEDAGOGIKE, VODENJE KOMORNIH SKUPIN, POMO PRI ORGANIZACIJI KONCERTOV., profesor flavte, opravljena waldorfska specializacija oz. vkljuitev v seminar za pridobitev wald.specializacije, kandidati naj vlogi dodajo ivljenjepis ter dokazila o ustrezni izobrazbi, popoldan...

 • Company GLASBENA ŠOLA VRHNIKA, TRG KARLA GRABELJŠKA 3, 1360 VRHNIKA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  UITELJI GLASBE V GLASBENIH ŠOLAH, ZASEBNI VADITELJI GLASBE, poskusno delo , Doloen as, 14 mesecev oz. oziroma do vrnitve delavke iz bolniškega in porodniškega stalea. Zaetek dela 1, polni delovni as, 40, POUEVANJE IGRANJA NA VIOLINO., Kandidati naj vlogi priloijo dokazila o izpolnjevanju pogojev in potrdila o nekaznovanju., ...

 • Company GLASBENA ŠOLA SLOVENSKE KONJICE, TATTENBACHOVA ULICA 1 A, 3210 SLOVENSKE KONJICE in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  UITELJ KITARE, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev oz. 31.08.2021, skrajšan delovni as, 14, POUEVANJE UENCEV KITARE, Strokovni izpit, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku, potrdilo, da oseba ni bila kaznovana., ...

 • Company GLASBENA ŠOLA SLOVENSKE KONJICE, TATTENBACHOVA ULICA 1 A, 3210 SLOVENSKE KONJICE in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  UITELJ KLAVIRJA, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev oz. 31.08.2021, skrajšan delovni as, 8, POUEVANJE UENCEV KLAVIRJA, Opravljen strokovni izpit, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku, potrdilo, da oseba ni bila kaznovana., ...

 • Company GLASBENA ŠOLA SLOVENSKE KONJICE, TATTENBACHOVA ULICA 1 A, 3210 SLOVENSKE KONJICE in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  UITELJ BALETA V GLASBENI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev oz. 31.08.2021, skrajšan delovni as, 8, POUEVANJE UENCEV BALETA IN PLESNE PRIPRAVNICE., Strokovni izpit, Potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku, potrdilo, da oseba ni bila kaznovana., ...

 • Company GLASBENA ŠOLA SLOVENSKE KONJICE, TATTENBACHOVA ULICA 1 A, 3210 SLOVENSKE KONJICE in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  UITELJI GLASBE V GLASBENIH ŠOLAH, ZASEBNI VADITELJI GLASBE, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev oz. 31.08.2021, skrajšan delovni as, 7, POUEVANJE UENCEV NGL IN GP, Opravljen strokovni izpit, Potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku, Potrdilo, da oseba ni bila kaznovana. , ...

 • Company GLASBENA ŠOLA SLOVENSKE KONJICE, TATTENBACHOVA ULICA 1 A, 3210 SLOVENSKE KONJICE in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  UITELJ KITARE, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev oz. 31.08.2021, skrajšan delovni as, 8, POUEVANJE UENCEV, Opravljen strokovni izpit, Priloiti potrdilo da oseba ni v kazenskem postopku in potrdilo, da oseba ni bila kaznovana., ...

 • Company GLASBENA ŠOLA MURSKA SOBOTA, CVETKOVA ULICA 2 C, 9000 MURSKA SOBOTA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  UITELJI GLASBE V GLASBENIH ŠOLAH, ZASEBNI VADITELJI GLASBE, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, POUEVANJE TOLKAL, TER DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO IN OPISU DEL IN NALOG DELOVNEGA MESTA., Kandidat mora priloiti potrdilo iz kazenske evidence, da ni bil pravnomono obsojen zaradi naklepa kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju ve kot 60 mesecev in potrdilo da ni bil pravnomono obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Kandidat naj priloi svoj e-naslov za namen obvešanja, ivljenjepis in dokazilo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za delo., ...

 • Company GLASBENA ŠOLA MURSKA SOBOTA, CVETKOVA ULICA 2 C, 9000 MURSKA SOBOTA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  UITELJI GLASBE V GLASBENIH ŠOLAH, ZASEBNI VADITELJI GLASBE, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 16, POUEVNJE KITARE, TER DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO IN OPISU DEL IN NALOG DELOVNEGA MESTA   , Kandidat mora priloiti potrdilo iz kazenske evidence, da ni bil pravnomono obsojen zaradi naklepa kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju ve kot 60 mesecev in potrdilo da ni bil pravnomono obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Kandidat naj priloi svoj e-naslov za namen obvešanja, ivljenjepis in dokazilo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za delo., ...

 • Company GLASBENA ŠOLA MURSKA SOBOTA, CVETKOVA ULICA 2 C, 9000 MURSKA SOBOTA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  UITELJI GLASBE V GLASBENIH ŠOLAH, ZASEBNI VADITELJI GLASBE, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 14, POUEVNJE BALETA, TER DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO IN OPISU DEL IN NALOG DELOVNEGA MESTA, Kandidat mora priloiti potrdilo iz kazenske evidence, da ni bil pravnomono obsojen zaradi naklepa kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju ve kot 60 mesecev in potrdilo da ni bil pravnomono obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Kandidat naj priloi svoj e-naslov za namen obvešanja, ivljenjepis in dokazilo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za delo., ...

 • Company GLASBENA ŠOLA MURSKA SOBOTA, CVETKOVA ULICA 2 C, 9000 MURSKA SOBOTA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  UITELJI GLASBE V GLASBENIH ŠOLAH, ZASEBNI VADITELJI GLASBE, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 31, POUEVNJE BALETA, TER DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO IN OPISU DEL IN NALOG DELOVNEGA MESTA   , Kandidat mora priloiti potrdilo iz kazenske evidence, da ni bil pravnomono obsojen zaradi naklepa kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju ve kot 60 mesecev in potrdilo da ni bil pravnomono obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Kandidat naj priloi svoj e-naslov za namen obvešanja, ivljenjepis in dokazilo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za delo., ...

 • Company GLASBENA ŠOLA MURSKA SOBOTA, CVETKOVA ULICA 2 C, 9000 MURSKA SOBOTA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  UITELJI GLASBE V GLASBENIH ŠOLAH, ZASEBNI VADITELJI GLASBE, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, POUEVANJE KITARE, TER DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO IN OPISU DEL IN NALOG DELOVNEGA MESTA   , Kandidat mora priloiti potrdilo iz kazenske evidence, da ni bil pravnomono obsojen zaradi naklepa kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju ve kot 60 mesecev in potrdilo da ni bil pravnomono obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Kandidat naj priloi svoj e-naslov za namen obvešanja, ivljenjepis in dokazilo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za delo., ...

 • Company GLASBENA ŠOLA MURSKA SOBOTA, CVETKOVA ULICA 2 C, 9000 MURSKA SOBOTA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  UITELJI GLASBE V GLASBENIH ŠOLAH, ZASEBNI VADITELJI GLASBE, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 14, POUEVNJE VIOLONELA, TER DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO IN OPISU DEL IN NALOG DELOVNEGA MESTA, Kandidat mora priloiti potrdilo iz kazenske evidence, da ni bil pravnomono obsojen zaradi naklepa kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju ve kot 60 mesecev in potrdilo da ni bil pravnomono obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Kandidat naj priloi svoj e-naslov za namen obvešanja, ivljenjepis in dokazilo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za delo., ...

 • Company GLASBENA ŠOLA MURSKA SOBOTA, CVETKOVA ULICA 2 C, 9000 MURSKA SOBOTA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  UITELJI GLASBE V GLASBENIH ŠOLAH, ZASEBNI VADITELJI GLASBE, poskusno delo , Nedoloen as , skrajšan delovni as, 8, POUEVNJE KONTRABASA, TER DRUGA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO IN OPISU DEL IN NALOG DELOVNEGA MESTA, Kandidat mora priloiti potrdilo iz kazenske evidence, da ni bil pravnomono obsojen zaradi naklepa kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju ve kot 60 mesecev in potrdilo da ni bil pravnomono obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Kandidat naj priloi svoj e-naslov za namen obvešanja, ivljenjepis in dokazilo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za delo., ...

 • Company GLASBENA ŠOLA NAZARJE, Zadrečka cesta 37 , 3331 NAZARJE in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  UITELJ BALETA V GLASBENI ŠOLI, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 34, POUEVANJE BALETA IN S POUEVANJEM POVEZANA DELA, , popoldan...

 • Company GLASBENA ŠOLA "RISTO SAVIN" ŽALEC, AŠKERČEVA ULICA 9 , 3310 ŽALEC in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  UITELJ KITARE, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.8.2021, polni delovni as, 40, POUEVANJE KITARE IN OPRAVLJANJE S TEM POVEZANIH NALOG PO NAVODILIH RAVNATELJA - NADOMEŠANJE ZAASNO ODSOTNE DELAVKE DO 31.8.2021, Kandidat mora izpolnjevati splošne zakonske pogoje (zdravstvena zmonost idr.) in posebne pogoje, in sicer: ima opravljen strokovni izpit v vzgoji in izobraevanju, ima pridobljeno pedagoško -andragoško izobrazbo,ni bil pravnomono obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju ve kot šest mesecev, ni bil pravnomono obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, ni bil zoper kandidata uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Na objavo se lahko prijavijo tudi kandidati...

 • Company GLASBENA ŠOLA NAZARJE, Zadrečka cesta 37 , 3331 NAZARJE in
  29.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  UITELJI GLASBE V GLASBENIH ŠOLAH, ZASEBNI VADITELJI GLASBE, poskusno delo , Doloen as  oz. VRNITVE DELAVKE NA DELO, polni delovni as, 40, POUEVANJE KLAVIRJA, KOREPETIRANJE IN S POUEVANJEM POVEZANA DELA, , popoldan...

 • Company GLASBENA ŠOLA SLAVKA OSTERCA LJUTOMER, PREŠERNOVA ULICA 8, 9240 LJUTOMER in
  22.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  UITELJI GLASBE V GLASBENIH ŠOLAH, ZASEBNI VADITELJI GLASBE, poskusno delo , Doloen as  oz. NADOMEŠANJE BOLNIŠKE, skrajšan delovni as, 20, POUEVANJE KITARE, Prijavi je potrebno priloiti potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti, katero ne sme biti starejše od treh mesecev, dokazilo o konani ustrezni izobrazbi in opravljenem strokovnem izpitu., ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Other music teachers Edit filters