Jobmonitor. Search results for Nursing professionals

113 Jobs found

Used filters:
 • Nursing professionalsx
Displaying 1-50 of 113 results.
 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 27.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, UGOTAVLJANJE POTREB, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE IVLJENJSKE AKTIVNOSTI; ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN IZVAJANJE  DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE; ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z BOLNIKI IN NJIHOVIMI SVOJCI; PRIPRAVA BOLNIKOV ZA PREVOZ IN SPREMSTVO IVLJENJSKO OGROENIH BOLNIKOV; DOKUMENTIRANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN VODENJE DRUGIH POTREBNIH EVIDENC; VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN KOORDINIRANJE DELA Z ZDRAVSTVENIM TIMOM V IZMENI; IZVAJANJE PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI; SODELOVANJE PRI UVAJANJU SODOBNIH VSEBINSKIH, METODOLOŠKIH IN MOTIVACIJSKIH PRISTOPOV V ZDRAVSTVENI NEGI;SODELOVANJE PRI UVAJANJU SO...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 27.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - UGOTAVLJANJE POTREB, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE IVLJENJSKE AKTIVNOSTI V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI,- ORGANIZIRANJE, SODELOVANJE IN IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI,- ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN NJIHOVIMI SVOJCI TER PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI,- ORGANIZIRANJE SPREMSTVA, PRIPRAVA PACIENTOV NA PREVOZ IN SPREMSTVO IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV,- STROKOVNO DOKUMENTIRANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN VODENJE DRUGIH POTREBNIH EVIDENC V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI,- PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU NUJNE MEDICINSKE POMOI,- V...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER, CESTA I. SLOVENSKEGA TABORA 5, 9240 LJUTOMER in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 28.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI VODENJU IN ORGANIZIRANJU DELA  V TIMU, POMO PRI EVIDENTIRANJU IN  SPREMLJANJU KATEGORIJ ZN STANOVALCEV, SODELOVANJE PRI PLANIRANJU IN NARTOVANJU DELA ZDRAVSTVENO NEGOVALNEGA TIMA TER SPREMLJANJE USPEŠNOSTI IN UINKOVITOSTI, POMO PRI UVAJANJU NOVIH DELAVCEV V DELO IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU VZGOJNO IZOBRAEVALNEGA PROGRAMA UENCEV NA DELOVNI PRAKSI, POMO PRI STROKOVNEM DOKUMENTIRANJU PODATKOV O STANOVALCIH IN UREJANJE TE DOKUMENTACIJE, POMO PRI UGOTAVLJANJU ZDRAVSTVENEGA STANJA IN POTREB STANOVALCEV S POMOJO RAZGOVOROV  TER DOKUMENTIRANJE PODATKOV O STANOVALCIH IN UREJANJE TE DOKUMENTACIJE,  POMO PRI PRIPRAVI IN DELITVI PREDPISANE TERAPIJE, POMO PRI  IZVAJANJU MEDICINSKO TEHNINIH POS...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 40 , 9250 GORNJA RADGONA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -ZDRAVSTVENO SOCIALNA OBRAVNAVA POSAMEZNIKA, DRUINE IN SKUPNOSTI, KI JE ZARADI BIOLOŠKIH LASTNOSTI ALI ZARADI DOLOENIH OBOLENJ DOVZETNEJŠI ZA ŠKODLJIVE VPLIVE IZ OKOLJA -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE NOVOROJENKA IN OTRONICE-IZVAJANJE DOLOENIH MEDICINSKO TEHNINIH POSEGOV PO NAROILU ZDRAVNIKA -IZVAJANJE ZDRA.VZGOJNEGA DELA NA DOMU V OKVIRU ZA KATEREGA JE USPOSOBLJENA -SVETUJE IN IZVAJA NADZOR PRI POSEBNIH OBLIKAH POMOI, KI JO NUDIJO SVOJCI, SOSEDJE IN PRIJATELJI., , dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LITIJA, Partizanska pot 8 A, 1270 LITIJA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev oz. Z MONOSTJO PODALJŠANJA, polni delovni as, 40, DELO V AMBULANTI SPLOŠNE MEDICINE, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as  oz. VRNITVE JAVNEGA USLUBENCA NA DELO, polni delovni as, 40, -ORGANIZACIJA PATRONANEGA VARSTVA IN ZDRAVSTVENE NEGE,-IZVAJANJE ZDRAVSTVENO SOCIALNE OBRAVNAVE POSAMEZNIKA, DRUINE IN SKUPNOSTI,-IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE NOSENICE, OTRONICE IN NOVOROJENKA NA DOMU,-IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE PACIENTA NA DOMU V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTOJO,-UPRAVLJANJE Z ZDRAVSTVENO DOKUMENTACIJO,-NADZOR NAD DELOVANJEM MEDICINSKIH PRIPOMOKOV IN APARATUR,-IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA PREPREEVANJE OKUB POVEZANIH Z ZDRAVSTVOM V SKLADU S PROGRAMOM PREPREEVANJA IN OBVLADOVANJA OKUB POVEZANIH Z ZDRAVSTVOM,-DRUGE NALOGE IN OPRAVILA POVEZANA Z DELOM IN PO NALOGU NADREJENEGA., STROKOVNI IZPIT, VPIS V REGISTER ZBORNICE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM METLIKA, CESTA BRATSTVA IN ENOTNOSTI 71, 8330 METLIKA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELO NA TRIAI IN V AMBULANTI, , ...

 • Company PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA, POT SV. ANTONA 49 , 5280 IDRIJA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POD STROKOVNIM NADZOROM MENTORJA, SE UVAJA V DELO NA BOLNIŠNINEM ODDELKU., Izjava o nekaznovanosti., veizmensko...

 • Company PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA, POT SV. ANTONA 49 , 5280 IDRIJA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V OBRAVNAVI PACIENTOV Z DUŠEVNO MOTNJO., Izjava o nekaznovanosti., veizmensko...

 • Company PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA, POT SV. ANTONA 49 , 5280 IDRIJA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTOV NA BOLNIŠNINEM ODDELKU., Opravljen strokovni izpit in izjava o nekaznovanosti., veizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, OBLAKOVA ULICA 5 , 3000 CELJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ZDRAVSTVENA NEGA V NEGOVALNI ENOTI, veljavna licenca zdravstvene nege, cepljenje hepatitis B, cepljenje ošpic, ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, OBLAKOVA ULICA 5 , 3000 CELJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ZDRAVSTVENA NEGA V URGENTNEM CENTRU, veljavna licenca zdravstvene nege, cepljenje hepatitis B, cepljenje ošpice, ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, OBLAKOVA ULICA 5 , 3000 CELJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, ZDRAVSTVENA NEGA V NEGOVALNI ENOTI, veljavna licenca zdravstvene nege, cepljenje hepatitis B, cepljenje ošpice, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK, NOVI TRG 26 , 1241 KAMNIK in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 20, ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA/VAROVANCA V AMBULANTI V RAZLINIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLINIH IVLJENJSKIH OBDOBJIH, PRIPRAVA IN IZVEDBA ENOSTAVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV V OKVIRU POKLICNIH AKTIVNOSTI IN KOMPETENC V ZDRAVSTVENI NEGI, UKREPANJE V NEPRIAKOVANIH SITUACIJAH, NUDENJE NUJNE MEDICINSKE POMOI V OKVIRU PRISTOJNOSTI V AMBULANTI IN NA TERENU, IZVAJANJE ZDRAVSTVENO NEGOVALNIH POSEGOV NA NAIN PREPREEVANJA OKUB, VODENJE EVIDENC PACIENTOV IN NAROANJE PACIENTOV TER OSTALA ADMINISTRACIJA Z DELOVNEGA PODROJA, SKRB ZA USTREZNE ZALOGE ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN INSTRUMENTOV, IZVAJANJE CEPLJENJ, ZDRAVSTVENA VZGOJA V OKVIRU TIMA, PRAVILNO ROKOVANJE IN HRAN...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK, NOVI TRG 26 , 1241 KAMNIK in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. najdlje do 31.12.2021, polni delovni as, 40, ORGANIZACIJA PREVENTIVE IN IZVAJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV V SKLOPU REFERENNE AMBULANTE VZPOSTAVITEV IN POSODABLJANJE REGISTRA KRONINIH BOLNIKOV PRIPRAVA, IZVEDBA IN EVALVACIJA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN MERITEV V  OKVIRU POKLICNIH AKTIVNOSTI IN KOMPETENC V ZDRAVSTVENI NEGI IZVAJANJE ZDRAVSTVENO NEGOVALNIH POSEGOV IN POSTOPKOV NA NAIN PREPREEVANJA OKUB ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO PRAVILNO ROKOVANJE IN HRANJENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE PRAVILNO ROKOVANJE Z ODPADKI V ZDRAVSTVU , Opravljen strokovni izpit, zdravstvena sposobnost za delo, ...

 • Company OČESNI KIRURŠKI CENTER DR. PFEIFER, zdravstvene storitve, d.o.o., DUNAJSKA CESTA 22, 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. 17.8 2021, polni delovni as, 40, DELO V OESNI AMBULANTI IN OPERACIJSKI,, , ...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE, STARI TRG 63, 8210 TREBNJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV,NUDENJE MEDICINSKE POMOI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOKOV,VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE ZAHTEVNIH MEDICINSKO-TEHNINIH POSEGOV, REŠEVANJE URGENTNIH PRIMEROV V ODSOTNOSTI NADREJENIH, VENDAR V OKVIRU PRISTOJNOSTI, SODELOVANJE PRI RAZDELJEVANJU HRANE IN HRANJENJE, OSKRBA UMRLEGA, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU FIZIOTERAPIJE PO NALOGU IN NAVODILIH FIZIOTERAPEVTA,OPRAVLJANJE OSTALIH NALOG PO NALOGU VODJE ZDRAVSTVENO NEGOVALNE ENOTE, ZDRAVNIKA, DIREKTORJA IN DRUGIH POOBLAŠENIH DELAVCEV, Opravljeno pripravništvo in strokovni izpit. Komunikativnost, tolerantnost, ustvena stabilnost, natannost. Vpis v register izvajalcev v dejavno...

 • Company DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o., PE Center starejših Medvode, Zbiljska cesta 15 , 1215 ME in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI NARTOVANJU AKTIVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI IN SOCIALNI OSKRBI, OPRAVLJANJE NALOG PO NAROILU NADREJENIH (DMS, ZDRAVNIKA), OPAZOVANJE IN SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCA, IZVAJANJE OSNOVNE (UMIVANJE IN KOPANJE STANOVALCEV, POMO PRI OBLAENJU) IN POSEBNE ZDRAVSTVENE NEGE IN PATRONAE, POMO PRI ZADOVOLJEVANJU IVLJENJSKIH POTREB STANOVALCA: DIHANJE (ASPIRACIJA DIHALNIH POTI V USTNI IN NOSNI VOTLINI, APLIKACIJA KISIKA), PREHRANJEVANJE, IZLOANJE, ODVAJANJE, VZDREVANJE OSEBNE HIGIENE, GIBANJE IN USTREZNA LEGA, OBLAENJE IN SLAENJE, VZDREVANJE NORMALNE TELESNE TEMPERATURE, UKREPANJE V PRIMERU POSLABŠANJA ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV – PRVA POMO IN PRENOS INFORMACIJ NADREJEN...

 • Company VITADOM; VITADOM, PE DOM STAREJŠIH ŠKOFLJICA, Ob potoku 11 , 1291 ŠKOFLJICA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA PO PROGRAMU V DOMU STAREJŠIH., , dvoizmensko...

 • Company OZG; OZG, OE ZD Kranj, Gosposvetska ulica 10 , 4000 KRANJ in Raka
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI VZGOJI, IZVAJANJE NEMEDIKAMENTOZNIH PREVENTIVNIH OBRVNAV ZA ODRASLO POPULACIJO V OKVIRU PROGRAMA ZA KREPITEV ZDRAVJA ODRASLIH, IZVAJANJE POGOVORNIH UR ZA KREPITEV ZDRAVJA ODRASLIH, IZVAJANJE PREVENTIVNIH PROGRAMOV V LOKALNI SKUPNOSTI, PROMOCIJA PRESAJALNIH PREVENTIVNIH PROGRAMOV ZA RAKA, SODELOVANJE V INTERDISCIPLINARNEM TIMU CENTRA ZA KREPITEV ZDRAVJA, VELJAVNA LICENCA IZVAJALCA ZDRAVSTVENE NEGE, ZAELJENE IZKUŠNJE IZ ZDRAVSTVENE VZGOJE, V ZDRAVSTVENI NEGI NA PRIMARNI DEJAVNOSTI, ZAELJENE IZKUŠNJE Z OBRAUNSKIMI PROGRAMI V ZDRAVSTVU, DELO Z RAUNALNIKOM, ...

 • Company DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA, GREGORČIČEVA ULICA 16 , 5000 NOVA GORICA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO METODI DELA, PROCES ZDRAVSTVENE NEGE,-SODELOVANJE PRI SPREJEMU STANOVALCA NA ODDELEK,-OPAZOVANJE PSIHOFIZINEGA STANJA STANOVALCA IN POROANJE NEPOSREDNO NADREJENEMU, -IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE NEGOVALNIH INTERVENCIJ   -VODENJE DEPOJA ZDRAVIL NA ODDELKU,-IZVAJANJE IN NADZOROVANJE UKREPOV ZA PREPREEVANJE BOLNIŠNINIH OKUB V SKLADU Z   DELOVNIMI NAVODILI IN STANDARDI, , ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI -NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV -IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE PACIEN...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz porodniškega dopusta., polni delovni as, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI-NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV -IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV  -Z...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -IZVAJANJE TEMELJNIH AKTIVNOSTI IN KOMPETENC V OKVIRU STROKE ZDRAVSTVENE NEGE (ZN) NA PODROJU HEMODIALIZE (HD), PERITONEALNE DIALIZE (PD) IN TRANSPLANTACIJE (TX) -IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN INTERVENCIJ ZDRAVSTVENE NEGE, KI SODIJO V KOMPETENCE TEHNIKA ZDRAVSTVENE NEGE -UGOTAVLJANJE POTREB, NARTOVANJE, IZVAJANJE, VREDNOTENJE IN DOKUMENTIRANJE ZN PRI PACIENTIH VKLJUENIH V PROGRAM KRONINE HD, PD IN TX  -SODELOVANJE IN IZVAJANJE RAZLINIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC V ZN PO NAROILU ZDRAVNIKA ALI GLEDE NA PROCES DELA -PREDAJA PACIENTA IN PRENOS INFORMACIJ NA OSTALE LANE NEGOVALNEGA  TIMA -PRIPRAVA IN DAJANJE ZDRAVIL, UINKOVIN, KRVI IN KRVNIH PRIPRAVKOV -SKRB ZA K...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN INTERVENCIJE ZDRAVSTVENE NEGE, KI SODIJO V KOMPETENCE TEHNIKA ZDRAVSTVENE NEGE -VZPOSTAVITEV PARTNERSKEGA IN SODELUJOEGA ODNOSA V ZDRAVSTVENEM IN NEGOVALNEM TIMU, PRAV TAKO PA TUDI DO PACIENTOV IN NJIHOVIH SVOJCEV -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV, PRIPRAVA IN ARHIVIRANJE PACIENTOVE DOKUMENTACIJE IN VODENJE EVIDENC IN EVALVACIJ OPRAVLJENEGA DELA -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE  -SPREMLJANJE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV NA DIAGNOSTINE POSEGE ALI OB HOSPITALIZACIJI -OPAZOVANJE IN BELEENJE VITALNIH FUNKCIJ PRI VITALNO OGROENIH PACIENTIH V URGENTNI AMBULANTI -PRIPRAVA PACIENTA IN NJEGOVE DOKUMENTACIJE TER VZPOSTAVITE...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI-NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV -IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE PACIENT...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, -ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU, ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, - IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)/1...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTINI AMBULANTI-ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH-PRIPRAVA PROSTORA, PRIPOMOKOV IN PACIENTA ZA PREGLED V SPECIALISTINI AMBULANTI TER IZVAJANJE INSODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV-ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM IN PEDAGOŠKO DELO S ŠTUDENTI-DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)//, VIŠJ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE7BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTINI AMBULANTI, -ORGNAIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, -PRIPRAVA PROSTORA, PRIPOMOKOV IN PACIENTA ZA PREGLED V SPECIALISTINI AMBULANTI TER IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI PIZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIETNI IN SVOJCI TER MENTORSTVO NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM IN PEDAGOŠKO DELO S ŠTUDENTI, -DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (V...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. do 1.12.2021, polni delovni as, 40, -IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, -IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, -PRIPRAVA IN SPREMLJANJE PACIENTA NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, -DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM, MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELOVCEM, -DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., ZDRAVSTVENI TEHNIK,  TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA, VPIS V REGISTER IZVAJALCEV V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE, ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA,- ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH,- IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV,- ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI- DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic: DIPLOMIRANA MEDICINSKA ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. do vrnitve zaasno odsotnega delavca., polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH –ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALNI NADZOR TER NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA-ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH-IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV-ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTOR...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI TER NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA,- ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH,- IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV,- ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI,- DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. do vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA,- ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH,- IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV,- ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI,- DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)//, VI...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI TER NARTOVANJE IN KOORIDNIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, -ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVTSVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, -IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TEREPAVETSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, -ZDRAVTSVENO VZGOJNO DELO S PACIETNI IN SVOJCI TER MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, -DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA(VS), DIPLOMIRANA MEDI...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTINI AMBULANTI-ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH-PRIPRAVA PROSTORA, PRIPOMOKOV IN PACIETNA ZA PREGLED V SPECIALISTINI AMBULANTI TER IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV-ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM IN PEDAGOŠKO DELO S ŠTUDENTI-DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)/1.BOL....

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev oz. DO VRNITVE ZAASNO ODSOTNE DELAVKE., polni delovni as, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, - SPREMLJANJE PACIENTOV NA RAZLINE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, - DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM, - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., ZAHTEVAN POKLIC: ZDRAVSTVENI TEHNIK, TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA. Zahtevana kvalifikacija: vpis v Register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege. Stopnja znanja slovenske...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTINI AMBULANTI, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, PRIPRAVA PROSTORA, PRIPOMOKOV IN PACIENTA ZA PREGLED V SPECIALISTINI AMBULANTI TER IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM IN PEDAGOŠKO DELO S ŠTUDENTI, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., VELJAVNA LICENCA. STOPNJA ZNANJA SLOVENSKEGA JEZIKA: RAVEN C1. RAVEN C1 S...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV S CITOSTATSKO TERAPIJO,ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER NARTOVANJE IN KOORDINARJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PRI IMUNSKO OGROENIH PACIENTIH, PRED, MED IN PO PRESADITVI KRVOTVORNIH MATINIH CELIC IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO S ŠTUDENTI, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDI...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. vrnitve zaasno odsotne delavke., polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV,  ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI,  DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic: DIPLOMIRANA MED...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA,- ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH,- IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV,- ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI,- DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA,- ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH,- IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV,- ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI,- DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV,  ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SE...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA,-ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH,-IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV,-ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI,-DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. do vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH – ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALNI NADZOR TER NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJC...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -IZVAJANJE KRONINIH IN ENOSTAVNIH OBLIK DIALIZNIH PROCEDUR TER SODELOVANJE PRI OSTALIH VRSTAH DIALIZNIH POSTOPKOV, -SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE IN IZPOLNJEVANJE ZDRAVSTVENE IN DRUGE DOKUMENTACIJE, -OPAZOVANJE IN UKREPANJE MED POSTOPKOM DIALIZIRANJA TER IZVAJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU VODJE, -ZAGOTAVLJANJE ISTEGA IN VARNEGA PACIENTOVEGA IN DELOVNEGA OKOLJA TER DELOVNIH PRIPOMOKOV., Zahtevan poklic: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)/ MEDICINSKA SESTRA. Zahtevana kvalifikacija: veljavna licenca. Stopnja znanja slovenskega jezika: raven C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira., ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. do vrnitve zaasno odsotne delavke., polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, - IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, - ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic: DIPLOM...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH - IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)/1.BOL...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH –ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALNI NADZOR TER NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA-ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH -IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU NAJZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV TER POSTOPKOV, AKUTNIH IN KOMPLICIRANIH HEMODIALIZ -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. oz. do vrnitve zaasno odsotne delavke na delo, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI -ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE, -SPREJEM IN TRIAA URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV TER SODELOVANJE V ZDRAVSTVENIH IN MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, - IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV TER PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN SPREMSTVO URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE - ZDRAVSTVE...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Nursing professionals Edit filters