Jobmonitor. Search results for Nursing professionals

235 Jobs found

Used filters:
 • Nursing professionalsx
Displaying 1-50 of 235 results.
 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Visoko
  29.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V NEGOVALNI ENOTI. IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOROVANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV. SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA. DELO JE DVOIZMENSKO Z DEURSTVI., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO IVLJENJEPIS V EUROPASS OBLIKI S SPREMNIM PISMOM IN VSEMI DOKAZILI (FOTOKOPIJA IZOBRAZBE, POTRDILO O ZNANJU ITALIJANSKEGA JEZIKA, POTRDILO O VPISU V REGISTER IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TER LICENCA) PO E-POŠTI., ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  29.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 10.2020, polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OPERATIVNI DEJAVNOSTI, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH PRI IZVAJANJU OPERATIVNIH, DIAGNOSTINIH – TERAPEVTSKIH POSEGIH, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOROVANJE HIGIENSKIH POSTOPKOV PO VISOKO ASEPTINIH STANDARDIH ZA OPERATIVNO DEJAVNOST TER NARTOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOROVANJE UKREPOV ZA PREPREEVANJE BOLNIŠNINIH OKUB, - ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Veljavna licenca, delo...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  29.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 20.03.2020, polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTINI AMBULANTI, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, - PRIPRAVA PROSTORA, PRIPOMOKOV IN PACIENTA ZA PREGLED V SPECIALISTINI AMBULANTI TER IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, - ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM IN PEDAGOŠKO DELO S ŠTUDENTI, - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Veljavna licenca, ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  29.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI V PROSTIH-ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALNI NADZOR TER NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, -ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, -IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIETNI IN SVOJCI TER MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  29.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. FEBRUAR 2021, polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTINI AMBULANTI - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, - PRIPRAVA PROSTORA, PRIPOMOKOV IN PACIENTA ZA PREGLED V SPECIALISTINI AMBULANTI TER IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV - ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM IN PEDAGOŠKO DELO S ŠTUDENTI - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, Veljavna licenca, ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  29.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. JULIJ 2020, polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTINI AMBULANTI, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, - PRIPRAVA PROSTORA, PRIPOMOKOV IN PACIENTA ZA PREGLED V SPECIALISTINI AMBULANTI TER IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, - ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM IN PEDAGOŠKO DELO S ŠTUDENTI, - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, Veljavna licenca, ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  29.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH,  - IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, - ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, Veljavna licenca, ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  29.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, - IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, - ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Veljavna licenca. Zahtevan poklic: DIPLOMI...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  29.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA- ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, - IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, - ZDRAVSTVENO-VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, Veljavna licenca, ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  29.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, - IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, - ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Veljavna licenca, ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  29.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI V PROSTORIH – ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALNI NADZOR TER NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, - IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, - ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZA...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  29.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. AVGUST 2020, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI V PROSTORIH – ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALNI NADZOR TER NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE in Bloke
  29.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. za as nadomešanja zaasno odsotnega delavca, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SODELOVANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGIH NA INTERNEM ODDELKU, LICENCA, ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE in Bloke
  29.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SODELOVANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGIH, LICENCA, ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE in Bloke
  29.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. za as nadomešanja zaasno odsotnega delavca, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V OP. DEJAVNOSTI IN SODELOVANJE PRI OPERATIVNO DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSTOPKIH TER IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE, NARTOVANJE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V OP. DEJAVNOSTI IN SODELOVANJE PRI OPERATIVNO DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSTOPKIH TER IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE, ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  29.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA-INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA-IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV-ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE PACIENTOM, NJIHOVIM SVOJCEM, STARŠEM, OTROKOM IN MLADOSTNIKOM,  PROMOCIJA ZDRAVJA-KATEGORIZACIJA PACIENTOV ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DELA V SPECIALISTINI AMBULANTI-SODELOVANJE IN/ALI SAMOSTOJNO IZVAJANJE  DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV IN DRUGIH SPECIFINIH AKTIVNOSTI IN POSTOPKOV-PSIHINA PRIPRAVA PACIENTA NA TERAPEVTSKI, DIAGNOSTINI POSEG-DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV, PRIPRAVA IN...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Visoko
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V NEGOVALNI ENOTI. IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOROVANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV. SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA. DELO JE DVOIZMENSKO Z DEURSTVI., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO IVLJENJEPIS S SPREMNIM PISMOM IN VSEMI DOKAZILI (FOTOKOPIJA IZOBRAZBE, POTRDILO O ZNANJU ITALIJANSKEGA JEZIKA, POTRDILO O VPISU V REGISTER IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TER LICENCA)., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA, ULICA PADLIH BORCEV 13 A, 5290 ŠEMPETER PRI GORI in Visoko
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVA DELOVNIH PROSTOROV, MEDICINSKO TEHNINEGA MATERIALA IN PRIPOMOKOV ZA DELO, PRIPRAVA IN IŠENJE ENDOSKOPOV,SPREJEM, TRIAA TER IDENTIFIKACIJA PACIENTOV,FIZINA IN PSIHINA PRIPRAVA  PACIENTOV, NA POSEG (INFORMIRANJE PACIENTOV O POSEGU, POTEKU POSEGA, NAMESTITEV PACIENTOV,  V USTREZEN POLOAJ, UVAJANJE I.V. KANILE), APLIKACIJA TERAPIJE PO NAROILU ZDRAVNIKA,ASISTENCA PRI POSEGIH: ENDOSKOPIJI, SKLEROZACIJI, DILATACIJI, APLIKACIJI KLIPOV, ARGONPLAZMI, LIGATURI VARIC, VSTAVITVI GASTROSTOME, POLIPEKTOMIJI, ENDO UZ, ERCP, ENTEROSKOPIJI,JEMANJE OZ. POMO PRI JEMANJU VZORCEV ZA PREISKAVE: HISTOLOGIJE, CITOLOGIJE, HUT, OZNABA TER ODPREMA VZORCEV PO NAROILU ZDRAVNIKA, OPAZOVANJE PACIENTOV PO POSE...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, -ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, -IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, -DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, Zahtevan poklic: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (V...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. vrnitve zaasno odsotne delavke., polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI,- ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE,- SPREJEM IN TRIAA URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV TER SODELOVANJE V ZDRAVSTVENIH IN MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH,- IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV TER PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN SPREMSTVO URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, - ZDRAVSTVENO VZGOJNO ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, - IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, - ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SE...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. vrnitve zaasno odsotne delavke., polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV S CITOSTATSKO TERAPIJO,- ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER NARTOVANJE IN KOORDINARJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA,- IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PRI IMUNSKO OGROENIH PACIENTIH, PRED, MED IN PO PRESADITVI KRVOTVORNIH MATINIH CELIC IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV,- ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO S ŠTUDENTI,- DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIR...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA,-ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH,-IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV,-ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI,-DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 15 mesecev oz. vrnitve zaasno odsotne delavke., polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI,- ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE,- SPREJEM IN TRIAA URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV TER SODELOVANJE V ZDRAVSTVENIH IN MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH,- IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV TER PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN SPREMSTVO URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE,- ZDRAVSTVENO VZGOJNO D...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 15 mesecev oz. vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, - NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA,- ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH,- IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV,- ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI,- DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Za...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA-ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTIZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH-IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV-ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI-DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, stopnja znanja slovenskega jezika: raven C1 Skupnega evrop...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDI...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. do 2.11.2020, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA-ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTIZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH-IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV-ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI-DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA/DIPLOMIRANI ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI TER NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as  oz. 28.6.2020, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV III. IN IV.KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALNI NADZOR TER NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA -ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH -IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU NAJZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV TER POSTOPKOV, AKUTNIH IN KOMPLICIRANIH HEMODIALIZ -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DE...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV III. IN IV., KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALNI NADZOR TER NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA,  ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH,  IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU NAJZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV TER POSTOPKOV, AKUTNIH IN KOMPLICIRANIH HEMODIALIZ, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DE...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (V...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE, ZAHTEVNOSTI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU, ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE, ZAHTEVNOSTI TER NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDI...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Visoko
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREJEM KLICA Z UPORABO SLOVENSKEGA INDEKSA ZA NUJNO MEDICINSKO POMO, DAJANJE TELEFONSKIH NASVETOV IN NAVODIL ZA NUDENJE PRVE POMOI PREKO TELEFONA Z UPORABO SLOVENSKEGA, INDEKSA ZA NUJNO MEDICINSKO POMO, SODELOVANJE PRI KOORDINACIJI ZDRAVSTVENEGA SISTEMA OB POSEBNIH DOGODKIH, EVIDENTIRANJE IN DOKUMENTIRANJE OPRAVLJENEGA DELA TER DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, STALNO STROKOVNO IZOBRAEVANJE IN SPREMLJANJE RAZVOJA STROKE, DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)/1.bol.st/, DIPLOMIRANA BABICA (VS)/1.bol.st/, DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA BABICA (VS), VIŠJA MEDICINSKA SESTRA, VIŠJA MEDICINSKA, SESTRA - SPECIALIST, Zahtevana kvalifikacija: veljavna licenca teaj temeljnih posto...

 • Company OZG; OZG, OE ZD Škofja Loka, Stara cesta 10 , 4220 ŠKOFJA LOKA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. VRNITVE ZAASNO ODSOTNE DELAVKE, polni delovni as, 40, DELO DIPLOMIRANEGA ZDRAVSTVENIKA/DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V OKVIRU PROJEKTA "RAZVOJ IN NADGRADNJA MREE MOBILNIH ENOT ZA IZVAJANJE PREVENTIVNIH PROGRAMOV IN PROGRAMOV ZMANJŠEVANJA ŠKODE NA PODROJU PREPOVEDANIH DROG V ZAHODNI KOHEZIJSKI REGIJI". DELO SKUPINSKO IN INDIVIDUALNO DELO Z ABSTINENTI OD PREPOVEDANIH PSIHOAKTIVNIH SUBSTANC IN ALKOHOLA PREVENTIVA ZASVOJENOSTI SKRB ZA MEDIKAMENTOZNO TERAPIJO IN SVETOVANJE PRI JEMANJU ZDRAVIL POVEZOVANJE Z ZDRAVSTVENIMI SLUBAMI IN SPREMSTVA UPORABNIKOV IZVAJANJE SEMINARJEV POVEZANIH S SKRBJO ZA ZDRAVJE PODPORA PRI REHABILITACIJI IN REINTEGRACIJI V DRUBO., Licenca za samostojno delo v zdravstveni dejavnosti opravljen...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM IZOLA, Ulica oktobrske revolucije 11 , 6310 IZOLA - ISOLA in Visoko
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE NALOG DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V REFERENNI  AMBULANTI, ZDRAVSTVENA PREVENTIVNA VZGOJA, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, IZVAJANJE DELNIH AKTIVNOSTI NA PODROJU STERILIZACIJE, VODENJE DOKUMENTACIJE, NAROANJE PACIENTOV, SODELOVANJE V DELU ZDRAVSTVENEGA TIMA, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zaeleni so opravljeni moduli za referenno sestro, specialna znanja. , dopoldan...

 • Company DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o., PE Center starejših Notranje Gorice, Gmajna 7 , 1357 NOT in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev oz. pripravništvo, polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI NARTOVANJU AKTIVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI IN SOCIALNI OSKRBI, OPRAVLJANJE NALOG PO NAROILU NADREJENIH (DMS, ZDRAVNIKA), OPAZOVANJE IN SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCA, IZVAJANJE OSNOVNE (UMIVANJE IN KOPANJE STANOVALCEV, POMO PRI OBLAENJU) IN POSEBNE ZDRAVSTVENE NEGE IN PATRONAE, POMO PRI ZADOVOLJEVANJU IVLJENJSKIH POTREB STANOVALCA: DIHANJE (ASPIRACIJA DIHALNIH POTI V USTNI IN NOSNI VOTLINI, APLIKACIJA KISIKA), PREHRANJEVANJE, IZLOANJE, ODVAJANJE, VZDREVANJE OSEBNE HIGIENE, GIBANJE IN USTREZNA LEGA, OBLAENJE IN SLAENJE, VZDREVANJE NORMALNE TELESNE TEMPERATURE, UKREPANJE V PRIMERU POSLABŠANJA ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV – PRVA POMO IN PRENOS I...

 • Company Fitlab, zavod za celostno zdravstveno in kineziološko obravnavo, Partizanska ulica 8 A, 1370 LOGATEC in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, Opravljanje nalog medicinske sestre v ambulanti druinske medicine Arcus Medici v ireh. Zdravstvena preventivna vzgoja. Izvajanje zdravstvene nege v skladu s strokovno usposobljenostjo, sodelovanje v timu zdravnika pri izvajanju osnovne zdravstvene dejavnosti, izvajanje delnih aktivnosti na podroju sterilizacije, vodenje dokumentacije. Naroanje pacientov (elektronsko, telefonsko...). Sprejemanje in vpis pacientov., Napredno znanje obraunskega programa v zdravstvu. Vloge po pošti z dokazili o izpolnjevanju pogojev in ivljenjepisom na naslov Arcus Medici, Trg svobode 9, 4226 iri., dvoizmensko...

 • Company ZASEBNA ZDRAVSTVENA AMBULANTA ZORICA MILIĆ, DR. MED. SPEC. DRUŽINSKE MEDICINE, KANDIJSKA CESTA 4, 80 in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO V REFERENNI AMBULANTI, , dopoldan...

 • Company VITADOM; VITADOM, PE DOM STAREJŠIH ŠKOFLJICA, Ob potoku 11 , 1291 ŠKOFLJICA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA PO PROGRAMU V DOMU STAREJŠIH, POSLOVNA ENOTA ŠKOFLJICA., , dvoizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. vrnitve delavca na bolniški/porodniški odsotnosti., polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA V. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI , SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV NA ODDELKU,  INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA,  SODELOVANJE PRI DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKIH, DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV, SKRB ZA OKOLICO, OSEBNA UREJENOST, TRANSPORT MATERIALA V LABORATORIJ, POMO IN NADZOR PRI IZVAJANJU IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI, ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTA – OTROKA/MLADOSTNIKA, OPAZOVANJE PACIENTA –OTROKA/MLADOSTNIKA, SODELOVANJE PR...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz bolniške/porodniške odsotnosti., polni delovni as, 40, -DOKUMENTIRANJE, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV ZAHTEVNOSTI III IN IV KATEGORIJE, V ENOTAH OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALEN NADZOR  -NARTOVANJE, KOORDINIRANJE, PREMESTITEV ALI/IN ODPUST PACIENTA -SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDICIPLINARNIH TIMIH -PREPOZNAVANJE PRIORITET V OKVIRU RAZLINIH NALOG, UINKOVITO UPRAVLJANJE S ASOM, IZKAZOVANJE INICIATIVNOSTI IN OSEBNE ODGOVORNOST I-PRIPRAVA APARATUR, OPREME IN PRIPOMOKOV ZA IZVAJANJE, OSNOVNEGA ALI RAZŠIRJENE...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavca na bolniški/porodniški odsotnosti., polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA, SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE, INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA, SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV, IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTO...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz bolniške/porodniške odsotnosti, polni delovni as, 40, VZPOSTAVITI PARTNERSKI IN SODELUJO ODNOS V ZDRAVSTVENEM IN NEGOVALNEM TIMU, PRAV TAKO PA TUDI DO PACIENTOV IN NJIHOVIH SVOJCEV, DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV, PRIPRAVA IN ARHIVIRANJE PACIENTOVE DOKUMENTACIJE IN VODENJE EVIDENC IN EVALVACIJ OPRAVLJENEGA DELA, INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA, NADZOR NAD DELOVANJEM APARATOV, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSTOPKIH, SPREMLJANJE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV NA DIAGNOSTINE POSEGE ALI OB HOSPITALIZACIJI, PRIPRAVA PACIENTA IN NJEGOVE DOKUMENTACIJE TER VZPOSTAVITEV STIKOV Z REŠEVALNO SL...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA ANESTEZIJSKEGA DELOVIŠA, PREVERJANJE IN PRIPRAVA APARATUR, OPREME, PRIPOMOKOV IN ZDRAVIL ZA IZVAJANJE ANESTEZIJE, SPREJEM IN PSIHOFIZINA PRIPRAVA BOLNIKA NA ANESTEZIJO IN OPERATIVNI POSEG TER NADZOROVANJE BOLNIKA PRED, MED IN PO ANESTEZIJI, SODELOVANJE PRI NAMEŠANJU BOLNIKA V VAREN POLOAJ GLEDE NA POTREBEN OPERATIVNI POSEG, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU VSEH OBLIK ANESTEZIJE, SODELOVANJE V URGENTNIH STANJIH V PORODNI SOBI TER SODELOVANJE IN IZVAJANJE OBPORODNE ANALGEZIJE, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA IN OBVLADOVANJA AKUTNE POOPERATIVNE IN KRONINE BOLEINE, IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OIVLJANJA IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DODATNIH POSTOPKOV OIVLJANJA TER SPREMLJANJE IVLJENJSKO OGROEN...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz porodniške odsotnosti., polni delovni as, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI -NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV -IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV -Z...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI-NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA-SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE-INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA-SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV-DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV-IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV-ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE PACIENTOM/NJIH...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI-NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA-SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE-INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA-SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV-DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV-IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV-ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE PACIENTOM/NJIH...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Nursing professionals Edit filters