Jobmonitor. Search results for Nursing professionals

203 Jobs found

Used filters:
 • Nursing professionalsx
Displaying 1-50 of 203 results.
 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, UGOTAVLJANJE POTREB, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE IVLJENJSKE AKTIVNOSTI; ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE; ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z BOLNIKI IN NJIHOVIMI SVOJCI; PRIPRAVA BOLNIKOV ZA PREVOZ IN SPREMSTVO IVLJENJSKO OGROENIH BOLNIKOV; DOKUMENTIRANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN VODENJE DRUGIH POTREBNIH EVIDENC; VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN KOORDINIRANJE DELA Z ZDRAVSTVENIM TIMOM V IZMENI; IZVAJANJE PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI; SODELOVANJE PRI UVAJANJU SODOBNIH VSEBINSKIH, METODOLOŠKIH IN MOTIVACIJSKIH PRISTOPOV V ZDRAVSTVENI NEGI; SODELOVANJE PRI UVAJANJU SO...

 • Company DIGITALNA SLIKOVNA DIAGNOSTIKA, medicinska diagnostika in druge storitve, d.o.o., Puhova ulica 9 A, in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 11 mesecev, polni delovni as, 40, ZDRAVSTVENA ASISTENSKA DELA PRI ZDRAVNIŠKIH PREGLEDIH, RAZPOREJANJE IN NAROANJE PACIENTOV, SKRB ZA NABAVO MEDICINSKEGA MATERIALA, SKRBI ZA SPREMLJANJE IN IZVAJANJE DELA PO PREDPISIH POBO,..., da je souten, topel in dobrosren, oseba vredna zaupanja, delo v timu, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, -VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, -UPRAVLJANJE Z ZDRAVSTVENO DOKUMENTACIJO, -NADZOR NAD DELOVANJEM MEDICINSKIH PRIPOMOKOV IN APARATUR, -IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA PREPREEVANJE OKUB POVEZANIH Z ZDRAVSTVOM V SKLADU S PROGRAMOM PREPREEVANJA IN OBVLADOVANJA OKUB POVEZANIH Z ZDRAVSTVOM, -DRUGE NALOGE IN OPRAVILA POVEZANA Z DELOM IN PO NALOGU NADREJENEGA., STROKOVNI IZPIT, VELJAVNA LICENCA S PODROJA ZDRAVSTVENE NEGE. PREDVIDENO DELO V DEJAVNOSTI ZV ODRASLIH., ...

 • Company BEIGOT FRANC - DEJAVNOST SPLOŠNE MEDICINE, SLOVENSKI TRG 4, 2352 SELNICA OB DRAVI in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 18 mesecev oz. dec. 2021, skrajšan delovni as, 20, DELO REFERENNE SESTRE V AMBULANTI SPLOŠNE MEDICINE, , dopoldan...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH –ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALNI NADZOR TER NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA-ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH-IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU NAJZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV TER POSTOPKOV, AKUTNIHIN KOMPLICIRANIH HEMODIALIZ-ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA,  ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU, ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, - IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS),  DIPLOMIRA...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. VRNITVE ZAASNO ODSOTNEGA DELAVCA, PREDVIDOMA DO MAJA 2021., polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, VPROSTORIH –ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALNINADZOR TER NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA-ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH-IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU NAJZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV TER POSTOPKOV, AKUTNIH IN KOMP...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA-ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH-IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV-ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI-DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)//, VELJAVNA L...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM VELENJE, VODNIKOVA CESTA 1, 3320 VELENJE in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVA AMBULANTE IN OSTALIH DELOVNIH PROSTOROV. SKRB ZA DELOVANJE AMBULANTE. NAROANJE, SPREJEM PACIENTOV. IZVAJANJE RAZNIH MERITEV, KI SO V SKLOPU PREGLEDOV. DRUGA OPRAVILA PO NALOGU NADREJENEGA., CEPLENJE: HEPATITIS B, OŠPICE 2 DOZI. Znanje slovenskega jezika ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira. Izobrazba: Diplomirana medicinska sestra. Vpis v register izvajalcev pri Zbornici ZN., ...

 • Company ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE, VREDNOTENJE ZN V PROSTORIH INTEZIVNE TERAPIJE III, SODELOVANJE PRI IZVEDBI TERAPEVTSKEGA IN DIAGNOSTINEGA PROGRAMA, OPRAVLJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV ZN V OKVIRU STROKOVNE USPOSABLJENOSTI, EVIDENTIRANJE POSTOPKOV ZN, MEDICINSKO TEHNINIH POSEGOV IN VODENJE NEGOVALNE DOKUMENTACIJE, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z BOLNIKI IN SVOJCI V OKVIRU STROKOVNE USPOSABLJENOSTI, PRAKTINO USPOSABLJANJE NOVOSPREJETIH SODELAVCEV V OKVIRU DELOKROGA, SODELOVANJE V RAZISKOVALNEM DELU  NA PODROJU ZN, OSTALA OPRAVILA V OKVIRU DELOKROGA PO NALOGU VODJE, ODGOVORNOST ZA STROKOVNO DELO IN ZAKONITOST., smer zdravstvena nega, ...

 • Company ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN VREDNOTENJE ZN BOLNIKOV ZDRAVLJENIH Z RAZLINIMI NAINI ONKOLOŠKEGA ZDRAVLJENJA IN V PALIATIVNI OSKRBI, IZVAJANJE KEMOTERAPIJE PO NALOGU ZDRAVNIKA, PRIPRAVA BOLNIKA NA KEMOTERAPIJO, PRIPRAVA CITOSTATIKOV PO NALOGU ZDRAVNIKA ZA APLIKACIJO,  IZVAJANJE CITOSTATSKE  TERAPIJE IN SPREMLJANJE STANJA BOLNIKA MED TERAPIJO, DAJANJE NAVODIL BOLNIKU O POSTOPANJU PO KONCU TERAPIJE IN SVETOVANJE O ZMANJŠANJU NEELENIH UINKOV, STALNO IZVAJANJE ZN PRI BOLNIKIH NA CITOSTATSKI TERAPIJI, SODELOVANJE PRI IZVEDBI TERAPEVTSKEGA IN DIAGNOSTINEGA PROGRAMA, OPRAVLJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV ZN V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI EVIDENTIRANJE POS...

 • Company ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN VREDNOTENJE ZN BOLNIKOV ZDRAVLJENIH Z RAZLINIMI NAINI ONKOLOŠKEGA ZDRAVLJENJA IN V PALIATIVNI OSKRBI, IZVAJANJE KEMOTERAPIJE PO NALOGU ZDRAVNIKA, PRIPRAVA BOLNIKA NA KEMOTERAPIJO, PRIPRAVA CITOSTATIKOV PO NALOGU ZDRAVNIKA ZA APLIKACIJO, IZVAJANJE CITOSTATSKE  TERAPIJE IN SPREMLJANJE STANJA BOLNIKA MED TERAPIJO, DAJANJE NAVODIL BOLNIKU O POSTOPANJU PO KONCU TERAPIJE IN SVETOVANJE O ZMANJŠANJU NEELENIH UINKOV, STALNO IZVAJANJE ZN PRI BOLNIKIH NA CITOSTATSKI TERAPIJI, SODELOVANJE PRI IZVEDBI TERAPEVTSKEGA IN DIAGNOSTINEGA PROGRAMA, OPRAVLJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV ZN V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI EVIDENTIRANJE POST...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA-ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE VPROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH-IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV-ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI-DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)//, VIŠJA MEDI...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM METLIKA, CESTA BRATSTVA IN ENOTNOSTI 71, 8330 METLIKA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE - 3 MESECE ZD METLIKA, 3 MESECE SB NOVO MESTO, , ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI-NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV -IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE PACIENT...

 • Company Center Celostne Oskrbe, d.o.o., socialno podjetje, Dunajska cesta 63 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE NA DOMU V INTERDISCIPLINARNEM TIMU., , dvoizmensko...

 • Company DOM UPOKOJENCEV SEŽANA, ULICA IVANA TURŠIČA 6 , 6210 SEŽANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR DELA,  IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠE NEGE IN MEDICINSKE  POMOI UPORABNIKOV, NADZOR NAD MEDICINSKIMI PRIPOMOKI TER VODENJE DOKUMENTACIJE, SVETOVANJE UPORABNIKOM IN ZAPOSLENIM NA PODROJU ZDRAVJA, PREVENTIVE IN PREHRANE., , ...

 • Company ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as  oz. ZPO do 30.9.2020, polni delovni as, 40, - KLININO DELO Z BOLNIKI NA ODDELKU, - KOORDINIRANJE PALIATIVNE OSKRBE IN PROSTOVOLJNEGA DELA, - KOORDINACIJA, INFORMIRANJE IN POVEZOVANJE RAZLINIH SLUB IN PALIATIVNIH TIMOV (V IN IZVEN USTANOVE), PRI POMOI HUDO BOLNIM IN UMIRAJOIM TER NJIHOVIM SVOJCEM, -  IZOBRAEVANJE ZDRAVSTVENEGA OSEBJA S PODROJA UMIRANJA IN SPECIALIZIRANO STROKOVNO USPOSABLJANJE ZA DELO S HUDO BOLNIMI IN UMIRAJOIMI (ORGANIZIRANJE IN VODENJE RAZNIH DELAVNIC, SEMINARJEV, PREDAVANJ, POGOVOROV, SREANJ, DISKUSIJ IN OKROGLIH MIZ), -  IZOBRAEVANJE, USPOSABLJANJE IN PODPORNE OBLIKE POMOI SVOJCEM ZA IVLJENJE V NOVONASTALIH OKOLIŠINAH, - ORGANIZACIJA PROSTOVOLJNEGA DELA NA OI IZOBRAEVANJE IN UVAJANJE PROSTOVOLJCEV ZA DELO ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DIPL. MED. SESTRE V ENOTI INTERNISTINE INTENZIVNE TERAPIJE, EIIT. SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA TER IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVSTKIH POSEGOV. IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO PROCESNI METODI DELA., Kandidati naj posredujejo ivljenjepis s spremnim pismom in vsemi dokazili (fotokopija izobrazbe, potrdilo o znanju italijanskega jezika, potrdilo o vpisu v register izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter licenca). , ...

 • Company FRESENIUS MEDICAL CARE SLOVENIJA, TRGOVSKO IN PROIZVODNO PODJETJE MEDICINSKE OPREME D.O.O., Gaji 28 in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTUJE, PRIPRAVLJA, IZVAJA, VREDNOTI IN DOKUMENTIRA PROCES ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA V PROGRAMU HEMODIALIZNEGA ZDRAVLJENJA, NARTUJE, PRIPRAVLJA, ISTI IN SKRBNO RAVNA S HEMODIALIZNIMI APARATI IN OSTALIMI MEDICINSKIMI NAPRAVAMI TER NARTUJE, PRIPRAVLJA, IZVAJA, VREDNOTI IN DOKUMENTIRA HEMODIALIZNI POTROŠNI MATERIAL IN OSTALI POTROŠNI MATERIAL POTREBEN ZA IZVEDBO HEMODIALIZNEGA ZDRAVLJENJA, NARTUJE IN ORGANIZIRA PODROBNOSTI SPREJEMA IN NAMESTITVE BOLNIKA V DIALIZNO ENOTO, NARTUJE, PRIPRAVLJA, IZVAJA, VREDNOTI IN DOKUMENTIRA POSTOPKE IN AKTIVNOSTI V PROCESU IZVAJANJA HEMODIALIZNEGA ZDRAVLJENJA, NARTUJE, IZVAJA, VREDNOSTI, DOKUMENTIRA IN IZOBRAUJE BOLNIKA OB ZADOVOLJEVANJU NJEGOVIH IVLJENSKIH POT...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, OBLAKOVA ULICA 5 , 3000 CELJE in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ZDRAVSTVENA NEGA V NEGOVALNI ENOTI, veljavna licenca zdravstvene  nege, cepljenje hepatitis B, cepljenje ošpice, ...

 • Company DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, POTRČEVA ULICA 1 , 2319 POLJČANE in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo , Doloen as  oz. za as trajanja projekta, polni delovni as, 40, VODENJE PROJEKTA IN KOORDINACIJA KONZORCIJSKIH PARTNERJEV; ADMINISTRACIJA PROJEKTA IN POROANJE TER SODELOVANJE Z MINISTRSTVOM; VODENJE IN ORGANIZACIJA DELA ZAPOSLENIH V PROJEKTU; VZPOSTAVITEV LOKALNEGA PROJEKTNEGA SVETA, V KATEREM SO PREDSTAVNIKI VSEH PROJEKTNIH PARTNERJEV IN DRUGIH POMEMBNIH DELENIKOV IZ LOKALNEGA OKOLJA, PRAV TAKO TUDI PREDSTAVNIK MINISTRSTVA; PRIPRAVA IN IZVAJANJE STRATEGIJE KOMUNICIRANJA; PRIPRAVA IN ORGANIZACIJA PROGRAMA IZOBRAEVANJA ZA ZAPOSLENE V PROJEKTU; KOMUNIKACIJA Z MINISTRSTVOM IN LOKALNIM OKOLJEM; PRIPRAVA IN ODDAJA ZAHTEVKOV ZA IZPLAILO SREDSTEV PO PROJEKTU; PRIPRAVA POROIL IN DRUGIH DOKUMENTOV, NA ZAHTEVO MINISTRSTVA IN ORGANOV ZAVODA; DRUGE NALOG...

 • Company DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o., PE Center starejših Horjul, Slovenska cesta 17 , 1354 HO in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI NARTOVANJU AKTIVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI IN SOCIALNI OSKRBI, OPRAVLJANJE NALOG PO NAROILU NADREJENIH (DMS, ZDRAVNIKA), OPAZOVANJE IN SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCA, IZVAJANJE OSNOVNE (UMIVANJE IN KOPANJE STANOVALCEV, POMO PRI OBLAENJU) IN POSEBNE ZDRAVSTVENE NEGE IN PATRONAE, POMO PRI ZADOVOLJEVANJU IVLJENJSKIH POTREB STANOVALCA:  DIHANJE (ASPIRACIJA DIHALNIH POTI V USTNI IN NOSNI VOTLINI, APLIKACIJA KISIKA), PREHRANJEVANJE, IZLOANJE, ODVAJANJE, VZDREVANJE OSEBNE HIGIENE, GIBANJE IN USTREZNA LEGA, OBLAENJE IN SLAENJE, VZDREVANJE NORMALNE TELESNE TEMPERATURE, UKREPANJE V PRIMERU POSLABŠANJA ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV – PRVA POMO IN PRENOS INFORMACI...

 • Company DOM LUKAVCI, LUKAVCI 9 , 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STORITEV ZDRAVSTVENE NEGE, MED. TEH. POSEGOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S STANOVALCI, STROKOVNA OBRAVNAVA STANOVALCEV PO PNZ, UGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA, NUDENJE NUJNE MED. POMOI IN UKREPANJE V OKVIRU PRISTOJNOSTI IN POOBLASTIL, ODVZEM IN PRAVILNO RAVNANJE Z ODVZETIMI MATERIALI, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH FAZ ZDRAV. NEGE OZ. NEGOVANJE RAZLINIH STANOVALCEV, NADZOROVANJE IZVAJANJA NEGE IN OSKRBE, IPD., , dvoizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, ŠMIHELSKA CESTA 1, 8000 NOVO MESTO in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, -PSIHINA IN FIZINA PRIPRAVA PACIENTA  NA DIAGNOSTINE, TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, -PRIPRAVA DELOVNEGA PROSTORA-PACIENTOVEGA OKOLJA, APARATUR, MATERIALOV, DELOVNIH PRIPOMOKOV IN INŠTRUMENTOV ZA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN NEGOVALNE POSTOPKE, -SODELOVANJE, SAMOSTOJNO  IZVAJANJE IN OHRANJANJE TEMELJNIH IN PODPORNIH IVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH POSAMEZNIKA V RAZLINIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLINIH IVLJENJSKIH OBDOBJIH, -UKREPANJE V NEPRIAKOVANIH SITUACIJAH, NUDENJE NUJNE MEDICINSKE POMOI V OKVIRU PRISTOJNOSTI, -IZPOLNJEVANJE IN UREJANJE DOKUMENTACIJE S PODROJA ZDRAVSTVENE NEGE IN OSTALE DOKUMENTACIJE VEZANE NA PROCES DELA, , , veizmensko...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. OZ. DO VRNITVE ODSOTNIH DELAVCEV, polni delovni as, 40, UGOTAVLJANJE POTREB, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE IVLJENJSKE AKTIVNOSTI V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, ORGANIZIRANJE, SODELOVANJE IN IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN NJIHOVIMI SVOJCI TER PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, ORGANIZIRANJE SPREMSTVA, PRIPRAVA PACIENTOV NA PREVOZ IN SPREMSTVO IVLJENJSKO OGROENIH PACIENTOV, STROKOVNO DOKUMENTIRANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN VODENJE DRUGIH POTREBNIH EVIDENC V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. VRNITVE ODSOTNIH DELAVCEV, polni delovni as, 40, UGOTAVLJANJE POTREB, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE IVLJENJSKE AKTIVNOSTI; ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE; ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z BOLNIKI IN NJIHOVIMI SVOJCI; PRIPRAVA BOLNIKOV ZA PREVOZ IN SPREMSTVO IVLJENJSKO OGROENIH BOLNIKOV; DOKUMENTIRANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN VODENJE DRUGIH POTREBNIH EVIDENC; VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN KOORDINIRANJE DELA Z ZDRAVSTVENIM TIMOM V IZMENI; IZVAJANJE PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI; SODELOVANJE PRI UVAJANJU SODOBNIH VSEBINSKIH, METODOLOŠKIH IN MOTIVACIJSKIH PRISTOPOV V ZDRAVSTVENI NEGI;...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, UGOTAVLJANJE POTREB, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE IVLJENJSKE AKTIVNOSTI; ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE; ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z BOLNIKI IN NJIHOVIMI SVOJCI; PRIPRAVA BOLNIKOV ZA PREVOZ IN SPREMSTVO IVLJENJSKO OGROENIH BOLNIKOV; DOKUMENTIRANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN VODENJE DRUGIH POTREBNIH EVIDENC; VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN KOORDINIRANJE DELA Z ZDRAVSTVENIM TIMOM V IZMENI; IZVAJANJE PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI; SODELOVANJE PRI UVAJANJU SODOBNIH VSEBINSKIH, METODOLOŠKIH IN MOTIVACIJSKIH PRISTOPOV V ZDRAVSTVENI NEGI; SODELOVANJE PRI UVAJANJU SO...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA, CESTA 6. MAJA 11 , 1360 VRHNIKA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREJEMANJE, NAROANJE PACIENTOV TER ODGOVARJANJE NA E-MAILE PO POTREBI V SODELOVA-NJU Z ZDRAVNIKOM, IZVAJANJE STROKOVNE TRIAE, SODELOVANJE V SLUBI NMP V PRIMERU POTREB, PRIPRAVA IN UREDITEV  ORDINACIJE  ZA DELO, UGOTAVLJANJE POTREB, NARTOVANJE, PROMOCIJA, IZVAJANJE, NADZIRANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE IN ZDRAVSTVENE VZGOJE, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNINIH POSEGOV V OKVIRU KOMPETENC, VODENJE IN IZVAJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL V AMBULANTI, NAROANJE, HRANJENJE, NADZOROVANJE IN EVIDENCA CEPIV (HLADNA VERIGA), IZVAJANJE VSEH PREDPISANIH AKTIVNOSTI ZA PREPREEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLNIŠNINIH OKUB, SKLADNO Z VELJAVNIM PROGRAMOM POBO,NADZOROVANJE IN VODENJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE, RAUNALNIŠKO EVIDENTIRANJE...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK, NOVI TRG 26 , 1241 KAMNIK in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE NUJNIH IN NENUJNIH REŠEVALNIH TER SANITETNIH PREVOZOV, IZVAJANJE STROKOVNEGA SPREMSTVA BOLNIKOV V REŠEVALNEM VOZILU, IZVAJANJE PREGLEDA IN OCENE STANJA PACIENTA, IZVAJANJE DEFIBRILACIJE S POMOJO (POL)AVTOMATSKEGA DEFIBRILATORJA, PREVOZ BIOLOŠKEGA IN DRUGEGA MATERIALA, IZVAJANJE ZDRAVSTVENO NEGOVALNIH POSEGOV IN POSTOPKOV NA NAIN PREPREEVANJA OKUB, PRIPRAVA IN IZVEDBA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV NA PODROJU URGENTNE MEDICINE V OKVIRU POKLICNIH AKTIVNOSTI IN KOMPETENC TER DELO V SKLADU Z NAVODILI ZDRAVNIKA V AMBULANTI IN NA TERENU, ..., ., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT - V PRIMERU ŠTUDIJA PO BOLONSKEM PROGRAMU STR. IZPIT NI POTREBEN. LICENCA ZA DELO. POTREBNO JE IZPOLNJEVA...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI,  NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC.,...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI,  ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE, SPREJEM IN TRIAA URGENTNIH  PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV TER SODELOVANJE V ZDRAVSTVENIH IN MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV TER PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN SPREMSTVO URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE  POSEGE IN POSTOPKE, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO PRIPRAVN...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. 11.2.2021 OZIROMA ZA AS NADOMEŠANJA ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni as, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, - SPREMLJANJE PACIENTOV NA RAZLINE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, - DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM, - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., ZDRAVSTVENI TEHNIK, TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA. Zahtevana kvalifikacija: vpis v Register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege. Stopnja znanja slovenskega jezika - raven B2 Sku...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREJEM URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, PRIPRAVA IN SPREMLJANJE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSTOPKE IN POSEGE, - DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM, SVOJCEM TER MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM,   NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM, - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/ZDRAVSTVENI TEHNIK, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, vpis v Register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIK...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 17.08.2020, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI,  NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTAORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, -NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IVLJENSKO OGROENIH PACIENTOV III. IN IV. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, V PROSTORIH - ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALNI NADZOR TER NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, -ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, -IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU NAJZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV TER POSTOPKOV, AKUTNIH IN KOMPLICIRANIH HEMODIALIZ IZVAJANJE DOLGOT...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, PRIPRAVA IN SPREMLJANJE PACIENTA NA DIAGNOSTINO  TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM  IN SVOJCEM, MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVNIKOM, NOVO ZAPOSLENIM SODELAVCEM, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/ZDRAVSTVENI TEHNIK, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, vpis v Register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA NA RAVNI B2 SKUPNEGA EV...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE  PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV III. IN IV. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI V PROSTORIH - ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENJSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALNI NADZOR IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU  NAJZAHTEVNEJŠIH  IN SPECIALNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV TER POSTOPKOV, AKUTNIH IN KOMPLICIRANIH HEMODIALIZ, ORGANIZIRANJE, PRIPRAVA IN SPREMLJANJE IVLJENJSKO ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, -NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTINI AMBULANTI, -ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, -PRIPRAVA PROSTORA, PRIPOMOKOV IN PACIETNA ZA PREGLED V SPECIALISTINI AMBULANTI TER IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM IN PEDAGOŠKO DELO S ŠTUDENTI, -DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA S...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, -NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IVLJENSKO OGROENIH PACIENTOV III. IN IV. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, V PROSTORIH - ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDREVANJE IVLJENSKIH FUNKCIJ, KJER JE POTREBEN STALNI NADZOR TER NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, -ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, -IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU NAJZAHTEVNEJŠIH IN SPECIALNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV TER POSTOPKOV, AKUTNIH IN KOMPLICIRANIH HEMODIALIZ IZVAJANJE DOLGOT...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI,  NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., DIPLOMIR...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV V SKLADU S SPECIALNIMI ZNANJI, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI,MENTORSTVO NOVO ZAPOSLENIM SODELAVCEM IN PEDAGOŠKO DELO S ŠTUDENTI,  DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)//, VIŠJA MEDICINSKA SESTRA- SPECIALIST/VIŠJA MEDICINSKA SESTRA, VELJAVNA LICENCA.ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA NA RAVNI C1 SKUPNEGA EVROPSKEGA JEZIKOVNEGA OKVIRJA., veizmensko...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI, -ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE, -SPREJEM IN TRIAA URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV TER SODELOVANJE V ZDRAVSTVENIH IN MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, -IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV TER PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN SPREMSTVO URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO PRIPRA...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE, SPREJEM IN TRIAA URGENTNIH  PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV TER SODELOVANJE V ZDRAVSTVENIH IN MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV TER PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN SPREMSTVO URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE  POSEGE IN POSTOPKE, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI TER NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA,ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH ODPUSTA IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA/DIPLOMIRANI ZDRAVSTVE...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI,  NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTAORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., DI...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. do 3.9.2020, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI,  NARTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTAORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN SODELOVANJE V MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM IN NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM TER PEDAGOŠKO DELO Z DIJAKI IN ŠTUDENTI, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETEN...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SODELOVANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGIH, LICENCA, ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)/1.BOL.ST/, VIŠJA MEDICINSKA SESTRA- SPECIALIST/VIŠJA MEDICINSKA SESTRA, VELJAVNA LICENCA.ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA NA RAVNI C1 SKUPNEGA EVROPSKEGA JEZIKOVNEGA OKVIRJA, DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)//, VIŠJA MEDICINSKA SESTRA- SPECIALIST/VIŠJA MEDICINSKA SESTRA, VELJAVNA LICENCA. ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA NA RAVNI C1 SKUPNEGA EVROPSKEGA JEZIKOVNEGA OKVIRJA., veizmensko...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN OSKRBE, SPREJEM IN TRIAA URGENTNIH  PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV TER SODELOVANJE V ZDRAVSTVENIH IN MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV TER PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN SPREMSTVO URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE  POSEGE IN POSTOPKE, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S PACIENTI IN SVOJCI TER MENTORSTVO ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Nursing professionals Edit filters