Jobmonitor. Search results for Nursing associate professionals

123 Jobs found

Used filters:
 • Nursing associate professionalsx
Displaying 1-50 of 123 results.
 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI SPREJEMANJU IN NAROANJU BOLNIKOV. IZVAJANJE ZN IN IZVAJANJE DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV V SKLADU S SPECIALNIMI ZNANJI. ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELOVNEGA OKOLJA. ODGOVORNOST ZA STROKOVNO, KAKOVOSTNO IN PRAVOASNO OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG V SKLADU S STANDARDI IN SMERNICAMI ZN., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO IVLJENJEPIS S SPREMNIM DOPISOM IN VSEMI DOKAZILI (OVERJENA FOTOKOPIJA IZOBRAZBE, POTRDILO O OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPIT, POTRDILO O ZNANJU ITALIJANSKEGA JEZIKA IPD.) ., ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, - SPREMLJANJE PACIENTOV NA RAZLINE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, - DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM, - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, Vpis v Register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, SPREMLJANJE PACIENTOV NA RAZLINE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE,  DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM, MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, Vpis v Register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, SPREMLJANJE PACIENTOV NA RAZLINE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE,  DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, Vpis v Register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA, Gregorčičeva cesta 8 , 6250 ILIRSKA BISTRICA in Bloke
  29.02.2020

  VOZNIK REŠEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz porodniškega dopusta, polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE VOZNIKA REŠEVALCA., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT., dvoizmensko...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, -IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, -PRIPRAVA IN SPREMLJANJE PACIENTA NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, -DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM, MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELOVCEM, -DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., SREDNJA MEDICINSKA SESTRA, SREDNJI ZDRAVSTVENIK, TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE, VPIS V REGISTER IZVAJALCEV V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE IN ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA NA RAVNI B2., ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI REŠEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NUDENJE PRVE IN NUJNE MEDICINSKE POMOI PACIENTOM IN POŠKODOVANCEM NA TERENU V SKLADU S POOBLASTILI/KOMPETENCAMI NPK,  IZVAJANJE TRANSPORTA PACIENTOV IN POŠKODOVANCEV TER IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN NUJNE MEDICINSKE POMOI MED PREVOZOM Z REŠEVALNIM VOZILOM V SKLADU S POOBLASTILI/KOMPETENCAMI NPK IN DOKUMENTIRANJE OPRAVLJENEGA DELA, DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM, SVOJCEM IN MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM,  VONJA REŠEVALNEGA VOZILA, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, ZDRAVSTVENI TEHNIK, TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA, VPIS V REGISTER IZVAJALCEV V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE ZAHTEVANA DODATNA ZNANJA: CERTIFIKAT NACIONALNA POKLICNA KVAL...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. do 4.10.2020, polni delovni as, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI IN SODELOVANJE V PROCESU, ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, PRIPRAVA IN SPREMLJANJE PACIENTA NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM, MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., ZDRAVSTVENI TEHNIK, Vpis v Register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, stopnja znanja slovenskega jezika: raven B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira., ...

 • Company NIS REŠEVALNI PREVOZI D.O.O., Tržaška cesta 133 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI REŠEVALEC, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, VOZNIK REŠEVALEC, , dvoizmensko...

 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, DRAGA, DRAGA 1, 1292 IG in Draga
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVACIJA ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE PRVE POMOI PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE MEDIKAMENTOZNE TERAPIJE VZDREVANJE PRIPOMOKOV ZA OHRANJANJE VITALNIH FUNKCIJ SKRB ZA VARNOST UPORABNIKOV SKRB ZA USTREZNO NAMEŠANJE V RAZBREMENITVENE TELESNE POLOAJE UPORABNIKOV, KI SO TEKO GIBALNO OVIRANI DOKUMENTIRANJE IN EVIDENCA VSEH ZAKONSKO PREDPISANIH DOKUMENTOV SPREMLJANJE UPORABNIKOV NA PREGLEDE DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA V SKLADU Z VIZIJO CUDV DRAGA IN LETNIM DELOVNIM NARTOM., Znanje slovenskega jezika, strokovni izpit, vpis v register izvajalcev zdravstvene nege, osnovna uporaba raunalnika. elena: vozniški izpit B kategorije, poznavanje...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO, KIDRIČEVA ULICA 5 B, 3270 LAŠKO in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, USPOSABLJANJE ZA POKLIC SREDNJA MEDICINSKA SESTRA, , ...

 • Company RIVE, IZGRADNJA IN UPRAVLJANJE DOMA STAREJŠIH OBČANOV V RIBNICI D.O.O., KROŠNJARSKA POT 2 , 1310 RIB in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V OKVIRU KOMPETENC (MEDICINSKO TEHNINIH POSTOPKOV), VODENJE DOKUMENTACIJE, OPRAVLJANJE DELA IN NALOG PO NAVODILIH NADREJENEGA, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA., , dvoizmensko...

 • Company Center Celostne Oskrbe, d.o.o., socialno podjetje, Dunajska cesta 63 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE STORITEV ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V DOMAEM OKOLJU ZNOTRAJ INTERDISCIPLINARNEGA TIMA., , dvoizmensko...

 • Company Center Celostne Oskrbe, d.o.o., socialno podjetje, Dunajska cesta 63 , 1000 LJUBLJANA in Radovljica
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE STORITEV ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V DOMAEM OKOLJU ZNOTRAJ INTERDISCIPLINARNEGA TIMA V ENOTI RADOVLJICA., , dvoizmensko...

 • Company Center Celostne Oskrbe, d.o.o., socialno podjetje, Dunajska cesta 63 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA V DOMAEM OKOLJU V INTERDISCIPLINARNEM TIMU., , dvoizmensko...

 • Company Center Celostne Oskrbe, d.o.o., socialno podjetje, Dunajska cesta 63 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA V DOMAEM OKOLJU., , dopoldan...

 • Company DOM SV.JOŽEF DUHOVNO PROSVETNI CENTER, PLEČNIKOVA ULICA 29, 3000 CELJE in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA.  IZVAJANJE VSEH MEDICINSKO TEHNINIH POSEGOV. REŠEVANJE URGENTNIH PRIMEROV V ODSOTNOSTI NADREJENIH V OKVIRU PRISTOJNOSTI. SODELOVANJE PRI RAZDELJEVANJU HRANE IN HRANJENJE. RAZDELJEVANJE IN NADZOR JEMANJA ZDRAVIL.  RAZKUEVANJE IN IŠENJE PRIPOMOKOV ZA NEGO IN STANOVALEVIH PRIPOMOKOV.  SPREMLJANJE UMIRAJOEGA IN OSKRBA UMRLEGA. IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNINIH POSEGOV PO NAROILU ZDRAVNIKA. HRAMBA IN VODENJE DOKUMENTACIJE STANOVALCEV. POROANJE IN OBVEŠANJE O NAROILIH ZDRAVNIKA IN O SPREMEMBAH PRI ZDRAVSTVENI NEGI STANOVALCEV. VODENJE EVIDENC IN SODELOVANJE PRI SESTAVI POROIL., vlogi je potrebno priloiti CV, dokazila o izobrazbi in cepljenju. Priakuje se sposobnost...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz bolniške/porodniške odsotnosti., polni delovni as, 40, -NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE PACIENTOM, NJIHOVIM SVOJCEM, STARŠEM, OTROKOM IN MLADOSTNIKOM,  PROMOCIJA ZDRAVJA -KATEGORIZACIJA PACIENTOV ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DELA V SPECIALISTINI AMBULANTI -SODELOVANJE IN/ALI SAMOSTOJNO IZVAJANJE  DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV IN DRUGIH SPECIFINIH AKTIVNOSTI IN POSTOPKOV -PSIHINA PRIPRAVA PACIENTA NA TERAPEVTSKI, DI...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz bolniške/porodniške odsotnosti., polni delovni as, 40, -NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV -IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE IN NENEHNO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTNE IN VARNE OBRAVNAVE PACIENTOV  -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE STARŠEM,OTROKOM IN MLADOSTNIKOM,  PROMOCIJA ZDRAVJA -ORGANIZIRAN...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELO POTEKA POD NADZOROM MENTORJA IN V SKLADU S PO VNAPREJ PRIPRAVLJENEM PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA, KI GA PREDPIŠE MINISTER ZA ZDRAVJE ZA PRIPRAVNIKE – TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE., Kandidati naj vlogo skupaj z dokazili o izobrazbi pošljejo na naslov: Splošna bolnišnica Jesenice, Vloiše, Cesta Maršala Tita 112, 4270 Jesenice ali na elektronski naslov: ., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. vrnitve delavk iz bolniške/porodniške odsotnosti., polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA V. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV NA ODDELKU, INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA, SODELOVANJE PRI DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKIH, DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV, SKRB ZA OKOLICO, OSEBNA UREJENOST, TRANSPORT MATERIALA V LABORATORIJ, POMO IN NADZOR PRI IZVAJANJU IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI, ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTA – OTROKA/MLADOSTNIKA, OPAZOVANJE PACIENTA –OTROKA/MLADOSTNIKA, SODELOVANJE PRI PS...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA V. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV NA ODDELKU, INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA, SODELOVANJE PRI DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKIH, DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV, SKRB ZA OKOLICO, OSEBNA UREJENOST, TRANSPORT MATERIALA V LABORATORIJ, POMO IN NADZOR PRI IZVAJANJU IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI, ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTA – OTROKA/MLADOSTNIKA, OPAZOVANJE PACIENTA –OTROKA/MLADOSTNIKA, SODELOVANJE PRI PSIHINI IN FIZINI PRIPRAVI PACIENTA -OTROKA/MLADOSTNIK...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz bolniške/porodniške odsotnosti., polni delovni as, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA V. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI -SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV NA ODDELKU -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -SODELOVANJE PRI DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKIH  -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV -SKRB ZA OKOLICO, OSEBNA UREJENOST  -TRANSPORT MATERIALA V LABORATORIJ -POMO IN NADZOR PRI IZVAJANJU IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI -ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTA – OTROKA/MLADOSTNIKA -OPAZOVANJE PACIENTA –OTROKA/MLADOSTNIKA -SODELOVANJE PR...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. vrnitve delavk iz bolniške/porodniške odsotnosti., polni delovni as, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA V. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI -SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV NA ODDELKU -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -SODELOVANJE PRI DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKIH  -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV -SKRB ZA OKOLICO, OSEBNA UREJENOST  -TRANSPORT MATERIALA V LABORATORIJ -POMO IN NADZOR PRI IZVAJANJU IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI  -ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTA – OTROKA/MLADOSTNIKA -OPAZOVANJE PACIENTA –OTROKA/MLADOSTNIKA -SODELOVANJE PR...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LENART, MAISTROVA ULICA 22, 2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V AMBULANTI, KOT PRIPRAVNIKA, DOKAZILO O IZOBRAZBI IN KRATKI IVJENJEPIS, dvoizmensko...

 • Company VITADOM; DOM ZA STAREJŠE OBČANE BOR, Črni Vrh 120 , 5274 ČRNI VRH NAD IDRIJO in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V DOMU STAREJŠIH. SODELOVANJE PRI NARTOVANJU IN SAMOSTOJNO IZVAJANJE IN VREDNOTENJE TA IN INTERVENCIJ ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STAROSTNIKA, V OKVIRU PRISTOJNOSTI. DOKUMENTIRANJE IN VODENJE DOKUMENTACIJE ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO. RAZPOZNAVA NUJNIH STANJ IN USTREZNO UKREPANJE V OKVIRU PRISTOJNOSTI. RAZDELJEVANJE IN NADZOR NAD JEMANJEM ZDRAVIL. POROANJE IN OBVEŠANJE O SPREMEMBAH PRI STANOVALCIH. AKTIVNO SODELOVANJE V ZDRAVSTVENO NEGOVALNEM TIMU. POMO IN SODELOVANJE PRI UVAJANJU NOVIH SODELAVCEV. IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREEVANJE PRENOSA BOLNIŠNINIH OKUB V SKLADU Z DELOVNIMI NAVODILI DOMA., , veizmensko...

 • Company BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4 , 6210 SEŽANA in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PREJEM PACIENTOV NA BOLNIŠNINI ODDELEK IN SEZNANITEV S HIŠNIM REDOM, IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV Z RAZLINIMI BOLEZENSKIMI STANJI PO STANDARDIH IN PROCESNI METODI DELA, PRIPRAVA IN IZVAJANJE DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV PO NAVODILIH V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE, SPREMLJANJE IN SKRB ZA KONTINUIRANO OBRAVNAVO PACIENTOV, SKRB ZA PREHRANO PACIENTOV, SKRB ZA VARNOST PACIENTOV IN IZVAJANJE STALNEGA NADZORA, ZDRAVSTVENA VZGOJA PACIENTOV IN NJIHOVIH SVOJCEV V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, SODELOVANJE PRI UVAJANJU NOVIH DELAVCEV, PRIPRAVNIKOV V DELO TER PRI ORGANIZIRANJU DELA UENCEM IN ŠTUDENTOM NA PRAKSI, POITNIŠKEM DELU, INFORMIRANJE SODELAVCEM NA BO...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA - EGESZSEGHAZ LENDVA, KIDRIČEVA ULICA 34, 9220 LENDAVA - LENDVA in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SPREJEM NUJNIH IN NENUJNIH TELEFONSKIH KLICEV ZA PREVOZE, HIŠNE OBISKE IN INTERVENCIJE NMP, ZAGOTOVITEV AKTIVACIJE IN ODZIV USTREZNE EKIPE, SPREJEM NAROIL ZA VSE VRSTE REŠEVALNIH PREVOZOV (VPIS NENUJNIH/SANITETNIH PREVOZOV V KNJIGO REŠEVALNIH PREVOZOV), IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ZA SPREJEM NUJNIH INTERVENCIJ IN VSA DRUGA DELA IZ SISTEMIZACIJE DELOVNEGA MESTA., -na prosto delovno mesto naj se ne prijavi voznik zaetnik, zaeljen je teaj varne vonje, znanje madarskega jezika in zaeljeno da ima kandidat opravljen NPK za zdravstvenega reševalca/zdravstveno reševalko., gibljiv/nestalen urnik...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ, POTRČEVA CESTA 23, 2250 PTUJ in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE SREDNJE MEDICINSKE SESTRE, KONANA SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, K VLOGI SE OBVEZNO PRILOI DOKAZILO O IZOBRAZBI, POTRDILA O OPRAVLJENIH OBVEZNIH CEPLJNJIH PO ZAKONU, ODLOBO VPIS V REGISTER, PRI VLOGI NAVESTI ŠTEVILKO PRIJAVE, ZAPOSLITEV ZA 1 LETO Z MONOSTJO PODALJŠANJA, ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ, POTRČEVA CESTA 23, 2250 PTUJ in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE SREDNJE MEDICINSKE SESTRE, KONANA SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT. K VLOGI JE POTREBNO PRILOITI DOKAZILO O IZOBRAZBI, POTRDILA O OPRAVLJENIH OBVEZNIH CEPLJENJIH PO ZAKONU O NALEZLJIVIH BOLEZNI TER ODLOBO O VPISU V REGISTER IZVAJALCEV V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE. V VLOGI NAVESTI ŠTEVILKO PRIJAVE. ZAPOSLITEV ZA 1 MESEC Z MONOSTJO PODALJŠANJA (BOLNIŠKI STALE, PORODNI DOPUST)., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ, ULICA DR. HROVATA 4, 2270 ORMOŽ in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, SPREMLJANJE, TRIAIRANJE TER IZVAJANJE POSTOPKOV IN POSEGOV ZDRAVSTVENE NEGE, DELO V KARTOTEKI, VODENJE PREDPISANE DOKUMENTACIJE,DRUGA OPRAVILA PO NALOGU NADREJENEGA VODJE...., VPIS V REGISTER IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE, ...

 • Company DOM UPOKOJENCEV SEŽANA, ULICA IVANA TURŠIČA 6 , 6210 SEŽANA in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV,  NUDENJE MEDICINSKE POMOI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU  Z DELOVNIM PROGRAMOM DOMA. , , dvoizmensko...

 • Company DOM LIPA, DRUŽBA ZA SOCIALNO VARSTVENE DEJAVNOSTI, D.O.O., Stegne 21 C, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI V DOMU STAREJŠIH, DOKUMENTIRANJE STORITEV., , dvoizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM PTUJ, POTRČEVA CESTA 19 A, 2250 PTUJ in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 8, DELA IN NALOGE SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V DERMATOLOŠKI AMBULANTI, opravljen strokovni izpit, dopoldan...

 • Company DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR, Čufarjeva cesta 9 , 2000 MARIBOR in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN POMO PRI FTH TER VARSTVA UPORABNIKOV ..., , ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, OBLAKOVA ULICA 5 , 3000 CELJE in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKOV RAZLINIH BOLEZENSKIH STANJ NA PODROJIH ZDRAVSTVENE NEGE V BOLNIŠNICI, CEPLJENJE HEPATITIS B IN  OŠPICE, STROKOVNI IZPIT, VPIS V REGISTER ZDRAVSTVENE NEGE, veizmensko...

 • Company NOVAK ZORAN - ZASEBNI ZDRAVNIK NA PODROČJU MEDICINE DELA , PROMETA IN ŠPORTA IN NA PODROČJU SPLOŠNE in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDR. DEJAVNOSTI DRUINSKE MEDICINE IN MEDICINE DELA, IZVAJANJE AKTIVNOSTI NA PODROJU LABORATORIJSKIH STORITEV, VSA DELA PO NAVODILIH ZDRAVNIKA NOSILCA TEAMA, opravljen strokovni izpit za delo, opravljeno pripravništvo in vpis v register izvajalcev dejavnosti zdravstene in babiške nege, dvoizmensko...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER, CESTA I. SLOVENSKEGA TABORA 5, 9240 LJUTOMER in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DEL V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE, POMO PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, POMO PRI NUDENJU MEDICINSKE POMOI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOKOV,POMO PRI IZVAJANJU DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM USTANOVE, POMO PRI IZVAJANJU MEDICINSKO TEHNINIH POSEGOV V SKLADU S KLASIFIKACIJO INTERVENCIJ V ZDRAVSTVENI NEGI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE, POMO PRI IZVAJANJU IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU OSNOVNIH IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI:DIHANJE PREHRANJEVANJE IZLOANJE ODVAJANJE GIBANJE IN USTREZNA LEGA SPANJE IN POITEK OBLAENJE VZDREVANJE NORMALNE TELESNE TEMPERATURE OSEBNA HIGIENA IN UREJENOST IZOGIBANJE NEVARNOSTIM V OKOLJU ODNOSI ...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER, CESTA I. SLOVENSKEGA TABORA 5, 9240 LJUTOMER in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SODELOVANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNIH DEL V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM USTANOVE, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNINIH POSEGOV V SKLADU S KLASIFIKACIJO INTERVENCIJ V ZDRAVSTVENI NEGI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU OSNOVNIH IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI: DIHANJE PREHRANJEVANJE IZLOANJE ODVAJANJE GIBANJE IN USTREZNA LEGA SPANJE IN POITEK OBLAENJE VZDREVANJE NORMALNE TELESNE TEMPERATURE OSEBNA HIGIENA IN UREJENOST IZOGIBANJE NEVARNOSTIM V OKOLJU ODNOSI Z LJUDMI IZRA...

 • Company PENZION SREČA VAROVANJE STAREJŠIH OSEB, GOSTINSTVO IN TURIZEM D.O.O., OREŠJE 51, 8220 ŠMARJEŠKE TOPL in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, izvajanje del zdravstvenega tehnika uporabnikom v domu starejših obanov, opravljen strokovni izpit, veizmensko...

 • Company BOLNIŠNICA TOPOLŠICA, Topolšica 64 , 3326 TOPOLŠICA in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA PO PROCESNI METODI DELA, POMO BOLNIKU PRI IZVAJANJU DNEVNIH IVLJENSKIH DEJAVNOSTI, PRIPRAVA BOLNIKA NA DIAGNOSTINE IN TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE., , dvoizmensko...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, LJUBLJANSKA ULICA 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI SPREJEMU BOLNIKA, PRIPRAVLJANJE IN UREJANJE BOLNIKOVE DOKUMENTACIJE IN USMERJANJE BOLNIKOV PO NAVODILU V NADALJNJO OBRAVNAVO; IZVAJANJE NEGOVALNIH INTERVENCIJ ZA VSE IVLJENJSKE AKTIVNOSTI V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE; ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN IZVAJANJE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE; ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z BOLNIKI IN NJIHOVIMI SVOJCI V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE; ORGANIZIRANJE PREVOZOV BOLNIKOV, PRIPRAVA BOLNIKOV ZA PREVOZ IN SPREMSTVO BOLNIKOV; VKLJUEVANJE V DOKUMENTIRANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE; IŠENJE, DEZINFEKCIJA IN OSKRBA INŠTRUMENTOV, PRIPOMOKO...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI-IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV-SPREMLJANJE PACIENTOV NA RAZLINE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE-DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM-DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, UREJEN VPIS V REGISTER IZVAJALCEV V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE, ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA NA RAVNI B2 SKUPNEGA EVROPSKEGA JEZIKOVNEGA OKVIRA, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE, GOLIEV TRG 3, 8210 TREBNJE in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELO V AMBULANTI IN NMP, , dvoizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 40 , 9250 GORNJA RADGONA in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  VOZNIK REŠEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE NENUJNIH REŠEVALNIH PREVOZOV, PO POTREBI NUDENJE NUJNE MED. POMOI, PREVOZ BOLNIKOV, SKRB ZA VZDREVANJE VOZILA, ..., Tehnik zdravstvene nege z opravljenim strokovnim izpitom., dopoldan...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK, NEVELJSKA POT 26, 1241 KAMNIK in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE OSNOVNE IN ZDRAVSTVENE NEGE, ORGANIZACIJA DELA NA NEGOVALNEM ODDELKU, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNINIH POSEGOV PO NAROILU NADREJENIH, SODELOVANJE PRI RAZDELJEVANJU HRANE IN HRANJENJE, DELITEV ZDRAVIL IN NADZOR NAD DAJANJEM ZDRAVIL, OSKRBA UMRLIH, SODELOVANJE S SVOJCI, VODENJE DOKUMENTACIJE ZA ZDRAVSTVENO NEGO, DELO V AMBULANTI.., , veizmensko...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR, POTOČE 2, 4205 PREDDVOR in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCEV, NUDENJE MEDICINSKE POMOI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOKOV, IZVAJANJE MEDICINSKO-TEHNINIH POSEGOV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROANJE, VODENJE DOKUMENTACIJE IN EVIDENCE O SVOJEM DELU IN STORITVAH, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI ZNOTRAJ NEGOVALNEGA TIMA, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENO VZGOJNEM DELU, , ...

 • Company DOM DANICA, NASTANITVENE IN DRUGE STORITVE, D.O.O. CASA DANICA, SERVIZI DI SISTEMAZIONE ED ALTRI, S. in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, STROKOVNA NEGA STAREJŠIH OSEB. , , veizmensko...

 • Company COMETT DOMOVI D.O.O. DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE IN GRADNJO DOMOV, Tbilisijska ulica 57 B, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, NUDENJE MEDICINSKE POMOI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM IN KONCEPTOM DELA V DOMU VIHARNIK, IZVAJANJE DEL IN NALOG PO NALOGU NADREJENEGA., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT., veizmensko...

 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, DRAGA, DRAGA 1, 1292 IG in Draga
  23.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. nadomešanje, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVACIJA ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE PRVE POMOI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE MEDIKAMENTOZNE TERAPIJE, VZDREVANJE PRIPOMOKOV ZA OHRANJANJE VITALNIH FUNKCIJ, SKRB ZA VARNOST UPORABNIKOV, SKRB ZA USTREZNO NAMEŠANJE V RAZBREMENITVENE TELESNE POLOAJE UPORABNIKOV, KI SO TEKO GIBALNO OVIRANI, DOKUMENTIRANJE IN EVIDENCA VSEH ZAKONSKO PREDPISANIH DOKUMENTOV, SPREMLJANJE UPORABNIKOV NA PREGLEDE, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA V SKLADU Z VIZIJO CUDV DRAGA IN LETNIM DELOVNIM NARTOM., Znanje slovenskega jezika, strokovni izpit, vpis v register izvajalcev zdravstvene nege, osnovna uporaba raunalnika.  elena: vozniški izpit B ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Nursing associate professionals Edit filters