Jobmonitor. Search results for Nursing associate professionals

162 Jobs found

Used filters:
 • Nursing associate professionalsx
Displaying 1-50 of 162 results.
 • Company ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR, CESTA LEONA DOBROTINŠKA 3 B, 3230 ŠENTJUR in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. VRNITVE DELAVKE S PORODNIŠKEGA DOPUSTA, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V AMBULANTI DRUINSKE MEDICINE, , ...

 • Company PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA, POT SV. ANTONA 49 , 5280 IDRIJA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTOV NA BOLNIŠNINEM ODDELKU., Opravljen strokovni izpit. Delovne izkušnje so zaeljene., dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM SLOVENJ GRADEC, PARTIZANSKA POT 16 , 2380 SLOVENJ GRADEC in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENIH STORITEV V AMBULANTI, NUDENJE MEDICINSKE POMOI, UREJANJE PRIPOMOKOV ZA DELO, IZVAJANJE DEL IN NALOG PO NAROILU IN MENTORSTVOM MENTORJA, komunikativnost, natannost, prijaznost, dopoldan...

 • Company CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA, STARA LOKA 31, 4220 ŠKOFJA LOKA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, USPOSABLJANJE ZA OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V SKLADU S PRAVILNIKOM O PRIPRAVNIŠTVU, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO NAVODILIH, HRANJENJE STANOVALCEV, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU VSEH OSNOVNIH IVLJENJSKIH AKTIVNOST STANOVALCEV., , ...

 • Company REŠEVALEC PREVOZI BOLNIKOV, D.O.O., LJUBLJANA, Savska cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 12 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ZDRAVSTVENI TEHNIK, REŠEVALEC-SPREMLJEVALEC-VOZNIK V REŠEVALNEM VOZILU., , veizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 10 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, IZVAJANJE DELNIH AKTIVNOSTI NA PODROJU STERILIZACIJE, STROKOVNI IZPIT, VPIS V REGISTER ZBORNICE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. VRNITVE JAVNEGA USLUBENCA NA DELO, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE NA PODROJU SPECIALNIH ZNANJ, IZVAJANJE DELNIH AKTIVNOSTI NA PODROJU STERILIZACIJE. , STROKOVNI IZPIT, VERIFICIRANA SPECIALNA ZNANJA, VPIS V REGISTER ZBORNICE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. VRNITVE JAVNEGA USLUBENCA NA DELO, polni delovni as, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, -SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, -SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE NA PODROJU SPECIALNIH ZNANJ, -IZVAJANJE DELNIH AKTIVNOSTI NA PODROJU STERILIZACIJE, STROKOVNI IZPIT, VERIFICIRANA SPECIALNA ZNANJA, VPIS V REGISTER ZBORNICE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE, ...

 • Company DOM STAREJŠIH IDILA DRUŽBA ZA STORITVE, SVETOVANJE IN TRGOVINO D.O.O., Vukovski Dol 30 , 2221 JARENI in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA, empatija do starejših, strpnost, komunikativnost, fleksibilnost, ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA-IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH INSODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV-PRIPRAVA IN SPREMLJANJE PACIENTA NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE-DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM, MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM-DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, ZDRAVSTVENI TEHNIK-TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA, vpis v Register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, opravljen strokovni izpit,stopnja znanja slovenskega jezika. raven B2 Skupneg...

 • Company DOM UPOKOJENCEV KRANJ, CESTA 1. MAJA 59, 4000 KRANJ in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, VODENO IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE, Afiniteta do dela s starejšimi in osebami z invalidnostjo. Vlogi priloiti dokazilo o zakljueni izobrazbi., ...

 • Company ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZN, DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU ZNANJ V.ST.S.I.PRI BOLNIKIH ZDRAVLJENIH Z RAZLINIMI NAINI ONKOLOŠKEGA ZDRAVLJENJA V INTENZIVNI NEGI IN PALIATIVNI OSKRBI, STALNO IZVAJANJE ZN PRI BOLNIKIH NA CITOSTATSKI TERAPIJI, PRIPRAVA BOLNIKOV NA ZDRAVNIŠKE PREGLEDE, DIAGNOSTINE, TERAPEVTSKE POSEGE TER SODELOVANJE PRI IZVEDBI, PRIPRAVA INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOKOV ZA STERILIZIRANJE, IZPOLNJEVANJE NEGOVALNE DOKUMENTACIJE IN DELNO ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENO VZGOJNEM PROCESU BOLNIKA IN SVOJCEV, SODELOVANJE PRI PRAKTINEM USPOSABLJANJU NOVO SPREJETIH DELAVCEV S V ST.S.I., DRUGA OPRAVILA V OKVIRU DELOKROGA PO NALOGU VODJE, ODGOVORNOST ZA STROKOVNO DELO IN ZAK...

 • Company ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZN, DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV V OKVIRU ZNANJ V.ST.S.I. PRI BOLNIKIH ZDRAVLJENIH Z RAZLINIMI NAINI ONKOLOŠKEGA ZDRAVLJENJA V INTENZIVNI NEGI IN PALIATIVNI OSKRBI, PRIPRAVA BOLNIKOV NA ZDRAVNIŠKE PREGLEDE, DIAGNOSTINE, TERAPEVTSKE POSEGE TER SODELOVANJE PRI IZVEDBI, PRIPRAVA INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOKOV ZA STERILIZIRANJE, IZPOLNJEVANJE NEGOVALNE DOKUMENTACIJE IN DELNO ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENO VZGOJNEM PROCESU BOLNIKA IN SVOJCEV,SODELOVANJE PRI PRAKTINEM USPOSABLJANJU NOVO SPREJETIH DELAVCEV S V ST.S.I., DRUGA OPRAVILA V OKVIRU DELOKROGA PO NALOGU VODJE, ODGOVORNOST ZA STROKOVNO DELO IN ZAKONITOST., smer zdravstvena nega, strokovni izpit, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM CELJE, GREGORČIČEVA ULICA 5 , 3000 CELJE in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  SPREMLJEVALEC V REŠEVALNEM VOZILU, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. 31.12.2020, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MEDICINSKE SESTRE/ZDRAVSTVENIKA V REŠEVALNEM VOZILU, k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis (europass), potrdilo o izobrazbi in strokovnem izpitu, potrdilo o vpisu v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, izmensko delo, izpit B kategorije vsaj 2 leti, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM CELJE, GREGORČIČEVA ULICA 5 , 3000 CELJE in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  VOZNIK REŠEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. 31.12.2020, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG VOZNIKA REŠEVALCA, k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis (europass), potrdilo o izobrazbi (poklicna izobrazba - IV raven), potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, vozniški izpit B kategorije najmanj 2 leti, ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA-IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH INSODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV-PRIPRAVA IN SPREMLJANJE PACIENTA NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE-DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM, MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM-DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, ZDRAVSTVENI TEHNIK-TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, VPIS V REGISTER IZVAJALCEV DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE, Stopnja znanja slovenskega jezika: raven B2 Skupnega...

 • Company TERME ČATEŽ D.D. ČATEŽ OB SAVI, TOPLIŠKA CESTA 35, 8250 BREŽICE in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. nadomešanje, polni delovni as, 40, DELO S PACIENTI NA NEGOVALNEM ODDELKU, DEURSTVA., Opravljen strokovni izpit., veizmensko...

 • Company DEOS, celostna oskrba strostnikov, d.o.o., PE Center starejših Gornji Grad, Tlaka 28 , 3342 GORNJI G in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI NARTOVANJU AKTIVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI IN SOCIALNI OSKRBI, OPRAVLJANJE NALOG PO NAROILU NADREJENIH (DMS, ZDRAVNIKA), OPAZOVANJE IN SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCA, IZVAJANJE OSNOVNE (UMIVANJE IN KOPANJE STANOVALCEV, POMO PRI OBLAENJU) IN POSEBNE ZDRAVSTVENE NEGE IN PATRONAE, POMO PRI ZADOVOLJEVANJU IVLJENJSKIH POTREB STANOVALCA: DIHANJE (ASPIRACIJA DIHALNIH POTI V USTNI IN NOSNI VOTLINI, APLIKACIJA KISIKA), PREHRANJEVANJE, IZLOANJE, ODVAJANJE, VZDREVANJE OSEBNE HIGIENE, GIBANJE IN USTREZNA LEGA, OBLAENJE IN SLAENJE, VZDREVANJE NORMALNE TELESNE TEMPERATURE, UKREPANJE V PRIMERU POSLABŠANJA ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV – PRVA POMO IN PRENOS INFORMACIJ NADREJEN...

 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, DRAGA, DRAGA 1, 1292 IG in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. nadomešanje, polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVACIJA ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE PRVE POMOI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE MEDIKAMENTOZNE TERAPIJE, VZDREVANJE PRIPOMOKOV ZA OHRANJANJE VITALNIH FUNKCIJ, SKRB ZA VARNOST UPORABNIKOV, SKRB ZA USTREZNO NAMEŠANJE V RAZBREMENITVENE TELESNE POLOAJE UPORABNIKOV, KI SO TEKO GIBALNO OVIRANI, DOKUMENTIRANJE IN EVIDENCA VSEH ZAKONSKO PREDPISANIH DOKUMENTOV, SPREMLJANJE UPORABNIKOV NA PREGLEDE, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA V SKLADU Z VIZIJO CUDV DRAGA IN LETNIM DELOVNIM NARTOM., Znanje slovenskega jezika, strokovni izpit, vpis v register izvajalcev zdravstvene nege, osnovna uporaba raunalnika. elena: vozniški izpit B k...

 • Company VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVO MESTO, ŠMIHEL 3, 8000 NOVO MESTO in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV; POMO PRI IZVAJANJU IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA, SPREMSTVO UPORABNIKOV; NUDENJE MEDICINSKE POMOI, PRIPRAVA NA DIAGNOSTINE IN TERAPEVTSKE POSEGE/POSTOPKE; PRIPRAVA IN DELITEV TERAPIJE PO NAVODILIH; SODELOVANJE PRI DELITVI HRANE IN HRANJENJU UPORABNIKOV; USMERJANJE UPORABNIKOV V AKTIVNO ZADOVOLJEVANJE LASTNIH POTREB- SKRB ZA VARNOST, ZDRAVJE, HIGIENO; SPREMSTVO UPORABNIKOV NA SPREHODIH, IZLETIH, PREVOZIH IN LETOVANJIH..., , veizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LITIJA, Partizanska pot 8 A, 1270 LITIJA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 10 mesecev oz. VRNITVE DELAVKE S PORODNIŠKEGA DOPUSTA, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL V AMBULANTI, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, ...

 • Company DOM OB SAVINJI CELJE, JURČIČEVA ULICA 6 , 3000 CELJE in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev oz. oz. nadomešanje bolniškega stalea, polni delovni as, 40, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENI NEGI STANOVALCEV, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU OSNOVNIH IVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH, K VLOGI JE POTREBNO PRILOITI IVLJENJEPIS,SPRIEVALO O IZOBRAZBI, POTRDILO O STROKOVNEM IZPITU, POTRDILO O CEPLJENJU (HEPATITIS B IN OŠPICE), ODLOBO O VPISU V REGISTER ZDRAVSTVENIH DELAVCEV, POZNAVANJE OSNOV GERONTOLOGIJE, KOMUNIKATIVNOST, PRIJAZNOST, TOLERANTNOST, USTVENA STABILNOST, ...

 • Company DOM UPOKOJENCEV PODBRDO, PODBRDO 33 , 5243 PODBRDO in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STANOVALCEV, KONTROLA IN OPAZOVANJE ZDRAV. STANJA STANOVALCEV IN POROANJE, VODENJE ZDRAV. EVIDENC IN DOKUMENTACIJE,.., Opravljen strokovni izpit, poznavanje dela z raunalnikom, poznavanje okolja Windows. Od kandidata/ke priakujemo strokovnost, natannost in doslednost ter pravoasnost izvajanja danih nalog in sposobnost timskega dela. Kot pravoasno se bodo štele prijave, ki bodo prispele najkasneje do 29.6.2020 oziroma bodo poslane priporoeno z igom najkasneje z dne 29.6.2020., veizmensko...

 • Company VARSTVENO DELOVNI CENTER INCE, Ropretova cesta 23 , 1234 MENGEŠ in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE OSNOVNE IN SPECIALNO ZDRAVSTVENE NEGE UPORABNIKOV, PRIPRAVA IN DELITEV TER SKRB ZA TERAPIJO, VODENJE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE PREVOZOV UPORABNIKOV NA ZDRAVNIŠKE PREGLEDE, CELOSTNA SKRB ZA UPORABNIKE., TROIZMENSKO DELO. ZAPOSLITEV ZA DOLOEN AS - ZA AS PORODNIŠKE ODSOTNOSTI. PRIMEREN ODNOS DO ODRASLIH OSEB Z MOTNJO V TELESNEM IN DUŠEVNEM RAZVOJU, NATANNOST, VESTNOST, ODGOVORNOST, ETINOST, EMPATINOST, HUMANOST, KOMUNIKATIVNOST, TOLERANTNOST, USTVENA STABILNOST. OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT IZ PODROJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA. , ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, OBLAKOVA ULICA 5 , 3000 CELJE in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKOV RAZLINIH BOLEZENSKIH STANJ NA PODROJIH ZDRAVSTVENE NEGE V BOLNIŠNICI, CEPLJENJE HEPATITIS B IN  OŠPICE, STROKOVNI IZPIT, VPIS V REGISTER ZDRAVSTVENE NEGE, ...

 • Company DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, POTRČEVA ULICA 1 , 2319 POLJČANE in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO PROCESU ZN; NUDENJE MEDICINSKE POMOI; PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE; NAMEŠANJE IN UREJANJE PRIPOMOKOV; DOKUMENTIRANJE STORITEV IN POROANJE; OPRAVLJA ŠE VSE NEPREDVIDENE NALOGE PO NAVODILU NADREJENEGA., OBVEZNA: srednja strokovna šola; strokovni izpit; znanje slovenskega jezika; komunikativnost, ustvena stabilnost, natannost, tolerantnost in prijaznost. ELENA: znanja s podroja gerontologije in psihologije starostnika; vešine komuniciranja; preizkus iz varstva pri delu in protipoarnega varstva; znanje tujega jezika., ...

 • Company BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4 , 6210 SEŽANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA., SPLOŠNA ZDRAVSTVENA ZMONOST ZA OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG DELOVNEGA MESTA BREZ OMEJITEV., veizmensko...

 • Company OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA, KROŽNA CESTA 5 , 6000 KOPER in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. 30.6.2022 oz. do zakljuka projekta., polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO PROCESNI METODI DELA, IZVAJANJE MEDICINSKO-TEHNINIH POSEGOV, IZVAJANJE PRVE POMOI, PRIPRAVA, DELITEV IN APLIKACIJA PREDPISANE TERAPIJE, UREJANJE PRIPOMOKOV TER NADZOR JEMANJA ZDRAVIL, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU OSNOVNIH IVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH, SODELOVANJE PRI RAZDELJEVANJU HRANE IN HRANJENJE, EVIDENTIRANJE SVOJEGA DELA (VPISOVANJE IN BELEENJE STORITEV ZDRAVSTVENE NEGE, SPREMLJANJE IN BELEENJE STORITEV OSKRBE), SODELOVANJE PRI REHABILITACIJI UPORABNIKOV, RAZKUEVANJE IN IŠENJE PRIPOMOKOV ZA IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNINIH POSEGOV, VODENJE EVIDENC IN DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA OBVEZILNEGA MATERIALA IN MATERIALA ZA ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC, PREŠERNOVA ULICA 6 , 3310 ŽALEC in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/ZDRAVSTVENIK,  vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o izobrazbi in potrdilo o cepljenju proti ošpicam in hepatitisu B, ...

 • Company DOM LUKAVCI, LUKAVCI 9 , 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, SODELOVANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNIH DEL V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE, VODENJE DOKUMENTACIJE, DELO Z ZDRAVNIKOM, IZVAJANJE MED. TEH. POSEGOV, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE TER DIAGNOSTINIH TERAPEVTSKIH POSEGOV, SPREMLJANJE STANOVALCEV NA PREGLEDE, ZDRAVSTVENO-VZGOJNO DELO, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU OSNOVNIH IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI, IZDELAVA IN SODELOVANJE PRI IZDELAVI NEGOVALNEGA NARTA ZA POSAMEZNEGA STANOVALCA, IPD., opravljen strokovni izpit, veizmensko...

 • Company Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, LINHARTOVA CESTA 51, 1000 LJUBLJ in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 4 mesece, polni delovni as, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU KOMPETENC IN POOBLASTIL, IZVAJANJE IN EVIDENTIRANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE, IMPLEMENTACIJE SPECIALNIH ZNANJ IZ REHABILITACIJSKE ZDRAVSTVENE NEGE, NADOMEŠANJE SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V REŠEVALNEM VOZILU., Opravljeno pripravništvo in strokovni izpit., ...

 • Company OZG; OZG, OE ZD Škofja Loka, Stara cesta 10 , 4220 ŠKOFJA LOKA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE ZDRAVSTVENEGA TEHNIKA OZ. SREDNJE MEDICINSKE SESTRE., Opravljen strokovni izpit za poklic tehnik zdravstvene nege, vpis v register izvajalcev v zdravstveni in babiški negi - zdravstvena nega. Delo dopoldansko in popoldansko., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 40 , 9250 GORNJA RADGONA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA PO PREDPISANEM PROGRAMU., , dopoldan...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE, MESTNI TRG 17 , 3210 SLOVENSKE KONJICE in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL PO PREDPISANEM PROGRAMU ZA PRIPRAVNIKA TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE, PRIJAZNOST, KOMUNIKATIVNOST., dvoizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ, POTRČEVA CESTA 23, 2250 PTUJ in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 2 meseca, polni delovni as, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE SREDNJE MEDICINSKE SESTRE, KONANA SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT. K VLOGI OBVEZNO PRILOITI DOKAZILO O IZOBRAZBI, POTRDILO O OPRAVLJENIH OBVEZNIH CEPLJENJIH PO ZAKONU O NALEZLJIVIH BOLEZNI TER ODLOBO O VPISU V REGISTER IZVAJALCEV V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE. NA VLOGI NAVESTI ŠT. PRIJAVE., ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, PRIPRAVA IN SPREMLJANJE PACIENTA NA DIAGNOSTINO  TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM  IN SVOJCEM, MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVNIKOM, NOVO ZAPOSLENIM SODELAVCEM, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/ZDRAVSTVENI TEHNIK, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPITvpis v Register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege. ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA NA RAVNI B2 SKUPNEGA EVRO...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, ZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, PRIPRAVA IN SPREMLJANJE PACIENTA NA DIAGNOSTINO  TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM  IN SVOJCEM, MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVNIKOM, NOVO ZAPOSLENIM SODELAVCEM DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/ZDRAVSTVENI TEHNIK, vpis v Register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege. ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA NA RAVNI B2 SKUPNEGA EVROPSKEGA JEZIKOVNEGA ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. do 01.09.2020, polni delovni as, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I. IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV SPREMLJANJE PACIENTOV NA RAZLINE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKEDAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/ZDRAVSTVENI TEHNIK, ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA NA RAVNI raven B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira,vpis v Register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege., veizmensko...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA-IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH INSODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV-PRIPRAVA IN SPREMLJANJE PACIENTA NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE-DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM, MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM-DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., ZDRAVSTVENI TEHNIK, TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE-, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA. Zahtevana kvalifikacija  je vpis v Register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege ter stopnja znanja slovenskega jezika na ravni ...

 • Company Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36 , 4204 GOLNIK in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I IN II KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU SVOJIH POKLICNIH KOMPETENC, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, SPREMLJANJE PACIENTOV NA RAZLINE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, PREDAJA PACIENTA NA VSEH NIVOJIH ZNOTRAJ BOLNIŠNICE, IZVAJANJE POSTOPKOV ZA PREPREEVANJA ŠIRJENJA BOLNIŠNINIH OKUB, opravljen strokovni izpit na podroju zdravstvene dejavnosti za poklic tehnik zdravstvene nege, vpis v register izvajalcev zdravstvene nege, znanje vsaj enega tujega je...

 • Company Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36 , 4204 GOLNIK in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. nadomešanje dolgotrajne odsotnosti oz. najdalj 1 leto, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I IN II KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU SVOJIH POKLICNIH KOMPETENC, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, SPREMLJANJE PACIENTOV NA RAZLINE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, PREDAJA PACIENTA NA VSEH NIVOJIH ZNOTRAJ BOLNIŠNICE, IZVAJANJE POSTOPKOV ZA PREPREEVANJA ŠIRJENJA BOLNIŠNINIH OKUB, opravljen strokovni izpit na podroju zdravstvene dejavnosti za poklic tehnik zdravstvene nege, vpis v register ...

 • Company DOM PETRA UZARJA, ROČEVNICA 58, 4290 TRŽIČ in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. NADOMEŠANJE PORODNIŠKE ODSOTNOSTI, polni delovni as, 40, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠE ZDRAVSTVENE NEGE, OSKRBE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOKOV, IZVAJANJE DEL IN NALOG V AMBULANTI, VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM USTANOVE, IZVAJA ZDRAVSTVENO NEGO PO NAVODILIH ZDRAVNIKA, VODJE ZNS IN DIPL. MEDICINSKE SESTRE, V SKLADU S STROKOVNIMI SMERNICAMI,..., tolerantnost, zanesljivost, ustvena stabilnost, prijaznost...., veizmensko...

 • Company DOM PETRA UZARJA, ROČEVNICA 58, 4290 TRŽIČ in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV-OSKRBA III IN IV, POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE, OPRAVLJA MANJ ZAHTEVNA DELA S PODROJA OSEBNE NEGE, UREJA NEPOSREDNO OKOLJE STANOVALCA, SKUPAJ S STANOVALCEM, POMAGA PRI ZADOVOLJEVANJU OSEBNIH POTREB (PSIHINIH IN FIZINIH) OSKRBOVANCA,OPAZUJE BOLNIKA IN POROA ZDRAVSTVENEM OSEBJU O ZAPAENIH STANJIH STANOVALCEV IN NJIHOVIH SPREMEMBAH,..., KOMUNIKATIVNOST, USTVENA STABILNOST,PRIJAZNOST...., veizmensko...

 • Company DOM PETRA UZARJA, ROČEVNICA 58, 4290 TRŽIČ in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠE ZDRAVSTVENE NEGE, OSKRBE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOKOV, IZVAJANJE DEL IN NALOG V AMBULANTI, VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM USTANOVE, IZVAJA ZDRAVSTVENO NEGO PO NAVODILIH ZDRAVNIKA, VODJE ZNS IN DIPL. MEDICINSKE SESTRE, V SKLADU S STROKOVNIMI SMERNICAMI,..., tolerantnost, zanesljivost, ustvena stabilnost, prijaznost, veizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA, PARTIZANSKA ULICA 30, 2310 SLOVENSKA BISTRICA in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVA PROSTORA ZA DELO, MATERIALA, SPREJEM IN NAROANJE PACIENTOV, PRIPRAVA PACIENTA NA PREGLED, SPREMLJANJE PACIENTOV, ZDRAV. NEGA, IDR., vlogI priloiti kopijo zakljunega sprievala., ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO, KIDRIČEVA ULICA 5 B, 3270 LAŠKO in
  29.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, USPOSABLJANJE ZA POKLIC SMS, , ...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE, NOVE FUŽINE 40, 1000 LJUBLJANA in
  29.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, - IZVAJANJE  ZDRAVSTVENE NEGE, SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA , EVIDENTIRANJE IN   POROANJE, - IZDELOVANJE IN SODELOVANJE PRI IZDELAVI NEGOVALNIH NARTOV- RAZDELJEVANJE ZDRAVIL IN POMO PRI DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSTOPKIH-  PRIPRAVA MATERIALA, DELOVNIH PRIPOMOKOV IN INŠTRUMENTOV- VZDREVANJE PRIPOMOKOV ZA NEGO TER ODGOVORNOST ZA NJIHOVO SHRANJEVANJE IN   PRAVILNO UPORABO - IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU OSNOVNIH IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI:   (DIHANJE, PREHRANJEVANJE, ODVAJANJE, OSEBNA HIGIENA IN UREJENOST, OBLAENJE,    SLAENJE, SEZUVANJE, PRIPRAVA NA SPANJE IN POITEK, GIBANJE IN USTREZNA LEGA) - VAROVANJE IN USMERJANJE STANOVALCEV Z ZMANJŠANIMI KOGNITIVNIMI SPOSOBNOSTMI- NADZO...

 • Company BOLNIŠNICA ZA ŽENSKE BOLEZNI IN PORODNIŠTVO POSTOJNA, PREČNA ULICA 4 , 6230 POSTOJNA in
  29.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE, ZAGOTAVLJANJE ISTEGA IN VARNEGA PACIENTOVEGA OKOLJA IN DELOVNEGA OKOLJA TER DELOVNIH PRIPOMOKOV, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI., , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM CELJE, GREGORČIČEVA ULICA 5 , 3000 CELJE in
  29.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/ZDRAVSTVENIK,   k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o izobrazbi, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, vlogo obvezno poslati po pošti, ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, GOSPOSVETSKA CESTA 1 , 2380 SLOVENJ GRADEC in
  28.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE NEGOVALNIH POSTOPKOV IN POSEGOV PRI POSAMEZNIKU V RAZLINIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLINIH IVLJENJSKIH OBDOBJIH PRIPRAVA PACIENTA IN SODELOVANJE PRI ZDRAVNIŠKEM PREGLEDU IN DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGIH PRIPRAVA IN IZVEDBA  ENOSTAVNIH DIAGNOSTINIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV TER DOKUMENTIRANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z BOLNIKI IN SVOJCI V OKVIRU TIMA STROKOVNO IN KAKOVOSTNO OPRAVLJENE NALOGE V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE V. STOPNJE RACIONALNA IN STANDARDIZIRANA UPORABA DELOVNIH IN ZAŠITNIH SREDSTEV, APARATUR TER MATERIALNA ODGOVORNOST ZA DELOVNA SREDSTVA ODGOVORNOST ZA VARNOST BOLNIKOV PO NALOGU NADREJENEGA TUDI OSTALA DELA V ZVEZI Z ZGORAJ NAVEDENIM., Vlogi ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Nursing associate professionals Edit filters