Jobmonitor. Search results for Nursing associate professionals

95 Jobs found

Used filters:
 • Nursing associate professionalsx
Displaying 1-50 of 95 results.
 • Company Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo, Žička cesta 15 , 3210 SLOVENSKE KONJICE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. nadomešanje porodniške in bolniških odsotnosti., polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCEV DOMA STAREJŠIH, POMO PRI KOPANJIH, TUŠIRANJIH, OBLAENJU, HRANJENJU, POSEDANJU STANOVALCEV DOMA NA TRANSFERJE, SPREMSTVO STANOVALCEV NA DRUABNE PRIPREDITVE, SPREHODE, ZDRAVNIŠKE PREGLEDE, SKRB ZA ISTO OJE IN ŠIRŠE STANOVALEVO BIVALNO OKOLJE, DELJENJE ZDRAVSTVENIH TERAPIJ, MERJENJE VITALNIH FUNKCIJ STANOVALCEM DOMA, EVIDENTIRANJE IZVEDENIH ZDRAVSTVENIH STORITEV., komunikativnost, prijaznost, solidarnost in strpnost pri delu s starejšimi kot posebno kategorijo oseb, soutnost do starejših, zmonost timskega dela. , veizmensko...

 • Company Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo, Žička cesta 15 , 3210 SLOVENSKE KONJICE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCEV DOMA, KOPANJE, TUŠIRANJE, HRANJENJE, OBLAENJE, POSEDANJE STANOVALCEV NA TRANSFER, SPREMSTVO STANOVALCEV NA DOMSKE AKTIVNOSTI, SPREHODE, NA ZDRAVNIŠKE PREGLEDE, SKRB ZA STANOVALEVO ISTO OJE IN ŠIRŠE BIVALNO OKOLJE, POMO PRI RAZDELJEVANJU ZDRAVSTVENIH TERAPIJ IN MERJENJU VITALNIH FUNKCIJ STANOVALCEM, EVIDENTIRANJE IZVEDENIH ZDRAVSTVENIH STORITEV., komunikativnost, prijaznostin strpnost pri delu s starejšimi kot posebno kategorijo oseb, soutnost, zmonost timskega dela. , dvoizmensko...

 • Company VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ MARIBOR, PARK MLADIH 4, 2000 MARIBOR in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SKRB ZA ZDRAVJE IN VARNOST UPORABNIKOV IN SPREMLJANJE SPREMEMB ZDRAVSTVENEGA STANJA UPORABNIKOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI, IZVAJANJU, EVALVIRANJU INDIVIDUALNIH NARTOV UPORABNIKOV, PRIPRAVA PROGRAMOV IN DOKUMENTACIJE IZ SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, SPREMLJANJE RAZVOJA STROKE, ZAKONODAJE, INTERNIH AKTOV TER VNAŠANJE V DELO, IZVAJANJE PREVOZOV IN SPREMSTVO UPORABNIKOV, IZVAJANJE DEL IN NALOG PO NAVODILIH NADREJENEGA, INTERNIH AKTIH ZAVODA IN ZAKONODAJI. POMO UPORABNIKOM PRI SKRBI ZASE, GOSPODINJSTVO IN BIVALNO OKOLJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE PROSTOASNIH AKTIVNOSTI UPORABNIKOV, ZDRAVSTVENA NEGA UPORABNIKA, POMO PRI IZVAJANJU IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA, SP...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM SLOVENJ GRADEC, PARTIZANSKA POT 16 , 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENIH STORITEV V AMBULANTI, NUDENJE MEDICINSKE POMOI, UREJANJE PRIPOMOKOV ZA DELO, VODENJE IN UREJANJE DOKUMENTACIJE V SKLADU Z NAVODILI MENTORJA, komunikativnost, prijaznost, natannost, ...

 • Company DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA, ŠERCERJEVA ULICA 35, 4240 RADOVLJICA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 28.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ZDRAVSTVENA NEGA POSAMEZNIKA V RAZLINIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI TER V RAZLINIH IVLJENJSKIH OBDOBJIH, POMO BOLNIKU PRI IZVAJANJU DNEVNIH IVLJENJSKIH DEJAVNOSTI, PRIPRAVA NA DIAGNOSTINE IN TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, IZVEDBA ENOSTAVNIH DIAGNOSTINO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU INTENZIVNE TERAPIJE IN INTENZIVNE NEGE, UKREPANJE V NEPRIAKOVANIH SITUACIJAH, NUDENJE NUJNE MEDICINSKE POMOI V OKVIRU PRISTOJNOSTI., Opravljeno pripravništvo in strokovni izpit zdravstvenih delavcev na podroju zdravstvene dejavnosti. Kandidati naj pošljejo vlogo skupaj z ivljenjepisom in dokazilom o doseeni izobrazbi., ...

 • Company VITADOM; DOM ZA STAREJŠE OBČANE BOR, Črni Vrh 120 , 5274 ČRNI VRH NAD IDRIJO in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 28.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V DOMU ZA STAREJŠE OPRAVLJA NALOGE: SODELOVANJE PRI NARTOVANJU IN SAMOSTOJNO IZVAJANJE IN VREDNOTENJE TA IN INTERVENCIJ ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STAROSTNIKA V OKVIRU PRISTOJNOSTI, RAZPOZNAVANJE NUJNIH STANJ IN USTREZNO UKREPANJE  V OKVIRU PRISTOJNOSTI,  SODELOVANJE PRI SPREJEMU STANOVALCA NA ODDELEK, OPAZOVANJE PSIHOFIZINEGA STANJA STANOVALCA IN POROANJE NEPOSREDNO NADREJENEMU, IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE NEGOVALNIH INTERVENCIJ,  RAZDELJEVANJE IN NADZOR NAD JEMANJEM ZDRAVIL, IZVAJANJE IN NADZOROVANJE UKREPOV ZA PREPREEVANJE BOLNIŠNINIH OKUB V SKLADU Z DELOVNIMI NAVODILI IN STANDARDI, OSKRBA UMRLIH, REŠEVANJE NUJNIH PRIMEROV V ODSOTNOSTI NADREJENIH V OKVI...

 • Company Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36 , 4204 GOLNIK in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev oz. nadomešanje dolgotrajne odsotnosti, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV I IN II KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU SVOJIH POKLICNIH KOMPETENC, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, SPREMLJANJE PACIENTOV NA RAZLINE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, PREDAJA PACIENTA NA VSEH NIVOJIH ZNOTRAJ BOLNIŠNICE, IZVAJANJE POSTOPKOV ZA PREPREEVANJA ŠIRJENJA BOLNIŠNINIH OKUB, MENTORSTVO., Opravljen strokovni izpit na podroju zdravstvene dejavnosti za poklic tehnik zdravstvene nege, vpis v regi...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ, POTRČEVA CESTA 23, 2250 PTUJ in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE SREDNJE MEDICINSKE SESTRE, KONNA SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT. k VLOGI OBVEZNO PRILOITI DOKAZILO O IZOBRAZBI, POTRDILO O OPRAVLJENIH OBVEZNIH CEPLJENJIH PO ZAKONU O NALEZLJIVIH BOLEZNI, ODLOBO O VPISU V REGISTER IZVAJALCEV V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE. , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LENART, MAISTROVA ULICA 22, 2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE SREDNJE MEDICINSKE SESTRE/SREDNJEGA ZDRAVSTVENIKA V AMBULANTI, TUDI SPREJEM VSEH DOHODNIH KLICEV  IN DAJANJE NAVODIL PACIENTOM, , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LENART, MAISTROVA ULICA 22, 2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE SREDNJE MEDICINSKE SESTRE V AMBULANTI/SREDNJEGA ZDRAVSTVENIKA V AMBULANTI KOT PRIPRAVNIKA, , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LENART, MAISTROVA ULICA 22, 2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE SREDNJE MEDICINSKE SESTRE/ SREDNJEGA ZDRAVSTVENIKA V AMBULANTI, TUDI SPREJEM VSEH DOHODNIH KLICEV IN DAJANJE NAVODIL PACIENTOM., , ...

 • Company Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18 , 1000 L in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 28.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as  oz. VRNITVE DELAVKE IZ BOLNIŠKEGA STALEA, polni delovni as, 40, SKRBI ZA PRAVOASNO IN PRAVILNO ZDRAVLJENJE UENCEV V DOMU PO NAVODILIH ZDRAVNIKA TER OPRAVLJA OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z OPISOM DEL IN NALOG V PRAVILNIKU O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, Vlogi je potrebno priloiti: dokazilo o izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu v zdravstvu, potrdilo o nekaznovanosti iz evidence Ministrstva za pravosodje in potrdilo iz pristojnega sodiša, da oseba ni v kazenskem postopku. Kandidat naj na pisni vlogi navede tudi elektronski naslov, na katerem je dosegljiv. Prijave na prosto delovno mesto pošljite na naslov: Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška 18, Ljubljana., ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. do 07. 06. 2021, polni delovni as, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, SPREMLJANJE PACIENTOV NA RAZLINE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, VPIS V REGISTER IZVAJALCEV V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE. STOPNJA ZNANJA SLOVENSKEGA JEZIKA: RAVEN B2 SKUPNEGA EVROPSKEGA JEZIKOVNEGA OKVIRA. Zaposlitev je za doloen as, za as nadomešanja zaasno odsotnega sodelavca (m/). Del...

 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, DRAGA, DRAGA 1, 1292 IG in Draga
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVACIJA ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE PRVE POMOI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE MEDIKAMENTOZNE TERAPIJE, VZDREVANJE PRIPOMOKOV ZA OHRANJANJE VITALNIH FUNKCIJ, SKRB ZA VARNOST UPORABNIKOV, SKRB ZA USTREZNO NAMEŠANJE V RAZBREMENITVENE TELESNE POLOAJE UPORABNIKOV, KI SO TEKO GIBALNO OVIRANI, DOKUMENTIRANJE IN EVIDENCA VSEH ZAKONSKO PREDPISANIH DOKUMENTOV, SPREMLJANJE UPORABNIKOV NA PREGLEDE, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA V SKLADU Z VIZIJO CUDV DRAGA IN LETNIM DELOVNIM NARTOM., Podrobnejša opredelitev izobrazbe: zdravstvena. Znanje slovenskega jezika, strokovni izpit vpis v register izvajalcev zdravstvene nege, osnovna uporaba raun...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO, PANONSKA ULICA 41, 2000 MARIBOR in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DEL V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE, POMO PRI IZVAJANJU MEDICINSKO TEHNINIH POSEGOV V SKLADU S KLASIFIKACIJO INTERVENCIJ V ZDRAVSTVENI NEGI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE, POMO IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU STANOVALEVIH OSNOVNIH IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI: DIHANJE PREHRANJEVANJE IZLOANJE ODVAJANJE GIBANJE IN USTREZNA LEGA SPANJE IN POITEK OBLAENJE VZDREVANJE NORMALNE TELESNE TEMPERATURE OSEBNA HIGIENA IN UREJENOST IZOGIBANJE NEVARNOSTIM V OKOLJU ODNOSI Z LJUDMI IZRAANJE USTEV OBUTKOV DOIVLJANJA DUŠEVNE, DUHOVNE, SOCIALNE IN SEKSUALNE POTREBE IZRAANJE VERSKIH USTEV KORISTNO DELO RAZVEDRILO IN REKREACIJA UENJE IN PRIDOBIVANJE ZNANJA O RAZVOJU LOVEKA IN ZDRAVJA,  ...

 • Company DOM LIPA, DRUŽBA ZA SOCIALNO VARSTVENE DEJAVNOSTI, D.O.O., Stegne 21 C, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV DOMA STAREJŠIH, NUDENJE MEDICINSKE POMOI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNINIH POSEGOV GLEDE NA PRISTOJNOSTI, VODENJE DOKUMENTACIJE....., , veizmensko...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR, POTOČE 2, 4205 PREDDVOR in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCEV, NUDENJE MEDICINSKE POMOI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOKOV, IZVAJANJE MEDICINSKO-TEHNINIH POSEGOV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROANJE, VODENJE DOKUMENTACIJE IN EVIDENCE O SVOJEM DELU IN STORITVAH, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI ZNOTRAJ NEGOVALNEGA TIMA, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENO VZGOJNEM DELU, , veizmensko...

 • Company LAMBRECHTOV DOM, SLOVENSKE KONJICE, ŠOLSKA ULICA 4 , 3210 SLOVENSKE KONJICE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SODELOVANJE IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNINIH POSEGOV, SODELOVANJE PRI RAZDELJEVANJU HRANE IN HRANJENJE, RAZDELJEVANJE IN NADZOR JEMANJA ZDRAVIL, RAZKUEVANJE IN IŠENJE PRIPOMOKOV ZA NEGO , IDR., , dvoizmensko...

 • Company VITADOM; VITADOM, PE DOM STAREJŠIH ŠKOFLJICA, Ob potoku 11 , 1291 ŠKOFLJICA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE PRI NARTOVANJU IN SAMOSTOJNO IZVAJANJE IN VREDNOTENJE TA IN INTERVENCIJ ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STAROSTNIKA V OKVIRU PRISTOJNOSTI, DOKUMENTIRANJE IN VODENJE DOKUMENTACIJE ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO, RAZPOZNAVA NUJNIH STANJ IN USTREZNO UKREPANJE V OKVIRU PRISTOJNOSTI, RAZDELJEVANJE IN NADZOR NAD JEMANJEM ZDRAVIL, POROANJE IN OBVEŠANJE O SPREMEMBAH PRI STANOVALCIH, AKTIVNO SODELOVANJE V ZDRAVSTVENO NEGOVALNEM TIMU  TER POMO IN SODELOVANJE PRI UVAJANJU NOVIH SODELAVCEV, IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREEVANJE PRENOSA BOLNIŠNINIH OKUB  V SKLADU Z DELOVNIMI NAVODILI DOMA,, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT DELAVCEV ZA OPRAVLJANJE DELA NA P...

 • Company DOM SV.JOŽEF DUHOVNO PROSVETNI CENTER, PLEČNIKOVA ULICA 29, 3000 CELJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. 31. 12. 2020 oz. do izteka projekta, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SREDNJE MEDICINSKE SESTRE PRI IZVEDBI PILOTNEGA PROJEKTA, KI BO PODPIRAL PREHOD IZVAJANJA SISTEMSKEGA ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI, KI GA FINANCIRA EVROPSKI SOCIALNI SKLAD, vlogi je potrebno priloiti CV, potrdilo o izobrazbi, potrdilo o opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu. Izmensko delo. Zaeleno je poznavanje gerontologije, paliativne oskrbe in sposobnost komuniciranja, dela v tima ter empatinost. , dvoizmensko...

 • Company VITADOM; VITADOM, PE DOM STAREJŠIH ŠKOFLJICA, Ob potoku 11 , 1291 ŠKOFLJICA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE PRI NARTOVANJU IN SAMOSTOJNO IZVAJANJE IN VREDNOTENJE TA IN INTERVENCIJ ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STAROSTNIKA V OKVIRU PRISTOJNOSTI, DOKUMENTIRANJE IN VODENJE DOKUMENTACIJE ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO,RAZPOZNAVA NUJNIH STANJ IN USTREZNO UKREPANJE V OKVIRU PRISTOJNOSTI,RAZDELJEVANJE IN NADZOR NAD JEMANJEM ZDRAVIL, POROANJE IN OBVEŠANJE O SPREMEMBAH PRI STANOVALCIH, AKTIVNO SODELOVANJE V ZDRAVSTVENO NEGOVALNEM TIMU  TER POMO IN SODELOVANJE PRI UVAJANJU NOVIH SODELAVCEV,IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREEVANJE PRENOSA BOLNIŠNINIH OKUB  V SKLADU Z DELOVNIMI NAVODILI DOMA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT DELAVCEV ZA OPRAVLJANJE DELA NA PODROJU ZDRAVSTVENE DE...

 • Company OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA, KROŽNA CESTA 5 , 6000 KOPER in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. 30.6.2022 oz. do zakljuka projekta, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO PROCESNI METODI DELA, IZVAJANJE MEDICINSKO-TEHNINIH POSEGOV, IZVAJANJE PRVE POMOI, PRIPRAVA, DELITEV IN APLIKACIJA PREDPISANE TERAPIJE, UREJANJE PRIPOMOKOV TER NADZOR JEMANJA ZDRAVIL, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU OSNOVNIH IVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH, SODELOVANJE PRI RAZDELJEVANJU HRANE IN HRANJENJE, EVIDENTIRANJE SVOJEGA DELA (VPISOVANJE IN BELEENJE STORITEV ZDRAVSTVENE NEGE, SPREMLJANJE IN BELEENJE STORITEV OSKRBE), SODELOVANJE PRI REHABILITACIJI UPORABNIKOV, RAZKUEVANJE IN IŠENJE PRIPOMOKOV ZA IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNINIH POSEGOV, VODENJE EVIDENC IN DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA OBVEZILNEGA MATERIALA IN MATERIALA ZA S...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER, CESTA I. SLOVENSKEGA TABORA 5, 9240 LJUTOMER in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DEL V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE, POMO PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, POMO PRI NUDENJU MEDICINSKE POMOI, POMO PRI PRIPRAVI IN DELITVI PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOKOV,POMO PRI IZVAJANJU DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM USTANOVE, POMO PRI IZVAJANJU MEDICINSKO TEHNINIH POSEGOV V SKLADU S KLASIFIKACIJO INTERVENCIJ V ZDRAVSTVENI NEGI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE, POMO PRI IZVAJANJU IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU OSNOVNIH IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI:DIHANJE PREHRANJEVANJE IZLOANJE ODVAJANJE GIBANJE IN USTREZNA LEGA SPANJE IN POITEK OBLAENJE VZDREVANJE NORMALNE TELESNE TEMPERATURE OSEBNA HIGIENA IN UREJENOST IZOGIBANJE NEVARNOSTIM V OKOLJ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE, Ostrovrharjeva ulica 6 , 1215 MEDVODE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKOV, VODENJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE TERAPIJE, PRIPRAVA BOLNIKA NA PREGLED, NAROANJE BOLNIKOV NA PREGLED, STROKOVNO IN ADMINISTRATIVNO DELO V AMBULANTI, strokovni izpit, ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA V. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI-SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV NA ODDELKU -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE Z DRUGIMI SLUBAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA -SODELOVANJE PRI DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKIH  -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV V OKVIRU CELOSTNE OSKRBE PACIENTOV -SKRB ZA OKOLICO, OSEBNA UREJENOST  -TRANSPORT MATERIALA V LABORATORIJ -POMO IN NADZOR PRI IZVAJANJU IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI  -ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PACIENTA – OTROKA/MLADOSTNIKA -OPAZOVANJE PACIENTA –OTROKA/MLADOSTNIKA -SODELOVANJE PRI PSIHINI IN FIZINI PRIPRAVI PACIENTA -OTROKA/MLADOST...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 12, RUDARSKA CESTA 12, 1420 TRBOVLJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELO PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA, SPREMLJANJE E-POŠTE, SPREMLJANJE OKRONIC ZZZS, OBVLADOVANJE RAUNALNIŠKIH PROGRAMOV IN ORODIJ NA DELOVNEM PODROJU, POZNAVANJE PROGRAMA PREPREEVANJA OKUB V ZAVODU, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG V OKVIRU STROKE PO NAVODILU MENTORJA, POMONIKA DIREKTORJA ZA PODROJE ZDRAVSTVENE NEGE TER DIREKTORJA IN STROKOVNEGA VODJE, SREDNJA STROKOVNA IZOBRAZBA-SMER ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA, potrdila iz kazenskih evidenc (ni kaz. postopka, ni pravnomone obsodbe) stara najve 30 dn, ...

 • Company DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o., PE Center starejših Notranje Gorice, Gmajna 7 , 1357 NOT in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI NARTOVANJU AKTIVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI IN SOCIALNI OSKRBI, OPRAVLJANJE NALOG PO NAROILU NADREJENIH (DMS, ZDRAVNIKA), OPAZOVANJE IN SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCA, IZVAJANJE OSNOVNE (UMIVANJE IN KOPANJE STANOVALCEV, POMO PRI OBLAENJU) IN POSEBNE ZDRAVSTVENE NEGE IN PATRONAE, POMO PRI ZADOVOLJEVANJU IVLJENJSKIH POTREB STANOVALCA:  DIHANJE (ASPIRACIJA DIHALNIH POTI V USTNI IN NOSNI VOTLINI, APLIKACIJA KISIKA), PREHRANJEVANJE, IZLOANJE, ODVAJANJE, VZDREVANJE OSEBNE HIGIENE, GIBANJE IN USTREZNA LEGA, OBLAENJE IN SLAENJE, VZDREVANJE NORMALNE TELESNE TEMPERATURE, UKREPANJE V PRIMERU POSLABŠANJA ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV – PRVA POMO IN PRENOS INFORMACIJ NADREJE...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE, OB GROSUPELJŠČICI 28, 1290 GROSUPLJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, V SKLADU Z OPISOM DEL IN NALOG, , ...

 • Company DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON TRBOVLJE - ENOTA PREBOLD, Na zelenici 20 , 3312 PREBOLD in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV-NUDENJE MEDICINSKE POMOI, PRIPRAVA  IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE  PRIPOMOKOV-VODENJE DOKUMENTACIJE-IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM PO NAVODILU NADREJENEGA, - opravljen strokovni izpit, - Komunikativnost, tolerantnost, prijaznost, ustvena stabilnost, natannost,  - Aktivno znanje slovenskega jezika - Delo v treh izmenah - Šest dnevni tednik - Delo ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih - Delo v neenakomerno porazdeljenem asu KANDIDATI NAJ VLOGI PRILOIJO DOKAZILA O IZOBRAZBI IN STROKOVNEM IZPITU TER VPISU V REGISTER ZDRAVSTVENE NEGE., veizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE, ČERNELČEVA CESTA 15, 8250 BREŽICE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, : OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V OKVIRU PRIPRAVNIŠTVA IN POD NADZOROM MENTORJA, , ...

 • Company DOM UPOKOJENCEV SEŽANA, ULICA IVANA TURŠIČA 6 , 6210 SEŽANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU  Z DELOVNIM PROGRAMOM DOMA., , dvoizmensko...

 • Company DOM UPOKOJENCEV SEŽANA, ULICA IVANA TURŠIČA 6 , 6210 SEŽANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV,  NUDENJE MEDICINSKE POMOI, PRIPRAVA  IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE  PRIPOMOKOV, VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU  Z  DELOVNIM PLANOM DOMA. , , veizmensko...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. do vrnitve zaasno odsotnega delavca., polni delovni as, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA-IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH INSODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV-PRIPRAVA IN SPREMLJANJE PACIENTA NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE-DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM, MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM-DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., ZDRAVSTVENI TEHNIK, TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA. Zahtevana kvalifikacija je vpis v Register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege ter stopnj...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. DO VRNITVE ZAASNO ODSOTNEGA DELAVCA, predvidoma do maja 2021., polni delovni as, 40, PRIPRAVA DELOVIŠA, MATERIALA IN PRIPOMOKOV ZA DELO TER FIZINA IN PSIHINA PRIPRAVA PACIENTA NA POSEG-IZDELAVA, IZVAJANJE IN PRILAGAJANJE TERAPEVTSKIH IMOBILIZACIJ IZ MAVCA ALI SINTETINIH MATERIALOV TER NAMESTITEV IN PRILAGODITEV ORTOPEDSKIH IN TEHNINIH PRIPOMOKOV-SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU PRI REPOZICIJI ZLOMOV IN IZPAHOV-DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM  SODELAVCEM-DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., ZDRAVSTVENI TEHNIK,TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE,SREDNJA MEDICINSKA SESTRA. Zahtevana kvalifikacija je vpis v Register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, PRIPRAVA IN SPREMLJANJE PACIENTA NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM, MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELOVCEM, DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, ZDRAVSTVENI TEHNIK, TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA, VPIS V REGISTER IZVAJALCEV V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE, ...

 • Company ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE, Zadrečka cesta 14 , 3331 NAZARJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, skrajšan delovni as, 35, DELO TEHNIKA ZDRAVSTVENE NEGE V AMBULANTI, , ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, - SPREMLJANJE PACIENTOV NA RAZLINE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, - DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM, - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, ZDRAVSTVENI TEHNIK, TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE, SREDNJA MEDICNSKA SESTRA, VPIS V REGISTER IZVAJALCEV V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEG, RAVEN B2 SKUPNEGA JEZIKOVNEGA OKVIRA., ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. 8.8.2021 OZ DO VRNITVE ZAASNO ODSOTNE DELAVKE, polni delovni as, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV - PRIPRAVA IN SPREMLJANJE PACIENTA NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE - DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM, MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, ZDRAVSTVENI TEHNIK, TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA, VPIS V REGISTER IZVAJALCEV V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE, RAVEN B2 SKUPNEGA...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. do 5.11.2021, polni delovni as, 40, -IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA -IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV -PRIPRAVA IN SPREMLJANJE PACIENTA NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE -DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM, MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELOVCEM-DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., SREDNJA MEDICINSKA SESTRA, TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE, ZDRAVSTVENI TEHNIK, VPIS V REGISTER IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE., ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, SPREMLJANJE PACIENTOV NA RAZLINE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM,  DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, Stopnja znanja slovenskega jezika: raven B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira. DOLOEN AS ZA AS PRIPRAVNIŠTVA, ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, - PRIPRAVA IN SPREMLJANJE PACIENTA NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE, - DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM, MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM, - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC, ZDRAVSTVENI TEHNIK, TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA, VPIS V REGISTER IZVAJALECV V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE, RAVEN B2 SKUPNEGA EVROPSKEGA JEZIKOVNEGA OKVIRA, ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. 22.5.2021, polni delovni as, 40, SPREJEM URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOI IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV - PRIPRAVA IN SPREMLJANJE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV NA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSTOPKE IN POSEGE, - DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM, SVOJCEM TER MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM - DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., ZDRAVSTVENI TEHNIK,TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE,SREDNJA MEDICINSKA SESTRA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, VPIS V REGISTER IZVAJALCEV V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABI...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI- IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV- SPREMLJANJE PACIENTOV NA RAZLINE DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE IN POSTOPKE- DAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNIH NASVETOV PACIENTOM IN SVOJCEM MENTORSTVO DIJAKOM, PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM SODELAVCEM- DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., Zahtevan poklic ZDRAVSTVENI TEHNIK, TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA. Vpis v Register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, stopnja znanja slovenskega jezika raven B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira. Kandidate vabimo, da posredujejo prijave...

 • Company DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, POTRČEVA ULICA 1 , 2319 POLJČANE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as  oz. za as trajanja projekta Dom-doma, polni delovni as, 40, DELO NA TERENU PRI UPORABNIKIH PROJEKTA; NARTOVANJE IN IZVAJANJE AKTIVNOSTI V SKLADU S POKLICNIMI KOMPETENCAMI IN AKTIVNOSTMI IZVAJALCEV V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE, KI JIH JE SPREJELA ZZBN SLOVENIJE; NUDENJE NUJNE MEDICINSKE POMOI; PRIPRAVA, DELITEV IN APLIKACIJA PREDPISANE TERAPIJE; NAMEŠANJE IN UREJANJE PRIPOMOKOV; DOKUMENTIRANJE STORITEV IN POROANJE; DELO S SVOJCI; OPRAVLJA ŠE VSE NEPREDVIDENE NALOGE PO  NAVODILU NADREJENEGA., OBVEZNA ZNANJA: srednja zdravstvena šola, strokovni izpit, delo z raunalnikom in IS,  vozniški izpit B kategorije. ELJENA ZNANJA: znanja s podroja gerontologije in psihologije starostnika, vešine komuniciranja, preizkus iz varstva pri ...

 • Company DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, POTRČEVA ULICA 1 , 2319 POLJČANE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as  oz. za as trajanja projekta Dom-doma, polni delovni as, 40, DELO NA TERENU PRI UPORABNIKIH PROJEKTA; NARTOVANJE IN IZVAJANJE AKTIVNOSTI V SKLADU S POKLICNIMI KOMPETENCAMI IN AKTIVNOSTMI IZVAJALCEV V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE, KI JIH JE SPREJELA ZZBN SLOVENIJE; NUDENJE MEDICINSKE POMOI; PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE; NAMEŠANJE IN UREJANJE PRIPOMOKOV; DOKUMENTIRANJE STORITEV IN POROANJE; MENTORSTVO DIJAKOM; OPRAVLJA ŠE VSE NEPREDVIDENE NALOGE PO NAVODILU NADREJENEGA.   , Obvezna znanja: srednja strokovna šola; strokovni izpit; delo z raunalnikom; vozniški izpit B kategorije. elena znanja: znanja s podroja gerontologije in psihologije starostnika; vešine komuniciranja; preizkus iz varstva pri delu in protipoarnega...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE SKLADNE S PROGRAMOM IZVAJANJA PRIPRAVNIŠTVA., Kandidati naj posredujejo vlogo za zaposlitev na e-naslov " target="_blank" rel="nofollow"> ali po navadni pošti., veizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA, GRE ZA DELO V SIM CENTRU. , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. vrnitve javnega uslubenca nazaj na delo, polni delovni as, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO- SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI- IZVAJANJE DELNIH AKTIVNOSTI NA PODROJU STERILIZACIJE, STROKOVNI IZPIT, VPIS V REGISTER IZVAJALCEV V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO- SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI- IZVAJANJE DELNIH AKTIVNOSTI NA PODROJU STERILIZACIJE, strokovni izpit, vpis v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege, zaelene delovne izkušnje v zobozdravstvu, dvoizmensko...

 • Company CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA, STARA LOKA 31, 4220 ŠKOFJA LOKA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, USPOSABLJANJE ZA OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V SKLADU S PRAVILNIKOM O PRIPRAVNIŠTVU, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOI, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO NAVODILIH, HRANJENJE STANOVALCEV, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU VSEH OSNOVNIH IVLJENJSKIH AKTIVNOST STANOVALCEV., , dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Nursing associate professionals Edit filters