Jobmonitor. Search results for Midwifery professionals

8 Jobs found

Used filters:
 • Midwifery professionalsx
Displaying 1-8 of 8 results.
 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska cesta 1 , 2380 SLOVENJ GRADEC in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  BABIAR (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE NORMALNEGA PORODA (SPREJEM PORODNICE, VODENJE I.,II.,III. IN IV. PORODNE DOBE) TER SODELOVANJE Z ZDRAVSTVENIM TIMOM PRI VODENJU NEPRAVILNEGA IN OPERATIVNEGA PORODA EVIDENTIRANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE IN MEDICINSKO TEHNINIH POSEGOV TER ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z BOLNIKI IN SVOJCI V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI PRAKTINO USPOSABLJANJE NOVO SPREJETIH SODELAVCEV V OKVIRU DELOKROGA IZVAJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA STROKOVNO IN KAKOVOSTNO OPRAVLJENE NALOGE V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE VII. STOPNJE RACIONALNA IN STANDARDIZIRANA UPORABA DELOVNIH IN ZAŠITNIH SREDSTEV TER APARATUR, SPOROANJE OKVAR VAROVANJE ZDRAVJA MATERE IN NOVOROJENCA V ASU PRED, MED IN PO PORODU., Vlogi...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska cesta 1 , 2380 SLOVENJ GRADEC in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  BABIAR (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SPREJEM NOSENICE (UREJANJE DOKUMENTACIJE – PORODNI ZAPISNIK, MERJENJE VITALNIH FUNKCIJ, NAROENIH UKREPOV, SNEMANJE PLODOVIH SRNIH UTRIPOV, PREPOZNATI ZAETNE ZNAKE PORODA IN PRAVILNO UKREPATI) ORGANIZIRA IN IZVAJA DIAGNOSTINO TERAPEVTSKE POSEGE PRI PACIENTKAH, KI JIH PREDVIDI IN ODREDI ZDRAVNIK (ODVZEM KRVI IN DRUGEGA BIOLOŠKEGA MATERIALA ZA PREISKAVE, APLIKACIJA INTRAVENOZNE IN DRUGE TERAPIJE) SODELOVANJE – KOORDINIRANJE Z DRUGIMI SPECIALNIMI ENOTAMI – PORODNA SOBA, CENTER ZA NEDONOŠENKE, TRANSFUZIJO, MIKROBIOLOŠKIM ODDELKOM, ANESTEZIJO) SKRB ZA BREZHIBNO DELOVANJE APARATUR IN OPREME, TER PRISKRBI DELOVNE NALOGE ZA POPRAVILA IN OBNOVO LE-TEH NARTUJE, PRIPRAVLJA PROGRAME IN IZVAJA ZDRAVSTVENO VZGOJNO...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  BABIAR (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz bolniške/porodniške odsotnosti., polni delovni as, 40, -NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA  -SODELOVANJE S CELOTNIM ZDRAVSTVENIM TIMOM V OKVIRU  CELOTNE OBRAVNAVE PACIENTOV IN V PROCESU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE BABIŠKE IN ZDRAVSTVENE NEGE -IZVAJANJE BABIŠKE IN ZDRAVSTVENE  NEGE SKLADNO S POKLICNIMI KOMPETENCAMI -IZVAJANJE BABIŠKE IN ZDRAVSTVENE NEGE PRI NOSENICAH, OTRONICAH IN NOVOROJENCIH  -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE -SODELOVANJE IN/ALI SAMOSTOJNO IZVAJANJE  DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV IN DRUGIH SPECIFINIH AKTIVNOSTI IN POSTOPKOV -PSIHINA PRIPRAVA PACIENTA NA TERAPEVTSKI, DIAGNOSTINI POSEG -PRIPRAVA IN POZNAVANJE APARATUR ZA IZVAJANJE ENDOSKOPSKIH POSEGOV -NAR...

 • Company OZG; OZG, OE ZD Kranj, Gosposvetska ulica 10 , 4000 KRANJ in Visoko
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  BABIAR (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as  oz. NADOMEŠANJE ZAASNO ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni as, 40, DELO DIPLOMIRANE BABICE /BABIARJA V DISPANZERJU ZA ENE, ZAELJENE IZKUŠNJE V BABIŠKI NEGI, NA PRIMARNI ZDRAVSTVENI RAVNI, ZAELJENE IZKUŠNJE Z OBRAUNSKIMI PROGRAMI V ZDRAVSTVU, DELO Z RAUNALNIKOM (UREJEVALNIKI BESEDILA, TABELE), ...

 • Company OZG; OZG, OE ZD Kranj, Gosposvetska ulica 10 , 4000 KRANJ in Visoko
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  BABIAR (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as  oz. NADOMEŠANJE ZAASNO ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni as, 40, DELO DIPLOMIRANE BABICE /BABIARJA V DISPANZERJU ZA ENE, ZAELJENE IZKUŠNJE V BABIŠKI NEGI, NA PRIMARNI ZDRAVSTVENI RAVNI, ZAELJENE IZKUŠNJE Z OBRAUNSKIMI PROGRAMI V ZDRAVSTVU, DELO Z RAUNALNIKOM (UREJEVALNIKI BESEDILA, TABELE), ...

 • Company OZG; OZG, OE ZD Kranj, Gosposvetska ulica 10 , 4000 KRANJ in Visoko
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  BABIAR (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Doloen as  oz. NADOMEŠANJE ZAASNO ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni as, 40, DELO DIPLOMIRANE BABICE /BABIARJA V DISPANZERJU ZA ENE, ZAELJENE IZKUŠNJE V BABIŠKI NEGI, NA PRIMARNI ZDRAVSTVENI RAVNI, ZAELJENE IZKUŠNJE Z OBRAUNSKIMI PROGRAMI V ZDRAVSTVU, DELO Z RAUNALNIKOM (UREJEVALNIKI BESEDILA, TABELE), ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Visoko
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  BABIAR (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE PRI IVLJENJSKO OGROENEM IN ZDRAVEM NOVOROJENCU. IZVAJANJE ZDRAVSTVENO VZGOJNEGA DELA PRI OTRONICAH IN SVOJCIH. SODELOVANJE IN IZVAJANJE DIAGNOSTINIH TERAPEVTSKIH POSEGOV. IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE SKLADNO S POKLICNIMI KOMPETENCAMI. TROIZMENSKO DELO., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO IVLJENJEPIS V EUROPASS OBLIKI S SPREMNIM PISMOM IN VSEMI DOKAZILI (POTRDILO O IZOBRAZBI, POTRDILO O ZNANJU ITALIJANSKEGA JEZIKA, POTRDILO O VPISU V REGISTER IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TER LICENCA) PO NAVADNI POŠTI ALI E-POŠTI., veizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112 , 4270 JESENICE in Jesenice
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  BABIAR (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. vrnitve delavke iz porodniške odsotnosti., polni delovni as, 40, -IZVAJANJE BABIŠKE IN ZDRAVSTVENE NEGE SKLADNO S POKLICNIMI KOMPETENCAMI  -IZVAJANJE BABIŠKE IN ZDRAVSTVENE NEGE PRI NOSENICAH, OTRONICAH IN NOVOROJENCIH  -ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO IN SVETOVANJE  -SAMOSTOJNO IZVAJANJE BABIŠKIH VIZIT TER VODENJE ZDRAVIH NOSENIC V OKVIRU SVOJIH KOMPETENC  -SODELOVANJE IN/ALI SAMOSTOJNO IZVAJANJE  DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSTOPKOV IN DRUGIH SPECIFINIH AKTIVNOSTI IN POSTOPKOV, PSIHINA PRIPRAVA PACIENTA NA TERAPEVTSKI ALI DIAGNOSTINI POSEG  -DOKUMENTIRANJE POSTOPKOV IN POSEGOV, PRIPRAVA IN ARHIVIRANJE PACIENTOVE DOKUMENTACIJE IN VODENJE EVIDENC  IN EVALVACIJ OPRAVLJENEGA DELA  -INTERDISCIPLINARNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z DR...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Midwifery professionals Edit filters