Jobmonitor. Search results for Metal working machine tool setters and operators

36 Jobs found

Used filters:
 • Metal working machine tool setters and operatorsx
Displaying 1-36 of 36 results.
 • Company FESPROM, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o., Zadružna cesta 16 , 8340 ČRNOMELJ in Zagradec
  28.10.2020

  STRUGARJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POSLUEVANJE CNC STROJEV ZA OBDELAVO KOVIN.  , KRAJ OPRAVLJANJA DELA PE FESPROM D.O.O.  AMBRUS 1CZAGRADEC, veizmensko...

 • Company PODGORJE TOVARNA PLOSKOVNEGA POHIŠTVA D.O.O. ŠENTJERNEJ, TRUBARJEVA CESTA 24, 8310 ŠENTJERNEJ in Bloke
  28.10.2020

  OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, - PRIPRAVA MATERIALA, BRANJE TEHNINIH NARTOV, DELO NA RAZLINIH CNC OBDELOVALNIH STROJIH, DELO NA OSTALIH LESNOOBDELOVALNIH STROJIH, DELO V VE IZMENAH., OSNOVNO ZNANJE BRANJA TEHNINIH NARTOV, veizmensko...

 • Company LEPLAST, PODJETJE ZA IZDELAVO IZDELKOV IZ KOVINE IN PLASTIKE D.O.O., PRELOŠKA CESTA 1 , 3320 VELENJE in Bloke
  28.10.2020

  VPENJALEC ORODIJ, poskusno delo 3 mesece, Doloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO VPENJA IN IZPENJA ORODJA. OB MENJAVI ORODJA VNAŠA E SESTAVLJENE PROGRAME IN PO POTREBI DODATNO OPTIMIRA DELOVANJE ORODJA ZA DOSEGANJE KAKOVOSTI IZBRIZGANEGA PROIZVODA. SKRBI, DA SI VITALNI DELI STROJEV IN ORODIJ OIŠENI, NAMAZANI IN PRIPRAVLJENI ZA ZAGON., ZAELJEN IZPIT ZA VILIARJA IN UPRAVLJALCA DVIGAL VODENIH S TAL., veizmensko...

 • Company SIJ ACRONI podjetje za proizvodnjo jekla in jeklenih izdelkov d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44 , 4270 in Bloke
  27.10.2020

  OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IZVAJA VSE VRSTE MEHANSKE OBDELAVE IN KONTROLIRA REZULTAT, OPRAVLJA RAZNA PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUNA POMONA DELA, PO KONANI OPERACIJI MATERIAL PRIPRAVI ZA NASLEDNJO FAZO, SPREMLJA PRAVILNOST DELOVANJA STROJA IN IZVAJA OSNOVNO PREVENTIVNO VZDREVANJE, SKRBI ZA USTREZNO KOLIINO POMONEGA MATERIALA, SKRBI ZA IM BOLJŠI IZKORISTEK ORODIJ IN POTROŠNEGA MATERIALA, IZVAJA PRAVILNO RAZVRŠANJE OSTRUKOV ALI ODREZKOV, IZPOLNJEVANJE TEHNOLOŠKE- DELOVNE DOKUMENTACIJE, UKREPANJE V PRIMERU ODKRITIH NEPRAVILNOSTI (POROANJE NADREJENIM) OPRAVLJANJE DRUGIH Z IZVAJANJEM IN V OKVIRU GLAVNIH NALOG POVEZANIH NALOG, PO NAVODILU NADREJENEGA., , veizmensko...

 • Company Aluminium Kety Emmi, Predelava aluminija, d.o.o., Kolodvorska ulica 37 A, 2310 SLOVENSKA BISTRICA in Bloke
  27.10.2020 Updated on: 27.10.2020

  STRUGARJI IPD., poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, RONA IN STROJNA OBDELAVA ALUMINIJA (VODNO IN STROJNO BRUŠENJE, IZSEKOVANJE, AGANJE AL, REZKANJE, VRTANJE, KRIVLJENJE,...), POSLUEVANJE CNC STROJEV, SESTAVLJANJE IN KOMPLETIRANJE RAZLINIH IZDELKOV, PAKIRANJE, KONTROLA IZDELKOV, POVRŠIN IN MATERIALOV, VZDREVANJE IN IŠENJE STROJEV TER DELOVNEGA OKOLJA, DRUGA DELA, ZA KATERA SE USPOSOBI. , Rone spretnosti, natannost, strpnost do rutine, timsko delo. , veizmensko...

 • Company Aluminium Kety Emmi, Predelava aluminija, d.o.o., Kolodvorska ulica 37 A, 2310 SLOVENSKA BISTRICA in Bloke
  27.10.2020 Updated on: 27.10.2020

  OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, STROJNA OBDELAVA ALUMINIJA, DELO S CNC STROJI IN ROBOTI, SAMOSTOJNA IZDELAVA IZDELKOV PO NARTU, RONA OBDELAVA ALUMINIJA, KONTROLA IZDELKOV, POVRŠIN IN MATERIALOV, VZDREVANJE IN IŠENJE STROJEV TER DELOVNEGA OKOLJA, DRUGA DELA, ZA KATERA SE USPOSOBI. , Rone spretnosti, natannost, timsko sodelovanje, veopravilnost pri rokovanju strojev. Delo v treh izmenah. , veizmensko...

 • Company LIVAR, D.D.; PROIZVODNJA ČRNOMELJ, Ulica heroja Stariha 17 , 8340 ČRNOMELJ in Bloke
  24.10.2020 Updated on: 27.10.2020

  STRUGARJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE NAJENOSTAVNEJŠIH OPERACIJ OBDELAVE ULITKOV NA OSNOVI TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV, SKIC, NARTOV ALI USTNEGA NAVODILU NADREJENEGA V PREDPISANIH KAKOVOSTNIH OKVIRIH, DELA NA CNC STROJIH, RONO DELO, DELA NA UNIVERZALNIH STROJIH KOT SO: STRUNICE, VEVRETENKE, STABILNI VRTALNI STROJI, RADIALNI VRTALNI STROJI, NADZOR NAD KVALITETO IZDELKOV IN IZLOANJE SLABIH KOSOV , NASTAVLJANJE STROJEV PO PROGRAMU IN NAVODILU TEHNOLOGA, NADZOR NAD DELOVANJEM STROJA IN OPREME, ODPRAVLJANJE MANJŠIH OKVAR, VZDREVANJE STROJA IN ORODIJ PO TEHNOLOŠKIH NAVODILIH, VZDREVANJE IN IŠENJE DELOVNE OKOLICE V OKVIRU PREDPISOV, - delo poteka v 3 izmenah, monost zaposlitve za nedoloen as, ...

 • Company Titus Lama, proizvodnja in prodaja pohištvenega okovja, d.o.o., Dekani 5 , 6271 DEKANI in Bloke
  24.10.2020 Updated on: 27.10.2020

  NASTAVLJALEC STROJEV ZA OBDELOVANJE KOVIN, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 4 mesece, polni delovni as, 40, IZVAJANJE PRIPRAVE STROJA NA DELO V SKLADU S TEHNOLOŠKO DOKUMENTACIJO. PREVZEM PROCESA IZDELAVE IZDELKA NA OSNOVI PREVERJANJA KAKOVOSTI IZDELKA. ODPRAVLJANJE NAPAK IN ZASTOJEV V PROCESU IZDELAVE IZDELKA. IZVAJANJE SERVISNO VZDREVALNIH DEL NA STROJU S CILJEM VZDREVANJA KONSTANTNEGA TEHNOLOŠKO PREDPISANEGA NORMATIVA STROJA. KONTROLA KAKOVOSTI OPRAVLJENEGA DELA. PREDAJA DELOVNEGA MESTA IN PROCESA PO ZAKLJUKU DELA. VZDREVANJE REDA IN ISTOE NA DELOVNEM MESTU. OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA. , 5 let delovnih izkušenj na delovnem podroju preoblikovanja ploevine, zaeljen opravljen izpit za vonjo viliarja, pripravljenost za delo v treh in štirih izmenah., ...

 • Company HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.10.2020 Updated on: 27.10.2020

  OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, PRIPRAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV ZA ZAGON, POSLUEVANJE IN NADZOR NAD DELOVANJEM, OPRAVLJANJE SREDNJE ZAHTEVNIH PROIZVODNIH DEL, OPRAVLJANJE INTERNEGA TRANSPORTA, PREVENTIVNO VZDREVANJE DELOVNIH SREDSTEV, UKREPANJE V PRIMERU UGOTOVLJENIH ODSTOPANJ, VODENJE EVIDENC, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI., , veizmensko...

 • Company ALUMAR, LITJE LAHKIH KOVIN, D.O.O., PODSKRAJNIK 109 , 1380 CERKNICA in Bloke
  24.10.2020 Updated on: 27.10.2020

  OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, - KONTROLA KAKOVOSTI PROIZVODOV- IŠENJE STROJA, NAPRAV IN DELOVNEGA ORODJA- VZDREVANJE IN IŠENJ DELOVNE OKOLICE V OKVIRU PREDPISOV- VODENJE PREDPISANIH EVIDENC- UPORABLJA ŠKODLJIVE SNOVI V SKLADU S PREDPISI O VAROVANJU OKOLJA- ZBIRA IN SORTIRA ODPADNE SUROVINE IN USTREZNO ODLAGA ŠKODLJIVE SNOVI IN EMBALAO- DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA- SKRBI ZA MOTIVACIJO IN POZITIVNE ODNOSE V DRUBI - SKRBI ZA UREJENOST DELOVNEGA PROSTORA- IZVAJA PREDPISANE UKREPE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER POARNE VARNOSTI, 3- izmensko delo, ...

 • Company ALUMAR, LITJE LAHKIH KOVIN, D.O.O., PODSKRAJNIK 109 , 1380 CERKNICA in Bloke
  24.10.2020 Updated on: 27.10.2020

  OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, - NARTUJE, PRIPRAVI, IZVEDE IN KONTROLIRA LASTNO DELO-UPORABLJA RAUNALNIŠKO OPREMO IN PROGRAMSKA ORODJA- SNUJE IN RIŠE ENOSTAVNE KONTURE IN PROGRAMIRA CNC STROJ-VPENJA ORODJA, PRITRDI OBDELOVANCE IN NASTAVI STROJNE PARAMETRE-IZPOLNJUJE SPREMLJAJOO DELOVNO DOKUMENTACIJO IN DOKUMENTE VEZANE NA PROCES OBDELAVE- TEKOE VZDRUJE STROJE IN NAPRAVE, KI JIH POTREBUJE NA DELOVNEM MESTU- ORGANIZIRA SVOJE DELO S SODOBNIMI PRIPOMOKI- PRIPRAVI POGOJE ZA IZVEDBO DELA- SPREMLJA IN POSEGA V OBDELOVALNI PROCES-SODELOVANJE S TEHNOLOGIJO, VODSTVOM PROIZVODNJE IN KONTROLORJI KAKOVOSTI- DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA- SKRBI ZA MOTIVACIJO IN POZITIVNE ODNOSE V DRUBI- SKRBI ZA UREJENOST DELOVNEGA PROSTORA- IZVAJA PREDPIS...

 • Company TAJFUN LIV, proizvodnja in razvoj d.o.o., Industrijska cesta 2 , 6230 POSTOJNA in Bloke
  22.10.2020 Updated on: 23.10.2020

  OBDELOVALEC KOVIN, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVA MATERIALOV, RAZREZ, RONA IN STROJNA OBDELAVA (VRTANJE, STRUENJE, REZKANJE, BRUŠENJE, PESKANJE ITD.) IN OBLIKOVANJE MATERIALOV, VARJENJE, TOPLOTNA OBDELAVA, IŠENJE, RAZMAŠEVANJE POLIZDELKOV,  SESTAVLJANJE SKLOPOV, ELEKTRO ELEMENTOV, KONNIH IZDELKOV IN KONTROLNI PREIZKUSI LE-TEH TER IZVAJANJE OSTALIH OPERACIJ ZAHTEVANIH PO TEHNOLOŠKIH POSTOPKIH, KONTROLA OBDELOVANCEV, PRIPRAVA DELOVNIH NAPRAV IN PRIPRAV TER ENOSTAVNO VZDREVANJE LE-TEH, UPRAVLJANJE Z VILIARJEM, RONIM PALETNIM VILIARJEM IN DVIGALOM, E TO ZAHTEVA TEHNOLOŠKI POSTOPEK, VZDREVANJE REDA IN ISTOE NA DELOVNEM MESTU, OPRAVLJANJE NALOG V SKLADU Z NAVODILI IN PREDPISI TER OSTALA DELA PO NALOGU NADREJENEGA. , Zaradi poveanega obsega dela išem...

 • Company KOVINARSTVO BUČAR DRAGO BUČAR S.P., PTUJSKA CESTA 61 , 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU in Bloke
  22.10.2020 Updated on: 23.10.2020

  OPERATER NA CNC-INO KRIVILNEM STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SKRB ZA NEMOTEN IN PRAVOASEN POTEK PROCESA UPOGIBANJA PLOEVINE, DOSLEDNA UPORABA PROGRAMA BENDEX3D V SKLADU Z NAVODILI DELODAJALCA, BRANJE IN RAZUMEVANJE TEHNINE DOKUMENTACIJE IN DELAVNIŠKIH RISB, STROJNO UPOGIBANJE PLOEVINE, V SKLADU Z NAVODILI, OZNAEVANJE POŠEVNIN IN ODREZ LE TEH NA UPOGIBNEM STROJU, RONO RAZVRŠANJE PLOEVINASTIH POLIZDELKOV IN IZDELKOV, ODLAGANJE OZ. ZAASNO SKLADIŠENJE IZDELKOV VSKLADU Z NAVODILI, MANIPULACIJA PLOEVINASTIH POLIZDELKOV NA NASLEDNJO OPERACIJO, KONTROLA KVALITETE MATERIALA, KONTROLA KVALITETE POLIZDELKOV IN IZDELKOV, KONTROLA KOLIINE POLIZDELKOV IN IZDELKOV, DNEVNO, TEDENSKO IN MESENO IŠENJE PO PLANU, TEKOE VZDREVANJE STROJEV IN NAPRAV PO PLANU VZD...

 • Company KOVINARSTVO BUČAR DRAGO BUČAR S.P., PTUJSKA CESTA 61 , 2204 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU in Bloke
  22.10.2020 Updated on: 23.10.2020

  UPRAVLJAVEC STROJEV ZA REZANJE KOVIN, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SKRB ZA NEMOTEN IN PRAVOASEN POTEK PROCESA RAZREZA IN PREBIJANJA PLOEVINE PO DELOVNIH NALOGIH, IZBIRANJE NASTAVITEV STROJEV NA PODLAGI NAVODIL IN DOKUMENTACIJE, BRANJE IN RAZUMEVANJE TEHNINE DOKUMENTACIJE IN DELAVNIŠKIH RISB, STROJNI VZDOLNI IN PRENI RAZREZ PLOEVINE V SKLADU Z NAVODILI, PREBIJANJE PLOEVINE V SKLADU Z NAVODILI, IZSEKOVANJE PLOEVINE V SKLADU Z NAVODILI, LASERSKI RAZREZ PLOEVINE, USTREZNO OZNAEVANJE PLOEVINE SKLADNO S CERTIFICIRANIM CE POSTOPKOM, ODLAGANJE OZ. ZAASNO SKLADIŠENJE PLOEVINE V SKLADU Z NAVODILI, TRANSPORT PLOEVINASTIH POLIZDELKOV NA NASLEDNJO OPERACIJO, KONTROLA KVALITETE MATERIALA, KONTROLA KOLIINE IN KVALITETE POLIZDELKOV IN IZDELKOV, IZOBRAEVANJE IN UVAJANJE NOVIH...

 • Company TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O., Leskoškova cesta 9 D, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  22.10.2020 Updated on: 24.10.2020

  UPRAVLJAVEC ORODNEGA STROJA, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELO NA RAZLINIH PROIZVODNIH PROCESIH, UPRAVLJANJE STROJEV V PROIZVODNJI, KONTROLA KAKOVOSTI IZDELKOV, OBASNO OPRAVLJANJE Z VILIARJEM., , dvoizmensko...

 • Company BR proizvodne storitve d.o.o., Šentiljska cesta 49 , 2000 MARIBOR in Bloke
  22.10.2020 Updated on: 24.10.2020

  UPRAVLJAVEC ORODNEGA STROJA, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO V ODDELKU STROJNE OBDELAVE. DELO NA STROJU ZA RAZREZ PLOEVINE (ŠKARJE) IN UPOGIBNIH STOJIH., Lahko tudi kandidati, ki nimajo pridobljene formalne izobrazbe, imajo pa delovne izkušnje na podobnih delih. Zaeljeno je znanje branja strojnih nartov. Glede na potrebe proizvodnega procesa, se obasno dela tudi v dveh izmenah., dopoldan...

 • Company TEGOMETALL OPREMA TRGOVIN, STORITVE IN PROIZVODNJA, D.O.O., CESTA KOZJANSKEGA ODREDA 29, 3230 ŠENTJU in Bloke
  22.10.2020 Updated on: 23.10.2020

  OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, UPRAVLJANJE IN VODENJE LASERSKEGA RAZREZA IN KRIVLJENJA, DELO V PROIZVODNJI, VONJA VILIARJA, BRANJE NARTOV, IZKUŠNJE Z DELOM NA CNC STROJIH IN V KOVINSKI INDUSTRIJI SO ZAELJENE, , veizmensko...

 • Company VULKO GUMARSKA TEHNOLOGIJA, PROIZVODNO, STORITVENO IN TRGOVSKO PODJETJE D.O.O., Obrtniška ulica 3 , in Bloke
  22.10.2020 Updated on: 23.10.2020

  UPRAVLJAVEC STROJEV ZA STISKANJE KOVIN, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, delo na stroju, pregledovanje izdelkov, pakiranje; delo je v treh izmenah, , veizmensko...

 • Company SIP STROJNA INDUSTRIJA, D.D., ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI, JUHARTOVA ULICA 2 , 3311 ŠEMPETER V SAVIN in Bloke
  22.10.2020 Updated on: 24.10.2020

  OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, -POSLUEVANJE CNC STROJEV-RAZNA RONA DELA, , dvoizmensko...

 • Company ADECCO H.R., kadrovsko svetovanje, d.o.o., AMERIŠKA ULICA 8 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  22.10.2020 Updated on: 24.10.2020

  OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPIS DELOVNEGA MESTA: - DELO V PROIZVODNJI,- IZVAJANJE DEL IN NALOG PRI POSLUEVANJU CNC IN DRUGIH OBDELOVALNIH STROJEV,- POROANJE O POTEKU DEL IN PROBLEMATIKAH,- PREVERJANJE POLIZDELKOV IN IZDELKOV MED PROCESOM IZDELAVE,- PRIPRAVA TEHNOLOGIJE,- POROANJE O POTEKU DEL IN PROBLEMATIKE PRI REŠEVANJU POSAMEZNIH NALOG,- POMONA DELA NA SESTAVI V PROIZVODNJI,- DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., NUDIMO:- DELO V 3 IZMENAH (PON-PET),-  SUPER PRILONOST ZA ZAETNIKE, KI SI ELIJO NAPREDOVANJA V KARIERI,- MONOST KARIERNEGA IN OSEBNEGA RAZVOJA,- STIMULATIVNO PLAILO.KRAJ DELA: LJUBLJANA.PRIAKUJEMO:- SREDNJA TEHNINA IZOBRAZBA JE PREDNOST, NI PA POGOJ (ORODJAR, KLJUAVNIAR, STROJNI TEHNIK, ELEKTRO TEHNIK),- VSAJ OSNOVNE IZKUŠNJE Z D...

 • Company KAL PODJETJE ZA KOOPERACIJO, VZDRŽEVANJE, INŽENIRING IN MARKETING D.O.O., GLANČNIK 3, 2392 MEŽICA in Bloke
  21.10.2020 Updated on: 25.10.2020

  STRUGARJI IPD., poskusno delo 5 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA ORODJA IN STROJEV, STRUENJE, REZKANJE, RAZREZ, IZBIRA NASTAVITEV IN MENJAVA ORODIJ, VRTANJE IN REZANJE NAVOJEV, BRUŠENJE ROBOV, KONTROLA MER IN IZVEDBE, VZDREVANJE STROJEV, , ...

 • Company PULKO VENTILI RUŠE PROIZVODNJA, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O., Mariborska cesta 48 A, 23 in Bloke
  21.10.2020 Updated on: 25.10.2020

  OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRESTAVLJANJE PROGRAMSKIH OPERACIJ, ORODIJ, OBASNO TUDI DELNO PROGRAMIRANJE, Organiziranost, natannost., dvoizmensko...

 • Company RODEX, d.o.o., Proizvodno trgovsko podjetje - SISTEMSKI DOBAVITELJ, LJUBLJANSKA CESTA 24 A, 4000 KRA in Bloke
  21.10.2020 Updated on: 25.10.2020

  OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. monost zaposlitve za nedoloen as., polni delovni as, 40, PRIPRAVA STROJA IN MATERIALA ZA BRIZGANJE IZDELKOV, NADZOR NAD, , dvoizmensko...

 • Company TEHNOPOND, PROIZVODNJA, TRGOVINA, GRADBENIŠTVO IN STORITVE D.O.O., Pesnica pri Mariboru 32 C, 2211 P in Bloke
  21.10.2020 Updated on: 25.10.2020

  OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA STROJA ZA DELO, PROGRAMIRA UPOGIBNI STROJ, NASTAVLJA PARAMETRE, SPREMLJA IN PO POTREBI POSEGA V PROCES, TEKOE VZDRUJE STROJE IN NAPRAVE, KI JIH POTREBUJE NA DELOVNEM MESTU IN O NAPAKAH POROA NADREJENEMU, OPRAVI DNEVNI PREGLED DELOVNE IN OSEBNE VAROVALNE OPREME, IZBERE POTREBNA ORODJA IN PRIPRAVI POTREBEN OSNOVNI, CNC PROGRAM NA OSNOVI SPREMNE DOKUMENTACIJE, SPROTNA KONTROLA IZDELKOV, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENIH., , dvoizmensko...

 • Company IMP ARMATURE, izdelava in servis industrijskih armatur, d.o.o., LJUBLJANSKA CESTA 43, 1295 IVANČNA G in Bloke
  21.10.2020 Updated on: 25.10.2020

  OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA STROJA ZA DELO, NASTAVITEV IN UPRAVLJANJE STROJA IN PROCESA IZDELAVE, POSLUEVANJE STROJA, OBDELAVA POLIZDELKOV IN IZDELKOV SKLADNO S TEH. DOKUMENTACIJO, POPRAVKI IN KOREKCIJE ENOSTAVNIH RA. PROGRAMOV ZA OBDELAVO, VRTANJE, BRUŠENJE, POLIRANJE, REZANJE KOVINE, ITD., Zaeleno poznavanje operacijski sistem FANUC (delo bo potekalo na CNC rezkalnih strojih Doosan). , dvoizmensko...

 • Company GABER PODJETJE ZA LESARSKO DEJAVNOST D.O.O. GORENJI NOVAKI 28, GORENJI NOVAKI 28 , 5282 CERKNO in Bloke
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  STRUGARJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO NA STRUGARSKIH STROJIH V LESNO PREDELOVALNI INDUSTIJI, Zaposlitev je za doloen as z monostjo zaposlitve  za nedoloen as, dvoizmensko...

 • Company Ravne Steel Center distribucija in obdelava jekel d.o.o., Litostrojska cesta 60 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  17.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  UPRAVLJAVEC STROJEV ZA REZKANJE KOVIN, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE RAZREZA, PRIPRAVA BLAGA PO DELOVNIH NALOGAH TER SKRB ZA DOSEGANJE ROKOV,DOSEGANJE NORMIRANIH CILJEV PO STROJIH,IZPOLNJEVANJE DOKUMENTOV IN OBRAZCEV,SKRB ZA TONOST ZALOGE,SKRB ZA UREJENOST BLAGA TER UREJANJE ODLAGALNIH MEST V SKLADIŠU,PREGLED VHODNEGA MATERIALA,KONTROLA NAD VHODOM IN IZHODOM BLAGA IZ SKLADIŠA,DOLOANJE MAKRO IN MIKRO LOKACIJ BLAGA V SKLADIŠU,KONTROLA BLAGA NA SKLADIŠU, TER UGOTAVLJANJE IN ODPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTI,IZVAJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH NADREJENEGA., , dvoizmensko...

 • Company KOBAN PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.O.O. , Rajšpova ulica 13 A, 2250 PTUJ in Bloke
  17.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PROGRAMIRANJE CNC STROJEV IN DELO S CNC STROJI, , ...

 • Company HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece oz. z monostjo podaljšanja, polni delovni as, 40, - PREDPRIPRAVA IN PRIPRAVA CNC STROJA ZA DELO - NASTAVLJANJE PROGRAMOV IN UPRAVLJANJE CNC STROJEV - BRANJE TEHNINIH NARTOV - IZDELAVA POROIL - SKRB ZA SPLOŠNO UREJENOST IN ISTOO DELOVNEGA OKOLJA., , veizmensko...

 • Company FORI PRODUCTS, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Prešernova cesta 1 A, 3320 VELENJE in Bloke
  17.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  PRIPRAVLJALEC ORODIJ, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, - NASTAVLJANJE ORODIJ -POSLUEVANJE STROJEV IN NAPRAV, , veizmensko...

 • Company ADECCO H.R., kadrovsko svetovanje, d.o.o., AMERIŠKA ULICA 8 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo , Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, - DELO NA CNC STROJU (STRUNICA), - KAKOVOSTNO IZVAJANJE DELOVNIH OPERACIJ IN ZADOLITEV, - SKRB ZA ZANESLJIVO IN KAKOVOSTNO DELOVANJE NAPRAV, PRIPRAV IN ORODIJ, - SPOŠTOVANJE DOGOVORJENIH ROKOV, - SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DEL PO MATRIKI, POZNAVANJE HIŠNEGA REDA IN INTERNIH PREDPISOV., V koliko imate izkušnje in si elite delati v tehnološko vodilnem podjetju na podroju ogrevalne tehnike vas vabimo 051 376 384 - Samanta in si zagotovite dobro slubo. , veizmensko...

 • Company JMW Fire, proizvodnja kovanih gasilskih armatur, d.o.o., Slovenska vas 14 , 8232 ŠENTRUPERT in Bloke
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO NA CNC STROJU, NASTAVLJANJE CNC STRUNIH IN REZKALNIH STROJEV, PREGLED PRAVILNEGA DELOVANJA STROJEV IN ODPRAVLJANJE ZASTOJEV,IZBIRA TER PRIPRAVA REZALNEGA ORODJA TER VPENJALNIH PRIPRAV, IZDELAVA PRVIH KOSOV, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DELA NA POSAMEZNIH STROJIH, ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI, NADZOR DIMENZIJSKE USTREZNOSTI, PODPORA PRI REŠEVANJU TEHNINIH PROBLEMOV PREDNOST BODO IMELI KANDIDATI, KI IMAJO IZKUŠNJE NA ENAKEM ALI PODOBNEM DELOVNEM MESTU (ELEKTRO ALI STROJNE) V PROIZVODNIH PODJETJIH, SO PRI SVOJEM DELU ZANESLJIVI, SAMOSTOJNI PRI DELU TER ODGOVORNI IN NATANNI, , veizmensko...

 • Company ADECCO H.R., kadrovsko svetovanje, d.o.o., AMERIŠKA ULICA 8 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA STROJA, ORODIJ IN OBDELOVANCA PO TEHNOLOŠKI DOKUMENTACIJI,POSLUEVANJE CNC STROJEV, KONTROLA IN NADZOR KVALITETE OBDELOVANCA, PRIPRAVA USTREZNE DELOVNE DOKUMENTACIJE, TEKOE VZDREVANJE DELOVNIH STROJEV IN PRIPRAV,  SKRB ZA ISTO IN UREJENO DELOVNO OKOLJE, OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., V kolikor ste zainteresirani in izpolnjujete razpisane pogoje za delo nas prosim pokliete na telefon 031 395 461 - kadrovska sluba (Diana)., dvoizmensko...

 • Company ADECCO H.R., kadrovsko svetovanje, d.o.o., AMERIŠKA ULICA 8 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POSLUEVANJE CNC STROJA, PRIPRAVA IN NASTAVLJANJE STROJA,BRANJE NARTOV, OPRAVLJANJE/IZVAJANJE MERITEV KOSOV,  DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., Primerne in zainteresirane kandidate vabimo, da pokliejo na telefon 051 693 163 - kadrovska sluba , veizmensko...

 • Company TERLEP KOVINSKO PREDELOVALNO PODJETJE, D.O.O., ULICA MILANA MAJCNA 9, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  OBDELOVALEC KOVIN, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, UPRAVLJALEC KOVINSKO PREOBLIKOVALNIH STROJEV., , dopoldan...

 • Company ORODJARSTVO POLOVŠEK, ANTON POLOVŠEK S.P., Dobja vas 247 , 2390 RAVNE NA KOROŠKEM in Bloke
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPERATER NA CNC STROJU, INA EROZIJA, , dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Metal working machine tool setters and operators Edit filters