Jobmonitor. Search results for Mechanical engineers

27 Jobs found

Used filters:
 • Mechanical engineersx
Displaying 1-27 of 27 results.
 • Company ARHSOL, vlaganje v obnovljive vire in druge storitve, d.o.o., Sončna ulica 1 , 3215 LOČE in Bloke
  29.02.2020

  INENIR STROJNIŠTVA, KONSTRUKTER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, KONSTRUIRANJE STROJEV IN NAPRAV, IZDELAVA KONCEPTOV, KALKULACIJ, DELAVNIŠKIH RISB, TEHNINE DOKUMENTACIJE, NAROANJE STROJNIH STORITEV, DELOV IN OPREME, MONTAA..., Poznavanje dela s programi za 3D modeliranje (uporabljamo CREO 3.0). Samostojno konstruiranje in izdelava tehnine dokumentacije., dopoldan...

 • Company MAHLE Electric Drives Bovec d.o.o., Vžigalni sistemi in komponente, Industrijska cona 3 , 5230 BOVEC in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  INENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE MERITEV V MERILNICI NA 3D STROJU IN NA OSTALIH MERILNIH NAPRAVAH,RAZREZ VZORCEV,IZDELAVA PROGRAMOV ZA MERITVE,ZAPISI MERITEV NA USTREZNA POROILA,STROKOVNA PODPORA PRI NOVIH PROJEKTIH,DRUGA DELA PO NAVODILU VODJE IN,DRUGA DELA, OPISANA V PRAVILNIKU O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V DRUBI,DELO V DVEH IZMENAH, Branje tehnine dokumentacije,Vrline katere išemo pri novem sodelavcu so natannost, samoiniciativnost, zbranost in timsko delo.Delovne izkušnje na podobnem delovnem mestu predstavljajo prednost, dvoizmensko...

 • Company S E P PROIZVODNJA IN STORITVE D.O.O., Stari trg 2 A, 8230 MOKRONOG in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  TEHNOLOG STROJNIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA STROJEV, PERIFERNIH NAPRAV IN MATERIALA ZA BRIZGANJE, NADZOR PROCESA BRIZGANJA, MENJAVA TER VZDREVANJE ORODIJ, IZVAJANJE PROCESNE KONTROLE, ENOSTAVNEJŠIH MERITEV IN IZDELAVA ZAPISOV MERITEV OZ. TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV, SODELOVANJE PRI ZASNOVI ORODJA IN IZDELKOV ZA BRIZGANJE, IZVAJANJE TESTIRANJ NOVIH ORODIJ ZA BRIZGANJE, IZDELAVA NAVODIL ZA SERIJSKI IN PREDSERIJSKI PROCES BRIZGANJA, PREVZEM ORODIJ ZA BRIZGANJE,OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA, KI SO V OKVIRU ZNANJ IN ZMONOSTI DELAVCA., vsaj IV. stopnja izobrazbe tehnine usmeritve, vsaj 3 leti delovnih izkušenj na enakem ali podobnem delovnem mestu, obvladovanje upravljanja strojev za brizganje plastike oz. poznavanje procesa predelave ...

 • Company S E P PROIZVODNJA IN STORITVE D.O.O., Stari trg 2 A, 8230 MOKRONOG in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  INENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREMLJANJE IZDELAVE ORODIJ,  NARTOVANJE TESTOV V PROIZVODNJI,   ANALIZIRANJE REZULTATOV CIKLA DELA STROJEV IN OPERATERJEV,  SKRB ZA TEHNOLOŠKE KOSOVNICE V INF. PROGRAMU,  VODENJE MANJŠIH PROJEKTOV,  OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA VODJE, KI SO V OKVIRU ZNANJ IN ZMONOSTI DELAVCA. , vsaj 6/1 stopnja izobrazbe tehnine smeri, zaeljeno poznavanje avtomobilske industrije, zaeljeno (ni pogoj) poznavanje brizganja/pihanja plastike, obvadovanje angleškega jezika, dobro znanje slovenskega jezika (govorno in pisno), zanesljivost, natannost in odgovornost,samostojno izvajanje dela, sposobnost timskega dela, pripravljenost za nove rešitve, inovativnost ter zanimanje za nova znanja., ...

 • Company MONTINGENERGETIKA, gradbeništvo, trgovina, najem in druge storitve, d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 1 in Bloke
  27.02.2020

  INENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVA VARILNIH PLANOV, SKRB ZA VELJAVNOST ATESTOV VARILCEV, SKRB ZA IZVEDBO KVALIFIKACIJ POSTOPKOV VARJENJA, PRIPRAVA DNEVNIKOV VARJENJA OZ. ZAPISE O VARJENJU, PREDAJANJE ZAHTEV ZA IZDELAVO VARILNE DOKUMENTACIJE, ATESTACIJO VARILCEV IN KVALIFIKACIJO POSTOPKOV VARJENJA, PREDAJANJE ZAHTEV ZA NABAVO POMONIH IN POTROŠNIH MATERIALOV.  IZVAJANJE OBASNIH OBHODOV IN KONTROLA IZVEDB DEL TER IZPOLNJEVANJE POROIL O NADZORU VARJENJA.  KOORDINACIJA VARILNIH DEL NA OBJEKTIH, PREDAJA POROIL O NADZORU VARJENJA, UDELEBA NA USPOSABLJANJIH IN IZPOPOLNJEVANJIH. VODENJE, KOORDINIRANJE ALI SODELOVANJE V VSEH FAZAH PROJEKTA SKLADNO Z INTERNIMI AKTI (POSLOVNIKI IN PROCESI VODENJA PROJEKTOV). SKRB ZA SISTEMSKE POSTOPKE ZAGOTAVLJANJ...

 • Company AKLIMAT, proizvodnja, trgovina in storitve, d. o. o., Puhova ulica 27 , 2250 PTUJ in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  INENIRJI STROJNIŠTVA IPD., poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, 1. STROJNO KONSTRUIRANJE TRANSPORTNIH TEHNIK, DVINIH TEHNIK, STROJEV S PRIPADAJOIMI NAPRAVAMI, 2. IZVAJANJE DEL KONSTUIRANJA KOT PODPORA PRODAJI;3. IZVAJANJE DRUGIH  DEL V ZVEZI Z KONSTUIRANJEM;4. IZVAJANJE VSEH DEL V ZVEZI Z 3D MODELIRANJEM;5. IZVAJANJE DEL V ZVEZI Z ORGANIZACIJO IN KOORDINACIJO DEL NA POSAMEZNIH PROJEKTIH V ZVEZI Z VSEBINO DEL,  6. IZVAJANJE DEL V ZVEZI Z VODENJEM VSE POTREBNE DOKUMENTACIJE V POVEZAVI Z VSEBINO DEL  NA POSAMEZNIH PROJEKTIH, 7. IZDELAVA TEHNINE DOKUMENTACIJE IN DELAVNIŠKIH RISB,8. IZDELAVA KALKULACIJ IN PONUDB IZ PODROJA KONSTRUKTERSTVA,9. IZVAJANJE DRUGIH VRSTE DEL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO DELAVCA IN NAVODILI DELODAJALCA. , , dopoldan...

 • Company HOPING DRUŽBA ZA PROJEKTIRANJE, INŽENIRING IN ZASTOPSTVA V INDUSTRIJSKI ENERGETIKI D.O.O., POSLOVNA in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  INENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -POMO PRI IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE,-TEHNOLOŠKA OBDELAVA PROJEKTA,-IZDELAVA 3D NARTOV,-UREJANJE DOKUMENTACIJE,-POMO PRI KOORDINACIJI DELA NA TERENU,-DRUGA DELA PO NAVODILU, -dobro znanje raunalniških programov: AutoCAD 3D -poznavanje 3D risanja -dobro znanje MS Office (Excel, Word, Outlook, Project), -smisel za tehniko, osnovna tehnina znanja, -dobra prostorska predstava, -odgovornost, -organizacijske in komunikacijske sposobnosti, -natannost , dopoldan...

 • Company KLEMAKS - KROVSTVO, KLEPARSTVO TER ZAKLJUČNA GRADBENA DELA SELINŠEK MAKS S.P., POČEHOVA 14 A, 2000 M in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  INENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZDELAVA DELAVNIŠKE DOKUMENTACIJE ZA JEKLENE KONSTRUKCIJE, POZNAVANJE TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV IZDELAVE JEKLENE KONSTRUKCIJE, STANDARDOV, PROTOKOLOV, poznavanje programa AutoCad,Excell,..., dopoldan...

 • Company TIŠMA, kovinarstvo, kleparstvo, krovstvo, ključavničarstvo, trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Pr in Bloke
  24.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  INENIR STROJNIŠTVA, KONSTRUKTER, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, RISANJE KONSTRUKCIJ V SOLIDWORKSU IN PRIPRAVA PROGRAMOV ZA LASERSKI RAZREZ, , ...

 • Company EHO ELEKTRIKA, HLADILNIŠTVO, OGREVANJE D.O.O., Ložnica pri Žalcu 59 , 3310 ŽALEC in Visoko
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  INENIR STROJNIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, TEHNOLOŠKO OBDELUJE PROJEKTE – INDUSTRIJSKE HLADILNE SISTEME IN HLADILNICE, -IZDELUJE PROJEKTNO IN TEHNINO DOKUMENTACIJO STROJNIH INŠTALACIJ IN OPREME PROJEKTOV, -IZDELUJE TEHNINO OSNOVO ZA IZDELAVO PONUDB, -DEFINIRA IN IZDELUJE ZAHTEVKE ZA NAROILO PROJEKTIRANEGA MATERIALA, -SODELUJE PRI REŠEVANJU SERVISNIH PROBLEMOV, -KONTAKTIRA Z DOBAVITELJI GLEDE TEHNINIH VPRAŠANJ OZ. ZAHTEV, -SODELUJE PRI RAZVOJU PRODUKTOV., OD VAS PRIAKUJEMO: STROKOVNA USPOSOBLJENOST STROJNE SMERI – ENERGETIKA (VIII. RAVEN SOK KLASIFIKACIJE), NAJMANJ 3 LETA DELOVNIH IZKUŠENJ NA PODROJU PROJEKTIRANJA STROJNIH INŠTALACIJ, DOBRO ZNANJE RAUNALNIŠKIH PROGRAMOV AUTOCAD, MS OFFICE (EXCEL, WORD, OUTLOOK), ZAELENO POZNAVANJE SO...

 • Company MASTNAK OGRAJNI SISTEMI, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o., HRASTOVEC V SLOV. GORICAH 25 , 2 in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  TEHNOLOG STROJNIŠTVA, poskusno delo 9 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZDELOVANJE DELOVNIH NALOGOV ZA PROIZVODNJO OGRAJ IN VRAT NA NAIN, DA IZPOLNJUJE SISTEMSKE DELOVNE OBRAZCE, PRIPRAVLJENE NA OSNOVI EXCELOVIH TABEL; IZRIS DELOVNIH NARTOV S POMOJO AUTOCAD PROGRAMA., delo se izvaja na lokaciji v Hrastovcu v Sl. goricah; enoizmensko delo, dopoldan...

 • Company REM MONTAŽA IN KLEPARSTVO D.O.O., PODJETNIŠKA ULICA 10, 8210 TREBNJE in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  INENIR STROJNIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, ZARADI POVEANEGA OBSEGA DEL ELIMO V SVOJ KOLEKTIV SPREJETI NOVE SODELAVCE, KI BODO SODELOVALI PRI IZDELAVI TEHNINO TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE VENAMENSKIH MODULARNIH OBJEKTOV ZA POTREBE PRODAJE IN PROIZVODNJE. PRIAKUJEMO POZNAVANJE RAUNALNIŠKIH ORODIJ ZA KONSTRUIRANJE: ZAELENO AUTOCAD TER ENEGA OD PROGRAMOV ZA KONSTRUIRANJE V 3D OKOLJU (PROSTEEL 3D, AUTODESK REVIT BUILDING DESIGN ALI AUTODESK INVENTOR., Prosteel 3D, Autodesk Revit Building Design ali Autodesk Inventor, dopoldan...

 • Company REM MONTAŽA IN KLEPARSTVO D.O.O., PODJETNIŠKA ULICA 10, 8210 TREBNJE in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  INENIR STROJNIŠTVA, KONSTRUKTER, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, ZARADI POVEANEGA OBSEGA DEL ELIMO V SVOJ KOLEKTIV SPREJETI NOVE SODELAVCE, KI BODO SODELOVALI PRI RAZVOJNIH PROJEKTIH PODJETJA. SKRBEL BO ZA KONSTRUIRANJE IN RAZVOJ NOVIH TER NADGRADNJO E OBSTOJEIH IZDELKOV, ISKANJE INOVATIVNIH REŠITEV, RAZVOJ IN UVAJANJE TEHNOLOŠKIH REŠITEV ZA NOVE PROIZVODE, SPREMLJANJE NOVIH MATERIALOV IN TEHNOLOGIJ., Autocad, Prosteel 3D, Autodesk Revit Building Design ali Autodesk Inventor, dopoldan...

 • Company MARTMETAL, proizvodnja in storitve, d.o.o., Industrijska ulica 5 , 9220 LENDAVA - LENDVA in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  INENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI (TUJINA) OD POVPRAŠEVANJA DO REALIZACIJE NAROILA. VODENJE PROJEKTA, SODELOVANJE V VSEH FAZAH: PRIPRAVE, PRIZVODNJE, KONTROLE IN ODPREME. IZDELAVA POROIL, VNAŠANJE INFORMACIJ V INFORMACIJSKI SISTEM. SLEDENJE PROJEKTU, TERMINOM...POSLOVNE POTI (NEKAJKRAT LETNO).MODERNO DELOVNO OKOLJE., Poznavanje strojegradnje, konstrukcij. Poznavanje standrada EN1090-2 - ni nujno. Poznavanje razlinih tehnologij: razrez, varjenje, strojna obdelava...Komunikativnost, umirjenost, delo v mladi, ambiciozni ekipi. , dopoldan...

 • Company MARTMETAL, proizvodnja in storitve, d.o.o., Industrijska ulica 5 , 9220 LENDAVA - LENDVA in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  TEHNOLOG STROJNIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, RAZDELAVA SESTAVNIH NARTOV NA PODSKLOPE. RISANJE PODSKLOPOV, PRIPRAVA ZA PROGRAMIRANJE RAZREZA, STROJNE OBDELAVE (NE PROGRAMIRANJE). IZBIRA/IZDELAVA TEHNOLOGIJE IZDELAVE (RAZREZ, SESTAVA, VARJENJE). IZDELKI SO ZAHTEVNE KONSTRUKCIJE (3D FASADE, STREHE, KONSTRUKCIJE ZA ZABAVIŠNE PARKE), STROJEGRANJA. IZDELAVA NAVODIL ZA PROIZVODNJO, NARTOVANJE PRIPRAV, MERILNIH PRIPRAV, NAVODIL ZA MERJENJE, KONTROLO., Uporaba CAD-CAM programa., dopoldan...

 • Company PRIMAT TOVARNA KOVINSKE OPREME D.D., Industrijska ulica 22 , 2000 MARIBOR in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  INENIRJI STROJNIŠTVA IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO V RAZVOJNO PROJEKTNI SKUPINI, IZDELAVA TEHNIŠKO - TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE, STROKOVNI NADZOR PRI IZDELAVI PROTOTIPOV IN VZORCEV, SODELOVANJE PRI NARTOVANJU INVESTICIJ, STROKOVNA ASISTENCA PRI OPTIMIZACIJI DELA POSAMEZNIH LINIJ V PROIZVODNJI, ZAGOTAVLJANJE STROK. ASISTENCE OSTALIM ODDELKOM V OKVIRU POOBLASTIL, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI MEDFAZNIH IN KONNIH POROIL RAZVOJNIH PROJEKTOV, PRIPRAVA TEHNIŠKIH PODLOG ZA KALKULACIJE, SPREMLJANJE TEHNOLOŠKIH NOVOSTI, Strokovni izpit s podroja varnosti in zdravja pri delu, strokovni izpit s podroja poarne varnosti in/ali priznana specializacija za mednarodnega varilnega tehnologa (IWT) ali mednarodnega varilnega inenirja (IWE), poznavanje inf. programov AutoCAD i...

 • Company PREIS SEVNICA PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.O.O., SAVSKA CESTA 23, 8290 SEVNICA in Visoko
  19.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  INENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - PREGLED TEHNINEGA DELA POGODBE IN KONSTRUKCIJE, - IZDELAVA NAVODIL ZA VARJENJE, VARILNIH PLANOV IN NAVODIL ZA POPRAVILA Z    VARJENJEM, - PREDPISOVANJE IN IZDELAVA DELOVNIH PREIZKUSOV, - PREDPISOVANJE OBSEGA NDT KONTROLE NA PROJEKTIH,- PREDLAGANJE REŠITEV IN KOREKTIVNI UKREPOV NA PODROJU VARJENJA,- A TESTIRANJE VARILCEV PO VELJAVNIH STANDARDIH, - PODPISOVANJE SPREMNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA,- AKTIVNO NADZOROVANJE VARJENJA V PROIZVODNJI, - USPOSABLJANJE OSEB V PROIZVODNJI NA PODROJU PROCESA VARJENJA IN REZANJA, - IZPOLNJEVANJE NALOG IN ODGOVORNOSTI PO STANDARDIH EN 15085-2 IN EN ISO 3834., Priakujemo- visokošolsko/ univerzitetno izobrazbo strojne smeri,- 3 leta delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu,- sp...

 • Company GOSTOL-GOPAN Proizvodnja prehrambene opreme in opreme za kemijsko industrijo d.o.o. Nova Gorica, Prv in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  INENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE DELA V SLUBI OPERATIVNEGA PLANIRANJA,SODELOVANJE PRI NARTOVANJU IN IZVAJANJU MESENIH IN LETNIH PLANOV PROIZVODNJE,PRIPRAVA PROIZVODNE DOKUMENTACIJE IN NJENO POSREDOVANJE DELAVNICAM,NARTOVANJE PROIZVODNIH KAPACITET, SPREMLJANJE IN ANALIZIRANJE REALIZACIJE PROIZVODNIH  PLANOV IN REŠEVANJE OZKIH GRL,VNOS DELOVNIH NALOGOV, PLANIRANJE PROIZVODNIH NALOGOV IN USKLAJEVANJU PLANA PROIZVODNJE IN MONTAE TER VSA ADMINISTRACIJA V INFORMACIJSKEM SISTEMU VEZANA NA PLANIRANJEREŠEVANJE ZADEV VEZANIH NA SPREMEMBE DOKUMENTACIJE, V ZVEZI S PLANIRANJEM IN IZVAJANJEM PLANA, KONTROLA DELOVNIH NALOGOV Z VIDIKA MATERIALNEGA POSLOVANJA, ZAGOTAVLJANJA POTREB DELOVNIH NALOGOV IN UKREPANJE PRI ODKLONIH, srednješolsk...

 • Company ARCONT, PROIZVODNJA BIVALNIH ENOT D.D., Ljutomerska cesta 29 , 9250 GORNJA RADGONA in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  INENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, KONCIPLIRANJE, RAZVOJ IN KONSTRUIRANJE BIVALNIH ENOT IN MONTANIH OBJEKTOV, IZDELAVA IN VZDREVANJE TEHNINE DOKUMENTACIJE, TEHNINA PRIPRAVA NAROIL, SODELOVANJE PRI UVAJANJU INOVATIVNIH REŠITEV V SKLOPU INTERNACIONALNEGA TIMSKEGA DELA., Dobro poznavanje CAD orodij za konstruiranje, dopoldan...

 • Company SVIT - ZOLAR, SERVIS VOZIL, TEHNIKE, TRGOVINA IN DRUGE STORITVE, D.O.O., STOGOVCI 5, 2323 PTUJSKA GO in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  INENIRJI STROJNIŠTVA IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, 3D modeliranje s programsko opremo, risanje delovniških risb, izdelava tehniške dokumentacije, , dopoldan...

 • Company DORNINGER HYTRONICS center za hidravlične cilindre d.o.o., Koroška cesta 57 , 2366 MUTA in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  INENIR STROJNIŠTVA, KONSTRUKTER, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, RAZLINA KONSTRUKTERSKA DELA ZA POTREBE PROIZVODNJE HIDRAVLINIH CILINDROV IN KOMPONENT, uporaba osnov raunalniških programov, avtocad, proengineer, dopoldan...

 • Company MONTINGENERGETIKA, gradbeništvo, trgovina, najem in druge storitve, d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 1 in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  INENIR STROJNIŠTVA, VODJA DEL, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE IN KOORDINACIJA DEL NA GRADBIŠIH, PRESKRBA IZVEDBENIH SKUPIN Z POTREBNIM MATERIALOM IN ORODJEM, INTERNA KONTROLA IZVEDENIH DEL UPOŠTEVAJE TEHNINO TER DRUGO DOKUMENTACIJO, SODELOVANJE Z VODJO PROJEKTA. , Pripravljenost za delo na terenu doma in v tujini, raunalniško znanje: Excel, Word, Outlook, Internet, Power Point, znanje jezikov: anglešina (aktivno) ali nemšina (aktivno)., dopoldan...

 • Company BOSIO PROIZVODNO - TRGOVSKO PODJETJE D.O.O., Bukovžlak 109 , 3000 CELJE in Visoko
  18.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  INENIRJI STROJNIŠTVA IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PROJEKTIRANJE, KONCIPIRANJE, SNOVANJE IN KONSTRUIRANJE STROJEV, NAPRAV IN OPREME, SPREMLJANJE PROJEKTA IN IZVAJANJE TEHNINE PODPORE PRI IZDELAVI PROJEKTA, VREDNOSTNA OPREDELITEV POSAMEZNIH DELOV PROJEKTA KOT TUDI CELOTNIH PROJEKTOV, PREDPIS OSNOVNIH TEHNOLOŠKIH ZNAILNOSTI PROJEKTA IN IZDELAVA TEHNINEGA OPISA IN TEHNINE DOKUMENTACIJE PROJEKTA, SODELOVANJE PRI REŠEVANJU REKLAMACIJ IN NESKLADNOSTI. EKONOMSKA IN TEHNINA RACIONALIZACIJA IN RAZVOJ OBSTOJEIH TEHNINIH REŠITEV, SPREMLJANJE IN UPOŠTEVANJE ZAKONODAJE IN PRAVILNIKOV. SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJSKIMI ENOTAMI IN SODELOVANJE PRI PROMOCIJI PROJEKTOV, - zakljueno visoko izobrazbo strojne smeri - aktivno znanje angleškega jezika - znanje uporabe pr...

 • Company HOPING DRUŽBA ZA PROJEKTIRANJE, INŽENIRING IN ZASTOPSTVA V INDUSTRIJSKI ENERGETIKI D.O.O., POSLOVNA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  INENIR STROJNIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, -POMO PRI IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, -TEHNOLOŠKA OBDELAVA PROJEKTA, -IZDELAVA 3D NARTOV, -UREJANJE DOKUMENTACIJE, -POMO PRI KOORDINACIJI DELA NA TERENU, -DRUGA DELA PO NAVODILU, -dobro znanje raunalniških programov: AutoCAD 3D, MS Office (Excel, Word, Outlook, Project) -poznavanje 3D risanja, dopoldan...

 • Company SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA D.O.O., ERJAVČEVA ULICA 20, 5000 NOVA GORICA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  INENIRJI STROJNIŠTVA IPD., poskusno delo 5 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI RAZVOJU NOVOGRADENJ, OBNOV IN NOVIH PRODUKTOV DRUBE NA PODROJU STROJNIŠTVA, PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN VODENJE IZVEDBE PROJEKTNIH NALOG, ŠTUDIJ, RAZISKAV, IZDELAVA  TEHNINO-INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ZA PROCES RAZVOJA, IZGRADNJE IN OBNOV, IZDELAVA  STROKOVNIH PODLAG IN SODELOVANJE V PROCESIH ODLOANJA IZVEDBE PROJEKTOV ZA PRESOJO IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV ZA PODROJE STROJNIŠTVA, VODENJE IN IZVAJANJE INVESTICIJ V SKLADU S SPLOŠNIM AKTOM, KI UREJA PROJEKTNO VODENJE NA PODROJU STROJNIŠTVA, NADZOR NAD IZVAJANJEM INVESTICIJ NA PODROJU STROJNIŠTVA V SKLADU S SKLEPOM DIREKTORJA., Opravljen izpit za pooblašenega inenirja s podroja strojništva, napredno poznavanje programov MS Office, poznavanje or...

 • Company CIMOS D.D. AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA, Cesta Marežganskega upora 2 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  TEHNOLOG STROJNIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, TEHNOLOŠKO RAZVIJANJE IN TEHNOLOŠKE IZBOLJŠAVE IZDELKOV., , dopoldan...

 • Company AS DOMŽALE MOTO CENTER d.o.o., BLATNICA 3 A, 1236 TRZIN in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  INENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE NALOGE NA PODROJU TEHNINE PODPORE VELEPRODAJNIM STRANKAM, DIAGNOSTIKA TEHNINIH OKVAR NA STROJIH, PREUEVANJE NOVIH STROJEV IN PRIPRAVA ŠOLANJ ZA POOBLAŠENE SERVISERJE, SVETOVANJE VELEPRODAJNIM STRANKAM PRI SERVISIRANJU STROJEV, IZVAJANJE PRODAJNE AKTIVNOSTI ZA DOLOENE PROGRAME, IZVAJANJE USTREZNIH POPRODAJNIH AKTIVNOSTI., , ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Mechanical engineers Edit filters