Jobmonitor. Search results for Mechanical engineers

10 Jobs found

Used filters:
 • Mechanical engineersx
Displaying 1-10 of 10 results.
 • Company REFLEX podjetje za zaključna in obrtna dela v gradbeništvu, inženiring in trgovina Gornja Radgona d. in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  INENIRJI STROJNIŠTVA IPD., poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZDELAVA, USKLAJEVANJE IN POTRDITEV DETAJLOV PO PROJEKTNI DOKUMENTACIJI, IZMERA DEJANSKIH MER OBJEKTA, IZDELAVA DELAVNIŠKE DOKUMENTACIJE IN IZDELAVA MONTANIH NARTOV, pogoj je izobrazba strojne ali gradbene smeri (smer konstruiranje), dobro obvladovanje dela s programom AutoCad (2D, 3D), poznavanje osnov gradbene fizike, statike, izkušnje pri konstruiranju alu-steklenih fasad, pogoj je poznavanje enega tujega jezika, dopoldan...

 • Company Meridian Medical, razvoj, proizvodnja in prodaja medicinskih pripomočkov, d.o.o., Plemljeva ulica 8 in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  INENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, RAZVOJ KOMPONENT, SKLOPOV IN SISTEMOV. MONTAA IN TESTIRANJE PROTOTIPOV., Solidworks, MS Exel in Word. Smer izobrazbe: Mehatronika in laserska tehnika., dopoldan...

 • Company MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR D.D., Oreško nabrežje 9 , 2000 MARIBOR in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  INENIRJI STROJNIŠTVA IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODI PROJEKTE PRI OSVAJANJU NOVIH ARTIKLOV V PE ALUTEC, IZDELUJE USTREZNO PROJEKTNO DOKUMENTACIJO V SKLADU Z ZAHTEVAMI KUPCEV, AVTOMOBILSKE INDUSTRIJE IN MEDNARODNIH STANDARDOV, SODELUJE PRI PRIPRAVI TEHNOLOŠKIH REŠITEV ZA NOVE ARTIKLE, SODELUJE PRI PREDSTAVITVI REŠITEV PRI KUPCIH, PRIPRAVLJA TERMINSKE PLANE,  USKLAJUJE TERMINE IN AKTIVNOSTI V IN IZVEN PODJETJA, IZVAJA ANALIZE PORABE MATERIALA, ENERGIJE ORODIJ IN NORMATIVOV ASA, PRIPRAVLJA IN ORGANIZIRA POTREBNE RAZGOVORE PRI KUPCIH, KOMUNICIRA Z ZUNANJIMI USTANOVAMI PRI IZVAJANJU PROJEKTOV, SODELUJE PRI OPTIMIRANJU TEHNINO TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV V PROIZVODNJI,  SPREMLJA POIZKUSNO IN TEKOO PROIZVODNJO, SPREMLJANJE TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA PRI KONKURENCI IN V...

 • Company GOMILŠEK, kovinostrugarstvo in storitve, d.o.o., Maistrova ulica 50 , 2250 PTUJ in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  INENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, tehnini sodelavec - inenir strojništva, pomo pri izdelavi ponudb za kupce, odlino poznavanje strojegradnje in nartovanja dela, veselje do potovanj in terenskega dela doma in v tujini, dopoldan...

 • Company HYB PROIZVODNJA HIBRIDNIH VEZIJ D.O.O., LEVIČNIKOVA CESTA 34, 8310 ŠENTJERNEJ in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  INENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DIZAJN IN RAZVOJ IZDELKOV, ORODIJ  IN NAPRAV SAMOSTOJNO IN V SODELOVANJU Z VRHUNSKO MULTIDISCIPLINARNO RAZVOJNO EKIPO, ISKANJE OPTIMALNIH PRODUKTNIH REŠITEV, IZBOLJŠEVANJE OBSTOJEIH IZDELKOV IN PRILAGAJANJE LE-TEH NA SPECIFINE POTREBE KUPCEV, IZDELAVA TEHNINE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA ŠTUDIJ IZVEDLJIVOSTI, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI PODIZVAJALCI (ORODJARJI, IZDELOVALCI PLASTINIH DELOV), IZDELAVA PROTOTIPOV IN VZORCEV, PODPORA TEHNOLOGIJI IN PROIZVODNJI PRI UVAJANJU NOVIH IN SPREMENJENIH IZDELKOV, TEHNOLOGIJ IN OPREME, VODENJE PROJEKTOV, , dopoldan...

 • Company GOSTOL Tolminske Strojne Tovarne d.d., Čiginj 63 , 5220 TOLMIN in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  INENIR STROJNIŠTVA, KONSTRUKTER, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, SNOVANJE IN KONSTRUIRANJE ELEMENTOV, SKLOPOV IN STROJEV PRIPRAVLJANJE IN IZDELOVANJE TEHNINE DOKUMENTACIJE, NAVODIL IN IZDELAVA SPECIFIKACIJE ODPREME IZVAJANJE TEHNINE PODPORE V PROIZVODNJI, ORGANIZACIJA IN VODENJE PREIZKUSOV SODELOVANJE PRI REŠEVANJU REKLAMACIJ IN NESKLADNOSTI EKONOMSKA IN TEHNINA RACIONALIZACIJA OBSTOJEIH REŠITEV SODELOVANJE PRI KOMERCIALNIH RAZGOVORIH Z DOBAVITELJI IN KUPCI., POZNAVANJE TEHNIK KONSTRUIRANJA OBVLADOVANJE ZAHTEVNEJŠIH RAUNALNIŠKIH ORODIJ SMISEL ZA TIMSKO DELO., dopoldan...

 • Company POŽARNA VARNOST, tehnično testiranje, Suzana Močivnik s.p., Strma pot 15 A, 8270 KRŠKO in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  INENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, pooblašeni inenir s podroja strojništva , strokovni izpit na IZS, splošni in strokovni del strokovnega izpita iz varstva pred  poarom (URSZR), dopoldan...

 • Company LAJOVIC TUBA EMBALAŽA, D.O.O., VEROVŠKOVA ULICA 66, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  INENIRJI STROJNIŠTVA IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJA VSA TEHNOLOŠKA DELA S SVOJEGA PODROJA DELA- OBLIKUJE IZDELKE, ORODJA IN DOLOA POSTOPKE ZA IZDELAVO ORODIJ, PRIPRAVLJA POTREBNE NASTAVITVE IN PROGRAME ZA OBDELOVALNE STROJE- TEHNOLOŠKO UPRAVLJA IVLJENJSKO KRIVULJO OBSTOJEIH IZDELKOV-ORODIJ, (OPTIMIZACIJA   TEHNOLOŠKIH PROCESOV, IZBOLJŠEVANJE KVALITETE IN KONKURENNOSTI IZDELKOV)- SKRBI ZA CELOTNO OSKRBO PROIZVODNE Z ORODJI- ZAGOTAVLJA PRIMERNOST ORODIJ IN  TEHNOLOŠKIH PROCESOV - SODELUJE PRI IZBORIH, PRENOSIH IN ZAGONIH OPREME- SODELUJE PRI VODENJU OZ. VODI NOVE PROJEKTE, SE VKLJUUJE V TIMSKO DELO V INENIRINGU- SKRBI ZA PODROJE INOVATIVNOSTI PRI OBLIKOVANJU IN IZDELAVIORODIJ - SKRBI ZA ZMANJŠEVANJE IZMETA IN USTREZNO KAKOVOST ORODJA NA ...

 • Company 4-N TECH d.o.o.; 4-N TECH d.o.o., PE Bled, Pot na Lisice 17 , 4260 BLED in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  INENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - IZDELAVA KONSTRUKCIJSKIH NARTOV - INTERPRETACIJA TEHNINIH RISB - IZDELAVA IN VZDREVANJE RISB IN TEHNINE DOKUMENTACIJE - DELO V PROGRAMU SOLIDWORKS, MASTERCAM, - SODELOVANJE V PODJETJU - OSTALE NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA ., Pogoji: - izobrazba ravni 6/2 ali 7, smer strojništvo - niso potrebne delovne izkušnje, lahko je 1.zaposlitev - dobro poznavanje CAD orodij in metod dela - dobra raunalniška pismenost - poznavanje programske opreme ( solidWorks, MasterCam) - znanje nemškega ali italijanskega jezika je lahko prednost - samoiniciativnost, zanesljivost in natannost pri delu - dobra timska orientacija, fleksibilnost, dopoldan...

 • Company BISOL Group, elektro inženiring in svetovanje, d.o.o., Latkova vas 59 A, 3312 PREBOLD in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  INENIR STROJNIŠTVA, VODJA DEL, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE ODDELKA VZDREVANJA, PREGLED IN PLANIRANJE VSEH REMONTNIH DEL STROJEV IN OSTALIH NAPRAV, PREGLED NAD VZDREVANJEM VSEH STROJEV, INSTALACIJ IN NAPRAV, DOGOVARJANJE Z ZUNANJIMI SERVISERJI O DELOVANJU NOVIH STROJEV, SPREMLJANJE NJIHOVEGA DELOVANJA, NASTAVLJANJE, PREIZKUŠANJE, UREJANJE IN VODENJE TEHNINE DOKUMENTACIJE, PREDLAGA NABAVO NOVIH DELOV ZA REDNO VZDREVANJE STROJNEGA PARKA, OBVEŠA NADREJENEGA O NEDOKONANIH DELIH (PREDVSEM, E NISO DOKONANA V DOLOENEM ASU) IN O PROBLEMIH PRI IZVEDBI DELA, IZVAJANJE PREOSTALIH DEL PO NAVODILU NADREJENEGA., Priakujemo: izobrazba: VI. – VII. stopnja izobrazbe elektro ali strojne  smeri, zahtevane delovne izkušnje: 2 leti na podobnih delovnih mestih, vsaj pasivno znanje...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Mechanical engineers Edit filters