Jobmonitor. Search results for Mechanical engineering technicians

18 Jobs found

Used filters:
 • Mechanical engineering techniciansx
Displaying 1-18 of 18 results.
 • Company CI & CA PROIZVODNJA, PRODAJA, GOSTINSTVO IN TURIZEM, SERVISIRANJE, TESTIRANJE, POSREDOVANJE, SVETOVA in Bloke
  16.04.2021

  KONTROLOR TEHNINIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PREGLEDNIK/KONTROLOR NA TEHNINIH PREGLEDIHVIŠJEŠOLSKA IZOBRAZBA: AVTOSERVISNI INENIR, INENIR ELEKTROENERGETIKE, INENIR ELEKTRONIKE, INENIR LOGISTIKE, INENIR MEHATRONIKE, INENIR STROJNIŠTVA,B) POKLICNA-TEHNINA IZOBRAZBA: AVTOSERVISNI TEHNIK, ELEKTROTEHNIK, ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK, ELEKTROTEHNIK ENERGETIK, LOGISTINI TEHNIK, PROMETNI TEHNIK, STROJNI TEHNIK, TEHNIK MEHATRONIKE,SREDNJA STROKOVNA IZOBRAZBA: ELEKTROTEHNIK, ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK, ELEKTROTEHNIK ENERGETIK, LOGISTINI TEHNIK, PROMETNI TEHNIK, STROJNI TEHNIK, TEHNIK MEHATRONIKE, ALI ) MOJSTRSKI IZPIT: AVTOKLEPARSKI MOJSTER, AVTOLIARSKI MOJSTER, ELEKTROINŠTALATERSKI MOJSTER, MOJSTER AVTOELEKTRIKAR, MOJSTER AVTOMEHANIK, MOJSTER STR...

 • Company ESPADA, kadrovsko svetovanje, d.o.o., Ljubljanska cesta 13 D, 1236 TRZIN in Bloke
  16.04.2021

  VODJA TEHNINIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL , poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE IN USKLAJEVANJE TEKOEGA POSLOVANJA V ENOTI TEHNINIH PREGLEDOV V SKLADU S PRAVILNIKOM O ORGANIZACIJI IN VODENJU TEHNINIH PREGLEDOV, ZAKONOM O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA IN ZAKONA O MOTORNIH VOZILIH TER OSTALIH PODZAKONSKIH PREDPISOV IN NAVODIL S STRANI INSTITUCIJ, STROKOVNO VODENJE IN NADZIRANJE DELA KONTROLORJEV TEHNINIH PREGLEDOV, SKRB ZA PRAVILNO IN STROKOVNO IZVAJANJE OPERATIVNIH ZADEV Z ORGANI MNZ. IZVAJANJE NADZORA NAD STANJEM DELOVNIH SREDSTEV – MERILNIH NAPRAV OB SODELOVANJU Z ODGOVORNIM DELAVCEM, KI SKRBI ZA VARSTVO PRI DELU. ZAGOTAVLJANJE SLEDLJIVOSTI PRI IZVAJANJU TEHNINIH PREGLEDOV. DRUGE NALOGE, NAVEDENA V OPISU DM, SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI NADREJENEG...

 • Company ESPADA, kadrovsko svetovanje, d.o.o., Ljubljanska cesta 13 D, 1236 TRZIN in Bloke
  16.04.2021

  KONTROLOR TEHNINIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE TEHNINIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL,PODPISOVANJE IN IZPOLNJEVANJE DOKUMENTACIJE,UREJANJE IN KONTROLIRANJE MERILNIH NAPRAV, ADMINISTRATIVNA DELA,SPREJEMANJE VPLAIL IN IZSTAVLJANJE FAKTUR,DOKUMENTIRANJE DOKUMENTOV IN LISTIN., ZAHTEVANA IZOBRAZBA: višješolska strokovna izobrazba: avtoservisni inenir, inenir elektroenergetike, inenir elektronike, inenir logistike, inenir mehatronike, inenir strojništva, poklicna-tehnina izobrazba: avtoservisni tehnik, elektrotehnik, elektrotehnik elektronik, elektrotehnik energetik, logistini tehnik, prometni tehnik, strojni tehnik, tehnik mehatronike,  srednja strokovna izobrazba: elektrotehnik, elektrotehnik elektronik, elektrotehnik energetik, lo...

 • Company BR proizvodne storitve d.o.o., Šentiljska cesta 49 , 2000 MARIBOR in Bloke
  10.04.2021 Updated on: 11.04.2021

  TEHNIK ZA STROJNIŠKO TEHNOLOGIJO, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZDELAVA TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV, KOORDINACIJA IN TERMINSKO USKLAJEVANJE DELA V ENOTI TEHNOLOGIJE, DOLOANJE NORMATIVOV ASOV IZDELAVE, SNOVANJE IN NAROANJE PRIPRAV, DOLOANJE ORODIJ, IZDELAVA RAUNALNIŠKIH PROGRAMOV TEHNOLOŠKE OBDELAVE NA NC IN DRUGIH STROJIH., Od kandidata se priakuje znanje programiranja TRUTOPS 100 za stroje za razrez ploevine znamke TRUMPF (laser, prebijalnik)., dopoldan...

 • Company HOBOTNICA, D.O.O. KRANJ - INŽENIRING, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, BRITOF 204, 4000 KRANJ in Bloke
  10.04.2021 Updated on: 11.04.2021

  TEHNIK ZA STROJNIŠKO TEHNOLOGIJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE GALVANSKE OBDELAVE ALUMINIJA - ELOXIRANJE, TIMSKO DELO, ORGANIZACIJSKE SPOSOBNOSTI, ...

 • Company KOVINOSTRUGARSTVO VLADIMIR KIMOVEC S.P., Poslovna cona A 26 , 4208 ŠENČUR in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  PROGRAMER TEHNOLOG CNC-STROJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PROGRAMIRANJE V SINUMERIKU IN/ALI SOLIDCAM. NASTAVLJANJE ORODIJ IN STROJEV. MERJENJE IN KONTROLA KVALITETE IZDELANIH KOSOV. IZPOLNJEVANJE SPREMNE DOKUMENTACIJE., - Solidworks, - SolidCam, - Shopmill Sinumerik, - lahko je tudi drugo poznavanje krmilnikov, kjer je znanje prenosljivo npr. Heidehan, Fanuc, Creo, NX,... - progresivno plailo glede na izkušnje in znanje, - kandidati z izkušnjami na 5 osnem vertikalnem centru so posebno zaeljeni in nagrajeni , dvoizmensko...

 • Company KOVINOSTRUGARSTVO VLADIMIR KIMOVEC S.P., Poslovna cona A 26 , 4208 ŠENČUR in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  PROGRAMER TEHNOLOG CNC-STROJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, RAZUMEVANJE DELAVNIŠKIH RISB, SKRB ZA BREZHIBNO DELOVANJE IN UREJENOST STROJA, POZNAVANJE OSNOVNIH MERIL IN MERILNE TEHNIKE., Samostojen, samozavesten, urejen in natanen., dvoizmensko...

 • Company Gorenje Keramika, d.o.o., Partizanska cesta 12 , 3320 VELENJE in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  TEHNIK ZA STROJNIŠKO TEHNOLOGIJO, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELAVEC-KA OPRAVLJA OPERATIVNA DELA PRI RAZVOJU TER SPREMEMBAH PROIZVODOV, PREDPISOVANJU TEHNOLOŠKIH IN DELOVNIH POSTOPKOV, IZDELUJE TEHNIŠKO DOKUMENTACIJO, NADZIRA STANJE ZALOG POLIZDELKOV IN GOTOVIH PROIZVODOV, OPRAVLJA ZAHTEVNE TEHNIŠKE OZ. LABORATORIJSKE MERITVE IN IZDELUJE POROILA. REŠUJE OZ. SODELUJE PRI REŠEVANJU TEHNINIH IN TEHNOLOŠKIH TER ORGANIZACIJSKIH PROBLEMOV V PROIZVODNJI. PRI DELU SODELUJE S SODELAVCI SORODNIH STROKOVNIH PODROIJ IN PROIZVODNJE. DELO VKLJUUJE IZDELAVO NOVIH, ORIGINALNIH IN VARIANTNIH REŠITEV. OPRAVLJA TUDI DRUGA DELA PO NALOGU OZ. NAVODILU PREDPOSTAVLJENEGA., , dopoldan...

 • Company Gorenje Keramika, d.o.o., Partizanska cesta 12 , 3320 VELENJE in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  TEHNOLOG PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELAVEC-KA OPRAVLJA OPERATIVNA DELA PRI RAZVOJU TER SPREMEMBAH PROIZVODOV, PREDPISOVANJU TEHNOLOŠKIH IN DELOVNIH POSTOPKOV, IZDELUJE TEHNIŠKO DOKUMENTACIJO, NADZIRA STANJE ZALOG POLIZDELKOV IN GOTOVIH PROIZVODOV, OPRAVLJA ZAHTEVNE TEHNIŠKE OZ. LABORATORIJSKE MERITVE IN IZDELUJE POROILA. REŠUJE OZ. SODELUJE PRI REŠEVANJU TEHNINIH IN TEHNOLOŠKIH TER ORGANIZACIJSKIH PROBLEMOV V PROIZVODNJI. PRI DELU SODELUJE S SODELAVCI SORODNIH STROKOVNIH PODROIJ IN PROIZVODNJE. DELO VKLJUUJE IZDELAVO NOVIH, ORIGINALNIH IN VARIANTNIH REŠITEV. OPRAVLJA TUDI DRUGA DELA PO NALOGU OZ. NAVODILU PREDPOSTAVLJENEGA., , dopoldan...

 • Company TURNAPLAST proizvodnja in trgovina d.o.o., Primorska cesta 6 B, 3325 ŠOŠTANJ in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  TEHNIK ZA STROJNIŠKO TEHNOLOGIJO, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 2 meseca, polni delovni as, 40, TEHNOLOG NA BRIZGANJU PLASTIKE. RAZVOJ IN UVAJANJE NOVIH PROIZVODNIH PROCESOV, TEHNOLOGIJ, STROJNE OPREME, ORODIJ, IZDELAVA VZORCEV IN VODENJE EVIDENC ..., Poznavanje delovanja strojev za brizganje plastike., dvoizmensko...

 • Company TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O., Leskoškova cesta 9 D, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  OPERATER PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVA IN NASTAVITEV STROJA V SKLADU Z DOKUMENTACIJO,UPRAVLJANJE STROJEV ZA PREOBLIKOVANJE PLOEVINE,SKRB ZA NEMOTENO DELOVANJE STROJA IN ODPRAVLJANJE ZASTOJEV,KONTROLA KAKOVOSTI IZDELKOV., , ...

 • Company BLISK livarstvo, družba za proizvodnjo in trgovino d.o.o., Laze 20 , 4000 KRANJ in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  PROGRAMER TEHNOLOG CNC-STROJA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, 3D MODELIRANJE IN PROGRAMIRANJE NA 3 OSNEM CNC OBDELOVALNEM STROJU, PRIPRAVA POSTOPKOV IN PROGRAMOV ZA IZDELAVO PROIZVODOV., , dopoldan...

 • Company METALNA-SRM PROIZVODNJA, STORITVE IN TRGOVINA D.O.O., SOŠKA ULICA 5, 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVLJA TEHNOLOŠKO DOKUMENTACIJO, IZDELUJE TEHNOLOŠKE POSTOPKE Z OCENJENIM ASOM IZDELAVE, SODELUJE PRI IZDELAVI OPREME Z VIDIKA TEHNOLOŠKE DOVRŠENOSTI IN EKONOMINOSTI, IZDELUJE RAZLINE KALKULACIJE PO ZAHTEVNOSTI IN OBSEGU, IŠE KOOPERANTE ZA POSAMEZNE TEHNOLOŠKE POSTOPKE,..., Dobro znanje  uporabe programskih orodij ACAD in  poznavanje programskih orodij MS Office, ...

 • Company KOVINOPLASTIKA AVGUST BUČAR S.P., Sela pri Dol. Toplicah 54 , 8350 DOLENJSKE TOPLICE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  PROGRAMER TEHNOLOG CNC-STROJA, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SAMOSTOJNI OPERATER IN PROGRAMER CNC LASERSKEM REZALNIKU, NASTAVLJANJE, UPRAVLJANJE IN PROGRAMIRANJE STROJA, POZNAVANJE CAM CAD, AUOTCAD, BRANJE IN RAZUMEVANJE TEH.DOK., , dopoldan...

 • Company METALNA-SRM PROIZVODNJA, STORITVE IN TRGOVINA D.O.O., SOŠKA ULICA 5, 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVLJA TEHNOLOŠKO DOKUMENTACIJO, IZDELUJE TEHNOLOŠKE POSTOPKE Z OCENJENIM ASOM IZDELAVE, SODELUJE PRI IZDELAVI OPREME Z VIDIKA TEHNOLOŠKE DOVRŠENOSTI IN EKONOMINOSTI, IZDELUJE RAZLINE KALKULACIJE PO ZAHTEVNOSTI IN OBSEGU, IŠE KOOPERANTE ZA POSAMEZNE TEHNOLOŠKE POSTOPKE,..., Dobro znanje  uporabe programskih orodij ACAD in  poznavanje programskih orodij MS Office, ...

 • Company SIJ ACRONI podjetje za proizvodnjo jekla in jeklenih izdelkov d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44 , 4270 in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVA, IŠENJE, POPRAVILO, UREJEVANJE DELOVNIH SREDSTEV, DELOVIŠA, OPREME IZVAJANJE, VODENJE PREVENTIVNIH, KURATIVNIH, INTERVENCIJSKIH, REMONTNIH DEL,  NADZOR DELOVANJA DELOVNE OPREME, NAPRAV IN UKREPANJE SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI IN PROIZVODNJO,   TEKOE IZOBRAEVANJE IN USPOSABLJANJE,   RAZUMEVANJE  IN UPORABA TEHNINE DOKUMENTACIJE,  VARJENJE ZA LASTNE POTREBE,   PLAMENSKO REZANJE,   UPORABA INTERNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA,   SODELOVANJE PRI IZVAJANJU SISTEMOV KAKOVOSTI  VAROVANJA  TER VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU,   PREDLAGA, UVAJA KORISTNE PREDLOGE IN IZBOLJŠAVE VODENJE DEL IN SKUPIN PO NAVODILU NADREJENIH,   ODGOVARJA ZA DELA IN RED IN DISCIPLINO V SKUPINI,   SKRBI IN JE ODGOVOREN ZA RED IN DISC...

 • Company METALNA-SRM PROIZVODNJA, STORITVE IN TRGOVINA D.O.O., SOŠKA ULICA 5, 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVLJA TEHNOLOŠKO DOKUMENTACIJO, IZDELUJE TEHNOLOŠKE POSTOPKE Z OCENJENIM ASOM IZDELAVE, SODELUJE PRI IZDELAVI OPREME Z VIDIKA TEHNOLOŠKE DOVRŠENOSTI IN EKONOMINOSTI, IZDELUJE RAZLINE KALKULACIJE PO ZAHTEVNOSTI IN OBSEGU, IŠE KOOPERANTE ZA POSAMEZNE TEHNOLOŠKE POSTOPKE,..., Dobro znanje  uporabe programskih orodij ACAD in  poznavanje programskih orodij MS Office, ...

 • Company KOVINOPLASTIKA AVGUST BUČAR S.P., Sela pri Dol. Toplicah 54 , 8350 DOLENJSKE TOPLICE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  PROGRAMER TEHNOLOG CNC-STROJA, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SAMOSTOJNI OPERATER IN PROGRAMER CNC LASERSKEM REZALNIKU, NASTAVLJANJE, UPRAVLJANJE IN PROGRAMIRANJE STROJA, POZNAVANJE CAM CAD, AUOTCAD, BRANJE IN RAZUMEVANJE TEH.DOK., , dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Mechanical engineering technicians Edit filters