Jobmonitor. Search results for Mechanical engineering technicians

43 Jobs found

Used filters:
 • Mechanical engineering techniciansx
Displaying 1-43 of 43 results.
 • Company METALNA-SRM PROIZVODNJA, STORITVE IN TRGOVINA D.O.O., SOŠKA ULICA 5, 2000 MARIBOR in Bloke
  29.02.2020

  TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - IZDELAVA KALKULACIJ ZA NARONIKE V KOVINSKO PREDELOVALNI INDUSTRIJI - RAZVOJ, NARTOVANJE IN IZDELAVA DELOVNE TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE, PRETENO INDIVIDUALNE PROIZVODNJE - IZDELAVA PREDAJNE DOKUMENTACIJE PROIZVODOV ZA NARONIKA., Znanje uporabe programskih orodij ACAD, poznavanje programskih orodij MS Office., ...

 • Company INTERMETAL PROIZVODNJA STROJEV IN LIVARSKE OPREME D.O.O., KRUPA 10, 8333 SEMIČ in Bloke
  29.02.2020

  PROGRAMER TEHNOLOG CNC-STROJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO  DELO NA  CNC STRUNICI, , dopoldan...

 • Company MINERAL, obdelava naravnega kamna, d.o.o., Podpeč 46 , 1352 PRESERJE in Oplotnica
  29.02.2020

  TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE TEKOIH VZDREVALNIH DEL V OBRATU, IZVAJANJE ZAKONSKO PREDPISANIH PREGLEDOV SREDSTEV ZA DELO IN VODENJE EVIDENC, IZDELAVA IN PRIPRAVA REZERVNIH DELOV ZA POTREBE VZDREVANJA, DRUGA DELA PO NALOGU PREDPOSTAVLJENEGA IN V OKVIRU DELAVEVE USPOSOBLJENOSTI,.., ELIMO ZAPOSLITI OSEBO ZA DELO V TIMU, ZAHTEVANE SO PSIHOFIZINE SPOSOBNOSTI, DELOVNO MESTO JE NA NASLOVU: MINERAL D.O.O., OBRAT CEZLAK, CEZLAK 15, 2317 OPLOTNICA., dopoldan...

 • Company Limec CNC proizvodnja in trgovina d.o.o., Kamenice 16 , 9233 ODRANCI in Bloke
  28.02.2020

  TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, -PROGRAMIRANJE CNC REZKALNIH STROJEV V PROGRAMIH SOLIDCAM IN SOLIDWORKS,-IZVAJANJE SIMULACIJ OBDELAV IN OPTIMIZACIJA PROCESA-UPRAVLJANJE CNC REZKALNIH STROJEV-NASTAVITEV, ZAGON, MERITVE OBDELOVANCEV,-SKRB ZA NEMOTENO OBRATOVANJE-ODPRAVLJANJE NAPAK -IZVAJANJE MERITEV PO KONTROLNIH PLANIH IN DRUGIH ZAHTEVAH-PRIPRAVE USTREZNE PROIZVODNE DOKUMENTACIJE-SKRB ZA UREJENO DELOVNO OKOLJE IN NADZOR NAD VZDREVANJEM, , dvoizmensko...

 • Company ESPADA, kadrovsko svetovanje, d.o.o., Ljubljanska cesta 13 D, 1236 TRZIN in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  TEHNOLOG PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, KONSTRUIRANJE IN PROJEKTIRANJE DELOV NOTRANJE OPREME IN PRIPRAV ZA PROIZVODNJO, UPORABA, PRIPRAVA, UREJANJE IN ARHIVIRANJE TEHNINE IN TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE, UPRAVLJANJE IN NASTAVLJANJE NUMERINO VODENE OBDELOVALNE IN DRUGE STROJE TER IZVAJANJE TEHNIŠKIH IN TEHNOLOŠKIH MERITEV Z ENOSTAVNIMI IN ZAHTEVNIMI PRIPOMOKI, SODELUJE PRI VODENJU SKUPIN DELAVCEV V PROIZVODNJI., Priakujemo srednjo strokovno ali splošno izobrazbo ali ve, smer lesarstvo, lesna industrija, strojništvo in podobno 3 leta izkušenj z delom tehnologa, tehnika ali projektanta oziroma  s podobnimi nalogami na delu, obvladanje raunalniških programov za urejanje besedil, preglednic, podatkovnih baz ter zlasti za  tehnino risanje (...

 • Company DEOR, orodjarstvo, proizvodnja in storitve, d.o.o., Obrtno industrijska cona Hrpelje 14 B, 6240 KOZI in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  PROGRAMER TEHNOLOG CNC-STROJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PROGRAMIRANJE CNC REZKALNIH STROJEV V PROGRAMU SOLIDCAM, IZVAJANJE SIMULACIJ OBDELAV IN OPTIMIZACIJA PROCESA,  UPRAVLJANJE CNC REZKALNIH STROJEV – NASTAVITEV, ZAGON, MERITVE OBDELOVANCEV,  SKRB ZA NEMOTENO OBRATOVANJE, ODPRAVLJANJE NAPAK, IZVAJANJE MERITEV PO KONTROLNIH PLANIH IN DRUGIH ZAHTEVAH, PRIPRAVA USTREZNE PROIZVODNJE DOKUMENTACIJE, SKRB ZA UREJENO DELOVNO OKOLJE IN NADZOR NAD VZDREVANJEM STROJEV., , dopoldan...

 • Company AMZS d.d.; AMZS d.d. , PE PTUJ, Ormoška cesta 23 , 2250 PTUJ in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE OPRAVIL KONTROLORJA TEHNINIH PREGLEDOV ZA KONTROLO MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL V SKLADU S PREDPISI IN NAVODILI ZA DELO IZVAJANJE TEHNINIH PREGLEDOV DO IN NAD 3500 KG NDM SPREJEMANJE STRANK IN OPRAVLJANJE ZAKLJUNEGA RAZGOVORA IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI S STRANI NADREJENEGA VODJE., Poleg srednješolske strokovne izobrazbe tehnine ali prometne smeri so pogoj za opravljanje dela še: Izpit za kontrolorja tehninih pregledov s pooblastilom - potrebno obnavljanje znanja Vozniški izpit B kategorije ter veljavno vozniško dovoljenje Poznavanje zakonodaje in podzakonskih predpisov s svojega podroja dela - osnovno znanje za dnevne delovne naloge Usposobljenost za delo ...

 • Company ADECCO H.R., kadrovsko svetovanje, d.o.o., AMERIŠKA ULICA 8 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE DELA NA POSAMEZNIH LINIJAH ALI SKUPINAH STROJEV, IZVAJANJE ZAGONA LINIJ, STROJEV OZ. NAPRAV TER ZAGOTAVLJANJE NEMOTENEGA POTEKA PROCESA, IZVAJANJE NASTAVITEV LINIJ, STROJEV OZ. NAPRAV, MENJAVA ORODIJ TER OPTIMIZIRANJE OSNOVNIH PARAMETROV, POUEVANJE, MOTIVIRANJE IN NADZIRANJE DELAVCEV, IZVAJANJE PREVENTIVNIH VZDREVALNIH DEL NA LINIJAH, STROJIH IN NAPRAVAH, IZVAJANJE VSEH OPERACIJ V SKLADU S TEHNINO TEHNOLOŠKO, KONTROLNO IN DELOVNO DOKUMENTACIJO, VNAŠANJE PODATKOV V INFORMACIJSKI SISTEM, OBASNO NADOMEŠANJE PROIZVODNIH DELAVCEV, IZVAJANJE NALOG V SKLADU Z DOLOILI SISTEMA ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI. , KRAJ DELA JE LJUBLJANA. DELO POTEKA V TREH (3) ALI ŠTIRIH (4) IZMENAH. PRIAKUJEMO: ZAKLJUENO V. S...

 • Company ADECCO H.R., kadrovsko svetovanje, d.o.o., AMERIŠKA ULICA 8 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE DELA NA POSAMEZNIH LINIJAH ALI SKUPINAH STROJEV, IZVAJANJE ZAGONA LINIJ, STROJEV OZ. NAPRAV TER ZAGOTAVLJANJE NEMOTENEGA POTEKA PROCESA, IZVAJANJE NASTAVITEV LINIJ, STROJEV OZ. NAPRAV, MENJAVA ORODIJ TER OPTIMIZIRANJE OSNOVNIH PARAMETROV, POUEVANJE, MOTIVIRANJE IN NADZIRANJE DELAVCEV, IZVAJANJE PREVENTIVNIH VZDREVALNIH DEL NA LINIJAH, STROJIH IN NAPRAVAH, IZVAJANJE VSEH OPERACIJ V SKLADU S TEHNINO TEHNOLOŠKO, KONTROLNO IN DELOVNO DOKUMENTACIJO, VNAŠANJE PODATKOV V INFORMACIJSKI SISTEM, OBASNO NADOMEŠANJE PROIZVODNIH DELAVCEV, IZVAJANJE NALOG V SKLADU Z DOLOILI SISTEMA ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI. , KRAJ DELA JE LJUBLJANA. DELO POTEKA V TREH (3) ALI ŠTIRIH (4) IZMENAH. PRIAKUJEMO: ZAKLJUENO V. S...

 • Company ADECCO H.R., kadrovsko svetovanje, d.o.o., AMERIŠKA ULICA 8 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ORGANIZIRANJE DELA NA POSAMEZNIH LINIJAH ALI SKUPINAH STROJEV, IZVAJANJE ZAGONA LINIJ, STROJEV OZ. NAPRAV TER ZAGOTAVLJANJE NEMOTENEGA POTEKA PROCESA, IZVAJANJE NASTAVITEV LINIJ, STROJEV OZ. NAPRAV, MENJAVA ORODIJ TER OPTIMIZIRANJE OSNOVNIH PARAMETROV, POUEVANJE, MOTIVIRANJE IN NADZIRANJE DELAVCEV, IZVAJANJE PREVENTIVNIH VZDREVALNIH DEL NA LINIJAH, STROJIH IN NAPRAVAH, IZVAJANJE VSEH OPERACIJ V SKLADU S TEHNINO TEHNOLOŠKO, KONTROLNO IN DELOVNO DOKUMENTACIJO, VNAŠANJE PODATKOV V INFORMACIJSKI SISTEM, OBASNO NADOMEŠANJE PROIZVODNIH DELAVCEV, IZVAJANJE NALOG V SKLADU Z DOLOILI SISTEMA ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI. , KRAJ DELA JE LJUBLJANA. DELO POTEKA V TREH (3) ALI ŠTIRIH (4) IZMENAH. PRIAKUJEMO: ZAKLJUENO V. S...

 • Company INTER MINERAL DRUŽBA ZA PRIDOBIVANJE KAMNIN, TRGOVINO IN STORITVE D.O.O., PUCONCI 223 , 9201 PUCONCI in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, PRIPRAVA TEHNINE DOKUMENTACIJE-RISANJE IN IZRAUNAVANJE MATERIALOV, RAUNALNIŠKO DELO. OBASNO DELO NA TERENU-OGLEDI, PREVZEMI BLAGA, DELO V PISARNI,..., , dopoldan...

 • Company AS DOMŽALE MOTO CENTER d.o.o., BLATNICA 3 A, 1236 TRZIN in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  KONTROLOR TEHNINIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE TEHNINIH PREGLEDOV, zanesljivost,natannost in transparentnost, ...

 • Company AKLIMAT, proizvodnja, trgovina in storitve, d. o. o., Puhova ulica 27 , 2250 PTUJ in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OBDELAVA KOVIN S STRUENJEM IN REZKANJEM, PRIPRAVA IN MENJAVA ORODIJ, BRANJE NARTOV ZA IZDELAVO IZDELKOV, UMERJANJE STROJA, PROGRAMIRANJE CNC REZKALNEGA IN STRUNEGA STROJA, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE OBDELOVALNEGA PROCESA, KONTROLA IZDELKOV, SAMOSTOJNO IZDELOVANJE PROGRAMOV ZA CNC STROJE, REŠEVANJE TEHNOLOŠKIH PROBLEMOV NA PODROJU STROJNI OBDELAV, IZVAJANJE DRUGIH VRSTE DEL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO DELAVCA IN NAVODILI DELODAJALCA, , dopoldan...

 • Company SIGMANOVA Žalec Instalacijske stene in dimniki d.o.o., Aškerčeva ulica 10 , 3310 ŽALEC in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA PROIZVODNJO IN OPRAVLJANJE DELOVODSKIH NALOG., Izobrazba tehnine smeri, znanje branja nartov. , dopoldan...

 • Company BLISK livarstvo, družba za proizvodnjo in trgovino d.o.o., Laze 20 , 4000 KRANJ in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -DOBRO POZNAVANJE MEHANIKE,-DOBRO POZNAVANJE STROJEV,-ZNANJE VARJENJA,-DIAGNOSTICIRANJE NAPAK,-POPRAVILA, NASTAVITVE STROJEV, OPREME, DRUGIH PRIPOMOKOV,-SPLOŠNA KLJUAVNIARSKA DELA,-SPLOŠNA MEHANINA DELA,-VODENJE POTREBNE DOKUMENTACIJE,-PODPORA VODJI VZDREVANJA IN VODJI PROIZVODNJE PRI VZDREVANJU REDA IN NADZORA V PROIZVODNJI,-SKRB ZA ISTOO DELOVNEGA MESTA IN OKOLICE,-OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENIH., Znanje iz mehanike, varjenja, kljuavniarskih del. Samoinciativnost, inovativnost, organiziranost, zagnanost., dopoldan...

 • Company LIBER D.O.O. TLAČNO LIVARSTVO IN OBDELAVA ULITKOV, KOPALIŠKA ULICA 15 A, 4220 ŠKOFJA LOKA in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IZDELAVA, UVAJANJE, KONTROLA TER OPTIMIRANJE TEHNOLOŠKIH PROIZVODNIH PROCESOV, NASTAVITEV STROJNIH PARAMETROV,NASTAVITV IN ZAGON CNC STROJEV, KONTROLA DELOVNIH PROCESOV IN IZDELKOV, VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE POROIL, POZNAVANJE STANDARDOV KAKOVOSTI, .., poznavanje dela v livarni, samoiniciativnost, vestnost, natannost, odgovornost in samostojnost pri delu, zaeljen izpit za viliarja, dopoldan...

 • Company TEMAT DRUŽBA ZA TEHNIČNO PREIZKUŠANJE, STORITVE IN TRGOVINO D.O.O., RIBIŠKA ULICA 11, 2310 SLOVENSKA in Bloke
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NEPORUŠNE PREISKAVE - PREGLED RAZNIH KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, CEVOVODOV. DELO NA TERENU (PO SLOVENIJI IN TUJINI-VSE DRAVE SVETA). DELO OBASNO V NEUGODNIH DELOVNIH RAZMERAH. , PRIAKUJEMO: FIZINA PRIPRAVLJENOST, ZBRANOST, RESNOST, ODGOVORNOST, SAMOINICIATIVNOST. ZELO DOBRO ZNANJE NEMŠKEGA JEZIKA (POGOVORNO KOT PISNO). ZAELJENA JE TEHNINA IZOBRAZBA. Tehnina razgledanost, spretnost. Nudimo celotno izobraevanje. SPLETNA STRAN ., gibljiv/nestalen urnik...

 • Company KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA PODJETJE ZA KOMUNALNE IN DRUGE STORITVE D.O.O., ULICA POHORSKEGA BATALJO in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VZDREVANJE IN REKONSTRUKCIJE, ODPRAVA NAPAK PO PRELOMIH IN POLAGANJE CEVNE MREE-NOVOGRADENJ.  - IZVEDBA NOVIH PRIKLJUKOV.  - ODKRIVANJE NAPAK NA OMREJU.  - ODGOVORNOST ZA DELOVNA SREDSTVA.  - ODGOVORNOST ZA KAKOVOST OPRAVLJENIH DEL.  - IZVAJANJE PREDPISOV IZ VARSTVA PRI DELU IN POARNE VARNOSTI.  -POPRAVILO INSTALACIJ VSEH DIMENZIJ.  -OPRAVLJANJE USLUG PO NAROILU. - PRESTAVLJANJE VODOMEROV VSEH DIMENZIJ.  - MONTAA IN DEMONTAA VODOMEROV.  -KONTROLNO ODITAVANJE VODOMEROV.  - NARTOVANJE IN IZVAJANJE REDNE IN IZREDNE KONTROLE VODOVODNEGA SISTEMA.  - VZDREVANJE SISTEMA.  - REZANJE CEVI, REZANJE NAVOJEV, TESNENJE SPOJEV, POSTAVLJANJE ARMATUR.  - IZOLACIJA CEVI, REZANJE SPOJEV, VRTALNA DELA NA OMREJU, KOMP...

 • Company TAB TOVARNA AKUMULATORSKIH BATERIJ D.D., POLENA 6 , 2392 MEŽICA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  TEHNIK ZA STROJNIŠKO KONSTRUKTORSTVO, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, - PROUEVANJE IDEJNIH OSNUTKOV KONSTRUKCIJ   INDUSTRIJSKIH BATERIJ ,DELOVNIH NAPRAV, STROJEV, ORODIJ, OPREME,  NOVIH INVESTICIJ  IPD. - IZDELOVANJE NARTOV IN KONSTRUKCIJSKE DOKUMENTACIJE (DELAVNIŠKI NARTI IN SPECIFIKACIJA MATERIALOV) TER NAVODIL ZA VARNO UPORABO IN VZDREVANJE ZA POSAMEZNI SESTAVNI DEL DELOVNIH NAPRAV, STROJEV, OPREME ALI ORODJA- SPREMLJANJE IN DOPOLNJEVANJE KONSTRUKCIJSKE DOKUMENTACIJE - VODENJE KONSTRUKCIJSKE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC TER ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE IN NARTOV, Delo s programom AVTOCAD in 3D MODELIRANJE., dopoldan...

 • Company FORTIS MARIBOR, inženiring, obdelava kovin in ostale storitve, d.o.o., ZAGREBŠKA CESTA 100 , 2000 MA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, UPOGIBANJE PLOEVINE S POMOJO HIDRAVLINEGA UPOGIBNEGA STROJA, BRANJE NARTOV IN RAZUMEVANJE TEHNINE DOKUMENTACIJE, POZNAVANJE LASTNOSTI RAZLINIH VRST PLOEVINE, UPRAVLJANJE VILIARJA, UPRAVLJANJE Z MOSTNIM DVIGALOM., , dvoizmensko...

 • Company MONTER DRAVOGRAD proizvodnja in storitve d.o.o., Otiški Vrh 177 , 2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, REZKANJE, STRUENJE, CNC OPERATERSTVO, , ...

 • Company RESEDA PROIZVODNJA, TRGOVINA IN SVETOVANJE D.O.O., NOVA VAS PRI MARKOVCIH 114, 2281 MARKOVCI PRI PTU in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PROGRAMER M/:KOMPETENCE:-SAMOSTOJNA UPORABA CAM ORODIJ-PROGRAMIRANJE 3,4 IN 5 OSNIH REZKALNIH STROJEV-POZNAVANJE REZALNIH PARAMETROV-UPORABA FANUC IN HASS KRMILJA-POZNAVANJE ORODJA-ROKOVANJE Z ORODJEM IN VPENJALI-MERJENJE Z KONVENCIONALNIMI MERILIIZKUŠNJE IZ PROGRAMIRANJA 5 OSNIH STROJEV 3 LETA.ZAHTEVANA V. STOPNJA IZOBRAZBE STROJNE SMERI.POGODBA ZA NEDOLOEN AS, POSKUSNA DOBA 3 MESECE., Tehnološki postopki, delovni nalogi,interna navodila za delo in odredbe direktorja, predpisi in znanja s podroja stroke, ...

 • Company MARTMETAL, proizvodnja in storitve, d.o.o., Industrijska ulica 5 , 9220 LENDAVA - LENDVA in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, UPRAVLJANJE IN OSKRBOVANJE REZALNIKA (PLAZMA IN PLAMEN). POLAGANJE MATERIALA NA STROJ Z MOSTNIM DVIGALOM IN VILIARJEM. POBIRANJE MATERIALA RONO IN Z MOSTNIM DVIGALOM TER VILIARJEM NA PALETE. SORTIRANJE MATERIALA, OZNAEVANJE MATERIALA., Izkušnje z mostnim dvigalom, viliarjem., dopoldan...

 • Company SIJ METAL RAVNE podjetje za proizvodnjo plemenitih jekel d.o.o., Koroška cesta 14 , 2390 RAVNE NA KO in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  OPERATER PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PREVZEM INTERNEGA ODPADKA, PREVZEM ZUNANJEGA ODPADKA, ORGANIZIRANJE DELA NA CELOTNI IZMENI, OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA., Zdravstvena zmonost za delo brez omejitev , ...

 • Company AMZS D.D.; AMZS D.D., PE KOČEVJE, Podjetniško naselje Kočevje 14 , 1330 KOČEVJE in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  VODJA TEHNINIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL , poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE TEHNINIH PREGLEDOV NA LOKACIJI - ODGOVORNA OSEBA ZA TEHNINE PREGLEDE, SKLADNOST, RAZPOREJANJE DELA, IZMEN IN DOPUSTOV KONTROLORJEV, STROKOVNO VODENJE KONTROLORJEV, PRIPRAVLJANJE IN DOPOLNJEVANJE VSEBINE NAVODIL ZA DELO, ZAGOTAVLJANJE SLEDLJIVOSTI PRI IZVAJANJU TEHNINIH PREGLEDOV, DRUGA OPRAVILA, NAVEDENA V OPISU DM, SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI NADREJENEGA., Poleg višješolske izobrazbe strojne ali druge primerne usmeritve in nekaznovanostjo v skladu z zakonodajo, ki ureja podroje dela in priporoenih 36 mesecev delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delih, so pogoji za opravljanje dela še: izpit za vodjo tehninih pregledov s potrebnimi obnovitvami, vozniški izpit B kateg...

 • Company AMZS d.d.; AMZS d.d. PE NOVA GORICA, Polje 4 , 5290 ŠEMPETER PRI GORICI in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  KONTROLOR TEHNINIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE OPRAVIL KONTROLORJA TEHNINIH PREGLEDOV ZA KONTROLO MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL V SKLADU S PREDPISI IN NAVODILI ZA DELO IZVAJANJE TEHNINIH PREGLEDOV DO IN NAD 3500 KG NDM SPREJEMANJE STRANK IN OPRAVLJANJE ZAKLJUNEGA RAZGOVORA IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOSOBLJENOSTJO IN NAVODILI S STRANI NADREJENEGA VODJE., Poleg srednješolske strokovne izobrazbe tehnine ali prometne smeri so pogoj za opravljanje dela še: Izpit za kontrolorja tehninih pregledov s pooblastilom - potrebno obnavljanje znanja Vozniški izpit B kategorije ter veljavno vozniško dovoljenje Poznavanje zakonodaje in podzakonskih predpisov s svojega podroja dela - osnovno znanje za           dnevne delovne nalo...

 • Company PLUT PODJETJE ZA TRGOVINO, PROIZVODNJO IN STORITVE, D.O.O., SENOŽETI 91 A, 1262 DOL PRI LJUBLJANI in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  TEHNIK ZA STROJNIŠKO KONSTRUKTERSTVO, STROJI IN NAPRAVE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, 3D MODELIRANJE (ORODJA ZA BRIZG TER PLOEVINE) S PROGRAMSKO OPREMO CATIA, RISANJE DELAVNIŠKIH RISB, IZDELAVA DELAVNIŠKE IN TEHNINE DOKUMENTACIJE., Kompetence: odgovornost, natannost, samoiniciativnost, delo v timu, samostojnost. Zaeljeno poznavanje 3D programa Catia. Prednost imajo kandidati z dodatnim znanjem tujega jezika (italjanšina in nemšina). , dopoldan...

 • Company ŽONTA, TRANSPORT, TEHNIČNI PREGLEDI IN SERVISNE STORITVE, D.O.O., GAJI 44, 3000 CELJE in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  KONTROLOR TEHNINIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, pregled vozil identifikacija in ocena tehninega stanja vozil, Izpit za tehnika kontrolorja, Izpit iz splošnega upravnega postopka, dvoizmensko...

 • Company ADECCO H.R. d.o.o.; ADECCO H.R. d.o.o., PE Celje, Ljubljanska cesta 5 , 3000 CELJE in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  TEHNIK ZA STROJNIŠKO AVTOMATIZACIJO, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, - POSLUEVANJE ROBOTSKE LINIJE IN DELO NA STISKALNICI, - KONTROLA KOMADOV, - OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., - pripravljenost na triizmenski urnik dela, - raunalniška pismenost, - odline rone spretnosti., ...

 • Company BR proizvodne storitve d.o.o., Šentiljska cesta 49 , 2000 MARIBOR in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI DELU VODJE PROIZVODNJE. POMO PRI KOORDINIRANJU DELA ZNOTRAJ ODDELKOV IN Z DRUGIMI ORGANIZACIJSKIMI ENOTAMI. POMO PRI SESTAVI POROIL IN PRIPRAVI DOKUMENTOV., Obvezne komunikacijske in vodstvene sposobnosti,  delo z ljudmi, obvezno poznavanje dela v kovinski industriji in poznavanje materialov,.., dopoldan...

 • Company KOPUR PROIZVODNJA IN STORITVE D.O.O., Pameče 150 A, 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  TEHNOLOG PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE NALOG GLEDE NA ZAHTEVE STANDARDOV KAKOVOSTI IN OKOLJSKIH STANDARDOV V PODJETJU, SPROSTITEV PROCESA (V SKLADU S POSTOPKI STANDARDA ISO/TS 16949), PRIPRAVLJANJE IN SPREMLJANJE DELOVANJA STROJEV IN NAPRAV TER UKREPANJE, IZVAJANJE NASTAVITEV PARAMETROV NA STROJIH IN NAPRAVAH PO DELOVNIH IN TEHNOLOŠKIH NAVODILIH,   PREDLAGANJE SPREMEMB, OPTIMIRANJE MATERIALOV IN TEHNOLOŠKIH POTEKOV, UVAJANJE IN USPOSABLJANJE NOVIH DELAVCEV/PRI PRERAZPOREDITVAH NA DRUGO DM, PROUEVANJE RAZLOGOV IZMETA IN POPRAVILA TER UKREPANJE, IZDELAVA IN PRIPRAVA VZORCEV, MENJAVA IN NASTAVITEV ORODIJ, POMO PRI KONSTRUIRANJU ORODIJ IN PRIPOMOKOV, POMO PRI IZDELAVI IN AKTUALIZIRANJU TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE, ODPRAVLJANJE TEAV V...

 • Company KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA PODJETJE ZA KOMUNALNE IN DRUGE STORITVE D.O.O., ULICA POHORSKEGA BATALJO in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, - VZDREVANJE IN REKONSTRUKCIJE, ODPRAVA NAPAK PO PRELOMIH IN POLAGANJE CEVNE MREE-NOVOGRADENJ.   - IZVEDBA NOVIH PRIKLJUKOV.  - ODKRIVANJE NAPAK NA OMREJU.  - ODGOVORNOST ZA DELOVNA SREDSTVA.  - ODGOVORNOST ZA KAKOVOST OPRAVLJENIH DEL.  -  IZVAJANJE PREDPISOV IZ VARSTVA PRI DELU IN POARNE VARNOSTI.  -POPRAVILO INSTALACIJ VSEH DIMENZIJ.  - OPRAVLJANJE USLUG PO NAROILU.  - PRESTAVLJANJE VODOMEROV VSEH DIMENZIJ.  - MONTAA IN DEMONTAA VODOMEROV.  - KONTROLNO ODITAVANJE VODOMEROV.  - NARTOVANJE IN IZVAJANJE REDNE IN IZREDNE KONTROLE VODOVODNEGA SISTEMA.  - VZDREVANJE SISTEMA.  - REZANJE CEVI, REZANJE NAVOJEV, TESNENJE SPOJEV, POSTAVLJANJE ARMATUR.  - IZOLACIJA CEVI, REZANJE SPOJEV, VRTALNA DELA NA OMREJ...

 • Company TIM PAVLIN - storitve in proizvodnja, d.o.o., Pod lipami 27 , 1218 KOMENDA in Bloke
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SKRBNIŠTVO ORODIJ IN REZERVNIH DELOV, PRIPRAVA ORODIJ ZA SERIJSKO PROIZVODNJO, VZDREVANJE ORODIJ IN STROJEV, SODELOVANJE PRI ZAGONU NOVIH ORODIJ, IZPOLNJEVANJE DELOVNIH NALOGOV, NASTAVLJANJE IN UPRAVLJANJE STROJA SKLADNO S TEHNINIMI PREDPISI IN POSTOPKI, ODGOVORNOST ZA KAKOVOSTNO IZDELOVANJE, NADZOR IN BELEENJE PARAMETROV PROCESA IN IZDELKA, REDNO VZDREVANJE STROJEV, ORODIJ IN PROIZVODNJE SKLADNO S PLANI VZDREVANJA, SODELOVANJE S TEHNIKOM RAZVOJA, PRIPRAVA ODPREM IN SPROŠANJE KOLIIN., , dvoizmensko...

 • Company TIM PAVLIN - storitve in proizvodnja, d.o.o., Pod lipami 27 , 1218 KOMENDA in Bloke
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SKRB ZA STROJ, SODELOVANJE PRI ZAGONU NOVIH ORODIJ, SKRB ZA NAROILA, VODENJE DELOVNIH NALOGOV, NASTAVLJANJE IN UPRAVLJANJE STROJA SKLADNO S TEHNINIMI PREDPISI IN POSTOPKI, ODGOVORNOST ZA KAKOVOST IZDELKA, NADZOR, BELEENJE PARAMETROV PROCESA IN IZDELKA, REDNO VZDREVANJE STROJA IN PROIZVODNJE SKLADNO S PLANI VZDREVANJA IN PREDPISI, PRIPRAVA ODPREM IN SPROŠANJE KOLIIN., , dvoizmensko...

 • Company TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o., Srpenica 1 , 5224 SRPENICA in Bloke
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ZA PODROBNEJŠI OPIS GLEJ OGLAS NA PORTALU MOJEDELO.COM NA POVEZAVI:, , ...

 • Company AVTO KRKA TRGOVINA, SERVIS, ZASTOPSTVO D.O.O. PIŠECE, Cankarjeva cesta 16 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  KONTROLOR TEHNINIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE POSTOPKA KONTROLE VOZILA V SKLADU Z ZAKONODAJO, SPREJEMANJE STRANK IN PRIDOBIVANJE PREDPISANE DOKUMENTACIJE, PREDLAGANJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSTOPKOV, SPREJEMANJE PRITOB STRANK, PREDLAGANJE KOREKTIVNIH UKREPOV V PRIMERU ODKRITE NEPRAVILNOSTI, DELO ZA DRUBO IN DRUBE V SKUPINI, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG, E TAKO DOLOI NADREJENI., Obvezne delovne izkušnje najmanj 3 leta v avtoservisni stroki na podrou servisiranja ali popravil osebnih oziroma gopspodarskih vozil opravljen izpit za kontrolorja tehninih pregledov vozniški izpit B katerije poznavanje uporabe raunalniških programov MC Office nekaznovanost znanje tujega jezika (pisno in ustno) natannost sposobnost h...

 • Company HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA in Lendava
  16.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  OPERATER PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELO NA ODDELKU PAKIRANJA, SKRB ZA NEMOTEN POTEK LINIJE, KONTROLA POTEKA PROIZVODNJE, DELO V MODERNI IN AVTOMATIZIRANI PROIZVODNJI, IZPOLNJEVANJE DOKUMENTACIJE, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., , ...

 • Company AVTO KRKA TRGOVINA, SERVIS, ZASTOPSTVO D.O.O. PIŠECE, Cankarjeva cesta 16 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  KONTROLOR TEHNINIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POD NADZOROM MENTORJA SPREJEMANJE STRANK PREDLAGANJE KOREKTIVNIH UKREPOV V PRIMERU ODKRITE NEPRAVILNOSTI POMO PRI IZVAJANJU POSTOPKOV TEHNINIH PREGLEDOV MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL PREDLAGANJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV DELOVNIH PROCESOV ODGOVORNOST ZA PREVZEM VOZILA ODGOVORNOST ZA VARSTVO PODATKOV STRANK DELO ZA DRUBO IN DRUBE V SKUPINI OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG, E TAKO DOLOI NADREJENI., Vozniški izpit B kategorije poznavanje uporabe raunalniških programov MC Office vrsta oz. smer izobrazbe: strojne, mehatronske, avtoservisne ali prometne smeri ali avtoserviser z opravljenim mojstrskim izpitom nekaznovanost znanje tujega jezika (pisno in ustno) natannost sposobnost hitrega...

 • Company MARSI GROUP, brizganje plastičnih izdelkov d.o.o., Slovenska vas 4 J, 8261 JESENICE NA DOLENJSKEM in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - DELO ZA STROJEM - STREBA STROJA- PAKIRANJE- DVIGOVANJE IN PRENAŠANJE BREMEN- PRIPRAVA MATERIALA ZA BRIZGANJE- IZDELAVA PREDPISANIH ZAPISOV- VZDREVANJE DELOVNE OPREME, - natannost, vestnost, timsko delo, doslednost pri delu - poznavanje proizvodnih procesov in zahtev sistema kakovosti ISO 9001 je prednost - poznavanje programov word, excell, power point, outlook, , dvoizmensko...

 • Company MARSI GROUP, brizganje plastičnih izdelkov d.o.o., Slovenska vas 4 J, 8261 JESENICE NA DOLENJSKEM in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - KONTROLA KONNIH IZDELKOV V SKLADU Z ZAHTEVAMI DOKUMENTACIJE IN POTRJENIH VZORCEV- NADZOR NAD IZVAJANJEM KONTROLE PROCESOV V PROIZVODNJI IN IZVAJANJE PROCESNE KONTROLE V SKLADU Z ORGANIZACIJSKIMI PREDPISI IN DELOVNIMI NAVODILI- IZDELOVANJE PREDPISANIH ZAPISOV IN POROIL O OPRAVLJENIH KONTROLAH- UGOTAVLJANJE MOREBITNIH NESKLADNOSTI IZDELKA- SODELOVANJE PRI REŠEVANJU REKLAMACIJ KUPCEV, DOBAVITELJEV IN INTERNIH REKLAMACIJ- SODELOVANJE PRI STALNEM IZBOLJŠEVANJU PROCESOV V PROIZVODNJI, - Dobro poznavanje orodij MS Office, Word, Excell, Power point, outlook - uporaba merilne opreme - natannost, vestnost, doslednost pri delu, timsko delo - poznavanje proizvodnih procesov in zahtev sistema kakovosti ISO 9001 -...

 • Company Limec CNC proizvodnja in trgovina d.o.o., Mladinska ulica 13 , 9233 ODRANCI in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, -PROGRAMIRANJE CNC REZKALNIH STROJEV V PROGRAMIH SOLIDCAM IN SOLIDWORKS,-IZVAJANJE SIMULACIJ OBDELAV IN OPTIMIZACIJA PROCESA-UPRAVLJANJE CNC REZKALNIH STROJEV-NASTAVITEV, ZAGON, MERITVE OBDELOVANCEV,-SKRB ZA NEMOTENO OBRATOVANJE-ODPRAVLJANJE NAPAK -IZVAJANJE MERITEV PO KONTROLNIH PLANIH IN DRUGIH ZAHTEVAH-PRIPRAVE USTREZNE PROIZVODNE DOKUMENTACIJE-SKRB ZA UREJENO DELOVNO OKOLJE IN NADZOR NAD VZDREVANJEM, , dvoizmensko...

 • Company BR proizvodne storitve d.o.o., Šentiljska cesta 49 , 2000 MARIBOR in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI DELU VODJE PROIZVODNJE. POMO PRI KOORDINIRANJU DELA ZNOTRAJ ODDELKOV IN Z DRUGIMI ORGANIZACIJSKIMI ENOTAMI. POMO PRI SESTAVI POROIL IN PRIPRAVI DOKUMENTOV., Obvezne komunikacijske in vodstvene sposobnosti,  delo z ljudmi, obvezno poznavanje dela v kovinski industriji in poznavanje materialov,...Od kandidatov priakujemo najve 10 let delovnih izkušenj., dopoldan...

 • Company ORO ORODJARNA, podjetje za proizvodnjo, d.o.o., Neverke 31 , 6256 KOŠANA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  PROGRAMER TEHNOLOG CNC-STROJA, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE OBDELAV NA CNC STROJIH, SAMOSTOJNO BRANJE IN IZDELAVA 2D NARTOV, DOLOANJE OPTIMALNEGA POSTOPKA OBDELAV, IZPOLNJEVANJE PREDPISANE DOKUMENTACIJE, PROGRAMIRANJE IN VODENJE SESTAVOV PO OPERACIJAH, NASTAVLJANJE ODREZOVALNEGA ORODJA, MERSKA SAMOKONTROLA OBDELOVANCEV, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH OBDELAV, STROKOVNO PROUEVANJE NARTOV., , ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Mechanical engineering technicians Edit filters