Jobmonitor. Search results for Manufacturing supervisors

9 Jobs found

Used filters:
 • Manufacturing supervisorsx
Displaying 1-9 of 9 results.
 • Company MEŽNAR strojne inštalacije, inženiring, gradnje, ravnanje z nenevarnimi odpadki d.o.o., POD TRŠKO GO in Bloke
  29.02.2020

  DELOVODJA STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE DEL IN OPRAVLJANJE NADZORA PRI MONTAAH IN STROJNOINSTALACIJSKIH STORITVAH, PRIPRAVLJENOST ZA DELO V TUJINI (AVSTRIJA, NEMIJA), dopoldan...

 • Company TEKSTILNA TOVARNA OKROGLICA D.D., Dombrava 1 , 5293 VOLČJA DRAGA in Bloke
  29.02.2020

  DELOVODJA V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SPREMLJANJE IN KONTROLA TEHNOLOŠKIH PARAMETROV IN NASTAVITVE NA SAMI PROIZVODNI LINIJI. VODENJE AVTOMOBILSKE KAŠIRNE LINIJE ZA PROIZVODNJO IZDELKOV ZA AVTOMOBILSKO INDUSTRIJO. KONTROLA KAKOVOSTI IZDELAVE IZDELKOV IZ AVTOMATSKO KAŠIRNE LINIJE. VODENJE IN USMERJANJE PROIZVODNJE DELAVCEV NA SAMI LINIJI., , ...

 • Company UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ; UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ ZAVOD ZA PRES in Bloke
  29.02.2020

  DELOVODJA IVILSTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - UVAJANJE IN USPOSABLJANJE ZAPRTIH OSEB ZA DELO TER NJIHOVO NADZIRANJE IN VODENJE PRI DELU,  -ORGANIZIRANJE DELOVNIH NALOG ZA ZAPRTE OSEBE IN VODENJE SKUPIN ZAPRTIH OSEB, - IZVAJANJE INDIVIDUALNIH IN SKUPINSKIH PROGRAMOV DELA ZA ZAPRTE OSEBE,  - PRIPRAVA JEDILNIKOV IN OBROKOV HRANE ZA ZAPRTE OSEBE, - KOORDINIRANJE PRI NABAVI ARTIKLOV IN DELA V KUHINJI ZAVODA, - VODENJE EVIDENC O UPORABLJENIH IVILIH IN SUROVINAH, - KONTROLA NEOPORENOSTI SPREJETIH ARTIKLOV, - IZVAJANJE VARNOSTNIH UKREPOV PRI DELITVI HRANE, - OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH KUHARSKIH DEL, - OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG S PODROJA DELA ENAKE ALI PODOBNE ZAHTEVNOSTI. , , dopoldan...

 • Company GEBERIT proizvodnja, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Bezena 55 A, 2342 RUŠE in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, VODJA DEL, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ODGOVORNOST ZA ORGANIZACIJO DELA IN MOTIVACIJO TER RAZVOJ ZAPOSLENIH NA IZMENI, V OKVIRU PROIZVODNE LINIJE. GLAVNA NALOGA JE ORGANIZIRANJE, KONTROLIRANJE TER VODENJE PROCESA DELA V SKLADU Z GEBERITOVIMI STANDARDI. IZVAJANJE NADZORA NAD IZVAJANJEM DELA KAKOVOSTNO, KOLIINSKO IN ASOVNO S CILJEM, DOSEGANJA TEHNOLOŠKIH NORMATIVOV IN OPERATIVNIH PLANOV PROIZVODNJE. , DELO JE V TREH IZMENAH., ...

 • Company ŠUMER PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE D.O.O., CESTA V CELJE 2, 3202 LJUBEČNA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  DELOVODJA STROJNIŠTVA, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, VODENJE, ORGANIZACIJA, USKLAJEVANJE IN IZVAJANJE DELA ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI,VHODNA KONTROLA SUROVIN, POMONEGA MATERIALA, ORODIJ IN NAPRAV,IZVAJA MEDFAZNO KONTROLO KAKOVOSTI DELA V PROIZVODNJI,NADZIRA IN UKREPA, DA SE KAKOVOSTNO IN EKONOMINO OPRAVIJO VSE DELOVNE FAZE IN NALOGE V PROIZVODNEM PROCESU,OPRAVI KONNO KONTROLO KAKOVOSTI POLIZDELKOV IN IZDELKOV,KONTROLIRA EMBALIRANJE, ETIKETIRANJE IN SPREMNO DOKUMENTACIJO ZA VSE IZDELKE IN POLIZDELKE,KONTROLIRA SPREMNO DOKUMENTACIJO PO DELOVNIH NALOGIH IN SKLADIŠNO DOKUMENTACIJO,SODELUJE PRI UVAJANJU NOVIH IZDELKOV/SPREMEMB Z VIDIKA ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI (KONTROLNI PLAN, VZORENJE PO PREDPISANI METODI...),SODELUJE PRI IZDELAVI TEHNINO TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE ZA...

 • Company ŠUMER PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE D.O.O., CESTA V CELJE 2, 3202 LJUBEČNA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, VODJA DEL, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, RAZVOJ PROCESA IN IZDELKOV, SPROSTITEV PROCESA, UVAJANJE NOVE TEHNOLOGIJE, INOVACIJE, REŠEVANJE TEHNOLOŠKIH PROBLEMOV PROIZVODNJE. NARTOVANJE DELA, DEFINIRANJE OBSEGA DELA, ORGANIZIRANJE DELA, VODENJE TIMOV, NADZOR NAD AKTIVNOSTIM, KOORDINIRANJE AKTIVNOSTI, DEFINIRANJE PRIORITET. PRIPRAVLJANJE ALTERNATIVNIH REŠITEV. UPRAVLJANJE SPREMEMB. ANALIZA TVEGANJA, OCENA IN ANALIZA STROŠKOV. UPRAVLJANJE TVEGANJ IN VPRAŠANJ, PRIPRAVLJANJE OPERATIVNIH NARTOV. ZAGOTAVLJANJE, DA BODO TEHNINI PROBLEMI PROJEKTA REŠENI. SKRB ZA TEHNINO KAKOVOST. POSKRBETI, DA TEE SODELOVANJE Z ZUNANJIMI SODELAVCI NEOVIRANO IN PO NARTU, , dopoldan...

 • Company BELES, predelava lesa d.o.o.., Črnomaljska cesta 5 , 8333 SEMIČ in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  DELOVODJA LESARSTVA, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, - SODELOVANJE PRI IZDELAVI TEDEN. DEL.PLANA, - ZAGOTAVLJANJE REALIZACIJE TED. DEL.PLANA, - ORGANIZACIJA DELA V PROIZVODNJI, - ORGANIZACIJA NABAVE MATERIALA ZA PROIZVODNJO, - RAZPOREJANJE DELOVNIH NALOGOV ZAPOSLENIM, - NADZOR CELOTNEGA DELOVNEGA PROCESA, - KOORDINIRANJE SKLADIŠENJA POLIZDELKOV IN MATERIALOV, - KONTROLA KAKOVOSTI IZDELKOV IN POLIZDELKOV, - ZAGOTAVLJANJE UINKOVITOSTI PROIZVODNJE, - PREDLAGANJE UKREPOV IN AKTIVNOSTI ZA OPTIMIZACIJO PROIZVODNJE, ZAGOTAVLJANJE UREJENOSTI IN ISTOE V PROIZVODNJI, IZVAJANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI, - TAKOJŠNJE REŠEVANJE TEAV, KI NASTANEJO PRI PREDMETIH DELA (OKVARE), - IZVRŠEVANJE NADZORA NAD PODREJENIMI IN PREOSTALIMI OSEBAMI, KI SE NAHAJAJO V PROIZVODNJI, ...

 • Company MAHLE Electric Drives Bovec d.o.o., Vžigalni sistemi in komponente, Industrijska cona 3 , 5230 BOVEC in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, VODJA DEL, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -REALIZACIJA PROIZVODNJE SKLADNO S TEDENSKIM (MESENIM) PLANIRANJEM-RAZPOREJANJE DELAVCEV-NADZIRANJE DISCIPLINE-SPROTNO ODPRAVLJANJE MOTENJ V PROIZVODNEM PROCESU-NADZIRANJE ZAHTEV IZ VARSTVA PRI DELU IN VZDREVANJA-NADZIRANJE KAKOVOSTI IN KVANTITETE PRI IZDELAVI IZDELKOV/POLIZDELKOV-PRENOS ZNANJA IN INFORMACIJ NA DELAVCA-ODGOVORNOST ZA UREJENOST PO 5S-ODGOVORNOST ZA KAKOVOST PROIZVODOV IN POOBLAŠENOST ZA ZAUSTAVITEV PROIZVODNJE V PRIMERU TEAV S KAKOVOSTJO-DELO POTEKA V DOPOLDANSKI IZMENI, Posluh za delo z ljudmi Samoiniciativnost in organiziranost Poznavanje 5S in 15Q metode Delovne izkušnje predstavljajo prednost pri zaposlitvi, dopoldan...

 • Company EKTEN INŽENIRING ZA EKOLOŠKO IN TEHNOLOŠKO OPREMO, PROIZVODNJA, STORITVE, TRGOVINA D.O.O. KRŠKO, CES in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  DELOVODJA STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE MONTA IN SERVISA V SLOVENIJI IN TUJINI, IZVAJANJE ZAHTEVNIH KLJUAVNIARSKIH IN MONTANIH DEL V PROIZVODNJI, BRANJE TEHNINE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE KONTROLE KVALITETE IZDELKOV., Zaposlitev za nedoloen as, redno in stimulativno plailo, dobri tehnološki delovni pogoji, zanimivo, razgibano in raznoliko delo v urejenem delovnem okolju, monost izobraevanj in napredovanja, V. stopnja izobrazbe tehnine smeri, znanje vsaj enega tujega jezika (anglešina ali nemšina), najmanj 3 leta izkušenj na sestavi kovinskih konstrukcij, dobro poznavanje preoblikovanja ploevin in jekla, dobro poznavanje tehnine dokumentacije, odgovoren odnos do dela in delovne opreme, pripravljenost na obasno delo v tujini timsko delo, samos...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Manufacturing supervisors Edit filters