Jobmonitor. Search results for Manufacturing labourers not elsewhere classified

101 Jobs found

Used filters:
 • Manufacturing labourers not elsewhere classifiedx
Displaying 1-50 of 101 results.
 • Company APLAST PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.O.O., Ložnica pri Žalcu 37 , 3310 ŽALEC in Bloke
  16.04.2021

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA MATERIALA ZA PROIZVODNI PROCES LITJA IZDELKOV PO SISTEMU ROTOLIV, SESTAVLJANJE IN RAZSTAVLJENAJE KALUPOV ORODJA ZA IZDELKE, ODJEM IZDELKOV OD STROJA, IZVAJANJE GROBE KONNE OBDELAVE IZDELKOV, DRUGE NALOGE PO NAVODILIH NADREJENIH IN IZ SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST, , veizmensko...

 • Company CELJSKE MESNINE d.o.o. Celje, Cesta v Trnovlje 17 , 3000 CELJE in Bloke
  16.04.2021

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJA, KRMIL IN TOBANIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, RAZNA DELA V PROIZVODNJI KONNIH IZDELKOV, Urnik dela dopoldan!, dopoldan...

 • Company ALUMINIJ BROLIH STEKLARSTVO, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O., PELECHOVA CESTA 72, 1235 RADO in Bloke
  10.04.2021 Updated on: 11.04.2021

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI IZDELAVI IN MONTAI ALU IZDELKOV, , dopoldan...

 • Company METALTEC PROIZVODNJA ORODIJ D.O.O., Krška cesta 8 , 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI in Bloke
  10.04.2021 Updated on: 11.04.2021

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POSLUEVANJE STROJEV. POMAGA PRI MONTAI IN DEMONTAI ORODIJ. NADZOR NAD OBRATOVANJEM STROJEV. SVETOVANJE PRI NASTAVITVAH ORODIJ. IZVAJANJE PREDPISANIH KONTROLNIH POSTOPKOV. PRIPRAVA MATERIALA. ZAGOTAVLJANJE NEMOTENEGA POTEKA DELOVNEGA PROCESA. RAVNANJE Z EMBALAO IN ODPADNO EMBALAO. IZPOLNJEVANJE PREDPISANE DOKUMENTACIJE. ENOSTAVNEJŠA DELA - SORTIRANJE, PREMEŠANJE, PAKIRANJE MATERIALA IN IZDELKOV., natannost, zanesljivost, spretnost, vestnost, sposobnost timskega dela. Zaelene izkušnje v proizvodnji brizganja termoplastov., veizmensko...

 • Company MUFLON, družba za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o., Titova ulica 99 , 1433 RADEČE in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, OPRAVLJA RAZNA ENOSTAVNA, PREDVSEM RONA DELA IN NALOGE NA DELOVNIH MESTIH, ZA KATERE JE PRIUEN- SODELUJE V PROCESU RONIH IN STROJNIH DEL V ODDELKU , PREDNOST IMAJO KANDIDATI S STATUSOM INVALIDA. Delo v dopoldanski in popoldanski izmeni., dvoizmensko...

 • Company KOVINOKEMIJA PROIZVODNO TRGOVSKO PODJETJE TREBNJE D.O.O., OBRTNIŠKA ULICA 12, 8210 TREBNJE in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELAVEC GALVANOTEHNIKI, , ...

 • Company AURENIS, podjetje za proizvodnjo, reciklažo in storitve d.o.o., Poljubinj 112 , 5220 TOLMIN in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V RECIKLANI INDUSTRIJI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, KANDIDAT BO VPELJAN V PROCESE DELOVANJA PODJETJA, KI SE UKVARJA Z RECIKLAO ODPADNIH MATERIALOV. SKLADNO Z OSVAJANJEM ZNANJ BO SPREJEMAL ZADOLITVE ZA PRIMERNO MANIPULACIJO Z REPROMATERIALOM PO NAVODILIH VODJE RECIKLANE LINIJE. KANDIDAT BO SKRBEL ZA SISTEM KONTROLE KAKOVOSTI KONNIH PRODUKTOV., Od kandidata priakujemo fizino mo, eljo po uenju, motiviranost in zavzetost za doseganje kvalitetnih rezultatov dela, samoiniciativnost in samostojnost, soustvarjanje pozitivnega delovnega vzdušja. Nudimo stimulativno plailo, osnovno bruto plao 1.218,00 EUR + stimulacija in ostali dodatki, dinamino dvoizmensko delo, redno zaposlitev za doloen as z monostjo podaljšanja in zaposlitve za ned...

 • Company AURENIS, podjetje za proizvodnjo, reciklažo in storitve d.o.o., Poljubinj 112 , 5220 TOLMIN in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V RECIKLANI INDUSTRIJI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, KANDIDAT BO VPELJAN V PROCESE DELOVANJA PODJETJA, KI SE UKVARJA Z RECIKLAO ODPADNIH MATERIALOV. SKLADNO Z OSVAJANJEM ZNANJ BO SPREJEMAL ZADOLITVE ZA PROIZVODNE PROCESE, KOT SO RONO RAZSTAVLJANJE VHODNIH MATERIALOV V SKLADU Z NAVODILI, STROJNO OBDELOVANJE VHODNIH MATERIALOV V SKLADU  Z NAVODILI, SORTIRANJE PO LOGINEM VZORCU, ITD., Od kandidata priakujemo fizino mo, eljo po uenju, motiviranost in zavzetost za doseganje kvalitetnih rezultatov dela, organizacijske sposobnosti, samoiniciativnost, soustvarjanje pozitivnega delovnega vzdušja. Nudimo stimulativno plailo, osnovno bruto plao od 1.024,24 EUR do 1.252,80 EUR + stimulacija, dinamino delo, monost napredovanja, redno zaposl...

 • Company G + S, sedežno in oblazinjeno pohištvo d.o.o., Nemčavci 69 , 9000 MURSKA SOBOTA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI TEKSTILIJ, USNJENIH OBLAIL, TEKSTILNIH IN KRZNENIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. nadomešanje bolniškega stalea, polni delovni as, 40, TAPECIRANJE VGRADNIH KOMPONENT,RONA DELA V PROIZVODNJI,EVIDENTIRANJE IN PAKIRANJE., Rone spretnosti, skupinsko delo in sodelovanje delavnost, splošna iznajdljivost,  samostojno delo, dvoizmensko...

 • Company HOJA ŽAGA ROB PODJETJE ZA PREDELAVO LESA, D.O.O., ROB 25, 1314 ROB in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  RONI DELAVEC ZA ZLAGANJE IN PREKLADANJE LESA, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, ZLAGANJE, SORTIRANJE DESK, KI JIH BO DELAVEC PO POTREBI OELIL IN OZNAIL, ZN. SLOV. JEZ., DELOVNI AS OD 6.-14. URE., dopoldan...

 • Company BETI Tekstilna industrija d.d., Tovarniška cesta 2 , 8330 METLIKA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI TEKSTILIJ, USNJENIH OBLAIL, TEKSTILNIH IN KRZNENIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, POSLUEVANJE STROJEV: NAMEŠANJE SUROVINE NA STROJ, UREJANJE REZERVE IN POVRŠINE NAVITKOV, VDEVANJE NITI V VODILNE IN DELOVNE ELEMENTE STROJEV, VKLJUEVANJE IN IZKLJUEVANJE VODILNIH IN DELOVNIH ELEMENTOV STROJA, NADZOR OBRATOVANJA IN OPRAVLJANJE POMANJKLJIVOSTI OBRATOVANJA DELOVNIH SISTEMOV STROJA IN PREJE, OBVEŠANJE NADREJENEGA IN VZDREVALCA O OKVARAH STROJNIH DELOV, KI ZAHTEVAJO POSEG, IN DRUGIH ODSTOPANJIH, KI ZAHTEVAJO UKREPE, SNEMANJE NAVITKOV PREJE, SORTACIJA PO VELIKOSTI IN VIDEZU, PREGLED IN UREJANJE VIDEZA NAVITKOV, LEPLJENJE DEKLARATIVNIH IN KONTROLNIH ETIKET NA NAVITKE, IZPIS DEKLARACIJ IN OPREMLJANJE TRANSPORTNIH ENO...

 • Company TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O., Leskoškova cesta 9 D, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMONA DELA V LESNI PROIZVODNJI, RAZREZ IN BRUŠENJE MATERIALA, POBIRANJE KOMADOV IZ STROJA., , dopoldan...

 • Company LIVAR, PROIZVODNJA IN OBDELAVA ULITKOV, D.D., Ljubljanska cesta 43 , 1295 IVANČNA GORICA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE PROIZVODNJIH DEL V SKLADU S PREDPISANIM TEHNOLOŠKIM POSTOPKOM, LIVARSKA DELA, DELA NA PROCESU IZDELAVE JEDER, LOMLJENJE ULITKOV, PRIPRAVA PESKA, UPRAVLJANJE S STROJI IN POMONIMI NAPRAVAMI, NADZOR NAD DELOVANJEM STROJA IN OPREME, NADZOR NAD KVALITETO IZDELKOV, VSA DELA PO OPISU DELOVNEGA MESTA., , ...

 • Company MAGNETI LJUBLJANA PODJETJE ZA PROIZVODNJO MAGNETNIH MATERIALOV, D.D., Stegne 37 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, UPRAVLJANJE AVTOMATIZIRANE GALVANSKE LINIJE Z ROBOTOM IN USTREZNIMI KRMILNIKI, UPRAVLJANJE AVTOMATIZIRANE LINIJE ZA FOSFATIRANJE IN PASIVACIJO Z ROBOTOM IN USTREZNIMI KRMILNIKI, ALUMINIZACIJA IN SUŠENJE MAGNETOV, VODENJE KONTROLNIH KART IN IZVAJANJE UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI IZDELKOV, EVIDENTIRANJE ZASTOJEV, NAPAK IN NJIHOVE ODPRAVE, UPORABA KRMILNIKOV IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE V TEHNOLOŠKEM PROCESU, ZAGOTAVLJANJE SLEDLJIVOSTI, DELO S KEMIKALIJAMI, , ...

 • Company HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo , Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, TEHNOLOŠKA PRIPRAVA DELA,- IZVAJANJE KONTROLE IZDELKOV,- PRIPRAVLJANJE IZDELKOV ZA ODPREMO,- SKRB ZA NEMOTEN POTEK PROIZVODNEGA PROCESA,- KONTROLA STROJA IN NAPRAV PRED ZAETKOM DELA,- POROANJE IN UKREPANJE PRI NEPRAVILNOSTIH., , veizmensko...

 • Company HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o., Dunajska cesta 165 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, LAJA PROIZVODNA DELA, SESTAVLJANJE, KONNA KONTROLA IZDELKOV., Kraj dela: Šoštanj, veizmensko...

 • Company SIJ ELEKTRODE JESENICE Proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., Cesta železarjev 8 , 4270 in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, -SKRB IN NADZOR NAD PORABO, EVIDENTIRANJE SPECIFINIH PORAB IN ZMANJŠEVANJE PORABE Z USTREZNIMI UKREPI, NADZOR NAD IZMETOM -EVIDENTIRANJE ZASTOJEV PO STROJIH, ZMANJŠEVANJE ZASTOJEV TER SKRB ZA IM BOLJŠI IZKORISTEK OBRATOVALNEGA ASA STROJEV  -UPOŠTEVANJE TEHNINIH IN TEHNOLOŠKIH PREDPISOV IN ZAGOTAVLJANJE UPOŠTEVANJA LE TEH TER PREDPISOV S PODROJA VARSTVA PRI DELU IN SPLOŠNIH PREDPISOV  -POPRAVA MATERIALA – ORGANIZACIJA DELA ZA NEMOTENO IN SPROTNO POPRAVO MATERIALA. ORGANIZACIJA NOTRANJEGA TRANSPORTA, GLEDE NA PROGRAM DELA -KOORDINIRANJE AKTIVNOSTI  USPOSABLJANJA, ZAGOTAVLJANJE USPOSABLJANJA IN DOLOITEV POTREB PO USPOSABLJANJU V SKLADU S POSTOPKOM IN POTREBAMI  -OBAS...

 • Company G.OGRINC proizvodnja in trgovina z metali d.o.o., Spodnja Senica 18 , 1215 MEDVODE in Komenda
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE RAZLINIH DEL V PROIZVODNJI, POMO PRI SESTAVLJANJU JEKLENIH KONSTRUKCIJ,POMO PRI NAKLADANJU,RAZKLADANJU BLAGA,SKRB ZA ISTOO IN UREJENO OKOLJE, OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA. DELOVNO MESTO - KOMENDA, , dopoldan...

 • Company FRAGMAT TIM Tovarna izolacijskega materiala d.o.o., Spodnja Rečica 77 , 3270 LAŠKO in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELO NA PROCESNI LINIJI ZA PROIZVODNJO HIDROIZOLACIJSKIH TRAKOV, DELO PRI KADI, DELO PRI POVRŠINSKI ZAŠITI HIDROIZOLACIJSKIH TRAKOV, DELO NA NAVIJALNEM STROJU, DELO PRI EMBALIRANJU IN KLASIRANJU HIDROIZOLACIJSKIH TRAKOV, IZDELAVA KAŠIRANIH IZDELKOV, EMBALIRANJE PREMAZOV, IZVAJANJE AVTOKONTROLE, SKRB ZA RED IN ISTOO V PROIZVODNJI, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE PODROJE DELOVNEGA MESTA, zaelen izpit za voznika viliarja, ni pa pogoj, dvoizmensko...

 • Company GKN DRIVELINE SLOVENIJA, PROIZVODNJA AVTOMOBILSKIH TRANSMISIJ IN AVTO DELOV, D.O.O., RUDNIŠKA CESTA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, posluevanje stroja v proizvodnji, dodelava izdelkov, kontrola izdelkov, enostavna vzdrevalna dela, delovne izkušnje, veizmensko...

 • Company SIMER PLUS proizvodnja d.o.o., Kosova ulica 27 , 3000 CELJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE RONIH  IN STROJNIH DEL NA RAZLINIH DELOVNIH MESTIH, DELO NA OBDELOVALNEM CENTRU. RAZREZ PROFILOV, ZASTEKLITEV OKEN, VARJENJE, , dopoldan...

 • Company MONTIS, PVC okna in vrata, SAŠO FURMAN s.p., Tovarniška cesta 5 A, 3210 SLOVENSKE KONJICE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, DELO V PROIZVODNJI OKEN IN VRAT. SESTAVA SENIL, PO POTREBI DELO NA TERENU., , dopoldan...

 • Company EUROKOVINAR CELJE kovinsko predelovalna strojegradnja d.o.o., Gaji 47 , 3000 CELJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRENAŠANJE, NAKLADANJE, TRANSPORT IN RAZKLADANJE REPROMATERIALOV IN POLIZDELKOV TER NAPRAV, ORODIJ IN PRIPOMOKOV PROUITEV TEHNINE DOKUMENTACIJE IN NAVODIL ZA DELO, PESKANJE IZDELKOV, BARVANJE IN LAKIRANJE IZDELKOV, IZVAJANJE KLJUAVNIARSKIH DEL, SAMOKONTROLA (REZULTATOV DELOVNEGA PROCESA IN PRIMERJAVA S TEHNINO DOKUMENTACIJO) IZVEDBA ENOSTAVNEJŠIH DEL PRI PRIPRAVI REPROMATERIALOV PO NAVODILU NADREJENIH IZVEDBA POMONIH DEL PRI IZDELAVI PO NAVODILU NADREJENIH, IŠENJE DELOVNEGA MESTA TER ODNAŠANJE, NAKLADANJE, TRANSPORT IN RAZKLADANJE ODPADNIH MATERIALOV, SPOŠTOVANJE IN IZVAJANJE PREDPISOV S PODROJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU MED DELOVNIM PROCESOM, OPRAVLJANJE POMONIH IN D...

 • Company ZVEZDA SPT tekstilna tovarna, d.o.o., SAVSKA CESTA 46 , 4000 KRANJ in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI TEKSTILIJ, USNJENIH OBLAIL, TEKSTILNIH IN KRZNENIH IZDELKOV, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVA IN NASTAVITEV STROJA,KONTROLA KVALITETE, EVIDENTIRANJE IZDELKOV, ETIKETIRANJE IZDELKOV, TRANSPORT IZDELKOV, , dvoizmensko...

 • Company AVANTPACK, proizvodnja in prodaja biorazgradljivih izdelkov, d.o.o., Industrijska cesta 68 , 5000 NO in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTINIH MAS, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMONA DELA V PROIZVODNJI PLASTINIH FOLIJ, PAKIRANJE PLASTINIH VREK, DELA PRI VZDREVANJU IN IŠENJU PROIZVODNIH PROSTOROV, STROJEV IN DRUGIH PROSTOROV DELODAJALCA TER OSTALA DELA PO NAVODILU VODJE. DELO POTEKA V TREH IZMENAH., , veizmensko...

 • Company PO-LES D.O.O., PROIZVODNO TRGOVSKO PODJETJE, SLOVENSKE KONJICE, BRDO 13 A, 3210 SLOVENSKE KONJICE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ZLAGANJE IN PRELAGANJE REZANEGA LESA, TER CEPANJE DRV NA CEPILNEM STROJU, , dopoldan...

 • Company RAVNIHAR PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O., KIDRIČEVA CESTA 9, 4220 ŠKOFJA LOKA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PREBIRANJE, SORTIRANJE IN VAGANJE PLASTINIH POLIZDELKOV, TROIZMENSKO DELO, DVE SOBOTI V MESECU DELOVNI LE DOPOLDAN, DRUGAE VIKENDI PROSTI, ...

 • Company PO-LES D.O.O., PROIZVODNO TRGOVSKO PODJETJE, SLOVENSKE KONJICE, BRDO 13 A, 3210 SLOVENSKE KONJICE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ZLAGANJE IN PRELAGANJE LESA, , dopoldan...

 • Company ISKRA MEHANIZMI, d.o.o., Lipnica 8 , 4245 KROPA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, DELO V LINIJI, KJER SE IZDELUJE GLAVNI APARAT / DELO JE LAHKO STOJEE ALI SEDEE , DELO NA SESTAVI ATTACHMENTOV / DELO JE SEDEE V OBEH PRIMERIH (LINIJA IN SESTAV ATTACHMENT) SE DELAVEC ROKUJE Z RAZLINIMI MATERIALI (PLASTIKA, KOVINA, STEKLO (ARNICA, ELEKTRONSKE KOMPONENTE (VEZJE), BATERIJE....DELO V PAKIRNICI / DELO JE STOJEE. DELAVEC SE ROKUJE S KONNIM IZDELKOM APARATA + MATERIALI, KI SO POTREBNI ZA PAKIRANJE IZDELKA (KARTONSKA EMBALAA, NAVODILA, GARANCIJE...) DELO POTEKA V ISTEM ESD OKOLJU, KJER JE ZAHTEVANA UPORABA ESD ZAŠITNE OPREME. VSA DELA SE IZVAJAJO V ROKAVICAH.NUDIMO:TRIIZMENSKO DELO,MONOST NAPREDOVANJ, DELO ZA DOLOEN AS Z MONOSTJO PODALJŠANJA, UREJENO DELOVNO OKO...

 • Company ISKRA MEHANIZMI, d.o.o., Lipnica 8 , 4245 KROPA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA: OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA, ZAELENE IZKUŠNJE Z DELOM V PROIZVODNJI, LASTEN PREVOZ. OPIS DEL IN NALOG: DELO OBSEGA LAJA DELA PAKIRANJE, PRANJE IN PREGLEDOVANJE KOSOV.NUDIMO:TRIIZMENSKO DELO, DELO ZA DOLOEN AS Z MONOSTJO PODALJŠANJA, UREJENO DELOVNO OKOLJE, ZAPOSLITEV DIREKTNO PREKO PODJETJA, OSEBNOSTNE LASTNOSTI:NATANNOST, RONE SPRETNOSTI, SAMOINICIATIVNOST, SISTEMATINOST, ZANESLJIVOST, , veizmensko...

 • Company POMURSKE MLEKARNE D.D., Industrijska ulica 10 , 9000 MURSKA SOBOTA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJA, KRMIL IN TOBANIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH  POMONIH  DEL  PRI IZDELAVI IN MANIPULACIJI IZDELKOV  TER  MATERIALA V PROIZVODNJI IN V SKLADIŠU.ZAHTEVNEJŠA  POMONA DELA PRI UPRAVLJANJU STROJEV IN POSTROJENJ.ZAHTEVNEJŠE RONO IN STROJNO  PAKIRANJE.IŠENJE OPREME IN PROSTOROV, VODENJE PREDPISANIH EVIDENC IN DOKUMENTACIJE.KONTROLA ZALOG PROIZVODNEGA SKLADIŠA REPROMATERIALA IN ZALOG SUROVIN.PO NALOGU NADREJENEGA OPRAVLJANJE VSEH DRUGIH NALOG, KI SO V POSLOVNEM INTERESU PODJETJA IN NE PRESEGAJO NJEGOVE PRIDOBLJENE OZ. PRIAKOVANE USPOSOBLJENOSTI., , dopoldan...

 • Company VRABIČ LESNA TRGOVINA, D.O.O., SKORNO PRI ŠOŠTANJU 37 , 3325 ŠOŠTANJ in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, PRIPRAVA HLODOVINE ZA RAZREZ, POMO PRI RAZREZU HLODOVINE, ZLAGANJE LESA, SORTIRANJE LESA... M/, Zaeljena znanja: delo z motorno ago. Monost nastanitve. , dopoldan...

 • Company Bourns družba za proizvodnjo in razvoj elektronskih komponent, d.o.o., Žužemberk, Grajski trg 15 , 8 in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo , Doloen as, 2 meseca, polni delovni as, 40, IZVAJANJE RONIH IN STROJNIH DEL SKLADNO VELJAVNIMI PREDPISI,- IZVAJANJE TERMINIH OPERACIJ,- IZVAJANJE PROCESNE KONTROLE,- SKRB ZA DOSEGANJE ZASTAVLJENIH NORMATIVOV, - VODENJE EVIDENC OZ. VNOS PREDPISANIH PODATKOV,- ODPRAVLJANJE ZASTOJEV NA DELOVNEM MESTU,- SPREMLJANJE KVALITETE IZDELAVE IN OBVEŠANJE V PRIMERU ODSTOPANJ, , ...

 • Company AGENCIJA PRONOVA, posredovanje začasne delovne sile, d.o.o., Stegne 21 C, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ROKOVANJE S STROJI NA LINIJAH, KONTROLA STROJEV, MENJANJE KOMPONENT NA STROJU, KONTROLA VHODNIH MATERIALOV, POLIZDELKOV IN IZDELKOV, VIZUALNA KONTROLA IZDELKOV, OSNOVE RAUNALNIŠKEGA ZNANJA., , veizmensko...

 • Company AGENCIJA PRONOVA, posredovanje začasne delovne sile, d.o.o., Stegne 21 C, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, -DELO V PROIZVODNJI, -PRIPRAVA, -OBDELAVA IZDELKOV IN POLIZDELKOV, -BRUŠENJE, -SORTIRANJE, -KONTROLA KAKOVOSTI, , veizmensko...

 • Company AGENCIJA PRONOVA, posredovanje začasne delovne sile, d.o.o., Stegne 21 C, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev oz. PO DOGOVORU, polni delovni as, 40, -POMO V PROIZVODNJI -MONOST DOLGORONEGA SODELOVANJA NA VE LOKACIJAH V REGIJI, -MONOST HITREGA NAPREDOVANJA IN PRECEJŠNJEGA IZBOLJŠANJA URNE POSTAVKE, ŠE POSEBEJ VELJA ZA KANDIDATE Z OSNOVAMI TEHNINEGA ZNANJA, RAUNALNIŠKEGA ZNANJA IN IZPITOM ZA VILIARJA., , veizmensko...

 • Company MANPOWER AGENCIJA ZA ZAPOSLOVANJE, D.O.O., Vodovodna cesta 101 , 1000 LJUBLJANA in Ljubljana
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo , Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, PAKIRANJE IZDELKOV, ZLAGANJE V TRANSPORTNE ENOTE, IŠENJE STROJEV, SKRB ZA UREJENO IN ISTO DELOVNO OKOLJE, Izkušnje iz podobnega dela so zaelene, vendar niso pogoj, rone spretnosti, pripravljenost na delo v izmenah, ...

 • Company PIVKA PERUTNINARSTVO D.D., Kal 1 , 6257 PIVKA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJA, KRMIL IN TOBANIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH PROIZVODNIH DEL, IZVAJANJE MANIPULACIJ IN INTERNEGA TRANSPORTA,  UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA, VODENJE EVIDENC, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI,  POZNAVANJE OSNOV DELA Z RAUNALNIKOM. , Fizino teje delo. , dopoldan...

 • Company MARGO IRIS, proizvodnja električne energije, d.o.o., Pahorjeva ulica 63 , 6000 KOPER - CAPODISTRIA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, DELAVEC V PROIZVODNJI PRI RAZREZU LESENIH PLOŠ, , dopoldan...

 • Company TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV D.D., ZA SAVO 6 , 1430 HRASTNIK in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KEMIKALIJ, KEMINIH IZDELKOV, UMETNIH VLAKEN, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, DELAVEC OPRAVLJA DELA CENTRIFUGIRANJA, SUŠENJA, POLNJENJA IN EMBALIRANJA IZDELKOV V PROIZVODNEM PROCESU.  PRI SVOJEM DELU UPORABLJA ELEKTRINI RONI  VILIAR IN MOTORNI VILIAR.DELO OPRAVLJA NA OSNOVI DELOVNIH NAVODIL, RECEPTUR IN NAVODIL PREDPOSTAVLJENEGA DELAVCA. UPOŠTEVANJE VARNOSTNIH IN OKOLJSKIH PRAVIL IN DOBRIH PRAKS TER SKRB ZA UREJENO DELOVNO OKOLJE. ZAELEN IZPIT ZA MOTORNEGA VILIARJA. IZOBRAEVANJE ZA POTREBE DELOVNEGA MESTA., Sposobnost timskega in samostojnega dela, iznajdljivost, sposobnost predvidevanja napak, pozitiven odnos do dela. Nudimo delo v stabilnem podjetju z majhnim timom ljudi, uvajanje v delo, stimulativno plailo, izpl...

 • Company POLIESTERPLAST, proizvodnja izdelkov iz armiranega poliestra, d.o.o., Poljane nad Škofjo Loko 79 , 4 in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTINIH MAS, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE VSEH NALOG V PROIZVODNJI, PRIPRAVA DELOVNIH PRIPOMOKOV IN MATERIALA, SKRB ZA ORODJE IN STROJE, PREGLEDOVANJE DELOVNE DOKUMENTACIJE PO NAVODILIH, RONA IN STROJNA OBDELAVA MATERIALA (PRIPRAVA MODELA, DELO Z GEALCOTOM, NANAŠANJE PREPLETOV, KITANJE IN VALJANJE TER IZTISKANJE ZRANIH MEHURKOV, SNEMANJE IZDELKOV) IZREZ POLIZDELKOV, MONTAA IZDELKOV V ŠIRŠE SKLOPE, SKRB ZA KONTROLO IN DRUGA VSEBINSKO POVEZANA OPRAVILA. PREDHODNJE IZKUŠNJE S PROIZVODNJO POLIESTRA NISO POTREBNE, PRIAKUJE PA SE RONA SPRETNOST, ZAELJENE IZKUŠNJE V LIARIJI, NATANNOST, TER ELJA PO UENJU IN NAPREDOVANJU, KANDIDATU SE ZAGOTAVLJA PODROBNO ZAETNO UVAJANJE IN USPOSABLJANJE....

 • Company SALOMON D.O.O., PODJETJE ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV, PROIZVODNJO, POSREDOVANJE IN STORITVE LJUBLJANA, in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, POBIRANJE POL, IŠENJE STROJA, NAPELJAVA PAPIRJA., , veizmensko...

 • Company SALOMON D.O.O., PODJETJE ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV, PROIZVODNJO, POSREDOVANJE IN STORITVE LJUBLJANA, in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, SORTIRANJE SEKUNDARNIH SUROVIN., , dopoldan...

 • Company NUTRISSLIM, proizvodnja in distribucija živil, d.o.o., Podsmreka 5 L, 1356 DOBROVA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO ZA PAKIRNIMI STROJI, MEŠANJE SUROVIN, SKLADIŠENJE, VODENJE ZALOGE., , dopoldan...

 • Company GOODYEAR SLOVENIJA, proizvodnja pnevmatik, d.o.o., Škofjeloška cesta 6 , 4000 KRANJ in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTINIH MAS, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IZVAJANJE POSAMEZNIH ENOSTAVNEJŠIH OPERACIJ NA KONNI KONTROLI PO DELOVNIH IN TEHNOLOŠKIH PREDPISIH V PRIAKOVANIH IN PREDPISANIH NORMATIVIH VARNOSTI, KAKOVOSTI IN KOLIINE. POZNAVANJE DOKUMENTACIJE, PROGRAMA DELA IN EVIDENTIRANJA OPRAVLJENEGA DELA. PRIPRAVA MATERIALA, STROJA, ORODJA IN OSTALIH SREDSTEV ZA DELO. POMO PRI VSEH TEHNOLOŠKIH ZASTOJIH. SODELOVANJE PRI PROJEKTIH PO NALOGU DELODAJALCA. VSESTRANSKO VARNO DELO IN SKRB ZA ISTO IN UREJENO DELOVNO OKOLJE.  OSTALE KRATKOTRAJNE NALOGE GLEDE NA POTREBE POSLOVNEGA PROCESA IN GLEDE NA USPOSOBLJENOST PO NALOGU NADREJENEGA. , Pripravljenost na delo v 4 izmenah. , dopoldan...

 • Company Adient Novo mesto, proizvodnja avtomobilskih sedežev, d.o.o., Kandijska cesta 60 , 8000 NOVO MESTO in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI VOZIL IN PLOVIL, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, SESTAVA AVTOMOBILSKIH SEDEEV, DVOIZMENSKO DELO, DELO NA LINIJI, , ...

 • Company DOLLES 2000, trgovsko podjetje z lesom, d.o.o., Križna Gora 14 , 4220 ŠKOFJA LOKA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO NA AGI, IZDELAVA PALET., , ...

 • Company TNG OPREMA, SPLETNA PRODAJA ŠPORTNE OPREME, D.O.O., Bazoviška cesta 7 A, 6210 SEŽANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELO NA LINIJI, SESTAVLJANJE KOVINSKIH IZDELKOV, PRILAGAJANJE OBSTOJEIH IZDELKOV POTREBAM STRANK, PAKIRANJE IZDELKOV V ŠKATLE, , ...

 • Company BLISK TRGOVINA, trgovina, storitve, proizvodnja in gradbeništvo d.o.o., Na gorco 23 , 2341 LIMBUŠ in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, DELO NA CNC STROJU, OBLIKOVANJE KOVIN, OPCIJSKO DELAVEC INVALID- DELO V SKLADU Z ODLOBO INVALIDSKE KOMISIJE., Lokacija dela: Murska Sobota, ...

 • Company NUTRISSLIM, proizvodnja in distribucija živil, d.o.o., Podsmreka 5 L, 1356 DOBROVA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO ZA PAKIRNIMI STROJI, MEŠANJE SUROVIN, SKLADIŠENJE, VODENJE ZALOGE., , dopoldan...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Manufacturing labourers not elsewhere classified Edit filters