Jobmonitor. Search results for Management and organization analysts

8 Jobs found

Used filters:
 • Management and organization analystsx
Displaying 1-8 of 8 results.
 • Company WORKING SERVICE, podjetje za kadre in posredovanje zaposlitev, d.o.o., Cesta 24. junija 23 , 1231 LJ in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 28.09.2020

  ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, RAZPOREJANJE DELA DELAVCEM, RAZPOREJANJE ISTILNEGA OSEBJA Z VODJO OPERATIVE, PREVERJANJE IZPOLNJEVANJE ZAHTEVANIH POGOJEV VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN HIGIENSKA MINIMUMA, NAROANJE POTREBNEGA ISTILNEGA MATERIALA,ISTILNIH PRIPOMOKOV IN SREDSTEV ZA IŠENJE, KONTAKTIRANJE Z OSEBJEM NARONIKA IN REŠEVANJE TEKOIH PROBLEMOV IN REKLAMACIJ, DNEVNO IN TEDENSKO POROANJE VODJI OPERATIVE O STANJU NA TERENU IN MESENO POROANJE V ASU ODSOTNOSTI, NADOMEŠANJE VODJE DRUGE DE, UPRAVLJANJE SLUBENEGA VOZILA, SKRB ZA TEHNINO BEZHIBNOST VOZILA, PREVZEM MATERIALA, UREJANJE IN VODENJE DOKUMENTACIJE, VEŠINE NARTOVANJA, IZVAJANJE IN VODENJE DELOVNEGA PROCESA, VEŠINE MOTIVIRANJA VIVLJANJA V VLOGI DRUGIH, DELEGIRAN...

 • Company P TEAM oprema za povezovanje in dvigovanje, d.o.o., Pot na Ferjanko 1 , 1358 LOG PRI BREZOVICI in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PREGLEDOVANJE DELOVNE OPREME, IZDELOVANJE PONUDB,IZDELAVA POROIL O PREGLEDIH,AKTIVNO IN SISTEMATINO ISKANJE NOVIH KUPCEV,TEKOE SPREMLJANJE ZAKONODAJE,REDNO SPREMLJANJE NAROIL KUPCEV IN SKRB ZA DOBAVO,VZDREVANJE KONTAKTOV S KUPCI IN ISKANJE MONOSTI ZA POVEANJE OBSEGA SODELOVANJA,IZDELAVA POROIL IN PLANOV TER SKRB ZA NJIHOVO REALIZACIJO,KONTAKTIRANJE STRANK GLEDE IZVEDBE  STORITEV OZ. TEHNINIH REŠITEV,SODELOVANJE NA PREDAVANJIH IN PREDSTAVITVAH,SKRB ZA UGLED IN PREPOZNAVNOST PODJETJA NA TRGU TER KREPITEV BLAGOVNE ZNAMKE,SODELOVANJE PRI IZTERJAVI TERJATEV,VNOS IN VZDREVANJE ŠIFRANTOV KUPCEV IN DOBAVITELJEV,POMO V PROIZVODNJI,PRIPRAVA POŠILJK ZA POŠILJANJE PO POŠTI,SPREMLJANJE JAVNIH RAZPISOV IN ...

 • Company KARST TECHNOLOGIES, informacijske tehnologije, d.o.o., Kraška ulica 2 , 6210 SEŽANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ANALITIKI POSLOVNIH PROCESOV IN ORGANIZACIJE DELA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZDELAVA POSLOVNIH REŠITEV, KI TEMELJIJO NA PROGRAMSKI OPREMI; PODVIGI E-POSLOVANJA; RAZNI PROJEKTI; UPRAVLJANJE PODJETIJ Z IZVAJANJEM NALOG POVEZANIH Z E-POSLOVANJEM: SPREMLJANJE IZDELKOV IZ RAZVOJA, NAROANJA, IZDELAVE, TRANSPORTA, SKLADIŠENJA IN ODPOŠILJANJA, IZVAJANJE KNJIGOVODSKIH NALOG, KOT SO PLAEVANJE RAUNOV, IZDAJANJE RAUNOV IN OBDELAVA IZPISKOV, IZDELAVA PROJEKCIJ DENARNEGA TOKA, IZDELAVA POROIL O PRODAJI IN ANALIZA,  FILTRIRANJE IN ODZIVANJE NA E-POŠTNA SPOROILA STRANK,  POSODABLJANJE VSEBINE SPLETNEGA MESTA,  DELO NA TEKOIH PROJEKTIH, KI PRISPEVAJO K DOBIKONOSNOSTI IN RASTI POSLOVANJA. , MOTIVIRANOST, RAUNSKE IN ANALITINE SPOSOBNOSTI, NAPREDEN UPORABNIK MICROSOFT EXCELA...

 • Company POŠTA SLOVENIJE D.O.O., Slomškov trg 10 , 2000 MARIBOR in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SVETOVALEC IN KOORDINATOR ZA DELO V POŠTNEM PROMETU, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH REFERENTSKIH OPRAVIL., Za zasedbo prostega delovnega mesta se zahteva strokovna izobrazba tehnolog poštnega prometa oz. drugi ustrezni poklici višješolskega in višje strokovnega izobraevanja. Alternativa: srednje tehnino in drugo strokovno izobraevanje in 5 let delovnih izkušenj s podroja dela. Zahteva se najmanj 1 leto delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delih. Dodatna funkcionalna znanja: Excel in Word–nadaljevalno znanje (Z), obvladovanje tujega jezika na ravni A1–anglešina (Z), vozniški izpit B kategorije (Z), obvladovanje Outlooka (Z), strokovni poštni izpit s podroja dela (S), interni preizkus iz varstva pri delu in poarne varnosti (S), slovensk...

 • Company POŠTA SLOVENIJE D.O.O., Slomškov trg 10 , 2000 MARIBOR in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  UPRAVITELJ TVEGANJ, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE OPERATIVNIH NALOG S PODROJA KORPORATIVNE VARNOSTI V SKUPINI PS., Za zasedbo prostega delovnega mesta se zahteva strokovna izobrazba ekonomist, pravnik, inenir raunalništva, inenir strojništva oz. drugi ustrezni poklici višješolskega in višje strokovnega izobraevanja. Alternativa: srednje tehnino in drugo strokovno izobraevanje in 5 let delovnih izkušenj s podroja dela. Zahteva se najmanj 1 leto delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delih. Dodatna funkcionalna znanja:  Word in Excel - osnovno znanje (Z), obvladovanje Outlooka (Z), interni preizkus iz varstva pri delu in poarne varnosti (S), vozniški izpit B kategorije (Z), obvladovanje tujega jezika na ravni A1-anglešina (Z), slovenski jezik – sred...

 • Company Triglav Svetovanje, zavarovalno zastopanje, d.o.o., Ljubljanska cesta 86 , 1230 DOMŽALE in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODI,ORGANIZIRA, KOORDINIRA IN NADZIRA DELO V KONTAKTNEM CENTRU. SODELUJE PRI PLANIRANJU TER USMERJA IN RAZVIJA SODELAVCE., pasivno znanje vsaj enega svetovnega jezika, ...

 • Company LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA DOLENJSKA - POSAVJE - BELA KRAJINA, Cesta krških žrtev 30 , 8270 KRŠKO in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SVETOVALEC ZA POSLOVANJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, koordiniranje razvojnih aktivnosti na podroju infrastrukture, okolja in prostora in energetike na obmoju regij,spremljanje in priprava poroil za podroje infrastrukture, okolja, prostora in energetike,priprava dokumentacije za izdelavo energetskih izkaznic,prijava na razpise za podroje infrastrukture, okolja, prostora in energetike,svetovanje v primeru energetskih sanacij javnih in zasebnih stavb,svetovanje obanom, izdelava projektne dokumentacije, sodelovanje na projektih,sodelovanje v delovnih telesih za izvajanje politik strukturnih skladov EU,spremljanje zakonodaje s podroja gospodarstva in negospodarstva,sodelovanje in povezovanje z domaimi in tujimi institucijami,priprava energetskih zasnov ter ener...

 • Company ProPlace, proizvodnja elektronskih komponent, d.o.o., Podskrajnik 34 , 1380 CERKNICA in Visoko
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, - VODENJE, NARTOVANJE IN ORGANIZIRANJE DELA ZNOTRAJ ODDELKA,- VODENJE MANJŠE SKUPINE LJUDI,- VODENJE IN PLANIRANJE OZIROMA DOLOANJE ASOVNIH TERMINOV IZVAJANJA OPERACIJ OD NAROILA DO DOBAVE ARTIKLOV,-NADZOR NAD DOBAVNIMI ROKI IZDELKOV IN STORITEV PODJETJA PLAN,- PLANIRANJE PROIZVODNJE NA MAKRO NIVOJU,- OBDELAVA REDNIH PONAVLJAJOIH NAROIL IN KOMUNIKACIJA S STRANKAMI GLEDE LE TEH,- SPREMLJANJE KOMUNIKACIJ IN USKLAJEVANJE DELA MED ODDELKI PODJETJA (NABAVA, PRODAJA, PROIZVODNJA, SKLADIŠE, TEHNOLOGIJA),- PREVZEM IN SKRB ZA REŠEVANJE PRODAJNO LOGISTINIH ZADEV,- IZVAJANJE ADMINISTRATIVNO TEHNINEGA POSLOVANJA GLEDE NA POTREBE PROCESNIH POSTOPKOV (SLEDLJIVOST, POSLOVNO INFORMACIJSKI SISTEM, CRM...),- VOD...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Management and organization analysts Edit filters