Jobmonitor. Search results for Management and organization analysts

13 Jobs found

Used filters:
 • Management and organization analystsx
Displaying 1-13 of 13 results.
 • Company GRAPAK TISKARNA IN KARTONAŽA KRŠKO D.O.O., POD GORO 9 A, 8270 KRŠKO in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  KONTROLOR ZA KAKOVOST POSLOVANJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, AURNO VODENJE POSLOVNIKA, NAVODIL, POSTOPKOV, KONTROLA KAKOVOSTI V VSEH FAZAH DELOVNEGA PROCESA., poznavanje standarda ISO 9001:2015, dopoldan...

 • Company LJUBLJANA NEPREMIČNINE D.O.O., CESTA NA BRDO 69 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE TIMA, ORGANIZACIJA DELA, SKRB KLJUNIH STRANK, MOTIVIRANJE EKIPE, SKRB ZA KAKOVOST PODATKOV V CRM, REALIZACIJA LETNEGA PLANA PRODAJE, SPREMLJANJE TRENDOV NA TRGU IN POTREB STRANK, IZKUŠNJE Z RAZVOJEM PRODAJE, ODLINE VODSTVENE IN ORGANIZACIJSKE SPOSOBNOSTI, IZKUŠNJE Z RAZVOJEM PRODAJE, IZKUŠNJE V B2B PRODAJI, KOMUNIKACIJSKE VEŠINE. PLAA 2000€ BRUTO, ...

 • Company FORI, FLEKSIBILNO ORGANIZIRANJE RAZVOJNIH IDEJ, D.O.O., PREŠERNOVA CESTA 1 A, 3320 VELENJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  KONTROLOR ZA KAKOVOST POSLOVANJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE ODDELKA KAKOVOSTI IN KONTROLE TER SKRB ZA POTEK DELA V SKLADU Z ZAKONSKO REGULATIVO, ZAHTEVAMI IN POTREBAMI - SKRBNIŠTVO PROCESNE KAKOVOSTI - SKRB ZA KAKOVOST IZDELKOV, KONTROLA IZDELKOV V PROCESU IZDELAVE TER IZVAJANJE VHODNE, VMESNE IN KONNE KONTROLE IZDELKOV IN MATERIALOV - VKLJUENOST V PROBLEMATIKO DOSEGANJA KVALITETE, REŠEVANJE REKLAMACIJ NA VHODU IN IZHODU - SVETOVANJE DELAVCEM PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH TEHNINIH OPRAVIL V SMISLU KAKOVOSTI - PRIPRAVA NAVODIL ZA POSAMEZNA DELA V SMISLU PROCESNE KAKOVOSTI - SPREMLJANJE IN NADZOR NAINA IZVAJANJA PRAVILNOSTI KONTROLNIH PROCESOV - SKRB ZA VODENJE TEHNINE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC NA PODROJU KAKOVOSTI - UVAJANJE IN SPREMLJANJE ZAGOTAVLJANJ...

 • Company MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Električna in elektronska oprema, Polje 15 , 5290 ŠEMPETER P in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ANALITIKI POSLOVNIH PROCESOV IN ORGANIZACIJE DELA, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SPREMLJANJE IN ANALIZIRANJE PROFITABILNOSTI PRODUKTNIH SEGMENTOV IN KUPCEV,  SODELOVANJE PRI IZBOLJŠAVI POSLOVNIH PROCESOV IN STRATEGIJ,  PODPORA VODSTVU PODJETJA, PROIZVODNIM VODJEM IN FINANCE-KONTROLING ODDELKU, PRIPRAVA STANDARDNIH IN “AD HOC” POROIL IN ANALIZ, SODELOVANJE PRI AKTIVNOSTIH OPTIMIZACIJE STROŠKOV IZDELKOV IN AKTIVNOSTI, SODELOVANJE V PROCESU NASTAVLJANJA TRANSFERNIH CEN IN KALKULACIJI STANDARDNIH LASTNIH CEN, DELO Z ERP KONTROLINŠKIM MODULOM (SAP, ETC.) IN SODELOVANJE PRI RAZVOJU NOVIH KONTROLINŠKIH METOD, IT PROCESOV IN PODPORE, NAPREDNO ZNANJE EXCELA, VKLJUENOST V MEDNARODNO SODELOVANJE S OSTALIMI SODELAVCI. , DIPLOMIRANI EKONOMIST,STROJNIK, MATEMATIK, ...

 • Company MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Električna in elektronska oprema, Polje 15 , 5290 ŠEMPETER P in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ANALITIKI POSLOVNIH PROCESOV IN ORGANIZACIJE DELA, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, DELO V SKLOPU RAZLINIH KONTROLINŠKIH PROCESOV, PREDVSEM PA V SKLOPU PROCESA POROANJA IN NARTOVANJA/PLANIRANJA, IZDELAVA NARTOV IN POROIL TER PRIPRAVA TAKO STANDARDNIH, »AD HOC« IN NOVIH PREDSTAVITEV TER ANALIZ, KONTROLING FINANNIH IZKAZOV, ANALIZIRANJE KAZALNIKOV POSLOVANJA (KPI), SODELOVANJE PRI AKTIVNOSTIH ZA STROŠKOVNO OPTIMIZIRANJE POSLOVANJA TER POJASNJEVANJE VSEBIN, IN SICER NA DNEVNI, TEDENSKI, MESENI IN LETNI OSNOVI, DELO S KONTROLINŠKO PROGRAMSKO OPREMO (SAP, MARS, MIK ITD.) TER SODELOVANJE PRI VZDREVANJU OBSTOJEIH IN RAZVOJU NOVIH KONTROLINŠKIH METOD, IT PODPORE IN PROCESOV, NAPREDNO ZNANJE EXCELA, SODELOVANJE V PROCESU POSTAVLJANJA IN KALKULIRANJE STANDARDNIH IN TRANSFERNIH CEN...

 • Company KOVIS proizvodna družba d.o.o., Brezina 102 , 8250 BREŽICE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  POSLOVNI ANALITIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ANALIZA IN USKLAJEVANJE ZAHTEV UPORABNIKOV , NARTOVANJE FUNKCIONALNOSTI IN UPORABNIŠKIH VMESNIKOV POSLOVNIH APLIKACIJ. TESTIRANJE RAUNALNIŠKIH APLIKACIJ, PRIPRAVA NAVODIL IN DRUGE DOKUMENTACIJE ZA UPORABNIKE, POMO UPORABNIKOM TER PRIPRAVA IN VODENJE IZOBRAEVANJ ZA UPORABNIKE, DELO S PODATKOVNIMI BAZAMI (SQL POIZVEDBE). PROGRAMIRANJE WEB APLIKACIJ, Znanje s podobnih delovnih mest. Znanje s podroja razvoja programske opreme, Znanje uporabe podatkovnih baz oz. jezika SQL (MS SQL Server ter drugih). Znanje programiranja Web aplikacij. Univ. oz. visoka izobrazba raunalniške, naravoslovne ali ekonomske smeri (zakljuena najmanj 1. bolonjska stopnja). Osebno urejenost in dobre komunikacijske sposobnosti (ustno in pisne...

 • Company KOVIS proizvodna družba d.o.o., Brezina 102 , 8250 BREŽICE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  POSLOVNI ANALITIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ANALIZA IN USKLAJEVANJE ZAHTEV UPORABNIKOV , NARTOVANJE FUNKCIONALNOSTI IN UPORABNIŠKIH VMESNIKOV POSLOVNIH APLIKACIJ. TESTIRANJE RAUNALNIŠKIH APLIKACIJ, PRIPRAVA NAVODIL IN DRUGE DOKUMENTACIJE ZA UPORABNIKE, POMO UPORABNIKOM TER PRIPRAVA IN VODENJE IZOBRAEVANJ ZA UPORABNIKE, DELO S PODATKOVNIMI BAZAMI (SQL POIZVEDBE). PROGRAMIRANJE WEB APLIKACIJ, Znanje s podobnih delovnih mest. Znanje s podroja razvoja programske opreme, Znanje uporabe podatkovnih baz oz. jezika SQL (MS SQL Server ter drugih). Znanje programiranja Web aplikacij. Univ. oz. visoka izobrazba raunalniške, naravoslovne ali ekonomske smeri (zakljuena najmanj 1. bolonjska stopnja). Osebno urejenost in dobre komunikacijske sposobnosti (ustno in pisne...

 • Company LJUBLJANA NEPREMIČNINE D.O.O., CESTA NA BRDO 69 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE TIMA, ORGANIZACIJA DELA, SKRB KLJUNIH STRANK, MOTIVIRANJE EKIPE, SKRB ZA KAKOVOST PODATKOV V CRM, REALIZACIJA LETNEGA PLANA PRODAJE, SPREMLJANJE TRENDOV NA TRGU IN POTREB STRANK, IZKUŠNJE Z RAZVOJEM PRODAJE, ODLINE VODSTVENE IN ORGANIZACIJSKE SPOSOBNOSTI, IZKUŠNJE Z RAZVOJEM PRODAJE, IZKUŠNJE V B2B PRODAJI, KOMUNIKACIJSKE VEŠINE. PLAA 2000€ BRUTO, ...

 • Company ProPlace, proizvodnja elektronskih komponent, d.o.o., Podskrajnik 34 , 1380 CERKNICA in Visoko
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  KOORDINATOR KAKOVOSTI, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, OPIS DELOVNEGA MESTA – PRIAKOVANJA: POSTAVLJANJE IN OPTIMIZIRANJE PROCESNE ORGANIZACIJE PODJETJA ,SPREMLJANJE S KAKOVOSTJO POVEZANIH DEJAVNIKOV V PODJETJU, USKLAJEVANJE NOTRANJIH PREDPISOV S STANDARDI ISO 9001, ISO 14001, SPREMLJANJE, POSODABLJANJE IN VODENJE PROCESOV TER DOKUMENTACIJE GLEDE ISO STANDARDOV, SPREMLJANJE, UGOTAVLJANJE IN REŠEVANJE MOREBITNIH NESKLADIJ V PROCESU KONTROLE KAKOVOSTI , ZBIRANJE IN VODENJE REŠEVANJA NESKLADIJ POVEZANIH S KAKOVOSTJO IZDELKOV V PROIZVODNJI, VODENJE OZIROMA IZVAJANJE REKLAMACIJSKIH POSTOPKOV (8D OBRAZCI), VODENJE IN DOPOLNJEVANJE POSLOVNIKA KAKOVOST, I OBASNO IZVAJANJE VZORNE KONTROLE IZDELKOV V PROIZVODNEM PROCESU (VHODNA IN IZHODNA KONTROLO), IZVAJANJE DOLOENIH ZAHTE...

 • Company KOVIS proizvodna družba d.o.o., Brezina 102 , 8250 BREŽICE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  POSLOVNI ANALITIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ANALIZA IN USKLAJEVANJE ZAHTEV UPORABNIKOV , NARTOVANJE FUNKCIONALNOSTI IN UPORABNIŠKIH VMESNIKOV POSLOVNIH APLIKACIJ. TESTIRANJE RAUNALNIŠKIH APLIKACIJ, PRIPRAVA NAVODIL IN DRUGE DOKUMENTACIJE ZA UPORABNIKE, POMO UPORABNIKOM TER PRIPRAVA IN VODENJE IZOBRAEVANJ ZA UPORABNIKE, DELO S PODATKOVNIMI BAZAMI (SQL POIZVEDBE). PROGRAMIRANJE WEB APLIKACIJ, Znanje s podobnih delovnih mest. Znanje s podroja razvoja programske opreme, Znanje uporabe podatkovnih baz oz. jezika SQL (MS SQL Server ter drugih). Znanje programiranja Web aplikacij. Univ. oz. visoka izobrazba raunalniške, naravoslovne ali ekonomske smeri (zakljuena najmanj 1. bolonjska stopnja). Osebno urejenost in dobre komunikacijske sposobnosti (ustno in pisne...

 • Company LJUBLJANA NEPREMIČNINE D.O.O., CESTA NA BRDO 69 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VODENJE TIMA, ORGANIZACIJA DELA, SKRB KLJUNIH STRANK, MOTIVIRANJE EKIPE, SKRB ZA KAKOVOST PODATKOV V CRM, REALIZACIJA LETNEGA PLANA PRODAJE, SPREMLJANJE TRENDOV NA TRGU IN POTREB STRANK, IZKUŠNJE Z RAZVOJEM PRODAJE, ODLINE VODSTVENE IN ORGANIZACIJSKE SPOSOBNOSTI, IZKUŠNJE Z RAZVOJEM PRODAJE, IZKUŠNJE V B2B PRODAJI, KOMUNIKACIJSKE VEŠINE. PLAA 2000€ BRUTO, ...

 • Company FORI, FLEKSIBILNO ORGANIZIRANJE RAZVOJNIH IDEJ, D.O.O., PREŠERNOVA CESTA 1 A, 3320 VELENJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  KONTROLOR ZA KAKOVOST POSLOVANJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, VODENJE ODDELKA KAKOVOSTI IN KONTROLE TER SKRB ZA POTEK DELA V SKLADU Z ZAKONSKO REGULATIVO, ZAHTEVAMI IN POTREBAMI - SKRBNIŠTVO PROCESNE KAKOVOSTI - SKRB ZA KAKOVOST IZDELKOV, KONTROLA IZDELKOV V PROCESU IZDELAVE TER IZVAJANJE VHODNE, VMESNE IN KONNE KONTROLE IZDELKOV IN MATERIALOV - VKLJUENOST V PROBLEMATIKO DOSEGANJA KVALITETE, REŠEVANJE REKLAMACIJ NA VHODU IN IZHODU - SVETOVANJE DELAVCEM PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH TEHNINIH OPRAVIL V SMISLU KAKOVOSTI - PRIPRAVA NAVODIL ZA POSAMEZNA DELA V SMISLU PROCESNE KAKOVOSTI - SPREMLJANJE IN NADZOR NAINA IZVAJANJA PRAVILNOSTI KONTROLNIH PROCESOV - SKRB ZA VODENJE TEHNINE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC NA PODROJU KAKOVOSTI - UVAJANJE IN SPREMLJANJE ZAGOTAVLJANJ...

 • Company BANKA SLOVENIJE, SLOVENSKA CESTA 35, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  POSLOVNI ANALITIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA IN SPREMLJANJE UKREPOV ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ SKLADNOSTI, PRIPRAVA ANALIZ TVEGANJ, SPREMLJANJE INCIDENTOV NA PODROJU SKLADNOSTI POSLOVANJA, SODELOVANJE PRI USPOSABLJANJU ZAPOSLENIH IN ŠIRJENJU ZAVEDANJA O ZAHTEVAH KODEKSA BS, ZAGOTAVLJANJE IN IZVAJANJE INFORMIRANJA ZAPOSLENIH GLEDE POMEMBNIH NOVOSTI IN SPREMEMB NA PODROJU SKLADNOSTI, DAJANJE POBUD, SVETOVANJE, SODELOVANJE PRI PRIPRAVLJANJU OSNUTKOV, SPREMEMB IN DOPOLNITEV PREDPISOV IN NAVODIL S PODROJA DELA SLUBE, NUDENJE STROKOVNE POMOI PRI IZVAJANJU DRUGIH NALOG POOBLAŠENCA ZA SKLADNOST POSLOVANJA (S POUDARKOM NA PODROJU VARSTVA OSEBNIH PODATKOV), SPREMLJANJE REGULATIVE, MEDNARODNIH STANDARDOV IN PRIPOROIL, SODELOVANJE V STROKOVNIH SKUPINAH BANKE SL...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Management and organization analysts Edit filters