Jobmonitor. Search results for Kitchen helpers

45 Jobs found

Used filters:
 • Kitchen helpersx
Displaying 1-45 of 45 results.
 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-ŠIŠKA, KUNAVERJEVA ULICA 15 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  KUHINJSKI POMONIKI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVLJANJE ZELENJAVE, SADJA IN DRUGIH SUROVIN PO NAROILU ODGOVORNEGA KUHARJA ALI VODJE OPRAVLJANJE POMOI PRI KUHANJU (PRIPRAVI) IN RAZDELJEVANJE OBROKOV POMIVANJE POSODE, HIGIENSKO VZDREVANJE POSODE, OPREME, PRIPOMOKOV, NAPRAV IN APARATOV IN PROSTOROV (KUHINJE, RESTAVRACIJE) SAMOSTOJNO KUHANJE V POPOLDANSKEM ASU - PRIPRAVLJANJE OBROKOV PO NORMATIVIH IN RECEPTURAH, PO PRAVILNI TEKSTURI Z UPOŠTEVANJEM NAVODIL ZA PRIPRAVO DIET IN POSEBNOSTI ZA STANOVALCE PRIPRAVLJANJE MIZ V JEDILNICI DOMA IN RAZDELJEVANJE OBROKOV V JEDILNICI TER PO POTREBI DRUGOD UPOŠTEVANJE HIGIENSKIH, VARNOSTNIH PREDPISOV, PLANA IŠENJA IN PRINCIPOV KOREKTNEGA OBNAŠANJA TER BONTONA STREBE STANOVALCEM OZIROMA GOSTOM IZVAJANJE VSEH NALOG...

 • Company FINRAST FINANČNO - RAČUNOVODSKE STORITVE D.O.O., PAPIRNIŠKA ULICA 19 , 8270 KRŠKO in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  KUHINJSKI POMONIKI, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, PRIPRAVA SUHIH OBROKOV, EVIDENTIRANJE RAZDELJENIH OBROKOV, PRIPRAVA SOLAT, PRODAJA ARTIKLOV, , ...

 • Company GOSTILNA IN PIZZERIA PRI BRAJDI, JELKA RENER S.P., Komen 121 , 6223 KOMEN in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  KUHINJSKI POMONIK (NE NA DOMU), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI PRIPAVI JEDI IN PEKI PIC, , dvoizmensko...

 • Company OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE, GLAVARJEVA CESTA 37 , 1218 KOMENDA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  KUHINJSKI POMONIKI, poskusno delo , Doloen as  oz. nadomešanje delavke- do vrnitve delavke z daljše odsotnosti., polni delovni as, 40, V DELEU 0,75 DELOVNEGA ASA BO DELAVEC OPRAVLJAL NASLEDNJA DELA: KUHARSKI POMONIK, KI ISTI MIZE, KUHINJSKA PODROJA IN POMIVA POSODO, PRIPRAVLJA SESTAVINE TER OPRAVLJA DRUGA DELA V POMO DELAVCEM, KI PRIPRAVLJAJO ALI SERVIRAJO HRANO IN PIJAO. V DELEU 0,25 DELOVNEGA ASA PA BO DELAVEC OPRAVLJAL DELA KOT ISTILEC II. IN BO SKRBEL ZA IŠENJE PROSTOROV ŠOLE IN OKOLICE, STEKLENIH POVRŠIN, PREZRAEVANJE, ODNAŠANJE ODPADKOV NA USTREZNO DEPONIJO TER OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA PO NAVODILIH RAVNATELJA/POMONIKA RAVNATELJA IN VODJE DISLOCIRANE ENOTE., , dopoldan...

 • Company VRTEC MOJCA, LEVIČNIKOVA ULICA 11, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  POMONIK V KUHINJI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. 31.8.2021, skrajšan delovni as, 20, PRIPRAVA IVIL ZA KUHANJE, POMO PRI IZDAJI HRANE, POMO PRI KUHARSKIH OPRAVILIH, SPREJEMANJU IN SKLADIŠENJU IVIL, POMIVANJE POSODE, IŠENJE KUHINJE, STROJEV IN NAPRAV, ODNAŠANJE ODPADKOV TER DRUGA DELA PO NAVODILU VODJE KUHINJE IN VODSTVA, Potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo Okrajnega sodiša, da oseba ni v kazenskem postopku, opraviti izpit iz varstva pri delu in preizkus znanja na podroju higiene ivil ZHR in HACCP za vrtce - za izbranega kandidata, ...

 • Company VITAL GOSTINSTVO IN TRGOVINA D.O.O., TOVARNIŠKA CESTA 7 , 2325 KIDRIČEVO in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  KUHINJSKI POMONIKI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE POMONIH DEL IN DELJENJE HRANE (12710), DOKONANA OŠ, USO PROGRAM, PKV PROGRAM Dodatna znanja zahtevana: VOZNIK B KATEGORIJE , ...

 • Company GOSTILNA PR´TAVČAR, Adrijana Krnc s.p., Begunje na Gorenjskem 73 , 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  KUHINJSKI POMONIKI, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, skrajšan delovni as, 30, IŠENJE KUHINJE, PODROIJ ZA PRIPRAVO HRANE IN PODROIJ ZA STREBO; POMO KUHARJU PRI PRIPRAVI HRANE Z UMIVANJEM, LUPLJENJEM, SEKANJEM, REZANJEM, MERJENJEM IN MEŠANJEM SESTAVIN; RAZPAKIRANJE IN SHRANJEVANJE ZALOG V HLADILNIKIH, OMARAH IN DRUGIH PODROJIH ZA SKLADIŠENJE; UMIVANJE POSODE IN KUHINJSKIH PRIPOMOKOV TER NJIHOVO ZLAGANJE;, , ...

 • Company WALDORFSKA KUHINJA, oskrba z jedmi, d.o.o., Perunova ulica 5 , 2000 MARIBOR in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  KUHINJSKI POMONIK (NE NA DOMU), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POMO V ŠOLSKI KUHINJI. PRIPRAVE, KUHANJE, POMIVANJE POSODE, IŠENJE PROSTOROV., , dopoldan...

 • Company Grajska gostilnica, Borut Salmič s.p., Kranjska cesta 2 , 4240 RADOVLJICA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  KUHINJSKI POMONIKI, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO V KUHINJI, , dvoizmensko...

 • Company PIZZERIA IN AVTOPRALNICA MC, BERNARDA MAJCEN s.p., Celjska cesta 3 , 3212 VOJNIK in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  KUHINJSKI POMONIKI, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMONIK V KUHINJI M/, , dvoizmensko...

 • Company D ART Miroslav Banovšek s.p., Restavracija Dagara, Stegne 13 C, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  KUHINJSKI POMONIKI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as  oz. 31.12.2020, polni delovni as, 40, POMO PRI PRIPRAVI HRANE, IŠENJE KUHINJE, POMIVANJE POSODE, PRIPRAVA TESTA ZA BUREKE, , dopoldan...

 • Company HIT ALPINEA, Družba za turizem, d.o.o., Borovška cesta 99 , 4280 KRANJSKA GORA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  POMONIK V KUHINJI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, - PRIPRAVLJANJE ENOSTAVNIH JEDI IZ PENZIONSKE PONUDBE IN POMO PRI PRIPRAVI JEDI PO NAROILU- IŠENJE IN PRIPRAVA IVIL- RONO IN STROJNO POMIVANJE BELE IN RNE KUHINJSKE POSODE IN JEDILNEGA PRIBORA- VZDREVANJE REDA IN ISTOE V KUHINJI IN SKLADIŠNIH PROSTORIH- IZVAJANJE HACCP STANDARDOV S CILJEM PRIMERNEGA RAVNANJA IN SHRANJEVANJA IVIL- IZVAJANJE IN UPOŠTEVANJE VSEH NAVODIL IN ZAHTEV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA, VAROVANJA OKOLJA IN PREMOENJA- DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., , dvoizmensko...

 • Company PARTNER PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE D.O.O., PODGORSKA CESTA 2 , 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  KUHINJSKI POMONIK (NE NA DOMU), poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMONA DELA V KUHINJI, PEKA PIC, KRUHA BURGERJEV,.., , ...

 • Company VRTEC ANTONA MEDVEDA KAMNIK, Novi trg 26 B, 1241 KAMNIK in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  KUHINJSKI POMONIKI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. do 31.8.2021 , skrajšan delovni as, 20, DNEVNO SODELUJE PRI PRIPRAVI IN POCIONIRANJU TOPLIH, HLADNIH IN DIETNIH OBROKOV V VRTCU., Povean obseg dela. V VLOGI NAVEDITE ELEKTRONSKI NASLOV ZA OBVEŠANJE. VLOGI JE POTREBNO PRILOITI POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI., ...

 • Company DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o., PE Center starejših Cerknica, Cesta pod Slivnico 1 , 138 in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  KUHINJSKI POMONIKI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VZDREVANJE KUHINJSKIH PRIPOMOKOV IN OPREME PO SANITARNIH PRAVILIH, POMO PRI PRIPRAVI, KUHANJU NAVADNE IN DIETNE HRANE PO JEDILNIKIH, PRIPRAVA VZORCEV HRANE PO ZAHTEVAH SANITARNE INŠPEKCIJE IN NAVODILU NADREJENIH, PRIPRAVA ZAJTRKOV IN DIETNE MALICE TER TOPLIH NAPITKOV, POMIVANJE POSODE, SERVIRANJE OBROKOV, IŠENJE KUHINJE (IŠENJE SKLADIŠ, HLADILNIKOV, TOPLOTNEGA DELA, VOZIKOV, PEIC, TAL, …), VSE DRUGE NALOGE PO NALOGU POSLOVODSTVA., , dvoizmensko...

 • Company TERME DOBRNA, TERMALNO ZDRAVILIŠČE D.D., DOBRNA 50 , 3204 DOBRNA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  KUHINJSKI POMONIKI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, RONO IN STROJNO POMIVANJE RNE IN BELE POSODE, IŠENJE KUHINJSKIH STOJEV, IŠENJE TAL,DELO V DVEH IZMENAH, , ...

 • Company PREHRANA TULI PODJETJE ZA PRIPRAVO IN DISTRIBUCIJO HRANE D.O.O., CESTA XIV. DIVIZIJE 44, 3220 ŠTORE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  KUHINJSKI POMONIKI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - POMIVANJE POSODE,- POSPRAVLJANJE POSODE,- UPORABA PREDPISANIH ZAŠITNIH SREDSTEV PRI DELU,- POMO PRI KUHINJSKIH OPRAVILIH, PRIPRAVA SUROVIN, MESA, ZELENJAVE ZA KUHINJSKOOBDELAVO, PREDPRIPRAVA JEDI,- IZVAJANJE POTREBNIH DEL PRI RAZDELJEVANJU TOPLIH IN HLADNIH OBROKOV, SERVIRANJE JEDI,- OBASNA PRIPRAVA MALICE, PAKIRANJE IN PRIPRAVA JEDI ZA TRANSPORT,- SODELOVANJE PRI TRANSPORTU JEDI,- IZVAJANJE POTREBNIH DEL PRI VZDREVANJU ISTOE DELOVNIH SREDSTEV IN PROSTOROV,- PRIPRAVA ISTILNIH SREDSTEV, ISTILNE OPREME IN PROSTOROV ZA IŠENJE,- IŠENJE KUHINJE, RAZKUEVANJE TAL, STEN IN DELOVNIH POVRŠIN,- IŠENJE OPREME, STROJEV IN NAPRAV,- ODSTRANJEVANJE ODPADKOV, NAMEŠANJE TOALETNIH SREDSTEV,- POMO PRI SKLADIŠNIH OPRAVILIH,- OPR...

 • Company OSNOVNA ŠOLA CVETKA GOLARJA, Frankovo naselje 51 , 4220 ŠKOFJA LOKA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  KUHINJSKI POMONIKI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. 31.8.2021, polni delovni as, 40, POMO PRI POSAMEZNIH KUHARSKIH OPRAVILIH V ŠOLSKI KUHINJI, Kandidati morajo predloiti pismeno potrdilo iz kazenske evidence, da niso bili pravnomono obsojeni, ki ga dobijo na Ministrstvu za pravosodje (Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij). , ...

 • Company OSNOVNA ŠOLA RADLJE OB DRAVI, KOROŠKA CESTA 17, 2360 RADLJE OB DRAVI in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  KUHINJSKI POMONIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Doloen as  oz. 31.10.2020, skrajšan delovni as, 30, POMO PRI PRIPRAVI OBROKOV, RAZDELJEVANJU, PRI TRANSPORTU IVIL IN JEDI. VZDREVANJE REDA IN ISTOE DELOVNIH OBMOIJ V KUHINJI IN JEDILNICI. POMIVANJE POSODE, PRIBORA TER NAPRAV, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA PO NAVODILIH NADREJENIH., Potrdilo o nekaznovanosti., ...

 • Company KITC Klubski izobraževalni in trgovinski center, Ljubljana, d.o.o., LETALIŠKA CESTA 27, 1000 LJUBLJA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  KUHINJSKI POMONIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI PRIPRAVI DNEVNIH OBROKOV, IŠENJE IVIL ZA PRIPRAVO OBROKOV, POMO PRI POSAMEZNIH KUHARSKIH OPRAVILIH - PANIRANJE, CVRENJE, PRIPRAVA SLADIC IPD., POMO PRI ODMERJANJU IN IZDAJI HRANE,  POMO PRI SPREJEMANJU IN SHRANJEVANJU IVIL IN DRUGEGA POTREBNEGA MATERIALA, POMIVANJE POSODE IŠENJE VSEH NAPRAV, STROJEV IN DRUGIH DELOVNIH POVRŠIN., natannost, samostojnost, sposobnost za delo v timu, veselje do dela v kuhinji. DELO POTEKA V DVEH IZMENAH OD 7. DO 15. URE IN OD 10. DO 18. URE. SOBOTE, NEDELJE IN PRAZNIKI SO DELA PROSTI., dvoizmensko...

 • Company PASUS gostinstvo d.o.o., Mestni trg 19 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  KUHINJSKI POMONIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, POMIVANJE POSODE , KOZARCEV, KRONIKOV IN IŠENJE GOSTINSKEGA LOKALA, DELOVNIH POVRŠIN..., OSEBA NAJ BO FIZINO ZDRAVA. DELO  POTEKA V 2 IZMENAH PO 4ure kasneje je mona zaposlitev na 8h , deljen delovni as...

 • Company GOSTIŠČE ULIPI gostinstvo in turizem d.o.o., Zeče 35 , 3210 SLOVENSKE KONJICE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  POMIVALEC POSODE, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 20, POMIVANJE POSODE, IŠENJE KUHINJE, POMO PRI PRIPRAVI JEDI., , dvoizmensko...

 • Company Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož - Centro per la comunicazione, l'udito e la pronuncia in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  KUHINJSKI POMONIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Doloen as  oz. 31.08.2021, polni delovni as, 40, IŠENJE KUHINJ, PODROIJ ZA PRIPRAVO HRANE IN PODROIJ ZA STREBO, POMO KUHARJEM IN VODJEM KUHINJ PRI PRIPRAVI HRANE Z UMIVANJEM, LUPLJENJEM, SEKANJEM, REZANJEM, MERJENJEM IN MEŠANJEM SESTAVIN (C) ZBIRANJE KRONIKOV ZA STREBO, RAZPAKIRANJE IN SHRANJEVANJE ZALOG V HLADILNIKIH, OMARAH IN DRUGIH PODROJIH ZA SKLADIŠENJE, UMIVANJE POSODE IN KUHINJSKIH PRIPOMOKOV TER NJIHOVO ZLAGANJE, PREVERJANJE, PRENAŠANJE, TEHTANJE IN SKLADIŠENJE ZALOG V HLADILNIKIH, OMARAH IN DRUGIH PODROJIH ZA SKLADIŠENJE, PRIPRAVO, KUHANJE, PRAENJE IN SEGREVANJE PREPROSTIH SESTAVIN HRANE., MORALNO ETINI POGOJI: NEKAZNOVANOST ZA KAZNIVA DEJANJA ZOPER MORALO IN MLADINO, VESELJE DO DELA Z OTROKI S PP ., ...

 • Company LEDAS PODJETJE ZA PREDELAVO IN PRODAJO MESNIH IZDELKOV, D.O.O., CELJE, Lava 7 F, 3000 CELJE in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  KUHINJSKI POMONIK (NE NA DOMU), poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, išenje in pripravljanje solate, pomivanje posode, streba malic, , ...

 • Company VRTEC GALJEVICA, Galjevica 35 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  KUHINJSKI POMONIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, skrajšan delovni as, 20, PO NAVODILU KUHARJA ALI GLAVNEGA KUHARJA IZVAJANJE PREDPRIPRAVE IVIL, PRIPRAVE HRANE (DNEVNI OBROKI) IN SODELOVANJE V KUHINJI.NADOMEŠANJE DELAVKE NA DALJŠI BOLNIŠKI ODSOTNOSTI.GIBLJIV DELOVNI AS MED 10.00 IN 15.00 URO., Zahtevana izobrazba: nija poklicna-smer gostinstvo ali druga ustrezna smer. Potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni bila pravnomono obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju ve kot 6 mesecev in da oseba ni bila pravnomono obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost ter da ni bil uveden kazenski postopek zoper spolno nedotakljivost (107 a. len ZOFVI). Potrdili iz Ministrstva za p...

 • Company RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - ZVEZA ZDRUŽENJ, Mirje 19 , 1000 LJUBLJANA in Ankaran
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  KUHINJSKI POMONIKI, poskusno delo , Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, KUHANJE HRANE PO NAVODILIH VODJE IZMENE OZIROMA GLAVNEGA KUHARJA, SODELUJE PRI PRIPRAVI PREDLOGOV POSAMEZNIH OBROKOV, POMO PRI PRIPRAVLJANJU VSEH VRST JEDI, DIETETINIH JEDI TER VSEH VRST SLAŠIC,SKRBI ZA UPOŠTEVANJE NAEL SISTEMA HACCP, SKRBI ZA HIGIENO PRI DELU Z IVILI IN OSEBNO HIGIENO, SKRBI ZA KAKOVOST DELA IN STORITEV, PREVOZ HRANE, SORTIRANJE IN PRIMERNO SHRANJEVANJE ORGANSKIH ODPADKOV,PO POTREBI POMO NATAKARJEM IN KUHARJEM, SKRB ZA ISTOO IN UREJENOST DELOVNEGA OKOLJA IN PRIPRAV DELOVNIH STROJEV, UPOŠTEVANJE PREDPISOV ZA DELO Z IVILI, POMIVANJE POSODE IN INVENTARJA TER IŠENJE DELOVNIH PROSTOROV, UPORABA ISTIL V SKLADU Z NORMATIVI., Kandidati naj pošljejo vlogo po pošti na MZL Debeli rti, Jadranska cesta 73, 6...

 • Company Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  KUHINJSKI POMONIKI, poskusno delo , Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, RONO IN STROJNO POMIVANJE POSODE IN PRIBORA. IŠENJE KUHINJSKIH PROSTOROV, OPREME. PRIPRAVLJANJE ZELENJAVE IN IVIL. IZVAJANJE ENOSTAVNIH PRIPRAV JEDI. PRIPRAVA GOSTINSKEGA PROSTORA.IZVAJANJE ENOSTAVNIH DEL V STREBI.SKRB ZA ISTOO DELOVNEGA MESTA.SODELOVANJE V PROJEKTIH.IZVAJANJE VSEH OPRAVIL V SKLADU Z ZAKONSKIMI PREDPISI, INTERNIMI PREDPISI, POSTOPKI IN CILJI.SKRB ZA VARNO DELO TER ISTO IN UREJENO DELOVNO OKOLJE.POROANJE O OPRAVLJENEM DELU.SAMOIZOBRAEVANJE, IZMENJAVA ZNANJ IN PRENOS ZANJ NA SODELAVCE.IZVAJANJE DRUGIH NALOG IN OPRAVIL ZNOTRAJ DELOVNEGA PODROJA SKLADNO Z DELOVNO USPOSOBLJENOSTJO, NAVODILI OZIROMA PO NALOGU NADREJENEGA., , dvoizmensko...

 • Company POMARANČA GOSTINSTVO, TURIZEM D.O.O., OB DRAVI 3 A, 2250 PTUJ in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  KUHINJSKI POMONIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI PRIPRAVLJANJU IN KUHANJU JEDI, POMO PRI DELU V KUHINJI, POMIVANJE POSODE, SKRB ZA UREJENOST IN ISTOO DELOVNIH SREDSTEV TER PROSTOROV, , dvoizmensko...

 • Company OSNOVNA ŠOLA ARTIČE, ARTIČE 39 , 8253 ARTIČE in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  KUHINJSKI POMONIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve odsotne delavke, polni delovni as, 40, POMIVANJE POSODE, STROJEV, SKRBI ZA PRAVILNO SORTIRANJE ODPADNE HRANE, POMIVA IN POMETA TLA, SKRBI ZA ISTOO V KUHINJI, POMO PRI PRIPRAVI IN RAZDELJEVANJU OBROKOV, PRIPRAVA IVIL, vlogi priloite še ivljenjepis, dokazilo o izobrazbi (kuhar,pek,slašiar), potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku, ...

 • Company DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON TRBOVLJE - ENOTA PREBOLD, Na zelenici 20 , 3312 PREBOLD in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  KUHINJSKI POMONIKI, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, - PRIPRAVLJANJE IN IŠENJE IVIL,- PRIPRAVA IN POSPRAVLJANJE POGRINJKOV ZA OSKRBOVANCE,- SERVIRANJE OBROKOV,- PRIPRAVA IN SERVIRANJE HLADNIH IN TOPLIH NAPITKOV TER SLAŠIARSKIH IZDELKOV V BIFEJU,- IŠENJE DELOVNIH PROSTOROV, POSODE, DELOVNIH PRIPOMOKOV IN STROJEV,- IŠENJE POMONIH PROSTOROV, JEDILNICE, GARDEROBE, SKLADIŠ IN OBRAUNAVANJE IZTRKA BIFEJA,- IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM PO NAVODILU NADREJENEGA, - Potrpeljivost, komunikativnost, natannost in zanesljivost, - Aktivno znanje slovenskega jezika - Delo v 2 izmenah - 6 delovni tednik - Delo ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih KANDIDATI NAJ VLOGI PRILOIJO DOKAZILA O IZOBRAZBI., dvoizmensko...

 • Company ESPADA, kadrovsko svetovanje, d.o.o., Ljubljanska cesta 13 D, 1236 TRZIN in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  KUHINJSKI POMONIK (NE NA DOMU), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, PREDPRIPRAVA IN POMO V KUHINJI, POSPRAVLJANJE IN POMIVANJE POSODE, IŠENJE DELOVNIH POVRŠIN, DELOVNIH SREDSTEV IN PROSTOROV, OSKRBOVANJE DELILNE LINIJE., ŠTIRIIZMENSKO DELO, DELO TUDI OB VIKENDIH. PRIETEK DELA: SEPTEMBER 2020. PRIAKUJEMO: IZKUŠNJE NA PODOBNIH DELOVNIH MESTIH, VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE, DINAMINO OSEBO, VESELJE DO DELA IN TIMSKEGA DELA. PONUJAMO: RAZVOJ V NAPREDNEM IN USPEŠNEM PODJETJU, PRIMERNO IN REDNO PLAILO, VELIKO MONOSTI ZA IZOBRAEVANJE IN NAPREDOVANJE,  DOSTOP DO ŠIROKE BAZE ZNANJA, ...

 • Company GIMNAZIJA ŠIŠKA, Aljaževa ulica 32 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  KUHINJSKI POMONIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 8 mesecev oz. 31.5.2021, skrajšan delovni as, 20, POMAGA PRI PRIPRAVI DNEVNIH OBROKOV, ISTI IVILA, POMIVA POSODO, ISTI POMIVALNICO, DELITEV OBROKOV, , dvoizmensko...

 • Company ESPADA, kadrovsko svetovanje, d.o.o., Ljubljanska cesta 13 D, 1236 TRZIN in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  KUHINJSKI POMONIK (NE NA DOMU), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 25, PREDPRIPRAVA IN POMO V KUHINJI, POSPRAVLJANJE IN POMIVANJE POSODE, IŠENJE DELOVNIH POVRŠIN, DELOVNIH SREDSTEV IN PROSTOROV, OSKRBOVANJE DELILNE LINIJE IN DELITEV HRANE, RAZVOZ HRANE., ENOIZMENSKO DELO,  PRIETEK DELA: SEPTEMBER 2020. PRIAKUJEMO: IZKUŠNJE NA PODOBNIH DELOVNIH MESTIH,  VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE, DINAMINO OSEBO, VESELJE DO DELA IN TIMSKEGA DELA. PONUJAMO: KRAJŠI DELOVNI AS 25 UR NA TEDEN, RAZVOJ V NAPREDNEM IN USPEŠNEM PODJETJU, PRIMERNO IN REDNO PLAILO, VELIKO MONOSTI ZA IZOBRAEVANJE IN NAPREDOVANJE, DOSTOP DO ŠIROKE BAZE ZNANJA, ...

 • Company ESPADA, kadrovsko svetovanje, d.o.o., Ljubljanska cesta 13 D, 1236 TRZIN in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  KUHINJSKI POMONIK (NE NA DOMU), poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 20, PREDPRIPRAVA IN POMO V KUHINJI, POSPRAVLJANJE IN POMIVANJE POSODE, IŠENJE DELOVNIH POVRŠIN, DELOVNIH SREDSTEV IN PROSTOROV, OSKRBOVANJE DELILNE LINIJE.,  VEIZMENSKO DELO, DELO OB VIKENDIH,  PRIETEK DELA: OKTOBER 2020. PRIAKUJEMO: KRAJŠI DELOVNI AS 20 UR NA TEDEN, IZKUŠNJE NA PODOBNIH DELOVNIH MESTIH, VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE, DINAMINO OSEBO, VESELJE DO DELA IN TIMSKEGA DELA., ...

 • Company GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA KAMNIK, Novi trg 41 A, 1241 KAMNIK in Bloke
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  POMONIK V KUHINJI, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMAGA PRI PRIPRAVI OBROKOV, ISTI IVILA, POMAGA PRI SPREJEMANJU IN SHRANJEVANJU IVIL IN DRUGEGA MATERIALA, PRIPRAVLJA POGRINJKE, POMIVA POSODO, ISTI DELOVNE NAPRAVE, STROJE IN DELOVNE POVRŠINE, SKRBI ZA ISTOO V JEDILNICI, UPOŠTEVA NAVODILA IN NOVOSTI-HACCP, RAZVAA OBROKE S ŠOLSKIM KOMBIJEM ZUNANJIM NARONIKOM, OPRAVLJA DRUGE NALOGE PO SISTEMIZACIJI DELOVNEGA MESTA, NAVODILIH KUHARJA, GLAVNEGA KUHARJA IN VODSTVA ŠOLE SKLADNO S PREDPISI., POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI Z MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE IN OKRAJNEGA SODIŠA., dopoldan...

 • Company VIDAX, družba za gostinstvo, trgovino, trženje, proizvodnjo, poslovni inženiring in druge storitve, in Bloke
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  KUHINJSKI POMONIK (NE NA DOMU), poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, priprava hrane in sestavin ter pomo glavnemu kuharju, , dvoizmensko...

 • Company Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidn in Bloke
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  KUHINJSKI POMONIKI, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMAGA PRI PRIPRAVI DNEVNIH OBROKOV, ISTI IVILA ZA PRIPRAVO OBROKOV, POMAGA ODMERJATI IN IZDAJATI HRANO, POMAGA PRI SPREJEMANJU IN SHRANJEVANJU IVIL IN DRUGEGA POTREBNEGA MATERIALA, POMAGA PRI PRIPRAVI POGRINJKOV, POMIVA POSODO TER OPRAVLJA DRUGA DELA PO NAVODILIH VODSTVA, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo iz kazenske evidence, delo mono v popoldanskem asu, ...

 • Company MARGERITA gostinstvo d.o.o., Trg Toneta Čufarja 3 , 4270 JESENICE in Bloke
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  POMONIK V KUHINJI, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, Pomo kuharju pri pripravi jedi, priprava ivil, pomivanje posode, , dvoizmensko...

 • Company RESTAVRACIJA BOEM Marica Žigo s.p., Belokriška cesta 68 , 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE in Bloke
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  KUHINJSKI POMONIKI, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, pomo pri pripravi hrane, , dvoizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA NOVA GORICA, ULICA PADLIH BORCEV 13 A, 5290 ŠEMPETER PRI GORI in Bloke
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  KUHINJSKI POMONIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Doloen as, 4 mesece, polni delovni as, 40, PRANJE POSODE IN DRUGA ENOSTAVNA DELA V SLUBI, GROBA PRIPRAVA ZELENJAVE IN DRUGIH IVIL, VZDRUJE ISTOO DELOVNIH PROSTOROV IN SREDSTEV, TRANSPORT KONTEJNERJEV S HRANO NA ODDELKE IN IZ ODDELKA, STROJNO IN RONO PRANJE POSODE, ODSTRANJEVANJE OSTANKOV HRANE IZ POSODE (IZ KONTEJNERJEV), VZDREVANJE HIGIENE IN REDNO IŠENJE DELOVNIH PROSTOROV, SREDSTEV IN OPREME, NALAGANJE PLADNJEV S HRANO V KONTEJNERJE, IŠENJE POSODE V OBRATU DRUBENE PREHRANE, SE RAVNA PO POSTOPKIH HACCP, UPRAVLJANJE Z DELOVNIMI STROJI, NAPRAVAMI TER SREDSTVI ZA DELO NA DELOVIŠU, PRAKTINO USPOSABLJANJE IN MENTORSTVO NOVO SPREJETIM SODELAVCEM, PRIPRAVNIKOM TER MENTORSKO DELO S ŠTUDENTI,..., Pogoji: osnovna šola. Kandidati morajo pisni prijavi ...

 • Company DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA, ARTO 13, 8293 STUDENEC in Sevnica
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  KUHINJSKI POMONIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, PRIPRAVLJANJE IN IŠENJE IVIL, IZVAJANJE SANITARNO HIGIENSKEGA REIMA, SKRB ZA KAKOVOSTNO IN NEOPORENO PRIPRAVO PREHRANE IN TRANSPORT DO RAZDELITVE, IŠENJE DELOVNIH PROSTOROV, POSOD DELOVNIH PRIPOMOKOV IN STROJEV, OPRAVLJANJE OSTALIH DEL IN NALOG PO NAVODILIH NADREJENEGA., Natannost, zanesljivost, ustvena stabilnost, osebna urejenost. Zaelene so delovne izkušnje s podroja gostinstva. Priloiti dokazilo o izobrazbi, morebitnih usposabljanjih. Delovno mesto je v enoti Dom upokojencev Sevnica. Dvoizmensko delo. Nadomešanje dolgotrajne bolniške odsotnosti. Vlogo z dokazili poslati po pošti, z navedbo številke razpisa prostega delovnega mesta., ...

 • Company DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, POTRČEVA ULICA 1 , 2319 POLJČANE in Bloke
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  KUHINJSKI POMONIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Doloen as  oz. do 21. 8. 2022, polni delovni as, 40, IŠENJE IN PRIPRAVLJANJE IVIL; SERVIRANJE HRANE UPORABNIKOM; IŠENJE DELOVNIH  PROSTOROV KUHINJE, POSODE, DELOVNIH PRIPOMOKOV IN  KUHINJSKIH APARATOV; PO POTREBI POMO PRI DELU VRTNARJA; OBASNA POMO PRI STREBI V OKREPEVALNICI; OPRAVLJA ŠE VSE NEPREDVIDENE NALOGE PO NAVODILU NADREJENEGA., OBVEZNA: poklicna šola; delovne izkušnje 3 mesece - podobna dela; poznavanje HACCP sistema; znanje slovenskega jezika; najmanj povprene rone spretnosti; natannost in zanesljivost; tolerantnost in prijaznost; primeren odnos do uporabnikov, ustvena stabilnost. ELENA: znanje osnov kuhanja; preizkus iz varstva pri delu in protipoarnega varstva., ...

 • Company PUTR, podjetje za gostinstvo in turizem, d.o.o., Mengeška cesta 67 , 1236 TRZIN in Bloke
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  KUHINJSKI POMONIKI, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE LAJIH KUHARSKIH NALOG PO SISTEMU DELA V RESTAVRACIJI PUTR, POMIVANJE POSODE, PRIPRAVA SOLAT. ELJENE LASTNOSTI: HITROST, DELOVNE IZKUŠNJE, UPOŠTEVANJE NAVODIL, SAMOINICIATIVNOST, OSNOVNO ZNANJE DELA KUHARSKEGA POMONIKA, , dvoizmensko...

 • Company TRGOVINA IN PROIZVODNJA MOJI ŠTRUKLJI, MONIKA VOGELNIK S.P., Deteljica 10 , 4290 TRŽIČ in Bloke
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  POMONIK V KUHINJI, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, POMO V KUHINJI. , Delo poteka v lokalu v BTC-ju., gibljiv/nestalen urnik...

 • Company DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR, Čufarjeva cesta 9 , 2000 MARIBOR in Bloke
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  KUHINJSKI POMONIKI, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PRIPRAVA IN IŠENJE IVIL, TRANSPORT HRANE IN IVIL,..., poznavanje predpisov HACCP, preizkus iz varstva pri delu, ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Kitchen helpers Edit filters