Jobmonitor. Search results for Home-based personal care workers

10 Jobs found

Used filters:
 • Home-based personal care workersx
Displaying 1-10 of 10 results.
 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV POLDE EBERL-JAMSKI, IZLAKE 13, 1411 IZLAKE in Bloke
  16.04.2021

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo , Doloen as  oz. zaradi poveanega obsega dela, polni delovni as, 40, -IZVAJANJE VSEH DEL IN NALOG S PODROJA POMOI PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH(POMO PRI OBLAENJU,SLAENJU,POMO PRI UMIVANJU,HRANJENJU,OPRAVLJANJU OSNOVNIH IVLJENJSKIH POTREB, VZDREVANJE IN NEGA ORTOPEDSKIH PRIPOMOKOV), -IZVAJANJE VSEH DEL IN NALOG S PODROJA GOSPODINJSKE POMOI(PRINAŠANJE ENEGA PRIPRAVLJENEGA OBROKA ALI NABAVA IVIL,PRIPRAVA ENEGA OBROKA HRANE,POMIVANJE UPORABLJENE POSODE,OSNOVNO IŠENJE BIVALNEGA DELA PROSTOROV Z ODNAŠANJEM SMETI,POSTILJANJE IN OSNOVNO VZDREVANJE SPALNEGA PROSTORA), -IZVAJANJE VSEH DEL IN NALOG S PODROJA POMO PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV(SPODBUJANJE IN VZDREVANJE SOCIALNEGA VKLJUEVANJA UPORABNIKA,SPREMLJANJE UPRAVIENCA PRI OPRA...

 • Company CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR, Trubarjeva ulica 27 , 2000 MARIBOR in Bloke
  16.04.2021

  SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev oz. vrnitve dolgotrajno odsotnih delavk, polni delovni as, 40, POMO PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH: POMO PRI OBLAENJU ALI SLAENJU, POMO PRI UMIVANJU, HRANJENJU IN OPRAVLJANJU OSNOVNIH  IVLJENJSKIH POTREB, VZDREVANJE IN NEGA OSEBNIH ORTOPEDSKIH PRIPOMOKOV, GOSPODINJSKA POMO: PRINAŠANJE ENEGA PRIPRAVLJENEGA OBROKA HRANE, NABAVA IVIL IN PRIPRAVA ENEGA OBROKA HRANE, POMIVANJE UPORABLJENE POSODE, OSNOVNO IŠENJE BIVALNEGA DELA PROSTOROV Z ODNAŠANJEM SMETI, POSTILJANJE IN OSNOVNO VZDREVANJE SPALNEGA PROSTORA, POMO PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV: VZPOSTAVLJANJE SOCIALNE MREE Z OKOLJEM, S PROSTOVOLJCI IN S SORODSTVOM, SPREMLJANJE UPORABNIKA PRI OPRAVLJANJU NUJNIH OBVEZNOSTI, INFORMIRANJE USTANOV O STANJU IN POTREBAH UPORABN...

 • Company ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE, Maroltova ulica 14 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 20, POMO PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, POMO PRI GIBANJU, POMO PRI NEGI...SKRB ZA GOSPODA Z MULTIPLO SKLEROZO, , dvoizmensko...

 • Company DOM UPOKOJENCEV KRANJ, CESTA 1. MAJA 59, 4000 KRANJ in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, - POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE UPRAVIENCA/UPORABNIKA POMOI, - GOSPODINJSKA POMO NA DOMU UPRAVIENCA, - OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV,- OPAZOVANJE  SPREMEMB POTREB UPRAVIENCEV IN POROANJE VODJI/KOORDINATORJU,- VODENJE EVIDENC OPRAVLJENIH STORITEV IN PRIPRAVA POROIL,- OSTALE NALOGE V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM IN PO NAVODILIH NADREJENEGA., Komunikativnost, tolerantnost, prijaznost, najmanj povprene roen spretnosti. Izpit B kategorije (ve kot 2 leti). Afiniteta do dela s starostniki., dvoizmensko...

 • Company DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE, ULICA STANETA BOKALA 4, 4270 JESENICE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, GOSPODINJSKA POMO NA DOMU UPRAVIENCA, POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE IN OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV .SODELOVANJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALNIH NARTOV POMOI. OPAZOVANJE IN SPREMLJANJE SPREMEMB POTREB UPRAVIENCEV IN POROANJE  VODENJE EVIDENC OPRAVLJENIH STORITEV IN PRIPRAVA POROIL. DRUGE NALOGE SPLOŠNEGA POMENA ZA DOM, V SKLADU Z 9. LENOM PRAVILNIKA O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST., Zaelena osnovna gerontološka znanja, ...

 • Company DOM OB SAVINJI CELJE, JURČIČEVA ULICA 6 , 3000 CELJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE, POMO PRI OSNOVNI OSKRBI, POMO PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, KOMUNIKATIVNOST, NATANNOST, PRIJAZNOST, ZANESLJIVOST, ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, TRANSPORT DIAGNOSTINIH VZORCEV KRVI IN KRVNIH PRIPRAVKOV, MEDICINSKE DOKUMENTACIJE IN IZVIDOV TER DRUGIH  MATERIALOV IN PRIPOMOKOV  -    GOSPODINJSKA DELA NA ENOTI IN SKRB ZA UREJENO ENOTO   -    DNEVNA IN GENERALNA IŠENJA AJNIH KUHINJ, HLADILNIKOV, SHRAMB ZA BOLNIŠKO PERILO  -    OSKRBA ZAPOSLENIH Z DELOVNIMI OBLEKAMI  -    IZVAJANJE DEL IN NALOG IZ OPISA DEL IN NALOG ZA POSAMEZNO DELOVIŠE, Zahtevane delovne izkušnje (meseci) do 24 , ...

 • Company DOM UPOKOJENCEV KRANJ, CESTA 1. MAJA 59, 4000 KRANJ in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, - POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE UPRAVIENCA/UPORABNIKA POMOI, - GOSPODINJSKA POMO NA DOMU UPRAVIENCA, - OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV,- OPAZOVANJE  SPREMEMB POTREB UPRAVIENCEV IN POROANJE VODJI/KOORDINATORJU,- VODENJE EVIDENC OPRAVLJENIH STORITEV IN PRIPRAVA POROIL,- OSTALE NALOGE V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM IN PO NAVODILIH NADREJENEGA., Komunikativnost, tolerantnost, prijaznost, najmanj povprene roen spretnosti. Izpit B kategorije (ve kot 2 leti). Afiniteta do dela s starostniki., dvoizmensko...

 • Company DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, POTRČEVA ULICA 1 , 2319 POLJČANE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. nadomešanje odsotnega delavca, skrajšan delovni as, 20, POMO  PRI OSKRBI STANOVALCEV; POMO PRI OSNOVNI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV; RAZDELJEVANJE HRANE, POMO PRI HRANJENJU STANOVALCEV; TRANSPORT STANOVALCEV NA AKTIVNOSTI IN TERAPIJE; HIGIENSKO VZDREVANJE POSTELJ, PRIPOMOKOV  IN NEPOSREDNE  OKOLICE STANOVALCEV TER SKUPNIH PROSTOROV; SKRB ZA OSEBNE STVARI IN PERILO STANOVALCEV; OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV, VODENJE EVIDENC, POROANJE; TRANSPORT MATERIALA, PRIPOMOKOV ZA NEGO IN OSKRBO; UVAJANJE NOVO ZAPOSLENIH; OPRAVLJA ŠE VSE NEPREDVIDENE NALOGE PO NAVODILU NADREJENEGA., OBVEZNA: konana poklicna šola;  delovne izkušnje 3 mesece - podroje zdravstvene nege in oskrbe; znanje slovenskega jezika; komunikativnost; tolerantnost ...

 • Company DOM UPOKOJENCEV KRANJ, CESTA 1. MAJA 59, 4000 KRANJ in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, - POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE UPRAVIENCA/UPORABNIKA POMOI, - GOSPODINJSKA POMO NA DOMU UPRAVIENCA, - OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV,- OPAZOVANJE  SPREMEMB POTREB UPRAVIENCEV IN POROANJE VODJI/KOORDINATORJU,- VODENJE EVIDENC OPRAVLJENIH STORITEV IN PRIPRAVA POROIL,- OSTALE NALOGE V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM IN PO NAVODILIH NADREJENEGA., Komunikativnost, tolerantnost, prijaznost, najmanj povprene roen spretnosti. Izpit B kategorije (ve kot 2 leti). Afiniteta do dela s starostniki., dvoizmensko...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Home-based personal care workers Edit filters