Jobmonitor. Search results for Home-based personal care workers

19 Jobs found

Used filters:
 • Home-based personal care workersx
Displaying 1-19 of 19 results.
 • Company VEZI VIZIJA, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Štorje 26 , 6210 SEŽANA in Bloke
  29.02.2020

  SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA STAREJŠIH OSEB NA DOMU., , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company OSKRBA IN POMOČ OLGA LUPŠA S.P., Kokoriči 26 , 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU in Bloke
  29.02.2020

  SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, samostojno izvajanje storitev socialne oskrbe, pomo pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjska pomo, pomo pri ohranjanju socialnih stikov, vodenje ustreznih evidenc ter ostala dela po navodilu nadrejenega, komunikativnost, fleksibilnost, smisel za delo s starejšimi, gibljiv/nestalen urnik...

 • Company DEMO, proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o., Majšperk 7 E, 2323 PTUJSKA GORA in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, POMO PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH, GOSPODINJSKA POMO, POMO PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, veselje do dela s starejšimi, poštenost, fleksibilnost, empatinost, gibljiv/nestalen urnik...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR, POTOČE 2, 4205 PREDDVOR in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, -IZVAJANJE GOSPODINJSKE POMOI (PRINAŠANJE ENEGA PRIPRAVLJENEGA OBROKA ALI NABAVA IVIL IN PRIPRAVA ENEGA OBROKA HRANE, POMIVANJE UPORABLJENE POSODE, OSNOVNO IŠENJE BIVALNEGA DELA PROSTOROV Z ODNAŠANJEM SMETI, POSTILJANJE IN OSNOVNO VZDREVANJE SPALNEGA PROSTORA  -POMOI PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH (POMO PRI OBLAENJU ALI SLAENJU, POMO PRI UMIVANJU, POMO PRI HRANJENJU, POMO PRI OPRAVLJANJU OSNOVNIH IVLJENJSKIH POTREB, POMO PRI VZDREVANJU IN NEGI OSEBNIH ORTOPEDSKIH PRIPOMOKOV) -POMO PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV (INFORMIRANJE PRISTOJNIH O STANJU IN POTREBAH UPRAVIENCA, POMO PRI OHRANJANJU SOCIALNE MREE, SPREMLJANJE UPRAVIENCA PRI OPRAVLJANJU NUJNIH OBVEZNOSTIH) -RAVNANJE V SKLADU S KODEKSOM ETINIH NAEL V...

 • Company DOM OB SAVINJI CELJE, JURČIČEVA ULICA 6 , 3000 CELJE in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE, POMO PRI OSNOVNI OSKRBI, POMO PRI OHRANJAJU SOCIALNIH STIKOV, KOMUNIKATIVNOST, NATANNOST, ZANESLJIVOST, TOLERANTNOST, PRIJAZNOST, USTVENA STABILNOST, FLEKSIBILNOST, ...

 • Company DOM DANICA, NASTANITVENE IN DRUGE STORITVE, D.O.O. CASA DANICA, SERVIZI DI SISTEMAZIONE ED ALTRI, S. in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, NEGA STAREJŠIH OSEB. , , veizmensko...

 • Company DOM OB SAVINJI CELJE, JURČIČEVA ULICA 6 , 3000 CELJE in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE OSKRBE NA DOMU UPRAVIENCA, POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE, OBLAENJU, SLAENJU, UMIVANJU, HRANJENJU, OPRAVLJANJU OSNOVNIH IVLJENJSKIH POTREB, GOSPODINJSKA POMO, POMO PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, CERTIFIKAT SOCIALNI OSKRBOVALEC, ZNANJA S PODROJA GERONTOLOGIJE, LASTNO VOZILO, ...

 • Company ČRTOVJE, DRUŠTVO ZA KULTURO BIVANJA, Kotnikova ulica 5 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POMO NVALIDNI OSEBI PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, SPREMSTVU IN PRI KOMUNIKACIJI - VSE SKLADNO Z ZAKONOM O OSEBNI ASISTENCI, , ...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD, KOMANOVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO UPORABNIKOM PRI OSNOVNIH IVLJENJSKIH OPRAVILIH, KI OBSEGA: OSEBNO HIGIENO IN UREJANJE, UMIVANJE IN KOPANJE, OBLAENJE IN SLAENJE, PREHRANJEVANJE IN PITJE (E NIMA TEAV S POIRANJEM), POITEK IN SPANJE, POMO PRI UPORABI ORTOPEDSKIH PRIPOMOKOV IN DVIGOVANJE NA INVALIDSKI VOZIEK, NAMEŠANJE V USTREZNO LEGO, POMO PRI GIBANJU,PREMIKANJU V PROSTORU, ORIENTACIJI (TRANSPORT NA AKTIVNOSTI, TERAPIJE), ODVAJANJU IN IZLOANJU, OPAZOVANJE UPORABNIKOVEGA POUTJA IN POROANJE ODGOVORNI OSEBI, TRANSPORT, PORCIONIRANJE IN SERVIRANJE HRANE, UREJANJE IN HIGIENSKO VZDREVANJE POSTELJE TER IŠENJE BIVALNIH IN TOALETNIH PROSTOROV UPORABNIKOV, HIGIENSKO VZDREVANJE IN IŠENJE OPREME IN PRIPOMOKOV V UPORABNIKOVEM OKOLJU, VZDREVA...

 • Company Zavod za pomoč družini na domu VITICA, Gornja Radgona, so.p., Partizanska cesta 15 , 9250 GORNJA RAD in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, zagotavljanje podpore pomoi invalidnim osebam pri vsakodnevnih potrebah (pomo pri osebni negi, gospodinjska pomo, spremstvo in druga podpora)., , ...

 • Company Center za socialno delo Maribor, Zagrebška cesta 72 , 2000 MARIBOR in Jakobski Dol
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, skrajšan delovni as, 20, ZAGOTAVLJA GOSPODINJSKO POMO, POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE IN GIBANJA TER POMO PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, SODELUJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALNIH NARTOV POMOI, OPAZUJE IN SPREMLJA SPREMEMBE POTREB UPRAVIENCEV TER POROA, VODI EVIDENCE OPRAVLJENIH STORITEV IN PRIPRAVLJA POROILA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA ALI POMONIKA DIREKTORJA. , elena znanja: poznavanje osnov raunalništva,  tolerantnost in prijaznost, ...

 • Company ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA, Poljanska cesta 97 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotnega delavca , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STORITEV SOCIALNE OSKRBE  PO DOGOVORU: POMO  PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE POMO PRI  OBLAENJU IN SLAENJU, POMO PRI UMIVANJU, HRANJENJU,  OPRAVLJANJU OSNOVNIH IVLJENJSKIH POTREB, VZDREVANJE IN NEGA OSEBNIH ORTOPEDSKIH PRIPOMOKOV POMO V GOSPODINJSTVU: PRINAŠANJE ENEGA PRIPRAVLJENEGA OBROKA ALI NABAVA IVIL IN PRIPRAVA ENEGA OBROKA HRANE, POMIVANJE UPORABLJENE POSODE, OSNOVNO IŠENJE BIVALNEGA DELA PROSTOROV Z ODNAŠANJEM SMETI, POSTILJANJE IN OSNOVNO VZDREVANJE SPALNEGA PROSTORA, VZDREVANJE OSEBNEGA IN POSTELJNEGA PERILA POMO PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV VZPOSTAVLJANJE SOCIALNE MREE Z OKOLJEM, S PROSTOVOLJCI IN S SORODSTVOM, SPREMLJANJ...

 • Company ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA, Poljanska cesta 97 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STORITEV SOCIALNE OSKRBE  PO DOGOVORU: POMO  PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE POMO PRI  OBLAENJU IN SLAENJU, POMO PRI UMIVANJU, HRANJENJU,  OPRAVLJANJU OSNOVNIH IVLJENJSKIH POTREB, VZDREVANJE IN NEGA OSEBNIH ORTOPEDSKIH PRIPOMOKOV POMO V GOSPODINJSTVU: PRINAŠANJE ENEGA PRIPRAVLJENEGA OBROKA ALI NABAVA IVIL IN PRIPRAVA ENEGA OBROKA HRANE, POMIVANJE UPORABLJENE POSODE, OSNOVNO IŠENJE BIVALNEGA DELA PROSTOROV Z ODNAŠANJEM SMETI, POSTILJANJE IN OSNOVNO VZDREVANJE SPALNEGA PROSTORA, VZDREVANJE OSEBNEGA IN POSTELJNEGA PERILA POMO PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV VZPOSTAVLJANJE SOCIALNE MREE Z OKOLJEM, S PROSTOVOLJCI IN S SORODSTVOM, SPREMLJANJE UPRAVIENCA  PRI OPRAVLJANJU NUJNIH...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, ZAGOTAVLJANJE ISTEGA IN VARNEGA PACIENTOVEGA IN DELOVNEGA OKOLJA PO NAJVIŠJIH STANDARDIH. IŠENJE IN RAZKUEVANJE VSEH POVRŠIN, OPREME, NAPRAV IN PRIPOMOKOV PO NAVODILIH NADREJENEGA. UPORABLJANJE IN VZDREVANJE DELOVNIH PRIPOMOKOV PO NAVODILIH NADREJENEGA. POMO PRI IVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH PACIENTA. POMO PRI GIBANJU PACIENTOV POMO PRI UPORABI ORTOPEDSKIH PRIPOMOKOV POMO PRI TRANSPORTU PACIENTOV IN MATERIALA. SKRB ZA PRAVILNO RAVNANJE S ISTILI, OPREMO IN PRIPOMOKI (INVALIDSKI VOZIKI, ORTOPEDSKI IN DRUGI PRIPOMOKI)., Kandidati naj posredujejo ivljenjepis s spremnim pismom in vsemi dokazili (Nacionalna poklicna kvalifikacija, overjena fotokopija izobrazbe ali kopijo verificiranega teaja za socialnega...

 • Company CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA, STARA LOKA 31, 4220 ŠKOFJA LOKA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJA STORITVE OSKRBE, IZVAJA OSEBNO NEGO STANOVALCA (POMO PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH IN OPRAVLJANJU OSNOVNIH IVLJENJSKIH POTREB), IZVAJA VARSTVO STANOVALCEV, PRIPRAVLJA STANOVALCE ZA HRANJENJE, RAZDELJUJE HRANO, HRANI STANOVALCE IN JIH UREJA  PO HRANJENJU, UREJA NEPOSREDNO OKOLJE STANOVALCA, SKUPAJ S STANOVALCEM, VODI EVIDENCO OPRAVLJENEM DELU, , ...

 • Company DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA, ŠERCERJEVA ULICA 35, 4240 RADOVLJICA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, OSNOVNA GOSPODINJSKA POMO NA DOMU UPORABNIKA: IŠENJE, PRANJE, POSTILJANJE IN OSNOVNO VZDREVANJE SPALNEGA PROSTORA, KURJAVA IN DRUGA DELA PO DOGOVORU Z UPORABNIKOM STORITEV, POMIVANJE UPORABLJENE POSODE, NABAVA IVIL, OSNOVNO IŠENJE IN UREJANJE BIVALNEGA DELA PROSTOROV Z ODNAŠANJEM SMETI, VZDREVANJE IN NEGA OSEBNIH ORTOPEDSKIH PRIPOMOKOVPOMO PRI VSAKODNEVNIH IVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH: POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE, POMO PRI OBLAENJU, SLAENJU, HRANJENJU, UMIVANJU, OPRAVLJANJU OSNOVNIH IVLJENJSKIH POTREB, BRITJE, STRIENJE NOHTOV, NANOS KREME, PREPREEVANJE IN OSKRBA PRELEANIN, OBRAANJE, DVIGOVANJE, POSEDANJE, PREMEŠANJE NEPOMINIH IN DELOMA POMINIH NA VOZIEK, POMO PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV: D...

 • Company OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA, KROŽNA CESTA 5 , 6000 KOPER in Bloke
  19.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo , Doloen as  oz. 31.12.2020, polni delovni as, 40, POMO PRI HIGIENSKI OSKRBI UPORABNIKOV, TRANSPORT IN POMO PRI RAZDELJEVANJU OBROKOV IN NAPITKOV, HRANJENJE UPORABNIKOV, TRANSPORT NEISTE POSODE V KUHINJO, TRANSPORT ISTEGA IN UMAZANEGA PERILA, SKRB ZA HIGIENSKE IN ORTOPEDSKE PRIPOMOKE UPORABNIKOV, PRIPRAVA OBROKA NA ODDELKU, DVIGOVANJE, PRENAŠANJE, PREVAANJE, SPREMLJANJE IN TRANSFER UPORABNIKOV NA VOZIEK, UREJANJE LEIŠA UPORABNIKA - IŠENJE IN RAZKUEVANJE POSTELJE, MENJAVA POSTELJNINE, IŠENJE NONIH OMARIC, GARDEROBNIH OMAR, POMO PRI OBLAENJU IN SLAENJU UPORABNIKOV, POSREDOVANJE SVOJIH OPAANJ IN SPREMEMB V ZVEZI Z UPORABNIKI STORITEV IN NJIHOVO OKOLICO NADREJENEMU (SREDNJI MEDICINSKI SESTRI, VODJI TIMA), POMO PRI AKTIVNOSTIH Z UPORABNIKI, OSTALE...

 • Company Zavod za nudenje osebne asistence in pomoči na domu VELIKO SRCE, Stenica 41 , 3205 VITANJE in Bloke
  18.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OSKRBOVANJE IN NEGOVANJE NA DOMU, SPREMSTVO, POMO PRI VSAKODNEVNIH OPRAVILIH INVALIDNIH OSEB, , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA, STARA LOKA 31, 4220 ŠKOFJA LOKA in Bloke
  16.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJA STORITVE OSKRBE, IZVAJA OSEBNO NEGO STANOVALCA (POMO PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH IN OPRAVLJANJU OSNOVNIH IVLJENJSKIH POTREB), IZVAJA VARSTVO STANOVALCEV, PRIPRAVLJA STANOVALCE ZA HRANJENJE, RAZDELJUJE HRANO, HRANI STANOVALCE IN JIH UREJA  PO HRANJENJU, UREJA NEPOSREDNO OKOLJE STANOVALCA, SKUPAJ S STANOVALCEM, VODI EVIDENCO OPRAVLJENEM DELU, , ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Home-based personal care workers Edit filters