Jobmonitor. Search results for Home-based personal care workers

20 Jobs found

Used filters:
 • Home-based personal care workersx
Displaying 1-20 of 20 results.
 • Company SENIOR, Center za pomoč starejšim, Lidija Umek s.p., Zagaj 36 , 3256 BISTRICA OB SOTLI in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, izvajanje opravil upraviencev do oskrbe na domu, negovanje, gospodinjska pomo, zaeljen NPK, ...

 • Company VEZI VIZIJA, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Štorje 26 , 6210 SEŽANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, SOCIALNA OSKRBA STAREJŠIH OSEB NA DOMU, DOSTAVA TOPLIH OBROKOV., , gibljiv/nestalen urnik...

 • Company DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE, Linhartova cesta 1 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 28.09.2020

  OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO INVALIDOM PRI NASLEDNJIH OPRAVILIH: OSEBNA NEGA, GOSPODINJSKA POMO, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH., Delo poteka v bliini Kranja. V prijavi navedite številko oglasa. Fizina mo, veselje in smisel za delo z ljudmi, vestnost in zanesljivost, natannost in potrpeljivost, osebna urejenost. Neenakomerno razporejen in fleksibilen delovni as. Meseno plailo 1043,68€ bruto za 40 ur/teden, dodatki za nedeljsko, praznino in nono delo. Izjemno pomembna je fleksibilnost pri delovnem asu. Asistenti opravljajo veizmensko delo (dopoldanska, popoldanska in nona izmena), delo ob nedeljah in delo ob praznikih., gibljiv/nestalen urnik...

 • Company DEMO, proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o., Majšperk 7 E, 2323 PTUJSKA GORA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 30, POMO PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH, GOSPODINJSKA POMO, POMO PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, veselje do dela s starejšimi, poštenost, fleksibilnost, empatinost, ...

 • Company DEMO, proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o., Majšperk 7 E, 2323 PTUJSKA GORA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH, GOSPODINJSKA POMO, POMO PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, veselje do dela s starejšimi, poštenost, fleksibilnost, empatinost, ...

 • Company Dom upokojencev Idrija, oskrba in varstvo starostnikov, d.o.o., Arkova ulica 4 , 5280 IDRIJA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, BOLJ ZAHTEVNA POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE UPRAVIENCA/UPORABNIKA    POMOI,- GOSPODINJSKA POMO NA DOMU UPRAVIENCA, - OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV,- OPAZOVANJE  IN SPREMLJANJE SPREMEMB POTREB UPRAVIENCEV IN POROANJE VODJI/KOORDINATORJU,- VODENJE EVIDENC OPRAVLJENIH STORITEV IN PRIPRAVA POROIL,- OSTALE NALOGE V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM IN PO NAVODILIH NADREJENEGA., , dvoizmensko...

 • Company OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA, KROŽNA CESTA 5 , 6000 KOPER in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. 31.12.2020, polni delovni as, 40, POMO NA DOMU UPORABNIKA: POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE, PRI OBLAENJU, SLAENJU, UMIVANJU, HRANJENJU IN PRI OPRAVLJANJU OSNOVNIH IVLJENJSKIH POTREB, VZDREVANJE OSEBNIH ORTOPEDSKIH PRIPOMOKOV, GOSPODINJSKA POMO, PRINAŠANJE OBROKA HRANE ALI PRIPRAVA OBROKA, DRUABNIŠTVO, PREPREEVANJE OSAMLJENOSTI, POROANJE KOORDINATORJU, VODENJE DNEVNIKA IN OSTALIH EVIDENC, DRUGE VSEBINSKO POVEZANE NALOGE., Delovne izkušnje so zaelene. Komunikativnost, tolerantnost in prijaznost, spoštljivost, ustvena stabilnost, zaeleno poznavanje podroja gerontologije. , dopoldan...

 • Company DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA, ŠERCERJEVA ULICA 35, 4240 RADOVLJICA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 28.09.2020

  SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, GOSPODINJSKA POMO NA DOMU UPORABNIKA: IŠENJE, PRANJE, POSTILJANJE IN OSNOVNO VZDREVANJE SPALNEGA PROSTORA, KURJAVA IN DRUGA DELA PO DOGOVORU Z UPORABNIKOM STORITEV, POMIVANJE UPORABLJENE POSODE, NABAVA IVIL, OSNOVNO IŠENJE IN UREJANJE BIVALNEGA DELA PROSTOROV Z ODNAŠANJEM SMETI, VZDREVANJE IN NEGA OSEBNIH ORTOPEDSKIH PRIPOMOKOV, POMO PRI VSAKODNEVNIH IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI: POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE, POMO PRI OBLAENJU, SLAENJU, HRANJENJU, UMIVANJU, OPRAVLJANJU OSNOVNIH IVLJENJSKIH POTREB, BRITJE, STRIENJE NOHTOV, NANOS KREME, PREPREEVANJE IN OSKRBA PRELEANIN, OBRAANJE, DVIGOVANJE, POSEDANJE, PREMEŠANJE NEPOMINIH IN DELOMA POMINIH NA VOZIKIH, POMO PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV: DRUAB...

 • Company CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR, Trubarjeva ulica 27 , 2000 MARIBOR in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev oz. vrnitve dolgotrajno odsotnih delavk, polni delovni as, 40, POMO PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH: POMO PRI OBLAENJU ALI SLAENJU, POMO PRI UMIVANJU, HRANJENJU IN OPRAVLJANJU OSNOVNIH IVLJENJSKIH POTREB, VZDREVANJE IN NEGA OSEBNIH ORTOPEDSKIH PRIPOMOKOV, GOSPODINJSKA POMO: PRINAŠANJE ENEGA PRIPRAVLJENEGA OBROKA HRANE, NABAVA IVIL IN PRIPRAVA ENEGA OBROKA HRANE, POMIVANJE UPORABLJENE POSODE, OSNOVNO IŠENJE BIVALNEGA DELA PROSTOROV Z ODNAŠANJEM SMETI, POSTILJANJE IN OSNOVNO VZDREVANJE SPALNEGA PROSTORA, POMO PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV: VZPOSTAVLJANJE SOCIALNE MREE Z OKOLJEM, S PROSTOVOLJCI IN S SORODSTVOM, SPREMLJANJE UPORABNIKA PRI OPRAVLJANJU NUJNIH OBVEZNOSTI, INFORMIRANJE USTANOV  O STANJU IN POTREBAH UPORABN...

 • Company DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o., PE Center starejših Medvode, Zbiljska cesta 15 , 1215 ME in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IŠENJE IN UREJANJE STANOVALEVE POSTELJE IN SOBE, PRIPRAVA, MENJAVA IN SORTIRANJE PERILA, DOSTAVA OBLAIL, PERILA IN DRUGEGA MATERIALA V SOBE, DOSTAVA HRANE IN PIJAE V SOBE, HRANJENJE IN POMO PRI HRANJENJU, POMO PRI OSKRBI UMRLEGA, VZDREVANJE OPREME IN PRIPOMOKOV (IŠENJE, RAZKUEVANJE), NATANNO POROANJE O STANJU STANOVALCEV (VODENJE USTREZNIH EVIDENC), POMONA DELA PRI NEZDRAVSTVENI OSKRBI, POMO PRI HIGIENSKI OSKRBI STANOVALCEV, HIGIENSKO VZDREVANJE POSTELJE IN PRIPOMOKOV, VSE DRUGE NALOGE PO NALOGU POSLOVODSTVA., , dvoizmensko...

 • Company DOM SV.JOŽEF DUHOVNO PROSVETNI CENTER, PLEČNIKOVA ULICA 29, 3000 CELJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. 31. 12. 2020 oz. do izteka projekta, polni delovni as, 40, IZVAJANJE DEL IN NALOG SOCIALNE OSKRBOVALKE PRI IZVEDBI PILOTNEGA PROJEKTA, KI BO PODPIRAL PREHOD IZVAJANJA SISTEMSKEGA ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI, KI GA FINANCIRA EVROPSKI SOCIALNI SKLAD, Vlogi je potrebno priloiti CV, potrdilo o izobrazbi in pridobiljeni NPK, dokazila o cepljenju proti ošpicam in hepatitisu. Zaelene so komunkacijske spretnosti, rone spretnosti, sposobnost dela v timu in empatinost. , dvoizmensko...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA, KIDRIČEVA ULICA 15 , 6250 ILIRSKA BISTRICA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI OBLAENJU IN PREOBLAENJU STANOVALCEV, POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE NEGE STANOVALCEV, PREVZEM, TRANSPORT IN SERVIRANJE HRANE TER POMO PRI HRANJENJU, IŠENJE IN DEZINFICIRANJE OJEGA IN ŠIRŠEGA STANOVALEVEGA OKOLJA, OPREME IN TEHNINIH PRIPOMOKOV ZA NEGO IN OSKRBO, STROJNO IŠENJE TAL, OBLAZINJENEGA POHIŠTVA…., PRIPRAVA RAZKUIL IN RAZKUEVANJE, TRANSPORT  PERILA, SKRB ZA SPROTNO ODSTRANJEVANJE VSEH ODPADKOV, PRIPRAVA NAPITKOV IN PRIBOLJŠKOV ZA STANOVALCE, IŠENJE IN VZDREVANJE POSTELJNIH POSOD IN INVALIDSKIH VOZIKOV TER DRUGE NALOGE IZ SISTEMIZACIJE., Komunikativnost, tolerantnost, prijaznost., dvoizmensko...

 • Company SONČEK, GORENJSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO, BLEIWEISOVA CESTA 30 , 4000 KRANJ in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , skrajšan delovni as, 20, POMO OSEBI S POSEBNIMI POTREBAMI / DRUABNIŠTVO, SPREMSTVO IN DELNO KOMUNIKACIJA, oseba z znanji s podroja specialne ali socialne pedagogike, gibljiv/nestalen urnik...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER, CESTA I. SLOVENSKEGA TABORA 5, 9240 LJUTOMER in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI OBLAENJU IN PREOBLAENJU STANOVALCEV, POMO PRI UREJANJU STANOVALEVEGA LEIŠA (POSTILJANJE, PRESTILJANJE, MENJAVANJE POSTELJINE), POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE NEGE STANOVALCEV, POMO PRI DVIGOVANJU,  OBRAANJU, PRENAŠANJU, PREVAANJU IN SPREMLJANJU STANOVALCEV, PREVZEM, TRANSPORT IN SERVIRANJE HRANE IN POMO PRI HRANJENJU, PRIPRAVA NAPITKOV IN PRIBOLJŠKOV ZA STANOVALCE,  IŠENJE IN DEZINFICIRANJE BIVALNEGA  OKOLJA STANOVALCEV, OPREME IN TEHNINIH PRIPOMOKOV ZA NEGO IN OSKRBO, STROJNO IŠENJE TAL, OBLAZINJENEGA POHIŠTVA, POMO PRI TRANSPORTU  PERILA, SKRB ZA SPROTNO ODSTRANJEVANJE ODPADKOV, SKRB ZA REDNO VZDREVANJE PRIPOMOKOV ZA IŠENJE IN RAZKUEVANJE, PEDIKERSKE STORITVE ZA STANOVALCE...

 • Company Zavod za razvijanje in izvajanje podpornih storitev za samostojno življenje - ZRIPS, Samova ulica 9 in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, skrajšan delovni as, 20, OSEBNI ASISTENT., , ...

 • Company DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE, Linhartova cesta 1 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO INVALIDOM PRI NASLEDNJIH OPRAVILIH: OSEBNA NEGA, GOSPODINJSKA POMO, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH., Delo poteka v bliini Murske Sobote. V prijavi navedite številko oglasa. Monost zaposlitve tudi za krajši delovni as.  Od kandidata se priakuje: Fizina mo, veselje in smisel za delo z ljudmi, vestnost in zanesljivost, natannost in potrpeljivost, osebna urejenost. Neenakomerno razporejen in fleksibilen delovni as. Meseno plailo 1043,68€ bruto za 40 ur/teden, dodatki za nedeljsko, praznino in nono delo. Izjemno pomembna je fleksibilnost pri delovnem asu. Asistenti opravljajo veizmensko delo (dopoldanska, popoldanska in nona izmena), delo ob nedeljah in delo ob praznikih., gibljiv/nestal...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE, OB GROSUPELJŠČICI 28, 1290 GROSUPLJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, IZVAJANJE POMOI DRUINI NA DOMU., , ...

 • Company SeneCura Dom starejših občanov Maribor d.o.o., Cesta Osvobodilne fronte 43 , 2000 MARIBOR in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo , Doloen as, 4 mesece, polni delovni as, 40, GOSPODINJSKA POMO: VZDREVANJE HIGIENE BIVALNIH PROSTOROV, VZDREVANJE HIGIENE OBLAIL, UREJANJE LEIŠA, NAKUPOVANJE IN KUHANJE,  POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE: POMO PRI OBLAENJU IN SLAENJU, UMIVANJU, KOPANJU, HRANJENJU IN OPRAVLJANJU DRUGIH OSNOVNIH IVLJENJSKIH POTREB. POMO PRI OHRANJANJU SOCIALNIH KONTAKTOV: DRUABNIŠTVO, VZDREVANJE SOCIALNE MREE UPORABNIKA, SPREMSTVO PRI OPRAVILIH IZVEN DOMA, PRI ZAHTEVNEJŠIH UPORABNIKIH, KI POTREBUJEJO INDIVIDUALNI PRISTOP. , , dvoizmensko...

 • Company DOM UPOKOJENCEV SEŽANA, ULICA IVANA TURŠIČA 6 , 6210 SEŽANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, POMO PRI HRANJENJU IN DAJANJU NAPITKOV STANOVALCEM, IŠENJE NEPOSREDNE OKOLICE STANOVALCA IN SKUPNIH PROSTOROV DOMA, POSTILJANJE POSTELJ, RAZDELJEVANJE ISTEGA PERILA, EVIDENTIRANJE RAZDELJENEGA PERILA, POMO PRI NEGI STANOVALCEV, POMO PRI KOPANJU STANOVALCEV, SPREMLJANJE STANOVALCEV NA SPREHODIH, POROANJE O SVOJEM DELU NEPOSREDNEMU VODJI, ODDAJA ODVZEMOV KRVI V LABORATORIJ, ODDAJA RECEPTOV V LEKARNO IN DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., NPK SOCIALNI OSKRBOVALEC., dvoizmensko...

 • Company ZAVOD ZA SOCIALNO OSKRBO PRISTAN, Goriška cesta 27 , 5271 VIPAVA in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE POMOI DRUINI NA DOMU. POMO PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, OPRAVLJANJU OSNOVNIH IVLJENJSKIH FUNKCIJ (KOPANJE, UMIVANJE, NEGA...), SOCIALNI STIKI. DELO JE NA PODROJU OBINE VELIKE LAŠE, Veselje in obutek za delo s starejšimi, pridnost, poštenost, iznajdljivost, prilagodljivost, kandidati imajo monost priuitve, monost dolgoronega sodelovanja. Nudimo: Monost trajne zaposlitve. Urejeno delovno okolje. Ustrezno plailo z vsemi pripadki. Monost priuitve in razvoja potenciala., ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Home-based personal care workers Edit filters