Jobmonitor. Search results for Health professionals not elsewhere classified

9 Jobs found

Used filters:
 • Health professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-9 of 9 results.
 • Company Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36 , 4204 GOLNIK in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, USPOSABLJANJE ZA POKLIC LABORATORIJSKI SODELAVEC II V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI TER IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH PREDPREISKOVALNIH, PREISKOVALNIH IN POPREISKOVALNIH POSTOPKOV DELOVNIH PROCESOV V LABORATORIJU ZA KLININO IMUNOLOGIJO IN GENETIKO., Znanje vsaj enega tujega jezika, natannost in odgovornost., ...

 • Company ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, KOLODVORSKA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  IZVEDENEC MEDICINSKE STROKE, INVALIDSKO IN POKOJNINSKO ZAVAROVANJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NALOGE IN OPRAVILA: ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE DELA INVALIDSKE KOMISIJE. USMERJANJE IN USKLAJEVANJE DELA SENATOV INVALIDSKE KOMISIJE. OBRAVNAVANJE MEDICINSKE IN DELOVNE DOKUMENTACIJE TER DAJANJE STROKOVNIH MNENJ. DAJANJE ZAHTEVNEJŠIH IZVEDENSKIH MNENJ V POSTOPKIH ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC. DELO V SENATU INVALIDSKIH KOMISIJ IN KOT IZVEDENEC POSAMEZNIK. IZVAJANJE NADZORNIH KONTROL - PREVERJANJE IZVAJANJA KONTROLNIH AKTIVNOSTI. OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU PODROJA DEJAVNOSTI IN PO NALOGU NADREJENIH. , Za zasedbo delovnega mesta ZDRAVNIK PREDSEDNIK I (m/), morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje: specializacija v zdravstvu (zdravnik specialist medicine de...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE, OB GROSUPELJŠČICI 28, 1290 GROSUPLJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA POD VODSTVOM MENTORJA., diplomirani delovni terapevt, ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6 , 9000 MURSKA SOBOTA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z BOLNIKI IN NJIHOVIMI SVOJCI V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI ( INTERNI ODDELEK), Veljavna licenca za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti, ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6 , 9000 MURSKA SOBOTA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE IN IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z BOLNIKI IN NJIHOVIMI SVOJCI V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI (INFEKCIJSKI ODDELEK), Veljavna licenca za samostojno opravljanje dela  v zdravstveni dejavnosti, ...

 • Company THERMANA D.D., DRUŽBA DOBREGA POČUTJA, Zdraviliška cesta 6 , 3270 LAŠKO in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo 6 mesecev, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE DELOVNE TERAPIJE, , ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ, ULICA DR. HROVATA 4, 2270 ORMOŽ in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SODELUJE V STROKOVNEM TIMU PRI ODKRIVANJU OTROK Z MOTNJAMI, SODELUJE PRI DIAGNOSTICIRANJU MOTENJ IN RAZVRŠANJEM OTROK Z MOTNJAMI, DEFEKTOLOŠKA OBRAVNAVA , SODELUJE PRI REHABILITACIJI IN RESOCIALIZACIJI OTROK Z MOTNJAMI( DOMAE OKOLJE, VZGOJNO VARSTVENE ORGANIZACIJE, ŠOLE, DOMOVI, STROKOVNO DELO NA PREVENTIVNEM PODROJU, SVETOVALNO DELO S STARŠI, SVOJCI, VZGOJITELJI, DRUGA OPRAVILA PO NALOGU NADREJENEGA VODJE...., strokovni izpit iz zdravstva, delo se opravlja v centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6 , 9000 MURSKA SOBOTA in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  ZDRAVSTVENI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, NARTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKA V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z BOLNIKI IN NJIHOVIMI SVOJCI V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI (ODDELEK ZA PERIOPER. MED.), Veljavna licenca za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti, ...

 • Company DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, POTRČEVA ULICA 1 , 2319 POLJČANE in Visoko
  17.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, UGOTAVLJANJE FUNKCIONALNIH IN PSIHOFIZINIH ZMONOSTI STANOVALCEV IN PRIPRAVA INDIVIDUALNIH PROGRAMOV; NARTOVANJE IN PRIPRAVA TER IZVAJANJE TERAPEVTSKIH STORITEV; IZVAJANJE, SPREMLJANJE IN ANALIZA UINKOV FUNKCIONALNE IN ZAPOSLITVENE DELOVNE TERAPIJE; ORGANIZIRANJE IN VODENJE PROSTOVOLJNEGA DELA STANOVALCEV IN PROSTOASNIH AKTIVNOSTI; VODENJE EVIDENC, PRIPRAVA PODATKOV IN ANALIZA (OBDOBNA, LETNA); DELO S PROSTOVOLJCI; SODELOVANJE PRI PROJEKTIH DOMA; DELO S SVOJCI; OPRAVLJA ŠE VSE NEPREDVIDENE NALOGE PO NAVODILU NADREJENEGA., OBVEZNA: visokošolska strokovna izobrazba, znanje slovenskega jezika, znanja s podroja skupinske dinamike in vodenja skupin, delo z raunalnikom in IS, natannost in zanesljivost, tolerantnost in p...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health professionals not elsewhere classified Edit filters