Jobmonitor. Search results for Health professionals not elsewhere classified

8 Jobs found

Used filters:
 • Health professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-8 of 8 results.
 • Company ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA, TRG SVOBODE 14 , 8290 SEVNICA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo 4 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DELOVNEGA TERAPEVTA, k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu s podroja zdravstvene dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM CELJE, GREGORČIČEVA ULICA 5 , 3000 CELJE in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo 4 mesece, Doloen as  oz. do vrnitve zaasno odsotne javnega uslubenca, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DELOVNEGA TERAPEVTA V DE CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH (NADOMEŠANJE ZAASNO ODSOTNEGA JAVNEGA USLUBENCA), k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu s podroja zdravstvene dejavnosti, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, ...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM CELJE, GREGORČIČEVA ULICA 5 , 3000 CELJE in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SPECIALNEGA PEDAGOGA V DE RAZVOJNA AMBULANTA, k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o zakljueni izobrazbi in opravljenem strokovnem izpitu za delo na podroju zdravstva, potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, ...

 • Company ZAVOD DOM MARIJE IN MARTE - KARITAS LOGATEC, DOM ZA OSTARELE, Šolska pot 1 , 1370 LOGATEC in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI NARTOVANJU, PRIPRAVI IN IZVAJANJU DELOVNO TERAPEVTSKIH STORITEV, POMO, UENJE IN PODPORA OSKRBOVANCEM PRI IZVAJANJU OSNOVNIH IVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH ( OBUVANJE, OBLAENJE, UMIVANJE), POMO PRI ORGANIZACIJI PRIREDITEV, , dopoldan...

 • Company DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, POTRČEVA ULICA 1 , 2319 POLJČANE in Visoko
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE NALOG: NARTOVANJA, PRIPRAVLJANJA, IZVAJANJA, SPREMLJANJA IN ANALIZE UINKOV FUNKCIONALNE IN ZAPOSLITVENE DELOVNE TERAPIJE; UGOTAVLJANJA FUNKCIONALNIH IN PSIHOFIZINIH ZMONOSTI STANOVALCEV TER PRIPRAVE INDIVIDUALNIH PROGRAMOV; VODENJA EVIDENC IN ARHIVIRANJA DOKUMENTACIJE; PRIPRAVLJANJA ANALIZ, LETNEGA POROILA, DRUGIH POROIL S SVOJEGA PODROJA DELA, PLANA NABAVE, LIKVIDIRANJE RAUNOV ZA POTREBE SLUBE TER PRIPRAVLJANJE NARTA ZA SVOJE IZOBRAEVANJE; ORGANIZIRANJA IN VODENJA PROSTOVOLJNEGA DELA STANOVALCEV IN PROSTOASNIH AKTIVNOSTI; SODELOVANJA S SVOJCI; SODELOVANJA PRI PROJEKTIH DOMA; OPRAVLJANJA DELOVNIH NALOG V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC; OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU NADRE...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR, ULICA TALCEV 9, 2000 MARIBOR in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, - UVAJANJE ZA SAMOSTOJNO DELO, Izobrazba: dipl. delovni terapevt. Vlogi je potrebno priloiti dokazilo o izobrazbi. Nepopolne vloge bodo izloene iz postopka obravnave., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska cesta 1 , 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev oz. opravljenega strokovnega izpita, polni delovni as, 40, PRIPRAVA, NARTOVANJE, OCENJEVANJE IN IZVAJANJE DELOVNO TERAPEVTSKE OBRAVNAVE PO PROCESNI METODI DELA V SKLADU S STROKOVNIMI SMERNICAMI IN MORALNO ETINIMI NAELI EVIDENTIRANJE IN DOKUMENTIRANJE STORITEV SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNIMI SODELAVCI V TIMU NA ODDELKU NA INTERNO MEDICINO IN OSTALIH ODDELKIH V BOLNIŠNICI NARTOVANJE IN IZBIRA PRIMERNIH PRIPRAVLJALNIH AKTIVNOSTI, PRIPOMOKOV IN USTREZNIH METOD DELA (UENJE DNEVNIH AKTIVNOSTI, SPODBUJANJE IN IZBOLJŠANJE KOMUNIKACIJSKIH, PERCEPTIVNO - KOGNITIVNIH, SENZORNIH IN MOTORINIH SPRETNOSTI) SODELOVANJE S SVOJCI IN SVETOVANJE O USTREZNIH TERAPEVTSKIH PRISTOPIH, PRIPOMOKIH IN PRILAGODITVAH V DOMAEM OKOLJU VKLJUEVANJE V STROKOVNO IN ZN...

 • Company PAPILOT ZAVOD ZA VZPODBUJANJE IN RAZVIJANJE KVALITETE ŽIVLJENJA, LJUBLJANA, Prušnikova ulica 95 , 12 in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev oz. z monostjo podaljšanja, polni delovni as, 40, DELO Z RANLJIVIMI SKUPINAMI, Delovni terapevt. Obvezne izkušnje na podroju dela z ranljivmi skupinami 3 leta. Zaposlitev za 6 mesecev z monostjo podaljšanja., deljen delovni as...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health professionals not elsewhere classified Edit filters