Jobmonitor. Search results for Health care assistants

56 Jobs found

Used filters:
 • Health care assistantsx
Displaying 1-50 of 56 results.
 • Company Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo, Žička cesta 15 , 3210 SLOVENSKE KONJICE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI NEGI STANOVALCEV DOMA, POMO PRI KOPANJIH, TUŠIRANJIH, OBLAENJU, HRANJENJU, POSEDANJU STANOVALCEV NA TRANSFER, POMO PRI SKRBI ZA ISTO OJE IN ŠIRŠE BIVALNO OKOLJE STANOVALCA, SPREMLJANJE STANOVALCEV NA DOMSKE AKTIVNOSTI, SPREHODE, NA ZDRAVNIŠKE PREGLEDE,BELEENJE IZVEDENIH ZDRAVSTVENIH STORITEV, prijaznost, komunikativnost, soutnost in pripravljenost do dela s starejšimi, zmonost prisluhniti eljam in potrebam starejših. , dvoizmensko...

 • Company Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo, Žička cesta 15 , 3210 SLOVENSKE KONJICE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. nadomešanje porodniške in bolniških odsotnosti, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCEV V DOMU STAREJŠIH, KOPANJA, TUŠIRANJA, HRANJENJE, OBLAENJE IN POSEDANJE STANOVALCEV NA TRANSFER, SKRB ZA ISTO OJE IN ŠIRŠE BIVALNO OKOLJE STANOVALCEV DOMA, SPREMLJANJE STANOVALCEV NA DOMSKE AKTIVNOSTI, SPREHODE, NA ZDRAVNIŠKE PREGLEDE, EVIDENTIRANJE IZVEDENIH ZDRAVSTVENIH STORITEV., Komunikativnost, prijaznost in strpnost pri delu s starejšimi kot posebno kategorijo oseb, zmonost timskega dela. , veizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, GOSPOSVETSKA CESTA 1 , 2380 SLOVENJ GRADEC in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  BOLNIAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, DEZINFEKCIJA VSEH DELOVNIH POVRŠIN PRED PROGRAMOM NAMEŠANJE MILA IN DEZINFEKCIJSKIH SREDSTEV ZA ROKE, PREDPASNIKOV, KRTA ZA KIRURŠKO UMIVANJE ROK, PAPIRNATIH BRISA ZA ROKE, OPERACIJSKIH KAP, MASK, FILTER OBLEK,... POMO PRI JUTRANJI PRIPRAVI OPERACIJSKIH SOB ZA OPERATIVNE POSEGE - OPERACIJSKIH PLOŠ,  KOŠEV ZA UMAZANO PERILO IN SMETI, INSTRUMENTARSKIH MIZIC IN VOZIKOV POMO PRI NAMEŠANJU DODATNIH DELOV ZA OPERACIJSKO MIZO (DRALA ZA ROKE, PODLOGE, OPORNIKI) POMO PRI NAMEŠANJU OPERACIJSKE MIZE PRIPRAVA ASPIRATORJEV ZA TAKOJŠNJO UPORABO IŠENJE IN RAZKUEVANJE TALNIH POVRŠIN PO VSAKEM OP. POSEGU PRIPRAVA PERILA ZA SPREJEM PACIENTA POMO PRI PRELAGANJU PACIENTOV POMO PRI PRIPRAVI OPERATIVNEGA POLJA KURIRSKA DEL...

 • Company DOM UPOKOJENCEV IZOLA - CASA DEL PENSIONATO ISOLA, KOSOVELOVA ULICA 22, 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 28.09.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE OSKRBE STANOVALCEV IN POMO PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE VSEH STANOVALCEV, KI SO LAHKO RAZVRŠENI V ENO IZMED NEG I, II, IV ALI  IV, OPAZOVANJE POSAMEZNIKA IN POROANJE SPREMEMB, SERVIRANJE HRANE NA ODDELKU, HRANJENJE IN PRIPRAVA NAPITKOV ZA STANOVALCE, PRIPRAVA IN IZVAJANJE PRELAGANJA (TRANSFER), OBRAANJA, PRENAŠANJA IN SPREMLJANJA STANOVALCEV, POMO PRI OSKRBI UMRLEGA, IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREEVANJE PRENOSA BOLNIŠNINIH OKUB V SKLADU Z NAVODILI NADREJENIH, HIGIENSKO VZDREVANJE, IŠENJE IN DEZINFEKCIJA OJEGA STANOVALEVEGA OKOLJA, POMO PRI MIKCIJI IN DEFEKACIJI, VKLJUEVANJE V NEGOVALNI TEAM, EVIDENTIRANJE OPRAVLJENIH NEGOVALNIH INTERVENCIJ, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAROILU NEPOSRE...

 • Company OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA, KROŽNA CESTA 5 , 6000 KOPER in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN IZVAJANJU OSKRBE UPORABNIKOV V NEGI III IN IV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN UPORABNIKOV, HIGIENSKA OSKRBA UPORABNIKOV IN VZDREVANJE NJIHOVEGA OKOLJA, HRANJENJE UPORABNIKOV IN SKRB ZA HIDRACIJO, PRIPRAVA OBROKA IN NAPITKOV NA ODDELKU, POMO PRI OBLAENJU IN SLAENJU UPORABNIKOV, OBRAANJE, DVIGOVANJE, PRENAŠANJE, PREVAANJE IN SPREMLJANJE UPORABNIKOV, POMO UPORABNIKU PRI GIBANJU IN SPREMINJANJU POLOAJA V POSTELJI, PRIPRAVA UPORABNIKA NA POITEK, TRANSPORT UMAZANEGA IN ISTEGA PERILA, SODELOVANJE PRI SPREJEMU V ENOTO IN ODPUSTU UPORABNIKA, SKRB ZA GARDEROBO UPORABNIKA, OPAZOVANJE POUTJA UPORABNIKOV IN POROANJE NADREJENIM, SKRB ZA RAZVEDRILO IN ZAPOSLITEV UPORABNIKA, SO...

 • Company OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA, KROŽNA CESTA 5 , 6000 KOPER in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE AKTIVNOSTI POD VODSTVOM MENTORJA: ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA UPORABNIKOV V NEGI III IN IV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN UPORABNIKOV, HIGIENSKA OSKRBA UPORABNIKOV, VZDREVANJE NJIHOVEGA OKOLJA, HRANJENJE UPORABNIKOV IN SKRB ZA HIDRACIJO, PRIPRAVA OBROKA IN NAPITKOV NA ODDELKU, POMO PRI OBLAENJU IN SLAENJU UPORABNIKOV, OBRAANJE, DVIGOVANJE, PRENAŠANJE, PREVAANJE IN SPREMLJANJE UPORABNIKOV, POMO UPORABNIKU PRI GIBANJU IN SPREMINJANJU POLOAJA V POSTELJI, PRIPRAVA UPORABNIKA NA POITEK, TRANSPORT UMAZANEGA IN ISTEGA PERILA, SKRB ZA GARDEROBO UPORABNIKA, OPAZOVANJE POUTJA UPORABNIKOV IN POROANJE NADREJENIM, SKRB ZA RAZVEDRILO IN ZAPOSLITEV UPORABNIKA, SODELOVANJE PRI OSKRBI UMRLEGA, UR...

 • Company DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA, ŠERCERJEVA ULICA 35, 4240 RADOVLJICA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 28.09.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, OPAZOVANJE OSKRBOVANCA, MERJENJE VITALNIH FUNKCIJ TER PREPOZNAVANJE POTREB STAREJŠIH ZDRAVIH LJUDI IN VAROVANCEV V SOCIALNIH ZAVODIH IN NA DOMU, PREPOZNAVANJE POTREB LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI (INVALIDNI, OSEBE Z DEMENCO, DUŠEVNO BOLNI), PREPOZNAVANJE SPREMEMB PRI OSKRBOVANCU TER O TEM ODGOVORNO OBVEŠAJO ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE DELAVCE, NUDENJE POMOI STANOVALCEM IN OSKRBOVANCEM, TER POMO PRI GIBANJU ONEMOGLIH IN INVALIDNIH OSKRBOVANCEV, UREJANJE LEIŠA, VZDREVANJE IN SKRB ZA OSKRBOVANEVO OKOLJE, POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE, POMO PRI OBLAENJU IN SLAENJU, POMO PRI GIBANJU IN UREJANJU LEGE V POSTELJI, POMO PRI HRANJENJU IN PITJU, POMO PRI IZLOANJU, ODVAJANJU, POMO PRI OSKRBI UMIRAJOEGA IN UMRLEGA,...

 • Company CSO ORMOŽ CENTER ZA STAREJŠE OBČANE D.O.O., Ulica dr. Hrovata 10 A, 2270 ORMOŽ in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH DEL S PODROJA ZDRAVSTVENE NEGE IZVAJANJE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE OSKRBE OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA, , ...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO, PANONSKA ULICA 41, 2000 MARIBOR in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, VZDREVANJE FIZINEGA OKOLJA STANOVALCEV, UREJANJE STANOVALEVEGA LEIŠA – POSTILJANJE, PRESTILJANJE, MENJAVANJE POSAMEZNIH DELOV POSTELJNINE, POMO PRI POSTILJANJU POSTELJE NEPOMINIM IN POLPOMINIM STANOVALCEM, OBLAENJE IN SLAENJE STANOVALCEV, VZDREVANJE OSEBNE NEGE STANOVALCEV, UMIVANJE IN NEGA POSAMEZNIH DELOV TELESA (GLAVA, OBRAZ, PRSNI KOŠ, TREBUH, INTIMNA TOALETA), KOPANJE STANOVALCEV, POMO PRI GIBANJU, OBRAANJE, DVIGOVANJE, PRENAŠANJE, PREVAANJE IN SPREMLJANJE STANOVALCEV IZVEN DOMA, UREJANJE POLOAJA STANOVALCA V POSTELJI (FIZIOLOŠKI, SEDEI, POLSEDEI, BONI, TREBUŠNI POLOAJ), POLAGANJE STANOVALCEV NA NOSILA ALI VOZIEK, POMO PRI DEFEKACIJI IN MIKCIJI, NAMEŠANJE NONE POSODE ALI URINSKE STEKLENICE, POMO...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE, STARI TRG 63, 8210 TREBNJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 26.09.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SODELOVANJE V PROCESU ZDR. NEGE IN OSKRBE, POMO PRI KOPANJU,HRANJENJU, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA IN POROANJE, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA V SKLADU S PROGRAMOM, Pripravništvo se opravlja v skladu s Pravilnikom o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na podroju zdravstvene dejavnosti. Ob zakljuku pripravništva se opravlja strokovni izpit., ...

 • Company LAMBRECHTOV DOM, SLOVENSKE KONJICE, ŠOLSKA ULICA 4 , 3210 SLOVENSKE KONJICE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE, PRI OSKRBI IN HRANJENJU, OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH DEL S PODROJA ZDRAVSTVENE NEGE, HIGIENSKA OSKRBA OSKRBOVANCA IN NJEGOVEGA OKOLJA, OPAZOVANJE STANJA OSKRBOVANCA IN POROANJE, PRIPRAVA IN POMO OSKRBOVANCEM ZA GIBANJE IN TRANSFER, POMO PRI OSKRBI UMRLIH, IDR., , dvoizmensko...

 • Company DEOS, celostna oskrba strostnikov, d.o.o., PE Center starejših Gornji Grad, Tlaka 28 , 3342 GORNJI G in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE  OSKRBE IN PROSTOASOVNIH AKTIVNOSTI UPORABNIKOV, VODENJE  IZVAJANJA IN  ZADOVOLJEVANJA OSNOVNIH IVLJENJSKIH POTREB UPORABNIKOV, SODELOVANJE S STARŠI, SKRBNIKI, ZAGOVORNIKI UPORABNIKOV TER VODENJE EVIDENCE IN OBVEŠANJE VODJE PROGRAMA O VSEH PSIHOSOMATSKIH IN DRUGIH SPREMEMBAH, KI JIH OPAA PRI UPORABNIKIH, SODELOVANJE PRI ORGANIZIRANJU, PRIPRAVI IN IZVAJANJU DRUABNIH IN KULTURNIH AKTIVNOSTI ZA STANOVALCE, SPODBUJANJE IN VKLJUEVANJE STANOVALCEV  V SKUPINSKE IN DRUABNE AKTIVNOSTI V INSTITUCIJI IN IZVEN INSTITUCIJE, SPODBUJANJE IN POMO STANOVALCEM PRI AKTIVNEM PREIVLJANJU PROSTEGA ASA, IŠENJE IN UREJANJE STANOVALEVE POSTELJE IN SOBE, PRIPRAVA, MENJAVA IN SORTIRANJE PER...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO, KOVINARSKA ULICA 13 , 8270 KRŠKO in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NEGA IN POMO STANOVALCEM, , ...

 • Company DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o., PE Center starejših Medvode, Zbiljska cesta 15 , 1215 ME in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE, OPAZOVANJE OSKRBOVANCA, IZVAJANJE OSNOVNE NEGE (UMIVANJE, KOPANJE, POMO PRI OBLAENJU, POMO PRI GIBANJU IN TRANSFER, SPREMSTVO IN PODOBNO), UREJANJE STANOVALEVE POSTELJE IN OKOLICE (PREOBLAENJE IN POSTILJANJE), IŠENJE NEGOVALNIH VOZIKOV, OBPOSTELJNIH MIZIC, POSTELJ, POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE, POMO PRI OBLAENJU IN SLAENJU, POMO PRI GIBANJU IN UREJANJU LEGE V POSTELJI, POMO PRI HRANJENJU IN PITJU, DELJENJE HRANE IN NAPITKOV, POMO PRI IZLOANJU IN ODVAJANJU, POMO PRI UPORABI ORTOPEDSKIH PRIPOMOKOV, VZDREVANJE OPREME IN PRIPOMOKOV (IŠENJE, RAZKUEVANJE), POMO PRI OSKRBI UMIRAJOEGA IN UMRLEGA, NATANNO POROANJE O...

 • Company VITADOM; VITADOM, PE DOM STAREJŠIH ŠKOFLJICA, Ob potoku 11 , 1291 ŠKOFLJICA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, BOLNIAR V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE IN IZVAJANJE OSNOVNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE PRI VSEH TEMELJNIH IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI STAROSTNIKA, GLEDE NA NJIHOVO ZDRAVSTVENO STANJE, OPRAVLJANJE DEL S PODROJA ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC IN STANDARDOV, NAMEŠANJE DELNO POMINIH IN NEPOMINIH STANOVALCEV V USTREZEN POSTELJNI POLOAJ, NA VOZIEK PO NAVODILIH FIZIOTERAPEVTA IN DELOVNEGA TERAPEVTA, NATANNO POROANJE O STANJU STANOVALCEV (VODENJE USTREZNIH EVIDENC), VZDREVANJE OPREME IN PRIPOMOKOV (IŠENJE, RAZKUEVANJE), IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREEVANJE PRENOSA BOLNIŠNINIH OKUB  V SKLADU Z DELOVNIMI NAVODILI DOMA, OBVEZEN VPIS V REGISTER ZDRAVSTVENIH DELAVCEV., NPK: BOLNIAR NEGOVALEC, veizmens...

 • Company DOM SV.JOŽEF DUHOVNO PROSVETNI CENTER, PLEČNIKOVA ULICA 29, 3000 CELJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 2 meseca, Doloen as  oz. 31.12.2020 oz. do izteka projekta, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG BOLNIARJA NEGOVALCA PRI IZVEDBI PILOTNEGA PROJEKTA, KI BO PODPIRAL PREHOD IZVAJANJA SISTEMSKEGA ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI, KI GA FINANCIRA EVROPSKI SOCIALNI SKLAD, Vlogi je potrebno priloiti CV, potrdilo o izobrazbi, o opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu, dokazilo o cepljenju proti ošpicam in hepatitisu. Zaeleno je poznavanje gerontolgije, paliativne oskrbe, sposobnosti komuniciranja, dela v timu in empatinost. , dvoizmensko...

 • Company VITADOM; VITADOM, PE DOM STAREJŠIH ŠKOFLJICA, Ob potoku 11 , 1291 ŠKOFLJICA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA PO PROGRAMU V DOMU STAREJŠIH., , dvoizmensko...

 • Company DOM OB SAVINJI CELJE, JURČIČEVA ULICA 6 , 3000 CELJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE NEGE IN OSKRBE PRI STANOVALCIH, VZDREVANJE FIZINEGA OKOLJA STANOVALCEV, SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENI NEGI, POZNAVANJE OSNOV IZ GERONTOLOGIJE, KOMUNIKATIVNOST, PRIJAZNOST, TOLERANTNOST, USTVENA STABILNOST, DRAVLJANSTVO DRAV EVROPSKE UNIJE, ...

 • Company DOM OB SAVINJI CELJE, JURČIČEVA ULICA 6 , 3000 CELJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE NEGE IN OSKRBE PRI STANOVALCIH, VZDREVANJE FIZINEGA OKOLJA STANOVALCEV, SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENI NEGI, K VLOGI JE POTREBNO PRILOITI IVLJENJEPIS, POTRDILO O IZOBRAZBI, POTRDILO O STROKOVNEM IZPITU, POTRDILO O CEPLJENJU (HEPATITIS B IN OŠPICE), ODLOBO O VPISU V REGISTER ZDRAVSTVENIH DELAVCEV, POZNAVANJE OSNOV GERONTOLOGIJE, KOMUNIKATIVNOST, PRIJAZNOST, TOLERANTNOST, USTVENA STABILNOST, ...

 • Company OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA, KROŽNA CESTA 5 , 6000 KOPER in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. junija 2022 oz. do zakljuka projekta, polni delovni as, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE, HIGIENSKA OSKRBA UPORABNIKOV IN VZDREVANJE NJIHOVEGA OKOLJA, HRANJENJE UPORABNIKOV IN SKRB ZA HIDRACIJO, PRIPRAVA OBROKA IN NAPITKOV, POMO PRI OBLAENJU IN SLAENJU UPORABNIKOV, OBRAANJE, DVIGOVANJE, PRENAŠANJE TER TRANSFER NA VOZIEK, POSEBNA NEGA UPORABNIKOV S PRELEANINAMI S POUDARKOM NA PREPREEVANJU LE-TEH, POMO UPORABNIKU PRI GIBANJU IN SPREMINJANJU POLOAJA V POSTELJI, PRIPRAVA UPORABNIKA NA POITEK, OPAZOVANJE POUTJA UPORABNIKOV IN POROANJE NADREJENIM, SKRB ZA RAZVEDRILO IN ZAPOSLITEV UPORABNIKA, DOKUMENTIRANJE DELOVNE IN NEGOVALNE DOKUMENTACIJE, OSTALE VSEBINSKO POVEZANE NALOGE., Opravljen strokovni izpit, zaelene del...

 • Company BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4 , 6210 SEŽANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BOLNIAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA., Splošna zdravstvena sposobnost za opravljanje delovnih nalog delovnega mesta brez omejitev., dvoizmensko...

 • Company DOM UPOKOJENCEV KRANJ, CESTA 1. MAJA 59, 4000 KRANJ in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, VODENO IZVAJANJE NEGE IN OSKRBE NAJBOLJ ZAHTEVNIH STANOVALCEV, Anfiniteta do dela s starostniki in invalidnimi osebami. Prošnji obvezno priloiti dokazilo o zahtevani izobrazbi., dvoizmensko...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE, OB GROSUPELJŠČICI 28, 1290 GROSUPLJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, V SKLADU Z OPISOM DEL IN NALOG, , ...

 • Company DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON TRBOVLJE - ENOTA PREBOLD, Na zelenici 20 , 3312 PREBOLD in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, -POMO PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI NAJBOLJ ZAHTEVNIH STANOVALCEV (KATEGORIJA III. IN IV.),-POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV,-TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV,-OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROANJE , - poklic bolniar, bolniar-negovalec - opravljen strokovni izpit - Komunikativnost, tolerantnost, prijaznost, ustvena stabilnost - aktivno znanje slovenskega jezika - delo v 3 izmenah - 6 delovni tednik - delo ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih KANDIDATI NAJ VLOGI PRILOIJO DOKAZILA O IZOBRAZBI IN STROKOVNEM IZPITU TER VPISU V REGISTER ZDRAVSTVENE NEGE., veizmensko...

 • Company DOM UPOKOJENCEV SEŽANA, ULICA IVANA TURŠIČA 6 , 6210 SEŽANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI MANJ ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV,  POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV,  TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROANJE., , dvoizmensko...

 • Company DOM UPOKOJENCEV SEŽANA, ULICA IVANA TURŠIČA 6 , 6210 SEŽANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI NAJBOLJ ZAHTEVNIH STANOVALCEV,  POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV,  TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROANJE. , , veizmensko...

 • Company ZDRAVSTVENI DOM CELJE, GREGORČIČEVA ULICA 5 , 3000 CELJE in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. do 31.12.2020, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG BOLNIARJA NEGOVALCA PRI IZVEDBI PILOTNIH PROJEKTOV, KI BODO PODPIRALI PREHOD V IZVAJANJE SISTEMSKEGA ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI, PROJEKT FINANCIRA EVROPSKI SOCIALNI SKLAD IN EVROPSKA UNIJA, k vlogi je potrebno priloiti kratek ivljenjepis, potrdilo o izobrazbi (IV. stopnja - srednja zdravstvena šola), potrdilo o opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu, vpis v register zdravstvenih sodelavcev ter potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B in ošpicam, izmensko delo, delo na terenu, ...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE, NOVE FUŽINE 40, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STANOVALCEV  RAZVRŠENIH V NAJZAHTEVNEJŠO OSKRBO IN SICER III ALI IV KATEGORIJO OSKRBE IN NEGE. SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU OSNOVNIH IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI: (DIHANJE, PREHRANJEVANJE, ODVAJANJE, OSEBNA HIGIENA IN UREJENOST, OBLAENJE, SLAENJE, SEZUVANJE, PRIPRAVA NA SPANJE IN POITEK, GIBANJE IN USTREZNA LEGA, VAROVANJE  IN USMERJANJE STANOVALCEV Z ZMANJŠANIMI KOGNITIVNIMI SPOSOBNOSTMI, OSKRBA UMRLEGA, UREJANJE IN IŠENJE POSTELJNE ENOTE – POSTILJANJE IN PRESTILJANJE  POMINIM, DELNO POMINIM IN NEPOMINIM STANOVALCEM, UREJANJE IN IŠENJE OBPOSTELJNE ENOTE TER HIGIENSKO VZDREVANJE POHIŠTVENIH ELEMENTOV Z OSEBNIMI PREDMETI STANOVALCA, TRANSPORT, PREVZEMANJE...

 • Company DOM HMELINA, dom za starejše občane, d.o.o., KOROŠKA CESTA 67 A, 2360 RADLJE OB DRAVI in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SKLADNO S PROGRAMOM PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC BOLNIAR-NEGOVALEC, VLOGI PRILOITE IVLJENJEPIS Z DOKAZILI O PRIDOBLJENI IZOBRAZBI., dvoizmensko...

 • Company COMETT DOMOVI D.O.O. DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE IN GRADNJO DOMOV, Tbilisijska ulica 57 B, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROANJE, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM IN KONCEPTOM DELA V DOMU VIHARNIK, IZVAJANJE DEL IN NALOG PO NALOGU NADREJENEGA., , dvoizmensko...

 • Company COMETT DOMOVI D.O.O. DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE IN GRADNJO DOMOV, Tbilisijska ulica 57 B, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. NADOMEŠANJE DELAVKE NA PORODNIŠKI, polni delovni as, 40, POMO PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROANJE, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM IN KONCEPTOM DELA V DOMU VIHARNIK, IZVAJANJE DEL IN NALOG PO NALOGU NADREJENEGA., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, dvoizmensko...

 • Company ZAVOD SV. RAFAELA VRANSKO, SOCIALNO, VARSTVENO IN ZDRAVSTVENO DELO TER DRUGE DOBRODELNE DEJAVNOSTI, in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as, 2 meseca, polni delovni as, 40, ZDRAVSTVENA NEGA V DOMU ZA STAREJŠE, , veizmensko...

 • Company DOM UPOKOJENCEV PTUJ, VOLKMERJEVA CESTA 10, 2250 PTUJ in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPAZOVANJE STANOVALCA; UREJANJE LEIŠA; VZDREVANJE IN SKRB ZA STANOVALEVO OKOLJE; VZDREVANJE OSEBNE HIGIENE STANOVALCEV; OBLAENJE IN SLAENJE STANOVALCEV; POMO PRI GIBANJU IN UREJANJU LEGE V POSTELJI; HRANJENJE STANOVALCEV; POMO PRI IZLOANJU IN ODVAJANJU; OSKRBA UMIRAJOEGA IN UMRLEGA; PRVA POMO; OSKRBA S PERILOM IN OBLEKO; POMO PRI UPORABI IN VZDREVANJU ORTOPEDSKIH PRIPOMOKOV; GOSPODINJSKA OPRAVILA; RAVNANJE SKLADNO Z ETINIMI NAELI IN PRAVILI ZAVODA; RACIONALNO TROŠENJE ENERGIJE, MATERIALA, SREDSTEV IN ASA; VAROVANJE LASTNEGA ZDRAVJA, ZDRAVJA DRUGIH IN OKOLJA TER PREPREEVANJE INFEKCIJ; SPORAZUMEVANJE S SODELAVCI, STANOVALCI IN STROKOVNIMI SLUBAMI; OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO NAVODILU NAREJENEGA....

 • Company DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, POTRČEVA ULICA 1 , 2319 POLJČANE in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as  oz. nadomešanje odsotnega delavca, polni delovni as, 40, NARTOVANJE IN IZVAJANJE OSNOVNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STANOVALCEV; TRANSFER MATERIALA ZA NEGO IN OSKRBO STANOVALCEV; POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV; OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV, DOKUMENTIRANJE IN POROANJE; OPRAVLJA ŠE DRUGE NEPREDVIDENE NALOGE PO NAVODILU NADREJENEGA., OBVEZNA: poklic bolniar, bolniar-negovalec strokovni izpit delavcev na podroju zdravstvene dejavnosti delovne izkušnje 6 mesecev - podroje zdravstvene nege in oskrbe znanje slovenskega jezika delo z raunalnikom komunikativnost, natannost in zanesljivost tolerantnost in prijaznost, primeren odnos do uporabnikov, ustvena stabilnost. ELENA: poznavanje gerontologije in psihologije star...

 • Company DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA, ARTO 13, 8293 STUDENEC in Sevnica
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA-POMO PRI MANJ ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCEV IN NJIHOVEGA OKOLJA, POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV IN PRI VSEH OSTALIH IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROANJE, SPREMSTVO STANOVALCEV V IN IZVEN DOMA, OPRAVLJANJE DRUGIH SORODNIH DEL PO NAVODILIH NADREJENIH., Komunikativnost, tolerantnost, prijaznost, ustvena stabilnost. Delovno mesto je v enoti Dom upokojencev Sevnica in v enoti DUO Impoljca. Vloge naj pošljejo kandidati izkljuno z izobrazbo bolniar-negovalec, brez opravljenega pripravništva. Obvezno priloiti dokazilo o izo...

 • Company DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA, ARTO 13, 8293 STUDENEC in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI MANJ ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCEV IN NJIHOVEGA OKOLJA, POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV IN PRI VSEH OSTALIH IVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH STANOVALCEV, POMO PRI OSKRBI UMIRAJOIH IN UMRLIH, PALIATIVNA OSKRBA, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROANJE, SPREMSTVO STANOVALCEV V IN IZVEN DOMA, OPRAVLJANJE DRUGIH SORODNIH DEL PO NAVODILIH NADREJENIH., Komunikativnost, tolerantnost, prijaznost, ustvena stabilnost. Delovno mesto je v enoti Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca. Troizmensko delo. Vloge z dokazili o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu in vpisu v register naj ka...

 • Company DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA, ARTO 13, 8293 STUDENEC in Bloke
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA - POMO PRI MANJ ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCEV IN NJIHOVEGA OKOLJA, POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV IN PRI VSEH OSTALIH IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROANJE, SPREMSTVO STANOVALCEV V IN IZVEN DOMA, OPRAVLJANJE DRUGIH SORODNIH DEL PO NAVODILIH NADREJENIH, Komunikativnost, tolerantnost, prijaznost, ustvena stabilnost. Delovno mesto je v enoti Dom upokojencev Breice. Vloge naj pošljejo kandidati izkljuno z izobrazbo bolniar-negovalec, brez opravljenega pripravništva. Obvezno priloiti dokazilo o izobrazbi! Navesti št...

 • Company THERMANA D.D., DRUŽBA DOBREGA POČUTJA, Zdraviliška cesta 6 , 3270 LAŠKO in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE OSKRBE STANOVALCEV IN POMO PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE,OPAZOVANJE POSAMEZNIKA IN POROANJE SPREMEMBSERVIRANJ HRANE NA ODDELKU, HRANJENJE IN PRIPRAVA NAPITKOV ZA STANOVALCEPRIPRAVA IN IZVAJANJE PRELAGANJE (TRANSFER), OBRAANJE, PRENAŠANJE IN SPREMLJANJA STANOVALCE VPOMO PRI OSKRBI UMRLEGAIZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREEVANJE PRENOSA BOLNIŠNINIH OKUB V SKLADU Z DELOVNIMI NAVODILI DOMA, HIGIENSKO VZDREVANJE, IŠENJE IN DEZINFEKCIJA OJEGA STANOVALEVEGA OKOLJA,, izvajanje oskrbe stanovalcev in pomo pri izvajanju zdravstvene nege, opazovanje posameznika in poroanje sprememb serviranj hrane na oddelku, hranjenje in priprava napitkov za stanovalce priprava in izvajanje prelaganje (transfer), obra...

 • Company THERMANA D.D., DRUŽBA DOBREGA POČUTJA, Zdraviliška cesta 6 , 3270 LAŠKO in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE OSKRBE STANOVALCEV IN POMO PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE,OPAZOVANJE POSAMEZNIKA IN POROANJE SPREMEMBSERVIRANJ HRANE NA ODDELKU, HRANJENJE IN PRIPRAVA NAPITKOV ZA STANOVALCEPRIPRAVA IN IZVAJANJE PRELAGANJE (TRANSFER), OBRAANJE, PRENAŠANJE IN SPREMLJANJA STANOVALCEV POMO PRI OSKRBI UMRLEGAIZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREEVANJE PRENOSA BOLNIŠNINIH OKUB V SKLADU Z DELOVNIMI NAVODILI DOMA, HIGIENSKO VZDREVANJE, IŠENJE IN DEZINFEKCIJA OJEGA STANOVALEVEGA OKOLJA,, , veizmensko...

 • Company ZAVOD SV. TEREZIJE ZAVOD ZA SOCIALNO VARSTVENO DELO, Videm 33 A, 1312 VIDEM - DOBREPOLJE in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJA OSNOVNO OSKRBO IN NEGO TER JE V POMO PRI ZDR. NEGI NEPOMINIM IN POLPOMINIM STANOVALCEM, POMO STANOVALCEM PRI OBLAENJU, UMIVANJU, HRANJENJU, KOPANJU IN FIZ.POTREBAH TER NEGA UMRLEGA, NEGOVANJE STANOVALCEV, NEGOVANJE STANOVALCEV OB POSTELJI IN V POSTELJI TER OPAZOVANJE IN POROANJE NASTALIH SPREMEMB, RAZDELJEVANJE HRANE., , veizmensko...

 • Company ZAVOD SV. TEREZIJE ZAVOD ZA SOCIALNO VARSTVENO DELO, Videm 33 A, 1312 VIDEM - DOBREPOLJE in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJA OSNOVNO OSKRBO IN NEGO TER JE V POMO PRI ZDR. NEGI NEPOMINIM IN POLPOMINIM STANOVALCEM, POMO STANOVALCEM PRI OBLAENJU, UMIVANJU, HRANJENJU, KOPANJU IN FIZ.POTREBAH TER NEGA UMRLEGA, NEGOVANJE STANOVALCEV, NEGOVANJE STANOVALCEV OB POSTELJI IN V POSTELJI TER OPAZOVANJE IN POROANJE NASTALIH SPREMEMB, RAZDELJEVANJE HRANE., , veizmensko...

 • Company DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE, ULICA STANETA BOKALA 4, 4270 JESENICE in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as, 5 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI ZDRAVSTVENI OSKRBI IN NEGI STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV, POMO PRI ZADOVOLJEVANJU OSEBNIH POTREB STANOVALCEV, HRANJENJE STANOVALCEV, UREJANJE NEPOSREDNEGA OKOLJA STANOVALCEV,VODENJE EVIDENCE O SVOJEM DELU IN STORITVAH, , veizmensko...

 • Company DOM UPOKOJENCEV KRANJ, CESTA 1. MAJA 59, 4000 KRANJ in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. nadomešanje daljše bolniške odsotnosti, polni delovni as, 40, - V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE STALNO IZVAJA NEGO IN OSKRBO NAJBOLJ ZAHTEVNIH STANOVALCEV- POMAGA PRI ZADOVOLJEVANJU OSEBNIH (PSIHINIH IN FIZINIH) POTREB NAJBOLJ ZAHTEVNIH  STANOVALCEV IN UPORABNIKOV STORITEV- POROA ZDRAVSTVENEMU OSEBJU O STANJU STANOVALCEV IN NJIHOVIH SPREMEMBAH- RAZDELJUJE HRANO IN HRANI STANOVALCE TER UPORABNIKE STORITEV- UREJA PROSTORE TER POSPRAVI POSODO PO HRANJENJU TER ISTI, RAZKUUJE OPREMO IN TEHNINE PRIPOMOKE ZA NEGO STANOVALCEV IN UPORABNIKOV- SODELUJE PRI TRANSFERJU ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV TER UPORABNIKOV- SODELUJE PRI ODDAJI IN POPISU  OSEBNIH STVARI STANOVALCEV TER - DRUGA DELA V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM IN PO NA...

 • Company DOM UPOKOJENCEV KRANJ, CESTA 1. MAJA 59, 4000 KRANJ in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, - V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE STALNO IZVAJA NEGO IN OSKRBO NAJBOLJ ZAHTEVNIH STANOVALCEV- POMAGA PRI ZADOVOLJEVANJU OSEBNIH (PSIHINIH IN FIZINIH) POTREB NAJBOLJ ZAHTEVNIH  STANOVALCEV IN UPORABNIKOV STORITEV- POROA ZDRAVSTVENEMU OSEBJU O STANJU STANOVALCEV IN NJIHOVIH SPREMEMBAH- RAZDELJUJE HRANO IN HRANI STANOVALCE TER UPORABNIKE STORITEV- UREJA PROSTORE TER POSPRAVI POSODO PO HRANJENJU TER ISTI, RAZKUUJE OPREMO IN TEHNINE PRIPOMOKE ZA NEGO STANOVALCEV IN UPORABNIKOV- SODELUJE PRI TRANSFERJU ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV TER UPORABNIKOV- SODELUJE PRI ODDAJI IN POPISU  OSEBNIH STVARI STANOVALCEV TER - DRUGA DELA V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM IN PO NAVODILIH NADREJENEGA , Afiniteta do dela s...

 • Company DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, POTRČEVA ULICA 1 , 2319 POLJČANE in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, NARTOVANJE IN IZVAJANJE OSNOVNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STANOVALCEV; TRANSFER MATERIALA ZA NEGO IN OSKRBO STANOVALCEV; POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV; OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV, DOKUMENTIRANJE IN POROANJE; OPRAVLJA ŠE DRUGE NEPREDVIDENE NALOGE PO NAVODILU NADREJENEGA., OBVEZNE: poklic bolniar, bolniar-negovalec, delo z raunalnikom, znanje slovenskega jezika, komunikativnost, natannost in zanesljivost, tolerantnost in prijaznost, primeren odnos do uporabnikov, ustvena stabilnost. ELENE: poznavanje gerontologije in psihologije starostnika, vešine komuniciranja, preizkus iz varstva pri delu in protipoarnega varstva., ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ, POTRČEVA CESTA 23, 2250 PTUJ in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BOLNIAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as, 1 mesec, polni delovni as, 40, POMO PRI OSKRBI BOLNIKOV, KONANA SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA, POKLIC BOLNIAR - NEGOVALEC, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT. K VLOGI OBVEZNO PRILOITI DOKAZILA O IZOBRAZBI, POTRDILA O OBVEZNIH CEPLJENJIH PO ZAKONU O NALEZLJIVIH BOLEZNI TER ODLOBO O VPISU V REGISTER IZVAJALCEV V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE. ZAPOSLITEV ZA 1 MESEC Z MONOSTJO PODALJŠANJA. NADOMEŠANJE BOLNIŠKEGA STALEA, ...

 • Company SeneCura Dom starejših občanov Vojnik d.o.o., Cesta v Tomaž 6 A, 3212 VOJNIK in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  NEGOVALEC V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI  IZVAJANJU AKTIVNOSTI PO POSEBNEM PROGRAMU ZA DEMENTNE SODELOVANJE PRI IZVAJANJE OSNOVNE OSKRBE HRANJENJE IN POMO PRI HRANJENJU VZDREVANJE OPREME IN PRIPOMOKOV (IŠENJE, RAZKUEVANJE) POMO PRI OSKRBI UMRLEGA NATANNO POROANJE O STANJU OSKRBOVANCEV VSE DRUGE NALOGE PO NALOGU ORGANIZACIJSKE VODJE IN DIREKTORJA, Psihofizine zahteve: komunikativnost, tolerantnost, prijaznost, ustvena stabilnost in iniciativnost. Sprejemamo vloge, poslane po pošti, potrebno je priloiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev za zasedbo del.mesta , dvoizmensko...

 • Company SeneCura Dom starejših občanov Vojnik d.o.o., Cesta v Tomaž 6 A, 3212 VOJNIK in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE SODELOVANJE PRI IZVAJANJE OSNOVNE NEGE HRANJENJE IN POMO PRI HRANJENJUVZDREVANJE OPREME IN PRIPOMOKOV (IŠENJE, RAZKUEVANJEPOMO PRI OSKRBI UMRLEGA NATANNO POROANJE O STANJU STANOVALCEV DELO S STANOVALCI, SVOJCI IN ZUNANJIMI SUBJEKTI VSE DRUGE NALOGE PO NALOGU ORGANIZACIJSKE VODJE IN DIREKTORJA, Psihofizine zahteve: komunikativnost, tolerantnost, prijaznost, ustvena stabilnost in iniciativnost.  Vloge sprejemamo po pošti, obvezno priloiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev za zasedbo del.mesta , dvoizmensko...

 • Company DOM UPOKOJENCEV PTUJ, VOLKMERJEVA CESTA 10, 2250 PTUJ in Bloke
  17.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPAZOVANJE STANOVALCA; UREJANJE LEIŠA; VZDREVANJE IN SKRB ZA STANOVALEVO OKOLJE; VZDREVANJE OSEBNE HIGIENE STANOVALCEV; OBLAENJE IN SLAENJE STANOVALCEV; POMO PRI GIBANJU IN UREJANJU LEGE V POSTELJI; HRANJENJE STANOVALCEV; POMO PRI IZLOANJU IN ODVAJANJU; OSKRBA UMIRAJOEGA IN UMRLEGA; PRVA POMO; OSKRBA S PERILOM IN OBLEKO; POMO PRI UPORABI IN VZDREVANJU ORTOPEDSKIH PRIPOMOKOV; GOSPODINJSKA OPRAVILA; RAVNANJE SKLADNO Z ETINIMI NAELI IN PRAVILI ZAVODA; RACIONALNO TROŠENJE ENERGIJE, MATERIALA, SREDSTEV IN ASA; VAROVANJE LASTNEGA ZDRAVJA, ZDRAVJA DRUGIH IN OKOLJA TER PREPREEVANJE INFEKCIJ; SPORAZUMEVANJE S SODELAVCI, STANOVALCI IN STROKOVNIMI SLUBAMI; OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO NAVODILU NAREJENEGA....

 • Company DOM STAREJŠIH NA FARI, NA FARI 50 , 2391 PREVALJE in Bloke
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IŠENJE IN VZDREVANJE HIGIENE V PROSTORIH NA ODDELKIH IN DRUGIH SKUPNIH PROSTORIH, POMONA DELA PRI NEZDRAVSTVENI IN SOCIALNI OSKRBI STANOVALCEV, PRINAŠANJE IN SERVIRANJE HRANE IN  NAPITKOV STANOVALCEM TER POMO PRI HRANJENJU..., Komunikativnost, tolerantnost in prijaznost, spoštljivost, najmanj povprene rone spretnosti, ustvena stabilnost,  natannost in doslednost, sposobnost timskega dela, sposobnost razumevanja ljudi., ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health care assistants Edit filters