Jobmonitor. Search results for Health care assistants

26 Jobs found

Used filters:
 • Health care assistantsx
Displaying 1-26 of 26 results.
 • Company BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4 , 6210 SEŽANA in Bloke
  10.04.2021 Updated on: 11.04.2021

  BOLNIAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA., Splošna zdravstvena sposobnost za opravljanje delovnih nalog delovnega mesta brez omejitev. Kandidati naj predloijo ivljenjepis., dvoizmensko...

 • Company DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR, Čufarjeva cesta 9 , 2000 MARIBOR in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI MANJ ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV,..., , dvoizmensko...

 • Company DOM TISJE ŠMARTNO PRI LITIJI, ČRNI POTOK 13, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, VSEBINA DELA POD MENTORSTVOM: VZDREVANJE KVALITETNEGA BIVALNEGA OKOLJA STANOVALCEV SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENI NEGI STANOVALCEV GLEDE NA NJIHOVO ZDRAVSTVENO STANJE IN OSKRBA STANOVALCEV, SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU OSNOVNIH IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI UREJANJE POSTELJNE ENOTE – POSTILJANJE, PRESTILJANJE POMO PRI IZOGIBANJU NEVARNOSTIM V OKOLJU ODNOSI Z LJUDMI POMO PRI IZRAANJU USTEV, IZRAANJE VERSKIH USTEV, OPAZOVANJE STANOVALEVEGA STANJA IN POUTJA TER POROANJE ZDR.DELAVCEM, TRANSPORT ZDRAVSTVENEGA MATERIALA TER UMAZANEGA IN ISTEGA PERILA HIGIENA IN VZDREVANJE ORTOPEDSKIH IN TEHNINIH PRIPOMOKOV,UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA, DRUGE NALOGE PO NAVODILU NADREJENEGA. 6-TEDENSKI DELOVNI TEDEN, 3-IZMENSKO DELO., V...

 • Company COMETT DOMOVI D.O.O. DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE IN GRADNJO DOMOV, Tbilisijska ulica 57 B, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. NADOMEŠANJE DELAVKE NA PORODNIŠKI, polni delovni as, 40, POMO PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROANJE, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM IN KONCEPTOM DELA V DOMU VIHARNIK, IZVAJANJE DEL IN NALOG PO NALOGU NADREJENEGA., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT. DELOVNO MESTO JE V DOMU VIHARNIK V KRANJSKI GORI., dvoizmensko...

 • Company COMETT DOMOVI D.O.O. DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE IN GRADNJO DOMOV, Tbilisijska ulica 57 B, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROANJE, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM IN KONCEPTOM DELA V DOMU VIHARNIK, IZVAJANJE DEL IN NALOG PO NALOGU NADREJENEGA., DELOVNO MESTO JE V DOMU VIHARNIK V KRANJSKI GORI., dvoizmensko...

 • Company DOM UPOKOJENCEV CENTER TABOR - POLJANE, TABOR 10, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE.IZVAJANJE OSNOVNE NEGE (UMIVANJE, KOPANJE, POMO PRI OBLAENJU, POMO PRI GIBANJU IN TRANSFER, SPREMSTVO IN PODOBNO).UREJANJE STANOVALEVE POSTELJE IN OKOLICE (PREOBLAENJE IN POSTILJANJE).IŠENJE NEGOVALNIH VOZIKOV, OBPOSTELJNIH MIZIC, POSTELJ.NAMEŠANJE NEPOMINIH STANOVALCEV V USTREZEN POSTELJNI POLOAJ, NA VOZIEK PO NAVODILIH FIZIOTERAPEVTA.HRANJENJE IN POMO PRI HRANJENJU.DELJENJE NAPITKOV IN POMO PRI PITJU.VZDREVANJE OPREME IN PRIPOMOKOV (IŠENJE, RAZKUEVANJE).POMO PRI OSKRBI UMRLEGA.NATANNO POROANJE O STANJU STANOVALCEV (PO POTREBI VODENJE USTREZNIH EVIDENC).OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG S SVOJEGA DELOVNEGA PODROJA, KI JIH NAROI ...

 • Company DOM NINE POKORN GRMOVJE, Pernovo 4 A, 3310 ŽALEC in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, POMO PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROANJE, POMO UMIRAJOEMU IN OBRAVNAVA UMRLEGA, DRUGA DELA PO NAVODILU VODJE, ustrezna izobrazba, strokovni izpit, komunikativnost, tolerantnost, prijaznost, ustvena stabilnost, delo s stanovalci z lajo,teko motnjo v duševnem razvoju, z osebami s teavami v duševnem zdravju, ...

 • Company ZAVOD DOM MARIJE IN MARTE - KARITAS LOGATEC, DOM ZA OSTARELE, Šolska pot 1 , 1370 LOGATEC in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERILA, OPAZOVANJE, BELEENJE IN POROANJE O ZDRAVSTVENEM STANJU STANOVALCEV, , dvoizmensko...

 • Company DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, POTRČEVA ULICA 1 , 2319 POLJČANE in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV Z ZDRAVSTVENO NEGO III IN IV; OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC IN V SKLADU Z AKTIVNOSTMI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE NA PODROJU SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODOV; POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER STANOVALCEV IN ZDRAVSTVENEGA MATERIALA; OPAZOVANJE SPLOŠNEGA IN ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV IN POROANJE; SODELOVANJE PRI SPREJEMU IN PREMEŠANJU STANOVALCEV; SPREMLJANJE STANOVALCEV NA PREGLEDE IZVEN DOMA; JAVLJANJE OKVAR NA INSTALACIJAH, OSNOVNIH SREDSTVIH IN INVENTARJU; EVIDENTIRANJE STORITEV; IZVAJANJE MENTORSTVA PRIPRAVNIKOM IN DIJAKOM TER UVAJANJE NOVO ZAPOSLENIH; OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODI...

 • Company DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, POTRČEVA ULICA 1 , 2319 POLJČANE in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. do 30.6.2022, polni delovni as, 40, POMO PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV Z ZDRAVSTVENO NEGO III IN IV; OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC IN V SKLADU Z AKTIVNOSTMI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE NA PODROJU SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODOV; POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER STANOVALCEV IN ZDRAVSTVENEGA MATERIALA; OPAZOVANJE SPLOŠNEGA IN ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV IN POROANJE; SODELOVANJE PRI SPREJEMU IN PREMEŠANJU STANOVALCEV; SPREMLJANJE STANOVALCEV NA PREGLEDE IZVEN DOMA; JAVLJANJE OKVAR NA INSTALACIJAH, OSNOVNIH SREDSTVIH IN INVENTARJU; EVIDENTIRANJE STORITEV; IZVAJANJE MENTORSTVA PRIPRAVNIKOM IN DIJAKOM TER UVAJANJE NOVO ZAPOSLENIH; OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO...

 • Company DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, POTRČEVA ULICA 1 , 2319 POLJČANE in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE NALOG: IZVAJANJA POMOI PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV; OPAZOVANJA SPLOŠNEGA IN ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV IN POROANJA; SPREMLJANJA STANOVALCEV NA PREGLEDE IZVEN DOMA; EVIDENTIRANJA STORITEV; OPRAVLJANJA DELOVNIH NALOG V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC IN V SKLADU Z AKTIVNOSTMI ZDRAVSTVENE NEGE TER OSKRBE NA PODROJU SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODOV; TRANSFER MATERIALA ZA NEGO IN OSKRBO STANOVALCEV; OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA., OBVEZNA: poklic bolniar, bolniar-negovalec znanje slovenskega jezika delo z raunalnikom komunikativnost, natannost in zanesljivost, tolerantnost in prijaznost, ustvena stabilnost.   ELENA: znanja iz gerontolog...

 • Company DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, POTRČEVA ULICA 1 , 2319 POLJČANE in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as  oz. nadomešanje odsotnega delavca, polni delovni as, 40, POMO PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV Z ZDRAVSTVENO NEGO III IN IV; OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC IN V SKLADU Z AKTIVNOSTMI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE NA PODROJU SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODOV; POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER STANOVALCEV IN ZDRAVSTVENEGA MATERIALA; OPAZOVANJE SPLOŠNEGA IN ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV IN POROANJE; SODELOVANJE PRI SPREJEMU IN PREMEŠANJU STANOVALCEV; SPREMLJANJE STANOVALCEV NA PREGLEDE IZVEN DOMA; JAVLJANJE OKVAR NA INSTALACIJAH, OSNOVNIH SREDSTVIH IN INVENTARJU; EVIDENTIRANJE STORITEV; IZVAJANJE MENTORSTVA PRIPRAVNIKOM IN DIJAKOM TER UVAJANJE NOVO ZAPOSLENIH; OPRAVLJANJE DRUGI...

 • Company DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, POTRČEVA ULICA 1 , 2319 POLJČANE in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as, 2 meseca oz. povean obseg dela, polni delovni as, 40, POMO PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV Z ZDRAVSTVENO NEGO III IN IV; OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC IN V SKLADU Z AKTIVNOSTMI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE NA PODROJU SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODOV; POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER STANOVALCEV IN ZDRAVSTVENEGA MATERIALA; OPAZOVANJE SPLOŠNEGA IN ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV IN POROANJE; SODELOVANJE PRI SPREJEMU IN PREMEŠANJU STANOVALCEV; SPREMLJANJE STANOVALCEV NA PREGLEDE IZVEN DOMA; JAVLJANJE OKVAR NA INSTALACIJAH, OSNOVNIH SREDSTVIH IN INVENTARJU; EVIDENTIRANJE STORITEV; IZVAJANJE MENTORSTVA PRIPRAVNIKOM IN DIJAKOM TER UVAJANJE NOVO ZAPOSLENIH; OPRAVLJANJE DR...

 • Company DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, POTRČEVA ULICA 1 , 2319 POLJČANE in Bloke
  04.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as  oz. nadomešanje odsotnega delavca, skrajšan delovni as, 20, POMO PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV Z ZDRAVSTVENO NEGO III IN IV; OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC IN V SKLADU Z AKTIVNOSTMI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE NA PODROJU SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODOV; POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER STANOVALCEV IN ZDRAVSTVENEGA MATERIALA,; OPAZOVANJE SPLOŠNEGA IN ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV IN POROANJE; SODELOVANJE PRI SPREJEMU IN PREMEŠANJU STANOVALCEV; SPREMLJANJE STANOVALCEV NA PREGLEDE IZVEN DOMA; JAVLJANJE OKVAR NA INSTALACIJAH, OSNOVNIH SREDSTVIH IN INVENTARJU; EVIDENTIRANJE STORITEV; IZVAJANJE MENTORSTVA PRIPRAVNIKOM IN DIJAKOM TER UVAJANJE NOVO ZAPOSLENIH; OPRAVLJ...

 • Company DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE, ULICA STANETA BOKALA 4, 4270 JESENICE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV.  POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV.TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV. OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROANJE  IN DRUGE NALOGE SPLOŠNEGA POMENA ZA DOM, V SKLADU Z 9. LENOM PRAVILNIKA O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST., , ...

 • Company DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA, IDRIJSKA CESTA 13 , 1360 VRHNIKA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI (III, IV) IN IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠE OSKRBE STANOVALCEV (III, IV), POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE, POROANJE IN BELEENJE O ZDRAVSTVENEM STANJU STANOVALCA, VODENJE PRI DNEVNIH AKTIVNOSTI IN VAROVANJE DEMENTNIH STANOVALCEV, SKRB ZA UREJENO OKOLJE STANOVALCA IN OSKRBA S PERILOM, OSKRBA UMRLEGA.  , , veizmensko...

 • Company DOM PETRA UZARJA, ROČEVNICA 58, 4290 TRŽIČ in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV,OSKRBA III IN IV, POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZ STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE, ZAHTEVNA DELA S PODROJA OSEBNE NEGE, POMO STANOVALCEM PRI UMIVANJU, IŠENJU, ITD., PRIJAZNOST, SOUTJE, KOMUNIKATIVNOST. VPIS V REGISTER IN OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT , veizmensko...

 • Company DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA, ARTO 13, 8293 STUDENEC in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as  oz. vrnitve delavca iz dolgotrajne bolniške odsotnosti., polni delovni as, 40, POMO PRI MANJ ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCEV IN NJIHOVEGA OKOLJA, POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV IN PRI VSEH OSTALIH IVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH STANOVALCEV, POMO PRI OSKRBI UMIRAJOIH IN UMRLIH, PALIATIVNA OSKRBA, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROANJE, SPREMSTVO STANOVALCEV V IN IZVEN DOMA, OPRAVLJANJE DRUGIH SORODNIH DEL PO NAVODILIH NADREJENIH., Komunikativnost, tolerantnost, prijaznost, ustvena stabilnost. Delovno mesto je v enoti DU Breice. Troizmensko delo. Vloge z dokazili o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu in vpisu v regis...

 • Company DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA, ARTO 13, 8293 STUDENEC in Studenec
  30.03.2021 Updated on: 02.04.2021

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI MANJ ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCEV IN NJIHOVEGA OKOLJA, POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV IN PRI VSEH OSTALIH IVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH STANOVALCEV, POMO PRI OSKRBI UMIRAJOIH IN UMRLIH, PALIATIVNA OSKRBA, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROANJE, SPREMSTVO STANOVALCEV V IN IZVEN DOMA, OPRAVLJANJE DRUGIH SORODNIH DEL PO NAVODILIH NADREJENIH., Komunikativnost, tolerantnost, prijaznost, ustvena stabilnost. Troizmensko delo. Delovno mesto je v enoti DUO Impoljca, Arto 13, 8293 Studenec. Vloge z dokazili o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu in vpisu v register naj kandidati po...

 • Company KIRURGIJA BITENC, specialistična zdravstvena dejavnost, d.o.o., Vilharjev podhod 1 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  BOLNIAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ASISTIRANJE IN POMO INŠTRUMENT. V OP. DVORANI. SKRB ZA ISTOO IN STERILNOST INŠTURMENTOV IN MEDIC.PRIPOMOKOV PRI OP. POSEGIH, SKRB ZA ISTOO IN STERILNOST PROSTOROV OP.BLOKA, DRUGE NALOGE, KI USTREZAJO IZOBRAZBI IN USPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENIH PO NAROILU DELODAJLACA, , dvoizmensko...

 • Company KIRURGIJA BITENC, specialistična zdravstvena dejavnost, d.o.o., Vilharjev podhod 1 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  BOLNIAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ASISTIRANJE IN POMO INŠTRUMENT. V OP. DVORANI. SKRB ZA ISTOO IN STERILNOST INŠTURMENTOV IN MEDIC.PRIPOMOKOV PRI OP. POSEGIH, SKRB ZA ISTOO IN STERILNOST PROSTOROV OP.BLOKA, DRUGE NALOGE, KI USTREZAJO IZOBRAZBI IN USPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENIH PO NAROILU DELODAJLACA, , dvoizmensko...

 • Company KIRURGIJA BITENC, specialistična zdravstvena dejavnost, d.o.o., Vilharjev podhod 1 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  BOLNIAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, ASISTIRANJE IN POMO INŠTRUMENT. V OP. DVORANI. SKRB ZA ISTOO IN STERILNOST INŠTURMENTOV IN MEDIC.PRIPOMOKOV PRI OP. POSEGIH, SKRB ZA ISTOO IN STERILNOST PROSTOROV OP.BLOKA, DRUGE NALOGE, KI USTREZAJO IZOBRAZBI IN USPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENIH PO NAROILU DELODAJLACA, , dvoizmensko...

 • Company PENZION IVANEŽ, JOŽICA IVANEŽ GRUBAR S.P., Gabrska gora 14 , 8321 BRUSNICE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 01.04.2021

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO STAREJŠIM OSEBAM PRI DNEVNIH IN PROSTOASOVNIH AKTIVNOSTIH, , ...

 • Company DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA, IDRIJSKA CESTA 13 , 1360 VRHNIKA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI (III, IV) IN IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠE OSKRBE STANOVALCEV (III, IV), POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE, POROANJE IN BELEENJE O ZDRAVSTVENEM STANJU STANOVALCA, VODENJE PRI DNEVNIH AKTIVNOSTI IN VAROVANJE DEMENTNIH STANOVALCEV, SKRB ZA UREJENO OKOLJE STANOVALCA IN OSKRBA S PERILOM, OSKRBA UMRLEGA.  , , veizmensko...

 • Company DOM OB SAVINJI CELJE, JURČIČEVA ULICA 6 , 3000 CELJE in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 30.03.2021

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI OSEBNI HIGIENI (STRIENJE, BRITJE, UREJANJE PRIESKE...) NEPOMINIH IN DELNO POMONIH STANOVALCEV NA NADSTROPJU, STRIENJE, TRAJNA ONDULACIJA IN BARVANJE LAS STANOVALCEV, KI OBIŠEJO FRIZERSKI SALON V DOMU,- TRANSPORT ALI SPREMSTVO STANOVALCEV IZ NJIHOVIH SOB DO FRIZERSKEGA SALONA V DOMU IN NAZAJ, SODELOVANJE PRI MANJ ZAHTEVNI NEGI STANOVALCEV GLEDE NA NJIHOVO ZDRAV. STANJE IN LAJA OSKRBA LE-TEH, KOMUNIKATIVNOST, TOLERANTNOST, PRIJAZNOST, USTVENA STABILNOST, NATANNOST, POTRPELJIVOST,, ...

 • Company ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  30.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  BOLNIAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE POSTOPKOV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI BOLNIKA V OPERACIJSKI SOBI PO VISOKIH STANDARDIH ZA OPERATIVNO DEJAVNOST, IZVAJANJE HIGIENSKIH POSTOPKOV V OPERACIJSKI SOBI PO VISOKIH ASEPTINIH STANDARDIH ZA OPERATIVNO DEJAVNOST, IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREEVANJE HOSPITALNIH INFEKCIJ, DELO V OPERACIJSKIH SOBAH, KI POKRIVAJO RAZLINE VEJE KIRURGIJE, NESORODNE- MULTIDISCIPLINARNOST, MENTORSTVO IN  PRAKTINO USPOSABLJANJE NOVOSPREJETIH SODELAVCEV V OKVIRU DELOKROGA, DOSTAVA IN ODNAŠANJE MEDICINSKEGA MATERIJALA IN BOLNIKOVE DOKUMENTACIJE, ZBIRANJE ,SORTIRANJE IN TRANSPORT BIOLOŠKEGA IN MEDICINSKEGA MATERIJALA, ZBIRANJE NAROIL, OSKRBA Z LABORATORIJSKIM MATERIJALOM, TRANSPORT DOKUMENTACIJE IN IZVIDOV NA IN IZ OD...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health care assistants Edit filters