Jobmonitor. Search results for Health care assistants

78 Jobs found

Used filters:
 • Health care assistantsx
Displaying 1-50 of 78 results.
 • Company Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidn in Bloke
  29.02.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMAGA V ODDELKU POSEBNEGA PROGRAMA VZGOJE IN IZOBRAEVANJA TER OPRAVLJA DRUGA DELA PO NAVODILIH RAVNATELJICE., potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo iz kazenske evidence, izkušnje s slepimi in slabovidnimi otroki, ...

 • Company THERMANA D.D., DRUŽBA DOBREGA POČUTJA, Zdraviliška cesta 6 , 3270 LAŠKO in Bloke
  29.02.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, 1. POMO PRI SPREJEMU, NAMESTITVI IN ODPUSTU BOLNIKA2. IZVAJANJE  ZDRAVSTVENE NEGE TER POMO PRI OPRAVLJANJU   OSNOVNE ZDRAVSTVENE NEGE3. PREVOZ IN SPREMLJANJE BOLNIKOV NA IN IZ TERAPIJE,   PRIPRAVA NA KOPANJE IN POMO PRI KOPANJU, , veizmensko...

 • Company CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, DRAGA, DRAGA 1, 1292 IG in Draga
  29.02.2020

  NEGOVALEC V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE VARSTVA IN NEGE, SPREMLJANJE  NA STROKOVNO OBRAVNAVO, TRANSPORT HRANE, RAZDELJEVANJE, POMIVANJE POSODE, VODENJE EVIDENC, SKRB ZA UREJENOST IN ISTOO ZGRADB IN NJIHOV OKOLICO, SKRB ZA VARNOST UPORABNIKOV, DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA V SKLADU Z VIZIJO CUDV DRAGA IN LETNIM DELOVNIM NARTOM., Zahtevana: znanje slovenskega jezika.elena: poznavanje osnov higienskega ravnanja z ivili, HACCP., ...

 • Company DEOS, celostna oskrba strostnikov, d.o.o., PE Center starejših Gornji Grad, Tlaka 28 , 3342 GORNJI G in Bloke
  29.02.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE, OPAZOVANJE OSKRBOVANCA, IZVAJANJE OSNOVNE NEGE (UMIVANJE, KOPANJE, POMO PRI OBLAENJU, POMO PRI GIBANJU IN TRANSFER, SPREMSTVO IN PODOBNO), UREJANJE STANOVALEVE POSTELJE IN OKOLICE (PREOBLAENJE IN POSTILJANJE), IŠENJE NEGOVALNIH VOZIKOV, OBPOSTELJNIH MIZIC, POSTELJ, POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE, POMO PRI OBLAENJU IN SLAENJU, POMO PRI GIBANJU IN UREJANJU LEGE V POSTELJI, POMO PRI HRANJENJU IN PITJU, DELJENJE HRANE IN NAPITKOV, POMO PRI IZLOANJU IN ODVAJANJU, POMO PRI UPORABI ORTOPEDSKIH PRIPOMOKOV, VZDREVANJE OPREME IN PRIPOMOKOV (IŠENJE, RAZKUEVANJE), POMO PRI OSKRBI UMIRAJOEGA IN UMRLEGA, NATANNO POROANJE O STANJ...

 • Company DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE, ULICA STANETA BOKALA 4, 4270 JESENICE in Bloke
  29.02.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as, 8 mesecev, polni delovni as, 40, NEGA IN OSKRBA STAREJŠIH IN INVALIDNIH OSEB V ZAVODU, , veizmensko...

 • Company DOM SV.JOŽEF DUHOVNO PROSVETNI CENTER, PLEČNIKOVA ULICA 29, 3000 CELJE in Bloke
  28.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, VZDREVANJE FIZINEGA OKOLJA STANOVALCEV. ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA STANOVALCEV. UREJANJE POSTELJNE ENOTE. OPAZOVANJE STANOVALEVEGA STANJA IN POUTJA TER POROANJE ZDRAVSTVENIM DELAVCEM. PRIPRAVA IN POMO STANOVALCEM PRI GIBANJU IN PREVOZU. OSKRBA UMRLEGA. UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA., , veizmensko...

 • Company PRIZMA PONIKVE, POSEBNI SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD, PONIKVE 76, 1312 VIDEM - DOBREPOLJE in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI MANJ ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, POMO PRI HRANJENJU IN OBLAENJU, POMO PRI TRANSFERJU, IZVAJANJE OSEBNE NEGE STANOVALCEV, VZDREVANJE HIGIENE BIVALNIH PROSTOROV, DELO Z ODRASLIMI INVALIDI, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, ...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  BOLNIAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, IŠENJA, RAZKUEVANJA PRIPOMOKOV, OPREME IN POVRŠIN-PRIPRAVA INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOKOV ZA STERILIZACIJO-SPREMLJANJE, PREVOZ IN PRELAGANJE PACIENTOV PRI DIAGNOSTINO TERAPEVTSKIH POSEGIH IN SODELOVANJE V TIMU-SODELOVANJE PRI OSKRBI Z MATERIALI IN ZAGOTAVLJANJE ISTEGA IN VARNEGA PACIENTOVEGA IN DELOVNEGA OKOLJA TER DELOVNIH PRIPOMOKOV-DRUGE NALOGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC., BOLNIAR -NEGOVALEC. Zahtevana kvalifikacija je vpis v Register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege. Stopnja znanja slovenskega jezika na ravni B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira., dvoizmensko...

 • Company VITADOM; DOM ZA STAREJŠE OBČANE BOR, Črni Vrh 120 , 5274 ČRNI VRH NAD IDRIJO in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  NEGOVALEC V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO STANOVALCEM PRI OSKRBI (SVETOVANJE IN POMO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, POMO PRI JUTRANJEM UREJANJU STANOVALCEV – UMIVANJE ZOB, UREJANJE LASIŠA, UMIVANJE OBRAZA, ITD. SKRB ZA VARNO IN PRIJETNO BIVANJE STANOVALCEV NA ODPRTEM IN VAROVANEM ODDELKU. VZDREVANJE KVALITETNEGA BIVALNEGA OKOLJA STANOVALCEV. POMO PRI IZVAJANJU DEL S PODROJA OSKRBE (I, II, III) PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, KI JIH POTREBUJE UPORABNIK. OPRAVLJANJE GOSPODINJSKIH AKTIVNOSTI. PRIPRAVA, RAZDELJEVANJE IN ZLAGANJE PERILA PO ISTIH PROSTORIH ZA PERILO IN UPORABNIKOM V SOBE. OPRAVLJANJE DRUGIH DELOVNIH NALOG IN OPRAVIL PO USTNIH ALI PISMENIH NAVODILIH NEPOSREDNO NADREJENEGA ALI DIREKTORJA, KI PA MORAJO BITI PO SVOJI ZAHTEVNOS...

 • Company VITADOM; DOM ZA STAREJŠE OBČANE BOR, Črni Vrh 120 , 5274 ČRNI VRH NAD IDRIJO in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE IN IZVAJANJE OSNOVNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE PRI VSEH TEMELJNIH IVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH STAROSTNIKA, GLEDE NA NJEGOVO ZDRAVSTVENO STANJE. OPRAVLJANJE DEL S PODROJA ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC IN STANDARDOV. NAMEŠANJE DELNO POMINIH IN NEPOMINIH STANOVALCEV V USTREZEN POSTELJNI POLOAJ, NA VOZIEK, PO NAVODILIH FIZIOTERAPEVTA IN DELOVNEGA TERAPEVTA. NATANNO POROANJE O STANJU STANOVALCEV (VODENJE USTREZNIH EVIDENC). VZDREVANJE OPREME IN PRIPOMOKOV (IŠENJE,  RAZKUEVANJE). IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREEVANJE PRENOSA BOLNIŠNINIH OKUB V SKLADU Z DELOVNIMI NAVODILI DOMA., Zakljuena 3 letna poklicna šola za poklic bolniar negovalec in opravljen strokovni izpit za poklic bolniar nego...

 • Company BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4 , 6210 SEŽANA in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  BOLNIAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE NEGE PACIENTOV Z RAZLINIMI BOLEZENSKIMI STANJI PO STANDARDIH IN PROCESNI METODI DELA, POMO PRI OBRAANJU IN VZDIGOVANJU NEPOKRETNEGA ALI DELNO POKRETNEGA PACIENTA, SPREMLJANJE PACIENTOV, KI SE LE S TEAVO PREMIKAJO, V SANITARIJE, SPREMLJANJE IN PREVOZ PACIENTOV NA RAZLINE PREISKAVE ZNOTRAJ ZAVODA, IŠENJE, RAZKUEVANJE IN PRIPRAVA PRIPOMOKOV ZA NEGO PACIENTOV, PRINAŠANJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE IN RAZNEGA MATERIALA NA BOLNIŠNINI ODDELEK IN ODNAŠANJE Z BOLNIŠNINEGA ODDELKA, SKRB ZA PREHRANO PACIENTOV, SKRB ZA VARNOST PACIENTOV IN IZVAJANJE STALNEGA NADZORA, SPREMLJANJE IN SKRB ZA KONTINUIRANO OBRAVNAVO PACIENTOV., Opravljen strokovni izpit, zdravstvena sposobnost za opravljanj...

 • Company BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4 , 6210 SEŽANA in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  BOLNIAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 2 meseca, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI OBRAANJU IN DVIGOVANJU NEPOKRETNEGA ALI DELNO POKRETNEGA BOLNIKA, POMO PRI SPREMLJANJU PACIENTOV, KI SE LE S TEAVO PREMIKAJO, V SANITARIJE, SPREMLJANJE IN PREVOZ PACIENTOV NA RAZLINE PREISKAVE ZNOTRAJ ZAVODA, IŠENJE, RAZKUEVANJE IN PRIPRAVA PRIPOMOKOV ZA NEGO PACIENTOV, PRINAŠANJE MED. DOKUMENTACIJE IN RAZNEGA MATERIALA NA BOLNIŠNINI ODDELEK IN ODNAŠANJE IZ BOLNIŠNINEGA ODDELKA, SKRB ZA PREHRANO PACIENTOV V SPREMSTVU MEDICINSKE SESTRE, SKRB ZA VARNOST PACIENTOV IN IZVAJANJE STALNEGA NADZORA, POMO PRI UVAJANJU NOVIH DELAVCEV V DELO TER PRI ORGANIZIRANJU DELA UENCEM IN ŠTUDENTOM NA PRAKSI, POITNIŠKEM DELU, IZOBRAEVANJE IN SAMOIZOBRAEVANJE ZA OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG, TIMSKO DELO, SO...

 • Company DOM HMELINA, dom za starejše občane, d.o.o., KOROŠKA CESTA 67 A, 2360 RADLJE OB DRAVI in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev oz. NADOMEŠANJE ODSOTNE DELAVKE, polni delovni as, 40, POMO PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCEV IN VZDREVANJE NJIHOVEGA OKOLJA, KOPANJE STANOVALCA, POMO STANOVALCEM PRI HRANJENJU IN SKRB ZA HIDRACIJO, POMO PRI OBLAENJU IN SLAENJU STANOVALCEV, OBRAANJE, DVIGOVANJE, PRENAŠANJA, PREVAANJA IN SPREMLJANJE STANOVALCEV V DOMU IN IZVEN DOMA,..., KANDIDATI NAJ VLOGI PRILOIJO IVLJENJEPIS Z DOKAZILI (O PRIDOBLJENI IZOBRAZBI, OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU, VPISU V REGISTER IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE)., veizmensko...

 • Company DOM NINE POKORN GRMOVJE, Pernovo 4 A, 3310 ŽALEC in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. vrnitve zaasno odsotne delavke, polni delovni as, 40, POMO PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV - NEGA III,IV, POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENO NEGOVALNEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROANJE, POMO UMIRAJOEMU IN OBRAVNAVA UMRLEGA, DRUGA DELA PO NAVODILU VODJE, delo s stanovalci z lajo, teko motnjo v duševnem razvoju in osebami s teavami v duševnem zdravju, komunikativnost, tolerantnost, prijaznost, ustvena stabilnost, ustrezna izobrazba, strokovni izpit, ...

 • Company Socialno varstveni zavod Hrastovec, Hrastovec v Slov. goricah 22 , 2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH in Bloke
  27.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV V SKLADU S POKLICNIMI KOMPETENCAMI, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV, DOKUMENTIRANJE IN POROANJE, SPODBUJANJE IN POMO STANOVALCEM S CILJEM ZAGOTOVITVE IM VEJE SAMOSTOJNOSTI, VZDREVANJE REDA IN ISTOE FUNKCIONALNIH IN BIVALNIH PROSTOROV,  PRIPRAVA RAZKUIL IN RAZKUEVANJE PREDMETOV IN PROSTOROV, RAZDELJEVANJE HRANE, PRIPRAVA NA HRANJENJE IN HRANJENJE STANOVALCEV, MERJENJE VITALNIH FUNKCIJ V SKLADU S POKLICNIMI KOMPETENCAMI,  SKRB ZA OJO OKOLICO STANOVALCEV IN ZAGOTAVLJANJE VARNEGA OKOLJA STANOVALCEM, IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OIVLJANJA, SKRB ZA OSEBNE STVARI IN PERILO TER OBLEKO STANOVALCEV NA ENOTI, SPODBUJAN...

 • Company DOM POČITKA MENGEŠ, GLAVNI TRG 13, 1234 MENGEŠ in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NEGA IN OSKRBA STAROSTNIKA, UMIVANJE, KOPANJE, POMO PRI OBLAENJU, HRANJENJU...., , ...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR, POTOČE 2, 4205 PREDDVOR in Naklo
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, STALNA POMO PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, KI POTREBUJEJO NAJZAHTEVNEJŠO, ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO, POMO PRI VZDREVANJU HIGIENE STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCA IN POROANJE, POMO PRI VZDREVANJU UREJENOSTI IN HIGIENE PROSTOROV BIVANJA, DELAVNIH PROSTOROV IN PRIPOMOKOV ZA DELO, PRIPRAVA IN POMO STANOVALCEM ZA GIBANJE IN TRANSFER, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA IN OSKRBNEGA MATERIALA, VODENJE EVIDENCE O SVOJEM DELU IN STORITVAH, 2 ENOTA PREDDVOR, 2 ENOTA NAKLO, ...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR, POTOČE 2, 4205 PREDDVOR in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 2 meseca, Nedoloen as , polni delovni as, 40, STALNA POMO PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, KI POTREBUJEJO NAJZAHTEVNEJŠO, ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO, POMO PRI VZDREVANJU HIGIENE STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCA IN POROANJE, POMO PRI VZDREVANJU UREJENOSTI IN HIGIENE PROSTOROV BIVANJA, DELAVNIH PROSTOROV IN PRIPOMOKOV ZA DELO, PRIPRAVA IN POMO STANOVALCEM ZA GIBANJE IN TRANSFER, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA IN OSKRBNEGA MATERIALA, VODENJE EVIDENCE O SVOJEM DELU IN STORITVAH, NEGA UMIRAJOEGA, OSKRBA IN POMO PRI OSKRBI UMRLIH, , ...

 • Company DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, POTRČEVA ULICA 1 , 2319 POLJČANE in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as  oz. nadomešanje odsotnih delavcev, polni delovni as, 40, NARTOVANJE IN IZVAJANJE OSNOVNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STANOVALCEV; TRANSFER MATERIALA ZA NEGO IN OSKRBO STANOVALCEV; POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV; OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV, DOKUMENTIRANJE IN POROANJE; OPRAVLJA ŠE DRUGE NEPREDVIDENE NALOGE PO NAVODILU NADREJENEGA., OBVEZNA: poklic bolniar, bolniar-negovalec strokovni izpit delavcev na podroju zdravstvene dejavnosti delovne izkušnje 6 mesecev - podroja zdravstvene nege in oskrbe znanje slovenskega jezika delo z raunalnikom komunikativnost natannost in zanesljivost tolerantnost in prijaznost, primeren odnos do uporabnikov, ustvena stabilnost. ELENA: poznavanje gerontologije in psihologije...

 • Company DOM UPOKOJENCEV SEŽANA, ULICA IVANA TURŠIČA 6 , 6210 SEŽANA in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI NAJBOLJ ZAHTEVNIH STANOVALCEV,  POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV,  TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROANJE. , , veizmensko...

 • Company DOM UPOKOJENCEV SEŽANA, ULICA IVANA TURŠIČA 6 , 6210 SEŽANA in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI MANJ ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV,  POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV,  OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROANJE. , , dvoizmensko...

 • Company DOM LIPA, DRUŽBA ZA SOCIALNO VARSTVENE DEJAVNOSTI, D.O.O., Stegne 21 C, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  NEGOVALEC V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI V DOMU STAREJŠIH, VODENJE DOKUMENTACIJE, DRUGA DELA V OKVIRU DELOVNEGA MESTA., Upoštevane bodo lahko le vloge kandidatov z zakljunim sprievalom za poklic bolniar - negovalec in ki še nimajo opravljenega strokovnega izpita za ta poklic., dvoizmensko...

 • Company DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o., PE Center starejših Notranje Gorice, Gmajna 7 , 1357 NOT in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE, OPAZOVANJE OSKRBOVANCA, IZVAJANJE OSNOVNE NEGE (UMIVANJE, KOPANJE, POMO PRI OBLAENJU, POMO PRI GIBANJU IN TRANSFER, SPREMSTVO IN PODOBNO), UREJANJE STANOVALEVE POSTELJE IN OKOLICE (PREOBLAENJE IN POSTILJANJE), IŠENJE NEGOVALNIH VOZIKOV, OBPOSTELJNIH MIZIC, POSTELJ, POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE, POMO PRI OBLAENJU IN SLAENJU, POMO PRI GIBANJU IN UREJANJU LEGE V POSTELJI, POMO PRI HRANJENJU IN PITJU, DELJENJE HRANE IN NAPITKOV, POMO PRI IZLOANJU IN ODVAJANJU, POMO PRI UPORABI ORTOPEDSKIH PRIPOMOKOV, VZDREVANJE OPREME IN PRIPOMOKOV (IŠENJE, RAZKUEVANJE), POMO PRI OSKRBI UMIRAJOEGA IN UMRLEGA, NATANNO POROANJE O STANJ...

 • Company DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.o.o., PE Center starejših Notranje Gorice, Gmajna 7 , 1357 NOT in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev oz. pripravništvo, polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE, OPAZOVANJE OSKRBOVANCA, IZVAJANJE OSNOVNE NEGE (UMIVANJE, KOPANJE, POMO PRI OBLAENJU, POMO PRI GIBANJU IN TRANSFER, SPREMSTVO IN PODOBNO), UREJANJE STANOVALEVE POSTELJE IN OKOLICE (PREOBLAENJE IN POSTILJANJE), IŠENJE NEGOVALNIH VOZIKOV, OBPOSTELJNIH MIZIC, POSTELJ, POMO PRI VZDREVANJU OSEBNE HIGIENE, POMO PRI OBLAENJU IN SLAENJU, POMO PRI GIBANJU IN UREJANJU LEGE V POSTELJI, POMO PRI HRANJENJU IN PITJU, DELJENJE HRANE IN NAPITKOV, POMO PRI IZLOANJU IN ODVAJANJU, POMO PRI UPORABI ORTOPEDSKIH PRIPOMOKOV, VZDREVANJE OPREME IN PRIPOMOKOV (IŠENJE, RAZKUEVANJE), POMO PRI OSKRBI UMIRAJOEGA IN UMRLEGA, NATANN...

 • Company DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR, Čufarjeva cesta 9 , 2000 MARIBOR in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI MANJ ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROANJE ..., , ...

 • Company DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR, Čufarjeva cesta 9 , 2000 MARIBOR in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI MANJ ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV,..., strokovni izpit na podroju zdravstvene dejavnosti, ...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER, CESTA I. SLOVENSKEGA TABORA 5, 9240 LJUTOMER in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV.TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROANJE, VZDREVANJE BIVALNEGA OKOLJA STANOVALCEV, UREJANJE LEIŠA STANOVALCEV – POSTILJANJE, PRESTILJANJE, MENJAVANJE POSAMEZNIH DELOV POSTELJNINE, POMO PRI POSTILJANJU POSTELJE NEPOMINIM IN POLPOMINIM STANOVALCEM, OBLAENJE IN SLAENJE STANOVALCEV,  VZDREVANJE OSEBNE NEGE STANOVALCEV,  UMIVANJE IN NEGA POSAMEZNIH DELOV TELESA (GLAVA, OBRAZ, PRSNI KOŠ, TREBUH, INTIMNA TOALETA), KOPANJE STANOVALCEV, NAMEŠANJE NASLONOV STANOVALCEM,  POMO PRI GIBANJU, OBRAANJE, DVIGOVANJE, PRENAŠANJE, PREVAANJE IN SPREMLJANJE STANOVALCEV I...

 • Company PENZION SREČA VAROVANJE STAREJŠIH OSEB, GOSTINSTVO IN TURIZEM D.O.O., OREŠJE 51, 8220 ŠMARJEŠKE TOPL in Bloke
  26.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, izvajanje del pri uporabnikoh v domu starejših obanov, , veizmensko...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK, NEVELJSKA POT 26, 1241 KAMNIK in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE, IZVAJANJE OSNOVNE NEGE, UREJANJE STANOVALEVE POSTELJE IN OKOLICE, PRIPRAVA, MENJAVA IN RAZDELJEVANJE PERILA, HRANJENJE, POMO PRI HRANJENJU, POMO PRI OSKRBI UMRLEGA..., , veizmensko...

 • Company DOM HMELINA, dom za starejše občane, d.o.o., KOROŠKA CESTA 67 A, 2360 RADLJE OB DRAVI in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SKLADNO S PROGRAMOM PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC BOLNIAR-NEGOVALEC, VLOGI PRILOITE IVLJENJEPIS Z DOKAZILI O PRIDOBLJENI IZOBRAZBI., ...

 • Company ZAVOD ŽUPNIJE TRNOVO - KARITAS, Kolezijska ulica 1 A, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  25.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV (ZN III IN IV), POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROANJE, Poznavanje psihologije starostnika. Lahko pridobljena tudi Nacionalna poklicna kvalifikacija. , ...

 • Company COMETT DOMOVI D.O.O. DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE IN GRADNJO DOMOV, Tbilisijska ulica 57 B, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROANJE, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM IN KONCEPTOM DELA V DOMU VIHARNIK, IZVAJANJE DEL IN NALOG PO NALOGU NADREJENEGA., , dvoizmensko...

 • Company COMETT DOMOVI D.O.O. DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE IN GRADNJO DOMOV, Tbilisijska ulica 57 B, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as  oz. NADOMEŠANJE ZAPOSLENE (PORODNIŠKA ODSOTNOST), polni delovni as, 40, POMO PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROANJE, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM IN KONCEPTOM DELA V DOMU VIHARNIK, IZVAJANJE DEL IN NALOG PO NALOGU NADREJENEGA., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT., dvoizmensko...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  23.02.2020 Updated on: 26.02.2020

  BOLNIAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG BOLNIARJA NA ODDELKU. IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, IŠENJA. RAZKUEVANJE, PRIPRAVA OKOLICE. PREVOZ, SPREMLJANJE IN PRIPRAVA BOLNIKA., KANDIDATI NAJ POSREDUJEJO IVLJENJEPIS S SPREMNIM PISMOM IN VSEMI DOKAZILI (FOTOKOPIJA IZOBRAZBE, POTRDILO O ZNANJU ITALIJANSKEGA JEZIKA, VPIS V REGISTER REGISTER IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE)., ...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-ŠIŠKA, KUNAVERJEVA ULICA 15 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 27.02.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV Z ZDRAVSTVENO NEGO III IN IV, POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER STANOVALCEV IN ZDRAVSTVENEGA MATERIALA, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROANJE SODELOVANJE PRI SPREJEMU IN PREMEŠANJU STANOVALCEV, SPREMLJANJE STANOVALCEV NA PREGLEDE IZVEN DOMA, JAVLJANJE OKVAR NA INSTALACIJAH, OSNOVNIH SREDSTVIH IN INVENTARJU, EVIDENTIRANJE STORITEV, OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC IN V SKLADU Z AKTIVNOSTMI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE NA PODROJU SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODOV, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA., Poklic bolniar – negovalec, strokovni izpit, doloen as 12 mesecev, poskusno delo 1. m...

 • Company UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO ZDRAVSTVENEMU OSEBJU PRI PREVOZU PACIENTOV -POMO ZDRAVSTVENEMU OSEBJU PRI PRELAGANJU PACIENTOV -IŠENJE, RAZKUEVANJE IN VZDREVANJE PRIPOMOKOV ZA DELO -TRANSPORT PACIENTOVE DOKUMENTACIJE IN NJEGOVIH OSEBNIH STVARI-IZVAJANJE DEL IN NALOG IZ OPISA DEL IN NALOG ZA POSAMEZNO DELOVIŠE, , ...

 • Company CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC, NA GOLOVCU 2 , 3000 CELJE in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI UPORABNIKOV, RAZDELJEVANJE ZDRAVIL IN HRANE, SPREMSTVO UPORABNIKOV NA ZDRAVSTVENEOBRAVNAVE, OPRAVLJANJE NALOG PO NAVODILIH VODJE IN MEDICINSKIH TEHNIKOV, PREVOZ UPORABNIKOV, DEURSTVA, DRUGA OPRAVILA PO NALOGU VODJE IN DIREKTORJA.DELO POTEKA V TREH IZMENAH., OBUTEK ZA DELO Z LJUDMI S POSEBNIMI POTREBAMI. DELO POTEKA V TREH IZMENAH., ...

 • Company CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC, NA GOLOVCU 2 , 3000 CELJE in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as, 3 mesece, polni delovni as, 40, POMO PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI UPORABNIKOV, RAZDELJEVANJE ZDRAVIL IN HRANE, SPREMSTVO UPORABNIKOV NA ZDRAVSTVENEOBRAVNAVE, OPRAVLJANJE NALOG PO NAVODILIH VODJE IN MEDICINSKIH TEHNIKOV, PREVOZ UPORABNIKOV, DEURSTVA, DRUGA OPRAVILA PO NALOGU VODJE IN DIREKTORJA.DELO POTEKA V TREH IZMENAH., OBUTEK ZA DELO Z LJUDMI S POSEBNIMI POTREBAMI. DELO POTEKA V TREH IZMENAH., ...

 • Company TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 48, 1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV,POMO PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV,TRANSFER ZDRAVSTENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV,-OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV IN POROANJE ,DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA, Poklic bolniar negovalec, opravljen strokovni izpit. Komunikativnost, tolerantnost, prijaznost, ustvena stabilnost, natannost. Delo v treh izmenah, šest dnevni delavnik, delo ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih.  Vlogi priloiti dokazila o izobrazbi. Navesti številko razpisa. , ...

 • Company TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 48, 1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  NEGOVALEC V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POMONA DELA PRI NE ZDRAVSTVENI OSKRBI STANOVALCEV, POMO PRI HIGIENSKI OSKRBI STANOVALCEV, HIGIENSKO VZDREVANJE POSTELJE, PRIPOMOKOV TER OKOLJA STANOVALCA, DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA ..., Komunikativnost, tolerantnost, prijaznost, najmanj povprene rone spretnosti, ...

 • Company DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD, KOMANOVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA in Bloke
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoloen as , polni delovni as, 40, POMO PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE UPORABNIKOV, NEGA IN POMO UPORABNIKOM PRI OSNOVNIH IVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH IN OPRAVILIH, KI OBSEGA: DIHANJE, OSEBNO HIGIENO IN UREJANJE, UMIVANJE IN KOPANJE, OBLAENJE IN SLAENJE, PREHRANJEVANJE IN PITJE, POITEK IN SPANJE, POMO PRI UPORABI ORTOPEDSKIH PRIPOMOKOV IN DVIGOVANJE NA INVALIDSKI VOZIEK, NAMEŠANJE V USTREZNO LEGO, POMO PRI GIBANJU,PREMIKANJU V PROSTORU, ORIENTACIJI (TRANSPORT), ODVAJANJU IN IZLOANJU, OPAZOVANJE UPORABNIKOVEGA POUTJA IN POROANJE ODGOVORNI OSEBI TRANSPORT, PORCIONIRANJE IN SERVIRANJE HRANE, UREJANJE IN HIGIENSKO VZDREVANJE POSTELJE TER UREJANJE IN IŠENJE NEPOSREDNEGA BIVALNEGA OKOLJA UPORABNIKA, VZDREVANJE IN IŠENJE ORTOPEDSKIH PRIP...

 • Company DOM UPOKOJENCEV GRADIŠČE, GRADIŠČE NAD PRVAČINO 4, 5294 DORNBERK in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, DELA IN NALOGE BOLNIARJA NEGOVALCA, POMO PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI., , ...

 • Company DOM UPOKOJENCEV GRADIŠČE, GRADIŠČE NAD PRVAČINO 4, 5294 DORNBERK in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 29.02.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI, HRANJENJE, TRANSFER, SKRB ZA OKOLJE STANOVALCEV, OPAZOVANJE, POROANJE, , ...

 • Company DOM PETRA UZARJA, ROČEVNICA 58, 4290 TRŽIČ in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  BOLNIAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, POMO PRI ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI, POMO PRI TRANSFERJU STANOVALCEV, OPAZOVANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV, RAZDELJEVANJE HRANE, ISTI IN RAZKUUJE OPREMO IN PRIPOMOKE..., KOMUNIKATIVNOST, USTVENA STABILNOST, PRIJAZNOST, ...

 • Company SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, POLJE 40 , 6310 IZOLA - ISOLA in Bloke
  21.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  BOLNIAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE , IŠENJA. RAZKUEVANJE, PRIPRAVA OKOLICE. PREVOZ, SPREMLJANJE IN PRIPRAVA BOLNIKA., Kandidati naj posredujejo ivljenjepis s spremnim pismom in dokazili (fotokopija izobrazbe, potrdilo o znanju italijanskega jezika, potrdilo o vpisu v register izvajalcev zdravstvene in babiške nege)., veizmensko...

 • Company DOM LIPA, DRUŽBA ZA SOCIALNO VARSTVENE DEJAVNOSTI, D.O.O., Avčinova ulica 19 , 1000 LJUBLJANA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  NEGOVALEC V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, SODELOVANJE PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI V DOMU STAREJŠIH, VODENJE DOKUMENTACIJE, DRUGA DELA V OKVIRU DELOVNEGA MESTA., Upoštevane bodo lahko le vloge kandidatov z zakljunim sprievalom za poklic bolniar - negovalec in ki še nimajo opravljenega strokovnega izpita za ta poklic., dvoizmensko...

 • Company SeneCura Dom starejših občanov Vojnik d.o.o., Cesta v Tomaž 6 A, 3212 VOJNIK in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 4 mesece, Nedoloen as , polni delovni as, 40, NEPOSREDNA OSEBNA NEGA IN POMO PRI VSAKODNEVNIH DEJAVNOSTIH STANOVALCEV IZVAJANJE ZASTAVLJENIH NARTOV OSKRBE IN PRAKS POD NEPOSREDNIM NADZOROM MEDICINSKIH, NEGOVALNIH ALI DRUGIH ZDRAVSTVENIH ALI STROKOVNIH SODELAVCEV POMO STANOVALCEM, KI POTREBUJEJO OSEBNO IN TERAPEVTSKO NEGO, KOT SO OSEBNA HIGIENA, HRANJENJE, OBLAENJE, GIBANJE IN TELESNA AKTIVNOST, KOMUNIKACIJA, JEMANJE ZDRAVIL IN MENJAVANJE OBVEZ NAMEŠANJE, DVIGOVANJE IN OBRAANJE STANOVALCEV TER PREVAANJE V INVALIDSKIH VOZIKIH ALI PREMINIH POSTELJAH VZDREVANJE HIGIENE BIVALNIH PROSTOROV, KOT STA IŠENJE STANOVALEVE SOBE IN MENJAVA POSTELJNINE MASIRANJE IN ZAGOTAVLJANJE DRUGIH NEFARMAKOLOŠKIH UKREPOV ZA BLAENJE BOLEINE OPAZOVANJE STANJA, ODZIVOV IN V...

 • Company BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4 , 6210 SEŽANA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  BOLNIAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Doloen as, 6 mesecev, polni delovni as, 40, PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA., Zdravstvena sposobnost za opravljanje nalog delovnega mesta brez omejitev. Kandidati naj prijavi priloijo ivljenjepis., veizmensko...

 • Company DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA, ROŽNA ULICA 10 , 6230 POSTOJNA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Doloen as, 2 meseca, polni delovni as, 40, IZVAJA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO NAJBOLJ ZAHTEVNIH OSKRBOVANCEV, IN SICER TISTIH, KI SO RAZVRŠENI V NEGO III ALI IV OZIROMA STOPNJO OSKRBE, OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH DEL S PODROJA ZDRAVSTVENE NEGE, HIGIENSKA OSKRBA OSKRBOVANCA IN NJEGOVEGA OKOLJA, OPAZOVANJE STANJA OSKRBOVANCA IN POROANJE, PRIPRAVA IN POMO OSKRBOVANCEV ZA GIBANJE IN TRANSFER, OSKRBA UMRLIH, Opravljen STROKOVNI IZPIT OBVEZNA ZNANJA: higienski minimum, pridobi pri delodajalcu, preizkus iz varstva pri delu in protipoarnega varstva, pridobi pri delodajalcu, poznavanje osnov psihologije starostnika, poznavanje osnov pravilne komunikacije ZAHTEVE: komunikativnost, tolerantnost, prijaznost, potrpeljivost, strpnost, ustvena stabilnost, akti...

 • Company VITADOM; VITADOM, PE DOM STAREJŠIH ŠKOFLJICA, Ob potoku 11 , 1291 ŠKOFLJICA in Bloke
  20.02.2020 Updated on: 28.02.2020

  BOLNIARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Doloen as, 12 mesecev, polni delovni as, 40, BOLNIAR V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE IN IZVAJANJE OSNOVNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE PRI VSEH TEMELJNIH IVLJENJSKIH AKTIVNOSTI STAROSTNIKA, GLEDE NA NJIHOVO ZDRAVSTVENO STANJE, OPRAVLJANJE DEL S PODROJA ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC IN STANDARDOV, NAMEŠANJE DELNO POMINIH IN NEPOMINIH STANOVALCEV V USTREZEN POSTELJNI POLOAJ, NA VOZIEK PO NAVODILIH FIZIOTERAPEVTA IN DELOVNEGA TERAPEVTA, NATANNO POROANJE O STANJU STANOVALCEV (VODENJE USTREZNIH EVIDENC), VZDREVANJE OPREME IN PRIPOMOKOV (IŠENJE, RAZKUEVANJE), IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREEVANJE PRENOSA BOLNIŠNINIH OKUB  V SKLADU Z DELOVNIMI NAVODILI DOMA,, OBVEZEN VPIS V REGISTER ZDRAVSTVENIH DELAVCEV, , veizmensko...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health care assistants Edit filters